Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Đợt phát động nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch, bệnh.
b0c8x12b31x126ccxedefx1200cx11811xc8b9xf3cbxfaadxX7xc759x11027x111acx12a8axcfdaxdaebxX5xe0d1xXax11e0exX0xX7xXexf743x10739x10047xd6e4xX12xb261xX1x119daxXexX3x101eaxfc31xX18xX19xX3xX20x11934xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxfa32xfad6xX3xfff1xbe92xdad5x12538xX18xX3xX19xd55dxXbxX3xc804xX18xX19xX3xX1xX21xX3xXbxX1xd9daxX18xX19x10a9cxX3xX4xX1xf8a5xX18xX19xX3x1329cxdf10xX4xX1xX3x127f3x10be8x1049cx1300cxd61axbb87xX2xb471xX0x1012axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb93exX10xX6xX50xXaxX12xf55bxX1dxX18xX19xX3xb7cexebe2xX5axf9bexX48xX3xefcaxX17xcc4fxX18xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3x117d8xX34xX3x10a68xX6xX18xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3x121c0x10188xX18xX19xX3xccc9xXcxXcxc00axX3xX57xXdxfaf5xXexX3xc060xX6xX30xX3xX20x10d41xX3xXexc9bfxX3xX4xX1x11254xX4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX35xX18xX3xX19xX39xXbxX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX59xX5axX2xX5cxX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xba09xX18xX1xX3xXexX1xXbdxX4xX3xXexX16x1070bxX4xX3xXexX33xX34xd02exX18xX3xXexX16xX35xX18xX3xXexX17xX89xX18xX3xX32xX33xX4cxX4x10912xX3xX87xX26xXexX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX18xX1x12a93xX30xX3xbf46xcdabxX18xX3xX20xX21xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xXa3xX3xX32xX33xX6xX18xX48xX3xXexXb9xX3xX4xX1xXbdxX4xX48xX3xX4xX1dxX3xX18xX1x111f2xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX140xX89xX3xX18xX19xX17xX89xXdxX3xX18xXa2x1329exX4xX3xXexXdxX11axXbxX3xXexd9bexX4xX3xX4xX1xX33xX18xX19xX3xXexX6xX34xX3xX4xcf9cxX18xX19xX3xX87xc60dxX18xX19xX48xX3xXb1xX1xX89xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xX140xX89xX3xXb1xX1xX164xX18xX3xX50xX164xX18xX3xX32xX33xX34xX11axXexX3xXexX164xX30xX3xX20xfdccxX34xX3xX5xX18fxXdxX3xX50xX51xX4xX1xX48xX3xX98xXaexX18xX1xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106a3xX17xX50xX34xXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxeb78xXdxX50xXexX1x11af7xX3xb8b5xba0cxX204xXbx12536xd4c8xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX201xX3xX84x11cfdxX81xXbxX207xX208xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX12bxX98xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12bxX140xX18xX5exX18xX10xX1fcxX7xX5exX81xX2xX81xX2xX5exX2xX213xX203xX50xX213xX2x10461xX2xX242xX81xX81xXexX84xX81xX84xX82xX203xX5xX204xX12bxf1cdxXbxX19xbc7cxX16xX9xX213xX203xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX35xX18xX3xX19xX39xXbxX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX59xX5axX2xX5cxXaxX3xX1fcxXdxX50xXexX1xX9xXaxX203xX204xX204xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX84xX213xX81xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX87xd623xX18xX19xX3xX4xX1xf967xX3xXcxX16xX51xX18xX1xX3xXcxX33xe662xX18xX3xX7cxXdxX18xX1xX48xX3xX1bxX1xX39xX3xX1daxX2dexX3xXexX1xXa2xX3xXcx11c87xX18xX1xX3xX3cxX34xX3xX140xX89xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xde12xXdxX3xX98xXdxX2fxX33xX3xXexX30cxXdxX