Chính phủ Nhật Bản cân nhắc gia hạn tình trạng khẩn cấp
Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây trong bối cảnh chưa có dấu hiệu cho thấy dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ sớm lắng dịu ở nước này bất chấp những biện pháp quyết liệt của chính quyền các địa phương.
1271x4058x69e6x641ax83f9x2a9dx84dex627fx7b78xX7x617ex3ec1x34cax1594x3cb2x46baxX5x2546xXax3febx440dxX1x6a80x5481xX1xX3xXbxX1x6002xX3x687dxX1x3ce1xXexX3x8b97x95e7xX16xX3xX4x7cb6xX16xX3xX16xX1x51d0xX4xX3x6e12xXdxX6xX3xX1x84d0xX16xX3xXex2196xX16xX1xX3xXex5adexX34xX16xX2fxX3x3006xX1x631exX16xX3xX4x1850xXbxX0x709axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1a5exX10xX6x7203xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX3xX4x19a6xX3xXexX1x540fxX3xX7x3115xX3xX2fxXdxX6xX3xX1xX34xX16xX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3dxX34xX16xX2fxX3xX42xX1xX44xX16xX3xX4xX48xXbxX3x67cfxX3xXexX1xX1bxX3x94d0x3830xX3xXcx2f54xX42x3b95xXa3xX3x2b32x1e00xX3x16efxX3xXex41ecxX16xX1xX3xXbxX1xX15xX6xX3xXcxX27xXa5xX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3x95bax96c2xXdxX3xX4xX23xX16xX1xX3xX4xX1x6108xX6xX3xX4xX74xX3xX5dxX48x7119xX3xX1xXdx411bxXd4xX3xX4xX1xXa3xX3xXexX1xX48xXa5xX3xX5dx7be9xX4xX1xX3xXa8xXdx21d3x27ecxX3xX9fxXccx1784xX16xX2fxX3xX1xXa0xX3xX1xX48xXbxX3xX4xX48xXbxX3xX13x602bx59c6x609fx12f2x2b5axX2x192cxX3xX7xX7bxX3xX7x7c02xXecxX3xX5xX2cxX16xX2fxX3xX5dxXe5xXd4xX3xX99xX3xX16xXccxX10cxX4xX3xX16xXa9xXa5xX3xXc1xX48xXexX3xX4xX1xX48xXbxX3xX16xX1x75e7xX16xX2fxX3xXc1xXdxXd8xX16xX3xXbxX1x7896xXbxX3x14aexXd4xXa5x2432xXexX3xX5xXdxXd8xXexX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX13cxXd4xXa5x618exX16xX3xX4xX139xX4xX3xX9fxXe5xX6xX3xXbxX1xXccx3c2exX16xX2fx985exX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa3xX16xXaxX12xX0xXdxXecxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX7xX104xXbxX1xXa3xXexXa3xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX5dxXdxX7xXbxX5xX6xXa5x1565xX3xXc1xX5xXa3xX4xX42x8101xX3xXecxX6xX3dxX2fxXdxX16xX104xX5xX10x76f2xXexX1a3xX3xX6xXd4xXexXa3xX1aaxX3xXecxX6xX3dxX2fxXdxX16xX104xX3dxXdxX2fxX1xXexX1a3xX3xX6xXd4xXexXa3xX1aaxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX100xX101xX102xX103xX104xX2xX106xX1a3xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX3xX4xX27xX16xX3xX16xX1xX2cxX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX1xX34xX16xX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3dxX34xX16xX2fxX3xX42xX1xX44xX16xX3xX4xX48xXbxX3xX1xX38xX16xX1xX3xX23xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX165xXc1xX6xXa3xXexX1xX6xX16xX1xX1xXa3xX6xX165xXa8xX16xX4bxX16xX10x1ebdxX7xX4bx84b9xX2xX2x3a43xX4bxX2x7697xX249xX5dxXabxX2x38d0xX246x174dxX246xX246xXexX249