Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Công văn số 494/LĐLĐ về việc phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
78cbxc2ecxdff9x112acxd870xccccx9b31xe121x9c66xX7xccc1x10ccfxedd1xaad9xb452xd16axX5xf809xXax9c63x104fexX1xe5b5xXdxX3xX1xcb23xXbxX3xf43dxXdxd04axd140xX3xX7xX1exXexX3x7b7fxXdx8706xX4xX3xXexX1x7bffxX4xX3xX1xXdxX27x84b6xX3xX4xX1xc8e4xX32xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX1xfe9axX3xXexff95xX19xX3xX32xX1cxc651xb474xXdxX3xX5xX6x8933xX3xcef6xa064xX32xX1cxX3xX25xf10fxX3xX32xX1cxX48xX49xXdxX3xX7x10e7fxX3xcb6cx10dfbxX32xX1cxX3xX5xX6xX4exX3xX50xX51xX32xX1cxX3xX1cxc9b3xXbxX3xa021xX1xeabaxX3xX73xX1xe472xX32xX3xX61xX4exX3xX50x96cdxXdxX3xX61xdac3xX4xX1xX3xfb7cxfa3axc551x104dbxe8d2x1010exX2xc464xX0x79c1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeeebxX10xX6xX61xXaxX12xcd68xX6xX32xX3xXcxX1xX48xX49xX32xX1cxX3xX25xX62xX3xc9e3xXdxfff5xX32xX3xX50xX4exX56xX32xX3xXb4xX6xX4exX3xX50xX51xX32xX1cxX3x80abxXb4xad92xXb4xXc9x109d5xX3xXexe003xX32xX1xX3xXcxX1xX6xX32xX1xX3xXa0xX4exX1exX3xX25xe31axX6xX3xb907xX6xX32xX3xX1xX56xX32xX1xX3xX88xe6d4xX32xX1cxX3xX25xX79xX32xX3xX7xX15xX3xf369xX8fxXf6xX91xXb4xXc9xXb4xXc9xX3xX25xc572xX3xX25xXdxX27xX4xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX7xX1exXexX3xX25xXdxX27xX4xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX27xX32xX3xX4xX1xX36xX32xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX1xX40xX3xXexX43xX19xX3xX32xX1cxX48xX49xXdxX3xX5xX6xX4exX3xX50xX51xX32xX1cxX3xX25xX56xX3xX32xX1cxX48xX49xXdxX3xX7xX5fxX3xX61xX62xX32xX1cxX3xX5xX6xX4exX3xX50xX51xX32xX1cxX3xX1cxX70xXbxX3xX73xX1xX75xX3xX73xX1xX79xX32xX3xX61xX4exX3xX50xX80xXdxX3xX61xX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX8cxX8dxX2xX8fx7c03xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX4exX61xac60xXaxX12xX0xXdxX1fxX1cxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xc6b2xX91xX91xX4xX61xX32xX184xXe1xX6xX4exXexX1xX6xX32xX1xX1xX4exX6xX184xX25xX32xX91xX61xX10xX7xX73xXexX4exXbxX91xX32xX10xef42xX7xX91x103ecxX2xX1ccxX8fxX91xX2xcfbbxXf6xX61xXf6xX2xX2xX1ccx8fa8xebf2xX1ccxXexed24xXf6xXf6xX2xe504xX5xX1daxX184x826fxXbxX1cxea97xX43xX9xX1d9xXf6xX1daxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX7xX1exXexX3xX25xXdxX27xX4xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX27xX32xX3xX4xX1xX36xX32xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX1xX40xX3xXexX43xX19xX3xX32xX1cxX48xX49xXdxX3xX5xX6xX4exX3xX50xX51xX32xX1cxX3xX25xX56xX3xX32xX1cxX48xX49xXdxX3xX7xX5fxX3xX61xX62xX32xX1cxX3xX5xX6xX4exX3xX50xX51xX32xX1cxX3xX1cxX70xXbxX3xX73xX1xX75xX3xX73xX1xX79xX32xX3xX61xX4exX3xX50xX80xXdxX3xX61xX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX8cxX8dxX2xX8fxXaxX3xX91xX12xXcxX1xX10xX4exX3xX50xX75x9485xX3xXa6xX6xX32xX3xXcxX1xX48xX49xX32xX1cxX3xX25xX62xX3xXb4xXc9xXb4xXc9xX3xXexXcfxX32xX1xX3xX50xX100xX3xX32xX1cxX1xX84xX3xX4xX1exX4xX3xX4xXebxX32xX1cxX3xX50xX4exX56xX32xX3xX32xX1cxX56xX32xX1xX27dxX3xXb4xXc9xXb4xXc9xX3xX4xX1exX4xX3xX1xf2efxX197xX27xX32xX27dxX3xXexX1xX84xX3xb183xb369xX27dxX3xXexX1xX56xX32xX1xX3xXbxX1xX15xX27dxX3xX4xXebxX32xX1cxX3xX50xX4exX56xX32xX3xX4x7f1axX3xX7x109fexX3xXexX43xX2cxX4xX3xXexX1xX2bexX51xX4xX3xXb4xXc9xXb4xXc