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX4xdd4dxX33xX3xXexX2fdxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX76xX39xX6xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xX59xX114xX3xc1e9x11147xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xXexX30cxXdxX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX4xX31exX33xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX3xX4xX39xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX2d8xX18xX19xX3xX4xX1xX2dexX201xX3xXb1xX19xX33xX34xX349xX18xX3xce91xX33xX164xX18xX3xX1bxX1xe2f5xX4xX48xX3x12155xba43xX3xX140xXdxX35xX18xX3xX1daxX21xX3xX55xX1xX2dexX18xX1xX3xXexX16xX51xX48xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX18xXa2xX178xX4xX208xX3xX1daxX18fxXdxX3xXcxX1xX51xX3xXa7xXdxX18xX1xX3xX76xX17xX89xXdxX48xX3xX1daxX2dexX3xXexX1xXa2xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX3xX87xX194xX18xX19xX48xX3xXcxX16xXa2xe306xX18xX19xX3xX98xX6xX18xX3xX59xX164xX18xX3xX140xX141xX18xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX208xX3xX87x10e59xX3xX57x12e24xX18xX3xX55xX1xXdxX11axX18xX48xX3xX1daxX2dexX3xXexX1xXa2xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX3xX87xX194xX18xX19xX48xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX95xX34xX3xX98xX6xX18xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX3xXa7xXcxXcxXaaxX3xX57xXdxXaexXexX3xXb1xX6xX30xX208xX3xXb1xX19xX33xX34xX349xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX348xX17xX18xX19xX48xX3xX95xX34xX3xX140xXdxX35xX18xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX3xX87xX194xX18xX19xX48xX3xX1daxX21xX3xXexX16xXa2xX3e3xX18xX19xX3xX1daxX21xX3x124f9xX3xXexX11axX12bxX12bxX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xXcxX1xX6xX30xX3xX50xX114xX3xX5xX349xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX48xX3xXexX30cxXdxX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX4xX31exX33xX3xXexX2fdxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX76xX39xX6xX3xX4xX39xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX2d8xX18xX19xX3xX4xX1xX2dexX201xX3xXcxX16xX51xX18xX1xX3xXcxX33xX2e8xX18xX3xX7cxXdxX18xX1xX48xX3xX1bxX1xX39xX3xX1daxX2dexX3xXexX1xXa2xX3xXcxX2fdxX18xX1xX3xX3cxX34xX208xX3xX1bxX1xX30cxX30xX3xXcxX1xX51xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX3cxX34xX48xX3xX95xX34xX3xX140xXdxX35xX18xX3xX1daxX6xX18xX3xXcxX1xXa2x13610xX18xX19xX3xX140xX181xX48xX3xXcxX16xXa2xX3e3xX18xX19xX3xX98xX6xX18xX3xX59xX164xX18xX3xX140xX141xX18xX3xXcxX2fdxX18xX1xX3xX3cxX34xX48xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX95xX34xX3xX98xX6xX18xX3xXa7xXcxXcxXaaxX3xXexX2fdxX18xX1xX208xX3xX87xX31exX33xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX18fxX18xX19xX48xX3xXcxX2fdxX18xX1xX3xX3cxX34xX3xX140xXdxX35xX18xX48xX3xX1bxX1xX39xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX390xX1daxXb1xX59xX3xXexX2fdxX18xX1xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX1fcxXdxX50xXexX1xX201xX3xX203xX204xX204xXbxX207xX208xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX201xX3xX84xX213xX213xXbxX207xX208xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX12bxX98xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