Nỗ lực để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng
(Baothanhhoa.vn) - Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhiều năm qua, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (BTNTT&TMC) huyện Thạch Thành đã kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành sự quan tâm, chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa, giúp các đối tượng vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
1a54x41afx8df9x4e4cx9407x62c7x72fex30fdxX6x4b41x777exX1x5241x3243x962ex2704xX9x265dxX0x7e7bx26a2xX10x7d68x980cx3e3exX2xXbx7371xXcxX2x43d6x801bx58e3xX2x910ax9a7ax2eefx2ca3xX17xX2xX1dx6d69xX21xX2xX1dx8fbaxX1dxX2x8e03xX28xX2xX1dxX1ex3276xX2xX13x4a15xX2xX3x76efxX17xX2x66a4x3171xXex3c60xX21xX2x2238xX3dx6626xX3xX3dxX2xX43xX3dxX28xX21xX3dx856exX0x3d56xX12xX13xX10xX0xX50xX1xX10xX0xX3dx232exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX43xX17xX1dxX4xX12xX9xX10x9d41x1f2fxX2xX4x746exX3xX2x2762x2047xX2xX21xX22xX23xX24xX17xX2x2c78xX3dxX3exXex817exX1dxX2xX1dxX2cxX1dxX2xX3dx2b5dxX5xX2xX21xX3dxX2cxX1xX2xX3xX16xX21xX22xX2xX72xX37xX21xX22xX0xX50xX3dxX5axX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x3e3dxX12xX21xX1dxX12xX1exX9xX10xX0xX17xX13xX22xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX1dxX3dxX3exX13x221fxX2xX17xXa8xX12xX21xX1dxX12xX1exX9xX2xX6xX1dxXexX4xX12xX8xX9x47ffxX17xXdxX1dxX3dxX4exX2x283cxX5ax350fxX1x6d46xa177xX2xX3dxX12xX17xX22xX3dxX1dxX4exX2x5c74x8babxa1bfxX1xXdexXdfxX9xX2xX6xX1exX3xX8xX9xX50xX50xX17x28c7xXc1xX5xXcxX1dxX3dxX5xX21xX3dxX3dxXcxX5xXf9xX2fxX21xX50xX21xX12xXd3xX6xX50xX5ax83bcxX5axXe9xX50xX5ax57c0xXdaxXdxXebx6c57xXdcxX118xXe9xX5axXeaxX1dxXebxXeaxXeaxXe9xXebxX4xXdcxXf9x3e6dxX1xX22x36d5xX1exX8xXdaxXdaxXebxX9xX2xX5xX4xX1dxX8xX9xX6bxX6cxX2xX4xX6fxX3xX2xX72xX73xX2xX21xX22xX23xX24xX17xX2xX7bxX3dxX3exXexX7fxX1dxX2xX1dxX2cxX1dxX2xX3dxX87xX5xX2xX21xX3dxX2cxX1xX2xX3xX16xX21xX22xX2xX72xX37xX21xX22xX9xX2xX50xX10xX0xX50xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXa8xX5xX1xX1dxX17xXcxX21xX9xX10x58daxX3ex2464xX2xX43xX1exX34xX2xX12xX13xX2xX7bxX3dxX3exXexX7fxX1dxX2xX1dxX2cxX1dxX2x977bxX17xX40xX1dxX2xX6bxX5xX13xX2xX1xX3dx7549xX17xX2xX3dxX