[Infographics] Phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2019, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.  
3a9dx95d9x8b7ax6097x978axee90xf3ecx498exedd2xX7xb62cx9e26x516cx5eb8x877cxdefexX5xbbe4xXaxabadxX0xX7xXex5df3xa9ecxa0f1xe3b8xX12x7fc5x4043xX18x5ed4xX17xX19xX16xX6xXbxX1xXdxX4xX7x9ff7xX3xc7bbxX1x614bxXexX3x64cbx6e9cxX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX2fxa748xX6xX3xX1xX17x5289xX18xX3xXexX1xX3exX18xX1xX3xXexX1xb7cdxX18xX19xX3xX5xd9a6xXdxX3xX4xX2cxX4xX3x8de9xba51xX4xX3xXexXdxb1d9xX39xd692xX3xX18xX1xXdxf3bfxX55xX3x5431xX56xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX16xXdxe9daxX18xX3x88d3xXdxX18xX1xX3xXex9c51xX3xcb09xX3x9a4dx43f4xX3xX1xX30xXdxX5dxX3xX2fxb9f4xX55xX3xde0bxX86xX17xX3x87dbxX39x514fxX4xX3xXbxX1xb8dexX18xX19xX3xX7bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX0x4168xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXa2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx49f5xX10xX6xb3bcxXaxX12x49e3xb988x4821x6e38xX3xXex6bbexX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXbaxc339xX6xX3xXbxX1xX2cxXexX3xX2fxX30xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX39xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX17xX3exX18xX3xXexX1xX70xX3xX4xX2cxX18xX3xX89xX30xX5dxX3xX2fxX86xX18xX19xX3xX65xXdxX5bxX18xX5dxX3xX5x4afexX4xX3xX5xef68xX4exX18xX19xX3xX65xb99exX3xXexX16xX6xX18xX19xX5dxX3xX18xX1xceebxX18xX3xXbdxX11exX18xX3xX4xX2cxX4xX3xXbdxX11exX18xX3xXexX30xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXc6xX18xX1xX5dxX3xX18xX5bxX39xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1x630cxX18xX3x4bdaxX5bxX39xX3xX18xX10dxf76dxX4xX5dxX3xXexd49cxX4xX1xX3xX4xX109xX4xX3xXbxX1x906fxX18xX3xX2fxX164xX39xX3xX1xX17xX3exX18xX3xXexX1xX3exX18xX1xX3xX7dxX39xX164xXexX3xX7xX49xX4xX3xX55xcf4dxXdxX3xX18xX1xXdxX62xX55xX3xX65xX56xX3xX2fxX10dxX4exX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xe5f5xX55xX3xc253xf671xX2xf506xX5dxX3xX1xX10dxX155xX18xX19xX3xXexX155xXdxX3xXexX1xX109xX4xX3xX1xXdxX62xX18xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX5xX4exXdxX3xXc2xX19xX1xc786xX3xX8dxX39xX14fxX79xXexX3x5271x95e8xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX1c9xX86xX18xX19xX3xX89xX30xX3xXexXc6xX18xX1xX3xX5xX14cxX18xX3xXexX1x6a33xX3x916bx780exX1cxX1cxX1cxX5dxX3xX18xX1xXdxX62xX55xX3xX73xc152xX3xX19axX19bxX2xb54fxX7bxX19axX19bxX19axX19bx3ff6xX3xX0xXa2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf857xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX55xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbdxX1xXdxXbdxX10xX3xXdxX210xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX14fxX5xX10xX9xXaxd580xXdxXbdxXexX1x6e32xX3xda25xX19bxX19bxXbxX7dxa92dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX23fxX3xX1f9xX2x4194xXbxX7dxX246xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxXa2xXa2xXdxX1ffxX89xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1ffxX65xX18xXa2xX18xX10xX23axX7xXa2xX2xX19dxX19bx4177xXa2xX2xX19bxX1f9xXbdxX241xX2xX241xX19bxX19dxX252x8169xXexX252xb504xX19bxX287xX5xX252xX7bxX39xX18xXexXdxXexX5