12bxX140xX18xX5exX18xX10xX1fcxX7xX5exX81xX2xX81xX2xX5exX2xX204xX84xX50xX213xX2xX213xX84xX81xX84xX81xXexX2xX84xb6c3xX203xX5xX81xX5ax1207exX81xX84xX2xX84xX84xX82xX204xX242xX84xX84xX242xX82xX81xX10x132cdxX637xX203xX82xX10xX12bxX250xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX35xX18xX3xX19xX39xXbxX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX59xX5axX2xX5cxXaxX3xX1fcxXdxX50xXexX1xX9xXaxX203xX204xX204xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX84xX213xX213xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX89xX18xX3xX4xX194xX18xX1xX3xX98xX33xXb9xXdxX3xX5xX349xX3xXexX30cxXdxX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX4xX31exX33xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX3xX12bxX3x11265xX18xX1xX201xX57xd014xX1bxX5exXb1xX19xX33xX34xX349xX18xX3xX76xX17xX89xX18xX19xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xXcxX1xX6xX34xX3xX30xd333xXexX3xX87xX17xX89xX18xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX95xX34xX3xX98xX6xX18xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX3xXa7xXcxXcxXaaxX3xX57xXdxXaexXexX3xXb1xX6xX30xX48xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX95xX34xX3xX98xX6xX18xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX3xXa7xXcxXcxXaaxX3xX57xXdxXaexXexX3xXb1xX6xX30xX3xX87xX400xX3xX57xX403xX18xX3xX55xX1xXdxX11axX18xX3xX20xXb6xX3xffb9xX35xX33xX3xX19x1015fxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXexXb9xX3xX4xX1xXbdxX4xX48xX3xX50xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXaexXbxX48xX3xXexX141xXbxX3xXexX1xX2fxX48xX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX164xX18xX48xX3xX20xX2d8xX18xX19xX3xX98xX89xX17xX3xXexX6xX3xX3e3xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xX140xX89xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xX18xX19xX17xX89xXdxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX33xX34xX3xXexX16xX33xX34xdaadxX18xX3xXexX1xX4cxX18xX19xX3xX20xX17xX89xX18xX3xX784xX11axXexX48xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX31exX18xX3xXexXa2xXa3xX18xX19xX3xXexX1xX164xX18xX48xX3xXexXa2xXa3xX18xX19xX3xX1dxXdxX3xX4xX3cxX6xX3xX50xX164xX18xX3xXexX21xX4xX48xX3xXexXdxX11axXbxX3xXexX181xX4xX3xX4xX1xX33xX18xX19xX3xXexX6xX34xX48xX3xX19xX39xXbxX3xX7xXbdxX4xX48xX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xX140xX141xXexX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX140xX89xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX31exX18xX3xX20xX2fxX3xX1xX400xX3xXexX16xX26xX3xX4xX1xX17xX3xX4xe1dexX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xX55xX1dxX4xX3xX18xX19xX33xX2d8xX18xX3xX5xX114xX4xX3xX1xX33xX34xX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xXa2xX26xX4xX3xX7x103dbxX3xXexX141xXbxX3xXexX16xX33xX18xX19xX3xX1xX400xX3xXexX16xX26xX3xX784xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX2dexX3xX30xX33xX6xX3xX140xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX48xX3xX30xX1dxX34xX3xXexX1xX3e3xX3xX140xX89xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX11axXexX3xX98xX51xX3xX34xX3xXexX11axX208xX3xX1xX400xX3xXexX16xX26xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