Thặng dư thương mại Hàn Quốc-Mỹ giảm 6,8% so với cùng kỳ
Theo Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên và Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), kể từ sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ sửa đổi chính thức có hiệu lực trong năm nay, thương mại giữa Hàn Quốc với Mỹ chỉ đạt mức thặng dư 10,05 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
7674x8c9exfc07xe240x86aex119e0xf30exb988x102f8xX7xa237xe43bx107e9xe065xedcax858axX5x8105xXax876bxXcxX1x10feax9114xffa0xX3xc81axa78bxX3xXexX1xX1axfa43xX16xX17xX3x11a68x9185xXdxX3xff35x9193xX16xX3x10736x88aaxd990xX4xbb10x9774xbb2exX3xX17xXdx109d2xX23xX3x11300x990bxb8b7x10cfcxX3xX7xd451xX3x91abx8005xXdxX3xX4x104dexX16xX17xX3xd999xdf26xX0xdc67xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xb57fx9b1cxX3x106dfxc22cxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdx7ecdxXbxX39xX3xXcxX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX40xX28xX3xXcxX28xXdxX3xX16xX17xX2cxf392xf8b7xX16xX3xX40xX28xX3xX27xXdxX72xXbxX3xX1xX67xXdxX3xXcxX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xddfcxX2cxX2dxX4xX3xXexf087xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3x91f0xba36x11816xXcx10ce5xc7c3xX39xX3xX49xe96bxX3xXexb0b8xX3xX7xX6xX2cxX3xX49xX1xXdxX3xX27xXdxX72xXbxX3xda59xe721xX16xX1xX3xXcxX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xXex8376xX3xX19xX3exX3xXb7x8809xXcxXbbxXbcxX3xX27xX28xX16xX2fxX30xX31xX3xX7x11305xX6xX3xXd2xfb2axXdxX3xX4xX1xd34cxX16xX1xX3xXexX1xfdeexX4xX3xX4x9025xX3xX1xXdxX72xX2cxX3xX5xXe3xX4xX3xXex8b82xX3exX16xX17xX3xX16x9f6fxX23xX3xX16xX6xX8bxX39xX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX17xXdx9e12xX6xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX40xX41xXdxX3xX30xX31xX3xX4xX1xfd0cxX3xXd2xX24xXexX3xX23xX105xX4xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX2x11b9cxX39xX159xb6d7xX3xXex9bfexX3x10d05xe486x9dedxX39xX3xX17xXdxX35xX23xX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX7xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX4xX45xX16xX17xX3xX49xX4axX3xX16xX11bxX23xX3xX16xX17xX3ex807exXdx112a0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xX0xXdxX23xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX2fxXbxX1xX3exXexX3exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX2fxX30xX31xX3xX17xXdxX35xX23xX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX7xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX4xX45xX16xX17xX3xX49xX4axX3xX1xafa0xX16xX1xX3xX35xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX115xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX188xdaf7xX6xX3exXexX1xX6xX16xX1xX1xX3exX6xX188xX40xX16xX4cxX16xX10xb021xX7xX4cxX2x93f8xfcd6xX220xX4cxX2x108eaxX224xX19x9d93xX159xX224xX15cxX38xX159xX159xXexX2xX159xX227xX21fxX5xX2xX188xd951xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX2fxX30xX31xX3xX17xXdxX35xX23xX3xX38xX39xX3axX3bxX3xX7xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX4xX45xX16xX17xX3xX49xX4axXaxX3xX19xX6xXexX6xX2fxXbxX1xX3exXexX3exX2fxX3exX115xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX2fxX7xX115xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x82aaxX4cxX4cxX4xX19xX16xXdxX23xX17xX188xX40xXdxX10xXexX16xX6xX23xXbxX5xX2cxX7xX188xX40xX16xX4cxXexX38xX227xX159xX4cxX2cxXbxX5xX3exX6xX19xX10xX19xX4cx1171axXbxX4xX21bxX40xX3exX40xXexX4cxX227xX159xX2xX21fx113daxX2xX2xX2ccxX159xX220xX4cxXexXexX2bfxX40xX16xX2ccxX1xX6xX16xX2ccxXa6xX2cxX3exX4xX188xX236xXbxX17xXaxX3xX4cxX12xX69xX3exX16xXexX6xXdxX16xX10xX115xX3xX1xX28xX16xX17xX3xX1xX109xX6xX3xXd2xX1axdc68xX4xX3xX2bfxXacxXbxX3xXexX24xXdxX3xX4xX35xX16xX17xX3x1136bxX3xX66xX2cxX7xX6xX16xX39xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX188xX3xXb7xdc8exX17xX2cxc50bxX16xX298xX3xd7ecxX3exX16xX1xX6xXbxX4cxXcxXcx1011fx100bfxX322xXbcxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xX162xX2dxX3xX5xXdxX72xX2cxX3xX4x10115xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX3xXa6xX2cxX6xX16xX3xXexX115xX8cxX16xX3xX4xX1xX3exX3xX20axXdxXacxXexX3xX16xX17xX2cxX8bxX8cxX16xX3xX16xX1xb4d0xX16xX3xX49xX1xXdxXacxX16xX3xXa6xX2cxX8bxX3xX23xX6axX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX40xX41xXdxX3xX30xX31xX3xX7x7b83xXexX3xX17xXdxX35xX23xX3xX5xX28xX3xX19xX3exX3xX16xX1xc26bxXbxX3xX49xX1xbc52xX2cxX3xXexX11bxX16xX17xX3xX17x8f52xXbxX3xXd2xX6axXdxX3xX7xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX2bfxX2cxX3c4xXexX3xX49xX1xX3bbxX2cxX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xXb8xXdxX23xX3xX16xX17xX24xX4xX1xX3xX2bfxX2cxX3c4xXexX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX4xX354xX6xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX7xX6xX16xX17xX3xX30xX31xX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xX40x1033fxX16xX17xX3xX2xX159xX3xXexX1xX186xX16xX17xX3xX16xX11bxX23xX3xX16xX6xX8bxX3xXd2xX24xXexX3xX38xX159xX39xX224xff0dxX3xXexX15fxX3xX161xX162xX163xX39xX3xXexX11bxX16xX17xX3xX227xX39xX227xX3bxX3xX7xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX4xX45xX16xX17xX3xX49xX4axX3xX16xX11bxX23xX3xX16xX17xX3exX186xXdxX39xX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xX49xX1xXdxX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xXexXc3xX3xX30xX31xX3xXd2xX24xXexX3xX15cxX159xX39xX224xX227xX3xXexX15fxX3xX161xX162xX163xX39xX3xXexX11bxX16xX17xX3xX220xX39xX2xX3bxX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xXb8xXb9xXcxXbbxX3xX4xX1xX3exX3xX1xX6xX8bxX3xX19xX3exX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xX16xX1xX130xX16xX17xX3xX16xX11bxX23xX3xXa6xX2cxX6xX39xX3xX69xX1xXffxX16xX1xX3xXbxX1xX354xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX2bfxa197xX4xX3xXexXdxXacxX16xX3xX4xX1xXffxX16xX1xX3xX7xX186xX4xX1xX3xXd2xX6xX3xX19xX24xX16xX17xX3xX1xX109xX6xX3xX16xX17xX2cxX325xX16xX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX16xX11bxX16xX17xX3xX5xX