x3faexXabxX2xX5xX2xX165x252exXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX3xX4xX27xX16xX3xX16xX1xX2cxX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX1xX34xX16xX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3dxX34xX16xX2fxX3xX42xX1xX44xX16xX3xX4xX48xXbxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX104xXbxX1xXa3xXexXa3xX104xXa3xX3dxXdxX2fxXdxX16xX6xX5xX104xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a3xX4bxX4bxX4xX5dxX16xXdxXecxX2fxX165xXa8xXdxX10xXexX16xX6xXecxXbxX5xXd4xX7xX165xXa8xX16xX4bxXexX251xX246xX258xX4bxXd4xXbxX5xXa3xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX1b5xX7xXecxX7xXa5xX4bxX246xX258xX246xX2x250axX258x2cb4xX2f0xX258xX2f2xX4bxXexXex8baexXa8xX16xX2f0xXexXa3xX42xXa5xXa3xX2f0xX165xX25exXbxX2fxXaxX3xX4bxX12xX1dxX2fxXccxXf0xXdxX3xX5dxX27xX16xX3xX9fxX10xXa3xX3xX42xX1xX44xXd4xX3xXexX3dxX6xX16xX2fxX3xXbxX1x3954xX16xX2fxX3xX5dxXe5xX4xX1xX3xX13xX100xX101xX102xX103xX104xX2xX106xX3xXexX34xXdxX3xXcxXa3xX42xXa5xXa3x894fxX3xX1dxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX3xX16xX2fxXa9xXa5xX3xX2xX249xX4bxX253xX4bxX246xX258xX246xX2xX165xX3x3794x8578xX16xX1xX1a3xX3x260fx1c00x74b3xX4bxXcxXcx4fb2xX101xX1dx52bdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xXa3xX5dxXa5xXaxX12xXcxX15xX16xX1xX3xX9fxX13fxX16xX3xX2xX258xX1xX3xX7xX139xX16xX2fxX3xXabxX4bxX2f2xX341xX3xXex7426xX16xX2fxX3xX7xXc2xX3xX4xX6xX3xXecxX2cxX4xX3xX13xX100xX101xX102xX103xX104xX2xX106xX3xX99xX3xX1dxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX3xX5xXa9xX3xX251xX258xX2f2xX165xX251xX2xXabxX3xX16xX2fxXccxXf0xXdxX341xX3xXex93c0xX16xX2fxX3xXabxX251xX165xX2f2xXabxXabxX3xX16xX2fxXccxXf0xXdxX3xX7xXa3xX3xXa8xX10cxXdxX3xXecx51faxXexX3xXexXd4x892dxX16xX3xXexX3dxXccxX10cxX4xX3xX9fxX74xX165xX3x5521xX27xXa5xX3xX5xXa9xX3xXexXd4xX3ecxX16xX3xXexX1x744exX3xX106xX3xX5xXdxXebxX16xX3xXexXdxX13fxXbxX3xX7xXc2xX3xX4xX6xX3xX16xX1xXdx170exXecxX3xXecxX10cxXdxX3xX99xX3xX16xXccxX10cxX4xX3xX16xXa9xXa5xX3xXexX3cexX16xX2fxX165xX3x269dxXc2xX3xX4xX6xX3xXex4f8fxX3xXa8xXa3xX16xX2fxX3xXa8xX38xX3xX5dxXe5xX4xX1xX3xX13xX100xX101xX102xX103xX104xX2xX106xX3xX99xX3xX1dxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX3xX4x4b63xX16xX2fxX3xXexX3cexX16xX2fxX3xXexX1xXebxXecxX3xX253xX2xX258xX3xX4xX6xX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xXexXd4xX3ecxX16xX3xX13cxXd4xX6xX3xX5xXebxX16xX3xX2xX258xX165xX253xX258xX258xX3xX16xX2fxXccxXf0xXdxX165xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xXa3xX5dxXa5xXaxX12xXcxX3dxXa3xX16xX2fxX3xX7xXc2xX3xX253xX3xXexXaexX16xX1xX341xX3xXexX1xXa9xX16xX1xX3xX16x5837xXecxX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xXbxX1xX34xXecxX3xXa8xXdxX3xX139xXbxX3xX5dx92f8xX16xX2fxX