Đại diện LHQ gặp quan chức cấp cao chính phủ lâm thời Afghanistan
Ngày 16/9, người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen cho biết Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ lâm thời của Afghanistan, ông Sirajuddin Haqqani, đã có cuộc gặp với Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Afghanistan Deborah Lyons để thảo luận vấn đề viện trợ nhân đạo.
d7a1x14c59x143ccx137dbxead5x17877x155c7x14196x160f8xX7x10318x14f30xe29bx1276cx191b8x1579axX5x14055xXax159fcx19f1ex19e52xXdxX3x164c6xXdx171d1x16601xX3x10c73x10e1cx141d7xX3x161caxf9c8xXbxX3x177b2x13046xX6xX1axX3xX4xX1x167b1xX4xX3xX4x13dd5xXbxX3xX4xX6xedbexX3xX4xX1x177ffxX1axX1xX3xXbxX1xf5e5xX3xX5x17c51x16e47xX3xXexX1xf221xXdxX3xf62cx16827xX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX0x18c43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xX17xXaxX12x15d49xX20x109f2x10d46xX3xX2x132e6xX55x13f37xe2dfxX3xX1axX20x1aa75xX46xXdxX3xXbxX1x188a7xXexX3xX1axX20x169efxX1axX3xX4xX3exX6xX3xXcxX6xX5xXdx11608xX6xX1axX3xfa59xX25xX1xX6xXdxX5xX3xX91xX1xX6xX1xX10xX10xX1axX3xX4xX1xX34xX3xX8dxXdxfb71xXexX3x11a7ax15e73xX3xXex14f9cxX77x15f99xX1axX20xX3xX6axXaaxXdxX3x1348fxfc51xX3xXexXadxX34xX1axX20xX3xX4xX1xX38xX1axX1xX3xXbxX1xX3exX3xX5xX41xX42xX3xXexX1xX46xXdxX3xX4xX3exX6xX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX73xX3xX82xX1axX20xX3xX91xXdxXadxX6xe89dxX25xX17xX17xXdxX1axX3xX1dxX6xX24xX24xX6xX1axXdxX73xX3x19713xe00fxX3xX4x164caxX3xX4xX25xXaaxX4xX3xX20xX21xXbxX3xXb7x17a0cxXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXfcxX21xX4xX3xX8dxXdxX19xXexX3xX4xX3exX6xX3xXcx1659fxX1axX20xX3xXcxX1xX77xX3x17993x14bc1xX3xX1cxXdx15e56xX1axX3xX1x1a25axXbxX3xX24xX25x139dexX4xX3xXb7xef8bxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3x173e7xX10xX8dxX34xXadxX6xX1xX3xX1cxX6dxX34xX1axX7xX3xXfcx17b09xX3xXexX1xfa22xX34xX3xX5xX25xd970xX1axX3xXb7xX2fxX1axX3xXfcxX140xX3xXb7xXdxX19xX1axX3xXexXadxX137xX3xX1axX1xX41xX1axX3xXfcxX14xX34xf100xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134e1xX6xXbxXexXdxX34xX1axXaxX12xX0xXdxX42xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX42xX7x19933xXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX6dx19932xX3xX8dxX5xX34xX4xX12ex116ddxX3xX42xX6xXadxX20xXdxX1axX1a9xX5xX10xX4axXexX1bfxX3xX6xX25xXexX34xX1c6xX3xX42xX6xXadxX20xXdxX1axX1a9xXadxXdxX20xX1xXexX1bfxX3xX6xX25xXexX34xX1c6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXbxX3xX24xX25xX6xX1axX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX2fxXbxX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xX1axX1xX3xXbxX1xX3exX3xX5xX41xX42xX3xXexX1xX46xXdxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX1x1847bxX1axX1xX3xX161xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX181xX8dxX6xX34xXexX1xX6xX1axX1xX1xX34xX6xX181xXb7xX1axX55xX1axX10xe2b6xX7xX55x19b69xX2x11706x11d3exX55xX262x18f49x1871dxX17xX268xX262x1607dxX268xX264xX268xX72xXexX70xX2xX2xX268xX5xX2xX181xXecxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXbxX3xX24xX25xX6xX1axX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX4xX2fxXbxX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xX1axX1xX3xXbxX1xX3exX3xX5xX41xX42xX3xXexX1xX46xXdxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axXaxX3xX17xX6xXexX6xX1a9xXbxX1xX34xXexX34xX1a9xX34xXadxXdxX20xXdxX1axX6xX5xX1a9xX7xXadxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1bfxX55xX55xX4xX17xX1axXdxX42xX20xX181xXb7xXdxX10xXexX1axX6xX42xXbxX5xX25xX7xX181xXb7xX1axX55xXexX70xX262xX26dxX55xX25xXbxX5xX34xX6xX17xX10xX17xX55xX1axX20xXexX42xX8dxX1xX55xX262xX26dxX262xX2xf194xX26dxX72xX317xX2xX70xX55xX6xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX181xXecxXbxX20xXaxX3xX55xX12xX6axX1xXdxX140xX25xX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX4xX100xX3xXexX1xX25xX3xX1axX1xX166xXbxX3xXexX1xX2fxXbxX3xXbxX1xX161xXdxX3xX8dxX7dxX1axX3xXfcx10590xX3xX20xXdxX6xX3xX17xXb8xX1axX20xX3xXfcxX15dxX3xX42xX25xX6xX3xXexX1x11db5xX4xX3xXbxX1x1a60cxX42xX3xX17xX34xX3xX12exX1xX3exX1axX20xX3xX1xX34xX161xX1axX20xX3xX12exXdxX1axX1xX3xXexXa6xX3xX20xXdxX6xX3xXex12451xX1axX20xX3xX7xX6xX25xX3xX12exX1xXdxX3xXcxX6xX5xXdxX8dxX6xX1axX3xXexXdxXa6xXbxX3xX24xX25xX161xX1axX181xX3xef9bxX6axX20xX25xX364xX1axX1bfxX3xXadxXexX10xX181xXdxX10x11dbbxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xXcxXadxX34xX1axX20xX3xXexX1xX82xX1axX20xX3xX8dxX7dxX34xX3xXexXadxX133xX1axX3xXcxX25fxXdxXexXexX10xXadxX73xX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xXbxX1xX7dxXexX3xX1axX20xX82xX1axX3xXexXadxX133xX1axX3xX1axX133xX25xX3xXadx11eabxX73xX3xXexX14xXdxX3xX4xX25xXaaxX4xX3xX20xX21xXbxX3xXexXadxX77xX10cxX4xX3xXfcxX100xX3xX42xXaaxXexX3xX1axX20xX6cxX6dxX73xX3xX82xX1axX20xX3xX1dxX6xX24xX24xX6xX1axXdxX3xX12exX1xe8a2xX1axX20xX3xXfcxd860xX1axX1xX3xX4xX7dxX4xX3xX1axX1xX41xX1axX3xXb7xXdxX133xX1axX3xX4xX3exX6xX3xX1cxXdxX133xX1axX3xX1xX137xXbxX3xX24xX25xX13cxX4xX3xX4xX100xX3xXexX1xX15dxX3xXexXdxXa6xX1axX3xX1xX6cxX1axX1xX3xX1xX34xX14xXexX3xXfcxXaaxX1axX20xX3xX4xX2bxX25xX3xXexXadxX137xX73xX3xX4xX25xX1axX20xX3xX4xX2fxXbxX3xXb7xXdxX19xX1axX3xXexXadxX137xX3xXexX1xXdxXa6xXexX3xX6dxXa6xX25xX3xX4xX1xX34xX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xX17xX41xX1axX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3x134f9xX42xX6cxX3xX12