xX784xX1xX33xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX34xX48xX3xX20xXdxX7edxX33xX3xXexX16xX51xX3xX98xXaexX18xX1xX3xX18xX1xX164xX18xX3xX18xX719xX18xX19xX208xX3xX20xX21xX18xX19xX3xX140xXdxX35xX18xX3xX5xX114xX4xX3xX5xXa2xX26xX18xX19xX3xXexX33xX34xX11axX18xX3xX20xX31exX33xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX98xXaexX18xX1xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xXcxX16xXdxX3xX164xX18xX3xX5xX45xX18xX19xX3xX1xX194xX17xX3xXexX164xX30xX48xX3xX18xX19xX1xfa02xX6xX3xX4x1321fxX3xX4xX6xX17xX3xX20xc946xXbxX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXexXb9xX3xX4xX1xXbdxX4xX48xX3xX50xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXaexXbxX48xX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX164xX18x1011exX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xX140xX141xXexX3xX4xX1xX2e8xXexX48xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX31exX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX875xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX48xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX95xX34xX3xX98xX6xX18xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX3xXa7xXcxXcxXaaxX3xX57xXdxXaexXexX3xXb1xX6xX30xX3xX87xX400xX3xX57xX403xX18xX3xX55xX1xXdxX11axX18xX3xX4xX6xX30xX3xX784xX11axXexX48xX3xXa7xX719xXexX3xXexX16xX141xX18xX3xX7xX8c1xX3xXexXb9xX18xX19xX3xX1xX26xXbxX3xX20xX31exX34xX3xX20xX3cxX3xX4xX1dxX4xX3xX784xX1xX17xX194xX18xX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX48xX3xX4xX875xX18xX19xX3xX784xX1xX6xXdxX3xX30xXdxX18xX1xX3xX98xX30cxX4xX1xX48xX3xX7xX9a5xX3xX50xX181xX18xX19xX3xX20xX38cxX18xX19xX3xX30xX181xX4xX3xX20xX2dexX4xX1xX48xX3xX20xX30cxXexX3xX1xXdxXaexX33xX3xX32xX33xX194xX3xXexX1xXdxX11axXexX3xXexX1xX114xX4xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xX87xX2d8xX18xX19xX3xX4xX1xX2dexX3xX784xX35xX33xX3xX19xX789xXdxX3xXexX17xX89xX18xX3xXexX1xX2fxX3xXb1xX1xX164xX18xX3xX50xX164xX18xX3xX20xX2d8xX18xX19xX3xX5xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX33xX18xX19xX3xX7xXbdxX4xX3xX140xX109xX3xX7xXbdxX4xX3xX784xX1x10292xX10xX3xX4xX3cxX6xX3xX30xX109xX18xX1xX3xX140xX89xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX20xX2d8xX18xX19xX48xX3xX18xX400xX3xX5xX114xX4xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX2e8xXexX3xX20xX2fxX3xX19xXdxcd13xX3xX20xXa2xX26xX4xX3xX784xX1xX33xX3xX50xX164xX18xX3xX4xXa2xX3xX6xX18xX3xXexX17xX89xX18xX48xX3xX207xXb6xX3xX6xX18xX3xXexX17xX89xX18xX48xX3xX1xX33xX34xXaexX18xX3xX6xX18xX3xXexX17xX89xX18xX48xX3xXexX2fdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX89xX18xX48xX3xX4xX194xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xX6xX18xX3xXexX17xX89xX18xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xX16xX3xX50xXexX1xX33xX30xX98xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX1fcxXdxX50xXexX1xX201xX3xX203xX204xX204xXbxX207xX208xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX201xX3xX84xX2xX81xXbxX207xX208xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX12bxX98xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12bxX140xX18xX5exX18xX10xX1fcxX7xX5exX81xX2xX81xX2xX5exX2xX204