Đánh bom liên hoàn tại Iraq: Con số thương vong tiếp tục tăng
Con số thương vong trong vụ đánh bom liều chết liên hoàn xảy ra ngày 21/1 tại khu chợ ở quảng trường Tayaran, ở trung tâm thủ đô Baghdad tiếp tục tăng.
e15bx18ff5x1a459x1aa25x135e9x1a69ax19785x138a4x16d7fxX7x1af44x1490bx10df1x189d7x124e1x16c88xX5xe17fxXax19e87x1953dx12259x12e61xX1xX3x16983xfd12x1a4d1xX3xX5xXdx1ab48xX15xX3xX1xX19x164e5xX15xX3xXex13626xXdxX3x162f8x198d2xX6x12410x1743exX3xf896xX19xX15xX3xX7x13eedxX3xXexX1x15e4bx15678xX15x13fa3xX3x16fc4xX19xX15xX3cxX3xXexXdx17d9axXbxX3xXex13697xX4xX3xXex1660fxX15xX3cxX0xe2bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15663xX10xX6x188a4xXaxX12xX30xX19xX15xX3xX7xX35xX3xXexX1xX39xX3axX15xX3cxX3xX3exX19xX15xX3cxX3xXexX2bxX19xX15xX3cxX3xX3exX49xX3x11018xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdx151f6xf03fxX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xXdxX1exX15xX3xX1xX19xX23xX15xX3x185cax159c0x10632xX3xX2bxX6xX3xX15xX3cxX23xXa1xX3x155c8xX2xX51xX2xX3xXexX27xXdxX3x11256xX1xX8exX3xX4xX1x184dexX3x16c20xX3xX2dxX8exXa0xX15xX3cxX3xXexX2bxX39x1459cxX15xX3cxX3xXcxX6xXa1xX6xX2bxX6xX15x1427dxX3xXbcxX3xXexX2bxX8exX15xX3cxX3xXex132f4xX1axX3xXexX1x135c5xX3xX82x1a8e0xX3xf853xX6xX3cxX1xX63xX6xX63xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xXexX4dxX15xX3cx17507xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xX0xXdxX1axX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7x12217xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX1exX15xX3xX1xX19xX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX2dxX2exX3xX30xX19xX15xX3xX7xX35xX3xXexX1xX39xX3axX15xX3cxX3xX3exX19xX15xX3cxX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xXexX4dxX15xX3cxX3xX1x1a0e1xX15xX1xX3xXa0xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXfcxX18xX6xX19xXexX1xX6xX15xX1xX1xX19xX6xXfcxX3exX15xX51xX15xX10xf20axX7xX51xXabxX2x1578bxfd46xX51xX2x145c7xX19dxX63x13eafxX199x13039xX19axX199xXabxX19dxXexXabxX199xX1a2xX19dxX5xX2xXfcx186c8xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX1exX15xX3xX1xX19xX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX2dxX2exX3xX30xX19xX15xX3xX7xX35xX3xXexX1xX39xX3axX15xX3cxX3xX3exX19xX15xX3cxX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xXexX4dxX15xX3cxXaxX3xX63xX6xXexX6xX121xXbxX1xX19xXexX19xX121xX19xX2bxXdxX3cxXdxX15xX6xX5xX121xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2exX51xX51xX4xX63xX15xXdxX1axX3cxXfcxX3exXdxX10xXexX15xX6xX1axXbxX5xX8exX7xXfcxX3exX15xX51xXexf101xXabxX199xX51xX8exXbxX5xX19xX6xX63xX10xX63xX51xXbxX4x1964axX19xX51xXabxX199xXabxX2x12373xX199xX2xX246xXabxX2xX51xXexXexX9fxX3exX15xX246xXabxX2xX199xX2xX246xXdxX2bxX6xX2dxXabxXfcxX1afxXbxX3cxXaxX3xX51xX12xX60xXdxfc93xX15xX3xXexX2bxX39xXc7xX15xX3cxX3xX3exX49xX3xX82xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXb4x157d6xXbxX3xXexX27xXdxX3xXb4xX1xX8exX3xX4xX1xXbaxX3xXexX2bxX1exX15xX3xX2dxX8exXa0xX15xX3cxX3xXexX2bxX39xXc7xX15xX3cxX3xXcxX6xXa1xX6xX2bxX6xX15xX3xXbcxX3xXexX2bxX8exX15xX3cxX3xXexXddxX1axX3xXe7xX6xX3cxX1xX63xX6xX63xXd2xX3xX2axX2bxX6xX2dxXfcxX3x12447x16958xX15xX1xX2exX3x1600fx18c9dx15b7fxX51xXcxXcx1a00dx10ce4xe71cx17f37xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xXe7x189c9xX3xXexX2bxX39xXbcxX15xX3cxX3x15b6cxX3xXexX45xX3xX2axX2bxX6xX2dxX3xX60xX6xX7xX7xX6xX15xX3xX6xX5xX121xXcxX6xX1axXdxX1axXdxX3xX4xX1xX19xX3xX18xXdxX45xXexX3xX82x17c5cxX3xX4x15ea5xX3x139d6xXexX3xX15xX1x14106xXexX3xX19axXabxX3xX15xX3cxX39xXc7xXdxX3xXexX1xXdxX267xXexX3xX1axX27xX15xX3cxX3xX3exX23xX3xX2xX2xX199xX3xX15xX3cxX39xXc7xXdxX3xXb4xX1xX14xX4xX3xX18x146eexX3xXexX1xX39xX3axX15xX3cxX3xXexX2bxX19xX15xX3cxX3xX3exX49xX3xXexX320xX15xX3xX4xXe5xX15xX3cxX3xXb4xX1xXe2xX15xX3cxX3xX18xX35xX3xX82x177a4xX1axX3xX1axX14xX8exX3xX15xX23xXa1xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xXe7xX2e8xX3xXexX2bxX39xXbcxX15xX3cxX3xX6xX5xX121xXcxX6xX1axXdxX1axXdxX3xX4xX1xX19xX3xX18xXdxX45xXexX3xX4xX14xX4xX3xX18xX267xX15xX1xX3xX3exXdxX267xX15xX3xXbcxX3xXexX1xXe2xX3xX82xXe5xX3xX82xX316xX3xXexXdxX45xXbxX3xX15xX1x1390exX15xX3xX19axXabxX3xXexX1xXdxX3xXexX1x1abf9xX3xX15xX27xX15xX3xX15xX1xXddxX15xXd2xX3xXexX2bxX19xX15xX3cxX3xXb4xX1xXdxX3xX2xX2xX199xX3xX15xX3cxX39xXc7xXdxX3xX18xX34axX3xXexX1xX39xX3axX15xX3cxX3xX82xX6xX15xX3cxX3xX82xX39xXbaxX4xX3xX82xXdxX8dxX8exX3xXexX2bxX34axXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xX13xX27xXdxX3xX7xebeaxX3xX2dxX8exX14xX15xX3xX2axX2bxX6xX15xX3xXexX27xXdxX3xXe7xX6xX3cxX1xX63xX6xX63xX3xX82xX316xX3xX5xX1exX15xX3xX14xX15xX3xX1axX27xX15xX1xX3xX1ax17c8axX3xX3exX49xX3xXexX320xX15xX3xX4xXe5xX15xX3cxX3xXb4xX1xXe2xX15xX3cxX3xX18xX35xX3xXexX2bxX1exX15xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xXcxX2bxX19xX15xX3cxX3xX1axX2e8xXexX3xXexX8exXa1xX1exX15xX3xX18xX35xXd2xX3xX13xX27xXdxX3xX7xX430xX3xX2dxX8exX14xX15xX3xX2axX2bxX6xX15xX3xX18xX23xXa1xX3xXex12de9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX18xX8ex16d95xX15xX3xX3ex1a384xXdxX3xX3cxXdxX6xX3xX82xX16fxX15xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX15xX27xX15xX3xX15xX1xXddxX15xXd2xX3xX82xX4bcxX15xX3cxX3xXexX1xXc7xXdxX3xXb4xX1x11f2cxX15xX3cxX3xX82xX34axX15xX1xX3xXcxX10xX1xX2bxX6xX15xX3xX7x10669xX15xX3xX7xX23xX15xX3cxX3xX4xX8exX15xX3cxX3xX4xX320xXbxX3xX1ax1352bxXdxX3xX1x1af89xX3xXexX2bxXbaxX3xX4x1609fxX15xX3xXexX1xXdxX45xXexX3xX82xX3d9xX3xXexX4dxX15xX3cxX3xX4xX39xXc7xX15xX3cxX3xX4xX14xX4xX3xX18xXdxX267xX15xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xXe2xX6xX3xX2axX2bxX6xX2dxX3xX15xX1x10d90xX1axX3xX15xX3cxX4dxX15xX3xX4xX1xe1e6xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX19xX27xXexX3xX82xX2e8xX15xX3cxX3xXb4xX1xXe2xX15xX3cxX3xX18xX35xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xX30x17450xX15xX3cxX3xX15xX3cxX23xXa1xXd2xX3xXcx13a22xX15xX3cxX3xXexX1xX39xX3xXb4x144adxX3x16499xXdxX1exX15xX3xX82xX19xX23xX15xX3xX2c8xX2bxX6xX18xX3xX2c2xX2c8xX59cxX2d1xX3xX2c8xX1xX1axX10xX63xX3xX2c8xX18xX19xX8exX5xX121x1a520xX1xX10xXdxXexX3xX4xe9cexX15xX3cxX3xX5xX1exX15xX3xX14xX15xX3xX3exX49xX3xX82xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX1exX15xX3xX1xX19xX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xXe7xX6xX3cxX1xX63xX6xX63xX3xX18xX54cxX15xX3cxX3xX15xX1xeef5xX15xX3cxX3xX15xX3cxXe5xX15xX3xXexf6a1xX3xX1axX27xX15xX1xX3xX1axX458xX3xX15xX1xX320xXexXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12x187e7xX15xX3cxX3xX2c8xX18xX19xX8exX5xX121xX5bcxX1xX10xXdxXexX3xX15xX1exX8exX3xX2bx14556xX2exX3xe424xX2cfxX49xX3xXexX320xX15xX3xX4xXe5xX15xX3cxX3xXb4xX1xXe2xX15xX3cxX3xX18xX35xX3xX15xX23xXa1xX3xX5xX23xX3xX1xX23xX15xX1xX3xX82xX2e8xX15xX3cxX3xXexX23xX15xX3xX14xX4xX3xX9fxXa0xXa1xX3xX2bxX6xX3xX3exX23xX19xX3xXexX1xXc7xXdxX3xX82xXdxX3d9xX1axX3xX2bxX320xXexX3xX2dxX8exX6xX15xX3xXexX2bxX509xX15xX3cxXfcxX3xX2cfxX49xX3xXexX320xX15xX3xX4xXe5xX15xX3cxX3xX15xX23xXa1xX3xX2bxX63axX3xX2bxX23xX15xX3cxX3xX15xX1xX54cxX1axX3xX1axX49xX4xX3xX82xX31bxX4xX1xX3xX4xXa0xX15xX3xXexX2bxXbcxX3xX15xX50dxX3xX5x193bbxX4xX3xX4xXe2xX6xX3xX2axX2bxX6xX2dxX3xX15xX1xX54cxX1axX3xXb4xX1xXe5xXdxX3xXbxX1xX49xX4xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX3exX23xX3xX591xX15xX3xX82xX34axX15xX1xX3xX4xXe2xX6xX3xX82xX320xXexX3xX15xX39xX4c0xX4xXd2xX3xX4xX5c3xX15xX3cxX3xX15xX1xX39xX3xX1xXdxX267xX15xX3xXexX1xX6c2xX4xX3xX1xX19xX14xX3xX1axX19xX15xX3cxX3xX1axX8exX35xX15xX3xX4xXa0xXdxX3xX4xX14xX4xX1xX3xXb4xXdxX15xX1xX3xXexX45xXfcx18cf2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xX625xX15xX3cxX3xXexX14xXdxX3xXb4xX1xX4e6xX15xX3cxX3xX82xX34axX15xX1xX3xX7xX6c2xX3xXe2xX15xX3cxX3xX1xX2e8xX3xX4xXe2xX6xX3xX2c8xX59cxX3xX82xX35xXdxX3xX3exX4c0xXdxX3xX30xX1xX31bxX15xX1xX3xXbxX1xXe2xX3xX2axX2bxX6xX2dxX3xXexX2bxX19xX15xX3cxX3xX3exXdxX267xX4xX3xXexX1xX6c2xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1axX509xXdxX3xX18xXdxX267xX15xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX82xX3d9xX3xX4xXa0xXdxX3xXexX1xXdxX267xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX3exX23xX3xX6xX15xX3xXexX19xX23xX15xX3xXexX2bxX19xX15xX3cxX3xX15xX39xX4c0xX4xX3xXexX2bxX39xX4c0xX4xX3xX15xX1xX5f7xX15xX3cxX3xXexX1xX14xX4xX1xX3xXexX1xX430xX4xX3xXb4xX1xXe2xX15xX3cxX3xX18xX35xX3xX3exX35xX15xX3xX82xX6xX15xX3cxX3xX82xX10xX3xX63xX509xX6xX3xXexX19xX23xX15xX3xX18xX2e8xX3xXb4xX1xX8exX3xX3exX6c2xX4xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xX0xXdxX1axX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX121xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX1exX15xX3xX1xX19xX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX2dxX2exX3xX30xX19xX15xX3xX7xX35xX3xXexX1xX39xX3axX15xX3cxX3xX3exX19xX15xX3cxX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xXexX4dxX15xX3cxX3xX1xX16fxX15xX1xX3xXa0xX15xX1xX3xXabxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX51xX51xXdxXfcxX18xX6xX19xXexX1xX6xX15xX1xX1xX19xX6xXfcxX3exX15xX51xX15xX10xX194xX7xX51xXabxX2xX199xX19axX51xX2xX19dxX19dxX63xX1a0xX199xX1a2xX19axX199xXabxX19dxXexX19ax12577xXabxXabxX5xXabxXfcxX1afxXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX1exX15xX3xX1xX19xX23xX15xX3xXexX27xXdxX3xX2axX2bxX6xX2dxX2exX3xX30xX19xX15xX3xX7xX35xX3xXexX1xX39xX3axX15xX3cxX3xX3exX19xX15xX3cxX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xXexX4dxX15xX3cxXaxX3xX63xX6xXexX6xX121xXbxX1xX19xXexX19xX121xX19xX2bxXdxX3cxXdxX15xX6xX5xX121xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2exX51xX51xX4xX63xX15xXdxX1axX3cxXfcxX3exXdxX10xXexX15xX6xX1axXbxX5xX8exX7xXfcxX3exX15xX51xXexX230xXabxX199xX51xX8exXbxX5xX19xX6xX63xX10xX63xX51xXbxX4xX23fxX19xX51xXabxX199xXabxX2xX246xX199xX2xX246xXabxX2xX51xXexXexX9fxX3exX15xX246xXabxX2xX199xX2xX246xXdxX2bxX6xX2dxX19axXfcxX1afxXbxX3cxXaxX3xX51xX12xX59cxX6c2xX4xX3xX5xX39xXbaxX15xX3cxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX82xX39xXbaxX4xX3xXexX2bxXdxX3d9xX15xX3xXb4xX1xX6xXdxX3xXexX27xXdxX3xX1xXdxX267xX15xX3xXexX2bxX39xXc7xX15xX3cxX3xX3exX49xX3xX82xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXb4xX27exXbxX3xXb4xX1xX8exX3xX4xX1xXbaxX3xXexX2bxX1exX15xX3xX2dxX8exXa0xX15xX3cxX3xXexX2bxX39xXc7xX15xX3cxX3xXcxX6xXa1xX6xX2bxX6xX15xX3xXbcxX3xXexX2bxX8exX15xX3cxX3xXexXddxX1axX3xXe7xX6xX3cxX1xX63xX6xX63xXd2xX3xX2axX2bxX6xX2dxXfcxX3xX2c2xX2c3xX15xX1xX2exX3xX2c8xX2c9xX2caxX51xXcxXcxX2cexX2cfxX2d0xX2d1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xX2cfxX49xX3xX82xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX1exX15xX3xX1xX19xX23xX15xX3xX9fxXa0xXa1xX3xX2bxX6xX3xX3exX23xX19xX3xX7xX14xX15xX3cxX3xXabxX2xX51xX2xXfcxX3xX13xXdxX8dxX8exX3xXexX2bxX6xX3xX18xX6xX15xX3xX82xX514xX8exX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX320xXa1xX3xXb4x14073xX3xX82xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX8dxX8exX3xX4xX1xX45xXexX3xXexX1xX430xX3xX15xX1xX320xXexX3xX82xX316xX3xX3cxXdxXa0xX3xX35xX1axX3xX82xXdxX3xX3exX23xX19xX3xXb4xX1xX8exX3xX4xX1xXbaxXd2xX3xX82xX3d9xX3xX1axX509xXdxX3xX15xX3cxX39xXc7xXdxX3xX3exXddxXa1xX3xX2dxX8exX6xX15xX1xXfcxX3xef89xX6xX8exX3xX82xX319xXd2xX3xX82xX35xXdxX3xXexX39xXbaxX15xX3cxX3xX15xX23xXa1xX3xX82xX316xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX591xX3xXexX8exX15xX3cxX3xXb4xX1xX35xXdxX3xXexX1xX8exX35xX4xX3xX15xX591xX3xX1axX6xX15xX3cxX3xXexX1xX10xX19xX3xX15xX3cxX39xXc7xXdxXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12x16c42xX1xXdxX3xX1axX509xXdxX3xX15xX3cxX39xXc7xXdxX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX49xX4xX3xX3exXddxXa1xX3xX2dxX8exX6xX15xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX15xX27xX15xX3xX15xX1xXddxX15xXd2xX3xX82xX35xXdxX3xXexX39xXbaxX15xX3cxX3xX82xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX8dxX8exX3xX4xX1xX45xXexX3xXexX1xX430xX3xXabxX3xX82xX316xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX591xX3xXb4xX1xX35xXdxX3xXexX1xX8exX35xX4xX3xX15xX591xX3xX1axX6xX15xX3cxX3xXexX1xX10xX19xXfcxX3xX60xXdxX267xX15xX3xX4xX1xX39xX6xX3xX4xX319xX3xX15xX1xX319xX1axX3xX15xX23xX19xX3xXexX1xX601xX6xX3xX15xX1xX3cdxX15xX3xXexXdxX45xX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xX3exX49xX3xXexX320xX15xX3xX4xXe5xX15xX3cxX3xX15xX319xXdxX3xXexX2bxX1exX15xXfcxX3xX59cxX6c2xX4xX3xX5xX39xXbaxX15xX3cxX3xX4xX1xX430xX4xX3xX15xX4dxX15xX3cxX3xX82xX6xX15xX3cxX3xXexXdxX45xX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xX82xXdxX8dxX8exX3xXexX2bxX6xX3xX3exX49xX3xX3exXdxX267xX4xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xX13xXddxXa1xX3xX5xX23xX3xX3exX49xX3xX82xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX45xX1axX3xX1xX19xXdxX3xX9fxXa0xXa1xX3xX2bxX6xX3xXbcxX3xXexX1xXe2xX3xX82xXe5xX3xX4xXe2xX6xX3xX2axX2bxX6xX2dxX3xXb4xX3d9xX3xXexX601xX3xX7xX6xX8exX3xXb4xX1xXdxX3xX2dxX8exXddxX15xX3xX82xX2e8xXdxX3xX15xX39xX4c0xX4xX3xX15xX23xXa1xX3xXexX8exXa1xX1exX15xX3xX18xX35xX3xX82xX14xX15xX1xX3xX18xX27xXdxX3xXexX591xX3xX4xX1xX430xX4xX3xXb4xX1xXe2xX15xX3cxX3xX18xX35xX3xX2d0xX1xX23xX3xX15xX39xX4c0xX4xX3xX60xX4bcxXdxX3xX3cxXdxX14xX19xX3xX2c2xX2axXab1xX2d1xX3xXexX6c2xX3xX9fxX39xX15xX3cxX3xX15xX4dxX1axX3xXabxX199xX2xX19dxXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xX2cfxX49xX3xXexX320xX15xX3xX4xXe5xX15xX3cxX3xX3cxX514xX15xX3xX82xXddxXa1xX3xX15xX1xX320xXexX3xX5xX23xX3xX3exX23xX19xX3xXexX1xX14xX15xX3cxX3xX230xX51xXabxX199xX2xX8baxX3xXb4xX1xXdxX45xX15xX3xX1axX2e8xXexX3xX7xX35xX3xX15xX3cxX39xXc7xXdxX3xXexX1xX39xX3axX15xX3cxX3xX3exX19xX15xX3cxXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX19xX63xXa1xXaxX12xXcxX1xX14xX15xX3cxX3xX2xX51xXabxX199xX2xX1a2xXd2xX3xX1axX2e8xXexX3xX3exX49xX3xX82xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xXdxX8dxX8exX3xX4xX1xX45xXexX3xX4xX5c3xX15xX3cxX3xX82xX316xX3xX9fxXa0xXa1xX3xX2bxX6xX3xXbcxX3xX2dxX8exXa0xX15xX3cxX3xXexX2bxX39xXc7xX15xX3cxX3xXcxX6xXa1xX6xX2bxX6xX15xX3xXb4xX1xXdxX45xX15xX3xX1xX3axX15xX3xX19axX199xX3xX15xX3cxX39xXc7xXdxX3xXexX1xXdxX267xXexX3xX1axX27xX15xX3cxXfcxX51xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c8xX8exXexX1xX19xX2bxXaxX12xX2c2xXcxXcxX2cexX2cfxX2d0xX51xX2cfxXdxX10xXexX15xX6xX1ax128dbxX2d1xX0xX51xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)