Đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-8, Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục được tổ chức trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa).
e6e3x1243fx131abxe9f0x14427x178bdxfcc5xe710x16eacxX7x178b1x10646x10e3fx1243ax1448bx16420xX5x10c7cxXaxefbexf0e8x12f3ax1322bx14f9fxX3x1780fx16e17x17ad0xX3xX4xf9b6xX15xX3x11b6bx11fd1x17393xX3xX18xX19xX15xX16xX3xfb58xXdx10debxX15xX3xX29x153c7xX3x15de2xX1x12e08xX15xX3x140a5xX33xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xf600x14aeaxX6xX3xX18x13917xX15xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16x10496x140ddxX2bxX15xX3xXcxf75dxX15xX16xX3x14d20xfb6cxX3xXexX1xffa6xX3x15fadxX2bxX3x1289exX1xX19xX3x117dbxX1xXdxX2bxX50xX0x14e30xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6xX36xXaxX12x124faxX1dxX15xX16xX3xX2x12699x12cd9xfa85xX22xX3xX61x11b75xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX18x13c3cxX15xX16xX3xX4xX1xX5bxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX22xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX5axX6xX15xX3x17aafxX1xecd5xXbxX3xX1xX2fxX15xX1xX3xXcx121c9xX50xX15xX16xX3xX5fx118edxX15xX16xX3xX13xX19xX15xX16xX3xXc5xX21xX15xX16xX3xX7xX19xX15xX3x10100xXdx13b99xXexX3xX31xX6x105b6xX3xXexXdxX45xXbxX3xXex14f49xX4xX3xX18xX5fx17202xX4xX3xXexX56xX3xX4xX1x11529xX4xX3xXexXd0x12b05xX15xX16xX3xXexX1x142e0xX3xXex13d6cxXdxX3xX31xX1xX2fxX3xXcxX6xX15xX16xX3xX5xX8fxX3x15bf0xX50x12cf0xX4xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX7xX123xX3xX89xX3xXcxXd0x17793xX15xX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX3x116a5xX40xX2fxX3xX31xX21xXdx13b93xX22xX3xX40xX21xXdxX3xXexXd0xX5fx11dd8xX15xX16xX3xXcxX1xX123xX15xX16xX3xX31xX1xXc7xXexX3xX140xXcxX68xX3xX40xX98xX3xXc5xX1xX5bxX3x11975xXdxX15xX1xX147xX3xX29xX2fxX3xXcxXd0xX50xX15xX16xX3xXexX33xXefxX3xX40xX21xXdxX3xX15xX16xX1x171ebxX3xf3a7xX89xX5axX3xX140xXcxX68xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX147x17c4dxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xX0xXdxXefxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX15xXexX10xXd0xX3xX36xXexX1xX50xXefxX20xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXax15a01xXdxX36xXexX1x178e7xX3xX8bx12553xX1daxXbxecc8x1140fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d7xX3x12e49xX1daxX1daxXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX6exX6exXdxX199xX20xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX199xX29xX15xX6exX15xX10xX1d2xX7xX6exX187xX1daxf939xX187xX6exX2xX89xX214xX36xX1e8xX2xX1daxX89x1217fxX2x133b5xXexX187xX1e8xX221xX2xX187xX5xX1daxX199x15490xXbxX16x17127xXd0xX9xX1e8xX2xX187xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX18xX45xX15xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xXaxX3xX1d2xXdxX36xXexX1xX9xXaxX8bxX1daxX1daxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1e8xX1daxX1daxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcx12896xX3xX7xX1dxX15xX16xX3xX7x10eddxXefxX22xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX1axX2fxX15xX3xXexX1xX10fxX22xX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXexXd0xX1axX15xX16xX3xXexee6fxX15xX1xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexXf7xX4xX3xXex10ad6xX3xXex12aa2xX50xX3xX29xX321xX3xXcxXd0xX50xX15xX16xX3xXexX33xXefxX3xX40xX21xXdxX3xX15xX16xX1xX185xX3xX187xX89xX5axX3xX140xXcxX68xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX147xX3xX18xX10fxX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xXcxXd0xX1axX15xX16xX3xX15xXdxX321xXefxX3xX1ddx15a55xX4xX3xX18xX21xX15xX16xX22xX3xXexXdxX45xX4xX3xXexX1xX5fxXd6xX15xX16xX3xX29xX14xX3xX1xX112xX15xX22xX3xXexX2cbxX3xX7xX1dxX15xX