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3dxX34xX16xX2fxX3xX42xX1xX44xX16xX3xX4xX48xXbxX3xXex2542xX3xX16xX2fxXa9xXa5xX3xX246xX2f2xX4bxX253xX341xX3xX100xX7xX6xX42xX6xX3xX2fxX1xXdxX3xX16xX1xX1fxX16xX3xXexX1xXebxXecxX3xX24cxX165xX106xX253xX2f2xX3xX4xX6xX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xXexXd4xX3ecxX16xX3xXexX4f1xX3xX246xX24cxX4bxX253xX3xX9fxX13fxX16xX3xXabxX4bxX2f2xX341xX3xXcxXa3xX42xXa5xXa3xX3xX4xX74xX3xXexX1xXebxXecxX3xX2f2xX165xX249xXabxX246xX3xX4xX6xX341xX3xX5axXa5xXa3xX2fxXa3xX3xXabxX165xXabxX253xX24cxX3xX4xX6xX3xXa8xXa9xX3x552bxXa5xXa3xXexXa3xX3xX106xX2f2xX253xX3xX4xX6xX165xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xXa3xX5dxXa5xXaxX12xX436xXc2xX3xXc1xXd8xX16xX1xX3xX16xX1xX27xX16xX3xXexX43dxX3xXa8xXa3xX16xX2fxX3xXa8xX38xX3xX5dxXe5xX4xX1xX3xX13xX100xX101xX102xX103xX104xX2xX106xX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xXexXd4xX3ecxX16xX3xX99xX3xX100xX7xX6xX42xX6xX3xX5xXa9xX3xX2xXabxX24cxX3xX16xX2fxXccxXf0xXdxX341xX3xXexXdxX13fxXbxX3xX9fxX13fxX16xX3xX5xXa9xX3xX5axXa5xXa3xX2fxXa3xX3xX35cxXabxX106xX3xX16xX2fxXccxXf0xXdxX36bxX341xX3xXcxXa3xX42xXa5xXa3xX3xX35cxX246xX246xX3xX16xX2fxXccxXf0xXdxX36bxX3xXa8xXa9xX3xX561xXa5xXa3xXexXa3xX3xX35cxX2f2xX3xX16xX2fxXccxXf0xXdxX36bxX165xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xXa3xX5dxXa5xXaxX12xX3f9xX139xX16xX2fxX3xX4xX1x4d8bxX3x34f6xX341xX3xX5dx7f57xX3xX1dxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX3xX9fxX6xX16xX2fxX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xX42x7b7axX3xX16xX2fxX1xXaexX3xX5xX41exX3xX5dxXa9xXdxX341xX3xX16xXccxX10cxX4xX3xX16xXa9xXa5xX3xX16xX2fxXa9xXa5xX3xX253xX4bxX2f2xX3xXa8x8c9bxX16xX3xX2fxX1xXdxX3xX16xX1xX1fxX16xX3xXexX1xXebxXecxX3xX253xX165xX246xX258xX246xX3xX4xX6xX3xX16xX1xXdxX41exXecxX341xX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xX9fxX74xX3xX100xX7xX6xX42xX6xX3xX4xX74xX3xX249xX249xX253xX3xX4xX6xX3xXa8xXa9xX3xXexX1xX1bxX3xX9fxXa0xX3xXcxXa3xX42xXa5xXa3xX3xX4xX74xX3xX251xX258xX106xX3xX4xX6xX341xX3xXa8xXa9xX3xX2f2xX258xX3xX4xX6xX3xXexX43dxX3xXa8xXa3xX16xX2fxX3xXa8xX38xX3xX5dxXe5xX4xX1xX3xX13xX100xX101xX102xX103xX104xX2xX106xX165xX3xX436xXc2xX3xXc1xXd8xX16xX1xX3xX16xX1xX27xX16xX3xX16x7a8dxX16xX2fxX3xXexX3dxXebxX16xX3xXexXa3xXa9xX16xX3xX13cxXd4xXc2xX4xX3xX5xXa9xX3xX2xX165xX258xX249xXabxX3xX4xX6xX341xX3xX2fxXdxX23xXecxX3xX2xX3xX16xX2fxXccxXf0xXdxX3xX7xXa3xX3xXa8xX10cxXdxX3xXecxX407xX4xX3xX4xX6xXa3xX3xX42x4180xX3xX5xX4d8xX4xX3xX2xX3xX16xX2fxXa9xXa5xX3xXexX3dxXccxX10cxX4xX3xX9fxX74xX165xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xXa3xX5dxXa5xXaxX12xXcxX3dxXa3xX16xX2fxX3xXc1xXc2xXdxX3xX4xX23xX16xX1xX3xX9fxX74xX341xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX13cxXd4xXa5xX154xX16