Mùa cam ngọt ở Vân Du
(Baothanhhoa.vn) - Vùng đất Vân Du của huyện Thạch Thành là một trong sáu vùng trồng cam lớn và được quy hoạch từ thời Pháp thuộc với các đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển cây cam.
927axb272xfc99x10df6x10f89xb284xfc73xdb70xd670xX7xc80bxa417xdd57xc488xbb60xaf4axX5xdebcxXaxb517xX0xX7xXex9cbfxfb20xf0c1x1080axX12xf626x11134xX6xX3xX4xX6xe50dxX3xX18xX19x10958xXexX3xa241xX3xcc5fxb65dxX18xX3x9c89xef34xX0xbe94xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX31xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfae0xX10xX6x10867xXaxX12xX2axX1cxX18xX19xX3x10ee2xe91dxXexX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX4xf2f2xX6xX3xX1xX2fxc70axc4fcxX18xX3xXcxX1xc02cxX4xX1xX3xXcxX1x9807xX18xX1xX3xX5xX71xX3xX21xccb4xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7x10a54xX2fxX3xe2a3xX1cxX18xX19xX3xXexX16x11021xX18xX19xX3xX4xX6xX21xX3xX5x107e5xX18xX3xX86xX71xX3xX54x9a63xca59xX4xX3x104cbxX2fxX65xX3xX1xX17xX6bxX4xX1xX3xXex10b7exX3xXexX1xdecexXdxX3x985axX1xX83xXbxX3xXexX1xX2fxX79xX4xX3xX86xX96xXdxX3xX4xX83xX4xX3xX54xb54dxX4xX3xX54xXdxd661xX21xX3xd158xX1xc915xX3xX1x94e8xX2fxd85dxX3xXexX1xd775xX3xX18xX1xX9dx10714xX18xX19xX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX9exXbxX3xX54xXccxX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX4xX2bxX65xX3xX4xX6xX21xf7bexX0xX31xXbxX12xX0xX4cxXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX16xX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxfb3fxX18xX3xXa1xX2fxX6xX18xde6bxX0xX31xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x9f33xX17xX18xX5xX65xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9c8axef9dxX18xX3xX7xX71xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX21xX1cxX6xX3xXa1xX2fxa46cxX3xX18xX19xX25xXexXaxX3xX1xX16xX10x10618xX9xXaxX31xXcfxXdxX18xX1xX14axXexX10xX31xX7xX6xX18xX14axX7xX6xX18xX19xX14axX4xX1xX17xX14axX21xX2fxX6xX14axXa1xX2fxX6xX14axX18xX19xX17xXexX31xX2xb9c1xb054xe5b8xc495xX1adxX100xX1xXexX21xXaxX12xX167xX168xX18xX3xX7xX71xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX21xX1cxX6xX3xXa1xX2fxX17axX3xX18xX19xX25xXexX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxecd0xX2bxX18xX19xX3xXex9d8exX21xX3xX19xXdxX83xX3xXexX16xb4b7xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xbce4xX21xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX1xX16xX10xX185xX9xXaxX31xXcfxXdxX18xX1xX14axXexX10xX31xX18xX6xX18xX19xX14axXexX6xX21xX14axX19xXdxX6xX14axXexX16xXdxX14axX4xX1xX17xX14axX7xX6xX18xX14axXbxX1xX6xX21xX14axX4xX6xX21xX14axX86xX6xX18xX14axX4cxX2fxX31xX2x9f89xX1aexf227xX1afxX2xX100xX1xXexX21xXaxX12xX1f8xX2bxX18xX19xX3xXexX1fexX21xX3xX19xXdxX83xX3xXexX16xX207xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX31xX2fxX5xX12xX0xX4cxXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX31xX4cxXdxX86xX12xX0xX31xX4cxXdxX86xX12xX0xXbxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10x1050bxXexX14axX6xX5xXdxX19xX18xX130xX3xX5xX10xX185xXexd810xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX4xX10xX14axX17xcadexe3b1xX10xX4xXexX3xX4cxX19xX21xX10xX4cxXdxX6xX3xX86xXdxX4cxX10xX17xX3xX21xXbxX1acxX3xXdxb02exX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxa8dbxXdxX4cxXexX1xX130xX3xX2xX1adxX1adxf315xX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX25bxX1aexX1adxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX6xXbxXbxX7xX31xX17xXbxX10xX18xX31xX21xX10xX4cxXdxX6xX31xXexX1xX2fxX21xX2f0xbea9xXbxX9xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX25bxX1acxX1adxXexX25dxe57dxX2xX25bxX5xfa15xX14axX1xX86xX4cxX25dxX1afxX36exX36exX100xX2f1xXbxX19xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX14axXexX65xXbxX10xX9xXaxX86xXdxX4cxX10xX17xX31xX21xXbxX1acxXaxX3xX4cxX6xXexX6xX14axX10xX18xX4xX17xX4cxX10xX9xXaxXexX86xX17xbf37xbe9cxX10xab98xX36exfb09xX21xX2f0xXbxX7xX4cxX19xXexX36exX2f0xba10xXcxdf0bxe849xX65xX86xX2cexX31xa04fxX3baxa291xX2f0xce24xX1x103a7xfe35xX3a8xX3bcxX1aexX3baxX1afxe61cxX1xX3b2xX3c1xXcxb925xX36exX167xX21xX10xX3b2xX18xX17xX65xX167xX10xX2fxXcfxX7xX318xX3b4xXdxX1bxfeb3xX31xX3b4xX2exX17xXbxX21xXa1xa8bexX3b4xX3a3xX3bcxX309xX3c0xX19xX318xX31xX4cxX3bcxX3a6xX3a4xX1acxda8cxX49xX2fxX3e6xX3b4xXexX2exX2cexXcxX185xX3ccxX1xdee3xX25dxX3a8xX3a8xX1bxX2f1xX2f0xX3c7xX5xX3dexX3e6xXa1xX322xX1aexX3c7xX3b2xXa1xX4cxX65xXa1xX1f8xX318xX3baxX31xX1f8xX7xX19xX3a3xX3a6xX25bxX3c0xX3bexX309xX3bexX3b5xX6xX19xX2axX7xX17xX3b5xX2xX3e6xX49xX3a8xX185xX3c7xX2f1xX25dxX3ccxX322xX1aexX3c7xX1acxX1adxX2fxX1acxX3ccxX322xX25bxX2exX322xX25bxX2exXaxX3xX4cxX6xXexX6xX14axXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX4cxX6xXexX6xX14axX6xX16xX19xX7xX9xXaxX1afxX1adxX100xX3dexX2xX36exX36axX1aexX36exX130xX1adxX130xX2xX36axX1afxX130xX1adxX130xX2xX130xX2xX130xX2xX1adxX1adxX322xX130xX1adxX130xX2xX1afxX1aexX1adxX130xX2xX1adxX25dxX1adxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2cexXexX14axX6xX5xXdxX19xX18xX130xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX2dcxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX2axXdxX4cxX10xX17xX130xX3xX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX100xX0xX31xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX1acxX36exX1adxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX25bxX2xX25bxXexX1aexX1acxX25dxX2xX25bxX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX2xX3dexX25bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1acxX36exX1adxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1f8xX1xd687xX18xX19xX3xX18xX19xX71xX65xX3xX18xX71xX65xXd6xX3xX86x10754xX3xX86xX1cxX18xX19xX3xX54xX55xXexX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXd6xX3xX18xX1xX5b7xX18xX19xX3xX86xX9dxXb0xX18xX3xX4xX6xX21xX3xX7xX6xXdxX3xXexX16xad3axX2fxX3xXa1xX2fxX17axX3xX1xcb84xX6xX3xX1x9287xX18xX3xX21xX1cxX6xX3xX2f0xX79xXdxX3xXexX1xX2fxX100xX3xX309xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX2f0xc516xXexX3xX54xX1fexX2fxX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX17xX6bxX4xX1xX3xXexXacxX3xXexX1xX83xX18xX19xX3xX2xX1adxX100xX3xX1f8xX1xXb0xX3xX2f0xX71xX18xX3xXexX6xX65xX3xX4xX1x10eccxX21xX3xX7x9f6cxX4xXd6xX3xXcfxX1xXd1xX3xX1xXd4xX2fxXd6xX3xXexX1xXdaxX3xX18xX1xX9dxXdfxX18xX19xX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX9exXbxX3xX21xX71xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX21xX6xX18xX19xX3xX1xX9dxb247xX18xX19xX3xX86xX207xX3xX54xXc7xX4xX3xXexX16xX9dxX18xX19xXd6xX3xX4xX1xX2fxX6xX3xX18xX1xX5faxXd6xX3xX18xX19xX25xXexXd6xX3xX54xX9dxX9exX4xX3xXcfxX1xX83xX4xX1xX3xX1xX71xX18xX19xX3xX9dxX6xX3xX4xX1xX2fxX79xX18xX19xX100xX3xXcxX1xX207xX3xXexX16xX55xX18xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX54xX6xX18xX19xX3xX2cexX2bxX65xX3xX4cx11138xX18xX19xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX4xX6xX21xX3xXexX16xX28xX3xXexX1xX71xX18xX1xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX3a4xX309xX3a4xXb3xX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX36exX25bxX25bxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX1adxX25dxX36exX2xXexX25bxX25dxX1adxX25dxX25dxX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX1acxX25dxX25bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX36exX25bxX25bxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xe897xb44fxX18xX3xXexX1xX646xX21xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6bxXdxX3xX309xX1xX2fxX18xX19xX3xXcxX1xX60xX65xX3xXexX1xX2fxX79xX4xX3xXcfxX1xX2fxX3xX18xcd87xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX66xXbxX3xX4xX808xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX66xX3xX4xX6xX17xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXd6xX