xX84xX50xX213xX2xX213xX84xX242xX81xX204xXexX203xX623xX82xX213xX5xX2xX204xX5axXexXexX207xX140xX18xX18xX19xX33xX34xX10xX18xX207xX33xX6xX18xXbxX1xX33xX4xX12bxX250xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX35xX18xX3xX19xX39xXbxX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX59xX5axX2xX5cxXaxX3xX1fcxXdxX50xXexX1xX9xXaxX203xX204xX204xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX84xX2xX81xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xXb1xX19xX33xX34xX349xX18xX3xX385xX33xX164xX18xX3xX1bxX1xX38cxX4xX3xX32xX33xX34xX35xX18xX3xX19xX39xXbxX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX59xX5axX3xX2xX5cxX12bxX3xc7f9xX6eaxX18xX1xX201xX3xXcxX1xX4cxX18xX19xX3xXb1xX1xX2e8xXexX5exXcxXcxX385xX57xXb1x11bbfxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xX1bxX1xX1dxXexX3xX98xXdxX2fxX33xX3xX4xX1xX2fdxX3xX20xX30cxX17xX3xXexX30cxXdxX3xX5xX349xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX48xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xXb1xX19xX33xX34xX349xX18xX3xX385xX33xX164xX18xX3xX1bxX1xX38cxX4xX3xX784xX1x10be3xX18xX19xX3xX20xX51xX18xX1xX48xX3xX57xXdxXaexXexX3xXb1xX6xX30xX3xX5xX89xX3xX30xX21xXexX3xX50xX164xX18xX3xXexX21xX4xX3xX4xX39xX3xXexX16xX33xX34xX7edxX18xX3xXexX1xX4cxX18xX19xX3xX20xX17xX89xX18xX3xX784xX11axXexX48xX3xX5xX33xX875xX18xX3xXexX1xX2fxX3xX1xXdxXaexX18xX3xX20xXa2xX26xX4xX3xX98xX194xX18xX3xX5xX9a1xX18xX1xX48xX3xbd10xX3xX4xX1xX2dexX3xX140xXb4cxX18xX19xX3xX140xX89xX18xX19xX3xX30xX400xXdxX3xX784xX1xXdxX3xX20xXa2xXa3xX18xX19xX3xX20xX31exX33xX3xX140xX178xXdxX3xX30xX789xXdxX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX18xX19xX33xX34xX48xX3xXexX1xX1dxX4xX1xX3xXexX1xXbdxX4xX12bxX3xX55xX1xX2dexX18xX1xX3xX140xX109xX3xX140xX141xX34xX48xX3xX784xX1xX875xX18xX19xX3xX4xX39xX3xX784xX1xX39xX3xX784xX1xX403xX18xX3xX18xX89xX17xX3xX30xX89xX3xX4xX1xX38cxX18xX19xX3xXexX6xX3xX784xX1xX875xX18xX19xX3xXexX1xX2fxX3xX140xXa2xX26xXexX3xX32xX33xX6xX12bxX3xXcxX30cxXdxX3xXexX1xX530xXdxX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX18xX89xX34xX48xX3xXbxX1xX1b9xX30xX3xX4xX1xX2e8xXexX3xX4xX3cxX6xX3xX50xX164xX18xX3xXexX21xX4xX3xXexX6xX3xX5xX30cxXdxX3xX30xX21xXexX3xX5xX31exX18xX3xX18xXb4cxX6xX3xX20xXa2xX26xX4xX3xX4xX3cxX18xX19xX3xX4xX4cxX3xX140xX89xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX33xX34xX3xXexX17xX89xX18xX3xX50xXdxXaexX18xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX18xXa2xX178xX4xX48xX3xX20xX30cxXdxX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX59xX5axX2xX5cxX3xX20xXb6xX3xX140xX89xX3xX20xX6xX18xX19xX3xX20xX10xX3xX50xX17xX30cxX3xX7xXbdxX4xX3xX784xX1xX17xb9b1xX48xX3xX6xX18xX3xXexX17xX89xX18xX3xX4xX3cxX6xX3xXb1xX1xX164xX18xX3xX50xX164xX18xX3xXexX6xX208xX3xX207xXb6xX3xX1xX21xXdxX3xX98xX51xX3xX207xX1dxX17xX3xXexX16xX21xX18xX48xX3xX784xXdxX18xX1xX3xXexX11axX3xX98xX51xX3xX194xX18xX1xX3xX1xXa2xX3e3xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX35xX30xX3xXexX16xX789xX18xX19xX12bxX3xX87xX719xX4xX3xX98xXdxXaexXexX48xX3xX140xX178xXdxX3xX18xX1xXb4cxX18xX19xX3xX18xX19xXa2xX530xXdxX3xX50xX164xX18xX3xX18xX19xX1xdd13xX17xX48xX3xX16xX2e8xXexX3xX18xX1xXdxX7edxX33xX3xX19xXdxX6xX3xX20xX109xX18xX1xX3xX20xXb6xX3xX30xX2e8xXexX3xX140xXdxXaexX4xX3xX5xX89xX30xX3xX140xX89xX3xXexX1xX33xX3xX18xX1xX141xXbxX3xX1xX11axXexX3xX7xXbdxX4xX3xX98xX2e8xXbxX3xX98xX35xX18xX1xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xXb1xX19xX33xX34xX349xX18xX3xX385xX33xX164xX18xX3xX1bxX1xX38cxX4xX3xX4xX1xX17xX3xX98xXdxX11axXexX48xX3xX20xX26xXexX3xX50xX51xX4xX1xX3xX18xX89xX34xX3xX16xX2e8xXexX3xX18xX19xX33xX34xX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX50xX17xX3xX4xX1xX3cxX18xX19xX3xX140xXdxX16xX33xX7xX3xX30xX178xXdxX3xX20xX6xX18xX19xX3xX5xX164xX34xX3xX5xX6xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX48xX3xX20xX45xXdxX3xX1xXb19xXdxX3xXexX17xX89xX18xX3xX87xX194xX18xX19xX48xX3xXexX17xX89xX18xX3xX32xX33xX164xX18xX48xX3xXexX17xX89xX18xX3xX50xX164xX18xX3xXexX6xX3xXbxX1xX194xXdxX3xXexX141xXbxX3xXexX16xX33xX18xX19xX3xX30xX789xXdxX3xXexX164xX30xX3xXexX16xX2dexX3xX140xX89xX3xX18xX19xX33xX2d8xX18xX3xX5xX114xX4xX3xX20xX2fxX3xX20xX2d8xX18xX19xX3xX7xXbdxX4xX48xX3xX20xX2d8xX18xX19xX3xX5xX45xX18xX19xX3xX20xX1b9xX34xX3xX5xX18fxXdxX3xX50xX51xX4xX1xX3xX98xXaexX18xX1xX12bxX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xX98xX89xX34xX3xXexXb19xX3xX7xX114xX3xX4xX194xX30xX3xX20xX21xX18xX19xX48xX3xX98xXdxX11axXexX3xXa3xX18xX3xX140xX89xX3xXexXdxX18xX3xXexXa2xX3e3xX18xX19xX3xX140xX7edxX3xX7xXbdxX4xX3xX30xX30cxX18xX1xX3xX4xX3cxX6xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xXa2xX530xXdxX3xX57xXdxXaexXexX3xXb1xX6xX30xX208xX3xX1xX89xX18xX19xX3xX4xX1xX181xX4xX3xX18xX19xX89xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX98xX21xX3xX34xX3xXexX11axX3xX4xX3cxX6xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xXexX6xX3xX20xX6xX18xX19xX3xX18xX19xX89xX34xX3xX20xX35xX30xX3xX98xX1dxX30xX3xX7xX1dxXexX3xX18xX1xXb4cxX18xX19xX3xX20xX51xX6xX3xXbxX1xXa2xXa3xX18xX19xX48xX3xX20xX51xX6xX3xX98xX89xX18xX3xX4xX39xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX98xXaexX18xX1xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xX0xXdxX30xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX1fcxXdxX50xXexX1xX201xX3xX203xX204xX204xXbxX207xX208xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX201xX3xX84xX2xX213xXbxX207xX208xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX12bxX98xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX12bxX140xX18xX5exX18xX10xX1fcxX7xX5exX81xX2xX81xX2xX5exX2xX204xX84xX50xX213xX2xX213xX84xX242xX84xX242xXexX242xX84xX82xX5xX5cxX5axXexXexX207xX140xX18xX5axXbxX1xX6xXexX5axX50xX17xX18xX19xX12bxX250xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xX26xXexX3xX4xX6xX17xX3xX20xXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX34xX35xX18xX3xX19xX39xXbxX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX59xX5axX2xX5cxXaxX3xX1fcxXdxX50xXexX1xX9xXaxX203xX204xX204xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX84xX2xX213xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xXb1xX19xX33xX34xX349xX18xX3xX385xX33xX164xX18xX3xX1bxX1xX38cxX4xX3xX140xX89xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX30cxXdxX3xX98xXdxX2fxX33xX3xXexX1xX6xX30xX3xX50xX114xX3xX348xX349xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX12bxX3xXd0exX