xX3xXexXaexX16xX1xX3xX100xX7xX6xX42xX6xX3xX9fxX6xX16xX2fxX3xX4xX27xX16xX3xX16xX1xX2cxX4xX3xX9fxX154xX3xX16xX2fxX1xXe5xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX2fxXdxX6xX3xX1xX34xX16xX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3dxX34xX16xX2fxX3xX42xX1xX44xX16xX3xX4xX48xXbxX3xXa8xX38xX3xX5dxXe5xX4xX1xX3xX13xX100xX101xX102xX103xX104xX2xX106xX3xX341xX3xX5dx30d5xX3xX42xXdxX13fxX16xX3xX7xX7bxX3xX1xX13fxXexX3xX1xXdxXd8xXd4xX3xX5xX7cfxX4xX3xXa8xXa9xXa3xX3xX16xX2fxXa9xXa5xX3xX2xX2xX4bxX2f2xX3xXexX10cxXdxX165xX3xX1dxX1xXdxX154xXd4xX3xX42xX1xX23xX3xX16xX3cexX16xX2fxX3xXexXaexX16xX1xX3xX100xX7xX6xX42xX6xX3xX7xX7bxX3xX13cxXd4xXa5xX13fxXexX3xX9fxXe5xX16xX1xX3xX5xXdxXd8xXd4xX3xX4xX74xX3xX16xXebxX16xX3xX9fxXccxX6xX3xX3dxX6xX3xX9fxX154xX3xX16xX2fxX1xXe5xX3xXexX3dxXebxX16xX3xX1xX6xXa5xX3xX42xX1xXa0xX16xX2fxX3xXexX34xXdxX3xX4xXd4xX3e7xX4xX3xX1x8483xXbxX3xX4xX1bxX6xX3xX22xX6xX16xX3xX4xX1xXaexX3xX9fxX34xXa3xX3xXbxX1xX326xX16xX2fxX3xX4xX1xXc2xX16xX2fxX3xX5dxXe5xX4xX1xX3xX13xX100xX101xX102xX103xX104xX2xX106xX3xX4xX1bxX6xX3xXexXaexX16xX1xX3xXa8xXa9xXa3xX3xX16xX2fxXa9xXa5xX3xX251xX3xX1xXa3xX6edxX4xX3xX24cxX4bxX2f2xX165xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xXa3xX5dxXa5xXaxX12xXcxX3dxX6xXa3xX3xX9fxX399xXdxX3xXa8xX10cxXdxX3xXc1xX139xXa3xX3xX2fxXdxX10cxXdxX341xX3xXcxX1xXc2xX16xX2fxX3xX9fxXc2xX4xX3xX100xX7xX6xX42xX6xX3xX5axXdxX3dxXa3xX1b5xXd4xXecxXdxX3x9381xXa3xX7xX1xXdxXecxXd4xX3dxX6xX3xX16xXebxXd4xX3xX3dx4a4bxX1a3xX3x733bx44ecxXd4xX6xX16xX3xX9fxXdxX78xXecxX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1xX628xX16xX2fxX3xXexXa0xXdxX3xXa8xX154xX3xXexX38xX16xX1xX3xX1xX38xX16xX1xX3xX1xXdxXd8xX16xX3xX16xX6xXa5xX3xX5xXa9xX3xX42xX1xX74xX3xX16xX10cxXdxX3xX5x6856xX16xX2fxX3xX1xXa3xX6edxX4xX3xX5dx5b35xX3xXc1xX931xX3xX4xX139xX4xX3xXc1xXdxXd8xX16xX3xXbxX1xX139xXbxX3xX9fx3e66xX3xX139xXbxX3xX5dxX4d8xX16xX2fxX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3dxX34xX16xX2fxX3xX42xX1xX44xX16xX3xX4xX48xXbxX3xX165xXaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xXa3xX5dxXa5xXaxX12xXcxX3dxXa3xX16xX2fxX3xX42xX1xXdxX3xX9fxX74xX341xX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xX4xXd4xX3e7xX4xX3xXexX3dxX6xXa3xX3xX9fxX399xXdxX3xXa8xX10cxXdxX3xXa0xX16xX2fxX3xX1dxXa3xXc1xXd4xX1xXdxX42xXa3xX3xX100xX42xX6xXc1xX10xX341xX3xXecxX3e7xXexX3xX4xX1xXd4xXa5xXebxX16xX3xX2fxXdxX6xX3xXc1xXd8xX16xX1xX3xXexX3dxXd4xXa5xX154xX16xX3xX16xX1xXdxX41exXecxX3xXa8xXa9xX3xX5xXa9xX3xX13xXc2xX3xXa8xX48xX16xX3xX9fxX6edxX4xX3xXc1xXdxXd8xXexX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX3xX5dxXdxX41exX16xX3xX3dxX6xX3xX253xX4bxX2f2xX341xX3xXcxX1xX1bxX3xXexXccxX10cxX16xX2fxX3xX436xXd4xX2fxX6xX3xX8e4xXa3xX7xX1xXdxX1xXdxX5dxX10xX3xXexX1xX4f1xX6xX3xX16xX1xX1fxX16xX3xX4xX23xXecxX3xXexX1xX48xXa5xX3xX42xX1xX74xX3xX42xX1xX3cexX16xX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xXa8xXdxXd8xX4xX3xX13cxXd4xXa5xX13fxXexX3xX9fxXe5xX16xX1xX3xX5xXdxXd8xXd4xX3xX4xX74xX3xX16xXebxX16xX3xX5dxX93bxX3xXc1xX931xX3xXexX38xX16xX1xX3xXexX3dxX34xX16xX2fxX3xX42xX1xX44xX16xX3xX4xX48xXbxX3xX5xX3ecxX16xX3xXexX1xX407xX3xXabxX3xXa8xXa9xXa3xX3xX16xX2fxXa9xXa5xX3xX2xX2xX4bxX2f2xX3xXexX10cxXdxX3xX1xX6xXa5xX3xX42xX1xXa0xX16xX2fxX3xX42xX1xXdxX3xX7xXc2xX3xX4xX6xX3xX16xX1xXdxX41exXecxX3xXecxX10cxXdxX3xXa8xX667xX16xX3xX4xX1xXccxX6xX3xX2fxXdxX23xXecxX165xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xXa3xX5dxXa5xXaxX12xX13xX62exX16xX2fxX3xX16xX2fxXa9xXa5xX341xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX13cxXd4xXa5xX154xX16xX3xXexXaexX16xX1xX3xXcxXa3xX42xXd4xX7xX1xXdxXecxX6xX3xX99xX3xXecxXdxX154xX16xX3xXcxX27xXa5xX3xX1dxX1xX1fxXexX3xX22xX23xX16xX3xX9fxX94fxX3xX9fxX154xX3xX16xX2fxX1xXe5xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX9fxXccxX6xX3xXexXaexX16xX1xX3xX16xXa9xXa5xX3xXa8xXa9xXa3xX3xX5dxX6xX16xX1xX3xX7xX139xX4xX1xX3xX42xX1xXd4xX3xXa8xX7cfxX4xX3xXbxX1xX326xX16xX2fxX3xX5dxXe5xX4xX1xX3xXexX3dxX855xX16xX2fxX3xX9fxXdxX78xXecxX165xX3xX3f9xX154xX3xX16xX2fxX1xXe5xX3xX16xXa9xXa5xX3xX9fxXccx65a6xX4xX3xX9fxXccxX6xX3xX3dxX6xX3xX4xX1xXaexX3xX2xX3xX16xX2fxXa9xXa5xX3xX7xX6xXd4xX3xX42xX1xXdxX3xXcxXa3xX42xXd4xX7xX1xXdxXecxX6xX3xX2fxX1xXdxX3xX16xX1xX1fxX16xX3xX251xX258xX3xX4xX6xX3xX16xX1xXdxX41exXecxX3xXecxX10cxXdxX341xX3xX4xX6xXa3xX3xX42xX72axX3xX5xX4d8xX4xX3xXexX3dxXa3xX16xX2fxX3xX2xX3xX16xX2fxXa9xXa5xX165xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xXa3xX5dxXa5xXaxX12xX5axXdxXd8xX16xX3xXcxXa3xX42xXd4xX7xX1xXdxXecxX6xX3xX9fxX6xX16xX2fxX3xXa5xXebxXd4xX3xX4xX3ecxXd4xX3xX4xX139xX4xX3xX4xX162xX3xX7xX99xX3xX42xXdxX16xX1xX3xX5dxXa3xX6xX16xX1xX3xX3cexX16xX3xXd4xXc2xX16xX2fxX3xX9fxX74xX16xX2fxX3xX4xX43dxX6xX3xXa8xXa9xXa3xX3xX5xX628xX4xX3xX246xX2xX1xX165xX3xX1dxX13fxXd4xX3xX139xXbxX3xX5dxX4d8xX16xX2fxX3xX4xX139xX4xX3xXc1xXdxXd8xX16xX3xXbxX1xX139xXbxX3xXbxX1xX326xX16xX2fxX3xX5dxXe5xX4xX1xX3xXexX3dxX855xX16xX2fxX3xX9fxXdxX78xXecxX341xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX13cxXd4xXa5xX154xX16xX3xXexXaexX16xX1xX3xX7xX7bxX3xXa5xXebxXd4xX3xX4xX3ecxXd4xX3xX4xX139xX4xX3xX4xX162xX3xX7xX99xX3xX42xXdxX16xX1xX3xX5dxXa3xX6xX16xX1xX3xX3cexX16xX3xXd4xXc2xX16xX2fxX3xX99xX3xXexX1xXa9xX16xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xXcxXa3xX42xXd4xX7xX1xXdxXecxX6xX3xX9fxX74xX16xX2fxX3xX4xX43dxX6xX3xXexX3dxXccxX10cxX4xX3xX246xX258xX1xX165xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX362xXd4xXexX1xXa3xX3dxXaxX12xXcxX1xX10xXa3xX3xX561xXa5xXa3xX5dxXa3xX0xX4bxXbxX12
Theo Kyodo