Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-3, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch về công tác tuyển sinh và đào tạo của nhà trường từ năm 2015 đến nay; trọng tâm là công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
1e37x3437x25b9x90d8x6902x2e25x36cdx6880x5e08xX7x87a4x51f2x31bax2e8ax6f35x4be8xX5x86c4xXax768dx6adbxX6x4a06xX3x55e3x1fc5xX15xX3xX1x8eecxX6xX3x8bbaxX3x3661x42c1xX3xX1x5b47xXdxX3x27cax79a1x3eb0x2cbbxX3xXex788exX15xX1xX3x8a54xXdx5980x91a8xX3xX7xX34xXexX3xXex98d4xXdxX3xXcx684ax9af6x3daaxX15xX32xX3xX29xX3cxXdxX3xX1x4056xX4xX3xX17xX18xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX3xXcxX1x8ab1xX3xXexX1xX6x1fe7xX3x6e31x3d8exX3xX2bx8869xX3xX5x5c00xX4xX1xX0x7ed9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6x5bfexXaxX12xX3x6650xX34xX15xX32xX3x5593x4942x6ce3x4bbaxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1xX3x66e4xX22xX3xX4xX1cxX3x5406xX65x5e21xXdxX3xX32xXdxX34xX35xX3xX7xX34xXexX3xXexX3cxXdxX3xXcxX40xX41xX42xX15xX32xX3xX29xX3cxXdxX3xX1xX4bxX4xX3xX17xX18xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX3xXcxX1xX5axX3xXexX1xX6xX5fxX3xX61xX62xX3xX2bxX65xX3xX5xX68xX4xX1xX3xX61x3894xX3xX4x3a12xX15xX32xX3xXexX34xX4xX3xXexX65x2f74xX5axX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX61xX62xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX4x3f46xX6xX3xX15xX1xX62xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xXex4a95xX3xX15xX18xX35xX3x5108x4b74xX2x3388xX3xXabx2a33xX15xX3xX15xX6xXfex3da7xX3xXexX40xX4bxX15xX32xX3xXex1fcfxX35xX3xX5xX62xX3xX4xXf4xX15xX32xX3xXexX34xX4xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX15xX32xX65x3f06xX15xX3xX15xX1xX13dxX15xX3xX5x7088xX4xX3xXbxX1x1efdxX4xX3xX61xX165xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX40xXdxX5axX15xX3xX7exX65xX3xX5xX68xX4xX1xX3xXexX40x2bf3xX15xX3xXabxX68xX6xX3xXb1xX62xX15xX3xXexX2exX15xX1x9a40xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX7exXfexXaxX12xX0xXdxX35xX32xX3xXdxXexX10xX35xXbxX40xX5fxXbxX9xXaxXdxX35xX6xX32xX10xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxXaxX6cxX12xX3xX29xX157xX15xX32xX3xX4xX1x43ffxX3xX2axX32xX65xXfex98b1xX15xX3xX17xX18xX15xX3x371exX1xX34xXexX8axX3x6a2fxXfexX3xX61xXdxX180xX15xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX41xX42xX15xX32xX3xX61xX165xX8axX3xXcxX40xX41x6b57xX15xX32xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX65xXfexX180xX15xX3xX32xXdxX34xX5fxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX113xXfexX8axX3xXcxX40xX41xX1f8xX15xX32xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1xX8axX3xX4xX1xX113xX3xXexX40x62efxX3xXb1xX65xXb3xXdxX3xX32xXdxX34xX35xX3xX7xX34xXexX18fxX3xX2bxX65xXfexX3xX82x73a3xX15xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX7exXfexXaxX12xX29xX157xX15xX32xX3xX4xX1xX1cbxX3xX2axX32xX65xXfexX1d1xX15xX3xX17xX18xX15xX3xX1d8xX1xX34xXexX8axX3xX1dexXfexX3xX61xXdxX180xX15xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX1xX41xX42xX15xX32xX3xX61xX165xX8axX3xXcxX40xX41xX1f8xX15xX32xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX65xXfexX180xX15xX3xX32xXdxX34xX5fxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX113xXfexX8axX3xXcxX40xX41xX1f8xX15xX32xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1xX8axX3xX4xX1xX113xX3xXexX40xX241xX3xXb1xX65xXb3xXdxX3xX32xXdxX34xX35xX3xX7xX34xXexX18fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX7exXfexXaxX12xXcxX40xX41xX42xX15xX32xX3xX29xX3cxXdxX3xX1xX4bxX4xX3xX17xX18xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX3xXcxX1xX5axX3xXexX1xX6xX5fxX3xX61xX62xX3xX2bxX65xX3xX5xX68xX4xX1xX3xXabxX6xX15xX32xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX89xX87xX3xX15xX32xX62xX15xX1xX3xX7xX6xX65xX3xXabxX3cxXdxX3xX1xX4bxX4xX8axX3xXabxX3cxXdxX3xX1xX4bxX4xX8axX3xXabxX3cxXdxX3xX1xX4bxX4xX3xX5xXdxX180xX15xX3xXexX1xXf4xX15xX32xX3xX61xX62xX3xXexX40xX65xX15xX32xX3xX4x6e44xXbxX3xX15xX18xX15xX32xX3x3461xX1xXdxX12exX65xX3xX15xX32xX1x2205xX3xXexX1xX65x55d7xXexX18fxX3xXcxX40xX5fxX15xX32xX3xX89xX3xX15xX18xX35xX8axX3xXexX122xX3xX15xX18xX35xX3xX128xX129xX2xX12bxX3xXabxX12exX15xX3xX15xX18xX35xX3xX128xX129xX2x27b3xX8axX3xX7x962bxX3xX5xX41x6ba7xX15xX32xX3xXexX65xXfexX5axX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX113xX6xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xX5xX65xXf4xX15xX3xX7exX65xXfexX3xXexX40xX241xX3xXexX122xX3xX2xX18fxX89xX129xX129xX3xX1fxX3xX2xX18fxX12bxX129xX129xX3xX1xX4bxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX8axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX61xXdxX180xX15xX3x599bxX28xX82xX82xX17x5db0xX3xX61xX62xX3xX1xX4bxX4xX3xX61xXdxX180xX15xX3xX35x3f72xXdxX3xX15xX18xX35xX18fxX3xX28xXdxX394xX15xX3xX15xX6xXfexX8axX3xX15xX1xX62xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xXabxX6xX15xX32xX3xX4xX1cxX3xX38bxX1xX5fx4bf5xX15xX32xX3x57d3xX18fxX129xX129xX129xX3xX28xX82xX82xX17xX3xX61xX62xX3xX1xX4bxX4xX3xX61xXdxX180xX15xX18fxX3xX17xXf1xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX5x9068xX15xX1xX3xX61xX160xX4xX3xX7exX65xX3xX5xX68xX4xX1xX8axX3xX1xXdxX394xX15xX3xX15xX6xXfexX3xX15xX1xX62xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xXabxX6xX15xX32xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX89xX3xX15xX32xX62xX15xX1xX8axX3xXexX40xX5fxX15xX32xX3xX15xX18xX35xX3xX128xX129xX2x4044xX8axX3xX7x269axX3xX35xX1f8xX3xXexX1xX180xX35xX3xX2xX3xX35xX22xX3xX15xX32xX62xX15xX1xX18fxX3xX2axX32xX5fxX62xXdxX3xX40xX6xX8axX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xX4x7761xX15xX3xXabxX41xX3c9xX4xX3xXcxXb3xX15xX32xX3xX4xX165xX4xX3xX2bxX65xX3xX5xX68xX4xX1xX3xX4xX383xXbxX3xXbxX1x459bxXbxX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX4xX1x30f4xX15xX32xX3xX4xX1xX2exX3xX1xX41x7679xX15xX32xX3xX7ex898bxX15xX3xX61xXdxX180xX15xX3xX7exX65xX3xX5xX68xX4xX1xX8axX3xX4xX1xX519xX15xX32xX3xX4xX1xX2exX3xX15xX32xX1xXdxX394xXbxX3xX61xX165xX3xX38bxX1xX34xX4xX1xX3xX7xX3cxX15xX3xX1fxX3xX15xX1xX62xX3xX1xX62xX15xX32xX18fxX3xX29xX12exX15xX3xX15xX6xXfexX8axX3xX3c1xX129x4354xX3xX32xXdxX451xX15xX32xX3xX61xXdxX180xX15xX8axX3xX38bx92c5xX3xXexX1xX65xX399xXexX3xX61xXdxX180xX15xX3xX4xX113xX6xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xXabxX22xX3xX4xX1cxX3xX4xX1xX519xX15xX32xX3xX4xX1xX2exX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX61xXdxX180xX15xX3xX17xXcx6a4bxX82xX3xX415xX38bxX57dxX3xX15xX18xX15xX32xX3xX15xX32xX1xXf1xX3xX7exX65xX3xX5xX68xX4xX1xX3xX17xXdxX394xXexX3xX2axX6xX35xX41axX18fxX3xX28xXdxX394xX15xX3xX15xX6xXfexX8axX3xX7xX3c5xX3xX5xX41xX3c9xX15xX32xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX61xXdxX180xX15xX3xX15xX32xX62xX15xX1xX3xX7exX65xX3xX5xX68xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX12exX35xX3xX38bxX1xX5fxX451xX15xX32xX3xX128xX129xX56exX3x5f18xX65xXfexX3xX35xXf4xX3xX28xX82xX82xX17xX3xX15xX1xX62xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX18fxX18fxX18fxX3xX2axX32xX5fxX62xXdxX3xX40xX6xX8axX3xX15xX1xX62xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xX4xX4edxX15xX3xX35xX42xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX65xXfexX180xX15xX3xX32xXdxX6xX3xXexX40xX5fxX15xX32xX3xX5xX479xX15xX1xX3xX61xX160xX4xX3xX7exX65xX3xX5xX68xX4xX1xX3xX61xXf1xX3xX15xX1cxXdxX3xX4xX1xX65xXfexX394xX15xX3xX4xX1xX65xXfexX180xX15xX3xXabxXf1xX8axX3xXbxX1xXb3xX3xXb1xXdxX12exX15xX3xX38bxXdxX12exX15xX3xXexX1xX519xX4xX3xX61xX62xX3xXexX399xXbxX3xX1xX65xX383xX15xX3xX38bxX57dxX3xX15xX18xX15xX32xX3xX4xX1xX5fxX3xXabxX25xXdxX3xX15xX32x40e8xX3xX32xXdxX451xX15xX32xX3xX61xXdxX180xX15xX3xX61xX62xX3xX38bxX57dxX3xXexX1xX65xX399xXexX3xX61xXdxX180xX15xX18fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX7exXfexXaxX12xXcxX65xXfexX3xX15xX1xXdxX180xX15xX8axX3xX4xXf4xX15xX32xX3xXexX34xX4xX3xXexX65xXfexX5axX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX61xX62xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX4xX113xX6xX3xX15xX1xX62xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xX61xX528xX15xX3xX4xX4edxX15xX3xX35xX25xXexX3xX7xX3c5xX3xX38bxX1xX1cxX3xX38bxX1xX18xX15xX8axX3xX15xX1xX41x7f21xX3x2c62xX1xX383xXexX3xX5xX41xX3c9xX15xX32xX3xX61xX62xX3xXexX1xX41xX257xX15xX32xX3xX1xXdxX394xX65xX3xX4xX113xX6xX3xXabxX25xXdxX3xX15xX32xX6bbxX3xX4xX34xX15xX3xXb1xX25xX8axX3xX32xXdxX451xX15xX32xX3xX61xXdxX180xX15xX3xX4xX4edxX15xX3xX1xX3cxX15xX3xX4xX1xX12exX134xX3xX1xX5fxX3cxXexX3xXabxX25xX15xX32xX3xX15xX32xX1xXdxX180xX15xX3xX4xX519xX65xX3xX38bxX1xX5fxX6xX3xX1xX4bxX4xX3xX4xX1xX41xX6xX3xXexX41xX257xX15xX32xX3x53dexX519xX15xX32xX3xX61xX523xXdxX3xX61xX6xXdxX3xXexX40xX4edxX8axX3xX61xX68xX3xXexX40xX1cbxX3xX4xX113xX6xX3xX15xX1xX62xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX134xX3xX4xX257xX3xX7xX1f8xX3xX61xX399xXexX3xX4xX1xX383xXexX3xX4xX1xX41xX6xX3xXabxX34xXbxX3xX519xX15xX32xX3xXabxX41xX3c9xX4xX3xXfexX180xX65xX3xX4x2f92xX65xX3xX32xXdxX451xX15xX32xX3xX7exX3cxXfexX18fxX18fxX18fxX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX7exXfexXaxX12xX1d8xX1xX34xXexX3xXb1xXdxX5axX65xX3xX38bxX12exXexX3xX5xX65xX399xX15xX3xXb1xX65xXb3xXdxX3xX32xXdxX34xX35xX3xX7xX34xXexX8axX3xXcxX40xX41xX1f8xX15xX32xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX65xXfexX180xX15xX3xX32xXdxX34xX5fxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX113xXfexX8axX3xXcxX40xX41xX1f8xX15xX32xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX15xX3xX1xX1cxX6xX3xX1fxX3xX21xX22xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1xX3xX2axX32xX65xXfexX1d1xX15xX3xX17xX18xX15xX3