Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-5, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 34 đảng viên chính thức.
77c9x8df3xfd5cxe395x8803x11b35xf463xbaddx1044dxX7xa38cxe590x1093exe1baxef1fx86dfxX5x825axXaxX3xX7xXexf4e7xX5xX10xX9xXaxXexX10x1186fxXexbc65xX6xX5xXdx100f5x9269x83ffxX3xdaa6x89ffxX7xXexXdxc625xX15x10fbbxXax88c0x940dx92daxXdxX3xX1x9c71xXdxX3xdbaexX31xXdxX3xdc4cxXdxeac0xX27xX3xX30x10b27xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xe5dbx114c0xX3xXcxX1xc381xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3x9300x92e8xX3xXcx8cd7xX27xX15xa124xX23xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX5x1005dxX23xX3xXexX1xff43xX3x1196bx10214xX0xddbcxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1008axX10xX6xc96fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX49x81d3xX23xX22xX3xX2xba0cxX1exb82cx9a60xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX15xX5dxX23xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3x9345xXcxXcxd903xXcxXcxc918xX3xXexfc7fxX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX38xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX5xX67xX23xX3xXexX1xX6cxX3xX6exX6fxXacxX3xX23xX1xXdx8022x11bbdxX3xdaeexe07bxX3x9ee8x11cf1xX109xX10axX1exX109xX10axX109xXabx113f5xX3x9f42x84cbxX3xX38xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX4x917axX3xX38xX31xXdxX3xX83xXdxX103xX23xX3xX5xf9faxX23xX1xX3xX38xX31xd5a6xX3xX30xX42xX23xX22xX3x1026axX15xX3xbb8bxX1xdae5xXdxX3x10834xfb98xX3xdf51xX27xX6xX23xX3xX56xX57xX3xX114xX132xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX103xXbxX3xXexfe61xX23xX1xX3xX4x10633xX23xX22xX3x10062xfe2bxX3xX38xX42xX23xX22xX3xX56xXdxfa0cxX23xX3xX4xX1xd4a1xX23xX1xX3xXexX1xX6cxX4xX112xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6d4xX132xX83xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxb176xXdxX83xXexX1xX24xX3x11455xX10axX10axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX164xX2xX10axXbxX1cxX2dxX3xX83xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX3cxX5xX132xX4xX106xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5axXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX71xX71xXdxX112xX3cxX6xX132xXexX1xX6xX23xX1xX1xX132xX6xX112xX56xX23xX71xX23xX10xX1acxX7xX71xX109xX10axX109xX10axX71xX2xXabxX109xX83xX2xX2xX10axX10axXa9xX163x954dxXexXabxX164xX10ax10a3fxX5xXabxX1exX83xX7xX4xX1exX2xXa9xX10axXabxX112xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX15xX5dxX23xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX5xX67xX23xX3xXexX1xX6cxX3xX6exX6fxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX132xX23xXaxX2fxX141xXa4xX4xX3xX38xX31xXdxX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX83xX115xX3xX38xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX112xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxdde3xX1xXdxX103xX104xX3xX106xX107xX3xX109xX10axX2xXabxX1exX109xX10axX109xX10axXacxX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxXcxXd6xXcxXcxX3xX38xX12cxX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxX103xX23xX3xXexX1x101a8xX23