Huyện Hà Trung tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 4-6, huyện Hà Trung chưa ghi nhận trường hợp nào mắc vi-rút SARS-CoV-2, tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch (PCD) bệnh do COVID-19 của huyện, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác PCD.
a15ex12f2dxc9caxa74fxf507xdca2x1322dxe2e3xa166xX7xdbbfxaeabx11c5fxef1bx1187ax102b7xX5xd2e5xXaxdee4xX0xX7xXexf00ex137f9xa345xff6fxX12x13559xffbcx13b55xde1dxX18xX3xX1bx13bbbxX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xXexcd67xX18xX19xX3xX4x12eb0xa415xX18xX19xX3xXbxX1x1085dxX18xX19xf777xX3xX4xX1xdc8cxX18xX19xX3xfde4xd65dxX4xX1xX3xb0d4xae27x10dd1xc122xd41exf47cxX2x12916xX0xe511xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX50xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX42xXaxX12xXcxfee1xX18xX1xX3x125fbx12340xX18xX3xX18xX19xX22xX1dxX3x133a0xX4cxce25xX3axX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX1bxX22xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX30xX6xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xb54dxX18xX3xXexX16xX30xX31xX18xX19xX3xX1x13e04xXbxX3xX18xX22xX17xX3xad7fx13580xX4xX3x119cexXdxX4cxX16x1330bxXexX3x12c13x1425cxfdb1xXb8xX4cxX47xX17xX49xX4cx11611xX3axX3xXexX1cxX1dxX3xX18xX1xXdxd5a4xX18xX3xXexX16xX30x1428axX4xX3xX42xXdx10c4fxX18xX3x1086cxXdxX74xX18xX3xXbxX1xdd9cxX4xX3xXex102e2xXbxX3xX4xbdd3xX6xX3xX42xX43xX4xX1xX3xXd9xX1exX18xX1xX3axX3x13a5fxX6xX18xX3xX4xX1xf182xX3xX73xXe4xX17xX3x132ebxXf6xX47xace5xc870xX3xXbxX1xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3xX102x103f5xX47xX4bxX106xX3xXd9xX1exX18xX1xX3xX42xX17xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exX3xX4xXe8xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3axX3xX4xaf6axX4xX3xX18xX19xX22xX18xX1xX3axX3xX4xX13dxX4xX3xX73xX43xX6xX3xXbxX1xX30x127d6xX18xX19xX3xXexXdxX74xXbxX3xXexc21fxX4xX3xXexX16xXdxf3bcxX18xX3x12548xX1xX6xXdxX3xX4xX13dxX4xX3xXd9xXdxX1exX18xX3xXbxX1xX13dxXbxX3xX4xe3a7xXbxX3xXd9xX13dxX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4x1431dxX18xX19xX3xXexX13dxX4xX3xX11bxX47xX4bxc0f4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX42xX1dxXaxX12xX0xXdxXadxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xXexX1xX1cxXadxXd9xX3xXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax14245xXdxX42xXexX1xa497xX3xc368xb98exX1d4xXbxe310xdc7fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1d1xX3xX7exX1d4xX1d4xXbxX1d7xX1d8xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX193xXd9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX193xXb1xX18xX50xX18xX10xX1ccxX7xX50xXc1xX2xXc1xXc1xX50xX2xX7cxX1d3xX42xf585xX2xX210xX7cxc478xX214xXc1xXexX1d3xXc1xX210xX4exX7exX5xX1d4xX193x10337xXbxX19xa59cxX16xX9xX7cxX2xXc1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX1bxX22xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xXexX2bxX18xX19xX3xX4xX30xX31xX18xX19xX3xXbxX1xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exXaxX3xX1ccxXdxX42xXexX1xX9xXaxX1d3xX1d4xX1d4xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7exX1d4xX1d4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX47xX13dxX4xX3xX5xe5b9xX4xX3xX5xX30xXa6xX18xX19xX3xXexX16xXdxX162xX18xX3xX165xX1xX6xXdxX3xX4xX188xX18xX19xX3xXexX13dxX4xX3xXbxX1xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