16xX3xX7xX2d3xXefxX22xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX1axX2fxX15xX3xXexX1xX10fxX22xX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXexXd0xX1axX15xX16xX3xXexX313xX15xX1xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexXf7xX4xX3xXexX321xX3xXexX324xX50xX3xX29xX321xX3xXcxXd0xX50xX15xX16xX3xXexX33xXefxX3xX40xX21xXdxX3xX15xX16xX1xX185xX3xX187xX89xX5axX3xX140xXcxX68xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX147xX3xX18xX10fxX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xX0xXdxXefxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX15xXexX10xXd0xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX36xXexX1xX1d7xX3xX8bxX1daxX1daxXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d7xX3xX89xX89xX187xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX6exX6exXdxX199xX20xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX199xX29xX15xX6exX15xX10xX1d2xX7xX6exX187xX1daxX214xX187xX6exX2xX89xX214xX36xX1e8xX2xX2xX1daxX2xX2xX187xXexX2xX8bxf040xX1e8xX1daxX5xX1daxX199xX22bxXbxX16xX22exXd0xX9xX4eaxX89xX1daxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX18xX45xX15xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xXaxX3xX1d2xXdxX36xXexX1xX9xXaxX8bxX1daxX1daxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX89xX89xX187xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXc5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xX20xX2fxX51xX3xXex14d93xX3xX7xX324xX3xXexXdxX45xX4xX3xXexX1xX5fxXd6xX15xX16xX22xX3xX15xXdxX321xXefxX3x154d8xX5bxX15xX1xX3xXexXd0xX109xX15xX16xX22xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX2d3xX3xX15xX1x12c3dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX6xX1axX22xX3xX4xX123xX15xX16xX3xX1xXdxX45xX15xX3xX4x15114xX6xX3xX18xX98xX15xX16xX3xX4xX1xX5bxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xXcxXd0xX5fxX2d3xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX4xX5f8xX6xX3xX18xX98xX15xX16xX3xX4xX1xX5bxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX22xX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xX18x15b90xX3xX20xX2fxX51xX3xXexX5b2xX3xX7xX324xX3xXexXdxX45xX4xX3xXexX1xX5fxXd6xX15xX16xX22xX3xX15xXdxX321xXefxX3xX5c9xX5bxX15xX1xX3xXexXd0xX109xX15xX16xX22xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX2d3xX3xX15xX1xX5dfxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX6xX1axX22xX3xX4xX123xX15xX16xX3xX1xXdxX45xX15xX3xX4xX5f8xX6xX3xX18xX98xX15xX16xX3xX4xX1xX5bxX3xX4xX1xX1axX3xX7xX324xX3xX15xX16xX1xXdxXeaxXbxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXefxX112xX15xX16xX3xX4xX5f8xX6xX3xX13xX19xX15xX16xX3xX29xX2fxX3xX36xX33xX15xX3xXexX21xX4xX1dexX3xX4xX1xX1axX3x13a25xX50xX33xX15xX3xX18xX21xXdxX3xX29xX2fxX3xX4xX1xX1axX3xX6f9xX50xX2bxX3xX1xX5fxXd6xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xX0xXdxXefxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX15xXexX10xXd0xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX36xXexX1xX1d7xX3xX8bxX1daxX1daxXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d7xX3xX89xX1e8xX187xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX6exX6exXdxX199xX20xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX199xX29xX15xX6exX15xX10xX1d2xX7xX6exX187xX1daxX214xX187xX6exX2xX89xX214xX36xX1e8xX2xX2xX1daxX187xX187xX8bxXexX89xX214xX4eaxX8bxX8bxX5xX1daxX199xX22bxXbxX16xX22exXd0xX9xX2xX1e8xX221xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX18xX45xX15xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xXaxX3xX1d2xXdxX36xXexX1xX9xXaxX8bxX1daxX1daxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX89xX1e8xX187xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX13xX1axX2fxX15xX3xX18xX112xXdxX3xX20xXdxX10fxX50xX3xXcxX313xX15xX1xX3xX5f8xX51xX22xX3xX40xX13xX31x168eaxX22xX3x154e8xX5axX31xX860xX22xX3x12371xX51xX3xX20xX6xX15xX3xX16bxXcxXcxX121xX3xXe8xXdxXeaxXexX3xX31xX6xXefxX3xXexX313xX15xX1xX3xX121xX50xX19xX15xX16xX3xX5ax167b1xX15xX1xX3xX29xX2fxX1axX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xXc5x12e0exX15xX16xX3xXexXd0xX1axX15xX16xX3xX7xX1dxX15xX16xX3xX15xX6xX51xX22xX3xX13xX1axX2fxX15xX3xX18xX112xXdxX3xX20xXdxX10fxX50xX3xXcxX313xX15xX1xX3xX5f8xX51xX22xX3xX40xX13xX31xX860xX22xX3xX863xX5axX31xX860xX22xX3xX869xX51xX3xX20xX6xX15xX3xX16bxXcxXcxX121xX3xXe8xXdxXeaxXexX3xX31xX6xXefxX3xXexX313xX15xX1xX3xX121xX50xX19xX15xX16xX3xX5axX88axX15xX1xX3xX36xX1axX3xX18xX98xX15xX16xX3xX4xX1xX5bxX3xXe8xX8cexX3xX13xX112xXdxX3xXcxX1x1608axX15xX16xX22xX3xX869xX51xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX36xX324xX3xX5c9xX1xX50xX51xX45xXexX3xXcxXd0xX50xX15xX16xX3xX5fxXd6xX15xX16xX3xX13xX19xX15xX16xX22xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xXcxX313xX15xX1xX3xX5f8xX51xX3xX5xX2fxXefxX3xXexXd0xX5fx1382axX15xX16xX3xX18xX1axX2fxX15xX22xX3xX29xX2fxX1axX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xX31xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX3xXexX2cbxX3xXexXd0xX132xX15xX3xX5xX2fxX3xXefxX21xXexX3xXexX56xX15xX3xXexX1xXc7xXexX3xXexX1axX3xX5xX2d3xX15xX3xX18xX123xXdxX3xX29xX2d3xXdxX3xX13xX19xX15xX16xX22xX3xX15xX1xX2fxX3xX15xX5fxX2d3xX4xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXexX6xX22xX3xXexXd0xX1axX15xX16xX3xX18xX41xX3xX4xX41xX3xX13xX19xX15xX16xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX5bxX15xX1xX3xX6f9xX50xX51xX321xX15xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX36xX33xX15xX3xXexX21xX4xX3xXexX313xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX199xX3xXcxX324xX3xX1xX2fxX1axX3xX29xX321xX3xX15xX16xX5fxX151xXdxX3xX4xX21xX15xX16xX3xX7xX19xX15xX3xXexXd0xX50xX15xX16xX3xX5c9xXdxX2bxX15xX22xX3xXefxX21xXexX3xX5xX66fxX15xX1xX3xX18xX112xX1axX3xX1ddxX50xXc7xXexX3xX7xX93fxX4xX3xX4xX5f8xX6xX3xX13xX19xX15xX16xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXexX6xX22xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX7xe8c2xX3xX20xXdxX45xX15xX3xX18xX6xX50xX3xXexX1xX5fxXd6xX15xX16xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX18xX21xX15xX16xX3xX4xXf7xX3xXexX1xX10fxX3xX18xX10fxX3xX1ddxX33xX51xX3xX36xX324xX15xX16xX3xX6f9xX50xX2bxX3xX1xX5fxXd6xX15xX16xX22xX3xX18xXc7xXexX3xX15xX5fxX2d3xX4xX3xX15xX16xX2fxX51xX3xX4xX2fxX15xX16xX3xX16xXdxX2fxX50xX3xXefxX112xX15xX1xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xX0xXdxXefxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX15xXexX10xXd0xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX36xXexX1xX1d7xX3xX8bxX1daxX1daxXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d7xX3xX4eaxX187xX2xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX6exX6exXdxX199xX20xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX199xX29xX15xX6exX15xX10xX1d2xX7xX6exX187xX1daxX214xX187xX6exX2xX89xX214xX36xX1e8xX2xX2xX1daxX21fxX214xX8bxXexX21fxX214xX4eaxX1e8xX1daxX5xX1daxX199xX22bxXbxX16xX22exXd0xX9xX214xX1daxX221xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX18xX45xX15xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xXaxX3xX1d2xXdxX36xXexX1xX9xXaxX8bxX1daxX1daxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX4eaxX187xX2xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXc5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX22xX3xX4xX1xXdxX45xX15xX3xX7x138fcxX22xX3xX5xX324xX4xX3xX5xX5fxXfcxX15xX16xX3xX29xX8cexX3xXexXd0xX6xX15xX16xX22xX3xX4x12c51xX15xX16xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xXexX132xX15xX16xX3xX5xX2d3xXbxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXexXd0xX1axX15xX16xX3xXexX313xX15xX1xX3xX18xX45xX15xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX5axX6xX15xX3xXcxX56xX3xX4xX1xX104xX4xX3xX5xX8fxX3xXexX6xX15xX16xX22xX3xXexX5bxX15xX1xX3xX18xX45xX15xX3xX2xX1daxX3xX16xXdxX151xX3xX214xX1daxX3xXbxX1xX39axXexX3xX15xX16xX2fxX51xX3xX2xX89xX8axX8bxX22xX3xX4xX41xX3xX16xX132xX15xX3xX187xX4eaxX1daxX3xX18xX1axX2fxX15xX3xXexXd0xX1axX15xX16xX3xX29xX2fxX3xX15xX16xX1axX2fxXdxX3xXexX313xX15xX1xX22xX3xX4xXc8cxX15xX16xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX36xX33xX15xX3xXexX21xX4xX3xXexXd0xX1axX15xX16xX3xXexX313xX15xX1xX3xX18xX66fxX3xX18xX45xX15xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX3xXexX112xXdxX3xX6f9xX50xX2bxX3xX15xX1xX2fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xX0xXdxXefxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX15xXexX10xXd0xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX36xXexX1xX1d7xX3xX8bxX1daxX1daxXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1d7xX3xX1e8xX1daxX1daxXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX6exX6exXdxX199xX20xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX199xX29xX15xX6exX15xX10xX1d2xX7xX6exX187xX1daxX214xX187xX6exX2xX89xX214xX36xX1e8xX2xX2xX1daxX221xX214xX214xXexX2xX4eaxX89xX214xX5xX1daxX8axX36xX1xX214xX199xX22bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX18xX45xX15xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xXaxX3xX1d2xXdxX36xXexX1xX9xXaxX8bxX1daxX1daxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1e8xX1daxX1daxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXc5xX1dxX15xX3xX20xX21xX22xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxX15xX3xX29xX2fxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX132xX15xX16xX3xX5xX2d3xXbxX3xX31xX1xX33xX15xX3xX36xX33xX15xX3xXexXd0xX1axX15xX16xX3xXexX313xX15xX1xX3xX18xX45xX15xX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX1axX36xX51xXaxX12xX61xX8fxX3xX29xXdxX45xX15xX16xX3xX18xX98xX15xX16xX3xX4xX1xX5bxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX22xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX5axX6xX15xX3xXc5xX1xXc7xXbxX3xX1xX2fxX15xX1xX3xXcxXd0xX50xX15xX16xX3xX5fxXd6xX15xX16xX3xX13xX19xX15xX16xX3xXc5xX21xX15xX16xX3xX7xX19xX15xX3xXe8xXdxXeaxXexX3xX31xX6xXefxX22xX3xXexX112xXdxX3xX6f9xX50xX2bxX3xX15xX1xX2fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX40xX41xX6xX3xX7xXad4xX3xX36xXdxX8fxX15xX3xXd0xX6xX3xX18xX45xX15xX3xX2xX187xX3xX16xXdxX151xX3xXexXd0xX5fxX6xX3xX15xX6xX51xX199xX3xXe8xX2fxX1axX3xX5xX39axX4xX3xX2xX187xX1xX214xX1daxX22xX3xX5xX8fxX3xXexXd0xX50xX51xX3xX18xXdxXeaxX50xX3xX15xX16xX50xX51xX2bxX15xX3xXcxX56xX15xX16xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX5fxX3xX61xX2bxX3xX64xX1xX19xX3xX68xX1xXdxX2bxX50xX3xX7xXad4xX3xX18xX5fxXfcxX4xX3xXexX56xX3xX4xX1xX104xX4xX3xXexX112xXdxX3xX31xX1xX2fxX3xXexX6xX15xX16xX3xX5xX8fxX3xX121xX50xX123xX4xX3xX16xXdxX6xX22xX3xX7xX123xX3xX89xX3xXcxXd0xX132xX15xX3xXcxX1xX1dxX15xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX22xX3xX40xX2fxX3xX31xX21xXdxX199xX3xX61xX8fxX3xX6xX15xX3xXexX1dxX15xX16xX3xX36xXdxX8fxX15xX3xXd0xX6xX3xX29xX2fxX1axX3xX5xX39axX4xX3xX2xX4eaxX1xX3xX4xXc8cxX15xX16xX3xX15xX16xX2fxX51xX3xXexX112xXdxX3xX31xX16xX1xXc74xX6xX3xXexXd0xX6xX15xX16xX3xX16bxX6xXdxX3xX860xX185xX4xX1xX22xX3xX40xX2fxX3xX31xX21xXdxX199xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13bc7xX50xXexX1xX1axXd0xXaxX12xXcxXd0xX132xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX0xX6exXbxX12
Trần Thanh