Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa: Tăng cường quản lý các cơ sở chế biến lâm sản
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, ngoài làm tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở khu vực TP Thanh Hóa và các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Hạt kiểm lâm TP Thanh Hóa còn thực hiện tốt việc quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn theo Thông tư số 27/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
7e4bx811dx8780xf998x14103xfc96x94d0x916dx1002axX7xede9xf7b8x8c12x89efx9e57x14449xX5x97a4xXax146abxeea8xaf9cxXexX3x10932xXdx9c32x923dxX3xX5x13963xX1axX3xXcx13d85xX3xXcxX1xX6x9ac5xX1xX3xX13x11c42xX6xa6c0xX3xXcxde96xX26xd24exX3xX4xda8ex8ca8xX26xX31xX3x1203ax12dc3xde6axX26xX3xX5xebe2xX3xX4xa347xX4xX3xX4x14b2axX3xX7xdd2fxX3xX4xX1x87f7xX3xe20axXdxX4dxX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX0xf72dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb3aexXaxX12x105d1xX1xd3c8xX26xX31xX3xX26xX2fxX1axX3xX39xX3axX6xd25bxX3xX26xX31x12f62x8877xXdxX3xX5xX83xX1axX3xXexbd0exXexX3xX4x151f3xX26xX31xX3xXexX42xX4xX3xX4fxX3bxX82xX3x12e50xd098xX3x13e29x9bf8xX26xX31xX3xX9bxX83xX3xXbxX1x14058xX26xX31xX3xX4xX1xX42x109d4xX7exX3xX4xX1xX73xX6xX3xX4xX1xX42xXafxX3xX9exX9fxX26xX31xX3x13c73xX21xafaaxXc3xXc3xf2c1xe9bdxX3xX49xX3xac79xX1xX3axX3xX9bx11776xX4xX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX3xX9bxX83xX3xX4xX42xX4xX3xX1xX3axXafxX9cxX26xX3x1340bxX8fxX26xX31xX3x124a6xX46xX26xX7exX3xXcxX1xXdxX9cxX3axX3xX13xX2axX6xX7exX3xX13xX14xXexX3xXcbxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX3xX4xXa8xX26xX3xXexX1xXd0xX4xX3xX1xXdxX9cxX26xX3xXexX8bxXexX3xX9bxXdxX9cxX4xX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX7exX3xX31xXdxX42xX1axX3xX7xX42xXexX3xX1xX82xX14xXexX3xb65exc77fxX26xX31xX3xX4x12899xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xXexX9exfc99xX26xX3xX14axec45xX6xX3xX4fxX83xX26xX3xXexX1xX10xX82xX3xXcxX1xX8fxX26xX31xX3xXexX34xX3xX7xX8bxX3xa35dx133f0xX5cxX198xf748xX2x1070bxX3xX4xX150xX6xX3xe0e2xX14bxX3xX71xX8fxX26xX31xX3xX26xX31xX1xXdxX9cxXbxX3xX9bxX83xX3xX21xX1xX42xXexX3xXexX9exXdxX19xX26xX3xX26xX8fxX26xX31xX3xXexX1xX8fxX26xX3xX9bx8a12xX3xX39xX3axXafxX3xX14axX180xX26xX1xX3xX9bxX1ccxX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX7exX3xXexX9exX3axXafxX3x13cdexX3axff92xXexX3xX26xX31xX3ax9c5bxX26xX3xX31xX8bxX4xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26x7f64xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX82xX6exXafxXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e8xXex1050cxX6xX5xXdxX31xX26xX2cxX3xX4xX10xX26xXexX10xX9ex9eb8xXaxX12xX0xXdxX1axX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc3xX10xX26xXexX10xX9exXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXax8b3exXdxX6exXexX1xX2cxX3xffd7xd605xX19cxXbxX1e8xX22dxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2cxX3x13326x139dbx14ba4xXbxX1e8xX22dxXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX1fexX4fxX6xX82xXexX1xX6xX26xX1xX