Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia: Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu hại rừng thông
Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia quản lý, bảo vệ  hơn 6.116,81 ha, trong đó có 5.205,87 ha rừng. Với hơn 2.100 ha rừng thông thuần loài,  trong các tháng vừa qua, thời tiết thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển của sâu hại rừng thông.
1e7bx7eafx458cx461exa134x1fbbx7770x53cbx8de0xX7xabeex66cfx943dx40d1x69d8x959fxX5x4098xXax44f4x5bc7xX6x76d4xX3x4b3bx9884x76a5xX15xX3xX5x5560xX3x894ax610dxX15x91abxX3xXbxX1x455exX15xX22xX3xX1x47bbxX3xXcx8b95xX15xX1xX3x3bdfxXdxX6x2a59xX3xXcx3f02xX15xX22xX3xX4xa0a5xa05axX15xX22xX3xXexX1x386axX4xX3xX1xXdxa31axX15xX3xX4x91ffxX4xX3x4b2cxXdxX49xX15xX3xXbxX1xX4dxXbxX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xXexX1fxX20xX3xX7x50b8xX18xX3xX1xa869xXdxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX1x90a2xX15xX22xX0x63cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx718axX10xX6x38a6xXaxX12xX86xXdxX49xX15xX3xX15xX6xa166x2f79xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xXdxX6xX3x41d4xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX94xX3xX50xX19x3e8dxX3xa191xX49xX3xX1x25d6xX15xX3x264ax3f2bxX2xX2xXcdxX94x869cxX2xX3xX1xX6xX94xX3xXexX1fxXc4xX15xX22xX3x7fbex66a2xX3xX4xXe1xX3xa59fxXcex9209x7e05xXe6xX94xXd3x998dxX3xX1xX6xX3xX1fxX20xX15xX22xXcexX3x94eex255bxXdxX3xX1xXcaxX15xX3xXe8xXcexX2xXe9xXe9xX3xX1xX6xX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX1xX73xX15xX22xX3xXexX1xX18x61a4xX15xX3xX5xXc4x3b3bxXdxX94xX3xXexX1fxXc4xX15xX22xX3xX4xX4dxX4xX3xXexX1xX4dxX15xX22xX3xXc6xX20xX6xX3xXb9xX18xX6xX94xX3xXexX1xX3exXdxX3xXexXdx8c8fxXexX3xXexX1xX18x41eaxX15xX3xX5x630bxXdxX3xX4xX1xXc4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1fxX3dx69a9xX15xX22xX94xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexX1fxXdx7004xX15xX3xX4xa2cexX6xX3xX7xX65xX18xX3xX1xX69xXdxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX1xX73xX15xX22xXcexX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc4xX89xX93xX3xXbx1f10xX10xX15xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdx240bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX195xX10xX15xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXax213axXdxX89xXexX1xX35xX3xXcdxXe9xXe9xXbx3092x22b6xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX35xX3x3fa0xXd3xXe6xXbxX1c4xX1c5xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX77xX77xXdxXcexX50xX6xXc4xXexX1xX6xX15xX1xX1xXc4xX6xXcexXc6xX15xX77xX15xX10xX1b9xX7xX77xX2x267cxXe8xX2xX77xX2xXedxXedxX89x6077xXe8xXe9xXe9xX1f5xX1fdxXe8xXexX1fdxXcdxX1f5xXcdxX1f5xX5xXe9xXcex5626xXbxX22x8963xX1fxX9xX1f5xX1cfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xXdxX6xX35xX3xXcxX38xX15xX22xX3xX4xX3dxX3exX15xX22xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX49xX15xX3xX4xX4dxX4xX3xX50xXdxX49xX15xX3xXbxX1xX4dxXbxX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xXexX1fxX20xX3xX7xX65xX18xX3xX1xX69xXdxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX1xX73