xX22xX3xX5xddbdxXdxX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX1xX15axX3xXexXdxX16dxX27xX3xX2f4xX22xX1xe876xX3xX144xX27xX15xf1dcxXexX3xX30xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xX5xX67xX23xX3xXexX1xX6cxX3xX6exX6exX6exX3xX38xX5dxX3xX5axX6xX112xX3xX80xX132xX31xXexX3xX38xX35xX23xX22xX3xX3cxXa4xX132xX3xX4xX1xX172xXacxX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX27xX15xX16dxX23xX3xXexX5axX27xX15xX5dxX23xXacxX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX38xX13exXdxX3xX23xX22xX132xX31xXdxX3xX38xa8e0xX32dxX4xX3xX144xX27xX6xX23xX3xXexb625xX104xX3xX38xbda7xX15xX3xX104xX31xX23xX1xX112xX3xX141xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xX144xX27xX42xX23xX3xX5x106b0xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX3aex815axX4xX3xX56xX5dxX3xX3cxXa4xX132xX3xX4xX1xX172xX3xX38xX3aexX32dxX4xX3xXexa0c4xX23xX22xX3xX4xX3aexa8a9xX23xX22xXacxX3xX1xX132xX31xXexX3xX38xX35xX23xX22xX3xX3cxXa4xX132xX3xX4xX1xX172xX3xXexX5axX16dxX23xX3xX38xX340xX6xX3xX3cxX57xX23xX3xXexX15axX23xX1xX3xX38xXdxX3xX56xX57xX132xX3xX23xX5dxX3xX23xX345xXbxXacxX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xXbxX1xXa4xXexX3xX23xX22xX4exX23xX3xX56xX57xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4x90a7xXbxX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xX132xX3xX3cxXa4xX132xX3xX4xX1xX172xX3xX38xX3aexX32dxX4xX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxX103xX23xX3xXexX13exXexX2dxX3xX56xXdxX103xX4xX3xX106xXdxX3exX104xX3xXexX5axX6xXacxX3xX1cx1145axX3xX5xX3d4xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3cxXa4xX132xX3xX4xX1xX172xX3xX23xX16dxX27xX3xX106xX340xXbxX3xXexX1xX3f6xXdxXacxX3xX106xX1xX328xX4xX3xXbxX1x7cd8xX4xX3xX4xX142xX3xX3cxX42xX23xX3xX56xXdxX103xX4xX3xX38xX3aexX6xX3xXexXdxX23xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX115xX3xXexX1xc3c0xXexXacxX3xXexX1xXdxX345xX27xX3xX106xX1xXa4xX4xX1xX3xX144xX27xX6xX23xX112xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX139xX15xX3xX49xX4axX3xX38xX12cxX3xX5xX12cxX23xX1xX3xX38xX31xX132xXacxX3xX4xX1xX15axX3xX38xX31xX132xXacxX3xXexX31xX132xX3xX38xXdxX5dxX27xX3xX106xXdxX103xX23xX3xX4xX1xX132xX3xX83xX132xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX103xXbxX3xX3cxX3aexX27xX3xX4xX1xX172xX23xX1xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX172xX4xX1xX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxX103xX23xX3xXexX13exXexX3xX23xX22xX1xX340xX3xX144xX27xX15xX345xXexX3xX56xX5dxX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xXbxX1xXa4xXexX3xX1xX57xX23xX1xX3xX3cxXa4xX132xX3xX30xX42xX23xX22xX2dxX3xXexX1xX6xX104xX3xX104xX3aexX27xX3xX4xX1xX132xX3x10e5axX18axX2f4xX114xX3xXexX15axX23xX1xX3xX4xX1xX15axX3xX38xX31xX132xX3xXexX5axXdxX3exX23xX3xX106xX1xX6xXdxX3xXexXdxX345xXbxX3xX23xX1xX4d3xX23xX3xX1xc660xX3xX7xX142xXacxX3xXexX5axX42xX3xX106xX345xXexX3xX144xX27xX42xX3xX22xXdxX42xXdxX3xX144xX27xX15xX345xXexX3xXexX1xX139xX3xXexX4b3xX4xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xX1xX172xX23xX1xX3xXd3xXcxXcxX80xX141xXd9xX3xX144xX27xX6xX3xX83xX340xX4xX1xX3xX56xX4b3xX3xX3cxX3aexX27xX3xX4xX1xX172xX23xX1xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX172xX4xX1xXacxX3xX23xX3b8xX23xX22xX3xX4xX6xX132xX3xX104xX6cxX4xX3xX38xX35xX3xX1xX57xXdxX3xX5x10494xX23xX22xX3xX4xX1xX132xX3xXexXdcxX3xX4xX1xX6cxX4xXacxX3xX4xX4exX23xX22xX3xX83xX3b8xX23xX112xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5axX2dxXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1acxXdxX83xXexX1xX24xX3xX1b3xX10axX10axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX164xX2xX237xXbxX1cxX2dxX3xX83xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX3cxX5xX132xX4xX106xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5axXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX71xX71xXdxX112xX3cxX6xX132xXexX1xX6xX23xX1xX1xX132xX6xX112xX56xX23xX71xX23xX10xX1acxX7xX71xX109xX10axX109xX10axX71xX2xXabxX109xX83xX2xX2xX10axX10axX232xX10axX1b3xXexX164xX164xX164xX1b3xX5xX232xX1exX83xX7xX4xX1exX2xXa9xX2xX163xX112xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX15xX5dxX23xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX5xX67xX23xX3xXexX1xX6cxX3xX6exX6fxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX132xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX5axX2dxXaxX2fxX30xX5aaxX23xX22xX3xX4xX1xX172xX3xX30xf5c0xX3xX80x9f67xX27xX3x1088bxX27xX15xX345xXexXacxX3xccf7xXdxXa4xX104xX3xX38xX13exX4xX3xX49xX4axX3xXcxXcxXd6xXcxXcxX3xXexX5axb0f5xX23xX1xX3xX3cxX57xX15xX3xX3cxXa4xX132xX3xX4xXa4xX132xX3xX106xXdxX3exX104xX3xX38xXdxX3exX104xX3xX4xX139xX6xX3xX18axX6xX23xX3xX4xX1xX44axXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxXcxXd6xXcxXcxXacxX3xX23xX1xXdxX103xX104xX3xX106xX107xX3xX109xX10axX2xXabxX1exX109xX10axX109xX10axX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX80xX31xX3xXexX67xX23xX22xX3xX56xXdxb477xX23xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX345xXbxX3xXexX4b3xX4xX3xX38xX3aexX32dxX4xX3xX104xX4axX3xX5axX35xX23xX22xX3xX38xX345xX23xX3xX56xX15fxX23xX22xX3xX7xX3b8xX27xXacxX3xX56xX15fxX23xX22xX3xX1cxX6xXacxX3xX3cxXdxX16dxX23xX3xX22xXdxX3dcxXdxXacxX3xX1xX42xXdxX3xX38xX42xX132xX3xX56xX3dcxXdxX3xX4xX4exX23xX22xX3xX23xX22xX1xX103xX3xX1xXdxX103xX23xX3xX38xX31xXdxXacxX3xX5xX57xX3xX4xX142xX3xX7xX4axX3xX38xX3exX3xXexX5axXdxX3exX23xX3xX106xX1xX6xXdxX3xX4xXa4xX4xX3xX6cxX23xX22xX3xX83xX4b3xX23xX22xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX23xX22xX1xX103xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xXacxX3xX1cxX3b8xX15xX3xX83xX115xX23xX22xX3xX4xX1xX172xX23xX1xX3xX144xX27xX15xX5dxX23xX3xX38xXdxX103xX23xX3xXexX487xX3xX56xX57xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX5axXdxX3exX23xX3xX4xXa4xX4xX3xX83xX340xX4xX1xX3xX56xX4b3xX3xXexX1xX57xX23xX1xX3xXbxX1xX13exX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX104xXdxX23xX1xX112xX3xX80xX31xX3xXexX67xX23xX22xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX23xX22xX1xX103xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX38xX3aexX32dxX4xX3xX38xX67xX27xX3xXexX3aexX3xX38xX5aaxX23xX22xX3xX3cxX35xXacxX3xX1xXdxX103xX23xX3xX38xX31xXdxXacxX3xXbxX1xX4b3xX4xX3xX56xX4b3xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xX4xX1xX15axX3xX38xX31xX132xXacxX3xX38xXdxX5dxX27xX3xX1xX57xX23xX1xX3xXexX5axX16dxX23xX3xX104xX4exXdxX3xXexX5axX3aexX3f6xX23xX22xX3xX104xX31xX23xX22xX3xX4xX139xX6xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX142xX3xX144xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX3aexX3dcxX4xXacxX3xXbxX1xX4b3xX4xX3xX56xX4b3xX3xXexX13exXexX3xX23xX22xX3aexX3f6xXdxX3xX83xX3b8xX23xX3xX56xX57xX3xX83xX132xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX103xXbxX112xX3xXcxX5axX132xX23xX22xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xX4xX42xXdxX3xX4xXa4xX4xX1xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xX1xX172xX23xX1xXacxX3xX49xX4axX3xXcxXcxXd6xXcxXcxX3xX38xX12cxX3xXexX1xX6xX104xX3xX104xX3aexX27xX3xXexX5axX7c2xX23xX1xX3xX141xX1xX139xX3xXexX340xX4xX1xX3xX582xX18axX2f4xX114xX3xXexX15axX23xX1xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX3cxX13exXacxX3xX3cxXdcxX3xX7xX27xX23xX22xXacxX3xX3cxX12cxXdxX3xX3cx11d52xX3xX83xX6xX23xX1xX3xX104xX4b3xX4xX3xXcxXcxX80xX141xX3xXexX1xX27xX35xX4xX3xXexX1xX3bcxX104xX3xX144xX27xX15xX5dxX23xX3xX22xXdxX42xXdxX3xX144xX27xX15xX345xXexX3xX4xX139xX6xX3xX49xX4axX2dxX3xX5axX57xX3xX7xX132xXa4xXexXacxX3xX4xX328xXexX3xX22xXdxX42xX104xX3xXexX1xX3f6xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX22xXdxX42xXdxX3xX144xX27xX15xX345xXexX3xXcxXcxX80xX141xX3xXexb20dxX3xX2xX3xX38xX345xX23xX3xX109xX163xX3xX23xX22xX57xX15xX2dxX3xXexX5axX16dxX23xX3xXabxX10ax10e51xX3xXcxXcxX80xX141xX3xX4xX139xX6xX3xX49xX4axX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxX103xX23xX3xX83xX340xX4xX1xX3xX56xX4b3xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexX5axX115xX4xX3xXexX27xX15xX345xX23xX3xX104xX6cxX4xX3xX38xX35xX3xX163xX3xX56xX57xX3xX164xX112xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1acxXdxX83xXexX1xX24xX3xX1b3xX10axX10axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX164xX163xX1b3xXbxX1cxX2dxX3xX83xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX3cxX5xX132xX4xX106xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5axXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX71xX71xXdxX112xX3cxX6xX132xXexX1xX6xX23xX1xX1xX132xX6xX112xX56xX23xX71xX23xX10xX1acxX7xX71xX109xX10axX109xX10axX71xX2xXabxX109xX83xX2xX2xX10axX10axX232xX163xX10axXexX232xX1b3xX164xX237xX5xX2xX1exX83xX7xX4xX1exX2xXa9xX2xX237xX112xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX15xX5dxX23xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX5xX67xX23xX3xXexX1xX6cxX3xX6exX6fxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX132xX23xXaxX2fxX30xX42xX23xX22xX3xX56xXdxX16dxX23xX3xXbxX1xXa4xXexX3xX3cxXdxX3exX27xX3xXexX1xX6xX104xX3xX5xX27xX4d3xX23xX3xXexX31xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX112xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX5axX132xX23xX22xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xX1cxX3b8xX15xX3xX83xX115xX23xX22xX3xX30xX42xX23xX22xXacxX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxXcxXd6xXcxXcxX3xX5xX27xX4exX23xX3xX144xX27xX6xX23xX3xXexX3b8xX104xX3xX38xX345xX23xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xX22xXdxXa4xX132xX3xX83xX4b3xX4xX3xX4xX1xX172xX23xX1xX3xXexX5axX340xX3xXexX3aexX3xXexX3aexX4axX23xX22xX3xX4xX1xX132xX3xX4xXa4xX23xX3xX3cxX35xXacxX3xX38xX42xX23xX22xX3xX56xXdxX16dxX23xX2dxX3xX1cxX3b8xX15xX3xX83xX115xX23xX22xX3xXexXdcxX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX38xX42xX23xX22xX3xXexX5axX132xX23xX22xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX56xX7a4xX23xX22xX3xX104xX31xX23xX1xX2dxX3xX56xXdxX103xX4xX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxX103xX23xX3xX141xX1xX15axX3xXexX1xX340xX3xX10axXabxX1exX141xXcxX71xXcxab63xX3xX4xX139xX6xX3xX18axX35xX3xX141xX1xX172xX23xX1xX3xXexX5axX340xX3xX22xX328xX23xX3xX56xX3dcxXdxX3xX2f4xX22xX1xX340xX3xX144xX27xX15xX345xXexX3xXcxX5axX27xX23xX22xX3xX3aexX142xX23xX22xX3xX164xX3xXd3xX13cxX1xX120xX6xX3x10274xX6exX6exXd9xX3xX38xX31xXexX3xX23xX1xXdxX5dxX27xX3xX106xX345xXexX3xX144xX27xX42xX3xX144xX27xX6xX23xX3xXexX5axd238xX23xX22xX112xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX115xX4xX3xX1xXdxX103xX23xX3xXbxX1xX3aexX142xX23xX22xX3xX4xX1xX3b8xX104xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX38xX35xX23xX22xX3xcb10xX30xX132xX57xX23xX3xX106xX345xXexX3x7e2exX3xX106x9d53xX3xX4xX3aexX142xX23xX22xX3xXe13xX3xXexX5axXa4xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX103xX104xX3xXe13xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX5axXdxX3exX23xbc1fxXacxX3xX23xX1xXdxX103xX104xX3xX106xX107xX3xX109xX10axX109xX10axX3xXe13xX3xX109xX10axX109xXabxXacxX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxXcxXd6xXcxXcxX3xXbxX1xX44axX23xX3xX38xX44axX27xX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxX103xX23xX3xX1xXdxX103xX27xX3xX144xX27xX42xX3xX164xX3xX4xX1xX3aexX142xX23xX22xX3xXexX5axX7c2xX23xX1xX3xXexX5axXdb3xX23xX22xX3xXexX3b8xX104xXacxX3xX163xX3xX106xX1xX3b8xX27xX3xX38xX35xXexX3xXbxX1xXa4xX3xX56xX57xX3xX104xX35xXexX3xX7xX13exX3xX4xX1xX15axX3xXexXdxX16dxX27xX3xX4xX1xX139xX3xX15xX345xX27xX3xX5xX57xX24xX3xXcxXe16xX3xX5xX103xX3xX1xX5aaxX3xX7xX142xX3xX38xX3aexX32dxX4xX3xXexXdxX345xXbxX3xX23xX1xX4d3xX23xX3xX56xX57xX3xX22xXdxX42xXdxX3xX144xX27xX15xX345xXexX3xXexX5axX115xX4xX3xXexX27xX15xX345xX23xX3xX104xX6cxX4xX3xX38xX35xX3xX163xX3xX56xX57xX3xX164xX3xX38xX31xXexX3xXa9xX10axXaccxX3xXexX5axX4axX3xX5xX16dxX23xX2dxX3xXexX13exXdxX3xXexX1xXdxX3exX27xX3xX232xX10axXaccxX3xX23xX22xX3aexX3f6xXdxX3xX83xX3b8xX23xXacxX3xX83xX132xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX103xXbxX3xX1xX42xXdxX3xX5xX616xX23xX22xX3xX56xX5dxX3xX22xXdxX42xXdxX3xX144xX27xX15xX345xXexX3xXcxXcxX80xX141xX3xX4xX139xX6xX3xX49xX4axX2dxX3xX2xX10axX10axXaccxX3xX4xXa4xX4xX3xX38xXdxX3exX104xX3xX3cxX3aexX27xX3xX4xX1xX172xX23xX1xX3xXbxX1xX4b3xX4xX3xX56xX4b3xX3xXexX13exXexX3xX23xX1xXdxX103xX104xX3xX56xX4b3xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX6cxX23xX22xX3xXexX31xXdxX3xX38xX340xX6xX3xX3cxX57xX23xX3xX83xX3b8xX23xX3xX4xX3aexX2dxX3xX232xX232xXaccxX3xX83xX3b8xX23xX3xX7xX13exX3xX38xX3aexX32dxX4xX3xXbxX1xX139xX3xX7xX120xX23xX22xX3xX38xXdxX103xX23xX3xXexX1xX132xX31xXdxX3