exX1xX82xX1axX20xX3xX20xX21xXbxX3xX8dxX2fxXexX3xX12exfb21xX3xXexXadxXafxX3xX1axX20xX14xXdxX3xX1axX6cxX34xX181x15c02xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xXcxXadxX34xX1axX20xX3xX12exX1xXdxX3xXfcxX100xX73xX3x17094xX1xX7dxXdxX3xX8dxXaaxX3xX1x10da2xX3xXexXadxX137xX3xX4xX3exX6xX3xX1cxXdxX133xX1axX3xX1xX137xXbxX3xX24xX25xX13cxX4xX3xXexX14xXdxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX4xX1xX34xX3xX8dxXdxXa6xXexX73xX3xXexX14xXdxX3xX4xX25xXaaxX4xX3xX20xX21xXbxX73xX3xX8dxX6cxX3xX1cxX6dxX34xX1axX7xX3xXfcxXfdxX3xX1axX1xX2fxX1axX3xX42xX14xX1axX1xX3xX7xX378xX3xX4x190c7xX1axX3xXexX1xXdxXa6xXexX3xXbxX1xX161xXdxX3xXfcxX161xX42xX3xX8dxX161xX34xX3xXexX2fxXexX3xX4xX161xX3xX1axX1xX41xX1axX3xXb7xXdxX133xX1axX3xX1cxXdxX133xX1axX3xX1xX137xXbxX3xX24xX25xX13cxX4xX3xX4xe96axX1axX20xX3xX1axX1xX77xX3xX1axX1xX41xX1axX3xXb7xXdxX133xX1axX3xX1axX1xX41xX1axX3xXfcxX14xX34xX3xXafxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX4xX100xX3xXexX1xX15dxX3xX5xX6cxX42xX3xXb7xXdxX19xX4xX3xXb7xX6cxX3xX4xX25xX1axX20xX3xX4xX2fxXbxX3xXb7xXdxX19xX1axX3xXexXadxX137xX3xX4xX1xX34xX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xX17xX41xX1axX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX42xX6cxX3xX12exX1xX82xX1axX20xX3xX8dxX44dxX3xXfcxX10xX3xX17x1114dxX6xX3xX1xX34xX21xX4xX3xX4xX161xX1axX3xXexXadxXafxX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xX191x180fexX1axX20xX3xX1axX20xX6cxX6dxX3xX2xX70xX55xX72xX73xX3x13fd9xX39cxX1axX3xXbxX1x187f1xX1axX20xX3xX13xXdxX140xX25xX3xXbxX1xX13cxXdxX3xX4xX7dxX4xX3xX1xX34xX14xXexX3xXfcxXaaxX1axX20xX3xX1axX1xX41xX1axX3xXfcxX14xX34xX3xX4xX3exX6xX3xX1cxXdxX133xX1axX3xX1xX137xXbxX3xX24xX25xX13cxX4xX3xX3bbx1aadexX191xX1dxX49xX3c9xX3xX4xX82xX1axX20xX3xX8dxX13cxX3xX8dxX7dxX34xX3xX4xX7dxX34xX3xX4xX1xX34xX3xX8dxXdxXa6xXexX73xX3xXex125daxX3xXfcxX574xX25xX3xX1axX39cxX42xX3xXfcxXa6xX1axX3xX1axX6xX6dxX73xX3xX1x1ab09xX1axX3xX70xX264xX268xX181xX26dxX26dxX26dxX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xXfcxXfdxX3xXbxX1xX161xXdxX3xX17xXdxX3xXexX161xX1axX3xXafxX3xXexXadxX34xX1axX20xX3xX1axX77xX10cxX4xX3xX17xX34xX3xd7c0xX25xX1axX20xX3xXfcxXaaxXexX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xXcxX38xX1axX1xX3xXfcxXa6xX1axX3xX1axX20xX6cxX6dxX3xX2xX262xX55xX72xX73xX3xXexX126xX1axX20xX3xX4xXaaxX1axX20xX3xX70xX264xX268xX181x1463dxX26dxX26dxX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xXfcxXfdxX3xXbxX1xX161xXdxX3xXfcxXdxX3xX5xX7dxX1axX1xX3xX1axX14xX1axX73xX3xXexXadxX34xX1axX20xX3xXfcxX100xX3xX262xX746xX262xX181xX262xX268xX70xX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xXfcxXfdxX3xXfcxX77xX137xX4xX3xX1xX51axX3xXexXadxX137xX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xX191xX7dxX4xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xXb7xX6cxX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX6caxX3xX24xX25xX6xX1axX3xX4xX2bxX25xX3xXexXadxX137xX3xX1axX1xX41xX1axX3xXfcxX14xX34xX3xXfcxXfdxX3xX8dxX6cxX6dxX3xXex18f8cxX3xX5xX34xX3xX1axX20xX14xXdxX3xXb7xX140xX3xXfcxXdxX140xX25xX3xX12exXdxX19xX1axX3xX7xX13cxX1axX20xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX7dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xXfcxX23axX1axX1xX3xXbxX1xX161xXdxX3xXadxX46xXdxX3xX8dxX7e2xX3xX1axX1xX6cxX3xX4x113fcxX6xX3xXfcxXdxX3xX5xX7dxX1axX1xX3xX1axX14xX1axX73xX3xXfcxX21xX4xX3xX8dxXdxX19xXexX3xX5xX6cxX3xXbxX1xXb8xX3xX1ax15721xX3xXb7xX6cxX3xXexXadx1807axX3xX10xX42xX73xX3xX12exX1xXdxX3xX12exX1xX82xX1axX20xX3xXfcxX77xX137xX4xX3xXexXdxXa6xXbxX3xX4xX166xX1axX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX6caxX3xX7xXafxX3xX6dxX3xXexXa6xX3xXb7xX6cxX3xXexXadxX77xX46xX1axX20xX3xX1xX622xX4xX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xf45exX1xX82xX1axX20xX3xX4xX1x18f76xX3xXb7xX166xX6dxX73xX3xXexX6b6xX3xXfcxX574xX25xX3xX1axX39cxX42xX3xXfcxXa6xX1axX3xX1axX6xX6dxX73xX3xX1xX6caxX1axX3xX262xX746xX181xX26dxX26dxX26dxX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX4xX5aaxX1axX20xX3xX8dxX44dxX3xX161xX1axX1xX3xX1xX77xXafxX1axX20xX3xX17xX34xX3xXexX1xXdxX133xX1axX3xXexX6xXdxX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xXcxX25xX574xX1axX3xXexXadxX77xX10cxX4xX73xX3xXexX14xXdxX3xX1dxXaaxXdxX3xX1axX20xX1xX44dxX3xX4xX7dxX4xX3xX1axX1xX6cxX3xXexX6cxXdxX3xXexXadxX137xX3xX24xX25xX13cxX4xX3xXexXa6xX3xX4xX1xX34xX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX17xX34xX3xX1cxXdxX133xX1axX3xX1xX137xXbxX3xX24xX25xX13cxX4xX3xXexX126xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXexX14xXdxX3x188baxX10xX1axX10xXb7xX6xX3xX3bbxXcxX1xXb8xX6dxX3xX91x19bffxX3c9xX73xX3xXcxX126xX1axX20xX3xXcxX1xX77xX3xX12exX12fxX3xX1cxXdxX133xX1axX3xX1xX137xXbxX3xX24xX25xX13cxX4xX3xX49xX1axXexX34xX1axXdxX34xX3xX96axX25xXexX10xXadxXadxX10xX7xX3xXfcxXfdxX3xX12exX133xX25xX3xX20xX622xXdxX3xX4xX7dxX4xX3xX1axX77xX10cxX4xX3xXexX39cxX1axX20xX3xX4xX77xX46xX1axX20xX3xXb7xXdxX19xX1axX3xXexXadxX137xX3xX4xX574xX1axX3xXexX1xXdxXa6xXexX3xX4xX5aaxX1axX20xX3xX1axX1xX77xX3xX1xX51axX3xXexXadxX137xX3xXbxX1xXb8xX3xX1axX841xX3xXb7xX6cxX3xX1axX1xX841xX1axX20xX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xX17x1a770xX3xX8dxX44dxX3xXexX126xX1axX3xXexX1xX77xX6caxX1axX20xX3xXafxX3xX24xX25xX13cxX4xX3xX20xXdxX6xX3xXcxX41xX6dxX3xX6axX6xX42xX3x16292xX3xX1axX6cxX6dxX