“Người dân Palestine sẽ không chấp nhận bị chiếm đóng mãi mãi”
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 3/1 nhấn mạnh sự cần thiết mở ra con đường chính trị mới nhằm chấm dứt sự chiếm đóng của Israel.
f7e1x15815x11ef2x11f84x17a9axf921x150d6x12d31x16746xX7x18554x14035x16da3x11a37x1433ex16f05xX5x119fexXax11e5ax1773bx1003fx16b11x17a0bx179c0xXdxX3x1120cx12a1ex1503axX3x143daxX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX7x1412exX3x114d3xX1x16a08xX1cxX15xX3xX4xX1x11c50xXbxX3xX1cxX1x11b50xX1cxX3x12492x13ef7xX3xX4xX1xXdx165f5xfd71xX3x15924x14008xX1cxX15xX3xX42x16754xXdxX3xX42xX4axXdx13f4bxX0x13d35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14af0xX10xX6xX1axXaxX12xXcx10e74xX1cxX15xX3xXexX1x138b4xX1cxX15xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3x1834dxX6xX1xX42x117f3x171eaxX1axX3x12f27xX3bxX3bxX6xX7xX3xX1cxX15x114a1x17accxX3x11906xX52xX2xX3xX1cxX1xX33xX1cxX3xX42x181cfxX1cxX1xX3xX7x111d0xX3xX4x13b0axX1cxX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX42x1430fxX3x162b0xX6xX3xX4xX80xX1cxX3xX44xX16xX17xX1cxX15xX3xX4xX1x115ffxX1cxX1xX3xXexXadxX3cxX3xX42xfec1xXdxX3xX1cxX1x13048xX42xX3xX4xX1xX33xX42xX3xX1ax171f0xXexX3xX7xX9exX3xX4xX1xXdxX41xX42xX3xX44xX45xX1cxX15xX3xX4x17c34xX6xX3x15d9exX7xXadxX6xX10xX5x11891xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf876xX6xXbxXexXdxX80xX1cxXaxX12xX0xXdxX42xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX42xX7x16dc0xXbxX1xX80xXexX80xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX1axXdxX7xXbxX5xX6xX8dx103bfxX3xX3bxX5xX80xX4xX2bxfc1cxX3xX42xX6xXadxX15xXdxX1cxX116xX5xX10x12789xXexX12cxX3xX6xX81xXexX80xX133xX3xX42xX6xXadxX15xXdxX1cxX116xXadxXdxX15xX1xXexX12cxX3xX6xX81xXexX80xX133xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX14xX15xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX7xX29xX3xX2bxX1xX2dxX1cxX15xX3xX4xX1xX33xXbxX3xX1cxX1xX38xX1cxX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xXdxX41xX42xX3xX44xX45xX1cxX15xX3xX42xX4axXdxX3xX42xX4axXdxXaxX3xX1x14a84xX1cxX1xX3x1500bxX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeexX3bxX6xX80xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX80xX6xXeex17af7xX1cxX52xX1cxX10xfaa0xX7xX52x16b6fxX1ccx1576bxX2xX52xX1ccx139ddx17f05xX1axX1ccxX2xX1d3xX8fxX1cexX1ccxX1cexXexX2xX1d2xX1ccxX5xX2xXeex12f8cxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX7xX29xX3xX2bxX1xX2dxX1cxX15xX3xX4xX1xX33xXbxX3xX1cxX1xX38xX1cxX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xXdxX41xX42xX3xX44xX45xX1cxX15xX3xX42xX4axXdxX3xX42xX4axXdxX50xXaxX3xX1axX6xXexX6xX116xXbxX1xX80xXexX80xX116xX80xXadxXdxX15xXdxX1cxX6xX5xX116xX7xXadxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12cxX52xX52xX4xX1axX1cxXdxX42xX15xXeexX1c4xXdxX10xXexX1cxX6xX42xXbxX5xX81xX7xXeexX1c4xX1cxX52xXexffb0xX1ccxX1cexX52xX81xXbxX5xX80xX6xX1axX10xX1axX52xX13exX7xX42xX7xX8dxX52xX1ccxX1cexX1ccxX1ccx16587xX1cexX2xX27cxX1cexX1d2xX52xX42xX6xX1xX42xX80xX81xX1axX27cxX6xX3bxX3bxX6xX7xXeexX1e3xXbxX15xXaxX3xX52xX12xXcxX68xX1cxX15xX3xXexX1xX6exX1cxX15xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX7cxX6xX1xX42xX80xX81xX1axX3xX84xX3bxX3bxX6xX7xXeexX3x11