Indonesia chính thức khởi động Nhóm công tác chống tham nhũng G20
Indonesia đã chính thức khởi động Nhóm công tác chống tham nhũng G20 2022 (ACWG).
9877x9df6x10d5fxc67ex1214ax12d2exa83cx9fbcxd29fxX7x1254bx12f6cxb153xdb30xb599x12ce5xX5x112cexXax1173exb0d5x1008cxbc08x10604xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1x10018xX14xX1xX3xXexX1x13b65xX4xX3x11a01xX1xa066xXdxX3xf870xd4a7xX14x115dfxX3xae2bxX1x11434xc0e1xX3xX4xa088xX14xX30xX3xXexd678xX4xX3xX4xX1xa15fxX14xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1x1103cxX14xX30xX3xebafxc47dxb74cxX0x123acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9caexX16xX15x10bc7xXaxX12xX0xXdxX35xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX35xX7x1110axXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX1fxX14xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX14xX30xX3xX32xX1xX34xX35xX3xX4xX38xX14xX30xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX1xX42xX14xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX51xX52xX53xX3xX1xde62xX14xX1xX3x1369exX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xcce5xX4xX9xXaxX55xX55xXdxfdbbxa8a8xX6xX16xXexX1xX6xX14xX1xX1xX16xX6xXdexfd37xX14xX55xX14xX10x13c08xX7xX55xX52xX52xX2xX53xX55xX2x102baxXf9xX15xX52xX2xedd3xX52x13898xX53xf8a7xXexce10xc152xX100xX52xX5xX2xXdex111e1xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX1fxX14xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX14xX30xX3xX32xX1xX34xX35xX3xX4xX38xX14xX30xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX1xX42xX14xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX51xX52xX53xXaxX3xX15xX6xXexX6xX79xXbxX1xX16xXexX16xX79xX16xXd7xXdxX30xXdxX14xX6xX5xX79xX7xXd7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x11087xX55xX55xX4xX15xX14xXdxX35xX30xXdexXebxXdxX10xXexX14xX6xX35xXbxX5xcb08xX7xXdexXebxX14xX55xXexX104xX52xX53xX55xX189xXbxX5xX16xX6xX15xX10xX15xX55xadf5xX7xX35xX7xX67xX55xX52xX53xX52xX52xb085xX53xX100xX1a7xX53xd7c9xX55xX4xX1xX16xX14xX30xX1a7xXexX1xX6xX35xX1a7xX14xX1xX189xX14xX30xXdexX10bxXbxX30xXaxX3xX55xX12xX32xX30xe01bxb1cfxXdxX3xX2dxX25xX14xX30xX3xX2dx10e6axX189xX3x9e42xX67xX3xXdfxX6xX14xX3x1270exX34xX6xX3xXdfx1061dxX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6x11542xX3x12e69xXdxXd7xX5xXdxX3xX64xX6xX1xX189xXd7xXdxX1f7xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX35x1139exX4xX3xX32xX1xX34xX35xX3xX4xX38xX14xX30xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX1xX42xX14xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX51xX52xX53xX3xX52xX53xX52xX52xX3xXexX20dxXdxX3x1178dxX6xX28xX6xXd7xXexX6xXdexX3xbad0xX32xX30xX189x13a65xX14xX176xX3x11a51xX32xXcxX24dx105cexX24dxff58xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e47xX10xX6xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX2dxe9a2xX3xX4xX1xX1fxX14xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX28xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX14xX30xX3xX32xX1xX34xX35xX3xX4xX38xX14xX30xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX1xX42xX14xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX51xX52xX53xX3xX52xX53xX52xX52xX3xX245xX24dxa485xcffdxX51xX253xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX16xX15xX67xXaxX12x11adcxX1xX3dxXexX3xXdfxXdxb330xX189xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX35xX20dxX4xX3xX263xX2exXdxX3xX14xX30xX1xa136xX3xX24dxX2b5xX2b6xX51xX1f7xX3xX64xX2exX3xXexXd7xX1c8xX2axX14xX30xX3x12095xXdxbde6xX189xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXebx102b6xX14xX3xX2dxX2fdxX3xX4xX1xX1fxX14xX1xX3xXexXd7xX2e9xX1f7xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX189x1203dxXexX3xXebx12e25xX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX1f7xX3x114a6xX6xX1xX19dxX189xX15xX3xX33bxc6cdxX3xX4xX1xX16xX3xXd7xca2fxX14xX30xX3xX4xX3dxX4xX3xX14xX1c8x10af1xX4xX3xXexX1xX326xX14xX1xX3xXebxXdxd80exX14xX3xX32xX1xX34xX35xX3xX4xX3dxX4xX3xX14xX2fdxX14xX3xX28xXdxX14xX1xX3xXexfeeexX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexXd7xXdxX2d6xX14xX3xXebxX326xX3xX35xX354xXdxX3xX14xf013xXdxX3xX1xX326xX14xX30xX3xX2dxX1d2xX189xX3xXexX1xX375xX3xX30xXdxX354xXdxX3xX245xX51xX52xX53xX253xX3xX2dxX34xX14xX30xX3xX30xX34xXbxX3xXd7xX30axXexX3xX5xX354xX14xX3xXebxX326xX16xX3xX51xX343xX2cfxX3xXexX16xX326xX14xX3xX4xX1d2xX189xX1f7xX3xXebxXcbxX3xXebxX322xX67xX1f7xX3x10526xX34xX6xX3xXdfxX1e1xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX5xX326xX3xX2dxXdxX2fdxX189xX3x12b23xX189xX6xX14xX3xXexXd7xab53xX14xX30xX3xX2dxX2d6xX3xX15xX189xX67xX3xXexXd7xXcbxX3xXexf373xX14xX30xX3xXexXd7xX1c8xX2axX14xX30xX3xX28xXdxX14xX1xX3xXexX375xX3xX4xec30xX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX14xX1c8xX354xX4xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX16xX15xX67xXaxX12xX64xX2exX3xXexXd7xX1c8xX2axX14xX30xX3xX33bxX6xX1xX19dxX189xX15xX3xX33bxX343xX3xX14xX1xX30axX14xX3xX35xX20dxX14xX1xX3xX15xXdxeea3xX14xX3xX2dxX326xX14xX3xX24dxX2b5xX2b6xX51xX3xX7xa2b1xX3xX28xX1xX189xX67xX375xX14xX3xX28xX1xX1fxX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX14x9fcbxX3xX5xe243xX4xX3xXbxX1xc336xX14xX30xX1f7xX3xX4xX1xX42xX14xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX4xX415xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXebxX326xX3xX4xX2exX14xX30xX3xX2dxX249xX14xX30xX3xX3eaxX189xX42xX4xX3xXexX375xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX16xX15xX67xXaxX12xX2b5xX4dxX14xX30xX3xXexX20dxXdxX3xX7xX47axX3xX28xXdxdd9axX14xX3xX14xX326xX67xX1f7xX3xX14xX30xX1c8xX1c9xXdxX3xX2dxX25xX14xX30xX3xX2dxX1d2xX189xX3xX1d5xX67xX3xXdfxX6xX14xX3xX1dcxX34xX6xX3xXdfxX1e1xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX245x11030xX2cfxX516xX253xX3xX1f9xXdxXd7xX5xXdxX3xX64xX6xX1xX189xXd7xXdxX3xX4xX1xX16xX3xXdfxXdxX375xXexX3xX516xX2cfxX516xX3xX2dxX274xX3xX3d0x1234dxX67xX3xX15xX47axX14xX30xX3xbf66xX2exX3xXexXd7xXcbxX14xX1xX3xX3d0xX34xX6xX3xXdfxX1e1xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX2dxX16xX20dxX14xX3xX52xX53xX52xX53xX79xX52xX53xXfexX105xX3xX2dxX2d6xX3xX2dxX1c8xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexXd7xX2axX3xXexX1xX326xX14xX1xX3xX4xX1c8xX1c9xX14xX30xX3xX3eaxX189xX42xX4xX3xX28xXdxX14xX1xX3xXexX375xX3xX5xX354xX14xX3xX14xX1xX30axXexX3xXexX1xX375xX3xX30xXdxX354xXdxXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX16xX15xX67xXaxX12xXcxX189xX67xX3xX14xX1xXdxX35fxX14xX1f7xX3xX35