Doanh nghiệp chuyển đổi số - nền tảng phát triển kinh tế số
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-3, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tọa đàm với nội dung “Doanh nghiệp chuyển đổi số - nền tảng phát triển kinh tế số”. Dự buổi tọa đàm có Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, triển khai ứng dụng dịch vụ số.
7e36xb579x94baxaa34xb289xdbccxf06excf66x8ea8xX7x104b1xf9efx11354xa6a5xa879xcaabxX5x995bxXaxe288xX0xX7xXexd0a1xc739xb812x109caxX12xa684xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdx10117xXbxX3xX4xX1xa49fx935fx9c5axX18xX3x11041xba3exXdxX3xX7x12415xX3xa312xX3xX18x82cdxX18xX3xXexdd58xX18xX19xX3xXbxX1xf1baxXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xa59cxXdxX18xX1xX3xXex118b7xX3xX7xX34xX3xX0xb2fdxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0f3xX10xX6x1000axXaxX12xd4b1xX43xX18xX19xX3xX2xX2xX36x11a2ex10a07xX3xX70xXdxX25xXbxX3xX1x11deexXdxX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xXex1094bxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xbda7xX6xX3xX2fx889dxX3xXexdff6xX6xX3xX2fxb6d6x109ecxX3x97e5x11076xXdxX3xX18xX87xXdxX3xX73xX2axX18xX19xX3xbfb7xX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xX36xX3xX18xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX19xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xXexX52xX3xX7xX34x11cbcxb66bxX3xX1bxb168xX3xe544xX2axX30xXdxX3xXexXaaxX6xX3xX2fxXaexXafxX3xX4xXa3xX3x9d23x10745xXdxX3xX73xXdxX25xX18xX3xX76x1152dxX3x11a89xX1xX17xX6xX3xX1xXaaxX4xX3xXb1xXaexX3xebaexc5aexX18xX19xX3xX18xX19xX1xX25xX7fxX3xXafxX87xXexX3xX7xX34xX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX4xX2axX18xX19xX3xe43cxX18xX19xX3xX73x11c68xX4xX1xX3xXb1xcc7axX7fxX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX14cxX18xX19xX3xX73xX156xX18xX19xX3xX73xX151xX4xX1xX3xXb1xX156xX3xX7xX34xXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e43xX17xX73xX2bxXaxX12xX0xXdxXafxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xXexX1xX2axXafxX100xX3xXdxX128xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXax1126exXdxX73xXexX1xda38xX3x11fd5xfedaxX1b8xXbx11badxd374xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xfe62xX7exX7exXbxX1bbxX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXfbxX100xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXfbxXb1xX18xX58xX18xX10xX1b0xX7xX58x113bdxX2xX2xX1b8xX58xX2xX1c6x918axX73x11ba9xX2xX2xX1ebxX1f2xX1b8xX1ebxXexX1b7xX1b7xX2xX1f4xX5xb7acxX36xXafxX19xX36xX1b8xX2xX1b8xX201xXfbxd7daxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xX36xX3xX18xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX19xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xXexX52xX3xX7xX34xXaxX3xX1b0xXdxX73xXexX1xX9xXaxX1b7xX1b8xX1b8xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c6xX7exX7exXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX36xX6xX5xXdxX19xX18xX1b5xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX1bcxXaxX12xXcxX17xXaexX18xX3xX4xX3dxX18xX1xX3xX100xX2axX30xXdxX3xXexXaaxX6xX3xX2fxXaexXafxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX73xX2bxXaxX12xXcxX111xXdxX3xX100xX2axX30xXdxX3xXexXaaxX6xX3xX2fxXaexXafxX7fxX3xX5xXa7xX18xX1xX3xX2fxX111xX17xX3xX76xX11axX3xX11cxX1xX17xX6xX3xX1xXaaxX4xX3xXb1xXaexX3xX128xX129xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX25xX3xX2fxXa7xX3xXexX1xX129xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexXb2xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xXb1xX39xX3xXexb52dxXafxX3xd94fxX2axX6xX18xX3xXexX16xXaaxX18xX19xX7fxX3xX1bbxX2axX3xXexX1xX52xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX129xX18xX19xX3xXexX43xX4xX3xX329xX2axX3dxX18xX3xX5xe880xX3x99bexX1xXaexX3xX18xd156xXb2xX4xX3xXb1xXaexX3xX1xX17xX111xXexX3xX2fxX87xX18xX19xX3xX7xX3dxX18xX3xX1bbxX2axad19xXexX7fxX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xXexX111xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX1bcxX3xXexba33xX18xX1xX3xX1xX3a3xX18xX1xX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX14cxX18xX19xX3xX73xX156xX18xX19xX3xX4xX129xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX25xX3xX7xX34xX3xXexX16xf720xX18xX3xX2fxX151xX6xX3xX100xXaexX18xX3xXexX98xX18xX1xXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX73xX2bxXaxX12x8f57xXa7xX18xX1xX3xX2fxX111xX17xX3xX76xX11axX3xX11cxX1xX17xX6xX3xX1xXaaxX4xX3xXb1xXaexX3xX128xX129xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX25xX3xX4x91fcxX18xX19xX3xXexX1xX129xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXb1xX39xX3xXafxX87xXexX3xX7xX34xX3xX4xabe5xX3xX4xX1xX52xX7fxX3xX4xX1x12359xX18xX1xX3xX7xX43xX4xX1xX3xX1xe4bbxX3xXexX16x1017exX3xX4xd2a0xX6xX3xX361xX1xXaexX3xX18xX366xXb2xX4xX3xX2fxX34xXdxX3xXb1xXb2xXdxX3xXb1xXdxX25xX4xX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX1xX17xX111xXexX3xX2fxX87xX18xX19xX3xX14cxX18xX19xX3xX73xX156xX18xX19xX3xX4xX129xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX25xX3xXexX1xX129xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX430xX3xX329xX2axX6xX18xX3xX329xX2axX3dxX18xX3xX5xX35fxX3xX361xX1xXaexX3xX18xX366xXb2xX4xX3xXb1xXaexX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX73xX2bxXaxX12xX0xXdxXafxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX73xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX1b8xXbxX1bbxX1bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX1c6xX1c6xX1c6xXbxX1bbxX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXfbxX100xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXfbxXb1xX18xX58xX18xX10xX1b0xX7xX58xX1ebxX2xX2xX1b8xX58xX2xX1c6xX1f2xX73xX1f4xX2xX2xX1ebxX201xX1f4xX1b7xXexX1c6xX2xb1daxX1f2xX5xX1f4xX36xXafxX19xX36xX1b8xX2xX2xX2xXfbxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xX36xX3xX18xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX19xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xXexX52xX3xX7xX34xXaxX3xX1b0xXdxX73xXexX1xX9xXaxX1b7xX1b8xX1b8xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c6xX1c6xX1c6xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX36xX6xX5xXdxX19xX18xX1b5xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX1bcxXaxX12xe7c8xX18xX19xX3xX128xX6xX17xX3xXcxXdxX52xX18xX3xX110xX17xX6xX18xX7fxX3xX128xX1xX44axX3xXexX151xX4xX1xX3xX70xXdxX25xXbxX3xX1xX87xXdxX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xXexX98xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xXa3xX6xX3xXbxX1xX43xXexX3xX100xXdxX2cxX2axX3xXexX111xXdxX3xX100xX2axX30xXdxX3xXexXaaxX6xX3xX2fxXaexXafxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX73xX2bxXaxX12xX128xX417xX18xX19xX3xXexX111xXdxX3xX100xX2axX30xXdxX3xXexXaaxX6xX3xX2fxXaexXafxX7fxX3xX4xX43xX4xX3xX2fxX430xX18xX3xXb1xX151xX3xX4xX2axX18xX19xX3xX14cxX18xX19xX3xX73xX151xX4xX1xX3xXb1xX156xX3xX7xX34xX3xX18xX1xX366xX3xaef9xXdxdbb9xX18xX3xXexX1xX129xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xXa3xX6xX7fxX3xX128xX129xX18xX19xX3xXexX2bxX3xX128xb705xX3x107e4xXdxX7xX6xX3xX2fxXa7xX3xX19xXdxXb2xXdxX3xXexX1xXdxX25xX2axX3xXafxX87xXexX3xX7xX34xX3xX19xXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX43xXbxX7fxX3xX4xX129xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX25xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xX2fxXa7xX3xXb1xXaexX3xX2fxX6xX18xX19xX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX43xX4xX3xX2fxX34xXdxX3xXexX366xX447xX18xX19xX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xXb1xXb2xXdxX3xXafxX156xX4xX3xXexXdxX3cfxX2axX3xX4xX2axX18xX19xX3xX4xX37dxXbxX3xX4xX129xX18xX19xX3xX4xX156xX3xX329xX2axX3dxX18xX3xX5xX35fxX7fxX3xX2fxXdxX39xX2axX3xX1xXaexX18xX1xX3xX1xX17xX111xXexX3xX2fxX87xX18xX19xX3xX7xX3dxX18xX3xX1bbxX2axX37dxXexX7fxX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX25xX2axX3xX329xX2axX3dxX3xXb1xXaexX3xX100xX39xX18xX3xXb1xa434xX18xX19xXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX73xX2bxXaxX12xX0xXdxXafxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX73xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX1b8xXbxX1bbxX1bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX1c6xX7exX7exXbxX1bbxX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXfbxX100xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXfbxXb1xX18xX58xX18xX10xX1b0xX7xX58xX1ebxX2xX2xX1b8xX58