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12x182d8xX1axX20xX3xX96axX25xXexX10xXadxXadxX10xX7xX3xX1axX1xX2fxX1axX3xX42xX14xX1axX1xX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xX17xX41xX1axX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xXfcxX6xX1axX20xX3xX4xX574xX1axX3xX4cbxXbxX1xX6xX34xX3xX4xX2bxX25xX3xX7xXdxX1axX1xX4edxX3xXexXadxX34xX1axX20xX3xXexX1xX46xXdxX3xX12exX1xdbc4xX4xX3xX4xX100xX3xX5x1679cxX3xX5xX6cxX3xX1axX20xX25xX6dxX3xX1xXdxX15dxX42xX3xX1axX1xX2fxXexX3xX7xX6xX25xX3xX1axX1xXdxX140xX25xX3xXexX1xX166xXbxX3xX12ex14490xX3xX1axX77xX10cxX4xX3xX1axX6cxX6dxX3xX4xX1xX23axX42xX3xXexXadxX34xX1axX20xX3xX1axXaaxXdxX3xX4xX1xXdxXa6xX1axX181xX3xXcxX1xX10xX34xX3xX7xX13cxX3xX5xXdxX19xX25xX3xX4xX3exX6xX3xX1cxXdxX133xX1axX3xX1xX137xXbxX3xX24xX25xX13cxX4xX73xX3xX12exX1xX34xX161xX1axX20xX3xX269xX26dxf383xX3xX17xX41xX1axX3xX7xX13cxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xXfcxX6xX1axX20xX3xXbxX1xX161xXdxX3xX7xX13cxX1axX20xX3xX17xX378xX6xX3xXb7xX6cxX34xX3xX1xX6cxX1axX20xX3xX1xX100xX6xX3xXb7xXdxX19xX1axX3xXexXadxX137xX3xX1axX1xX41xX1axX3xXfcxX14xX34xX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xXcxXadxX34xX1axX20xX3xX42xXaaxXexX3xX17xXdxXa00xX1axX3xX8dxXdxXa6xX1axX3xX5xXdxX133xX1axX3xX24xX25xX6xX1axX3xX4xX648xX1axX20xX3xX1axX20xX6cxX6dxX73xX3xXcxX126xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX1dxXdxX19xXbxX3xX77xX10cxX4xX3xX49xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX166xXbxX3xXexX1xX15dxX3xX3bbxX191xX91xXcxX695xX3c9xX3xX1a9xX3xX5xXdxX133xX1axX3xX42xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX65dxX1axX20xX3xXexX1xX3exX3xX17xX34xX3xX6axX20xX6xX3xX17x1304cxX1axX3xXfcxX574xX25xX73xX3xX12exX1xX448xX1axX20xX3xXfcxX44dxX1axX1xX3xX12exX1xX13cxXdxX3xX1axX6cxX6dxX3xX12exX1xX82xX1axX20xX3xX4xX100xX3xX12exXa6xX3xX1xX34xX14xX4xX1xX3xXexXdxXa6xXbxX3xX1axX1xX166xX1axX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xXexX44dxX3xX1axX14xX1axX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xXexXadxX34xX1axX20xX3xX8dxX13cxXdxX3xX4xX161xX1axX1xX3xX12exX1xX3exX1axX20xX3xX1xX34xX161xX1axX20xX3xX4xX1xX38xX1axX1xX3xXexXadxX44dxX3xXb7xX6cxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX14xXdxX3xX24xX25xX13cxX4xX3xX20xXdxX6xX3xXcxX41xX6dxX3xX6axX6xX42xX3xXa23xX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xX191xX91xXcxX695xX3xX20xX364xX42xX3xX264xX3xX24xX25xX13cxX4xX3xX20xXdxX6xX3xXcxXadxX25xX1axX20xX3xXa23xX3xX5xX6cxX3xXcxX6xXecxXdxX12exXdxX7xXexX6xX1axX3xX3bbxX4xX100xX3xX4xX1xX25xX1axX20xX3xXfcxX77xX46xX1axX20xX3xX8dxXdxX133xX1axX3xX20xXdxX10cxXdxX3xXb7xX10cxXdxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