1axX2fexX16xX17xX3xX16xX8cxX16xX3xX16xX1axX41xX4xX3xX16xX28xX8bxX3xXd2xf8a5xX3xXexX11bxX16xX17xX3xX4xX1axa754xX16xX17xX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX16xX11bxX16xX17xX3xX5xX1axX2fexX16xX17xX3xXexXc3xX3xX30xX31xX39xX3xXexX1xX10xX3exX3xXd2xX109xX3xX17xXdxX186xX3xXexX115xXd3xX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX19xff08xX2cxX3xXexX1xX6axX3xXexXc3xX3xX30xX31xX3xXd2xX538xX3xXexX11bxX16xX17xX3xX5x9fcfxX16xX3xX17xX57cxX16xX3xX20ax1101axX16xX17xX3xX17xXdxX186xX3xXexX115xXd3xX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX7xX35xX16xX3xXbxX1xX3bbxX23xX3xX16xX28xX8bxX3xXexXc3xX3xXcxX115xX2cxX16xX17xX3x92b8xX6axX16xX17xX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xX66xX8cxX16xX3xX4xX24xX16xX1xX3xXd2xX109xX39xX3xX17xXdxX186xX3xXexX115xXd3xX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX4xX186xX4xX3xX23xX15xXexX3xX1xX28xX16xX17xX3xX49xX1xX186xX4xX3xX16xX1xX1axX3xXexX1xXd3xXexX39xX3xXexX1xX2cxX2dxX4xX3xX16xX6axX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX72xXbxX39xX3xX19xX1axX2fexX4xX3xXbxX1xX3bbxX23xX3xX4xd8a7xX16xX17xX3xXexX11bxX16xX17xX3xX23xX24xX16xX1xX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xX69xX639xX16xX17xX3xXexX1xX10xX3exX3xXb8xXb9xXcxXbbxX39xX3xX40xXdxX72xX4xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX40xX41xXdxX3xX30xX31xX3xX17xXdxX35xX23xX3xX4xX109xX3xX16xX17xX1x932axX6xX3xX5xX28xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXd2xX24xXexX3xXd2xX1axX2fexX4xX3xXffxXexX3xX5xX2fexXdxX3xXffxX4xX1xX3xX1xX1fxX16xX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xX4xX186xX4xX3xX1xX3exX24xXexX3xXd2xX67xX16xX17xX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX40xX41xXdxX3xX30xX31xX39xX3xXexX2cxX8bxX3xX16xX1xXdxX8cxX16xX3xXd2xXdxX592xX2cxX3xX16xX28xX8bxX3xX49xX1xX6axX16xX17xX3xX1x94fbxX16xX3xX23xX6xX16xX17xX3x1055bxX3xX16xX17xX1xX697xX6xX3xXexXdxX8cxX2cxX3xX4xXe3xX4xX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xXcxX115xX3exX16xX17xX3xX16xX11bxX23xX3xX16xX6xX8bxX39xX3xX2bfxX2cxX3c4xXexX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX4xX354xX6xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX40xX41xXdxX3xX4xX186xX4xX3xX16xX1axX41xX4xX3xXexX115xX8cxX16xX3xXexX3exX28xX16xX3xXexX1xXacxX3xX17xXdxX41xXdxX3xXd2xX592xX2cxX3xXd2xX6xX16xX17xX3xX17xXdxX35xX23xX3xX23xX24xX16xX1xX39xX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xX49xX1xXdxX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX40xX41xXdxX3xX30xX31xX3xX40xa08cxX16xX3xX19xX2cxX8bxX3xXexX115xX1f6xX3xX2bfxX2cxX3xX1xX1axX41xX16xX17xX3xXexX11bxX16xX17xX3xXexX115xX1axX30exX16xX17xX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xXcxX115xX3exX16xX17xX3xX49xX1xXdxX3xX2bfxX2cxX3c4xXexX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX7xX6xX16xX17xX3xX30xX31xX3xXexX11bxX16xX17xX3xX227xX39xX227xX3bxX39xX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xXexX11