3xX4xX1xa12exX18xX19xX3xXexX808xXdxX3xXcfxX1xX808xX18xX19xX3xXcfxX1xf070xXdxX3xX4xX1xX17xX83xX18xX19xX3xX18xX19xX9exXbxX3xXexX16xX9dxX96xX4xX3xX21xX71xX2fxX3xX2cexX6xX18xX1xX3xX18xX19xX82bxXexX3xX18xX19xX71xX18xX3xX4xX60xX6xX3xX4xX6xX21xXd6xX3xX2f0xX9dxX28xXdxX100xX3xX1f8xX1xX5b7xX18xX19xX3xX4xX2bxX65xX3xX4xX6xX21xX3xX5xec49xX18xX19xX3xX86xX71xX18xX19xX3xX2f0xX616xXexX3xX54xX1fexX2fxX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX17xX6bxX4xX1xX100xX3xX1f8xX1xX5b7xX18xX19xX3xX4xX808xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX18xX808xX18xX19xX3xXexX16xX6bxXdxX3xX54xX6xX18xX19xX3xXexX55xXexX3xX2f0xXd4xXexX3xXexX1xX2fxX3xX1xX17xX6bxX4xX1xX3xX4xX6xX21xX3xX54xXccxX3xX4xX1xX2fxX65xXccxX18xX3xX54xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXcfxX1xX83xX4xX1xX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX36exX25bxX25bxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX2xX1acxX1acxXexX36axX25bxX1acxX2xX25bxX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX25bxX1aexX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX36exX25bxX25bxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2axX1cxX18xX19xX3xX54xX55xXexX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX4xX64axX3xX54xXdxX5c6xX2fxX3xXcfxXdxX66xX18xX3xXcfxX1xXd1xX3xX1xXd4xX2fxXd6xX3xXexX1xXdaxX3xX18xX1xX9dxXdfxX18xX19xX3xX16xX55xXexX3xXexX1xXd1xX4xX1xX3xX1xX9exXbxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX83xX4xX3xX5xX17xX6bxXdxX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axXd6xX3xX54xXc7xX4xX3xX2f0xXdxX66xXexX3xX4xX2bxX65xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX129xX18xX3xX808xX18xX19xX3xX1f8xX19xX2fxX65xb3b4xX18xX3xX2axX646xX18xX3xX309xX1xX2fxX18xX19xXd6xX3xX4xX1xX60xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6bxXdxX3xX309xX1xX2fxX18xX19xX3xXcxX1xX60xX65xX3xX54xbf5exX3xXa1xX2fxX65xX7dfxXexX3xX54xX207xX18xX1xX3xX54xX1fexX2fxX3xXexX9dxX3xX86xX71xX3xX2cexX2bxX65xX3xX4cxX6d6xX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6bxXdxX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX1acxX1acxX25dxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX36exX36exX36axXexX2xX1adxX25bxX1aexX1adxX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX36axX1aexX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1acxX1acxX25dxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxXacxX3xX18xX646xX21xX3xX1aexX1adxX2xX36exX3xX54xX7dfxX18xX3xX18xX6xX65xXd6xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6bxXdxX3xX309xX1xX2fxX18xX19xX3xXcxX1xX60xX65xX3xX54xXa6axX3xXexXd1xX4xX1xX3xXex1074fxX3xX1xX67fxX18xX3xX3dexX1adxX1xX6xX3xX54xX55xXexX3xX54xXccxX3xXexX16xX8dxX18xX19xX3xX4xX83xX4xX3xX5xX17xX6bxXdxX3xX4xX6xX21xXd6xX3xX2f0xX9dxX28xXdxd383xX3xX7dexX7dfxX18xX3xX18xX6xX65xXd6xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX4xX6xX21xXd6xX3xX2f0xX9dxX28xXdxX3xX54xXa6axX3xX54xX6bxXexX3xX4xX1xX5f6xX18xX19xX3xX4xX1xa756xX3xX3c1xX5xX17xX2f0xX6xX5xX3c1xX3ccxXb3xX3xX86xX71xX3xX54xX6xX18xX19xX3xXex9aa0xX21xX3xX54xX9dxXb0xX18xX19xX3xX54xXccxX3xX54xX9dxX6xX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axX3xX4xX64axX3xX21xX82bxXdxX3xX4xX60xX6xX3xX18xX808xX18xX19xX3xXexX16xX6bxXdxX3xX86xX9dxX67fxX18xX3xX16xX6xX3xXexX1xX207xX3xXexX16xX9dxXb0xX18xX19xX3xXa1xX2fxab12xX4xX3xXexX7dfxX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX1acxX36exX1adxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX1adxX1adxX36exXexX25bxX1afxX36axX36exX1adxX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX2xX25bxX3dexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1acxX36exX1adxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3e6xX71xX3xX18xX19xX9dxXb0xXdxX3xX4xX17xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX16xX6xX3xX86xX71xX3xX5xX96xX18xX3xX5xX129xX18xX3xX28xX3xX86xX1cxX18xX19xX3xX54xX55xXexX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXd6xX3xX808xX18xX19xX3xXcxX16xX207xX18xX1xX3xX49xX2fxX65xX3xX49xX1cxX18xX19xX3xX1xXdxXccxX2fxX3xX54xX9dxX9exX4xX3xXexXdxX5c6xX21xX3xX18xX646xX18xX19xXd6xX3xXexX1xX7dfxX3xX21xX6bxX18xX1xX3xX86xX1cxX18xX19xX3xX54xX55xXexX3xX18xX67fxXdxX3xX54xX2bxX65xXd6xX3xX86xXc14xX3xX86xXd4xX65xX3xX808xX18xX19xX3xX54xXa6axX3xX54xX1fexX2fxX3xXexX9dxX3xXexX16xX8dxX18xX19xX3xX4xX83xX4xX3xX5xX17xX6bxXdxX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axX3xXexX16xX129xX18xX3xX4cxXdxX66xX18xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX2xX1aexX1xX6xX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX36exX25bxX25bxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX1adxX1aexX1aexXexX1afxX1aexX1adxX1afxX36exX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX3dexX1acxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX36exX25bxX25bxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX309xX6xX21xX3xX54xX6xX18xX19xX3xX86xX71xX17xX3xX21xX1cxX6xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX17xX6bxX4xX1xX100xX3xX3c1xXdxX6xX3xX54xXc14xX18xX1xX3xX808xX18xX19xX3xX49xX1cxX18xX19xX3xX54xX6xX18xX19xX3xX2cexX2bxX65xX3xX4cxX6d6xX18xX19xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX4xX6xX21xXd6xX3xX2f0xX9dxX28xXdxX3xXexX1xX9dxX67fxX18xX19xX3xX1xXdxX66xX2fxX3xX49xX1cxX18xX19xX3xX49xX17axXdxX3xXcxX1xX6bxX4xX1xX3xXcxX1xX71xX18xX1xX3xXexX16xX28xX3xXexX1xX71xX18xX1xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX3a4xX309xX3a4xXb3xX100xX3xX7dexX2bxX65xX3xX5xX71xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX54xX1fexX2fxX3xXexXdxX129xX18xX3xX21xX71xX3xXexX1xX207xX3xXexX16xX55xX18xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX2cexX2bxX65xX3xX4cxX6d6xX18xX19xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX3a4xX309xX3a4xXb3xX3xX4xX60xX6xX3xX54xX207xX6xX3xXbxX1xX9dxX67fxX18xX19xX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX36exX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX1adxX1acxX2xXexX25bxX25bxX25bxX1aexX25bxX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX2xX1acxX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX36exX1adxX1adxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2axX96xXdxX3xX5xX207xX4xX1xX3xX7xf532xX3xX5xX2bxX2fxX3xX54xXb0xXdxX3xX4xb201xX18xX19xX3xX18xX1xX9dxX3xX19xXdxX83xX3xXexX16xX207xX3xXcfxXdxX18xX1xX3xXexX7dfxX3xX4xX60xX6xX3xX4xX2bxX65xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXd6xX3xX1xX2fxX65xX66xX18xX3xXcxX1xX6bxX4xX1xX3xXcxX1xX71xX18xX1xX3xX54xXa6axX3xX1xX9exXbxX3xXexX83xX4xX3xX86xX96xXdxX3xX49xX25xX4xX3xX86xXdxX66xX18xX3xX1f8xX808xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX66xXbxX3xX2axXdxX66xXexX3xX1f8xX6xX21xX3xXexXc14xX21xX3xX5xX6bxXdxX3xX86xX71xX3xXcfxX1xX808xXdxX3xXbxX1xXba8xX4xX3xX19xXdxXc59xX18xX19xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX100xX3xX7dexX2bxX65xX3xX5xX71xX3xX4xX67fxX3xX7xX28xX3xXa1xX2fxX6xX18xX3xXexX16xX25xX18xX19xX3xX54xXccxX3xX1xX2fxX65xX66xX18xX3xXcxX1xX6bxX4xX1xX3xXcxX1xX71xX18xX1xX3xXcfxX1xX808xXdxX3xXbxX1xXba8xX4xX3xX86xX71xX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xXexX1xX9dxX67fxX18xX19xX3xX1xXdxX66xX2fxX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xXexX16xX129xX18xX3xX54xX207xX6xX3xX2f0xX71xX18xX3xXexX17xX71xX18xX3xX1xX2fxX65xX66xX18xXd6xX3xX54xXc7xX4xX3xX2f0xXdxX66xXexX3xX5xX71xX3xX2cexX2bxX65xX3xX4cxX6d6xX18xX19xX3xX4xX1xXbffxX3xX4cx10a07xX18xX3xX54xX207xX6xX3xX5xee65xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX1acxX36exX1adxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX2xX2xX2xXexX2xX1afxX25bxX2xX1adxX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX1aexX1adxX3dexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1acxX36exX1adxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3c1xXdxX6xX3xX54xXc14xX18xX1xX3xX808xX18xX19xX3xXcxX16xX207xX18xX1xX3xX49xX2fxX65xX3xX49xX1cxX18xX19xX3xX5xX71xX3xX1xX79xX3xX54xX9dxX9exX4xX3xX1xX2fxX65xX66xX18xX3xXcxX1xX6bxX4xX1xX3xXcxX1xX71xX18xX1xXd6xX3xX49xX25xX4xX3xX86xXdxX66xX18xX3xX1f8xX808xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX66xXbxX3xX2axXdxX66xXexX3xX1f8xX6xX21xX3xXbxX1xXc59xXdxX3xX1xX9exXbxX3xXcfxX1xX808xXdxX3xXbxX1xXba8xX4xX3xX19xXdxXc59xX18xX19xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xXexX16xX129xX18xX3xX4cxXdxX66xX18xX3xXexXd1xX4xX1xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6bxXdxX3xX19xXdxX6xX3xX54xXc14xX18xX1xX3xX21xXc14xX18xX1xX100xX3xX7dexX7dfxX18xX3xX18xX6xX65xX3xX4xX2bxX65xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX54xX9dxX9exX4xX3xX19xXdxX6xX3xX54xXc14xX18xX1xX3xX808xX18xX19xX3xX49xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX646xX21xX3xX7xX64axX4xXd6xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX16xX9dxX28xX18xX19xXd6xX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xXexXc59xXexX3xX86xX71xX3xX2f0xX616xXexX3xX54xX1fexX2fxX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX2fxX3xX1xX17xX6bxX4xX1xX3xXa1xX2fxX17axX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xX3xX4cxXexX1xX2fxX21xX2f0xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX1acxX36exX1adxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX3dexX2xX2xXexX1acxX36axX1afxX2xX36exX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX1acxX1adxX25dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1acxX36exX1adxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX9dxX96xX4xX3xX54xX64axXd6xX3xX18xX19xX71xX65xX3xX25bxX14axX3dexX14axX1aexX1adxX1aexX1adxXd6xX3xX309xX1xX60xX3xXexX207xX4xX1xX3xf02dxX3c7xX1f8xX2exX3xXexXbffxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX49xX64axX6xX3xX54xXa6axX3xX2f0xX6xX18xX3xX1xX71xX18xX1xX3xX3a8xX2fxX65xX7dfxXexX3xX54xX207xX18xX1xX3xX7xXc59xX3xX1aexX36exX25dxX25dxX3xX86xX5c6xX3xX86xXdxX66xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xf8caxXbxX3xX7xX109axX3xX4cxXba8xX18xX19xX3xX54xX207xX6xX3xX4cxX6xX18xX1xX3xa606xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xeb3bxXcxX1xX6bxX4xX1xX3xXcxX1xX71xX18xX1xed5dxX3xX54xXccxX3xX54xX646xX18xX19xX3xXcfxX11cexX3xX18xX1xXa6axX18xX3xX1xXdxX66xX2fxX3xX4xX1xX5f6xX18xX19xX3xX18xX1xXd4xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX36exX25bxX25bxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX1aexX2xX36exXexX2xX1aexX25bxX1afxX25dxX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX3dexX1adxX1acxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX36exX25bxX25bxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1f8xX19xX71xX65xX3xX3dexX14axX2xX14axX1aexX1adxX1aexX2xXd6xX3xX309xXba8xX4xX3xX167xX28xX3xX1xX5b7xX2fxX3xXexX16xXd1xX3xXexX2fxX66xX3xf77fxX3c7xX79xX3xX3baxX1xX17xX6xX3xX1xX25xX4xX3xX86xX71xX3xX309xX808xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX66xc950xX3xX54xXa6axX3xX2f0xX6xX18xX3xX1xX71xX18xX1xX3xX3a8xX2fxX65xX7dfxXexX3xX54xX207xX18xX1xX3xX86xX5c6xX3xX86xXdxX66xX4xX3xX4xX55xXbxX3xX19xXdxX55xX65xX3xX4xX1xX5f6xX18xX19xX3xX18xX1xXd4xX18xX3xX54xX646xX18xX19xX3xXcfxX11cexX3xX18xX1xXa6axX18xX3xX1xXdxX66xX2fxX3xX4xX1xX17xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX309xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXd6xX3xX1xX2fxX65xX66xX18xX3xXcxX1xX6bxX4xX1xX3xXcxX1xX71xX18xX1xX100xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c7xX17xX4cxX65xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX309xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX318xXdxX4cxXexX1xX130xX3xX25dxX1adxX1adxXbxX2cexX2dcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX130xX3xX36exX25bxX25bxXbxX2cexX2dcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX100xX2f0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xX86xX18xX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1acxX25bxX31xX1aexX1aexX1adxX4cxX25bxX2xX1adxX2xX1aexX36exX1acxXexX36exX25bxX3dexX1acxX1aexX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xX350xX16xX9xX36axX1aexX1acxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX318xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX25dxX1adxX1adxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX36exX25bxX25bxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xd5aexX18xX19xX3xX3e6xX129xX3xX2axX646xX18xX3xX2exX10a5xX18xX19xXd6xX3xXb3xX1xX64axX3xX309xX1xX60xX3xXexX207xX4xX1xX3xX14d8xX3c7xX1f8xX2exX3xXexX1xX207xX3xXexX16xX55xX18xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX4xX1xX17xX3xX2f0xXdxX7dfxXexX130xX3xXcxX17xX71xX18xX3xXexX1xX207xX3xXexX16xX55xX18xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX4xX64axX3xX1xX67fxX18xX3xX1aexX36exX1adxX1xX6xX3xX4cxXdxX66xX18xX3xXexXd1xX4xX1xX3xXexX16xX8dxX18xX19xX3xX4xX2bxX65xX3xX4xX64axX3xX21xX82bxXdxXd6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX54xX64axX3xXcfxX1xX2fxX3xX18xX808xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX66xXbxX3xX4xX808xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX66xX3xX4xX6xX17xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX1xX67fxX18xX3xX2xX36exX1adxX1xX6xX100xX3xX1f8xX1xX5b7xX18xX19xX3xX18xX646xX21xX3xXa1xX2fxX6xXd6xX3xX4xX83xX4xX3xX5xX17xX6bxXdxX3xX4xX2bxX65xX3xX4xX64axX3xX21xX82bxXdxXd6xX3xX54xXc7xX4xX3xX2f0xXdxX66xXexX3xX4xX2bxX65xX3xX4xX6xX21xX3xX21xX6xX18xX19xX3xX5xX6bxXdxX3xX19xXdxX83xX3xXexX16xX207xX3xXcfxXdxX18xX1xX3xXexX7dfxXd6xX3xXexX1xX2fxX3xX18xX1xXd4xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xXdxX5c6xX2fxX3xX1xX79xX3xX4cxX2bxX18xX3xXexX16xX129xX18xX3xX54xX207xX6xX3xX2f0xX71xX18xX100xX3xXcxX1xX10xX17xX3xX1f8xX19xX1xX207xX3xXa1xX2fxX65xX7dfxXexX3xX7dexX6bxXdxX3xX1xX79xXdxX3xX7dexX6bxXdxX3xX2f0xXdxXccxX2fxX3xXexX1xX207xX3xXexX16xX55xX18xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX18xX1xXdxX66xX21xX3xXcfxfe1dxX3xX1aexX1adxX1aexX1adxX14axX1aexX1adxX1aexX36exXd6xX3xXexX1xX207xX3xXexX16xX55xX18xX3xX54xXc7xXexX3xX21xXba8xX4xX3xXexXdxX129xX2fxX3xXexXd1xX4xX1xX3xXexXba8xX3xX2xX25dxX1adxX1xX6xX3xX54xX55xXexX3xX18xX808xX18xX19xX3xX5xX2bxX21xX3xX18xX19xX1xXdxX66xXbxX3xX54xXccxX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axXd6xX3xX4xX2bxX65xX3xX4xX64axX3xX21xX82bxXdxX100xX3xX7dexX7dfxX18xX3xX18xX6xX65xX3xX54xXa6axX3xXexXd1xX4xX1xX3xXexXba8xX3xX54xX9dxX9exX4xX3xX2xX1adxX1afxX3xX1xX6xX100xX0xX31xXbxX12xX0xX4cxXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX16xX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX129xX18xX3xXa1xX2fxX6xX18xX130xX0xX31xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14axXexX1xX2fxX21xX2f0xX14axX6xX18xX4cxX14axX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX167xX168xX18xX3xX7xX71xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX21xX1cxX6xX3xXa1xX2fxX17axX3xX18xX19xX25xXexXaxX3xX1xX16xX10xX185xX9xXaxX31xXcfxXdxX18xX1xX14axXexX10xX31xX7xX6xX18xX14axX7xX6xX18xX19xX14axX4xX1xX17xX14axX21xX2fxX6xX14axXa1xX2fxX6xX14axX18xX19xX17xXexX31xX2xX1acxX1adxX1aexX1afxX1adxX100xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX21xX10xX4cxXdxX6xX31xX2xX1aexX1adxX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX1aexX25dxX31xX2xX36axX2xX4cxX1adxX1aexX1aexX36exX2xX25bxX36exXexX3dexX1adxX3dexX25dxX2xX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX4cxXdxX86xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX167xX168xX18xX3xX7xX71xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX21xX1cxX6xX3xXa1xX2fxX17axX3xX18xX19xX25xXexXaxX3xX1xX16xX10xX185xX9xXaxX31xXcfxXdxX18xX1xX14axXexX10xX31xX7xX6xX18xX14axX7xX6xX18xX19xX14axX4xX1xX17xX14axX21xX2fxX6xX14axXa1xX2fxX6xX14axX18xX19xX17xXexX31xX2xX1acxX1adxX1aexX1afxX1adxX100xX1xXexX21xXaxX12xX167xX168xX18xX3xX7xX71xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX21xX1cxX6xX3xXa1xX2fxX17axX3xX18xX19xX25xXexX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX1f8xX1xX5b7xX18xX19xX3xX18xX646xX21xX3xX19xX1fexX18xX3xX54xX2bxX65xXd6xX3xXbxX1xX83xXexX3xX1xX2fxX65xX3xX5xX9exXdxX3xXexX1xX7dfxX3xX86xX5c6xX3xXcfxX1xXd1xX3xX1xXd4xX2fxX3xX86xX71xX3xX54xX55xXexX3xX54xX6xXdxXd6xX3xX18xX19xX9dxXb0xXdxX3xX4cxX2bxX18xX3xXexX16xX129xX18xX3xX54xX207xX6xX3xX2f0xX71xX18xX3xXexXbffxX18xX1xX3xX54xXa6axX3xX21xX6bxX18xX1xX3xX4cxX6bxX18xX3xX54xX1fexX2fxX3xXexX9dxX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX7xX17axX18xX3xX2cexX2fxX55xXexXd6xX3xX1xXc14xX18xX1xX3xXexX1xX71xX18xX1xX3xX18xX1xX5b7xX18xX19xX3xX86xX9dxXb0xX18xX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axX3xXexX16xX1cxX3xXbxX1xX82bxXd6xX3xX21xX6xX18xX19xX3xX5xX6bxXdxX3xX19xXdxX83xX3xXexX16xX207xX3xXcfxXdxX18xX1xX3xXexX7dfxX3xX4xX6xX17xX100xX3xX49x10cc0xX18xX19xX3xX18xX19xX71xX65xXd6xX3xX18xX19xX9dxXb0xXdxX3xX4cxX2bxX18xX3xX86xX11c6xX18xX3xX4xX1fexX18xX3xX21xX11c6xX18xXd6xX3xX7xX83xX18xX19xX3xXexX6bxX17xXd6xX3xX19xX109axXdxX3xX19xX616xX21xX3xXexX16xX646xX18xX3xXexX16xX28xXd6xX3xX54xX6xX21xX3xX21xX129xX3xX86xX71xX17xX3xX18xX1xX5b7xX18xX19xX3xX86xX9dxXb0xX18xX3xX4xX2bxX65xX3xXexX16xX5eexX2fxX3xXa1xX2fxX17axX3xX54xXccxX3xX21xX17xX18xX19xX3xX86xX5c6xX3xX21xX79xXexX3xX21xX1cxX6xX3xXa1xX2fxX17axX3xX18xX19xX25xXexX100xX0xX31xXbxX12xX0xX31xX4cxXdxX86xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dexXccxX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX2f0xX5c6xX18xX3xX86xX5b7xX18xX19xX130xX3xXcxXdxX5c6xX21xX3xX18xX646xX18xX19xX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axXaxX3xX1xX16xX10xX185xX9xXaxX31xXcfxXdxX18xX1xX14axXexX10xX31xX4cxX10xX14axX4xX6xX65xX14axX6xX18xX14axXa1xX2fxX6xX14axXbxX1xX6xXexX14axXexX16xXdxX10xX18xX14axX2f0xX10xX18xX14axX86xX2fxX18xX19xX14axX18xX2f0xX7xXbxX14axXexXdxX10xX21xX14axX18xX6xX18xX19xX14axXbxX1xX6xXexX14axXexX16xXdxX10xX18xX14axX4xX6xX65xX14axX6xX18xX14axXa1xX2fxX6xX31xX2xX25bxX36exX2xX3dexX1adxX100xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX21xX10xX4cxXdxX6xX31xX2xX1aexX1adxX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX2xX36axX31xX2xX3dexX3dexX4cxX1acxX2xX1afxX36exX1acxX2xX3dexXexX25dxX1afxX1aexX3dexX1aexX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX4cxXdxX86xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7dexXccxX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX2f0xX5c6xX18xX3xX86xX5b7xX18xX19xX130xX3xXcxXdxX5c6xX21xX3xX18xX646xX18xX19xX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axXaxX3xX1xX16xX10xX185xX9xXaxX31xXcfxXdxX18xX1xX14axXexX10xX31xX4cxX10xX14axX4xX6xX65xX14axX6xX18xX14axXa1xX2fxX6xX14axXbxX1xX6xXexX14axXexX16xXdxX10xX18xX14axX2f0xX10xX18xX14axX86xX2fxX18xX19xX14axX18xX2f0xX7xXbxX14axXexXdxX10xX21xX14axX18xX6xX18xX19xX14axXbxX1xX6xXexX14axXexX16xXdxX10xX18xX14axX4xX6xX65xX14axX6xX18xX14axXa1xX2fxX6xX31xX2xX25bxX36exX2xX3dexX1adxX100xX1xXexX21xXaxX12xX7dexXccxX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX2f0xX5c6xX18xX3xX86xX5b7xX18xX19xX130xX3xXcxXdxX5c6xX21xX3xX18xX646xX18xX19xX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xXcxX1xX6d6xX4xX3xX1xXdxX66xX18xX3xX4xX1xX60xX3xXexX16xX9dxX67fxX18xX19xX3xX4xX1xX2fxX65xXccxX18xX3xX54xXdaxXdxX3xX4xX67fxX3xX4xX55xX2fxX3xX4xX2bxX65xX3xXexX16xX8dxX18xX19xXd6xX3xX18xX1xXdxX5c6xX2fxX3xX54xX207xX6xX3xXbxX1xX9dxX67fxX18xX19xX3xXexX16xX129xX18xX3xX54xX207xX6xX3xX2f0xX71xX18xX3xXexXbffxX18xX1xX3xX54xXa6axX3xX54xX9dxX6xX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axX3xX86xX71xX17xX3xXexX16xX8dxX18xX19xX3xXexX1xX6xX65xX3xXexX1xX7dfxX3xX4xX1xX17xX3xX4cxXdxX66xX18xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX4xX2bxX65xX3xXexX16xX8dxX18xX19xX3xX18xX646xX18xX19xX3xX7xX2fxX55xXexX3xX86xX71xX3xX1xXdxX66xX2fxX3xXa1xX2fxX17axX3xXcfxXdxX18xX1xX3xXexX7dfxX3xXexX1xX55xXbxX100xX3xXcxX2fxX65xX3xX18xX1xXdxX129xX18xXd6xX3xX86xXdxX66xX4xX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX152dxX18xX64axX18xX19xX1541xX3xX4cxXdxX66xX18xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX4xX2bxX65xX3xX646xX18xX3xXa1xX2fxX17axX3xX4cxX11c6xX18xX3xX54xX7dfxX18xX3xX18xX19xX2fxX65xX3xX4xX67fxX3xXcfxX1xX60xX18xX19xX3xX1xX17xX17axX18xX19xX3xXexX1xXacxX6xXd6xX3xXexXdxX5c6xX21xX3xX213xX18xX3xX18xX1xXdxX5c6xX2fxX3xX16xX60xXdxX3xX16xX17xX100xX3xX309xX1xXd1xX18xX1xX3xX86xXc14xX3xX86xXd4xX65xXd6xX3xX4xX1fexX18xX3xX4xX64axX3xX7xX6d6xX3xX54xX207xX18xX1xX3xX1xX9dxX96xX18xX19xX3xX4xX10a5xX18xX19xX3xX18xX1xX9dxX3xXexX646xX18xX19xX3xX4xX9dxXb0xX18xX19xX3xXa1xX2fxX17axX18xX3xX5xX11cexX3xX1f8xX1xX71xX3xX18xX9dxX96xX4xX3xX86xX5c6xX3xX86xX55xX18xX3xX54xX5c6xX3xX18xX71xX65xX100xX0xX31xXbxX12xX0xX31xX4cxXdxX86xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f8xX2bxX18xX19xX3xXexX1fexX21xX3xX19xXdxX83xX3xXexX16xX207xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX1xX16xX10xX185xX9xXaxX31xXcfxXdxX18xX1xX14axXexX10xX31xX18xX6xX18xX19xX14axXexX6xX21xX14axX19xXdxX6xX14axXexX16xXdxX14axX4xX1xX17xX14axX7xX6xX18xX14axXbxX1xX6xX21xX14axX4xX6xX21xX14axX86xX6xX18xX14axX4cxX2fxX31xX2xX25bxX1aexX25dxX1afxX2xX100xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX31xX21xX10xX4cxXdxX6xX31xX2xX1aexX1adxX31xX18xX10xX318xX7xX31xX1aexX2xX2xX1adxX31xX2xX3dexX36axX4cxX1acxX2xX25dxX1adxX36axX1aexX1aexXexX25dxX36axX1adxX2xX1afxX5xX1adxX100xX2f1xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX18xX19xX25xXexX3xX28xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX4cxXdxX86xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f8xX2bxX18xX19xX3xXexX1fexX21xX3xX19xXdxX83xX3xXexX16xX207xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxXaxX3xX1xX16xX10xX185xX9xXaxX31xXcfxXdxX18xX1xX14axXexX10xX31xX18xX6xX18xX19xX14axXexX6xX21xX14axX19xXdxX6xX14axXexX16xXdxX14axX4xX1xX17xX14axX7xX6xX18xX14axXbxX1xX6xX21xX14axX4xX6xX21xX14axX86xX6xX18xX14axX4cxX2fxX31xX2xX25bxX1aexX25dxX1afxX2xX100xX1xXexX21xXaxX12xX1f8xX2bxX18xX19xX3xXexX1fexX21xX3xX19xXdxX83xX3xXexX16xX207xX3xX4xX1xX17xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX4xX6xX21xX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX2axX1cxX18xX19xX3xX54xX55xXexX3xX2axX2bxX18xX3xX2exX2fxX3xX4xX60xX6xX3xX1xX2fxX65xX66xX18xX3xXcxX1xX6bxX4xX1xX3xXcxX1xX71xX18xX1xX3xX5xX71xX3xX21xX79xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX83xX2fxX3xX86xX1cxX18xX19xX3xXexX16xX8dxX18xX19xX3xX4xX6xX21xX3xX5xX96xX18xX3xX86xX71xX3xX54xX9dxX9exX4xX3xXa1xX2fxX65xX3xX1xX17xX6bxX4xX1xX3xXexXacxX3xXexX1xXb0xXdxX3xXb3xX1xX83xXbxX3xXexX1xX2fxX79xX4xX3xX86xX96xXdxX3xX4xX83xX4xX3xX54xXc7xX4xX3xX54xXdxXccxX21xX3xXcfxX1xXd1xX3xX1xXd4xX2fxXd6xX3xXexX1xXdaxX3xX18xX1xX9dxXdfxX18xX19xX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX9exXbxX3xX54xXccxX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxXccxX18xX3xX7xX17axX18xX3xXbxX1xX213xX21xX3xX4xX6xX21xX100xX0xX31xXbxX12xX0xX31xX4cxXdxX86xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX31xX2fxX5xX12xX0xX4cxXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX31xX4cxXdxX86xX12xX0xX31xX4cxXdxX86xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ccxX2fxXexX1xX17xX16xXaxX12xX1f8xX19xX25xX4xX3xX49xX2fxX55xX18xX3xX14axX3xX49xX17xX71xX18xX19xX3xX7dexX808xX18xX19xX0xX31xXbxX12
Ngọc Huấn - Hoàng Đông