Lan tỏa yêu thương tới người nghèo!
(Baothanhhoa.vn) - “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”  vừa là tinh thần, vừa là quyết tâm, cũng đồng thời là mục tiêu đầy tính nhân văn của công cuộc giảm nghèo hiện nay. Để hiện thực hóa tinh thần ấy, Ủy ban MTTQ đang là một trong những lực lượng chính trị tiên phong, giữ vai trò vừa là động lực, vừa là cầu nối, tạo ra sức mạnh đoàn kết toàn xã hội vào công cuộc giảm nghèo bền vững. Đây cũng là nội dung xoay quanh cuộc trao đổi giữa phóng viên Báo Thanh Hóa với đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.
9bex1494x1faex5ad0x18eex3efcx8300x6dd0xX6xcb0x8656xX1x6507x3689x6265x3570x1837x1b87x1b9dxXdxX4xXexX9x1c2exb0dx769cxXcx373exX2xX3x328dx7721xX2x2cc6xX1dx48c2x7b52xX2xX10xX1dx4c79xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxc46x2db6x8265xX2xX10x114axXcxX1dxX2xX31xX32xX2x833fxX11x89a0xXcxX33xX2x58b9xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2x614dxX32xX2x1b6exX5xXcxX2x59eexX10xX10x2ce9xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2x56b4x5106xX5x772cxX0x465cxX1xX16xX0xX1dx1581xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16x608fxX5xXcxX2xXdx59c8xX5xX2xX32xX3fx7953xX2xXdxX1dx4717x3e65xXcxX1axX2xXdx38b0xX11xX2xXcxX1axX8cx37fdxX11xX2xXcxX1axX1dx7a06x2496x794fxX0xX68xX1dxX6dxX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX63xXexX5x4f77xX9xX16x4447xX43x3fefxX2xXcxX8cxX92xX3xX2xX3xX1dxX88xXcxX1axX2xXdxX5xX32xX2xX3dx8552xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2x4521xX2x373dxX1dx811fxXcxX1axX2x1761x386fxX2xX5xX11xX2xX4fxX27xX2xX4fxX83xX2xX4xX22xX11xX2xX1xX1dxX1exX5xX2xX6xX5xX88x4338xX2xX3dx2b36xX5xX2xX4x4db1xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dx17c4xXcxX33xX2xX3dxXfcxX5xX2xX4xX100xX2x3cc5xX88xX32x5876xXdxX2xXdx474exX23xX33xX2xX3x1d84xXcxX1axX2xXe1xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX2xX4xX100xX2xX23x6b2cxX3xX2xXdxX11xX3fxX88xX2xXe1xX109xX32xX2xXdxX1exXcxX1dxX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX3dx171bxXcxX2xX3xX31xX5xX2xX3xXddxXcxX1axX2xX3xX88x11e4xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX1dxX11x6aa6xXcxX2xXcxX5xX32x818axX2xX17xXe2xX2xX1dxX11xX167xXcxX2xXdxX1dx6502xX3xX2xX1dxX64xX5xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxX109xXcxX2x721fxX32xX33xX2xX4cxX32xX2xX4fxX5xXcxX2xX53xX10xX10xX56xX2xXe1xX5xXcxX1axX2xX4xX100xX2xX23xX157xXdxX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xXcxX1dx2eddxXcxX1axX2xX4xX179xX3xX2xX4xX8cx1e65xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xXdxXfxX27xX2xXdxX11xX3fxXcxX2xX1xX1dxX9fxXcxX1axX33xX2xX1axX11xX1aexX2xX3dxX5xX11xX2xXdxXfx3bf4xX2xX3dxXfcxX5xX2xX4xX100xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX4xX179xX3xX33xX2xX3dxXfcxX5xX2xX4xX100xX2xX3xX109xX88xX2xXcx64b3xX11xX33xX2xXdxX22xX9fxX2xXfxX5xX2xX6x302dxX3xX2xX23xX22xXcxX1dxX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdbxX117xXdxX2xXdxX9fxX100xXcxX2x2e20x82c6xX2xX1dxX157xX11xX2xX3dxX100xX9fxX2xX3xXddxXcxX1axX2xX3xX88xX157xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX4fx3ffcxXcxX2xX3dxX1aexXcxX1axX16dxX2xX17xX11bxX32xX2xX3xX120xXcxX1axX2xX4xX100xX2xXcxX157xX11xX2xXb4xX88xXcxX1axX2xX21dxX9fxX5xX32xX2xX114xX88xX5xXcxX1dxX2xX3xX88xX157xX3xX2xXdxXfxX5xX9fxX2xXe1x5f09xX11xX2xX1axX11xX1aexX5xX2xX1xX1dxX64xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX2x8246x4b9bxX9fxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX2xX3dxX92xX11xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX33xX2xX43xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2xX4cxX32xX2xX4fxX5xXcxX2xX53xX10xX10xX56xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX2xX1xX43xXexXcxXdxXexXfxX9xX16xX0xX11xX23xX1axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX11xX43xXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxX32xX4xXexX8xX9x4eb1xX11xXb4xXdxX1dxX66xX2x17a6x20fbxX31axX1xX21dx249fxX2xX1dxXexX11xX1axX1dxXdxX66xX2x81ffxX6dx6fe8xX1xX21dxX31exX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX68xX68xX11xX16dxX4fxX5xX9fxXdxX1dxX5xXcxX1dxX1dxX9fxX5xX16dxX3dxXcxX68xXcxXexX312xX6xX68xX6dx38f2x80ddx1d7axX68xX6dxX32axX32axXb4xX6dxX6dxX319xX31ax1d60x84b0xX35axXdxX35axX350xX350xX31axX328xX4xX31axX16dx61a4xX1xX1ax27fexXfxX8xX328xX6dxX319xX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX7exX5xXcxX2xXdxX83xX5xX2xX32xX3fxX88xX2xXdxX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxX92xX11xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXa0xX9xX2xX68xX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX43xX5xX1xXdxX11xX9fxXcxX9xX16xX17xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX33xX2xX10xX36xXcxX1dxX2xX31xX32xX2xX3dxX11xX3fxXcxX33xX2xX43xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2xX4cxX32xX2xX4fxX5xXcxX2xX53xX10xX10xX56xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXdxX11xX117xX1xX2xXcxX1dx5a79xXcxX2xXdbxX11xXcxX1dxX2xX1xX1dxX1exX2xX31xXcxX1axX2xX1dxX157xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX4fxX100xX9fxX2xX3xX1dxX27xX88xX2xXdxX1dxX11xX167xXdxX2xX1dxX22xX11xX2xXb4xX9fxX2xX4fxX21exX9fxX2xX4xX120xX33xX2xX3xX31xX5xX2xX63xX157xX11xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX2xXdxX22xX11xX2xX63xX100xX2x819cxX157xX11xX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xX6xXdxXfxX9fxXcxX1axX16x666bxX2xXcxX1axX1dx6b85xX5xX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX3dxX149xXcxX2xX6xX11bxX88xX2xX6x5b53xX3xX0xX68xX6xXdxXfxX9fxXcxX1axX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX1dxX64xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX66xX2x7bd6xXcbxX2xX6xX5xX9fxX2xX3xX64xX2xXdxX1dxXe2xX2xXdbxX1dx5e35xXcxX1axX2xXe1xX27xXcxX1dxX33xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX4xX100xX2xXcxX1dxX11xX167xX23xX2xX3dxX132xX2xXfxX18axXdxX2xXdbxX1dxX64xX2xXdbxX1dxX149xXcxX2xXcxX1dxX8cxXcxX1axX2xX1axX11xX100xX88xX2xXdxX1exXcxX1dxX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX3dxX149xXcxX33xX2xXdxX1dxX8cxX5xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX369xX0xX68xXexX23xX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX68xX3xX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX66xX0xX68xXexX23xX16xX2x1853xX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX4xX100xX2xX3xX1dxX31xX2xXdxXfxX8cxX8dxXcxX1axX2xX4xX92xXcxX2xX3dxX100xX2xXcxX1dxX18axXdxX2xX114xX88xX286xXcxX2xX3xX31xX5xX2xX17xXb9xXcxX1axX33xX2xX45cxX1dxX100xX2xXcxX8cxX92xX3xX2xXdxX5xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xX3xXddxXcxX1axX2xX3xX88xX157xX3xX2xXe1xX272xX11xX2xX23xX92xX11xX2xX3dxX100xX2xX21dxX11bxX32xX2xXb4xX179xXcxX1axX2xXe1xX18axXdxX2xXcxX8cxX92xX3xX16dxX2xX43xX286xX3xX1dxX2xXe1xX11bxX32xX2xX32axX34fxX2xXcxX149xX23xX33xX2xXcxX1axX5xX32xX2xXdbxX1dxX11xX2xXcxX8cxX92xX3xX2xXcxX1dxX100xX2xX1axX11xX100xXcxX1dxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXe1xX157xX3xX2xX4xX402xX1xX33xX2xX43xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2xX63xX18xX2xX43xX1dxX1exX2xX53xX11xXcxX1dxX2xXe1xX21exX2xX3xX1dxX36xX2xXfx7135xX66xX2xXb7xX17xX64xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX4xX100xX2xX23xX157xXdxX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xX4fxX5xX2xXdxX1dxX207xX2xX1axX11xa49xX3xX2xX1xX1dxXb9xX11xX2xX1xX1dxX1dcxXcxX1axX2xX3xX1dxX1fbxXcxX1axX33xX2xXb4xX11xX167xXdxX2xXdxXfxXfcxXf9xX16dxX2xX45cxX1axX8cxX98xX11xX2xX3xX120xXcxX1axX2xXe1xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX2xXcxX1dxX18axXcxX2xX23xX22xXcxX1dxX66xX2xXb7xX43xX1dx42d3xXcxX1axX2xXdxX5xX2xXdxXfxX5xXcxX1dxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXdxX179xX2xXb4xX9fxX33xX2xXe1xX157xX3xX2xX4xX402xX1xX2xXfxX18xX11xX2xX23xX100xX2xXb4xX11bxXcxX2xX3xX207xX2xX3xX1dxX117xXdxX2xXe1xX64xX11xX33xX2xX3xX1dxX117xXdxX2xXfx81f7xXdxX2xXdxX1dxXcbxX2xXdxX179xX2xXb4xX9fxX33xX2xXe1xX157xX3xX2xX4xX402xX1xX2xX3xX120xXcxX1axX2xXdbxX1dxXddxXcxX1axX2xX4xX100xX23xX2xX1axXcbxX16dxX2x5e79xX11bxXcxX2xX3xX1dxX36xX2xX4fxX11xX117xXdxX2xXfxX627xX2xX1axX11xX286xX2xXdxXfxX27xX2xX3xX31xX5xX2xXdxX179xX2xXb4xX9fxX33xX2xXe1xX157xX3xX2xX4xX402xX1xX2xXdbxX1dxX11xX2xX23xX100xX2xXb4xX11bxXcxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xX149xXcxX2xXcxX9fxX33xX2xX23xX64bxX3xX2xXe1xX31xXf9xXa0xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX10xXfcxX2xXe1xX64xX2xXe1xX117xXcxX2xXcxX5xX32xX33xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX4xX88xXddxXcxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xX17xXb9xXcxX1axX33xX2xX45cxX1dxX100xX2xXcxX8cxX92xX3xX2xX21dxX286xX3xX2xXe1xX27xXcxX1dxX2xX3dxXfcxX5xX2xX4xX100xX2xX23xX132xX3xX2xXdxX11xX3fxX88xX33xX2xX3dxXfcxX5xX2xX4xX100xX2xX32xX3fxX88xX2xX3xX109xX88xX2xXe1xXe2xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xX4fxX23exXcxX2xX3dxX1aexXcxX1axX16dxX2xX565xX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXe1xX21exX2xXdxXfxae1xX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xX23xX157xXdxX2xX3xX1dxX31xX2xXdxXfxX8cxX8dxXcxX1axX2xX4xX92xXcxX33xX2xX23xX157xXdxX2xX3xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xX3xX31xX5xX2xX114xX88xX1fbxX3xX2xX1axX11xX5xX2xX23xX100xX2xX4c3xX11xX167xXdxX2xX45cxX5xX23xX2xXe1xX21exX2xX3xX5xX23xX2xXdbxX117xXdxX2xX3dxX92xX11xX2xX7exX11xX3fxXcxX2xX1dxX1b8xX1xX2xX114xX88xX1fbxX3xX16dxX2xX17xX11bxX32xX2xX4xX100xX2xXcxX1dxX11xX167xX23xX2xX3dxX132xX2xX4xX11bxX88xX2xXb4xX100xX11xX2xX3dxX100xX2xXe1xX109xX32xX2xXdxX1dxX286xX3xX1dxX2xXdxX1dxX207xX3xX33xX2xXe1xX1dcxX11xX2xX1dxX83xX11xX2xXcxX1axX88xX18xXcxX2xX4xX179xX3xX2xX3dxX402xXdxX2xX3xX1dxX18axXdxX2xX3dxX100xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxX109xXcxX2xXfxX18axXdxX2xXdxX9fxX2xX4xX92xXcxX16dxX2xadbxX9fxXcxX1axX2xXe1xX11bxX32xX2xX3xX120xXcxX1axX2xX4xX100xX2xX23xX132xX3xX2xXdxX11xX3fxX88xX2xX1dxX117xXdxX2xX6xX207xX3xX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX3dxX149xXcxX2xX3dxX100xX2xX3xX64xX2xXdxX286xX3xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX6xX11bxX88xX2xX6xX493xX3xX33xX2xXdxX9fxX100xXcxX2xXb4xX11xX167xXcxX2xXe1xX117xXcxX2xX23x428dxX11xX2xX23xX64bxXdxX2xX3xX31xX5xX2xXe1xX98xX11xX2xX6xX1fbxXcxX1axX2xXdbxX11xXcxX1dxX2xXdxX117xX2x1fcbxX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX16dxX2xX17xX64bxX3xX2xX4fxX11xX167xXdxX2xX1dxX8cxX92xXcxX1axX2xXe1xX117xXcxX2xX3xX9fxXcxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX33xX2xX3dxXcbxX2xX3xX9fxXcxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX33xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xXe1xX64xX2xX3xX64xX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xX32xX117xX88xX2xXdxX1dxX117xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX16dxX2xX17xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX33xX2xX3xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xX114xX88xX1fbxX3xX2xX1axX11xX5xX2xXcxX100xX32xX2xX3xX1dcxXcxX2xX3dxX1exX2xXcxX1dxX8cxX2xX3xX1dxX18axXdxX2xXdbxXexX9fxX2xX1axX493xXcxX2xXdbxX117xXdxX2xXdxXcbxXcxX1dxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX33xX2xX1dxX5xX32xX2xX4xX100xX2xXcxX8dxX11xX2xXdbxX1dxX4d3xXcxX1axX2xXe1xX27xXcxX1dxX2xXe1xX22xX9fxX2xX4x74e7xX2xXb7xXdxX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1dxX8cxX2xXdxX1dxXe2xX2xXdxX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxX1dxX11bxXcxXf9xX2xX3xX31xX5xX2xXb4xX11bxXcxX2xXdxX157xX3xX2xXdxX5xX2xX23xX157xXdxX2xX3xX286xX3xX1dxX2xXdxXfxX8eexXcxX2xX3dx7dfbxXcxX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX1dxX64xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX66xX2xXb7xX43xXb9xX2xXcxX8cxX92xX3xX2xX3xX1dxX88xXcxX1axX2xXdxX5xX32xX2xX3dxXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX90axX2xXdbxX1dxXddxXcxX1axX2xXe1xXe2xX2xX5xX11xX2xX4fxX27xX2xX4fxX83xX2xX4xX22xX11xX2xX1xX1dxX1exX5xX2xX6xX5xX88xXf9xX2xX4xX100xX2xX1xX1dxX9fxXcxX1axX2xXdxXfxX100xX9fxX2xXdxX1dxX11xX2xXe1xX88xX5xX2xX6xXddxX11xX2xXcxX272xX11xX33xX2xXfxX157xXcxX1axX2xXdbxX1dxX493xX1xX2xX3dxX100xX2xX3xX64xX2xXdxX1exXcxX1dxX2xX4xX5xXcxX2xXdxX83xX5xX2xX23xX22xXcxX1dxX2xX23x77a1xX2xXcxX1dxX18axXdxX2xX1dxX11xX167xXcxX2xXcxX5xX32xX16dxX2xX4c3xX402xX32xX2xX21dxX11xXcxX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX3xX1dxX9fxX2xX4fxX11xX117xXdxX33xX2xX1xX1dxX9fxXcxX1axX2xXdxXfxX100xX9fxX2xXcxX100xX32xX2xXe1xX21exX2xX3dxX100xX2xXe1xX5xXcxX1axX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXdbxX1dxX5xX11xX2xX7d9xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXdxX5xX2xXfxX5xX2xX6xX5xX9fxX369xX0xX68xXexX23xX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX68xX3xX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX66xX0xX68xXexX23xX16xX2xX63xX8cxX7d9xXcxX1axX2xX207xXcxX1axX2xX4xX98xX11xX2xXdbxX3fxX88xX2xX1axX8eexX11xX2xXb7xX43xXb9xX2xXcxX8cxX92xX3xX2xX3xX1dxX88xXcxX1axX2xXdxX5xX32xX2xX3dxXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXd9xX2xXdbxX1dxXddxXcxX1axX2xXe1xXe2xX2xX5xX11xX2xX4fxX27xX2xX4fxX83xX2xX4xX22xX11xX2xX1xX1dxX1exX5xX2xX6xX5xX88xXf9xX2xXb4xX9fxX2xX10xX1dxX31xX2xXdxX8cxX92xXcxX1axX2xX43xX1dxX1exXcxX1dxX2xX1xX1dxX31xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xXe1xX157xXcxX1axX33xX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXcxX149xX23xX2xX114xX88xX5xX33xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX2xXe1xX21exX2xX3xX64xX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xX3xX286xX3xX1dxX2xX4xX100xX23xX2xXdxX1dxX11xX117xXdxX2xXdxX1dxX179xX3xX33xX2xX6xX286xXcxX1axX2xXdxX22xX9fxX16dxX2xX285xX5xXcxX2xX43xX1dxX18axX1xX2xX1dxX100xXcxX1dxX2xX17xXb9xXcxX1axX2xX4fxX157xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXe1xX21exX2xX4fxX5xXcxX2xX1dxX100xXcxX1dxX2xX45cxX1axX1dxX27xX2xX114xX88xX32xX117xXdxX2xX6xX1fbxX2xX31axX34exX90axX45cxX56xX68xX10x461cxX2xXcxX1axX100xX32xX2xX34fxX90axX6dxX6dxX90