xX2xX1c6xX1f2xX73xX1f4xX2xX2xX1ebxX1b7xX2xX1b8xXexX2xX1b8xX1f2xX1f4xX5xX1c6xX36xXafxX19xX36xX1b8xX2xX1b8xX1f2xXfbxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xX36xX3xX18xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX19xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xXexX52xX3xX7xX34xXaxX3xX1b0xXdxX73xXexX1xX9xXaxX1b7xX1b8xX1b8xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c6xX7exX7exXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bbxXexX36xX6xX5xXdxX19xX18xX1b5xX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX1bcxXaxX12xX694xXdxX696xX18xX3xXexX1xX129xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX70xXa3xX6xX3xX19xXdxXb2xXdxX3xXexX1xXdxX25xX2axX3xX4xX43xX4xX3xX73xX151xX4xX1xX3xXb1xX156xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xX73xX17xX3xX2fxX430xX18xX3xXb1xX151xX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxX1xX6xXdxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX73xX2bxXaxX12xX0xXdxXafxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX73xXexX1xX1b5xX3xX1b7xX1b8xX1b8xXbxX1bbxX1bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX1c6xX7exX7exXbxX1bbxX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXfbxX100xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXfbxXb1xX18xX58xX18xX10xX1b0xX7xX58xX1ebxX2xX2xX1b8xX58xX2xX547xX201xX73xX1c6xX2xX2xX2xX1f4xX1f4xX1b8xXexX2xX1f4xX2xX5xX2xX1b8xX36xXafxXdxX7xX6xXfbxX20bxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xX36xX3xX18xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX19xX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxXdxX18xX1xX3xXexX52xX3xX7xX34xXaxX3xX1b0xXdxX73xXexX1xX9xXaxX1b7xX1b8xX1b8xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c6xX7exX7exXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX128xX129xX18xX19xX3xXexX2bxX3xX128xX6b3xX3xX6b5x113dcxX76xd31axX3xXexX16xX3a3xX18xX1xX3xX100xXaexX2bxX3xX19xXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxXfbxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX187xX17xX73xX2bxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX2fxXa3xX7fxX3xX128xX129xX18xX19xX3xXexX2bxX3xX128xX6b3xX3xX6b5xXa0bxX76xXa0dxX36xX2xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX788xX18xX19xX3xX2fxX430xX18xX3xXb1xX151xX3xX2axX2bxX3xXexX439xX18xX3xXb1xXb2xXdxX3xX18xX1xXdxX39xX2axX3xX18xf955xXafxX3xX4cxXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXafxX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xX4xX43xX4xX3xX19xXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX7xX34xX3xX4xX1xX17xX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xX2fxXa7xX3xX2fxX366xX447xX4xX3xX70xXdxX25xXbxX3xX1xX87xXdxX3xX73xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX25xXbxX3xXexX98xX18xX1xX3xX5xXfexX6xX3xX4xX1xXaaxX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd03dxX3xXb1xX39xX3xXafxX87xXexX3xX7xX34xX3xX100xX87xX3xX19xXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX43xXbxX3xX2fxXa7xX3xX2fxX366xX447xX4xX3xX2fxX430xX18xX3xXb1xX151xX3xXexX16xXdxX2cxX18xX3xX4cxX1xX6xXdxX3xXafxX87xXexX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX17xXaexX18xX3xX73xXdxX25xX18xX3xXb1xXaexX3xX4cxX1x115c0xX18xX19xX3xX2fxX151xX18xX1xX3xX1xXdxX25xX2axX3xX329xX2axX3dxX3xXexX16xX3cfxX18xX3xX4xX43xX4xX3xX5x97b0xX18xX1xX3xXb1xXfexX4xX1b5xX3x8e37xX2axX3dxX18xX3xXexX16xX151xX3xXexXaexXdxX3xX4xX1xX439xX18xX1xX3xX4cxX52xX3xXexX17xX43xX18xX1bcxX3xXafxX6xX4cxX10xXexXexXdxX18xX19xX7fxX3xX100xX43xX18xX3xX1xXaexX18xX19xX3xXb1xXaexX3xX4xX1xXa9axXafxX3xX7xXa3xX4xX3xX7xX6xX2axX3xX100xX43xX18xX3xX1xXaexX18xX19xX1bcxX3xX329xX2axX3dxX18xX3xXexX16xX151xX3xX18xX19xX2axdc45xX18xX3xX18xX1xee4cxX18xX3xX5xXfexX4xX1bcxX3xX1bbxXbdexX2bxX3xX73xXfexX18xX19xX3xXexX1xX366xX430xX18xX19xX3xX1xXdxX25xX2axX1bcxX3xX4cxX52xXexX3xX18xX34xXdxX3xX19xXdxX43xX3xXexX16xX151xX1bcxX3xX1xX17xX111xXexX3xX2fxX87xX18xX19xX3xX2fxXaexX17xX3xXexX111xX17xX3xXb1xXaexX3xXbxX1xX43xXexX3xXexX16xXdxX2cxX18xbb26xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0dxX2axXexX1xX17xX16xXaxX12xX6b5xXdxX18xX1xX3xX70x9ff7xX18xX19xX0xX58xXbxX12
Minh Hằng