Tổng thống Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Colombia mắc COVID-19
Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha ngày 11/1 xác nhận ông Marcelo Rebelo de Sousa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, song đến nay chưa cho thấy bất cứ triệu chứng nào.
777axd7aex9e8bx9f1dxfa33x78baxd06fxaccaxe6dfxX7x104edxbfcexed3cx99d0xc2d7xee9exX5x9997xXax9df3xXcx8e0dxcfd3xeaaaxX3xXexX1xb84dxX15xX16xX3xb4c6x7e6dxX3x817fx943ax978cxX3x7fd8xX1xX6x8878xX3xX25xX16xX23x10168xXdxX3xXexe249xf9a4xc2a8xX15xX16xX3x780fxX23xX5xX23x7d0axa42bxXdxX6xX3xX3bx1052axX4xX3xX37xe839xededxdd37xff9axed59xX2x7f7bxX0xbccexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca89xX10xX6x91a5xXaxX12xX46x9801xX15xX3xXbxX1x9e5dxX15xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX1xX6xX3xX15xX16xX22xfa65xX3xX2xX2xX4dxX2xX3x8991xeafexX4xX3xX15xX1x9ae9xX15xX3xe9a1xX15xX16xX3x102e6xX6xX31xX4xX10xX5xX23xX3xa66axX10xX3cxX10xX5xX23xX3xX5fxX10xX3xa0a9xX23xf183xX7xX6xX3xd8bdxe6edxX3xX4xbfa1xX3x946cxe58exXexX3x9ad3xXadxcfa4xX3xX8cx880axXexX3xX15xX16xX1xXdxfc19xX3bxX3xX5fxX32x7ed5xX15xX16xX3xXex9598xX15xX1xX3xfa90x7e5axXdxX3xXd5xXdxX31xXadxX7xX3xXabxaec0xXa1xXabxX49xX37xX23xX46xX49xeb08xX28xX3xX7xX23xX15xX16xX3xXb1xXb8xX15xX3xX15xX6xX85xX3xX4xX1xX32xX6xX3xX4xX1xX23xX3xXexX1x9be9xX85xX3xX3cxX103xXexX3xX4xf189xX3xXexX31xXdxXc7xXadxX3xX4xX1xX10bxX15xX16xX3xX15xX22xX23x982axX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX23xX5fxX85xXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3bxX7xX49xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX1xX6xX28xX3xX25xX16xX23xX2dxXdxX3xXexX31xX32xX33xX15xX16xX3xX37xX23xX5xX23xX3bxX3cxXdxX6xX3xX3bxX41xX4xX3xX37xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX1xca1dxX15xX1xX3xXbdxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX11cxX3cxX6xX23xXexX1xX6xX15xX1xX1xX23xX6xX11cxXd5xX15xX4dxX15xX10x7a39xX7xX4dxXe8xX2xd704xXe8xX4dxX2xf28cxX1b9xX5fxXe8xX1b5xdf9bx989fxX1b5xfe9exX1b9xXexX1bexX1b9xX1b5xX5xX2xX11cxaf25xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX1xX6xX28xX3xX25xX16xX23xX2dxXdxX3xXexX31xX32xX33xX15xX16xX3xX37xX23xX5xX23xX3bxX3cxXdxX6xX3xX3bxX41xX4xX3xX37xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxXaxX3xX5fxX6xXexX6xX49xXbxX1xX23xXexX23xX49xX23xX31xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX49xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x8358xX4dxX4dxX4xX5fxX15xXdxX3bxX16xX11cxXd5xXdxX10xXexX15xX6xX3bxXbxX5xXadxX7xX11cxXd5xX15xX4dxXex7f49xXe8xX1b5xX4dxXadxXbxX5xX23xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX8cxXbxX4xX1b0xXd5xX23xXd5xXexX4dxXe8xX1b5xXe8xX2xe520xX1b5xX2xX261xX2xXe8xX4dxXexXexX8cxXd5xX15xX261xX3cxX23xX261xX5fxX6xX23xX261xX15xX1xX6xX11cxX1caxXbxX16xXaxX3xX4dxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX1xX6xX3xX99xX6xX31xX4xX10xX5xX23xX3xXa1xX10xX3cxX10xX5xX23xX3xX5fxX10xX3xXabxX23xXadxX7xX6xX3xXbxX1xX8dxXexX3xX3cxXdxc903xXadxX3xXd5xXd6xXdxX3xX3cxX8dxX23xX3xX16xXdxXd6xXdxX3xXexX2dxXdxX3xf3c0xXdxX7xX3cxX23xX15xX3xX15xX16xX22xX85xX3xX2xX1b9xX4dxX247xX4dxXe8xX1b5xXe8xX1b5xX11cxX3x9e86xX25xX16xXadxX1fxX15xX22dxX3xXe0xaee1xc373xX4dxXcxXcxfcaexX46xX25x8061xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX23xX5fxX85xXaxX12x98bfxX15xX16xX3xXabxX23xXadxX7xX6xX28xX3xX1b9xXe8xX3xXexXadxX14xXdxX28xX3xXb1xX6xX15xX16xX3xX15xfabexX3xX5x9169xX4xX3xX4xX1xX2dxX85xX3xXb1xXadxX6xX3xX4xX1xX23xX3xX15xX1xXdxXc7xX3bxX3xXb7xa0d7xX3xXexX1xX10bxX3xXe8xX3xXexX31xff33xX15xX3xX4xX32xXccxX15xX16xX3xXd5xbe90xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX1xX6xX3xXexX31xX23xX15xX16xX3xX4xXadxa0baxX4xX3xX3cxbaa3xXadxX3xX4x7961xX3xX15xX16xX22xX85xX3xXe8xb976xX4dxX2xX3xXexXd6xXdxX11cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX23xX5fxX85xXaxX12xXcxX31xX23xX15xX16xX3xXb7xX1xXdxX3xXb1xXb5xX28xX3xX25xX16xX23xX2dxXdxX3xXexX31xX32xX33xX15xX16xX3xX37xX23xX5xX23xX3bxX3cxXdxX6xX3xX37xX5xX6xXadxX5fxXdxX6xX3xX1exX5xXadxX3bxX3xX15xX16xX22xX85xX3xX2xX2xX4dxX2xX3xXexX1xX95xX15xX16xX3xX3cxX8dxX23xX3xX3cxX22xX3xXb1xXb2xX3xX4xXb5xX3xXb7xXb8xXexX3xXbbxXadxXbdxX3xX5fxX32xXccxX15xX16xX3xXexXd1xX15xX1xX3xXd5xXd6xXdxX3xXd5xXdxX31xXadxX7xX3xXabxXe0xXa1xXabxX49xX37xX23xXd5xX49xXe8xX3xX7xX6xXadxX3xXb7xX1xXdxX3xXexXdxXb8xX15xX3xX1xX22xX15xX1xX3xX5xX22xX3bxX3xX8cxXc0xXexX3xX15xX16xX1xXdxXc7xX3bxX3xX4xX1xe4cexX15xX3xXb1xX23xX8dxX15xX3xX3cxXc7xX15xX1xX11cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX23xX5fxX85xXaxX12xXcxX31xX23xX15xX16xX3xXexX1xX95xX15xX16xX3xX4xX8dxX23xX3xX3cxX8dxX23xX3xX4xX1xXd1xX28xX3xX15xX16xX32xf959xXdxX3xXb1xX10bxX15xX16xX3xXb1xX373xXadxX3xX15xX16xX22xX15xX1xX3xX15xX16xX23xX2dxXdxX3xX16xXdxX6xX23xX3xX37xX23xX5xX23xX3bxX