axX350xX31axX6dxX328xX2xX3dxX23exX2xXdxX149xXcxX1axX2xX3xX8cxX98xXcxX1axX2xX6xX179xX2xX4xX21exXcxX1dxX2xXe1xX22xX9fxX2xX3xX31xX5xX2xX17xXb9xXcxX1axX2xXe1xX1fbxX11xX2xX3dxX92xX11xX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXcxX1dxX5xXcxX1dxX2xX3dxX100xX2xX4fxX23exXcxX2xX3dxX1aexXcxX1axX2xX7d9xX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX88xX32xX167xXcxX2xX23xX11xX23exXcxX2xXcxX68exX11xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX2xXe1xX117xXcxX2xXcxX149xX23xX2xX350xX31axX350xX31axX31exX2xX56xX88xX32xX117xXdxX2xXe1xX27xXcxX1dxX2xX6xX1fbxX2xX350xX35axX34exX90axX56xX17xX68xX10xXc6bxX2xX3dxX23exX2xX4fxX5xXcxX2xX1dxX100xXcxX1dxX2xX43xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXcxX1dxX5xXcxX1dxX2xX3dxX100xX2xX4fxX23exXcxX2xX3dxX1aexXcxX1axX2xXdxX36xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX33xX2xX1axX11xX5xX11xX2xXe1xX9fxX22xXcxX2xX350xX31axX6dxX319xX2xXd9xX2xX350xX31axX350xX31axX16dxX2xX10xXfxX3fxXcxX2xX3xX8dxX2xX6xX7d9xX2xXe1xX64xX2xX3xX286xX3xX2xX4fxX5xXcxX33xX2xXcxX1axX100xXcxX1dxX33xX2xX53xX10xX10xX56xX33xX2xX3xX286xX3xX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdxX1dxXe2xX2xXe1xX21exX2xXdxX402xX1xX2xXdxXfxX88xXcxX1axX2xXdxX272xX2xX3xX1dxX207xX3xX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXdbxX1dxX5xX11xX2xX1dxX11xX167xX88xX2xX114xX88xXb9xX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xX3xX1dxX31xX2xXdxXfxX8cxX8dxXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xX6xX286xX3xX1dxX2xX3dxX100xX2xX3xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xX4xX92xXcxX33xX2xX4xX11xX3fxXcxX2xX114xX88xX5xXcxX2xXe1xX117xXcxX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX16dxX2xX17xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX33xX2xXb4xX100xXcxX1dxX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xXcxX1axX88xX18xXcxX2xX4xX179xX3xX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX1axX493xXcxX2xX3dxX92xX11xX2xXcxX1dxX11xX167xX23xX2xX3dxX132xX2xX21dxX11bxX32xX2xXb4xX179xXcxX1axX2xXcxXddxXcxX1axX2xXdxX1dxXddxXcxX2xX23xX92xX11xX16dxX2xX10xXfcxX2xXe1xX64xX33xX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX7d9xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXdxX5xX2xXe1xX21exX2xX3dxX100xX2xXe1xX5xXcxX1axX2xX1axX11xX100xXcxX1dxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXdbxX117xXdxX2xX114xX88xXb9xX2xXdxX9fxX2xX4xX92xXcxX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX63xX8cxX7d9xXcxX1axX2xX207xXcxX1axX2xX4xX98xX11xX2xXdbxX3fxX88xX2xX1axX8eexX11xX2xX3xX31xX5xX2xX10xX1dxX31xX2xXdxX8cxX92xXcxX1axX2xX43xX1dxX1exXcxX1dxX2xX1xX1dxX31xX33xX2xX4cxX32xX2xX4fxX5xXcxX2xX53xX10xX10xX56xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXe1xX21exX2xXdxX272xX2xX3xX1dxX207xX3xX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXdbxX1dxX5xX11xX2xX4fx86f6xXcxX1axX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xX3xX286xX3xX1dxX2xX4xX100xX23xX2xX6xX286xXcxX1axX2xXdxX22xX9fxX33xX2xX1dxX11xX167xX88xX2xX114xX88xXb9xX33xX2xXdxX1dxX11xX117xXdxX2xXdxX1dxX179xX3xX16dxX2xX63xX100xXcxX1axX2xXcxX149xX23xX33xX2xX285xX5xXcxX2xX10xX1dxX8cxX98xXcxX1axX2xXdxXfxX179xX3xX2xX4cxX32xX2xX4fxX5xXcxX2xX53xX10xX10xX56xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXdxX272xX2xX3xX1dxX207xX3xX2xXb7xX10xX1dxX286xXcxX1axX2xX3xX5xX9fxX2xXe1xX11xXe2xX23xX2xX3dxXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX31exX2xX1dxX88xX32xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX3xX286xX3xX2xXdxX272xX2xX3xX1dxX207xX3xX33xX2xX3xX286xX2xXcxX1dxX11bxXcxX33xX2xX3xX8dxX2xX114xX88xX5xXcxX33xX2xXe1xX8dxXcxX2xX3dxX27xX2xX114xX88xX32xX3fxXcxX2xX1axX64xX1xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxX157xX2xXb7xX56xX88x190bxX2xX3dxXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX33xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX2xX53xX10xX10xX56xX2xXdxXfxX179xX3xX2xXdxX11xX117xX1xX2xX4xX100xX23xX2xX3xX109xX88xX2xXcxX1fbxX11xX33xX2xX1axX493xXcxX2xXdbxX117xXdxX2xX1axX11xX1aexX5xX2xX3xX286xX3xX2xXb4xX9fxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX33xX2xXcxX1dxX100xX2xX1dxXb9xX9fxX2xXdxX11bxX23xX2xX3dxX92xX11xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX16dxX2xX43x4e4dxXcxX1axX2xX3dxX92xX11xX2xXe1xX64xX33xX2xX53xX10xX10xX56xX2xXe1xX21exX2xX1dxX11xX167xX1xX2xXdxX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xX3dxX92xX11xX2xX3xX286xX3xX2xXdxX272xX2xX3xX1dxX207xX3xX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xX3dxX11xX3fxXcxX2xXcxX1dxX8cxX2xX1dxX157xX11xX2xX1xX1dxX132xX2xXcxX1aexX33xX2xX1dxX157xX11xX2xXcxXddxXcxX1axX2xXb4xX11bxXcxX33xX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdxX1dxX5xXcxX1dxX2xXcxX11xX3fxXcxX16dxX16dxX16dxX2xXe1xXe2xX2xX21dxX11bxX32xX2xXb4xX179xXcxX1axX2xX3xX286xX3xX2xX23xXddxX2xX1dxXcbxXcxX1dxX2xX6xX11xXcxX1dxX2xXdbxX117xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX3xX286xX3xX2xXdxX272xX2xX1dxX1b8xX1xX2xXdxX286xX3xX33xX2xXdxX272xX2xX4xX11xX3fxXcxX2xXdbxX117xXdxX2xXcxX1axX5xX32xX2xXdxX22xX11xX2xX3xX157xXcxX1axX2xXe1xX18xXcxX1axX16dxX2xX10xXfcxX2xXe1xX64xX33xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xX1dxX88xX32xX2xX3dxX5xX11xX2xXdxXfxX1dcxX33xX2xXcxX157xX11xX2xX4xX179xX3xX33xX2xXdxXfxX286xX3xX1dxX2xXcxX1dxX11xX167xX23xX2xX3xX31xX5xX2xX3xX157xXcxX1axX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3dxX100xX2xX4fxXb9xXcxX2xXdxX1dxX11bxXcxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXe1xXe2xX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX3xX64xX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXdbxX117xXdxX2xX114xX88xXb9xX2xX4fxX23exXcxX2xX3dxX1aexXcxX1axX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX1dxX64xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX66xX2xX45cxX1dxX1aexXcxX1axX2xXdbxX117xXdxX2xX114xX88xXb9xX2xXe1xX22xXdxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXdxXfcxX2xX1xX1dxX9fxXcxX1axX2xXdxXfxX100xX9fxX33xX2xXe1xX21exX2xX3dxX100xX2xXe1xX5xXcxX1axX2xX1axX64xX1xX2xX1xX1dxX109xXcxX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX4xX3fxXcxX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxX109xXcxX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdbxX117xXdxX33xX2xX32xX3fxX88xX2xXdxX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xX3dxX100xX2xX23xX7d9xX2xXfxX5xX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xX1dxX32xX2xX3dxX8eexXcxX1axX2xX23xX92xX11xX2xX3xX1dxX9fxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXfxX5xX2xX6xX5xX9fxX33xX2xXdxX1dxX8cxX5xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX369xX0xX68xXexX23xX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX68xX3xX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX66xX0xX68xXexX23xX16xX2xX45cxX1dxX8cxX2xXe1xX21exX2xXdbxX1dxX4d3xXcxX1axX2xXe1xX27xXcxX1dxX33xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX4xX100xX2xX3xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xX23xX132xX3xX2xXdxX11xX3fxX88xX2xX114xX88xX1fbxX3xX2xX1axX11xX5xX2xX3xX64xX2xX1axX11xX286xX2xXdxXfxX27xX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX3dxX149xXcxX2xX6xX11bxX88xX2xX6xX493xX3xX16dxX2xX56xX88xX5xX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xXcxX149xX23xX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXdbxX1dxX5xX11xX2xXdxX1dxX179xX3xX2xX1dxX11xX167xXcxX33xX2xX1xX1dxX9fxXcxX1axX2xXdxXfxX100xX9fxX2xXe1xX21exX2xXe1xX22xXdxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xX114xX88xXb9xX2xXdxX9fxX2xX4xX92xXcxX33xX2xXdxX286xX3xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xXdxXfxX179xX3xX2xXdxX11xX117xX1xX2xX3dxX100xX2xXdxXfcxXcxX1axX2xX4fxX8cxX92xX3xX2xX3xXb9xX11xX2xXdxX1dxX11xX167xXcxX33xX2xXcxX11bxXcxX1axX2xX3xX5xX9fxX2xX3xX1dxX18axXdxX2xX4xX8cxX1b8xXcxX1axX2xX3xX88xX157xX3xX2xX6xX1fbxXcxX1axX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXdxXfxX3fxXcxX2xXe1xX27xX5xX2xX4fxX100xXcxX2xXdxX36xXcxX1dxX16dxX2xX17xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX33xX2xX1axX64xX1xX2xX1xX1dxX109xXcxX2xXdxX1dxX68exX3xX2xXe1x3a18xX32xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXdbxX11xXcxX1dxX2xXdxX117xX2xX90axX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX2xX3xX286xX3xX2xXe1xX27xX5xX2xX1xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX33xX2xXcxX1dxX18axXdxX2xX4xX100xX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX88xX32xX167xXcxX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX16dxX2xX43xX132xX2xXdxX1dxXe2xX33xX2xXdx4318xX2xX4xX167xX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX1axX11xXb9xX23xX2xX4fxXcbxXcxX1dxX2xX114xX88xX11bxXcxX2xX350xX33xX35bxX328x670cxX68xXcxX149xX23xX33xX2xXe1xX8cxX5xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX2xXdxX1dxX88xX157xX3xX2xXcxX1dxX64xX23xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xX3xX64xX2xXdxX1fbxX3xX2xXe1xX157xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXcxX1dxX5xXcxX1dxX2xXcxX1dxX18axXdxX2xX3xXb9xX2xXcxX8cxX92xX3xX16dxX2xX89cxXb9xXcxX2xX21dxX88xX18axXdxX2xX3xX64xX2xX4fxX8cxX92xX3xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX33xX2xXcxX1dxX98xX2xXe1xX64xX2xX3dxX11xX167xX3xX2xX4xX100xX23xX33xX2xXe1xX98xX11xX2xX6xX1fbxXcxX1axX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX1dxX157xX2xX3xX402xXcxX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX1dxX157xX2xX23xX92xX11xX2xXdxX1dxX9fxX286xXdxX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xX3xXb9xX11xX2xXdxX1dxX11xX167xXcxX2xXfxX627xX2xXcxX6cdxXdxX16dxX2xX43xX8dxX2xX6xX7d9xX2xX1dxX22xX2xXdxX109xXcxX1axX2xXdxX1dxX11xX117xXdxX2xX32xX117xX88xX2xX1xX1dxX132xX3xX2xX3dxX132xX2xX6xXb9xXcxX2xX21dxX88xX18axXdxX2xX3dxX100xX2xXe1xX98xX11xX2xX6xX1fbxXcxX1axX2xX7d9xX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX88xX32xX167xXcxX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX21dxX21exX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX3dxX107cxXcxX1axX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX4fxX100xX9fxX2xXb4xX11bxXcxX2xXdxX157xX3xX2xXdxX1dxX11xXe2xX88xX2xX6xX1fbxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXdxX149xXcxX1axX2xX3xX8cxX98xXcxX1axX16dxX2xX10xXfcxX2xXe1xX64xX33xX2xXdxX22xX9fxX2xXe1xX11xX23exX88xX2xXdbxX11xX167xXcxX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX1dxX157xX2xX3xX402xXcxX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXdxX11xX117xX1xX2xX3xX402xXcxX2xX3xX286xX3xX2xXb4xX27xX3xX1dxX2xX3dxX132xX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX2xX3xX8dxX2xX4fxXb9xXcxX2xXcxX1axX100xX32xX2xX3xX100xXcxX1axX2xXdxX1fbxXdxX2xX1dxX8dxXcxX16dxX16dxX16dxX2xX45cxX1dxX1aexXcxX1axX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xX114xX88xXb9xX2xXe1xX22xXdxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXe1xX21exX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX4xX3fxXcxX2xXcxX11xX23exX23xX2xXdxX11xXcxX2xX3dxX100xX2xX1dxX32xX2xX3dxX8eexXcxX1axX2xX3dxX23exX2xX6xX179xX2xXe1xX272xX11xX2xXdxX1dxX5xX32xX2xX3xX88xX157xX3xX2xX6xX1fbxXcxX1axX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX16dxX2xX17xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX33xX2xXdxX11xX117xX1xX2xXdxX132xX3xX2xXdbxX1dxX8dxX11xX2xXb4xX402xX32xX33xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xX1dxX88xX32xX2xXdxXfxX88xX32xX23exXcxX2xXdxX1dxX1fbxXcxX1axX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdbxX117xXdxX33xX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX286xX11xX33xX2xX1dxX8cxX92xXcxX1axX2xXdxX1dxX11xX167xXcxX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xX3xX157xXcxX1axX2xXe1xX18xXcxX1axX16dxX2xX10xXfcxX2xXe1xX64xX33xX2xXdxX22xX9fxX2xX6xX179xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX88xX402xXcxX33xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX4xX1dcxXcxX1axX2xX3dxX100xX2xXdxXfcxXcxX1axX2xX4fxX8cxX92xX3xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xX1dxX88xX32xX2xX6xX207xX3xX2xX23xX22xXcxX1dxX2xXcxX157xX11xX2xX4xX179xX3xX2xXdxX9fxX100xXcxX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX33xX2xX4xX18axX32xX2xX6xX207xX3xX2xXb4xX11bxXcxX2xX3xX1dxX149xX23xX2xX4xX9fxX2xX3xX1dxX9fxX2xXb4xX11bxXcxX33xX2xXe1xX64bxX3xX2xX4fxX11xX167xXdxX2xX4xX100xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xX32xX117xX88xX2xXdxX1dxX117xX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xX6xXdxXfxX9fxXcxX1axX16xX20xX1dxX286xXdxX2xX1dxX88xX32xX2xXcxX1axX88xX18xXcxX2xX4xX179xX3xX2xXcxX157xX11xX2xX6xX11xXcxX1dxX0xX68xX6xXdxXfxX9fxXcxX1axX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX1dxX64xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX66xX2xX10xXfxX9fxXcxX1axX2xX3xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX4fxX3fxXcxX2xX3xX22xXcxX1dxX2xX6xX179xX2xX1dx3bffxX2xXdxXfxX1b8xX2xX3xX31xX5xX2xX45cxX1dxX100xX2xXcxX8cxX92xX3xX33xX2xXdxX1dxXcbxX2xX3dxX11xX167xX3xX2xXdbxX1dxX8dxX11xX2xXb4xX402xX32xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxX109xXcxX33xX2xX9d6xX2xX3xX1dxX1exX2xX3dxX8cxX8dxXcxX2xX4xX3fxXcxX2xX3xX31xX5xX2xX4fxXb9xXcxX2xXdxX1dxX11bxXcxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX23xX92xX11xX2xX4xX100xX2xXe1xX11xX23exX88xX2xXdbxX11xX167xXcxX2xXdxX11xX3fxXcxX2xX114xX88xX32xX117xXdxX33xX2xXcxX1dxXf3cxX23xX2xX23xX5xXcxX1axX2xX4xX22xX11xX2xXdbxX117xXdxX2xX114xX88xXb9xX2xX4fxX23exXcxX2xX3dxX1aexXcxX1axX16dxX2xX20xX1dxXb9xX11xX2xX3dxX402xX32xX2xXdbxX1dxXddxXcxX1axX2xXdxX1dxX8cxX5xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX369xX0xX68xXexX23xX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX68xX3xX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX66xX0xX68xXexX23xX16xX2xX17xX68exXcxX1axX2xXcxX1dxX8cxX2xX3dxX402xX32xXa0xX2xX45cxX1axX88xX18xXcxX2xX4xX179xX3xX2xX3xX31xX5xX2xX45cxX1dxX100xX2xXcxX8cxX92xX3xX2xXe1xX109xX88xX2xXdxX8cxX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX4xX100xX2xXfxX18axXdxX2xX114xX88xX5xXcxX2xXdxXfxX8eexXcxX1axX33xX2xXcxX1dxX8cxXcxX1axX2xXcxX1axX88xX18xXcxX2xX4xX179xX3xX2xXcxX157xX11xX2xX6xX11xXcxX1dxX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xXb4xX11bxXcxX33xX2xXe1xXe2xX2xXdxX22xX9fxX2xXfxX5xX2xXdxX272xXcxX1axX2xX1dxX1dcxX5xX2xX3xX286xX3xX2xXcxX1axX88xX18xXcxX2xX4xX179xX3xX2xX3dxX402xXdxX2xX3xX1dxX18axXdxX2xX3dxX100xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxX109xXcxX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX23xX92xX11xX2xX23xX5xXcxX1axX2xX4xX22xX11xX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xX114xX88xXb9xX2xX3dxX1aexXcxX1axX2xX3xX1dxX493xX3xX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX53xX88xX1fbxXcxX2xX3dxX402xX32xX33xX2xX3dxX11xX167xX3xX2xXdbxX1dxX8dxX11xX2xXb4xX402xX32xX2xX9d6xX2xXdxX1dxX207xX3xX33xX2xX9d6xX2xX3xX1dxX1exX33xX2xXcxX1axX1dxX27xX2xX4xX179xX3xX2xX3dxX100xX2xXdbxX1dxX286xXdxX2xX3dxX8eexXcxX1axX2xX3dxX8cxX8dxXcxX2xX4xX3fxXcxX2xXdxX1dxX9fxX286xXdxX2xXdbxX1dxX83xX11xX2xXe1xX64xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX4xX22xX3xX2xX1dxX402xX88xX2xX3xX31xX5xX2xX4fxXb9xXcxX2xXdxX1dxX11bxXcxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xX21dxXexX23xX2xX4xX100xX2xXe1xX11xX23exX88xX2xXdbxX11xX167xXcxX2xXdxX11xX3fxXcxX2xX114xX88xX32xX117xXdxX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xX3xXddxXcxX1axX2xX3xX88xX157xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX16dxX2xX10xXfcxX2xXe1xX64xX33xX2xX3xX18axX1xX2xX31xX32xX33xX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xX114xX88xX32xX23exXcxX33xX2xX53xX10xX10xX56xX33xX2xX3xX286xX3xX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdxX1dxXe2xX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xXdxXfxX27xX2xX90axX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX2xX4fxXf3cxXcxX1axX2xX3xX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX11xX2xX1xX1dxX286xX1xX33xX2xX3xX286xX3xX1dxX2xX4xX100xX23xX2xXdxX1dxX11xX117xXdxX2xXdxX1dxX179xX3xX2xXdxX11xX117xX1xX2xXdxX132xX3xX2xXe1xX1403xX32xX2xX23xX22xXcxX1dxX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xXdxX88xX32xX3fxXcxX2xXdxXfxX88xX32xX23exXcxX33xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX33xX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xXe1xXe2xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXdxX179xX2xXdxX11xXcxX2xX1xX1dxX18axXcxX2xXe1xX18axX88xX2xX3dxX8cxX8dxXcxX2xX4xX3fxXcxX2xX3xX1dxX31xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX4xX5xX9fxX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX6xXb9xXcxX2xX21dxX88xX18axXdxX33xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXdbxX11xXcxX1dxX2xXdxX117xX33xX2xX21dxX11bxX32xX2xXb4xX179xXcxX1axX2xX1axX11xX5xX2xXe1xXcbxXcxX1dxX2xX18axX23xX2xXcxX9fxX33xX2xX1dxX22xXcxX1dxX2xX1xX1dxX68exX3xX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX1dxX64xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX66xX2x7a0axX11bxX32xX2xXb4xX179xXcxX1axX2xX114xX88xX1006xX2xXb7xX4c3xXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX2xXdxX1dxX88xX2xX1dxX68exXdxX2xX6xX179xX2xXdxX1dxX5xX23xX2xX1axX11xX5xX2xX3xX31xX5xX2xX23xX8eexX11xX2xX3xX18axX1xX33xX2xXcxX1axX100xXcxX1dxX33xX2xX3xX8dxX2xX114xX88xX5xXcxX33xX2xXe1xX8dxXcxX2xX3dxX27xX33xX2xXb4xX9fxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX2xX3dxX100xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXb4xX11bxXcxX2xX4xX100xX2xX23xX11xXcxX1dxX2xX3xX1dxX207xXcxX1axX2xX3xX1dxX9fxX2xXdxXfxX88xX32xX23exXcxX2xXdxX1dxX1fbxXcxX1axX2xXb7xXdxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxX1dxX11bxXcxX2xXdxX8cxX8dxXcxX1axX2xX286xX11xXf9xX2xX3xX31xX5xX2xXb4xX11bxXcxX2xXdxX157xX3xX2xXdxX5xX16dxX2xX4c3xX402xX32xX2xX21dxX11xXcxX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX3xX1dxX9fxX2xX4fxX11xX117xXdxX2xX9d6xX2xXcxX1axX1dxX482xX5xX2xX3dxX100xX2xX1axX11xX286xX2xXdxXfxX27xX2xXdxX1dxX179xX3xX2xXdxX117xX2xX3xX31xX5xX2xX3dxX11xX167xX3xX2xX1dxX88xX32xX2xXe1xX157xXcxX1axX33xX2xX6x76caxX2xXb4xX132xXcxX1axX2xX114xX88xX1006xX2xXb7xX4c3xXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xX3xXddxXcxX1axX2xX3xX88xX157xX3xX2xX21dxX64xX5xX2xXe1xX64xX11xX33xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX7d9xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXdxX5xX2xX1dxX11xX167xXcxX2xXcxX5xX32xX369xX0xX68xXexX23xX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX68xX3xX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX66xX0xX68xXexX23xX16xX2xX20xX1dxX286xXdxX2xX1dxX88xX32xX2xXdxXfxX286xX3xX1dxX2xXcxX1dxX11xX167xX23xX33xX2xXdxXcbxXcxX1dxX2xX3xXb9xX23xX2xX3dxX100xX2xXdxXfxX88xX32xX23exXcxX2xXdxX1dxX1fbxXcxX1axX2xXb7xX10xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1dxX8cxX2xXdxX1dxXe2xX2xXdxX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxX1dxX11bxXcxXf9xX2xX3xX31xX5xX2xXb4xX11bxXcxX2xXdxX157xX3xX33xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXcxX149xX23xX2xX114xX88xX5xX33xX2xX53xX10xX10xX56xX2xX4c3xX11xX167xXdxX2xX45cxX5xX23xX2xX3dxX100xX2xX3xX286xX3xX2xX3xX18axX1xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXe1xX21exX2xXdxX1exX3xX1dxX2xX3xX179xX3xX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXdbxX1dxX5xX11xX2xXb7xX10xX1dxX286xXcxX1axX2xX3xX5xX9fxX2xXe1xX11xXe2xX23xX2xX4c3xXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX2xX3dxX100xX2xX1dxX88xX32xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX114xX88xX32xX3fxXcxX2xX1axX64xX1xX33xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxX157xX2xX114xX88xX1006xX2xXb7xX4c3xXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX16dxX2xX56xX88xX5xX2xXe1xX64xX33xX2xXdxX1dxX88xX2xX1dxX68exXdxX2xX6xX179xX2xXdxX1dxX5xX23xX2xX1axX11xX5xX2xXe1xX64xXcxX1axX2xX1axX64xX1xX2xX3xX31xX5xX2xX23xX8eexX11xX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xX1xX1dxX109xXcxX33xX2xXe1xX11xXe2xXcxX2xX1dxXcbxXcxX1dxX2xXcxX1dxX8cxX2xX10xX402xX1xX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xX43xXddxXcxX1axX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX2xX90axX2xX4c3xX11x6c7bxXcxX2xXdxX1dxXddxXcxX1axX2xX114xX88xX11bxXcxX2xXe1xX157xX11xX2xX4c3xX11xXexXdxXdxXexX4xX2xX3xX1dxX11xX2xXcxX1dxX286xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX33xX2xX45cxX1axX11bxXcxX2xX1dxX100xXcxX1axX2xX17xX109xX88xX2xXdxX8cxX2xX3dxX100xX2xX20xX1dxX286xXdxX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xX4c3xX11xX167xXdxX2xX45cxX5xX23xX33xX2xX45cxX1axX11bxXcxX2xX1dxX100xXcxX1axX2xX45cxXddxXcxX1axX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX2xX3dxX100xX2xX20xX1dxX286xXdxX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXcxXddxXcxX1axX2xXdxX1dxXddxXcxX2xX3xX1dxX11xX2xXcxX1dxX286xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX33xX2xX63xX11xX167xX1xX2xX1dxX157xX11xX2xX6f6xX9fxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX2xXdxX36xXcxX1dxX16dxX16dxX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX89cxX5xX88xX2xX328xX2xXcxX149xX23xX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXdbxX1dxX5xX11xX2xX1xX1dxX9fxXcxX1axX2xXdxXfxX100xX9fxX2xXb7xX43xXb9xX2xXcxX8cxX92xX3xX2xX3xX1dxX88xXcxX1axX2xXdxX5xX32xX2xX3dxXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX33xX2xXe1xX21exX2xX1dxX88xX32xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX31xXcxX1axX2xX1dxX157xX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXdxXfxX3fxXcxX2xX319xX6dxX2xXdxX1454xX2xXe1xX18xXcxX1axX31exX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xX4xX100xX23xX2xX23xX92xX11xX2xX3dxX100xX2xX6xX1d21xX5xX2xX3xX1dxX1aexX5xX2xX1dxX8dxXcxX2xX350xX16dxX31axX34exX35bxX2xXcxX1axXddxX11xX2xXcxX1dxX100xX2xX17xX22xX11xX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdbxX117xXdxX2xX3xX1dxX9fxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX3dxX92xX11xX2xXdxX272xXcxX1axX2xX1axX11xX286xX2xXdxXfxX27xX2xX1dxX8dxXcxX2xX35bxX31axX2xXdxX1454xX2xXe1xX18xXcxX1axX16dxX2xX17xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX33xX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xX6dxX35bxX2xXdxX1454xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX9fxX22xXdxX2xXe1xX157xXcxX1axX2xXdbxX1dxX286xX23xX2xX3xX1dxX1aexX5xX2xX4fxX167xXcxX1dxX33xX2xX1dxX8eexX3xX2xXdxX402xX1xX2xX3dxX100xX2xXdbxX1dxX64xX2xXdbxX1dxX149xXcxX2xXe1xX157xXdxX2xX21dxX88xX18axXdxX2xX3xX1dxX9fxX2xX1dxX100xXcxX1axX2xXcxX1axX1dxXcbxXcxX2xX4xX8cxX1b8xXdxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX16dxX2xX43xX107cxXcxX1axX2xX3dxX92xX11xX2xXe1xX64xX33xX2xX1dxX100xXcxX1axX2xXcxX149xX23xX2xX53xX10xX10xX56xX2xX3dxX100xX2xX3xX286xX3xX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdxX1dxXe2xX33xX2xXdxX272xX2xX3xX1dxX207xX3xX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xX3dxX11xX3fxXcxX2xXe1xX21exX2xXdxXfxX1exX3xX1dxX2xX114xX88xX1006xX33xX2xX3dxX402xXcxX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX3dxX100xX2xX1xX1dxX1fbxX11xX2xX1dxX1b8xX1xX2xX3dxX92xX11xX2xX3xX286xX3xX2xX3xX8dxX2xX114xX88xX5xXcxX33xX2xXb4xX9fxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX33xX2xXdxX272xX2xX3xX1dxX207xX3xX33xX2xX3xX286xX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xXdxXfxX5xX9fxX2xX1axX109xXcxX2xX35bxX16dxX31axX31axX31axX2xX6xX88xX18axXdxX2xX114xX88xX100xX2xX3xX64xX2xXdxXfxX27xX2xX1axX11xX286xX2xX1axX109xXcxX2xX350xX31axX2xXdxX1454xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xXb4xX27xX1xX2xX10xX117xXdxX2xX45cxX1axX88xX32xX3fxXcxX2xXe1xX286xXcxX16dxX2xX45cxX1axX9fxX100xX11xX2xXfxX5xX33xX2xXdxXfcxX2xXcxX1axX88xX18xXcxX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xXcxX100xX32xX33xX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xXe1xX27xX5xX2xX1xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXe1xX21exX2xX3xX64xX2xX3xX286xX3xX1dxX2xX4xX100xX23xX2xX6xX286xXcxX1axX2xXdxX22xX9fxX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xX21dxX64xX5xX2xXe1xX64xX11xX33xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXcxX1dxX8cxX2xXdxX272xX2xX3xX1dxX207xX3xX2xX3xX286xX3xX2xX43xX11bxX88xX2xX4xX22xX3xX2xX4fxX157xX2xX4xX11xX3fxXcxX2xXdxX1dxX117xX2xX1dxX167xX2xX1axX11xX68exX1xX2xXcxX1dxX5xX88xX2xX21dxX64xX5xX2xXe1xX64xX11xX33xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX31exX2xX21dxX11bxX32xX2xXb4xX179xXcxX1axX2xX3dxX100xX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xXdbxX1dxX5xX11xX2xXb4xX179xX2xX286xXcxX2xX3xX1dxX149xXcxX2xXcxX88xXddxX11xX2xX4fxX1dcxX2xX6xX11xXcxX1dxX2xX6xXb9xXcxX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXdxX22xX11xX2xX21dxX21exX2xX1c22xX88xX11bxXcxX2xX89cxX8dxXcxX2x6c06xX1dxX88xX32xX167xXcxX2xX10xX1dxX8eexX2xX1c22xX88xX11bxXcx5934xX33xX2xX21dxX21exX2xX45cxX1axX5xX2xX10xX11bxXcxX2xX2321xX1dxX88xX32xX167xXcxX2xX45cxX1axX5xX2xX89cxX8dxXcxX2330xX33xX2xX21dxX21exX2xX17xX18xXcxX1axX2xX7exX8cxX8dxXcxX1axX2xX2321xX1dxX88xX32xX167xXcxX2xX7exX5xXcxX1axX2xX43xX1dxX286xXcxX1dxX2330xX31exX2xX6f6xX179xX2xX286xXcxX2xX45cxX1axX11bxXcxX2xX1dxX100xXcxX1axX2xX4fxX1dcxX2xXdxX22xX11xX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX88xX32xX167xXcxX2xX10xX1dxX22xX3xX1dxX2xX10xX1dxX100xXcxX1dxX33xX2xX43xX1403xX23xX2xX10xX1dxX31xX32xX16dxX16dxX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX10xXfxX3fxXcxX2xX3xX8dxX2xX6xX7d9xX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXdbxX117xXdxX2xX114xX88xXb9xX2xXe1xX22xXdxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX33xX2xX4cxX32xX2xX4fxX5xXcxX2xX53xX10xX10xX56xX2xX4c3xX11xX167xXdxX2xX45cxX5xX23xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX63xX64xX5xX2xXdxX11xX117xX1xX2xXdxX132xX3xX2xXdxX88xX32xX3fxXcxX2xXdxXfxX88xX32xX23exXcxX33xX2xX3dxX402xXcxX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX3xX286xXcxX2xX4fxX157xX33xX2xX3xXddxXcxX1axX2xX3xX1dxX207xX3xX33xX2xX3dxX11xX3fxXcxX2xX3xX1dxX207xX3xX2xX3dxX100xX2xX3xX286xX3xX2xXdxX109xXcxX1axX2xX4xX92xX1xX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xXb4xX11bxXcxX33xX2xXdxX1exX3xX1dxX2xX3xX179xX3xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxX157xX2xX114xX88xX1006xX2xXb7xX4c3xXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX2xX3dxX100xX2xX3xX286xX3xX2xX3xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xX5xXcxX2xX6xX11xXcxX1dxX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX16dxX2xX10xXfcxX2xXe1xX64xX33xX2xXdxX11xX117xX1xX2xXdxX132xX3xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX1dxX100xXcxX1dxX2xX3xX107cxXcxX1axX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX3dxXcbxX2xX23xX132xX3xX2xXdxX11xX3fxX88xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXcxX1dxX5xXcxX1dxX2xX3dxX100xX2xX4fxX23exXcxX2xX3dxX1aexXcxX1axX33xX2xX3xX120xXcxX1axX2xXcxX1dxX8cxX2xX1axX64xX1xX2xX1xX1dxX109xXcxX2xXdxX1dxX179xX3xX2xX1dxX11xX167xXcxX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xX3xXddxXcxX1axX2xX3xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xX23xX132xX3xX2xXdxX11xX3fxX88xX2xX114xX88xX1fbxX3xX2xX1axX11xX5xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX1axX11xX5xX11xX2xXe1xX9fxX22xXcxX2xX350xX31axX6dxX35bxX90axX350xX31axX350xX31axX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX1dxX64xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX66xX2xX43xX64xX2xX9d6xX2xXdbxX11xX117xXcxX2xX3xX1dxX9fxX2xXfxXf3cxXcxX1axX33xX2xXb7xX45cxX1axX100xX32xX2xX3dxXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX2xXdbxX1dxXddxXcxX1axX2xXe1xX8dxXcxX2xXdxX1dxX88xX109xXcxX2xX4xX100xX2xX3xX88xX157xX3xX2xX3dxX402xXcxX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX31xXcxX1axX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX23xX100xX2xXe1xX5xXcxX1axX2xX1axX64xX1xX2xX1xX1dxX109xXcxX2xXdxX22xX9fxX