xX10xXbdxX7bxX252xX6xX1ffx66e7xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX1exX17xX19xX16xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX28xX3xX2axX1xX2cxXexX3xX2fxX30xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX39xX6xX3xX1xX17xX3exX18xX3xXexX1xX3exX18xX1xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX5xX4exXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX55xX56xX4xX3xXexXdxX5bxX39xX5dxX3xX18xX1xXdxX62xX55xX3xX65xX56xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX16xXdxX70xX18xX3xX73xXdxX18xX1xX3xXexX79xX3xX7bxX3xX7dxX7exX3xX1xX30xXdxX5dxX3xX2fxX86xX55xX3xX89xX86xX17xX3xX8dxX39xX8fxX4xX3xXbxX1xX94xX18xX19xX3xX7bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xXa2xX12xX0xXa2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX210xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX55xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX210xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX14fxX5xX10xX9xXaxX23axXdxXbdxXexX1xX23fxX3xX278xX19bxX19bxXbxX7dxX246xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX23fxX3xX241xX241xX19bxX252xXbxX7dxX246xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxXa2xXa2xXdxX1ffxX89xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1ffxX65xX18xXa2xX18xX10xX23axX7xXa2xX2xX19dxX19bxX278xXa2xX2xX19bxX1f9xXbdxX241xX2xX241xX19bxX19dxX1f9xX252xXexX1f9xX2xX287xX278xX5xX19axX7bxX39xX18xXexXdxXexX5xX10xXbdxX7bxX252xX1ffxX299xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX1exX17xX19xX16xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX28xX3xX2axX1xX2cxXexX3xX2fxX30xX18xX19xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX39xX6xX3xX1xX17xX3exX18xX3xXexX1xX3exX18xX1xX3xXexX1xX49xX18xX19xX3xX5xX4exXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX55xX56xX4xX3xXexXdxX5bxX39xX5dxX3xX18xX1xXdxX62xX55xX3xX65xX56xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX16xXdxX70xX18xX3xX73xXdxX18xX1xX3xXexX79xX3xX7bxX3xX7dxX7exX3xX1xX30xXdxX5dxX3xX2fxX86xX55xX3xX89xX86xX17xX3xX8dxX39xX8fxX4xX3xXbxX1xX94xX18xX19xX3xX7bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXaxX3xXa2xX12xX0xXa2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX17xXbdxX14fxXaxX12xX1e6xX10xX55xX3xXexX17xX3exX18xX3xX65xX197xX18xX3xX0xX6xX3xX1xX16xX10xX1exX9xXaxX1xXexXexXbxX23fxXa2xXa2xX8dxXbxXbxX5xX1ffxXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1ffxX19xX17xX65xX1ffxX65xX18xXa2xX65xX89xXbxX8dx3b14xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1ffxX18xX7xX1exXa2xX7xXexX16xXa2xX19dxX2xX19bxX2xX252xXc1xXc3xX278xXc3xX278xX19dxX252xXc3xX252xX252x8714xX284xX287xX19axX1f9xX278xX252xe297xaf52xX19bxX19bxX19bxX284xX241xX210xX241xX4bfxXa2x9683xX1exXdxX5xX10xXa2xX4xX19axX2xX278xX252xX49exX7xXdxX19xX18xX10xXbdxX1ffxXbxXbdxX1exXaxX3xXexX6xX16xX19xX10xXexX9xXaxX49exX89xX5xX6xX18xX73xXaxX3xX16xX10xX5xX9xXaxX18xX17xX17xXbxX10xX18xX10xX16xXaxX12xXcx8e84xX1cxX3xX1c9xab4fxf3b9xX0xXa2xX6xX12xX0xXa2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4c6xX39xXexX1xX17xX16xXaxX12xX2axX1xac75xX18xX19xX3x3d7axX49xX4xX0xXa2xXbxX12
Phùng Sắc