Nữ hoàng Anh “lẻ bóng” đón sinh nhật lần thứ 95
Ngày 21/4, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã đón sinh nhật lần thứ 95 trong sự mất mát.
7836x7e8dxa4cfxa814x7e98x9a46xacd2x9bc2x7963xX7xd619x100d6xe663x90c7xb98bx10656xX5xca82xXax7d4dxa5dfxea82xX3xX1x10531xc82exb208xba4axX3x95b8xX19xX1xX3xa85fxX5x1075fxX3xd3efxad93xX19xX1ax923dxX3x8e9cxX25xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xd839xXexX3xX5xfc22xX19xX3xXexX1x10ab4xX3x865cx9ab7xX0x1013bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf9axX10xX6xc0b4xXaxX12xX13xX1axX18xe34axX3xdad5xX2xX43xca8cx103afxX3xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1xX3x8882xX5xXdxf1b6xX6xX24xX10xXexX1xX3x8ffexX7axX3xX2ax85acxX3xX2axX25xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xX5xX39xX19xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xXexcf79xX17xX19xX1axX3xX7xc8e1xX3xbcacxb202xXexX3xXa2xf642xXexb322xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5adxX17xX55xX5bxXaxX12xX0xXdxXa2xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa2xX7x107cfxXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1xX3xXaxX3xX7xX9axX4xX9xXaxX43xX43xXdxXa9xX24xX6xX17xXexX1xX6xX19xX1xX1xX17xX6xXa9x9baexX19xX43xX19xX10xeb89xX7xX43xX5dxX2xX2x93dexX43xX2x10738xX10fxX55xX60xed28x8189xX113xebf9xX116xX113xXexX5dxX60xX40xX10cxX5xX2xXa9xb9eexXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1xX3xX20xX5xX22xX3xX24xX25xX19xX1axX28xX3xX2axX25xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xX5xX39xX19xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xXaxX3xX55xX6xXexX6xXcexXbxX1xX17xXexX17xXcexX17xX9axXdxX1axXdxX19xX6xX5xXcexX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xf5f9xX43xX43xX4xX55xX19xXdxXa2xX1axXa9xX101xXdxX10xXexX19xX6xXa2xXbxX5xaa5cxX7xXa9xX101xX19xX43xXexX10cxX5dxX113xX43xX18dxXbxX5xX17xX6xX55xX10xX55xX43xX5xX10xXbxX73xX43xX5dxX113xX5dxX2xd5d0xX113xX60xX1aaxX5dxX2xX43xXexXex9f07xX101xX19xX1aaxX5dxX113xX5dxX2xX113xX60xX5dxX2xX1aaxX10xX5xXdxX73xX6xX24xX10xXexX1xX1aaxXdxXdxXa9xX121xXbxX1axXaxX3xX43xX12xX13xX14xX3xX52xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1xX3xX70xX5xXdxX73xX6xX24xX10xXexX1xX3xX7axX7axX3xXa9xX3xf098xb8f6xX19xX1xX17axX3xX1cxedbex102dbxX43xXcxXcx9e63xfae3xX13x8149xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xa539xX17xX3xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX101xeaa3xX6xX3xX19xX25xXdxX3xX5x7eefxXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX5bxX3xX5xX39xX19xX3xX4xX18dx828bxXdxX3xX101xcdffxXdxX3xXexX1x862bxX19xX3xX101x9978xc145xX19xX1axX3xX1f8xX1xXdxX5xXdxXbxX61xX3xX19xX1axX249xX22axXdxX3xX4xX1xa48fxX19xX1axX3xX2axX7exX3xX1ax1085bxX19xX3xX24xX25xX3xX101xX240xXdxX3xXa2x97d7xX19xX1xX3xXexX9axX17xX19xX1axX3xX7xX18dxX23cxXexX3xX10fxX3xXexX1xX35xXbxX3xeb83xc41exX3xX101xX18xX3xX52xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX19xX1xX3xX101xd095xX19xX3xX2axX6xX19xX1axX3xXexX9axX17xX19xX1axX3xXexX1xX22axXdxX3xX2axXdxdaccxXa2xX3xX2axX2b1xX3xXexX6xX19xX1axX3xX5dxX3xXexX18dxX39xX19xX3xX2axX23cxXdxX3xX101xX240xXdxX3xX52xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX245xX19xX3xX1f8xX1xXdxX5xXdxXbxX61xX3xX19xef72xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xX4xf0a3xX6xX3xX24xX18xX3xX19xe417xXa2xX3xX19xX6xX5bxX3xXexX9axX39xXa2xX3xX5xX266xX19xX1axX3xX1xX24axX19xX3xX9axXa3xXexX3xX19xX1xXdx8a55xX18dxXa9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xb24cxXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