1fxX1xX2xX2fx532bxX17xX2xX15xX16xX17xX2xXbxX1axXcxX2xX1dxX1exX1fxX2xX6bxX43xX43x7921xX43x64b2xXa8xX2xX1dxa1ecxX21xX3dxX2xX2fxX28xX2xX3dxX3exXexX40xX21xX2xX43xX3dxX45xX3xX3dxX2xX43xX3dxX28xX21xX3dxX2xX1dxX1exX5xXcxX2xXdexX12xX2xX4x7107xX21xX2xX3xX3dxXcxX2xX21xX22xX23xX24xX17xX2xX7bxX3dxX3exXexX7fxX1dxX2xX1dxX2cxX1dxX2xX1dxX1ex2ba0xX21xX2xX72x4408xX5xX2xXc1xX28xX21xX2xX3dxX3exXexX40xX21xXf9xX0xX50xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xX12xX5xXdxX9xX10xXbx7df0xX21xX22xX2xX21xX3dx5591xX21xX22xX2xX2fxX17xX40xX3xX2xX4xX28xX13xX2xX1dxX3dxX17xX7fxX1dxX2xX1dxX3dxX6fxX3x9e9fxX2x7a6exX2xX21xX22xX3dx1f90xX5xX241xX2xX21xX3dxX17x2580xX3exX2xX21xX1e3xX13xX2x4a72xX3exX5xX241xX2xX15xX16xX17xX2xXbxX1axXcxX2xX1dxX1exX1fxX2xX21xX22xX23xX24xX17xX2xX1dxX28xX21xX2xX1dxX2cxX1dxX2xX2fxX28xX2xX1dxX1exX34xX2xX13xX37xX2xX3xX3axX17xX2x7c07xXbxX43xX6bxX43xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8x9aaexX2xX3dxX3exXexX40xX21xX2xX43xX3dxX45xX3xX3dxX2xX43xX3dxX28xX21xX3dxX2xX72x6278xX2xX7bxX1fdxX3exX2xX22x8d57xX17xX2xX3x203exX3xX2xX3x8d42xX2xX256xX3exX5xX21xX241xX2xX72xXcxX28xX21xX2xX1dxX3dxX73xX241xX2xX1dx302exX2xX3xX3dx5c1exX3xX241xX2xXdxXcxX5xX21xX3dxX2xX21xX22xX3dxX17xX40xX1xX241xX2xX21xX3dxX28xX2xX3dxX1axXcxX2xX1dx3bf4xX13xX2xXdxX28xX21xX3dxX2xX6xX6fxX2xX256xX3exX5xX21xX2xX1dxX2e3xX13xX241xX2xX3xX3dxX1e3xX13xX2xX4xXcxX2xX3xX3dxXcxX2xX21xX22xX23xX24xX17xX2xX7bxX3dxX3exXexX7fxX1dxX2xX1dxX2cxX1dxX2xX2fxX28xX2xX1dxX1exX34xX2xX13xX37xX2xX3xX3axX17xX2xX283xX6bx6006xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8xX28dxX2xX3x7bcdxX2xX3dxXcxX28xX21xX2xX3xX1axX21xX3dxX2xX72x401fxX3xX2xXc1xX17xX40xX1dxX2xX7bxX3dxX32exX2xX7bxX3dxX1e3xX21xXf9xX2x2f6dxX2e3xXexX2xX4xX28xX2xX3dxXcxX45xX1dxX2xX72xX16xX21xX22xX2xX3xX32exX2xX243xX2xX21xX22xX3dxX248xX5xX241xX2xX22xX17x7496xX1xX2xX3xX2adxX3xX2xX72xX1a1xX17xX2xX1dxX23xX1fxX21xX22xX2xX2fxX2b1xX17xX2xXc1xX1a9xX1dxX2xX7bxX3dxX32exX2xX7bxX3dxX1e3xX21xX2xX2fxX23xX2b1xX21xX2xX4xX1fdxX21xX2xX1dxX1exXcxX21xX22xX2xX3xX3exX16xX3xX2xX6xX1a1xX21xX22xXf9xX0xX50xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX43xX3dxX12xXcxX2xX6xX1a1xX2xX4xX17xX40xX3exX2xX1dxX3dxX1a1xX21xX22xX2xX7bxX1fdxX2xX3x52fdxX5xX2xX15xX16xX17xX2xXbxX43xX6bxX43xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8xX2xX3dxX3exXexX40xX21xX241xX2xX3dxX17xX40xX21xX2xX1dxXcxX28xX21xX2xX3dxX3exXexX40xX21xX2xX3xX32exX2xX114xXf9xXe9xX5axXe9xX2xX6bxX325xX43xXf9xXf9xXf9xX2xX34dxX73xX2xX3xX3dxX1e3xX13xX2xX4xXcxX2xX72xX24xX17xX2xX6xX1a1xX21xX22xX2xX2fxX2cxX1dxX2xX3xX3dx4ad5xX1dxX241xX2xX1dxX17xX21xX3dxX2xX1dxX3dx6f5cxX21xX2xX3xX3dxXcxX2xX6bxX325xX43xX241xX2xX15xX16xX17xX2xXbxX43xX6bxX43xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8xX2xX3dxX3exXexX40xX21xX2xX72xX2a2xX2xX3xX32exX2xX21xX3dxX17xX24fxX3exX2xX3dxXcxX45xX1dxX2xX1dxX3dxX17xX7fxX1dxX2xX1dxX3dxX6fxX3xX2xX2fx27e7xX2xX13x35eaxX3xX2xX1dxX17xX1fdxX3exX2xXc1xX1axXcxX2xX72xX1axX13xX2xX3xX2adxX3xX2xX256xX3exXexX24fxX21xX2xX3xX3d3xX5xX2xX6bxX325xX43xX241xX2xX1dxX1exX1fxX2xX22xX17xX36cxX1xX2xX6bxX325xX43xX2xX3dxX87xX5xX2xX21xX3dxX2cxX1xX2xX2fxX1a9xX17xX2xX3xX16xX21xX22xX2xX72xX37xX21xX22xXf9xX2xXa8xX470xX2xX1dxX3dxX73xX241xX2xX1dx5bcfxX2xX21xX1e3xX13xX2xX118xXdcxX5axXe9xX2xX72xX7fxX21xX2xX21xX5xXexX2xX3dxX16xX17xX2xX72xX2a2xX2xX2fxX2cxX21xX2xX72xX16xX21xX22xX2xX3xX2adxX3xX2xX1dxX2c4xX2xX3xX3dxX2c8xX3xX241xX2xX21xX3dxX28xX2xX3dxX1axXcxX2xX1dxX2e3xX13xX2xX3dxX6cxX2xX1dxX1exX1fxX2xX1dxX3dxX12xXcxX2xX3xX2adxX3xX2xXdxX6fxX2xX2adxX21xX241xX2xX3xX3dxX23xX2b1xX21xX22xX2xX1dxX1exX46dxX21xX3dxX2xX3xX3d3xX5xX2xX3dxX16xX17xX241xX2xX3xX2adxX3xX2xXdxXcxX5xX21xX3dxX2xX21xX22xX3dxX17xX40xX1xX2xX1dxX1exXcxX21xX22xX2xX2fxX28xX2xX21xX22xXcxX28xX17xX2xX21xX23xX1a9xX3xX2xX72xX32exX21xX22xX2xX22xX32exX1xX2xXdexX2e3xXexX2xXdxX6fxX21xX22xX2xX256xX3exX182xX2xX3dxX16xX17xX2xX2fxX1a9xX17xX2xX6xX1a1xX2xX1dxX17xX24fxX21xX2xX1dxX1exX1fdxX21xX2xX5axX2xX1dx5aaaxX2xX72xX37xX21xX22xX2xX283xXc1xX224xX21xX22xX2xX1dxX17xX24fxX21xX2xX2fxX28xX2xX3dxX17xX40xX21xX2xX2fxX2cxX1dxX2xX256xX3exXexX2xX1exX5xX2xX1dxX17xX24fxX21xX28dxXf9xX2xX43xX4c1xX2xX21xX22xX3exX37xX21xX2xX256xX3exX182xX2xX3xX32exX2xX72xX23xX1fxX3xX2xX15xX16xX17xX2xXbxX43xX6bxX43xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8xX2xX72xX2a2xX2xX1xX3dxX1a1xX17xX2xX3dxX1fxX1xX2xX2fxX1a9xX17xX2xX3xX2adxX3xX2xX21xX3dxX28xX2xX3dxX1axXcxX2xX1dxX2e3xX13xX241xX2xX3xX2adxX3xX2xXdxXcxX5xX21xX3dxX2xX21xX22xX3dxX17xX40xX1xX2xX1dxX2c4xX2xX3xX3dxX2c8xX3xX2xX3xX425xX1xX2xX13xX17x808fxX21xX2xX1xX3dx792axX2xX3dxX28xX21xX22xX2xX1dxX1exX1e3xX13xX2xXdexX12xX2xX4xX1e3xX21xX241xX2xXdexX12xX2xX4x4a27xX3xXdfxX2xX1xX3dx540dxX3exX2xX1dxX3dxX3exX2cxX1dxX2xX3xX3dxX1c1xX21xX3dxX2xX3dxX46dxX21xX3dxX2xX2fxX28xX2xX1xX3dxX470xX3xX2xX3dxX37xX17xX2xX3xX3dxX2c8xX3xX2xX21xX1e3xX21xX22xX2xX3xX3dxXcxX2xX6bxX325xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8xXdfxX2xX1xX3dxX62fxX3exX2xX1dxX3dxX3exX2cxX1dxX2xX1dxX17xX13xXdfxX2xX1xX3dxX62fxX3exX2xX1dxX3dxX3exX2cxX1dxX2xX13xX629xX1dxX2xX1dxX3dxX5xXexX2xX1dxX3dxX3d3xXexX2xX1dxX17xX21xX3dxX2xX1dxX3dxX73xXdfxX2xXdxX45xXexX2xX21xX22xX3dxX24fxX2xX3xX3dxXcxX2xX6bxX325xX43xXdfxX2xX1dxX23xX2xX2fxX425xX21xX241xX2xXc1xX1a1xX2xX1dxX1exX611xX2xX2fxX17xX40xX3xX2xX4xX28xX13xX2xX3xX3dxXcxX2xX6bxX325xX43xXdfxX2xX1dxX3dxX1e3xX13xX2xX3dx2e6bxX17xX241xX2xX1dxX33bxX21xX22xX2xX1dxX1exX1fdxX21xX2xX118xXf9xXdcxXdcxXdcxX2xX6xX3exX425xX1dxX2xX256xX3exX28xX2xX3xX3dxXcxX2xX3xX2adxX3xX2xX72xX1a1xX17xX2xX1dxX23xX1fxX21xX22xXf9xXf9xXf9xX2xXbxX1fdxX21xX2xX3xX45xX21xX3dxX2xX72xX32exX241xX2xX72xX73xX2xX22xX17xX36cxX1xX2xX6bxX325xX43xX2xX3dxX87xX5xX2xX21xX3dxX2cxX1xX2xX3xX16xX21xX22xX2xX72xX37xX21xX22xX241xX2xX3dxX28xX21xX22xX2xX21xX1e3xX13xX2xX15xX16xX17xX2xXbxX43xX6bxX43xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8xX2xX3dxX3exXexX40xX21xX2xX3xX87xX21xX2xX1dxX2c4xX2xX3xX3dxX2c8xX3xX2xX3dxX16xX17xX2xX1dxX3dxX5xXcxX241xX2xX2fxX1e3xX21xX2xX21xX22xX3dxX40xX241xX2xX22xX33bxX1xX2xX13xX33bxX1dxX2xXc1xX17xX73xX3exX2xXdxX23xX2b1xX21xX22xX2xX22xX23xX2b1xX21xX22xX2xX6bxX325xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8xX2xX1dxX17xX1fdxX3exX2xXc1xX17xX73xX3exX2xX1dxX1exXcxX21xX22xX2xX3dxX2a9xX3xX2xX1dxX2cxX1xX241xX2xX4xX5xXcxX2xX72xX16xX21xX22xX241xX2xX6xX1axX21xX2xXdexX3exX425xX1dxX2xX22xX17xX6d2xX17xX241xX2xX22xX17xX36cxX1xX2xX3dxX2a9xX2xX3xX32exX2xX72xX17xX24fxX3exX2xX7bxX17xX40xX21xX2xX3dxX2a9xX3xX2xX3dxX6d2xX17xX241xX2xX22xX17xX5xXcxX2xX4xX23xX3exX2xX4xX62fxX21xX2xX21xX3dxX5xX3exXf9xX0xX50xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX28xX2xXbx6420xX17xX2xX43xX3dxX36cxXexX2xX196xX17xX21xX3dxX241xX2xXa8xX3dxX3d3xX2xX1dxX201xX3xX3dxX2xX15xX16xX17xX2xXbxX43xX6bxX43xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8xX2xX3dxX3exXexX40xX21xX2xX43xX3dxX45xX3xX3dxX2xX43xX3dxX28xX21xX3dxX241xX2xX3xX3dxXcxX2xXc1xX17xX7fxX1dxX4exX2xX43xX3dxX24xX17xX2xX22xX17xX5xX21xX2xX256xX3exX5xX2xX72xX2a2xX2xX3xX32exX2xX6xX6fxX2xX3xX3dxX3exXexX73xX21xX2xXc1xX17xX7fxX21xX2xX1dxX611xX3xX3dxX2xX3xX6fxX3xX2xX1dxX1exXcxX21xX22xX2xX21xX3dxX2cxX21xX2xX1dxX3dxX2c8xX3xX2xX3xX3d3xX5xX2xXdexX2a2xX2xX3dxX16xX17xX2xX2fxX24fxX2xX6bxX325xX43xXf9xX2xX325xX3dxX3axX21xX22xX2xX3xX87xX21xX2xX1dxX3dxX2adxX17xX2xX72xX16xX2xX7bx9e4exX2xX1dxX3dxX201xX241xX2xX22xX17xX24xX2xX72xX2e3xXexX2xX6bxX325xX43xX2xX72xX23xX1fxX3xX2xX21xX3dxX46dxX21xX2xX21xX3dxX2cxX21xX2xX3xX3axX21xX22xX2xX1dxX2e3xX13xX2xX3dxX2b1xX21xX2xX2fxX28xX2xX72xX23xX1fxX3xX2xXdexX2a2xX2xX3dxX16xX17xX2xXdxX28xX21xX3dxX2xX6xX6fxX2xX256xX3exX5xX21xX2xX1dxX2e3xX13xX241xX2xX6x90dfxX21xX2xX6xX28xX21xX22xX2xX1dxX1exX1fxX2xX22xX17xX36cxX1xX2xX1dxX1exX1fdxX21xX2xX13xX2a9xX17xX2xX1xX3dxX23xX2b1xX21xX22xX2xXdxX17xX40xX21xXf9xX2xX34dxX32exX2xX4xX28xX2xX72xX17xX73xX13xX2xX1dxX6fxX5xX2xX72xX73xX2xX6bxX325xX43xX2xX2fxX23xX1fxX1dxX2xX4xX1fdxX21xX2xX3dxXcxX28xX21xX2xX3xX1axX21xX3dxX241xX2xX2c4xX21xX2xX72xX201xX21xX3dxX2xX3xX3exX16xX3xX2xX6xX1a1xX21xX22xX2xX2fxX28xX2xX72xX32exX21xX22xX2xX22xX32exX1xX2xX3xX3dxXcxX2xXdexX2a2xX2xX3dxX16xX17xXf9xX2xX43xX3exXexX2xX21xX3dxX17xX1fdxX21xX241xX2xX3dxX17xX40xX21xX2xX6bxX325xX43xX2xX2fxX62fxX21xX2xX3xX87xX21xX2xX22xX33bxX1xX2xX7bxX3dxX2adxX2xX21xX3dxX17xX24fxX3exX2xX1exX28xXcxX2xX3xX1axX21xX2xX1dxX1exXcxX21xX22xX2xX2fxX17xX40xX3xX2xX3dxX87xX5xX2xX21xX3dxX2cxX1xX2xX2fxX1a9xX17xX2xX3xX16xX21xX22xX2xX72xX37xX21xX22xX241xX2xX21xX3dxX23xX4exX2xX15xX40xX2xX1dxX3dxX1a1xX21xX22xX2xX3xX2adxX3xX2xX3xX2b1xX2xX6x8aa2xX2xXdxX45xXexX2xX21xX22xX3dxX24fxX241xX2xXdxX45xXexX2xX2fxX1e3xX21xX2xX3dxX32exX5xX2xX3xX3dxX3exXexX1fdxX21xX2xXc1xX17xX40xX1dxX2xX3xX3dxXcxX2xX6bxX325xX43xX2xX2fxX62fxX21xX2xX3xX87xX21xX2xX611xX1dxXdfxX2xX21xX3dxX17xX24fxX3exX2xX6