1xX82xX6xX1fexX9bxX26xX5cxX26xX10xX24cxX7xX5cxX198xX2xX2xX199xX5cxX2xX199xX19exX6exX262xX198xX19cxX198xX2xX263xX254xXexX19exX2xX264xX262xX2xX5xX19cxX1fexbb28xXbxX31x12833xX9exX9xX253xX254xX264xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX2cxX3xXcxX2fxX26xX31xX3xX4xX34xX35xX26xX31xX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xXaxX3xX24cxXdxX6exXexX1xX9xXaxX253xX254xX19cxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX262xX263xX264xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX6xXbxXexXdxX82xX26xXaxX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e8xXexX21fxX6xX5xXdxX31xX26xX2cxX3xX4xX10xX26xXexX10xX9exX22dxXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX3xXcbxXdxX19xX1axX3xXexX9exX6xX3xX26xX31xX3axX1f0xX26xX3xX31xX8bxX4xX3xX31x12365xX3xXexX14xXdxX3xX1axX14bxXexX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xX49xX3xXbxX1xX34xX35xX26xX31xX3x858bxX3axX3bxX26xX31xX3xXcxX1dxX1axX1fexX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX82xX6exXafxXaxX12xX1a4xX83xX3xc02fxX17cxX3xXcxX1xX180xX3xX13xXa8xX6xX7exX3xX13xX14xXexX3xXexX9exX34xX49xX26xX31xX3xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX7exX3xX4xX1xX82xX3xX4fxXdxX4dxXexX2cxX3xX13xXdxX9cxX26xX3xX26xX6xXafxX7exX3xXexX9exX17cxX26xX3xX14axX180xX6xX3xX4fxX83xX26xX3xX6exX82xX3xX1xX14xXexX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX3xX4xX2axX3xX253xX199xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xX4xX2axX3xX31xXdxX1eaxXafxX3xX4xX1xe9f2xX26xX31xX3xX26xX1x146f5xX26xX3xX14axX2fxX26xX31xX3xXcbxX3fxX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX1fexX3xXedxX19xX3xXexX2fxX26xX31xX3xX4xX34xX35xX26xX31xX3xX4xX8fxX26xX31xX3xXexX42xX4xX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX7exX3xXexX1xX35xXdxX3xX31xXdxX6xX26xX3xX39xX3axX6xX3xX1xX14xXexX3xX14axd614xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX34xX3axX3xX4xX1xX82xX3xXcxX1xX83xX26xX1xX3xX150xXafxX7exX3x12171xX1a4xX71x13871xX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX7exX3xX4xX42xX4xX3xX1xX3axXafxX9cxX26xX3xXedxX8fxX26xX31xX3xXf2xX46xX26xX7exX3xXcxX1xXdxX9cxX3axX3xX13xX2axX6xX3xX4fxX6xX26xX3xX1xX83xX26xX1xX3xX4xX42xX4xX3xX9bxX2fxX26xX3xX4fxX3bxX26xX3xX4xX1x8d25xX3xX14axX14xX82xX3xXexX9exX82xX26xX31xX3xX4xX8fxX26xX31xX3xXexX42xX4xX3xX4fxX3bxX82xX3xX9bxX9cxX3xX9exX9fxX26xX31xX7exX3xX21xXc3xXc3xXc3xXc6xX3xX9bxX83xX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX22dxX3xXcbxX4dxX3xX1xX82xX14xX4xX1xX3xX14axX1eaxX3axX3xXexX9exX6xX26xX1xX3xX4xX1xX8bxX26xX31xX3xX4fxX3axX8fxX26xX3xX5xX46axX3axX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX22dxX3xX4xX1xX51dxX3xX14axX14xX82xX3xXcbxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX14axX180xX6xX3xX4fxX83xX26xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX1xb93exXbxX3xX9bx8c45xXdxX3xX4xX1xe01cxX26xX1xX3xX39xX3axXafxX1ccxX26xX3xX4xX42xX4xX3xX14axX180xX6xX3xXbxX1xX34xX46xX26xX31xX3xXex13fa2xX3xX4xX1xX464xX4xX3xX9exX83xX3xX7xX82xX42xXexX