xd569xX4xX3xXexXdxX35fxX189xX3xX14xX326xX67xX3xX7xX463xX3xX28xX1xX38xX14xX30xX3xXexX1xX2d6xX3xX2dxX20dxXexX3xX2dxX1c8xaffbxX4xX3xX14xX375xX189xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX28xX1xX38xX14xX30xX3xX30xXdxXcfxXdxX3xX3eaxX189xX67xX375xXexX3xX2dxX1c8xX5f0xX4xX3xX14xX1xe943xX14xX30xX3xXexX1xX3dxX4xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xX14xX2exXdxX3xXexX20dxXdxX1f7xX3xXexXd7xX16xX14xX30xX3xX2dxX34xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xX5xX326xX3xX35xX2exXexX3xXexXd7xX16xX14xX30xX3xX14xX1xX619xX14xX30xX3xXebxX30axX14xX3xX2dxX2fdxX3xX14xX1xX25xX4xX3xX14xX1xX42xXdxX3xX14xX1xX30axXexXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX16xX15xX67xXaxX12xX541xX456xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX35xX20dxX4xX3xX24dxX2b5xX2b6xX51xX3xX51xX52xX53xX3xX2dxX1c8xX5f0xX4xX3xXexX38axX3xX4xX1xX25xX4xX3xX15xX1c8xX354xXdxX3xX1xXcbxX14xX1xX3xXexX1xX25xX4xX3xXdfxX189xX38axXdxX3xXexX1xXcfxX16xX3xX5xX189xX322xX14xX3xXebxX354xXdxX3xX4xX1xX415xX3xX2dxX2fdxX3x111fbx121c7xX6xXdxX3xXexXd7xX47fxX3xX2b5xX1xX415xX3xXexX2e9xX4xX1xX3xX51xX52xX53xX3xXexXd7xX16xX14xX30xX3xXexX401xX14xX30xX3xX4xX1c8xX1c9xX14xX30xX3xX4xX6xX35xX3xX28xX375xXexX3xX4xX1xX189xX14xX30xX3xX4xX1xX42xX14xX30xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xXdexXaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX16xX15xX67xXaxX12xX343xXdxX456xX14xX3xX30xXdxXcfxX3xX4xX1xX1fxX14xX1xX3xX4xX415xX6xX3xX7xX47axX3xX28xXdxX4dbxX14xX3xX5xX326xX3xX2cfxX1xX34xX3xX51xXdxX3dxX35xX3xX2dxX42xX4xX3xX516xX2cfxX516xX1f7xX3xX541xXdxX5xXdxX3xX2cfxXdxX14xXexX6xX189xX5xXdxX3x1029dxXdxXd7xX10xX30xX6xXd7xX1f7xX3xXcxXd7xX1c8xX2axX14xX30xX3xX14xX1xX34xX35xX3xX4xX38xX14xX30xX3xXexX3dxX4xX3xXexX189xX539xX14xX3xXexX1xX415xX3xXebxX326xX3xX5xXdxX35fxX35xX3xX4xX1xX1fxX14xX1xX3xX51xX52xX53xX3xX245xX64xX52xX53xX253xX1f7xX3xX263xX6xXd7xX67xX6xX14xXexX16xX3xX64xX189xX15xXdxX35xX6xX14xX1f7xX3xX2b5xX1xX415xX3xXexX2e9xX4xX1xX3xX51xX52xX53xX3xX24dxX2b5xX2b6xX51xX1f7xX3xX343xX6xX15xX6xX14xX30xX3xXcxXd7xXdxX7xX6xX7xX16xX14xX30xX28xX16xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX16xX15xX67xXaxX12xX24dxX2b5xX2b6xX51xX3xX7xX463xX3xXexX1xXcfxX16xX3xX5xX189xX322xX14xX3xX2dxX2d6xX3xX2dxX20dxXexX3xX2dxX1c8xX5f0xX4xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX1xX1e1xX6xX3xXexX1xX189xX322xX14xX3xX30xXdxe1ffxXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX3eaxX189xX42xX4xX3xX30xXdxX6xX3xX14xX30xX401xX14xX3xX4xX1xe282xX14xX3xXexX1xX6xX35xX3xX14xX1xX4dxX14xX30xX3xXexXd7xX16xX14xX30xX3xX5xfacaxX14xX1xX3xXebxX47axX4xX3xX28xXdxX14xX1xX3xXexX375xX3xX28xe7faxX3xXexX1xX189xX322xXexX3xX7xX42xX3xXdexX3xX343xX47axX3xX28xXdxX375xX14xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX463xX3xXexX38axX3xX4xX1xX25xX4xX3xX52xX3xX4xX189xX2exX4xX3xX1xX3f1xXbxX3xXebxX326xX16xX3xX4xX189xX42xXdxX3xXexX1xX3dxX14xX30xX3xX64xX6xX3xXebxX326xX3xXexX1xX3dxX14xX30xX3xXf9xX55xX52xX53xX52xX52xXdexX55xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxX189xXexX1xX16xXd7xXaxX12xX245xXcxXcxX1dcxX6cfxX32xX55xX6cfxXdxX10xXexX14xX6xX35x10fe5xX253xX0xX55xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)