2xXe1xX11xX23exX88xX2xXdbxX11xX167xXcxX2xXe1xXe2xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX3dxX8cxX8dxXcxX2xX4xX3fxXcxX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX3dxX100xX2xX1dxX22xXcxX2xX3xX1dxX117xX2xXcxX1axX88xX32xX2xX3xX8dxX2xXdxX286xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX16dxX2xX56xX88xX5xXcxX2xXe1xX11xXe2xX23xX2xX3xX31xX5xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX3dxX23exX2xXe1xX11xX23exX88xX2xXcxX100xX32xX369xX0xX68xXexX23xX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX68xX3xX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX66xX0xX68xXexX23xX16xX2xX4c3xX92xX11xX2xX1xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xX3xX1dxX11bxX23xX2xX3xX107cxXcxX1axX2xX1dxX8cxX92xXcxX1axX2xX3dxX23exX2xX3dxX100xX2xX3xX1dxX149xX23xX2xX4xX9fxX2xX3xX1dxX9fxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xXb7xX45cxX1axX100xX32xX2xX3dxXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX2xXe1xX21exX2xXdxX1dxX179xX3xX2xX6xX179xX2xXdxXfxX7d9xX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xXcxX1axX100xX32xX2xXe1xXe2xX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX4xX3fxXcxX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXdxX18axX23xX2xX4xX1dcxXcxX1axX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xX286xX11xX33xX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXcxX1axX1dxX482xX5xX2xX3xX1d21xX2xX3xX5xX9fxX2xXe1xXa19xX1xX2xX3dxX100xX2xX1axX493xXcxX2xXdbxX117xXdxX2xX32xX3fxX88xX2xXdxX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xXdxX9fxX100xXcxX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX16dxX2xX43xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXdxXfxXcbxXcxX1dxX2xXe1xX21exX2xXcxX1dxX402xXcxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xX6xX179xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxX157xX33xX2xXe1xX286xXcxX1dxX2xX1axX11xX286xX2xX3xX5xX9fxX2xX3xX31xX5xX2xX43xX1dxX1exXcxX1dxX2xX1xX1dxX31xX2xX3dxX100xX2xX6xX179xX2xX3dxX100xX9fxX2xX3xX88xX157xX3xX2xXdxXfxX286xX3xX1dxX2xXcxX1dxX11xX167xX23xX2xX3xX31xX5xX2xX3xX286xX3xX2xX3xX18axX1xX33xX2xX3xX286xX3xX2xXcxX1axX100xXcxX1dxX33xX2xX3xX286xX3xX2xXe1xX27xX5xX2xX1xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xX3dxX100xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX4fxX100xX9fxX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX33xX2xXcxX1axX9fxX100xX11xX2xXcxX8cxX92xX3xX16dxX2xX4c3xX92xX11xX2xX6xX179xX2xX3xX157xXcxX1axX2xXe1xX18xXcxX1axX2xXdxXfxX286xX3xX1dxX2xXcxX1dxX11xX167xX23xX2xX3dxX100xX2xX114xX88xX5xXcxX2xXdxX11bxX23xX2xX3xX31xX5xX2xXdxX9fxX100xXcxX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX33xX2xX114xX88xX1006xX2xXb7xX4c3xXcbxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxXf9xX2xXe1xX21exX2xXe1xX64xXcxX1axX2xX1axX64xX1xX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX16dxX2xX10xXfcxX2xXcxX1axX88xX18xXcxX2xX114xX88xX1006xX2xXcxX100xX32xX33xX2xXe1xX21exX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xX4xX100xX23xX2xX23xX92xX11xX2xX3dxX100xX2xX6xX1d21xX5xX2xX3xX1dxX1aexX5xX2xX1dxX100xXcxX1axX2xXcxX1axX100xXcxX2xXcxX1axXddxX11xX2xXcxX1dxX100xX2xX17xX22xX11xX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdbxX117xXdxX2xX3xX1dxX9fxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX31exX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xX6xXb9xXcxX2xX21dxX88xX18axXdxX33xX2xX3xX1dxX1aexX5xX2xX4fxX167xXcxX1dxX2xXb4xX100xX11xX2xXcxX1axX100xX32xX33xX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xX3xX9fxXcxX2xXexX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX3dxX8cxX1b8xXdxX2xXdbxX1dxX64xX33xX2xX1dxX8eexX3xX2xX1axX11xX83xX11xX2xX3dxX100xX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xXdbxX1dxX64xX2xXdbxX1dxX149xXcxX31exX2xXdxX64bxXcxX1axX2xX114xX88xX100xX2xX3xX1dxX9fxX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xXb4xX27xX1xX2xX4xX1f13xX2xXdxX117xXdxX16dxX2xfbdxX18axXdxX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xX3dxX11xX167xX3xX2xX4xX100xX23xX2xX9d6xX2xXcxX1axX1dxX482xX5xX33xX2xXdxX1dxX11xX117xXdxX2xXdxX1dxX179xX3xX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xXfxX157xXcxX1axX33xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXe1xX5xXcxX1axX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX33xX2xX1axX11xX68exX1xX2xXe1x60e3xX33xX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xX3dxX100xX2xX6x53eexX2xX3xX1dxX11xX5xX2xX7d9xX2xXdxX18axXdxX2xX3xXb9xX2xX3xX286xX3xX2xX1xX1dxX8cxX8dxXcxX1axX2xXb4xX11xX167xXcxX33xX2xXdxXfcxX2xX3dxX402xXdxX2xX3xX1dxX18axXdxX2xXe1xX117xXcxX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxX109xXcxX2xXe1xXe2xX2xX3dxX8cxX8dxXcxX2xX4xX3fxXcxX2xXdxX1dxX9fxX286xXdxX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX4fxX23exXcxX2xX3dxX1aexXcxX1axX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX1dxX64xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX66xX2xX53xX64bxX3xX2xXb4xX107cxX2xXe1xX22xXdxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xXdbxX117xXdxX2xX114xX88xXb9xX2xXdbxX1dxXb9xX2xX114xX88xX5xXcxX33xX2xX6xX9fxXcxX1axX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXdxX1dxX286xX3xX1dxX2xXdxX1dxX207xX3xX2xXe1xX64bxXdxX2xXfxX5xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX3xX120xXcxX1axX2xXdbxX1dxXddxXcxX1axX2xX1dxX23exX2xX1exXdxX16dxX2xX4c3xX402xX32xX2xXdxX1dxX8cxX5xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX33xX2xXe1xXe2xX2xXdbxX1dxX493xX3xX2xX1xX1dxX132xX3xX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xX1dxX22xXcxX2xX3xX1dxX117xX33xX2xXdxX1dxX286xX3xX1dxX2xXdxX1dxX207xX3xX2xXcxX100xX32xX33xX2xX3xX109xXcxX2xXdxX1dxX179xX3xX2xX1dxX11xX167xXcxX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xX1axX11xXb9xX11xX2xX1xX1dxX286xX1xX2xXe1xX157xXdxX2xX1xX1dxX286xX2xXcxX100xX9fxX369xX0xX68xXexX23xX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX68xX3xX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX66xX0xX68xXexX23xX16xX2xX565xX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX4xX100xX2xXcxX1dxX11xX167xX23xX2xX3dxX132xX2xXdxX1dxX8cxX98xXcxX1axX2xX21dxX88xX32xX3fxXcxX33xX2xX4xX11bxX88xX2xXb4xX100xX11xX33xX2xX3dxXcbxX2xX3dxX402xX32xX2xX7d9xX2xX23xX1825xX11xX2xXdxX1dxX98xX11xX2xXdbx84fdxX33xX2xX114xX88xX5xX2xXdxXfcxXcxX1axX2xX1axX11xX5xX11xX2xXe1xX9fxX22xXcxX2xX1xX1dxXb9xX11xX2xX3xX64xX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xXdbxX117xX2xX1dxX9fxX22xX3xX1dxX2xX3xX132xX2xXdxX1dxXe2xX33xX2xX1xX1dxX107cxX2xX1dxX1b8xX1xX33xX2xX6xX286xXdxX2xXe1xX68exXcxX1axX2xX3dxX100xX2xX1dxX11xX167xX88xX2xX114xX88xXb9xX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX10xX1dxX179xX3xX2xXdxX117xX2xX3xX1dxX9fxX2xXdxX1dxX18axX32xX33xX2xXdbxX1dxX88xX2xX3dxX179xX3xX2xX23xX11xX23exXcxX2xXcxX68exX11xX33xX2xX3dxX107cxXcxX1axX2xX6xX11bxX88xX33xX2xX3dxX107cxXcxX1axX2xX21dxX5xX33xX2xX