xX15xX22xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX195xX6xXbxXexXdxXc4xX15xXaxX12xX195xX4dxX15xX3xX50xX2bxX94xX3xX4xX73xX15xX22xX3xX15xX1xX65xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xXdxX6xX3xXbxX1x5f4exXdxX3xX1xX14axXbxX3xXc6xXf9xXdxX3xX1xX2bxX3xX15xX1xX146xX15xX3x3b6dxX1xXc4xX4dxX15xX3xX50xX19xXc4xX3xXc6xX49xX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXbxX1xX18xX15xX3xXexX1xX18xX2d2xX4xX3xX89xXdxX49xXexX3xXexX1fxX20xX3xX7xX65xX18xX3xX1fxXe1xX19fxX3xX1xX69xXdxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX1xX73xX15xX22xX3xXexX69xXdxX3xX1c4x8deexX3xXcxX1fx321bxX4xX3x9ac1xX65xX19fxXcexX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc4xX89xX93xXaxX12x2880xX166xX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xXexX1fxX20xX3xX7xX65xX18xX3xX22xX65xX93xX3xX1xX69xXdxX94xX3xX50xX19xXc4xX3xXc6xX49xX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX1xX73xX15xX22xX94xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xXdxX6xX3xXe0xX327xX3xX4xX1xX16axX3xXe0xX2bxX15xX22xX3xX1xX18xX93xX3xXe0xX2bxX15xX22xX3xX4xX4dxX15xX3xX50xX2bxX94xX3xX4xX73xX15xX22xX3xX15xX1xX65xX15xX3xX4xX16axX6xX3xX50xX6xX15xX3xXbxX1xX2d2xXdxX3xX1xX14axXbxX3xXc6xXf9xXdxX3xX4xX4dxX4xX3xX1xX2bxX3xX15xX1xX146xX15xX3xX2e5xX1xXc4xX4dxX15xX3xX50xX19xXc4xX3xXc6xX49xX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX146xXbxX3xXexX1fxX18xX15xX22xX3xXexX1fxXdxX166xX15xX3xX2e5xX1xX6xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX49xX15xX3xX19fxX2bxXexX3xX7xX2d2xX3xX50xXdxX49xX15xX3xXbxX1xX4dxXbxX3xXbxX1xX26xX15xX22xX94xX3xXexX1fxX20xX3xX7xX65xX18xXcexX3xX347xX2d2xXdxX3xXc6xXf9xXdxX3xX89xXdxX49xX15xX3xXex3c99xX4xX1xX3xX15xX1xXdx5bc3xX19fxX3xX7xX65xX18xX3xX15xX1x8c9fxX3x4587xXe8xX1f5xX94xX1cfxX1cfxX3xX1xX6x2762xX3xX89x8503xX15xX22xX3xXc6x256exX3xXe0xX146xXbxX3xX1fxX18xX15xX22xX3xX4xX65xX93xX3xXexX1xX18xX3xX50xac2bxXexX3xX7xX65xX18xX3xX15xXc4xX15xXcexX3xa69bxXdxX49xX15xX3xXexX43fxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX446xX19fxX3xX7xX65xX18xX3xX15x69f0xX15xX22xX3xX451xX1cfxXd3xX94xXe6xX3xX1xX6xX45axX94xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xXdxX6xX3xXe0xX327xX3xX4xX1xX16axX3xXe0xX2bxX15xX22xX3xX7x2062xX3xX89x8444xX15xX22xX3xXexX1xX18xX2d2xX4xX3xX4xXe1xX3xX15xX22xX18xX462xX15xX3xX22xX2d2xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1x7f5cxX4xX3xXbxX1xX18xX15xX3xX89xXdxX49xXexX3xXexX1fxX20xX3xX7xX65xX18xXcexX3xX482xXc4xX3xXex350exX3xX4xX1x988axX4xX3xXbxX1xX18xX15xX3xXexX69xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xXe0xXc4xX69xX15xX3xX7xX65xX18xX3xX15xXc4xX15xX3xX451xXexX18xX510xXdxX3xX2xX3xXc6xX11cxX3xXe8xX45axX3xX15xa634xX15xX3xX1xXdxX49xX18xX3xXb9xX18xX19xX3xX4xX6xXc4xX94xX3xX7xX65xX18xX3xX4xX1xX140xXexX3xXe0xX69xXexX3xXexX1fxX541xX15xX3xX1f5xXedx7aeaxXcexX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc4xX89xX93xXaxX12xXf8xX11cxXc4xX3xXexX1xX3exXdxX3xXe0xXdxX166xX19fxX3xXexX1xX4dxX15xX22xX3xXe6x945axXe8xXe9xX2xX1f5xX94xX3xXexXc4xX11cxX15xX3xX50xX2bxX3xX89xXdxX49xX15xX3xXexX43fxX4xX1xX