bxX16xX17xX3xX220xX39xX2xX3bxX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xX40xX421xX16xX17xX3xX2xX159xX3xXexX1xX186xX16xX17xX3xXd2xX57cxX2cxX3xX16xX11bxX23xX39xX3xXexX1xX1f6xX3xX2bfxX2cxX3c4xXexX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX1xX28xX16xX17xX3xX1xX109xX6xX3xX4xX354xX6xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX115xX8cxX16xX3xXexX3exX28xX16xX3xXexX1xXacxX3xX17xXdxX41xXdxX3xX5xX24xXdxX3xX17xXdxX35xX23xX3xX2xX159xX39xX43exX3bxX3xX40xX28xX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX17xXdxX35xX23xX3xX15cxX39xX3axX3bxX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xXcxXc3xX3xXexX115xX1axX41xX4xX3xX49xX1xXdxX3xX16xX1xX3b6xX23xX3xX4xX1xX105xX4xX39xX3xXcxXfaxX16xX17xX3xXexX1xX2dxX16xX17xX3xX30xX31xX3xX163xX3exX16xX6xX5xX19xX3xXcxX115xX2cxX23xXbxX3xXd2xX538xX3xX5xXdxX8cxX16xX3xXexX3a6xX4xX3xX16xX1xX3c4xX16xX3xX23xX24xX16xX1xX3xX115xX59axX16xX17xX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX16xX2fxX30xX31xX3xXd2xX6xX16xX17xX3xX19xXdxb322xX16xX3xX115xX6xX3xX49xX1xX6axX16xX17xX3xX4xX6axX16xX17xX3xX20axX59axX16xX17xX39xX3xX30xX31xX3xX20axXd3xX3xXexX1xX37axX23xX3xX1xX3a6xXexX3xX5xX41xX16xX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xX162xX6xX2cxX3xXd2xX109xX39xX3xX6axX16xX17xX3xXcxX115xX2cxX23xXbxX3xXd2xX538xX3xX8bxX8cxX2cxX3xX4xX57cxX2cxX3xX7xXf6xX6xX3xXd2xXfaxXdxX3xXe9xXcxXbbxX3xX7xX3exX16xX17xX3xXbxX1xX1axX1fxX16xX17xX188xX3xX322xX17xX28xX8bxX3xX227xX220xX4cxX21fxX3xX16xX11bxX23xX3xX16xX17xX3exX186xXdxX39xX3xX1xX6xXdxX3xX20axX8cxX16xX3xXd2xX538xX3xX49xX707xX3xX49xXacxXexX3xXe9xXcxXbbxX3xX7xXf6xX6xX3xXd2xXfaxXdxX39xX3xX40xX28xX3xX1xXdxX72xXbxX3xXd2xXd3xX16xX1xX3xX23xX41xXdxX3xX20ax10053xXexX3xXd2xX57cxX2cxX3xX4xX109xX3xX1xXdxX72xX2cxX3xX5xXe3xX4xX3xXexXc3xX3xX16xX17xX28xX8bxX3xX2xX4cxX2xX3xX16xX11bxX23xX3xX16xX6xX8bxX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xXcxX115xX1axX41xX4xX3xXd2xX109xX39xX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xX20axX186xX3exX3xX4xX186xX3exX3xX4xX6axX16xX17xX3xX20axX2dxX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX186xX16xX17xX3xX43exX3xX40xXc3xX6xX3xXa6xX2cxX6xX39xX3xX333xX11bxX16xX3xXbxX1xX421xX16xX17xX3xX5c6xX24xXdxX3xX19xXdxX72xX16xX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX30xX31xX3xXb7xX161xX162xXcxe6bcxXbcxX3xXd2xX538xX3xXd2xX186xX16xX1xX3xX17xXdxX186xX3xXexXffxX4xX1xX3xX4xXe3xX4xX3xX115xX59axX16xX17xX3xX7xX6xX2cxX3xX49xX1xXdxX3xXe9xXcxXbbxX3xX27xX28xX16xX2fxX30xX31xX3xX7xXf6xX6xX3xXd2xXfaxXdxX3xX4xX109xX3xX1xXdxX72xX2cxX3xX5xXe3xX4xX39xX3xX1xX28xX16xX17xX3xX115xX28xX3exX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xX4xX186xX4xX3xX5xX697xX16xX1xX3xX40xXe3xX4xX3xX16xX1xX1axX3xX4xX1xXacxX3xXexX24xX3exX3xX6axXexX6axX3xX4xX354xX6xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXd2xX538xX3xX17xXdxX35xX23xX3xXd2xXdxX3xXd2xX186xX16xX17xX3xX49xXc0xX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