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX31xX377xX3xXexX9exX17cxX26xX3xX14axX180xX6xX3xX4fxX83xX26xX3xX14axX19xX3xXexXdxX9cxX26xX3xXexX1xX10xX82xX3xX6ex8a84xXdxX1fexX3xX21xX1xX8bxXdxX3xX1xX5a3xXbxX3xX9bxX5a7xXdxX3xX4fxX6xX26xX3xX6exX1dxX26xX3xX9bxX46axX26xX7exX3xX150xXafxX3xX4fxX6xX26xX3x1399fxXcxXcxX3adxX3xX4xX42xX4xX3xX14axX180xX6xX3xXbxX1xX34xX46xX26xX31xX3xX14ax87b9xXafxX3xX1axX14xX26xX1xX3xX4xX8fxX26xX31xX3xXexX42xX4xX3xXexX3axXafxX17cxX26xX3xXexX9exX3axXafxX1ccxX26xX7exX3xX26xX1dxX26xX31xX3xX4xX6xX82xX3xX26xX1xX46axX26xX3xXexX1xX464xX4xX3xX4xX150xX6xX3xX26xX31xX34xX35xXdxX3xX6exX1dxX26xX3xX26xX2axXdxX3xX4xX1xX3axX26xX31xX7exX3xX4xX1xX150xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX7exX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX3xX31xX377xX3xX26xX2axXdxX3xX9exXdxX17cxX26xX31xX3xX9bxX1ccxX3xX4xX42xX4xX3xX39xX3axXafxX3xX14axX180xX26xX1xX3xX4xX150xX6xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX3axX46axXexX3xX5xXdxX17cxX26xX3xX39xX3axX6xX26xX3xX14axX4dxX26xX3xX5xf8e8xX26xX1xX3xX9bxXd0xX4xX3xX5xX1dxX1axX3xX26xX31xX1xXdxX9cxXbxX1fexX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX82xX6exXafxXaxX12xX1a4xX17cxX26xX3xX4xX14xX26xX1xX3xX14axX2axX7exX3xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX3xX4xXa8xX26xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX1xX5a3xXbxX3xX4xX1x141f5xXexX3xX4xX1x113e0xX3xX9bxX5a7xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX5xXd0xX4xX3xX5xX34xX5a3xX26xX31xX3xX4xX8fxX26xX31xX3xX6xX26xX7exX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX3xXexX1xX180xX3xXexX9exX34xX35xX26xX31xX7exX3xX4xX1xX5acxX26xX1xX3xX39xX3axXafxX1ccxX26xX3xX4xX42xX4xX3xX1e8xX4bcxX7exX3xXbxX1xX34xX35xX26xX31xX7exX3xXexX1xX180xX3xXexX9exX1eaxX26xX3xXexX2fxX26xX31xX3xX4xX34xX35xX26xX31xX3xXexX1xX6xX26xX1xX3xXexX9exX6xX7exX3xXcbxXdxX19xX1axX3xXexX9exX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX31xX377xX3xX14axX19xX3xXcbxX180xXbxX3xXexX1xX35xXdxX3xX26xX31xX2fxX26xX3xX4xX1xX752xX26xX3xX9bxX83xX3xX1e8x972cxX3xX5xX3fxX3xX4xX42xX4xX3xX1xX83xX26xX1xX3xX9bxXdxX3xX9bxXdxX3xXbxX1xX14xX1axX1fexX3xX3adxX3axX6xX3xX4xX42xX4xX3xX14axX5a3xXexX3xXexX1xX6xX26xX1xX3xXexX9exX6xX7exX3xXcbxXdxX19xX1axX3xXexX9exX6xX7exX3xX1xc858xX3axX3xX1xX4dxXexX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX31xX377xX3xXexX9exX17cxX26xX3xX14axX180xX6xX3xX4fxX83xX26xX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX3xX9bxX83xX3xX4xX42xX4xX3xX1xX3axXafxX9cxX26xX3xXedxX8fxX26xX31xX3xXf2xX46xX26xX7exX3xXcxX1xXdxX9cxX3axX3xX13xX2axX6xX3xX14axX1ccxX3axX3xX4xX1xX1eaxXbxX3xX1xX83xX26xX1xX3xXexX8bxXexX3xX4xX42xX4xX3xX39xX3axXafxX3xX14axX180xX26xX1xX3xX4xX150xX6xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX3axX46axXexX3xX9bxX1ccxX3xX1xX1f0xX3xX7xX46xX7exX3xXexX1xX150xX3xXex11c59xX4xX3xXexX9exX82xX26xX31xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX31xX377xX7exX3xX1axX8fxXdxX3xXexX9exX34xX35xX26xX31xX7exX3xX21xXc3xXc3xXc3xX22dxX3xXcbxX1xX8fxX26xX31xX3xX4xX2axX3xX6exX1eaxX3axX3xX1xXdxX9cxX3axX3xX9bxXdxX3xXbxX1xX14xX1axX3xX9bxX1ccxX3xX9bxXdxX9cxX4xX3xX14axX34xX6xX3xX31xX377xX3xXcbxX1xX8fxX26xX31xX3xX4xX2axX3xX26xX31xX3axX1f0xX26xX3xX31xX8bxX4xX3xX1xX5a3xXbxX3xXbxX1xX42xXbxX3xX9bxX83xX82xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX1fexX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX82xX6exXafxXaxX12xXcxX3axXafxX3xX26xX1xXdxX17cxX26xX7exX3xX9bx11494xX26xX3xX4xXa8xX26xX3xX1axX14bxXexX3xX7xX8bxX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX31xX377xX3xXcbxX1xX8fxX26xX31xX3xX4xX2axX3xX7xX5c6xX3xX26xX1xX46axXbxX7exX3xX1e8xX3axX1eaxXexX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xX1xX82xX752xX4xX3xX26xX4dxX3axX3xX4xX2axX3xX4x11862xX26xX31xX3xXcbxX1xX8fxX26xX31xX3xX31xX1xXdxX3xX4xX1x11cebxXbxX3xXexX1xX34xX35xX26xX31xX3xX1e8xX3axXafxX17cxX26xX7exX3xX1xX82xX752xX4xX3xX4xX2axX3xX1xX83xX26xX1xX3xX9bxXdxX3xXexX83xX26xX31xX3xXexX9exX73xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xXexX9exX42xXdxX3xXbxX1xX9fexXbxX1fexX3xXcxX9exX82xX26xX31xX3xX26xX2fxX1axX3xX198xX19cxX198xX19cxX7exX3xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX3xX14axX4bcxX3xXbxX1xX42xXexX3xX1xXdxX9cxX26xX7exX3xX1e8xX808xX3xX5xX3fxX3xX198xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xX4xX2axX3xX1xX83xX26xX1xX3xX9bxXdxX3xXexX83xX26xX31xX3xXexX9exX73xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xXexX9exX42xXdxX3xXbxX1xX9fexXbxX7exX3xXexX180xX4xX1xX3xXexX1xX3axX3xX2xX1fexX2xX19cxX254xX3xXcbxX31xX3xX31xX8bxX4xX3xX9exf0bexX3xX26xX1xX2axX1axX3xd6d4xXae3xX7exX3xX1e8xX808xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX83xX26xX1xX3xX4xX1xX5acxX26xX1xX3xX198xX19cxX3xXexX9exXdxX9cxX3axX3xX14axX1f0xX26xX31xX3xX26xX14bxXbxX3xXcbxX1xX82xX3xX4fxX14xX4xX3xX71xX1xX83xX3xX26xX34xX5a7xX4xX1fexX3xXedxX1f0xX26xX31xX3xXexX1xX35xXdxX7exX3xX26xX1x88f7xX4xX3xX26xX1xX49xX3xX1xX34xX5a7xX26xX31xX3xX6exX997xX26xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xX4xX42xX4xX1xX3xXexX5acxX26xX1xX7exX3xX31xX1xXdxX3xX7xX5c6xX3xX26xX1xX46axXbxX3xX1e8xX3axX1eaxXexX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xX1xX83xX26xX31xX3xX26xX31xX83xXafxX3xX9bxX83xX3xXafxX17cxX3axX3xX4xX844xX3axX3xXcbxX1xXb2bxX4xX3xXbxX1xX8e4xX4xX7exX3xX26xX4dxX3axX3xXexXdxX4dxXbxX3xXexX8e4xX4xX3xXexX42xXdxX3xXbxX1xX14xX1axX3xX7xX757xX3xXexXdxX4dxX26xX3xX1xX83xX26xX1xX3xX5xX46axXbxX3xX4fxXdxX17cxX26xX3xX4fxX3bxX26xX3xX1e8xX808xX3xX5xX3fxX3xXexX1xX10xX82xX3xX39xX3axXafxX3xX14axX180xX26xX1xX3xX4xX150xX6xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX3axX46axXexX1fexX3xX71xX1xX35xX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX7exX3xX31xXdxX42xX1axX3xX7xX42xXexX3xX4xX1xX752xXexX3xX4xX1xX757xX3xX1xX82xX14xXexX3xX14axX14bxX26xX31xX3xX4xX150xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX7exX3xX26xX1xXdxX1ccxX3axX3xX26xX2fxX1axX3xX39xX3axX6xX7exX3xXexX9exX17cxX26xX3xX14axX180xX6xX3xX4fxX83xX26xX3xX6exX82xX3xX1xX14xXexX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX3xXcbxX1xX8fxX26xX31xX3xX4xX2axX3xX14axXdxX19xX1axX3x12564xX26xX2axX26xX31x9482xX7exX3xX14axXdxX19xX1axX3xX26xX5c6xXdxX3xX4xX14bxX1axX3xX4fxX3axX8fxX26xX3xX4fxX42xX26xX3xX9bxX83xX3xX9bxX46axX26xX3xX4xX1xX3axXafxX19xX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xXexX9exX42xXdxX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX3axX46axXexX1fexX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a4xX82xX6exXafxXaxX12xXcxX1xX35xXdxX3xX31xXdxX6xX26xX3xXexX5a7xXdxX7exX3xX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xXcxX21xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX13xX2axX6xX3xXexXdxX4dxXbxX3xXexX8e4xX4xX3xX14axX64cxXafxX3xX1axX14xX26xX1xX3xX4xX8fxX26xX31xX3xXexX42xX4xX3xXexX3axXafxX17cxX26xX3xXexX9exX3axXafxX1ccxX26xX3xX3cfxX3axX46axXexX3xX3cfxX1dxX1axX3xX26xX31xX1xXdxX9cxXbxX3xX14axX19xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xX150xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX7exX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xX9bxX83xX3xX26xX31xX34xX35xXdxX3xX6exX1dxX26xX3xX1xXdxX19xX3axX3xX9bxX83xX3xX4xX1xX1eaxXbxX3xX1xX83xX26xX1xX3xX4xX42xX4xX3xX39xX3axXafxX3xX14axX180xX26xX1xX3xX4xX150xX6xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX3axX46axXexX22dxX3xXexX1xX34xX35xX26xX31xX3xX1e8xX3axXafxX17cxX26xX3xXcbxXdxX19xX1axX3xXexX9exX6xX7exX3xXexX1xX10xX82xX3xX6exX612xXdxX3xX1xX82xX14xXexX3xX14axX14bxX26xX31xX3xXcbxXdxX26xX1xX3xX6exX82xX6xX26xX1xX7exX3xX4xX1xX4dxX3xX4fxXdxX4dxX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xX4xX150xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX7xX49xX3xXexX9exX17cxX26xX3xX14axX180xX6xX3xX4fxX83xX26xX22dxX3xXexXdxX4dxXbxX3xXexX8e4xX4xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX1xX5a3xXbxX3xX9bxX5a7xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX14axX180xX6xX3xXbxX1xX34xX46xX26xX31xX7exX3xX4xX42xX4xX3xX4xX46xX3xX39xX3axX6xX26xX3xX4xX1xX464xX4xX3xX26xX2fxX26xX31xX7exX3xX14axX752xX4xX3xX4fxXdxX9cxXexX3xX5xX83xX3xXedxX14bxXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xX4xX46xX3xX14axX14bxX26xX31xX3xX9bxX83xX3xX21xXc3xXc3xXc3xXc6xX3xX7xX8bxX3xX2xX7exX3xX4xX42xX4xX3xX1xX14xXexX3xXcbxXdxX19xX1axX3xX5xX1dxX1axX3xXcxX1x90c1xX3xad37xX3axX1dxX26xX7exX3xX71xX8fxX26xX31xX3xXc3xX8bxX26xX31xX7exX3xX9bxX10xX26xX3xX4fxXdxX19xX26xX3xX9bxX83xX3xX5xXd0xX4xX3xX5xX34xX5a3xX26xX31xX3xX4xX8fxX26xX31xX3xX6xX26xX7exX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX3xXexX1xX180xX3xXexX9exX34xX35xX26xX31xX3xXexX2fxX26xX31xX3xX4xX34xX35xX26xX31xX3xXcbxXdxX19xX1axX3xXexX9exX6xX7exX3xXcbxXdxX19xX1axX3xX7xX82xX42xXexX3xXexca0dxX26xX1xX3xXexX9exX14xX26xX31xX3xX1axX3axX6xX3xX4fxX42xX26xX7exX3xX9bxX46axX26xX3xX4xX1xX3axXafxX19xX26xX3xX5xX1dxX1axX3xX7xX3bxX26xX3xX39xX3axX6xX3xX14axX180xX6xX3xX4fxX83xX26xX3xX1xX14xXexX3xX39xX3axX3bxX26xX3xX5xX3fxX1fexX1fexX1fexX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11723xX3axXexX1xX82xX9exXaxX12xX1a4xX83xXdxX3xX9bxX83xX3xX3bxX26xX1xX2cxX3xX17xX1xXb2bxX4xX3xXc3xX8fxX26xX31xX0xX5cxXbxX12
Bài và ảnh: Khắc Công