exX193xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX42xX1dxXaxX12xX0xXdxXadxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX1ccxXdxX42xXexX1xX1d1xX3xX1d3xX1d4xX1d4xXbxX1d7xX1d8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1d1xX3xa246xX214xX214xXbxX1d7xX1d8xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX193xXd9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX193xXb1xX18xX50xX18xX10xX1ccxX7xX50xXc1xX2xXc1xXc1xX50xX2xX7cxX1d3xX42xX210xX2xX210xX7cxX210xXc1xX1d3xXexXc1xX2xX1d3xX214xX4exX5xX1d4xX193xX220xXbxX19xX223xX16xX9xX31dxX31dxX214xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX1bxX22xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xXexX2bxX18xX19xX3xX4xX30xX31xX18xX19xX3xXbxX1xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exXaxX3xX1ccxXdxX42xXexX1xX9xXaxX1d3xX1d4xX1d4xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX31dxX214xX214xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX42xX1dxXaxX12xX47x10299xX18xX19xX3xXb1xXd1xXdxX3xXb1xXdxX1exX4xX3xX73xd97exX1dxX3xXadxXe4xX18xX1xX3xX4xX188xX18xX19xX3xXexX13dxX4xX3xXexX1cxX1dxXcbxX18xX3xXexX16xX1cxX1dx109efxX18xX3xX4xX13dxX4xX3xX18x12b73xXdxX3xX42xX1cxX18xX19xX3axX3xXexX1xX188xX18xX19xX3xX73xXdxX1exXbxX3xXb1xX3fbxX3xXbxX1xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3axX3xXf6xX47xX105xX3xX11bxX47xX4bxX3xXd9xX1exX18xX1xX3xX42xX17xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX1bxX22xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xXfcxX3xX73xXe4xX17xX3x13d31xXf6x147acxX4bxX3xX4xX13dxX4xX3xX1d7xa74bxX3axX3xXexX1xX43xX3xXexX16xX179xX18xX3xX42xX1cxX1dxX3xXexX16x145cfxX3xX1xX17xXe4xXexX3xX73xX403xX18xX19xX3xXf6xX47xX105xX3xX11bxX47xX4bxX3xX42xX17xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exX3xX4xX179xXbxX3xX1d7xX467xX3xXexX1xX29exX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexX3exXexX3xX4xX188xX18xX19xX3xXexX13dxX4xX3xX11bxX47xX4bxX3xXb1xX22xX3xX73x1274cxXadxX3xXd9xX4bfxX17xX3xf6c4xX18xX3xX73xX43xX18xX1xX3xXexX479xX18xX1xX3xX1xX479xX18xX1xX3xX1d7xX467xX3xX1xX403xXdxX3axX3xXexXdxX74xXbxX3xXexX15cxX4xX3xXbxX1xX13dxXexX3xXexX16xXdxX162xX18xX3xX165xXdxX18xX1xX3xXexX74xX1d8xX3xX42xX1cxX1dxX3xXexX16xX479xX3xXb1xX22xX3xXexX1xX29exX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexX3exXexX3xX4xX188xX18xX19xX3xXexX13dxX4xX3xX11bxX47xX4bxX3axX3xX165xXdxX162xXadxX3xXexX16xX6xX3axX3xX19xXdxX13dxXadxX3xX7xX13dxXexX3xXb1xXdxX1exX4xX3xXexX1xX29exX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX13dxX4xX3xXd9xXdxX1exX18xX3xXbxX1xX13dxXbxX3xX11bxX47xX4bxX3xXexX16xXcbxX18xX3xX73xX43xX6xX3xXd9xX22xX18xX3xXbxX1xX15cxX3xXexX16xX13dxX4xX1xX193xX3xX105xX17xX22xX18xX3xXb1xXdxXcbxX18xX3axX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxXcbxX18xX3axX3xXbxX1xX15cxX3xX18xb4b5xX3xX5xX1cxX188xX18xX3xX5xX22xX3xX5xX29exX4xX3xX5xX30xXa6xX18xX19xX3xX18xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX3exXexX3axX3xX73xXdxX3xX73xc72cxX1cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX188xX18xX19xX3xXexX13dxX4xX3xXexX1cxX1dxXcbxX18xX3xXexX16xX1cxX1dxX3fbxX18xX3xXbxX1xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exX193xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX42xX1dxXaxX12xX0xXdxXadxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX1ccxXdxX42xXexX1xX1d1xX3xX1d3xX1d4xX1d4xXbxX1d7xX1d8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1d1xX3xX7exX210xX210xXbxX1d7xX1d8xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX193xXd9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX193xXb1xX18xX50xX18xX10xX1ccxX7xX50xXc1xX2xXc1xXc1xX50xX2xX7cxX1d3xX42xX210xX2xX210xX210xX210xX7cxX1d3xXexX7cxX7cxX1d3xX210xX210xX5xX1d4xX193xX220xXbxX19xX223xX16xX9xX4exX7cxX7cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX1bxX22xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xXexX2bxX18xX19xX3xX4xX30xX31xX18xX19xX3xXbxX1xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exXaxX3xX1ccxXdxX42xXexX1xX9xXaxX1d3xX1d4xX1d4xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7exX210xX210xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX42xX1dxXaxX12xXcxX16xX30xXd1xX4xX3xX42xXdxXd6xX18xX3xXd9xXdxX74xX18xX3xXbxX1xXe0xX4xX3xXexXe4xXbxX3xX4xXe8xX6xX3xX42xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exX3axX3xX7xX3exX3xX5xX30xXa6xX18xX19xX3xX5xX6xX17xX3xX73xX403xX18xX19xX3xX73xXdxX3xX5xX22xXadxX3xXb1xXdxX1exX4xX3xcda4xX3xXf6xXaexX4xX3xX45fxXdxX18xX1xX3axX3xXf6xXaexX4xX3xd351xXdxX6xX18xX19xX3axX3xXcxX11bxX3xX1bx103e7xX3xX47xX1xX6fxX3x11569xXdxX18xX1xX3xXb1xX22xX3xXadxX403xXexX3xX7xX3exX3xXb1xX3d2xX18xX19xX3xX4x14647xX3xX42xX43xX4xX1xX3axX3xX165xX1xXdxX3xXexX16xX72exX3xXb1xX3fbxX3xX73xX43xX6xX3xXbxX1xX30xX152xX18xX19xX3xX73xX3fbxX1cxX3xX73xX30xXa6xX4xX3xX19xXdxX13dxXadxX3xX7xX13dxXexX3xX4xX1x11818xXexX3xX4xX1x10e8exX3axX3xff73xX1cxX4bfxX18xX3xX5x104f1xX3xXexX3exXexX3xXb1xX22xX3xXexX1xX29exX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX18xX19xX1xXdxXcbxXadxX3xXb1xXdxX1exX4xX3xX165xX1xX6xXdxX3xXd9xX13dxX17xX3xXb1xX22xX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xX1dxX3xXexX74xX3xX193xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX42xX1dxXaxX12xX0xXdxXadxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX1ccxXdxX42xXexX1xX1d1xX3xX1d3xX1d4xX1d4xXbxX1d7xX1d8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1d1xX3xX7exX1d4xX1d4xXbxX1d7xX1d8xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX193xXd9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX193xXb1xX18xX50xX18xX10xX1ccxX7xX50xXc1xX2xXc1xXc1xX50xX2xX7cxX1d3xX42xX210xX2xX210xX210xX31dxX214xX1d4xXexXc1xX1d3xXc1xX7cxX2xX5xX1d4xX193xX220xXbxX19xX223xX16xX9xX2xX1d3xX1d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX1bxX22xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xXexX2bxX18xX19xX3xX4xX30xX31xX18xX19xX3xXbxX1xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exXaxX3xX1ccxXdxX42xXexX1xX9xXaxX1d3xX1d4xX1d4xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7exX1d4xX1d4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX42xX1dxXaxX12xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX73xX467xX3xXd9xX3exX3xXexX16xX6fxX3xX165xX1xX1cxX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX9bxXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xXexXe4xXdxX3xXcxX16xXe4xXadxX3xXexX1xX29exX4xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXadxX3xX4x148aaxX1dxX3xXexX16xX749xX18xX19xX3xe837xX914xXadxX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xXb1xX22xX3xXd9xX4bfxX17xX3xXb1xX1exX3xX16xec1fxX18xX19xX3xX1bxX22xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX193xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX42xX1dxXaxX12xX0xXdxXadxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX1ccxXdxX42xXexX1xX1d1xX3xX1d3xX1d4xX1d4xXbxX1d7xX1d8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1d1xX3xX7exX1d4xX1d4xXbxX1d7xX1d8xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX193xXd9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX193xXb1xX18xX50xX18xX10xX1ccxX7xX50xXc1xX2xXc1xXc1xX50xX2xX7cxX1d3xX42xX210xX2xX210xX7cxX7exX2xX31dxXexX31dxX7cxX4exX2xX7cxX5xX1d4xX193xX220xXbxX19xX223xX16xX9xX31dxX214xX31dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX1bxX22xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xXexX2bxX18xX19xX3xX4xX30xX31xX18xX19xX3xXbxX1xX37xX18xX19xX3axX3xX4xX1xX3exX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxX4cxX2xX4exXaxX3xX1ccxXdxX42xXexX1xX9xXaxX1d3xX1d4xX1d4xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7exX1d4xX1d4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX17xX42xX1dxXaxX12xX1bxXdxX1exX18xX3axX3xX7xX3exX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX73xXdxX3xXexX933xX3xXb1xX3d2xX18xX19xX3xX42xX43xX4xX1xX3xXb1xX22xX3xX4xX13dxX4xX3xX18xX152xXdxX3xX165xX1xX13dxX4xX3xXb1xX3fbxX3xXb1xX22xX3xX73xX74xX18xX3xX73xX43xX6xX3xXbxX1xX30xX152xX18xX19xX3xX73xX30xXa6xX4xX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexXe4xXdxX3xX18xX1xX22xX3xX5xX22xX3xX7exX7exX210xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX102xX214xX2xX1d3xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX73xX467xX3xX73xXe8xX3xXexX1xX31xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX3axX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX37xX18xX3xX214xX7cxX210xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX73xX6xX18xX19xX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX106xX1d8xX3xX7xX3exX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX73xX30xXa6xX4xX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xX1dxX3xXexX74xX3xXexX9bxXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX5xX22xX3xX2xX31dxX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX102xX31dxX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX73xX467xX3xX73xXe8xX3xXexX1xX31xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX3axX3xX1xXdxX1exX18xX3xX4xX37xX18xX3xX1d3xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX73xX6xX18xX19xX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX106xX193xX3xX45fxX19xX30xX31xXdxX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX9bxXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX165xX1xX1cxX3xX4xX13dxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXcxX16xXe4xXadxX3xXexX1xX29exX4xX3xX18xX19xX1xXdxX1exXadxX3xX4xX914xX1dxX3xXexX16xX749xX18xX19xX3xX91dxX914xXadxX3xX18xX19xX1xXdxX1exXbxX3xXb1xX22xX3xXd9xX4bfxX17xX3xXb1xX1exX3xX16xX933xX18xX19xX3xX1bxX22xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xX73xX30xXa6xX4xX3xX4xX13dxX4xX3xXd9xX13dxX4xX3xX7x113a1xX3xX165xXdxX162xXadxX3xXexX16xX6xX3xX7xXe0xX4xX3xX165xX1xb002xX10xX3xX1xX22xX18xX19xX3xX18xX19xX22xX1dxX193xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb9xX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX11bxX1xX6xX18xX3xX45fxX19xX6xX0xX50xXbxX12
Phan Nga