xX163xXe3xX3xX49xXdxXacxX16xX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xXexX1xX186xX16xX17xX3xX16xX28xX8bxX39xX3xX66xX67xX3xXcxX28xXdxX3xX4xX1xXffxX16xX1xX3xX30xX31xX3xX7xe1bfxX3xX4xX6axX16xX17xX3xX20axX2dxX3xX20axX186xX3exX3xX4xX186xX3exX3xX40xX592xX3xXexX15fxX3xX17xXdxX186xX3xX1xX2dxXdxX3xXd2xX3exX186xXdxX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xX30xX15xX4xX3xX19xX45xX3xXbxX1xX57cxX16xX3xX5xX41xX16xX3xX707xX3xX49xXdxXacxX16xX3xX4xX1xX3exX3xX115xX59axX16xX17xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX7xXb3cxX3xXexXdxXacxXbxX3xXexX3a6xX4xX3xX16xX59axX23xX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xX19xX6xX16xX1xX3xX7xX186xX4xX1xX3xX4xX186xX4xX3xX16xX1axX41xX4xX3xX4xX57cxX16xX3xXexX1xX10xX3exX3xX19xeda3xXdxX3xX40xX592xX3xXexX15fxX3xX17xXdxX186xX3xX16xX28xX8bxX39xX3xX16xX1xX1axX16xX17xX3xX7xX2dxX3xX49xX1xX186xX4xX3xX5xX24xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX115xX59axX16xX17xX3xX19xX3exX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX40xX41xXdxX3xX30xX31xX3xXd2xX538xX3xX17xXdxX35xX23xX3xXd2xXdxX3xXd2xX186xX16xX17xX3xX49xXc0xX39xX3xX16xX8cxX16xX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xXexX1xX541xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX41xXdxX3xX30xX31xX3xX7xXb3cxX3xX5xX3exX24xXdxX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX49xX1x11bfdxXdxX3xX19xX6xX16xX1xX3xX7xX186xX4xX1xX3xXexX115xX8cxX16xX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xX69xX639xX16xX17xX3xXexX115xX3exX16xX17xX3xXexX1xX541xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX115xX8cxX16xX39xX3xX30xX31xX3xX7xXb3cxX3xXa6xX2cxX8bxXacxXexX3xXd2xXd3xX16xX1xX3xX4xX109xX3xXd2xX186xX16xX1xX3xXexX1xX2cxXacxX3xX4xX6xX3exX3xX40xX41xXdxX3xX23xX15xXexX3xX1xX28xX16xX17xX3xX6axX3xXexX6axX3xX16xX1xX3b6xXbxX3xX49xX1xX3bbxX2cxX3xX4xX354xX6xX3xX27xX28xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX1xX10xX3exX3xX5c6xXdxX592xX2cxX3xX227xX43exX227xX3xX5c6xX24xX3exX3xX5xX2cxX3b6xXexX3xX23xX30exX3xX115xX67xX16xX17xX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX1xX6xX8bxX3xX49xX1xX6axX16xX17xX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3exX19xX8bxXaxX12xX162xXe3xX3xX7xX3a6xXexX3xX17xXdxX35xX23xX3xXa6xX2cxX8bxX3xX23xX6axX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1xX1axX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX40xX41xXdxX3xX30xX31xX3xX7xXb3cxX3xX4xX109xX3xXexX1xXc0xX3xX5xX28xX3xX4xX1fxX3xX7xX30exX3xXexXffxX4xX1xX3xX4xXe3xX4xX3xXd2xXc0xX3xaa0exX6xX7xX1xXdxX16xX17xXexX3exX16xX3xXd2xX1axX6xX3xX115xX6xX3xXa6xX2cxX8bxXacxXexX3xXd2xXd3xX16xX1xX3xXd2xX2dxXdxX3xX40xX41xXdxX3xX40xX3c4xX16xX3xXd2xX592xX3xXexX115xX8cxX16xX188xX4cxX188xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbbxX2cxXexX1xX3exX115xXaxX12xXb7xXcxXcxX332xX333xX322xX4cxX333xXdxX10xXexX16xX6xX23x7f17xXbcxX0xX4cxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)