xX5xX39xX19xX3xXexX1xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX2edxX6xX3xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1xX3xX7xfc3bxX3xX287xX1xaccbxX19xX1axX3xX4xX25xX3xX5xX17xb42fxXexX3xX7x10762xX19xX1axX3xX4xX1xX360xX4xX3xXa2xX222xX19xX1axX3xXexX35cxXdxX3xXcxX1xXa7xXbxX3x91bbxX17xX19xX55xX17xX19xX3xX101xX18xX3xX4xX353xX19xX1axX3xX101xXdxX2dfxX19xX3xX52xX5bxX55xX10xX3xX19xX1xX249xX3xXexX1xX249xX22axX19xX1axX3xX5x7a5exXa9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xXcxX1xX6xX5bxX3xX101xX18xX17xX3xX2axX25xX61xX3xX19xX1axX249xX22axXdxX3xX2axX3exX19xX1axX3xX2axX39xX18dxX3xX52xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX19xX1xX3xX7xX34fxX3xXexe2fcxX3xX4xX1xX3exX4xX3xX287xX288xX3xX19xXdxX39cxXa2xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xXa2x1060cxXexX3xX4xXa7xX4xX1xX3xX9axXdxX2dfxX19xX1axX3xXexX249xX3xX24xX2dfxX19xX3xXexX9axX17xX19xX1axX3xX5xX245xX18dxX3xX2axX18xXdxX3xX4xX2edxX6xX3xXa2xX271xX19xX1xXa9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXexX9axX18dxX5bxX310xX19xX3xXexX1xX353xX19xX1axX3xX1cxX19xX1xX61xX3xX4xXa7xX4xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX101xXdxX2dfxX19xX3xX52xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX19xX1xX3xX7xX34fxX3xXexX1xX249xX22axX19xX1axX3xX1b3xX18dxX5bxX2dfxX19xX3xX2axc3a9xX19xX3xXexX1xX2f4xXa2xX3xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX70xX5xXdxX73xX6xX24xX10xXexX1xX3xXexX9axX17xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX1axX3xX19xX1axX18xX5bxX3xXexX240xXdxX3xX2axX2b1xX3xX24xX18xX3xX287xX1xX353xX19xX1axX3xX4xa5f4xXa2xX3xXexX1xXa3xX5bxX3xX4xX353xX3xX2axX24axX19xX3xXexX9axX17xX19xX1axX3xXexX1xX22axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX2axX2b1xX3xXexX6xX19xX1axX3xX101xcc40xX3xXbxX1xX18dxX3xa89bxX18dxX245xX19xX3xX4ecxX18dxXa7xX3xX4xX23cxX3xX101xX18xX3xX4xaf82xX19xX1axX3xX5xX18xX3xX19xX1axX249xX22axXdxX3xX24xX35cxX19xX3xXexX245xXa2xX3xX1axXdxX6xX17xX3xX4xX2edxX6xX3xX24xX18xXa9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xb1d4xXcxX1xX245xX19xX3xX101xX249xX24axX19xX1axX3xX1f8xX1xXdxX5xXdxXbxXcexX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX70xX5xXdxX73xX6xX24xX10xXexX1xX17axX3xf834xX23cxXdxX3xXexX271xX19xX1xX3xXexX9axX2f4xXa2xX3xX19xX2f4xXa2xX3xX4xX1xX23cxX19xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6x9927xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xXcxX18dxX5bxX3xX19xX1xXdxX2dfxX19xX61xX3xX19xX1axX249xX22axXdxX3xXbxX1xXa7xXexX3xX19xX1axX353xX19xX3xX4xX2edxX6xX3x86f9xXdxX39cxX19xX3xXb9xX18dxX4xX287xXdxX19xX1axX1xX6xXa2xX3xXexX222xX3xX4xX1xX23cxXdxX3xX24xX271xX19xX1xX3xX5xX18dxX35xX19xX3xXexX1xX353xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXexX9axX2dfxX19xX61xX3xX4xX1xX17xX3xX9axcda5xX19xX1axX3xX4xXa7xX4xX3xX1xX17xX35cxXexX3xX2axX3fbxX19xX1axX3xX4xX2edxX6xX3xX52xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX19xX1xX3xX7xX6xX18dxX3xXexX6xX19xX1axX3xX5xbaa4xX3xX52xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX245xX19xX3xX1f8xX1xXdxX5xXdxXbxX3xX2axX310xX18dxX3xXa2xX6xX19xX1axX3xXexb43fxX19xX1xX3xX9axXdxX2dfxX19xX1axX3xXexX249xXa9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX70xX5xXdxX73xX6xX24xX10xXexX1xX3xX7axX7axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX18xX5bxX3xX5dxX2xX43xX60xX43xX2xX40xX5dxX10cxX61xX3xXexX35cxXdxX3xXbxX1xX23cxX3xXb9xX9axX18dxXexX17xX19xX3xX19xX5e5xXa2xX3x7982xX3xXexX9axX18dxX19xX1axX3xXexX245xXa2xX3xXexX1xX2edxX3xX2axX353xX3xX377xX17xX19xX55xX17xX19xX61xX3xX1fdxX249xX24axX19xX1axX3xX4ecxX18dxX23cxX4xX3xX1cxX19xX1xXa9xX3xXb9xX18xX3xX2axX2f4xX19xX1axX3xX4ecxX18dxX6xX19xX1axX3xX101xX18xX17xX3xX19xX2f4xXa2xX3xX2xX40xX41xX5dxX3xX691xX3xXexX18dxX3e1xXdxX3xX5dxX41xXa9xX3xXcxX1xXa7xX19xX1axX3xX40xX43xX5dxX113xX2xX41xX61xX3xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX70xX5xXdxX73xX6xX24xX10xXexX1xX3xX7axX7axX3xX4xX1xX631xX19xX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXexX9axX691xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX19xX1axX249xX22axXdxX3xX2axX3exX19xX1axX3xX2axX39xX18dxX3xX52xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX19xX1xX3xX4xX6xX17xX3xXexX18dxX3e1xXdxX3xX19xX1xXa3xXexXa9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xXb9xX2dfxX19xX3xX4xX35cxX19xX1xX3xX19xX1axX18xX5bxX3xX5dxX2xX43xX60xX61xX3xX13xX14xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX70xX5xXdxX73xX6xX24xX10xXexX1xX3xX4xe036xX19xX3xX4xX25xX3xXa2xX3fbxXexX3xX19xX1axX18xX5bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xXexX1xX3exX3xX1xX6xXdxX3xX101xX18xX17xX3xX19xX1axX18xX5bxX3xXexX1xX3exX3xX10fxX3xXexX1xX3exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2edxX6xX3xXexX1xXa7xX19xX1axX3xX10cxX3xX1xX5e5xX19xX1axX3xX19xX2f4xXa2xXa9xX3xX52xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX19xX1xX3xX2axX7exX3xX2f4xX19xX3xXa2xX222xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xX1xX6xXdxX3xX5xX39xX19xX3xXa2xad39xXdxX3xX19xX2f4xXa2xX3xXexX222xX3xXexX1xX481xX3xX287xX288xX3xX2xX114xX61xX3xXexX3e1xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX5xX613xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xX4xX1xX631xX19xX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xX4xX353xX19xX1axX3xX287xX1xX6xXdxX3xXa2xX7fdxXdxX3xX19xX2f4xXa2xX3xX101xX18xX3xXa2xX3fbxXexX3xX5xX613xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xX9axXdxX2dfxX19xX1axX3xXexX249xX3xX1xX24axX19xX3xX101xX18xX17xX3xX2axX360xX19xX1axX3xX19xX1axX18xX5bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX35xXexX3xX7xXa0xXa9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xX377xe0caxX3xX55xX17xX3xX4xXa7xX4xX3xX101xX4e6xX3xX101xX18dxX6xX3xX1cxX19xX1xX3xX4xX25xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX1axX18xX5bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xX287xX1xXa7xX3xX2axX24axX19xX3xX1axXdxX4bexX19xX61xX3xX101xX271xX3xX287xX1xX353xX19xX1axX3xX6xXdxX3xXa2xX18dxX23cxX19xX3xXexX3e1xX3xX4xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xX4xX2edxX6xX3xXa2xX271xX19xX1xX3xX101xX18xX17xX3xXa2xX3fbxXexX3xX19xX1axX18xX5bxX3xXa2xX249xX6xXa9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX17xX55xX5bxXaxX12xX1fdxX271xX3xX101xX35xX5bxX61xX3xXexX222xX3xXexX1xX35xXbxX3xX19xXdxX2dfxX19xX3xX5dxX113xX3xX4xX2edxX6xX3xXexX1xX2b1xX3xX287xX288xX3xX2xX114xX61xX3xX4xXa7xX4xX3xX101xX4e6xX3xX101xX18dxX6xX3xX2axX7exX3xXexX35xX19xX3xX1xX249xX691xX19xX1axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX19xX1xX35xXexX3xXexX1xX3exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2edxX6xX3xXa2xX271xX19xX1xX3xX101xX18xX17xX3xX55xX4e6xXbxX3xXa2xb89axX6xX3xX52xe588xX61xX3xX287xX1xXdxX3xXexX1xX22axXdxX3xXexXdxX481xXexX3xX1xX18xXdxX3xX1xX783xX6xX3xX1xX24axX19xXa9xX43xXa9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX18dxXexX1xX17xX9axXaxX12xX1f0xXcxXcxX1fcxX1fdxX13xX43xX1fdxXdxX10xXexX19xX6xXa2x93cexX1ffxX0xX43xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)