9xX3xXexXcfxX32xX1xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1xX19xXbxX3xX4xX1xX70xXexX3xX4xX1x8305xX3xX25xc603xXdxX3x103eexX197xX3xXe1xX6xX32xX3xa494xXcxXcxa395xX3xX4xe8d0xX32xX1cxX3xX4xa05exXbxX27dxX3xX4xX1xd557xX3xX50xX51xX32xX1cxX3xXexXdxad41xX32xX3xX1xX56xX32xX1xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX7xX1exXexX3xX1ccxX3xX32xX51xXdxX3xX61xX2bexX32xX1cxX3xX50xX48xX19xX4xX3xXbxX1xf6e2xX32xX3xX4xXebxX32xX1cxX3xX50xX75xX3xX5xX56xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX7xX1exXexX3xX25xXdxX27xX4xX3xXexX43xXdxdc12xX32xX3xX73xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX36xX32xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX1cxXdxc496xX1fxX3xX1fxda08xX4xX3xX50xX75xX32xX1cxX3xXe1xX38axX4exX3xX1xXdxX375xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX32xX80xX32xX3xX5xX6xX4exX3xX50xX51xX32xX1cxX27dxX3xXe1xX27xX32xX1xX3xX32xX1cxX1xX100xX3xX32xX1cxX1xXdxX27xXbxX3xXexX1xX10xX4exX3xXexXdxX32xX1xX3xXexX1x1025axX32xX3xace4xX1cxX1xX84xX3xf3efxX2bexX197xX333xXexX3xX7xX15xX3xX1ddx7f3fxX91xX3d1xX31cxX8dxX88xX13xX3xX25xX56xX3xX31cxX2bexX197xX333xXexX3xX50xX84xX32xX1xX3xX7xX15xX3xX1ccxX1d9xX91xX31cxXc9xX8dxXcxXcxX1cxX3xX4xX32axX6xX3xXcxX1xX32axX3xXexX48xX30fxX32xX1cxX3xX88xX1xX36xX32xX1xX3xXbxX1xX32axc152xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX7xX1exXexX3xX25xXdxX27xX4xX3xXexX43xXdxX375xX32xX3xX73xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX36xX32xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX1xX40xX3xXexX43xX19xX3xX32xX1cxX48xX49xXdxX3xX5xX6xX4exX3xX50xX51xX32xX1cxX3xX25xX56xX3xX32xX1cxX48xX49xXdxX3xX7xX5fxX3xX61xX62xX32xX1cxX3xX5xX6xX4exX3xX50xX51xX32xX1cxX3xXexX80xX1fxX3xX61xXdexX32xX1cxX3xX50xX75xX32xX1cxX3xX25xX56xX4exX3xX3d6xX2bexc753xX3xX1xX48xX2bexX3xXexX43xX36xX3xX25xX56xX3xXexXdexX3xXexX2bexX324xXexX3xXexX1xX10xX4exX3xXexXdxX32xX1xX3xXexX1xX3cexX32xX3xX3d1xX1cxX1xX84xX3xX3d6xX2bexX197xX333xXexX3xX7xX15xX3xX1ddxX3e0xX91xX3d1xX31cxX8dxX88xX13xX3xX25xX56xX3xX31cxX2bexX197xX333xXexX3xX50xX84xX32xX1xX3xX7xX15xX3xX1ccxX1d9xX91xX31cxXc9xX8dxXcxXcxX1cxX3xX4xX32axX6xX3xXcxX1xX32axX3xXexX48xX30fxX32xX1cxX3xX88xX1xX36xX32xX1xX3xXbxX1xX32axX184xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX4exX61xX197xXaxX12xXb4xXc9xXb4xXc9xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX2bexX197xX27xX32xX27dxX3xXexX1xX84xX3xX2c8xX2c9xX27dxX3xXexX1xX56xX32xX1xX3xXbxX1xX15xX27dxX3xX4xXebxX32xX1cxX3xX50xX4exX56xX32xX3xX32xX1cxX56xX32xX1xX27dxX3xX4xXebxX32xX1cxX3xX50xX4exX56xX32xX3xX4xX2e2xX3xX7xX2e5xX3xXexX43xX2cxX4xX3xXexX1xX2bexX51xX4xX3xX32xX1cxX1xXdxXb6xX1fxX3xXexf64axX4xX3xXexX43xXdxX375xX32xX3xX73xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX27xX32xX3xX1xX4exX80xXexX3xX50xX51xX32xX1cxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX7xX1exXexX3xX25xX56xX3xX50xX84xX32xX1xX3xX73xac8bxX3xXe1xX1exX4exX3xX4xX1exX4exX3xX73xX333xXexX3xX3d6xX2bexX38axX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX7xX1exXexX3xX25xX100xX3xXb4xXc9xXb4xXc9xX3xXexXcfxX32xX1xX184xX0xX91xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf1d2xX2bexXexX1xX4exX43xXaxX12xXcxX1xX6xX32xX1xX3xXa0xX2bexXb6xX0xX91xXbxX12
Thanh Huê