xX83xXdxX3xX38xX35xX23xX22xad0exX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1acxXdxX83xXexX1xX24xX3xX1b3xX10axX10axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX163xX232xXabxXbxX1cxX2dxX3xX83xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX3cxX5xX132xX4xX106xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5axXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX71xX71xXdxX112xX3cxX6xX132xXexX1xX6xX23xX1xX1xX132xX6xX112xX56xX23xX71xX23xX10xX1acxX7xX71xX109xX10axX109xX10axX71xX2xXabxX109xX83xX2xX2xX10axX10axX232xXabxX237xXexXabxX237xX1b3xX232xX5xX10axX1exX83xX7xX4xX1exX2xXa9xX109xX164xX112xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX15xX5dxX23xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX5xX67xX23xX3xXexX1xX6cxX3xX6exX6fxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX132xX23xXaxX2fxX30xX5aaxX23xX22xX3xX4xX1xX172xX3xX30xXdxX23xX1xX3xXcxX1xX340xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX80xX57xXacxX3x103fcxX1xX120xX3xX18axX172xX3xXexX1xX3aexX3xX30xX42xX23xX22xX3xX139xX15xX3xX13cxX1xX13exXdxX3xX141xX142xX3xX144xX27xX6xX23xX3xX56xX57xX3xX114xX132xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX103xXbxX3xXexX15axX23xX1xX3xXbxX1xXa4xXexX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX4xX1xX15axX3xX38xX31xX132xX3xXexX31xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX112xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1124xX1xXa4xXexX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX4xX1xX15axX3xX38xX31xX132xX3xXexX31xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX1xX35xXdxXacxX3xX38xX5aaxX23xX22xX3xX4xX1xX172xX3xX30xXdxX23xX1xX3xXcxX1xX340xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX80xX57xXacxX3xX1124xX1xX120xX3xX18axX172xX3xXexX1xX3aexX3xX30xX42xX23xX22xX3xX139xX15xX3xX13cxX1xX13exXdxX3xX141xX142xX3xX144xX27xX6xX23xX3xX56xX57xX3xX114xX132xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX103xXbxX3xXexX15axX23xX1xX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX83xX3aexX142xX23xX22xX3xX23xX1xX7a4xX23xX22xX3xX106xX345xXexX3xX144xX27xX42xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxXcxXd6xXcxXcxX3xX38xX31xXexX3xX38xX3aexX32dxX4xX3xXexX5axX132xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX103xX104xX3xX106xX107xX3xX56xXab4xX6xX3xX144xX27xX6xX112xX3xX30xX3exX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxX103xX23xX3xXexX1xX328xX23xX22xX3xX5xX32dxXdxX3xX4xXa4xX4xX3xX104xX4b3xX4xX3xXexXdxX16dxX27xX3xX38xX5dxX3xX5axX6xX3xXexX5axX132xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX103xX104xX3xX106xX107xX3xX104xX3dcxXdxXacxX3xX38xX5aaxX23xX22xX3xX4xX1xX172xX3xX30xXdxX23xX1xX3xXcxX1xX340xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX80xX57xX3xX38xX5dxX3xX23xX22xX1xX340xX24xX3xX49xX4axX3xXcxXcxXd6xXcxXcxX3xX4xX67xX23xX3xXexXdxX345xXbxX3xXexX4b3xX4xX3xX23xX3b8xX23xX22xX3xX4xX6xX132xX3xX4xX1xX44axXexX3xX5xX3aexX32dxX23xX22xXacxX3xX1xXdxX103xX27xX3xX144xX27xX42xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xXexX1xX6xX104xX3xX104xX3aexX27xX3xXexX5axX132xX23xX22xX3xX1cxX3b8xX15xX3xX83xX115xX23xX22xXacxX3xX1xX132xX57xX23xX3xXexX1xXdxX103xX23xX3xX1xX103xX3xXexX1xX13exX23xX22xX3xX1xX31xX3xXexX67xX23xX22xXacxX3xX23xX5dxX23xX3xXexX42xX23xX22xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX23xX22xX1xX103xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXbxX1xX4b3xX4xX3xX56xX4b3xX3xX1cxX3b8xX15xX3xX83xX115xX23xX22xX3xX141xX1xX172xX23xX1xX3xX144xX27xX15xX5dxX23xX3xX38xXdxX103xX23xX3xXexX487xX3xX56xX57xX3xXbxX1xXa4xXexX3xXexX5axXdxX3exX23xX3xX4xXa4xX4xX3xX83xX340xX4xX1xX3xX56xX4b3xX3xXexX1xX57xX23xX1xX3xXbxX1xX13exX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX104xXdxX23xX1xX2dxX3xX1cxX3b8xX15xX3xX83xX115xX23xX22xX3xXcxX5axX27xX23xX22xX3xXexX3b8xX104xX3xX83xX7a4xX3xX5xXdxX103xX27xX3xX56xX57xX3xX38xXdxX5dxX27xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX132xX57xX23xXacxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX104xX31xX23xX22xX2dxX3xX38xX3bcxX15xX3xX104xX31xX23xX1xX3xX6cxX23xX22xX3xX83xX4b3xX23xX22xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX23xX22xX1xX103xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX5axX132xX23xX22xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX142xX3xX144xX27xX6xX3xX1xX57xX23xX1xX3xX4xX1xX172xX23xX1xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX3aexX3dcxX4xX112xX3xX2f4xX3b8xX23xX22xX3xX4xX6xX132xX3xX1xXdxX103xX27xX3xX144xX27xX42xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xX144xX27xX42xX23xX3xX5xX3d4xX3xX23xX1xX57xX3xX23xX3aexX3dcxX4xX3xX56xX5dxX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX3cxXa4xX132xX3xX4xX1xX172xX3xX56xX57xX3xX104xX31xX23xX22xX3xX1cxX12cxX3xX1xX35xXdxXacxX3xXbxX1xXa4xXexX3xX1xX27xX15xX3xX56xX6xXdxX3xXexX5axX616xX3xX4xX139xX6xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX142xX3xX144xX27xX6xX23xX3xX3cxXa4xX132xX3xX4xX1xX172xX3xXexX5axX132xX23xX22xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xXexX27xX15xX16dxX23xX3xXexX5axX27xX15xX5dxX23xXacxX3xX38xX340xX23xX1xX3xX1xX3aexX3dcxX23xX22xX3xX83xX3aexX3xX5xX27xX4d3xX23xX3xX1cxX12cxX3xX1xX35xXdxXacxX3xX106xX340xXbxX3xXexX1xX3f6xXdxX3xX23xX22xX3f0xX23xX3xX4xX1x1113fxX23xXacxX3xX22xd4dbxX3xX3cxXa53xX3xX4xXa4xX4xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX1cxX44axX27xX3xX38xX35xX4xX3xX3cxX42xX132xX3xX56xX103xX3xX23xX5dxX23xX3xXexX42xX23xX22xX3xXexX3aexX3xXexX3aexX4axX23xX22xX3xX4xX139xX6xX3xX30xX42xX23xX22xX112xX3xXcxX1xX3aexX3f6xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX16dxX23xX3xX38xXdcxXdxX3xX104xX3dcxXdxX3xX23xX35xXdxX3xX83xX27xX23xX22xX3xX22xXdxXa4xX132xX3xX83xX4b3xX4xX3xX4xX1xX172xX23xX1xX3xXexX5axX340xX3xXexX3aexX3xXexX3aexX4axX23xX22xX3xX4xX1xX132xX3xX4xXa4xX23xX3xX3cxX35xXacxX3xX38xX42xX23xX22xX3xX56xXdxX16dxX23xX2dxX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxX103xX23xX3xXexX13exXexX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexXa4xX4xX3xX4xXa4xX23xX3xX3cxX35xX3xXexX1xX10xX132xX3xX144xX27xX15xX3xX38xX340xX23xX1xX112xX3xX7a7xX27xX6xX23xX3xXexX3b8xX104xX3xX1cxX3b8xX15xX3xX83xX115xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX3cxX35xXacxX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xXexX5axX132xX23xX22xX3xX7xX31xX4xX1xX3xX56xX7a4xX23xX22xX3xX104xX31xX23xX1xX2dxX3xX23xX3b8xX23xX22xX3xX4xX6xX132xX3xX23xX3f0xX23xX22xX3xX5xX115xX4xX3xX5xX12cxX23xX1xX3xX38xX31xX132xX3xX56xX57xX3xX7xX6cxX4xX3xX4xX1xXdxX345xX23xX3xX38xX44axX27xX3xX4xX139xX6xX3xXexXdcxX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX56xX57xX3xX4xX1xX44axXexX3xX5xX3aexX32dxX23xX22xX3xX38xX42xX23xX22xX3xX56xXdxX16dxX23xX112xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX2fxX0xXdxX104xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX23xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1acxXdxX83xXexX1xX24xX3xX1b3xX10axX10axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX163xX232xXa9xXbxX1cxX2dxX3xX83xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX3cxX5xX132xX4xX106xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxX3xX104xX6xX5axX22xXdxX23xX1exX5axXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX132xX2dxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX71xX71xXdxX112xX3cxX6xX132xXexX1xX6xX23xX1xX1xX132xX6xX112xX56xX23xX71xX23xX10xX1acxX7xX71xX109xX10axX109xX10axX71xX2xXabxX109xX83xX2xX2xX10axX2xX10axX109xX109xXexXa9xXabxX232xX2xX5xX237xX1exX83xX7xX4xX1exX2xXa9xX163xXabxX112xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxX1xX4exX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX56xX57xX3xXcxX5axX27xX15xX5dxX23xX3xXexX1xX4exX23xX22xX3xX5xX67xX23xX3xXexX1xX6cxX3xX6exX6fxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX132xX23xXaxX2fxX30xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX3cxXa53xX3xXbxX1xXdxX345xX27xX3xX3cxX67xX27xX3xX18axX6xX23xX3xX141xX1xX44axXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX103xX104xX3xX106xX107xX3xX109xX10axX109xX10axX1exX109xX10axX109xXabxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX132xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX38xX12cxX3xX3cxXa53xX3xXbxX1xXdxX345xX27xX3xX3cxX67xX27xX3xX18axX6xX23xX3xX141xX1xX44axXbxX3xX1xX57xX23xX1xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX49xX4axX3xXcxXcxXd6xXcxXcxX3xX106xX1xX120xX6xX3xX6exX6fxXacxX3xX23xX1xXdxX103xX104xX3xX106xX107xX3xX109xX10axX109xX10axX1exX109xX10axX109xXabxX3xX22xX5aaxX104xX3xX232xX3xX38xX5aaxX23xX22xX3xX4xX1xX172xX2dxX3xX3cxX67xX27xX3xX38xX31xXdxX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX83xX115xX3xX30xX31xXdxX3xX1xX35xXdxX3xX38xX31xXdxX3xX3cxXdxX3exX27xX3xX30xX42xX23xX22xX3xX3cxX35xX3xX13cxX1xX13exXdxX3xX141xX142xX3xX144xX27xX6xX23xX3xX56xX57xX3xX114xX132xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX103xXbxX3xXexX15axX23xX1xX3xX5xX67xX23xX3xXexX1xX6cxX3xX23xX1xX44axXexXacxX3xX23xX1xXdxX103xX104xX3xX106xX107xX3xX109xX10axX109xX10axX1exX109xX10axX109xXabxX112xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e3axX27xXexX1xX132xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5axXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxXcxX13exX3xX1124xX1xX3aexX142xX23xX22xX0xX71xXbxX2f
Tố Phương