3c9xX73xX3xX898xX6dxXadxX20xX6dx137d6xX7xXexX6xX1axX3xXb7xX6cxX3xX898xX6xXcd9xX6xX12exX1xX7xXexX6xX1axX3xX4xX648xX1axX20xX3xXb7xX10cxXdxX3xX6axX20xX6xX73xX3xX49xXadxX42xX10xX1axXdxX6xX3xXb7xX6cxX3xXa9xX10xX5xX6xXadxX25xX7xX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xXcxX25xX6dxX133xX1axX3xX8dxX13cxX3xX4xX3exX6xX3xX657xX39cxX1axX3xXbxX1xX65dxX1axX20xX3xXcxX126xX1axX20xX3xXexX1xX13cxX1axX20xX3xX898xX6xXcd9xX6xX12exX1xX7xXexX6xX1axX3xX898xX6xX7xX7xX6dxX42xX1a9x151b7xX34xX42xX6xXadxXexX3xXcxX34xX12exX6xX6dxX10xXb7xX3xX4xX1xX34xX3xX8dxXdxXa6xXexX73xX3xXexX14xXdxX3xX4xX25xXaaxX4xX3xX1xX622xXbxX3xX4xX3exX6xX3xX4xX7dxX4xX3xX1axX1xX6cxX3xX5xXfdxX1axX1xX3xXfcxX14xX34xX3xX191xX91xXcxX695xX3xXafxX3xXcxX6xXecxXdxX12exXdxX7xXexX6xX1axX73xX3xXcxX126xX1axX20xX3xXexX1xX13cxX1axX20xX3xXcxX34xX12exX6xX6dxX10xXb7xX3xX8dxX6cxX6dxX3xXexX7e2xX3xX3exX1axX20xX3xX1xXaaxX3xX24xX25xX6xX1axX3xXfcxXdxX15dxX42xX3xX4xX1xX25xX1axX20xX3xX4xX3exX6xX3xX12exX1xX13cxXdxX3xX12exX1xX82xX1axX20xX3xXexXdxXa6xXbxX3xX1axX1xX166xX1axX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xXexX44dxX3xX1axX14xX1axX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX1xX34xX21xX4xX3xX8dxX13cxX3xXexXadxX38xX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX39cxX1axX3xX4xX2bxX3xX24xX25xX41xX1axX3xX7xX378xX3xX1axX77xX10cxX4xX3xX1axX20xX34xX6cxXdxX3xXexXadxX133xX1axX3xX5xXfdxX1axX1xX3xXexX1xX126xX3xX4xX7dxX4xX3xX1axX77xX10cxX4xX3xXexX1xX6cxX1axX1xX3xXb7xXdxX133xX1axX3xX191xX91xXcxX695xX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX34xX17xX6dxXaxX12xXcxXadxX34xX1axX20xX3xX12exX1xXdxX3xXfcxX100xX73xX3x12127xXcd9xX8dxX10xX12exXdxX7xXexX6xX1axX73xX3xX24xX25xX13cxX4xX3xX20xXdxX6xX3xXcxXadxX25xX1axX20xX3xXa23xX3xX12exX1xX7dxX4xX3xX4xX100xX3xX8dxXdxX133xX1axX3xX20xXdxX10cxXdxX3xXb7xX10cxXdxX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX1axX1xX77xX1axX20xX3xX12exX1xX82xX1axX20xX3xXexX1xX25xXaaxX4xX3xX191xX91xXcxX695xX73xX3xX4xX5aaxX1axX20xX3xX4xX1xX34xX3xX8dxXdxXa6xXexX3xX7xXa98xX3xX4xX1xX8a0xX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1x16bfcxXbxX3xX1axX20xX77xX46xXdxX3xXexX44dxX3xX1axX14xX1axX3xX49xX4axX20xX1xX6xX1axXdxX7xXexX6xX1axX3xX24xX25xX7dxX3xX4xX161xX1axX1xX3xXexXadxX34xX1axX20xX3xXexX1xX46xXdxX3xX20xXdxX6xX1axX3xX1axX20xXa91xX1axX3xXexXadxX34xX1axX20xX3xX1xX6cxX1axX1xX3xXexXadxX23axX1axX1xX3xX8dxX6xX6dxX3xXfcxXa6xX1axX3xX4xX7dxX4xX3xX1axX77xX10cxX4xX3xXexX1xX2bxX3xX8dxX6xX181xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX25xXexX1xX34xXadxXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xda31xX10xX25xXexX10xXadxX7xX0xX55xXbxX12
Theo Reuters