6eaxX18xX1xX201xX3xXcxX1xX4cxX18xX19xX3xXb1xX1xX2e8xXexX5exXcxXcxX385xX57xXb1xXd24xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xXcxX1xX6xX34xX3xX30xX719xXexX3xX5xXb6xX18xX1xX3xX20xX30cxX17xX3xX87xX194xX18xX19xX48xX3xXb1xX1xX89xX3xX18xXa2xX178xX4xX48xX3xX55xX1xX3cxX3xXexX51xX4xX1xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xXb1xX19xX33xX34xX349xX18xX3xX385xX33xX164xX18xX3xX1bxX1xX38cxX4xX3xX784xX35xX33xX3xX19xX789xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX31exX18xX19xX3xX5xX178xXbxX3xXb1xX1xX164xX18xX3xX50xX164xX18xX48xX3xX50xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXaexXbxX48xX3xX4xX1dxX4xX3xXexXb9xX3xX4xX1xXbdxX4xX48xX3xX784xXdxX7edxX33xX3xX98xX89xX17xX3xXexX6xX3xX3e3xX3xX18xXa2xX178xX4xX3xX18xX19xX17xX89xXdxX12bxX12bxX12bxX3xXexX1xX6xX30xX3xX19xXdxX6xX3xX20xX39xX18xX19xX3xX19xX39xXbxX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xX20xX2fxX3xXexX17xX89xX18xX3xX50xX164xX18xX48xX3xXexX17xX89xX18xX3xX32xX33xX164xX18xX3xXexX6xX3xX7xX178xX30xX3xX4xX1xXdxX11axX18xX3xXexX1xfa4exX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX98xXaexX18xX1xX208xX3xX20xX2d8xX18xX19xX3xXexX1xX530xXdxX3xX20xX7edxX3xX18xX19xX1xX51xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX2e8xXbxX48xX3xX18xX19xX89xX18xX1xX48xX3xX784xXdxX7edxX33xX3xX98xX89xX17xX48xX3xXb1xX1xX164xX18xX3xX50xX164xX18xX3xX784xX1xX875xX18xX19xX3xX20xXa2xX26xX4xX3xX5xXa3xX3xX5xX89xX48xX3xX4xX1xX3cxX3xX32xX33xX6xX18xX48xX3xX18xX164xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXdd8xX3xXexX1xXbdxX4xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX48xX3xX98xXaexX18xX1xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX17xX50xX34xXaxX12xXcxX30cxXdxX3xX98xX33xXb9xXdxX3xX5xX349xX48xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX2d8xX18xX19xX3xX4xX1xX2dexX3xX5xXb6xX18xX1xX3xX20xX30cxX17xX3xX87xX194xX18xX19xX48xX3xXb1xX1xX89xX3xX18xXa2xX178xX4xX48xX3xX4xX1dxX4xX3xXexXb9xX3xX4xX1xXbdxX4xX3xXexX1xX89xX18xX1xX3xX140xXdxX35xX18xX3xX4xX3cxX6xX3xXa7xX719xXexX3xXexX16xX141xX18xX48xX3xX4xX1dxX4xX3xX98xX21xX48xX3xX98xX6xX18xX48xX3xX18xX19xX89xX18xX1xX3xXcxX16xX33xX18xX19xX3xXa2xXa3xX18xX19xX48xX3xX20xX30cxXdxX3xX50xXdxXaexX18xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX141xXbxX3xX20xX17xX89xX18xX48xX3xX50xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXaexXbxX3xX20xXb6xX3xX4xX18fxX18xX19xX3xX4xX1xX33xX18xX19xX3xXexX6xX34xX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX59xX3xX5axX2xX5cxX3xX140xX178xXdxX3xX7xX4cxX3xXexXdxX7edxX18xX3xX3cxX18xX19xX3xX1xX21xX3xX1xXa3xX18xX3xX623xX81xX204xX3xXexX391xX3xX20xX2d8xX18xX19xX3xX140xX89xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX1xX33xX3xX34xX11axX33xX3xXbxX1xX1b9xX30xX3xXbxX1xX181xX4xX3xX140xX181xX3xX4xX875xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX45xX18xX19xX48xX3xX4xX1xX4cxX18xX19xX3xX50xX51xX4xX1xX3xX98xXaexX18xX1xX3xX55xX56xX57xX58xX59xX5axX2xX5cxX3xXexX16xX51xX3xX19xXdxX1dxX3xX1xXa3xX18xX3xX82xX204xX3xXexX391xX3xX20xX2d8xX18xX19xX12bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf83exX33xXexX1xX17xX16xXaxX12xX1bxX1xX6xX18xX3xXb1xX19xX6xX0xX5exXbxX12
Phan Nga