Hàn Quốc kêu gọi Trung-Nhật hợp tác ba bên giải quyết bất đồng
Ngày 17/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã kêu gọi hợp tác ba bên với Trung Quốc và Nhật Bản để vượt qua “những khác biệt,” trong bối cảnh giữa các nước vẫn tồn tại các bất đồng về lịch sử, lãnh thổ và địa chính trị.
cf42x17397x11615x15a6ex192e9x11589x16c37xf7ddx153eexX7x19108xd12fx17358x111fbx15066x12ad2xX5x172c7xXaxfca8xe065xd3d4x185c7xX3x194f6x1ad68x181c9xX4xX3x185bex18772xX18xX3x180a1x14ef3xXdxX3xXcx11e29xX18xX15xX20x110edx13170xX1x17472xXexX3xX1xf967xXbxX3xXex1112fxX4xX3xd5a5xX6xX3xX37xX1dxX15xX3xX20xXdx18bcexXdxX3x1552fxX18x12dfbx15519xXexX3xX37x194b0xXexX3x16ef6x17fe5xX15xX20xX0xd90bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1a44axXaxX12xX2axX20xX14xX45xX3xX2x12102xX52xX2xX2x1b4f6xX3xX2axX20x11c74x18347xXdxX3xXexX25xde08x19d3fxX15xX20xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3x13c61xX1xX18xX15xX20xX3x17e26xX18xXdxX29xX45xX75xX15xX20xX3xX4dxe78fxX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xXdxX3xX1xX30xXbxX3xXexX34xX4xX3xX37xX6xX3xX37xX1dxX15xX3x1a1d2x14899xXdxX3xXcxX25xX18xX15xX20xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXb2xX14xX3xX2axX1xX2cxXexX3x184f0xX40xX15xX3xX4dx1056fxX3xXb2xX7bxX30xXexX3xX43xX18xX6xX3xd02dxX15xX1x195b6xX15xX20xX3xX1cxX1xX34xX4xX3xX37xXdx1165bxXexX71x10bc0xX3xXexX25xX75xX15xX20xX3xX37xX19xXdxX3xX4xX40xX15xX1xX3xX20xXdxXdcxX6xX3xX4xX34xX4xX3xX15xX7bxXb3xX4xX3xXb2x1a6e5xX15xX3xXexX4exX15xX3xXexX76xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX37xX4axXexX3xX4dxX4exX15xX20xX3xXb2x14cefxX3xX5x1691dxX4xX1xX3xX7x1573cxX71xX3xX5xX99xX15xX1xX3xXexX1x12bc5xX3xXb2xX14xX3xX4dxX126xX6xX3xX4xX1x1a7a4xX15xX1xX3xXexX25xX126x155dcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX6xXbxXexXdxX75xX15xXaxX12xX0xXdx16e4fxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX162xX7xX29xXbxX1xX75xXexX75xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX64xXdxX7xXbxX5xX6xX45xf3fbxX3xX37xX5xX75xX4xX1cx10528xX3xX162xX6xX25xX20xXdxX15xX29xX5xX10x17cb9xXexX185xX3xX6xX18xXexX75xX18cxX3xX162xX6xX25xX20xXdxX15xX29xX25xXdxX20xX1xXexX185xX3xX6xX18xXexX75xX18cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xXdxX3xXcxX25xX18xX15xX20xX29xX2axX1xX2cxXexX3xX1xX30xXbxX3xXexX34xX4xX3xX37xX6xX3xX37xX1dxX15xX3xX20xXdxX40xXdxX3xX43xX18xX45xX46xXexX3xX37xX4axXexX3xX4dxX4exX15xX20xX3xX1x12db0xX15xX1xX3xX40xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX147xX37xX6xX75xXexX1xX6xX15xX1xX1xX75xX6xX147xXb2xX15xX52xX15xX10xe3adxX7xX52x10611xX2xefacx10bb8xX52xX225xX227x10fa5xX64xX227x14750x11b53xX227xX22cx128cbxX225xXexX233xX225x1a324xX238xX5xX2xX147x12465xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xXdxX3xXcxX25xX18xX15xX20xX29xX2axX1xX2cxXexX3xX1xX30xXbxX3xXexX34xX4xX3xX37xX6xX3xX37xX1dxX15xX3xX20xXdxX40xXdxX3xX43xX18xX45xX46xXexX3xX37xX4axXexX3xX4dxX4exX15xX20xXaxX3xX64xX6xXexX6xX29xXbxX1xX75xXexX75xX29xX75xX25xXdxX20xXdxX15xX6xX5xX29xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX185xX52xX52xX4xX64xX15xXdxX162xX20xX147xXb2xXdxX10xXexX15xX6xX162xXbxX5xX18xX7xX147xXb2xX15xX52xXexX228xX225xX22fxX52xX18xXbxX5xX75xX6xX64xX10xX64xX52xXdxe1faxX64xX7xX7xX52xX225xX22fxX225xX2x17094xX2xX2xX2d6xX2xX230xX52xX15xX20xX75xX6xXdxX2d6xXexX25xX18xX75xX15xX20xX2d6xX1xX6xX15xX2d6xX43xX18xX75xX4xX147xX23dxXbxX20xXaxX3xX52xX12xX2axX20xX75xX76xXdxX3xXexX25xX7bxX7cxX15xX20xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX89xX1xX18xX15xX20xX3xX8fxX18xXdxX29xX45xX75xX15xX20xX147xX3x1b2c2x1a69axX15xX1xX185xX3x123fbxX75xX15xX1xX6xXbxX52xXcxXcxf2fax1635bxX2ax10cf5xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX75xX64xX45xXaxX12xX2axX20xX75xX76xXdxX3xXexX25xX7bxX7cxX15xX20xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX15xX1xX4axX15xX3xX162xX76xX15xX1xX3xXd9xX37xX6xX3xX15xX7bxXb3xX4xX3xX5xX14xX3xX5xX34xX15xX20xX3xX20xXdxX123xX15xX20xX3xX20xe329xX15xX3xX4xf6dcxX6xX3xX15xX1xX6xX18xX3xXb2xX14xX3xX4x17ef6xX3xXexX1xXcexX3xX4xX390xX3xX15xX1xXdcxX15xX20xX3xX1cxX1xX34xX4xX3xX37xXdxXe7xXexX3xXb2xX123xX3xX162xe33fxXexX3xX7xX19xX3xXb2xX4axX15xX3xX4dxX123xX3xX4x15aa4xX3xXexX1xXcexX71xXd9xX15xX1xX7bxX15xX20xX3xX37xX14xX45xX3xXex147b1xX3xX1xX45xX3xXb2xX21xX15xX20xX3xX64xX75xX3xX4xX40xX3xX37xX6xX3xX15xX7bxXb3xX4xX3xX4xX390xX3xX4xX34xX4xX3xX15xX123xX15xX3xXexX40xX15xX20xX3xXb2xe988xX15xX3xX1xX390xX6xX3xXexX7bx17f30xX15xX20xX3xX4dxX4exX15xX20xX3xX15xX1dxX15xX3xX4xX34xX4xX3xX15xX7bxXb3xX4xX3xX7x12cd3xX3xX4xX390xX3xXexX1xXcexX3xXb2xX7bxX30xXexX3xX43xX18xX6xX3xX15xX1xXdcxX15xX20xX3xX1cxX1xX34xX4xX3xX37xXdxXe7xXexXeaxXexX1x13a5axX15xX20xX3xX43xX18xX6xX3xX1xX30xXbxX3xXexX34xX4xX3xX37xX123xX15xX3xXb2xXdcxX15xX20xX3xXb2xX14xX3xXexXdxX46xX15xX3xXexXb3xXdxX3xXexX1xX126xX15xX1xX3xXb2xX7bxX30xX15xX20xX3xX4xX1xX18xX15xX20xX3xX147xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX75xX64xX45xXaxX12x14186xX15xX20xX3xX4x1496cxX15xX3xX15xX1xX4axX15xX3xX162xX76xX15xX1xX3xX25xef54xX15xX20xX3xXexX1x19d02xXdxX3xX1cxe78exX3xX1xX2cxX18xX3xX4dxX76xXdxX3xX64xX126xX4xX1xX3xX7xX416xX3xX4dxX48dxXdxX3xX1xX3cdxXdxX3xX4xX34xX4xX3xX15xX7bxXb3xX4xX3xXexX3f6xX15xX20xX3xX4xX7bxX4a1xX15xX20xX3xX1xX30xXbxX3xXexX34xX4xX3xX71xX3xX4dxX4exX15xX20xX3xXexX1xX4a1xXdxX3xX37xX14xX45xX3xXexX3cdxX3xX1xX45xX3xXb2xX21xX15xX20xX3xXcxX1xX46xX3xXb2xX2cxX15xX3xX1xX3adxXdxX3x109c0x1a92bxX6xX3xf35exX43axX15xX20xX3xXexX76xXdxX3xXc9x167d6xX4xX3x12a8cxXdxX15xX1xX3xXb2xX14xX75xX3xX15xX3f6xX162xX3xXexXb3xXdxX3xX7xX416xX3xX5xX14xX3xX4xX3ffxX3xX1xX3adxXdxX3xX4dxXcexX3xX37xX6xX3xX15xX7bxXb3xX4xX3xXexX3f6xX15xX20xX3xX4xX7bxX4a1xX15xX20xX3xX1xX30xXbxX3xXexX34xX4xX147xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX75xX64xX45xXaxX12x168e8xX4a1xXdxX3xX1cxX1dxX18xX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xX1dxX15xX3xX4dxX7bxX30xX4xX3xXc9xX3adxX3xXexX25xX7bxX7cxX15xX20xX3xX89xX1xX18xX15xX20xX3xX4dxX7bxX6xX3xX25xX6xX3xXexX76xXdxX3xX4xX18xX3adxX4xX3xX1xX21xXbxX3xXb2xXb3xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX43xX18xX6xX15xX3xX4xX1x1470cxX4xX3xX4xX4axXbxX3xX4xX6xX75xX3xX4xX384xX6xX3xXc9xX6xX15xX3xXcxX1xX7bxX3xX1cx1b27bxX3xX1xX30xXbxX3xXexX34xX4xX3xX37xX6xX3xX37xX1dxX15xX3xX320xXcxX89x10862xX332xX71xX3xX162xX3adxXexX3xXexX135xX3xX4xX1xX5adxX4xX3xX4xX390xX3xXexX25xX3bbxX3xX7xX7cxX3xXexX76xXdxX3xX5d9xX10xX75xX18xX5xX71xX3xX4dxX7bxX30xX4xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX5xX2cxXbxX3xXb2xX14xX75xX3xX15xX3f6xX162xX3xX225xX22fxX2xX2xX3xX15xX1xX49bxX162xX3xXexX1x10e01xX4xX3xX4dx154dbxX45xX3xX1xX30xXbxX3xXexX34xX4xX3xX20xXdxXdcxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX71xX3xXcxX25xX18xX15xX20xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXb2xX14xX3xX2axX1xX2cxXexX3xXc9xX40xX15xX147xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX75xX64xX45xXaxX12xX89xX18xX3adxX4xX3xX1xX21xXbxX3xXexX25xX1dxX15xX3xX64xXdxf07cxX15xX3xX25xX6xX3xXexX25xX75xX15xX20xX3xX37xX19xXdxX3xX4xX40xX15xX1xX3xX5d9xX10xX75xX18xX5xX3xXb2xX14xX3xXcxX75xX1cxX45xX75xX3xXb2xX10axX15xX3xXexXdxX46xXbxX3xXexX3bbxX4xX3xX162x12cfexX18xX3xXexX1xX18xX10axX15xX3xX5xXdxX1dxX15xX3xX43xX18xX6xX15xX3xX4dxX46xX15xX3xXexX1xX7bxX3ffxX15xX20xX3xX162xX76xXdxX3xXb2xX14xX3xX5xX126xX4xX1xX3xX7xX12bxX71xX3xXexX25xX75xX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX3xX4dxX390xX3xX5d9xX10xX75xX18xX5xX3xX4dxX6xX15xX20xX3xX15x1ad4fxX3xX5x1677exX4xX3xX4dxX7bxX6xX3xX25xX6xX3xX162xX3adxXexX3xX4xX1xXdxX46xX15xX3xX5xX7bxX30xX4xX3xX4dxXcexX3xXexX25xX34xX15xX1xX3xX40xX15xX1xX3xX1xX7bxX7cxX15xX20xX3xXex1860bxX3xX4xX3f6xX15xX20xX3xXexX1x1326bxX15xX20xX3xX4dxX126xX6xX3xX4xX1xX140xX15xX1xX3xXexX25xX126xX3xX64xX75xX3xX4xX76xX15xX1xX3xXexX25xX6xX15xX1xX3xX502x14cdaxX29xXcxX25xX18xX15xX20xX3xX20xXdxX6xX3xXexX3f6xX15xX20xX147xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe833xX18xXexX1xX75xX25xXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3xX326xX75xX15xX1xX6xXbxX0xX52xXbxX12
Theo Yonhap