bxX325xX43xX2xX3xX87xX21xX2xX7bxX3dxX1axX2xX21xX1e3xX21xX22xX2xX4xX5xXcxX2xX72xX16xX21xX22xX241xX2xX13xXcxX21xX22xX2xX13xX3exX1a1xX21xX2xX3xX32exX2xX13xX16xX1dxX2xX3xX3axX21xX22xX2xX2fxX17xX40xX3xX2xX72xX73xX2xX7bxX3dxX3axX21xX22xX2xX4xX28xX2xX22xX2adxX21xX3dxX2xX21xX33bxX21xX22xX2xX3xX3d3xX5xX2xX22xX17xX5xX2xX72xX46dxX21xX3dxX2xX2fxX28xX2xXdexX2a2xX2xX3dxX16xX17xX2xX21xX3dxX23xX21xX22xX2xX2fxX62fxX21xX2xX7bxX3dxX32exX2xX1dxX46dxX13xX2xX72xX23xX1fxX3xX2xX2fxX17xX40xX3xX2xX4xX28xX13xX2xX1xX3dxX80axX2xX3dxX1fxX1xXdfxX2xX21xX3dxX17xX24fxX3exX2xX3xX3axX21xX22xX2xX1dxX1exX46dxX21xX3dxX2xX2fxX1e3xX21xX2xX3dxX32exX5xX241xX2xX1dxX3dxX73xX2xX1dxX3dxX5xXcxX241xX2xX22xX17xX5xXcxX2xX1dxX3dxX3axX21xX22xX2xX3xX3axX21xX22xX2xX3xX16xX21xX22xX2xX2fxX62fxX21xX2xX3xX3dxX23xX5xX2xX1dxX3dxX6fxX3xX2xX6xX6fxX2xX1dxX3dxX2e3xX21xX2xX1dxX3dxX17xX40xX21xX2xX2fxX1a9xX17xX2xX6bxX325xX43xXf9xX2xX34dxX73xX2xX22xX17xX36cxX1xX2xX72x3dacxX2xX6bxX325xX43xX2xX2fxX22axX21xX22xX2xX2fxX28xX21xX22xX2xX2fxX23xX1fxX1dxX2xX256xX3exX5xX2xX7bxX3dxX32exX2xX7bxX3dxX1e3xX21xX241xX2xX1dxX4c1xX21xX22xX2xXc1xX23xX1a9xX3xX2xX2fxX23xX2b1xX21xX2xX4xX1fdxX21xX2xX2c4xX21xX2xX72xX201xX21xX3dxX2xX3xX3exX16xX3xX2xX6xX1a1xX21xX22xX241xX2xX1dxX3dxX24xX17xX2xX22xX17xX5xX21xX2xX1dxX1a9xX17xX241xX2xX72xX201xX5xX2xX1xX3dxX23xX2b1xX21xX22xX2xX6x4548xX2xX1xX3dxX1a1xX17xX2xX3dxX1fxX1xX2xX1dxX3dxX6fxX3xX2xX3dxX17xX40xX21xX2xX3dxX17xX40xX3exX2xX256xX3exX1axX2xX21xX3dxX22axX21xX22xX2xX21xX16xX17xX2xXdxX3exX21xX22xX2xX1dxX1exXcxX21xX22xX2xX72xX24fxX2xX2adxX21xX2xX1dxX1exX1fxX2xX22xX17xX36cxX1xX2xX6bxX325xX43xX2xX22xX17xX5xX17xX2xX72xXcxX45xX21xX2xX118xXdcxX5axXe9xX2x518exX2xX118xXdcxX118xXdcxX2xX72xX23xX1fxX3xX2x45d1xXbxX6bx693dxX2xX1dxX1c1xX21xX3dxX2xX1xX3dxX1fdxX2xXdxX3exXexX40xX1dxXdfxX2xX21xX2e3xX21xX22xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX3dxX425xX1dxX2xX4xX23xX1fxX21xX22xX2xXdxX201xX3xX3dxX2xX2fxX470xX2xX3xX3dxX1e3xX13xX2xX6xX32exX3xX2xX6xX2c8xX3xX2xX7bxX3dxX6d2xX12xX2xX2fxX28xX2xX1xX3dxX470xX3xX2xX3dxX37xX17xX2xX3xX3dxX2c8xX3xX2xX21xX1e3xX21xX22xX2xX3xX3dxXcxX2xX6bxX325xX43xX2xXdxX6fxX5xX2xX2fxX28xXcxX2xX3xX16xX21xX22xX2xX72xX37xX21xX22xXdfxX2xX72x83b8xXexX2xX13xX45xX21xX3dxX2xX3xX2adxX3xX2xX22xX17xX1axX17xX2xX1xX3dxX2adxX1xX2xX1xX3dxX87xX21xX22xX2xX21xX22xX4c1xX5xX2xX22xX17xX5xX2xX1dxX1e3xX21xX22xX2xX6bxX325xX43xXdfxX2xX3xX3dxX17xX2xX1dxX1exX1axX2xX3xX3dxX7fxX2xX72xX16xX2xX7bxX201xX1xX2xX1dxX3dxX24xX17xX241xX2xX72xX36cxX21xX22xX2xX72xX1a1xX17xX2xX1dxX23xX1fxX21xX22xX241xX2xX72xX36cxX21xX22xX2xX3xX3dxX611xX21xX3dxX2xX6xX2adxX3xX3dxX2xXc1xX1axXcxX2xX1dxX1exX1fxX2xXdexX2a2xX2xX3dxX16xX17xX2xX3xX3d3xX5xX2xX6bxX3dxX28xX2xX21xX23xX1a9xX3xXf9xX2xX34dxX33bxX3xX2xXc1xX17xX40xX1dxX241xX2xX15xX16xX17xX2xXbxX43xX6bxX43xX43xX1bbxX43xX1bdxXa8xX2xX3dxX3exXexX40xX21xX2xX6xXb7axX2xX1dxX17xX7fxX1xX2xX1dxX470xX3xX2xX1xX3dxX1a1xX17xX2xX3dxX1fxX1xX2xX2fxX1a9xX17xX2xX3xX2adxX3xX2xX21xX22xX28xX21xX3dxX2xX3xX3dxX2c8xX3xX2xX21xX1e3xX21xX22xX2xX256xX3exX5xX21xX2xX1dxX2e3xX13xX2xX3dxX2b1xX21xX2xX21xX22axX5xX2xX72xX7fxX21xX2xX2fxX425xX21xX2xX72xX24fxX2xX3dxX23xX1a9xX21xX22xX2xX21xX22xX3dxX17xX40xX1xX241xX2xXdxX45xXexX2xX21xX22xX3dxX24fxX241xX2xX22xX17xX1axX17xX2xX256xX3exXexX7fxX1dxX2xX2fxX17xX40xX3xX2xX4xX28xX13xX2xX3xX3dxXcxX2xX6bxX325xX43xXf9xX2xX34dxX2e3xXexX2xX4xX28xX2xX3dxX23xX1a9xX21xX22xX2xX1dxX1exX1fxX2xX22xX17xX36cxX1xX2xXc1xX24fxX21xX2xX2fxX22axX21xX22xX2xX22xX17xX36cxX1xX2xX6bxX325xX43xX2xXdexX32exX5xX2xX72xX17xX2xX13xX33bxX3xX2xX3xX1axX13xX2xX1dxX6fxX2xX1dxX17xX241xX2xX72xX12xX13xX2xX4xX45xX17xX2xX21xX22xX3exX37xX21xX2xX2fxX3exX17xX2xX6xX1a1xX21xX22xX241xX2xX22xX32exX1xX2xX1xX3dxX430xX21xX2xX22xX17xX1axX13xX2xXc1xX1a9xX1dxX2xX3xX3dxX17xX2xX1xX3dxX611xX2xX6bxX3dxX28xX2xX21xX23xX1a9xX3xX241xX2xX1dxX45xXcxX2xX3xX2b1xX2xX3dxX16xX17xX2xX3xX3dxXcxX2xX6bxX325xX43xX2xX3dxX87xX5xX2xX21xX3dxX2cxX1xX2xX1dxXcxX28xX21xX2xXdxX17xX40xX21xX2xX2fxX1a9xX17xX2xX3xX16xX21xX22xX2xX72xX37xX21xX22xX2xXc1xX224xX21xX22xX2xX3xX3dxX611xX21xX3dxX2xX7bxX3dxX1axX2xX21xX1e3xX21xX22xX2xX3xX3d3xX5xX2xX13xX46dxX21xX3dxXf9xX0xX50xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x4dcexX3exX1dxX3dxXcxX1exX9xX2xX6xX1dxXexX4xX12xX8xX9xX1dxX12xXdexX1dxXbcfxX5xX4xX17xX22xX21xX4exX2xX1exX17xX22xX3dxX1dxXdfxX9xX10xX43xX1exX430xX21xX2xX15xX224xX21xX22xX0xX50xX1xX10
Trần Hằng