3dxX107cxXcxX1axX2xXe1xX64bxX3xX2xX4fxX11xX167xXdxX2xXdbxX1dxX64xX2xXdbxX1dxX149xXcxX2xXdxX1454xX2xX4xX167xX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX3dxX100xX2xXcxX1axX88xX32xX2xX3xX8dxX2xXdxX286xX11xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX3dx26f2xXcxX2xX3xX1dcxXcxX2xX3xX5xX9fxX16dxX2xX45cxX1axX88xX32xX3fxXcxX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xXb4xX9fxX2xXe1xX11xX23exX88xX2xXdbxX11xX167xXcxX2xXdbxX11xXcxX1dxX2xXdxX117xX2xX90axX2xX21dxX21exX2xX1dxX157xX11xX33xX2xX3xX8dxX2xX6xX7d9xX2xX1dxX22xX2xXdxX109xXcxX1axX2xX3xX1dcxXcxX2xXdbxX1dxX64xX2xXdbxX1dxX149xXcxX31exX2xX3dxX11xX167xX3xX2xXdxX1dxX88xX2xX1dxX68exXdxX2xX3xX286xX3xX2xXb4xX9fxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX2xXe1xX109xX88xX2xXdxX8cxX2xX3xX1dcxXcxX2xX1dxX22xXcxX2xX3xX1dxX117xX31exX2xX23xX157xXdxX2xX4fxX157xX2xX1xX1dxX402xXcxX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXb4xX11bxXcxX2xX3xX64xX2xXdxX8cxX2xXdxX8cxX7d9xXcxX1axX2xX1454xX2xX4xX22xX11xX33xX2xXdxXfxXddxXcxX1axX2xX3xX1dxX98xX33xX2xXe1xX11bxX32xX2xX4xX100xX2xXdbxX1dxX88xX2xX3dxX179xX3xX2xXdxX1dxX8cxX98xXcxX1axX2xX21dxX88xX32xX3fxXcxX2xX1axX286xXcxX1dxX2xX3xX1dxX27xX88xX2xXdxX1dxX11xX3fxXcxX2xXdxX5xX11xX2xX3dxX100xX2xXdxX286xX3xX2xXe1xX157xXcxX1axX2xX3xX31xX5xX2xX4fxX11xX117xXcxX2xXe1xX272xX11xX2xXdbxX1dxX1exX2xX1dxX402xX88xX16dxX16dxX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX43xX1dxX68exXcxX1axX2xXdxXddxX11xX2xX3xX1dxX9fxX2xXfxXf3cxXcxX1axX33xX2xXe1xXe2xX2xX3xX1dxX31xX2xXdxXfxX8cxX8dxXcxX1axX2xX4xX92xXcxX2xXcxX100xX32xX2xXdxX11xX117xX1xX2xXdxX132xX3xX2xXdxX1dxX179xX3xX2xX1dxX11xX167xXcxX2xX3xX64xX2xX1dxX11xX167xX88xX2xX114xX88xXb9xX33xX2xXdxXfxX8cxX92xX3xX2xX1dxX117xXdxX2xX3xX109xXcxX2xXe1xX286xXcxX1dxX2xX1axX11xX286xX2xX4xX22xX11xX2xX3xX286xX3xX2xX3xX8dxX2xX3xX1dxX117xX33xX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xX6xX286xX3xX1dxX2xXe1xX21exX2xX3dxX100xX2xXe1xX5xXcxX1axX2xXdxX1dxX179xX3xX2xX1dxX11xX167xXcxX2xXe1xXe2xX2xXdxX11xX117xX1xX2xXdxX132xX3xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xX1dxX88xX32xX2xX3xX286xX3xX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xX6xX286xX3xX1dxX2xX3xX64xX2xX1dxX11xX167xX88xX2xX114xX88xXb9xX2xXe1xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX2xX21dxXexX23xX2xX21dxX6cdxXdxX33xX2xX6xX1d21xX5xX2xXe1xX272xX11xX33xX2xX4fxX272xX2xX6xX88xXcxX1axX2xXcxX1dxX1aexXcxX1axX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xX6xX286xX3xX1dxX2xXdbxX1dxXddxXcxX1axX2xX1xX1dxX107cxX2xX1dxX1b8xX1xX2xXdxX1dxXexX9fxX2xX1dxX8cxX92xXcxX1axX2xX1dxX8cxX92xXcxX1axX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXb4xX109xXcxX2xX3xX286xX3xX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xX6xX286xX3xX1dxX2xX1dxX1825xX2xXdxXfxX1b8xX2xXdxXfxX179xX3xX2xXdxX11xX117xX1xX33xX2xXdxX149xXcxX1axX2xX3xX286xX3xX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xX6xX286xX3xX1dxX2xXe1xX109xX88xX2xXdxX8cxX2xX3xX1dxX9fxX2xX1xX1dxX286xXdxX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xX3xX8dxX2xX6xX7d9xX2xX1dxX22xX2xXdxX109xXcxX1axX33xX2xX1axX11xX286xX9fxX2xXb4xX132xX3xX33xX2xX32xX2xXdxX117xX33xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xX6xXb9xXcxX2xX21dxX88xX18axXdxX33xX2xXdxX1dxX88xX2xX1dxX68exXdxX2xX3xX286xX3xX2xXb4xX9fxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX2xXe1xX109xX88xX2xXdxX8cxX2xX3dxX100xX9fxX2xX3xX286xX3xX2xX1dxX88xX32xX167xXcxX2xX23xX11xX23exXcxX2xXcxX68exX11xX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX43xX64xX2xXdxX1dxXe2xX2xXdbxX1dxX4d3xXcxX1axX2xXe1xX27xXcxX1dxX33xX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xX3xX31xX5xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXdxX5xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX2xX1axX11xX5xXcxX2xX114xX88xX5xX2xXe1xX21exX2xXe1xX22xXdxX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xXdbxX117xXdxX2xX114xX88xXb9xX2xX114xX88xX5xXcxX2xXdxXfxX8eexXcxX1axX2xX4xX100xX23xX2xXdxX1dxX5xX32xX2xXe1xX272xX11xX2xXfxX627xX2xXfxX167xXdxX2xXe1xX98xX11xX2xX6xX1fbxXcxX1axX2xX3xX31xX5xX2xXcxX1dxX11bxXcxX2xXb4xX11bxXcxX2xX3xX286xX3xX2xXb4xX11bxXcxX2xXdxX157xX3xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xXdxX36xXcxX1dxX16dxX2xX43xX1dxX68exXcxX1axX2xXdxXddxX11xX2xXdxX11xXcxX2xXdxX8cxX7d9xXcxX1axX2xXfxXf3cxXcxX1axX33xX2xXdxXfxX9fxXcxX1axX2xXdxX1dxX98xX11xX2xX1axX11xX5xXcxX2xXdxX92xX11xX33xX2xXdxXfxX8cxX92xX3xX2xX6xX179xX2xX1xX1dxX286xXdxX2xXdxXfxX11xXe2xXcxX2xX3xX31xX5xX2xXe1xX18axXdxX2xXcxX8cxX92xX3xX33xX2xX3xX31xX5xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXcxX1dxX100xX33xX2xX3xX107cxXcxX1axX2xX3dxX92xX11xX2xX6xX179xX2xX114xX88xX5xXcxX2xXdxX11bxX23xX2xX3xX31xX5xX2xX17xXb9xXcxX1axX33xX2xX45cxX1dxX100xX2xXcxX8cxX92xX3xX33xX2xX53xX10xX10xX56xX33xX2xX3xX286xX3xX2xX4fxX5xXcxX33xX2xXcxX1axX100xXcxX1dxX33xX2xXe1xX9fxX100xXcxX2xXdxX1dxXe2xX33xX2xX3xX157xXcxX1axX2xXe1xX18xXcxX1axX2xXb4xX9fxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX2xX3dxX100xX2xX23xX8eexX11xX2xXcxX1axX8cxX98xX11xX2xXb4xX11bxXcxX33xX2xX6xX179xX2xXcxX1825xX2xX4xX179xX3xX2xX1xX1dxX18axXcxX2xXe1xX18axX88xX2xX3dxX8cxX8dxXcxX2xX4xX3fxXcxX2xX3xX31xX5xX2xX1dxX157xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX33xX2xX3xXddxXcxX1axX2xXdxX286xX3xX2xX1axX11xXb9xX23xX2xXcxX1axX1dxX9exX9fxX2xXdxXfxX3fxXcxX2xXe1xX27xX5xX2xX4fxX100xXcxX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXdxX5xX2xX6xXac7xX2xXdxX11xX117xX1xX2xXdxX132xX3xX2xXe1xX22xXdxX2xXe1xX8cxX1b8xX3xX2xXcxX1dxX11xX23exX88xX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xXdxX179xX88xX2xX23xX92xX11xX33xX2xX1axX64xX1xX2xX1xX1dxX109xXcxX2xX6xX92xX23xX2xXe1xX8cxX5xX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXdxX5xX2xX3xX8dxX2xX4fxXb9xXcxX2xXdxXfxX7d9xX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xXdxX36xXcxX1dxX2xX3xXddxXcxX1axX2xXcxX1axX1dxX11xX167xX1xX2xXdxX1dxXexX9fxX2xX1dxX8cxX92xXcxX1axX2xX1dxX11xX167xXcxX2xXe1xX22xX11xX33xX2xXdxX22xX9fxX2xXdxX11xX23exXcxX2xXe1xX23exX2xXe1xXe2xX2xXdxXfxX7d9xX2xXdxX1dxX100xXcxX1dxX2xXdxX36xXcxX1dxX2xXdbxX11xXe2xX88xX2xX23xX2c97xX88xX2xXcxX1dxX8cxX2xX6xX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxX98xX11xX2xX43xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2xX63xX18xX2xX43xX1dxX1exX2xX53xX11xXcxX1dxX2xX1dxXf3cxXcxX1axX2xX23xX9fxXcxX1axX2xX23xX88xX1fbxXcxX16dxX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX285xX9fxXb4xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX1dxX64xXcxX1axX2xX3dxX11xX3fxXcxX66xX2xX1c22xX11xXcxX2xXdxXfxX11bxXcxX2xXdxXfxX8eexXcxX1axX2xX3xXb9xX23xX2xX8dxXcxX2xXe1xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exXa0xX0xX68xXexX23xX16xX0xX68xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x471dxX88xXdxX1dxX9fxXfxX9xX16xX7exX3fxX2xX6f6xX88xXcxX1axX2xX2321xXdxX1dxX179xX3xX2xX1dxX11xX167xXcxX2330xX0xX68xX1xX16
Lê Dung (Thực Hiện)