eedx136b2xX1cxX1xX12cxX3xX84x12f48xX1exX52xXcxXcx17d15x16e54xX14x100c8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1352dxX80xX1axX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX1xX4axX1cxX15xX3xXexXdxX1cxX3xX4xX1xXbcxX1cxX1xX3xXexX1xXd3xX4xX3x1847bxX84xX2c3xX84xX3xX4xXe5xX6xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10x108dfxX3xXbxX1x16b65xXexX3xX3bxXdx1496axX81xX3xX3bxX41xX3xX42xX99xX4xX3xX4xX81x12121xX4xX3xX1x158c2xXbxX3xX2bx10871xX80xX3xX1axX8cxXdxX3xX1ccxX3xX1cxX15xX8cxX8dxX3xX4xXe5xX6xX3xX61xX321xXdxX3xX44xfed4xX1cxX15xX3xXfexX310xX4xX1xX3xX42xX99xX1cxX15xX3xXexX1xX81xX321xX4xX3xX44xX1a8xX1cxX15xX3xX2c3xX6xXexX6xX1xX30cxX3xXcxX68xX1cxX15xX3xXexX1xX6exX1cxX15xX3xX84xX3bxX3bxX6xX7xX3xX2bxX1x16838xX1cxX15xX3xX44xX3cxX1cxX1xX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX7xX29xX3xX2bxX1xX2dxX1cxX15xX3xX4xX1xX33xXbxX3xX1cxX1xX38xX1cxX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xXdxX41xX42xX3xX44xX45xX1cxX15xX3xX42xX4axXdxX3xX42xX4axXdxX3xX1c4xX8cxX3xX1c4xXdx17c80xX4xX3xX4xX1xXdxX41xX42xX3xX44xX45xX1cxX15xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xX4xX1xX33xX42xX3xX1axXd3xXexX3xXbxX1x15e69xX3xX1x13c71xXbxX3xX1c4xXc5xXdxX3xX4xX310xX4xX3xX1cxX15xX1xX3cxX3x11b3axX81xX8dxX41xXexX3xX3efxX81xX6exX4xX3xXexX41xX3xX1c4xX8cxX3xXexX1xX10xX80xX3xX7xX9exX3xX3bxX1a8xX80xX3xXexXadxX3dfxX3xX4xXe5xX6xX3xX1cxX1xX45xX42xX3xX2dbxX321xX3xXexXd3xX3xX3efxX81xX6exX4xX3xXexX41xX30cxX3xX15xX340xX42xX3x17427xXdx17f9axX1cxX3xX1xX3dfxXbxX3xX3efxX81xX6exX4xX30cxX3xX7cx16b5bxX30cxX3xX42cxXdxX42exX1cxX3xX42xXdxX1cxX1xX3xX4xX1xX1bxX81xX3x14170xX81xX3xX2bcx1058ax13dd4xX2cbxX3xX1c4xX8cxX3xX14xX15xX6xX30cxX3xX44xX16xX3dfxX4xX3xXexX1xX8cxX1cxX1xX3xX5xX38xXbxX3xXabxX3xX7cxX6xX1axXadxXdxX1axX3xX2bcxXcxX1bxX8dxX3xX2dbxX6xX1cxX3xX14xX1xX6xX2cbxX3xX1c4xX8cxX80xX3xX1cx11868xX42xX3xX1ccxX1cexX1cexX1ccxXeexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX80xX1axX8dxXaxX12x11926xX1cxX15xX3xX4xX1xX80xX3xX3bxXdxX41xXexX3xX61xX321xXdxX3xX44xX340xX1cxX15xX3xXcxXadxX81xX1cxX15xX3xX16xff3cxX1cxX15xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX7xX29xX3xX7xXc5xX42xX3xX1xX325xXbxX3xX44xX315xX3xX44xX16xX6xX3xXadxX6xX3xX4xX310xX4xX3xX3efxX81xX8dxX41xXexX3xX44xX3cxX1cxX1xX3xX3efxX81xX6xX1cxX3xXexXadxX325xX1cxX15xX3xX1c4xX8cxX3xX4xXa1xX1cxX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX1cxX1xXcaxX42xX3xX3bxX1a8xX80xX3xX1c4xX3bexX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xXeexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX80xX1axX8dxXaxX12xX2dbxX42exX1cxX3xX4xX99xX1cxX1xX3xX44xX45xX30cxX3xXcxX68xX1cxX15xX3xXexX1xX6exX1cxX15xX3xX84xX3bxX3bxX6xX7xX3xX4x17969xX1cxX15xX3xX4xX1a8xX1cxX1xX3xX3bxX310xX80xX3xX1cxX41xX81xX3xXe8xX7xXadxX6xX10xX5xX3xXbxX1xX1a8xX1cxX3xX44xX6exXdxX3xX15xXdxX1a8xXdxX3xXbxX1xX310xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX8cxX3xX1cxX16xXc5xX4xX3xX42xX8cxX3xXexX1xX41xX3xX15xXdxXc5xXdxX3xXe5xX1cxX15xX3xX1xX321xX30cxX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX7xX29xX3xX3bxX81xX321xX4xX3xXbxX1xX1a8xXdxX3xXexX1a4xX42xX3xX44xX41xX1cxX3xX13xX4xX310xX4xX3xX5xX9exX6xX3xX4xX1xX325xX1cxX3xX4xX1xXbcxX1cxX1xX3xXexXadxX3cxX3xX2bxX1xX310xX4xXeexX50xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX80xX1axX8dxXaxX12xXcxX1xX310xX1cxX15xX3xX2xX1cexX3xX1c4x13a73xX6xX3xX3efxX81xX6xX30cxX3xXcxX68xX1cxX15xX3xXexX1xX6exX1cxX15xX3xX84xX3bxX3bxX6xX7xX3xX2bxX1xX373xX1cxX15xX3xX44xX3cxX1cxX1xX3xX42xX321xXexX3xXexXadxX80xX1cxX15xX3xX1cxX1xf949xX1cxX15xX3xX5xX9exX6xX3xX4xX1xX325xX1cxX3xX4xXe5xX6xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX5xX8cxX3xXexX1xX9exX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX15xX1xX3cxX3xX3efxX81xX8dxX41xXexX3xX4xXe5xX6xX3xX61xX321xXdxX3xX44xX340xX1cxX15xX3xX2dbxX1a8xX80xX3xX6xX1cxX3xX42cxXdxX42exX1cxX3xX1xX3dfxXbxX3xX3efxX81xX6exX4xX3xX1cxX489xX42xX3xX2xffe2xX1d2x172f3xX30cxX3xX1xX80x14356xX4xX3x109f8xX1bxX8dxX3xX1axX9exX1cxX15xX3xX42xX321xXexX3xX1cxX1xX8cxX3xX1cxX16xXc5xX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xXe5xX3xXexXadxX42exX1cxX3xX42xX1a8xX1cxX1xX3xX44xX33xXexX3xX5xX3cxX4xX1xX3xX7xf9c8xX3xX4xXe5xX6xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX116xX3xX1cxX4c3xXdxX3xX1cxX15xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX4xX45xX3xX44xXa1xX8dxX3xX44xXe5xX3xX4xX310xX4xX3xX3efxX81xX8dx1169axX1cxX3xX4xX1xXbcxX1cxX1xX3xXexXadxX3cxX3xX1c4xX8cxX3xX1axX1bxX1cxX3xX7xX9exXeexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX80xX1axX8dxXaxX12xXfexX81xX321xX4xX3xX44xX8cxX42xX3xXbxX1xX310xX1cxX3xX1x11ec4xX6xX3xX3bxX1a4xX1cxX1xX3xXexXadxX9exX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xX4xX81xX6exXdxX3xX4xX3dcxX1cxX15xX3xX15xXdxX643xX6xX3xXe8xX7xXadxX6xX10xX5xX3xX1c4xX8cxX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX30cxX3xX1axX80xX3xX7cxX43cxX3xX3bxX1a8xX80xX3xXexXadxX3dfxX3xX44xX4axX3xX2bxX41xXexX3xXexX1x10b81xX4xX3xX1c4xX8cxX80xX3xX1cxX489xX42xX3xX1ccxX1cexX2xX1d2xX3xX1axX80xX3xX7xX9exX3xX2bxX1xX310xX4xX3xX3bxXdxX3bexXexX3xX7xX1bxX81xX3xX7x18591xX4xX3xXexXadxX80xX1cxX15xX3xX4xX310xX4xX3xX1c4xX33xX1cxX3xX44xX713xX3xX3bxXdxX42exX1cxX3xX15xXdxXc5xXdxX30cxX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xX1c4xX8cxX3xX44xX3cxX1cxX1xX3xX4xX16xXeexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dbxX80xX1axX8dxXaxX12x160cfxX315xX3xXexX613xX3xX7xX6xX81xX3xX44xX45xX30cxX3xX15xXdxX643xX6xX3xXe8xX7xXadxX6xX10xX5xX3xX1c4xX8cxX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX2bxX1xX2dxX1cxX15xX3xX4xX45xX3xX42xX6exXdxX3xX3efxX81xX6xX1cxX3xX1xX3bexX3xX1cxX15xX80xX99xXdxX3xX15xXdxX6xX80xX3xX4xX1xXbcxX1cxX1xX3xXexX1xXd3xX4xX3xX1cxX8cxX80xX3xX1axX80xX3xX1exX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xXbxX1xX1a8xX1cxX3xX44xX6exXdxX3xX1c4xXdxX3bexX4xX3xXe8xX7xXadxX6xX10xX5xX3xX42xXabxX3xXadxX321xX1cxX15xX3xX4xX310xX4xX3xX2bxX1xX81xX3xX44xX3cxX1cxX1xX3xX4xX16xX3xX4xX561xX1cxX15xX3xX1cxX1xX16xX3xX4xX310xX4xX3xX3bxXdxX3bexX1cxX3xXbxX1xX310xXbxX3xX42xX8cxX3xX1cxX16xXc5xX4xX3xX1cxX8cxX8dxX3xXexX1xX9exX4xX3xX1xXdxX3bexX1cxX3xXexX99xXdxX3x101e6xX2dxX1cxX15xX3x15b66xX10xXadxX81xX7xX6xX5xX10xX42xXeexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX81xXexX1xX80xXadxXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3x126d1xX10xX81xXexX10xXadxX7xX0xX52xXbxX12
Theo Reuters