3cxXdxX6xX3xX4xX1xX23xX3xX3cxXdxXb8xXexX3xXexX31xX32xXd6xX4xX3xXb1xXb5xX3xXd5xX22xXdxX3xX15xX16xX22xX85xX28xX3xX3cxX22xX3xXb1xXb2xX3xXexX324xX3xXexX1xX324xX4xX3xX1xXdxXc7xX15xX3xX4xX8dxX4xX1xX3xX5xX85xX3xXbxX1xX68xX15xX16xX3xX15xX16xba0cxX6xX3xX7xX6xXadxX3xXb7xX1xXdxX3xXexXdxXb8xXbxX3xX8cx8b1axX4xX3xXd5xXd6xXdxX3xX3bxX36fxXexX3xXexX31xX32xX473xX15xX16xX3xX1xbc0axXbxX3xX3bxX41xX4xX3xX37xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX11cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX23xX5fxX85xXaxX12xX25xX16xX23xX2dxXdxX3xXexX31xX32xX33xX15xX16xX3xX1exX5xXadxX3bxX3xXb7xX1xe7d1xX15xX16xX3xXb1xX34fxX15xX1xX3xX7xX10bxX4xX3xXb7xX1xedd8xX10xX3xX4xfbcdxX6xX3xX3cxX22xX3xX1xXdxXc7xX15xX3xXd5x94aexX15xX3xX33xX3xXexX31xX23xX15xX16xX3xXexX18bxX15xX1xX3xXexX31xX2dxX15xX16xX3xX14xX15xX3xXb1xX34fxX15xX1xX28xX3xX3cxX22xX3xX7xc0c7xX3xXexXdxXb8xXbxX3xXexdd43xX4xX3xX5xX22xX3bxX3xXd5xXdxXc7xX4xX3xXexX2dxXdxX3xX15xX1xX22xX3xXd5xX22xX3xXexXadxa9b7xX15xX3xXexX1xX549xX3xX15xX1x78e2xX15xX16xX3xX3cxXdxXc7xX15xX3xXbxX1xX8dxXbxX3xXb1xXdx9633xXadxX3xXexX31xX34fxX3xX4xX549xX6xX3xX4xX8dxX4xX3xX3cxX8dxX4xX3xX7xeaf4xX11cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX23xX5fxX85xXaxX12xX37xX23xX5xX23xX3bxX3cxXdxX6xX3xXb1xXb8xX15xX3xX15xX6xX85xX3xXb1xXb2xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX92xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX36fxX15xX16xX3xX1xXccxX15xX3xX2xX28xX1bexX3xXexX31xXdxXc7xXadxX3xX15xX16xX32xX473xXdxX3xX3bxX41xX4xX3xX37xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xXb7xX2b5xX3xXexX4d8xX3xXb7xX1xXdxX3xXbxX1xX8dxXexX3xX1xXdxXc7xX15xX3xX4xX6xX3xX3cxXc7xX15xX1xX3xXb1xX373xXadxX3xXexXdxX345xX15xX3xX1xX1fxXdxX3xXexX1xX8dxX15xX16xX3xX1bfxX4dxXe8xX1b5xXe8xX1b5xX28xX3xXexX31xX23xX15xX16xX3xX7xX1axX3xX4xXb5xX3xX37fxX247xX11cxX37fxX1c1xX2xX3xX4xX6xX3xXexX377xX3xXd5xX23xX15xX16xX11cxX3xXabxX1axX3xX5xX32xX4fcxX15xX16xX3xX3cxXc7xX15xX1xX3xX15xX1xX599xX15xX3xX37xX45xX46xX47xX48xX49xX2xX4bxX3xX33xX3xX37xX23xX5xX23xX3bxX3cxXdxX6xX3xX1xXdxXc7xX15xX3xX15xX1xXdxX5b2xXadxX3xXexX1xX10bxX3xXe8xX3xXb7xX1xXadxX3xXd5xX324xX4xX3xX99xX5c6xX3xX2c9xX6xXexXdxX15xX1xX28xX3xX7xX6xXadxX3xX1exX31xX6xb7ccxXdxX5xX11cxX4dxX11cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xXadxXexX1xX23xX31xXaxX12xX2e0xX46xXdxX10xXexX15xX6xX3bxf878xX2f1xX0xX4dxXbxX12
(Vietnam+)