xX1d8xX1xX34xXexX32xX1xXdxX3xX15xX1xX399xX15xX3xX7xX160xX3xX15xX429xX3xX5xX160xX4xX8axX3xX4xX3c5xX3xX32x9c3axX15xX32xX3xX4xX113xX6xX3xX15xX1xX62xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xXexX40xX5fxX15xX32xX3xX61xXdxX394xX4xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX15xX32xX65xX157xX15xX3xX15xX1xX13dxX15xX3xX5xX160xX4xX8axX3xXbxX1xX165xX4xX3xX61xX165xX3xX4xX1xX5fxX3xX7xX160xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX40xXdxX5axX15xX3xX38bxXdxX15xX1xX3xXexX12exX3xX88xX3xX7b4xX22xX3xX1xX25xXdxX3xX4xX113xX6xX3xXexX2exX15xX1xX18fxX3xX29xX157xX15xX32xX3xXexX1xX42xXdxX3xXfexX180xX65xX3xX4xX803xX65xX3xX15xX1xX62xX3xXexX40xX41xX42xX15xX32xX3xXexXdxX12exXbxX3xXexX165xX4xX3xXexX399xXbxX3xXexX40xX65xX15xX32xX3xX15xX13dxX15xX32xX3xX4xX6xX5fxX3xX4xX1xX383xXexX3xX5xX41xX3c9xX15xX32xX3xX4xX34xX4xX3xX15xX32xX62xX15xX1xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX8axX3xXabx2ba9xX4xX3xXb1xXdxX394xXexX3xX5xX62xX3xX4xX34xX4xX3xX15xX32xX62xX15xX1xX3xXexX40xX5fxX15xX32xX3xX5xX479xX15xX1xX3xX61xX160xX4xX3xX7exX65xX3xX5xX68xX4xX1xX134xX3xX15xX32xX1xXdxX180xX15xX3xX4xX519xX65xX8axX3xX7b4xX34xX4xX3xXabxX68xX15xX1xX3xXabxX41xX3c9xX4xX3xX614xX65xXfexX3xX35xXf4xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX614xX65xX6xX3xXexX122xX15xX32xX3xX15xX18xX35xX8axX3xXbxX1x7828xX3xX1xX3c9xXbxX3xX61xX523xXdxX3xX7xX160xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX40xXdxX5axX15xX3xX7exX65xX3xX5xX68xX4xX1xX3xX4xX113xX6xX3xXexX2exX15xX1xX134xX3xXexX18xX15xX32xX3xX4xX41xX42xX15xX32xX3xX1xX3c9xXbxX3xXexX34xX4xX3xX614xX65xX3c5xX4xX3xXexX12exX3xXexX40xX5fxX15xX32xX3xX61xXdxX394xX4xX3xXabxX62xX5fxX3xXexX3cxX5fxX3xX15xX32xX65xX157xX15xX3xX15xX1xX13dxX15xX3xX5xX160xX4xX3xX4xX1xX5fxX3xX7exX65xX3xX7exX68xX4xX1xX8axX3xX61xXdxX394xX4xX3xX1xX3c9xXbxX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX451xXdxX3xXabxXdxX3xX61xX62xX5fxX3xXexX1xX160xX4xX3xX4xX1xX383xXexX3xX61xX523xXdxX3xX4xX1xX41xX257xX15xX32xX3xXexX40xX241xX15xX1xX8axX3xX38bxX12exX3xX1xX5fxX3cxX4xX1xX3xX4xX165xX3xXexX1xX5axX3xX61xX62xX3xXbxX1xX9dexX3xX1xX3c9xXbxX3xX61xX523xXdxX3xXexX1xX160xX4xX3xXexX12exX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX40xXdxX5axX15xX3xX7exX65xX3xX5xX68xX4xX1xX3xXexX3cxXdxX3xXabxX68xX6xX3xXbxX1xX41xX257xX15xX32xX134xX3xXexXdxX12exXbxX3xXexX165xX4xX3xX614xX65xX6xX15xX3xXexX13dxX35xX8axX3xX15xX13dxX15xX32xX3xX4xX6xX5fxX3xX4xX1xX383xXexX3xX5xX41xX3c9xX15xX32xX3xXabxX25xXdxX3xX15xX32xX6bbxX3xX32xXdxX451xX15xX32xX3xX61xXdxX180xX15xX134xX3xXabx9182xXfexX3xX35xX3cxX15xX1xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX5fxX3cxXexX3xXabxX25xX15xX32xX3xX15xX32xX1xXdxX180xX15xX3xX4xX519xX65xX3xX38bxX1xX5fxX6xX3xX1xX4bxX4xX8axX3xX7b4xX13dxXfexX3xX7exX160xX15xX32xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX257xX3xX4xX1xX12exX3xX1xX3c9xXbxX3xX5x31e6xX3xXabxX5axX3xXexX1xX65xX3xX1x8779xXexX3xXabxX41xX3c9xX4xX3xXabxX25xXdxX3xX15xX32xX6bbxX3xX32xXdxX451xX15xX32xX3xX61xXdxX180xX15xX3xX4xX1cxX3xX65xXfexX3xXexX1cbxX15xX8axX3xX4xX1xX383xXexX3xX5xX41xX3c9xX15xX32xX3xX61xXf1xX3xX32xXdxX451xX15xX32xX3xX7exX3cxXfexX18fxX0xX6cxXbxX12
Duy Sơn