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX1xX73xX15xX22xX3xX4xX16axX6xX3xX1xX18xX93xX49xX15xX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xXdxX6xX3xXe0xX6xX15xX22xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexX1fxXdxX166xX15xX3xXexX2d2xXexXcexX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xX1xX2bxX3xXcxX2exX15xX1xX3xX32xXdxX6xX3xXe0xX327xX3xXc6xX11cxX3xXe0xX6xX15xX22xX3xXexX38xX15xX22xX3xX4xX3dxX3exX15xX22xX3xX4xX4dxX15xX3xX50xX2bxX94xX3xX4xX73xX15xX22xX3xX15xX1xX65xX15xX3xX50xX4dxX19fxX3xX7xX4dxXexX3xXexX20xX15xX22xX3xX5xX73xX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX1xX73xX15xX22xX3xXbxX1xX2d2xXdxX3xX1xX14axXbxX3xXc6xXf9xXdxX3xX4xX4dxX4xX3xX1xX2bxX3xX15xX1xX146xX15xX3xX2e5xX1xXc4xX4dxX15xX3xX50xX19xXc4xX3xXc6xX49xX3xX1fxX20xX15xX22xX3xX4xX1xX16axX3xXe0xX2bxX15xX22xX3xX2e5xXdxX166xX19fxX3xXexX1fxX6xX94xX3xXe0xXdx3d34xX18xX3xXexX1fxX6xX3xXexX1xX10xXc4xX3xX89x6a12xXdxX3xX89xXdxX446xX15xX3xX50xXdxX140xX15xX3xX7xX65xX18xX3xX1fxXe1xX19fxX3xXexX1xX73xX15xX22xX94xX3xXbxX1xX4dxXexX3xX1xXdxX49xX15xX3xX7xXf9xX19fxX3xX4xX4dxX4xX3xX510xX3xX89x6591xX4xX1xX3xX2e5xX1xXdxX3xX4xX26xX15xX3xX159xX3xXbxX1xX69xX19fxX3xXc6xXdxX3xX1xX44fxXbxX3xXe0xX166xX3xX4xX1xX16axX3xXe0xX2bxX15xX22xX3xX1xX18xX93xX3xXe0xX2bxX15xX22xX3xX5xX44xX4xX3xX5xX3dxX14axX15xX22xX94xX3xX4xXcaxX3xX7xX159xX3xXc6xX146xXexX3xX4xX1x42eaxXexX3xX1xXdxX49xX15xX3xX4xXe1xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX49xX15xX3xX4xX4dxX4xX3xX50xXdxX49xX15xX3xXbxX1xX4dxXbxX3xXbxX1xX26xX15xX22xX3xXexX1fxX20xX3xXexX510xX15xX22xX3xX1xX14axXbxX3xX2e5xX6c2xXbxX3xXexX1xX3exXdxX94xX3xX1xXdxX49xX18xX3xXb9xX18xX19xX3xX2e5xX1xXdxX3xX7xX65xX18xX3xX19fxXf9xXdxX3xXbxX1xX4dxXexX3xX7xXdxX15xX1xX94xX3xX2e5xX1xX73xX15xX22xX3xXe0xX166xX3xX1c4xX19xX93xX3xX1fxX6xX3xX89xX6c2xX4xX1xX3xX7xX65xX18xX3xX1fxXe1xX19fxX3xX1xX69xXdxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xXexX1xX73xX15xX22xXcexX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc4xX89xX93xXaxX12xXcxX18xX93xX3xX15xX1xXdxX541xX15xX94xX3xXe0xX2d2xXdxX3xXc6xXf9xXdxX3xX89xXdxX49xX15xX3xXexX43fxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX446xX19fxX3xX7xX65xX18xX3xX1fxXe1xX19fxX3xXexX1xX73xX15xX22xX3xX15xX497xX15xX22xX94xX3xX1xXdxX49xX15xX3xX15xX6xX93xX3xX50xX6xX15xX3xXe0xX6xX15xX22xX3xX2e5xX1xXe1xX3xX2e5xX1xX38xX15xX3xXc6xX684xX3xX15xX22xX18xX462xX15xX3xX2e5xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX43fxX3xX19fxX18xX6xX3xXexX1xX18xX2d2xX4xX3xXbxX1xX18xX15xX3xX89xXdxX49xXexX3xXexX1fxX20xX3xX7xX65xX18xX3xX1xX69xXdxX3xX1fxX20xX15xX22xX3xX2e5xX1xX73xX15xX22xX3xXe0xX166xX3xX89xX6c2xX4xX1xX3xXbxX1xX4dxXexX3xXexX1fxXdxX166xX15xX3xXc6xX11cxX3xX22xX65xX93xX3xX1xX69xXdxX3xXexX1fxX541xX15xX3xX89xXdxX49xX15xX3xX1fxX2bxX15xX22xXcexX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc4xX89xX93xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c4xXexX592xX6xX5xXdxX22xX15xX35xX3xX1fxXdxX22xX1xXexX1c5xXaxX12xX0xX7xXexX1fxXc4xX15xX22xX12xXcxXdxX15xX3xXc6xX11cxX3xX19xX15xX1xX35xX3xXcxXcexX482xX0xX77xX7xXexX1fxXc4xX15xX22xX12xX0xX77xXbxX12