Nâng cao khả năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Sở Công thương Thanh Hóa vừa phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam tổ chức tập huấn về triển khai hoạt động hỗ trợ ứng dụng Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
a7c8xbb68x13df6xb6c9xba0dxae93xcf1bx101dex10da5xX7x10b43x144afx11974xfffaxa816xf913xX5xfa14xXaxde84xX0xX7xXexe047xbde5xb374x10521xX12xd1f2xd5e7xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3x13441xX1xeeb2xX3xX18xd787xX18xX19xX3xd7afxX18xX19xX3xd880x1047cxX18xX19xX3xXexX1xe9e7x11a18xX18xX19xX3xd5dexaa6bxXdxX3x135bfxXdx1116cxX18xX3xXexe067xX3xX4xX1xX17xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX0x147e0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ab0xX10xX6xX31xXaxX12xf572xa861xX3x126a4x1267bxX18xX19xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX72xc12dxX6xX3xab16x12d16xX6xX3xXbxX1xeef2xXdxX3xX1xf389xXbxX3xX91xc5a1xXdxX3xX72xXdxX43xXbxX3xX1x13f68xXdxX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xbec7xXdxX43xXexX3xX1bxX6xX3dxX3xXex12409xX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXexc777xXbxX3xX1xe46bxb63axX18xX3xX91xd7f8xX3xXexX16xXdx13884xX18xX3xX24xX1xX6xXdxX3xX1xX17xX3exXexX3xX41xXa8xX18xX19xX3xX1xb2d7xX3xXexX16xX9bxX3xX2dxX18xX19xX3xX31xX32xX18xX19xX3xXcxX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xX4xX1xX17xX3xX4xe14exX4xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX16xee12xX18xX3xX41xe625xX6xX3xc493xff71xX18xX3xXex114edxX18xX1xb8c0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1470exX17xX31x1085fxX3xXbxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xXexX1xXd4xX3dxX131xX3xXdxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX14cxX5xX10xX9xXaxdce0xXdxX31xXexX1xd03dxX3x10e41xe7f0xe6e3xXbxaba3x10039xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17fxX3xb1f6x13c2exc4b1xXbxX185xX186xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17fxX5axX5axXdxX139xX131xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX139xX91xX18xX5axX18xX10xX17axX7xX5axdadbxX183xX1baxX190xX5axX2xX183xX192xX31xX192xX2xX2xX1baxX182xX182xX191xXexX192xX191xX2xX191xX1baxX5xX183xX139xc8a3xXbxX19xd0daxX16xX9xX2xX183xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX24xX1xX26xX3xX18xX29xX18xX19xX3xX2dxX18xX19xX3xX31xX32xX18xX19xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xX4xX1xX17xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX14cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX185xXex12533xX6xX5xXdxX19xX18xX17fxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX186xXaxX12xXcxX17xX132xX18xX3xX4xX26xX18xX1xX3xX1xXa8xXdxX3xX18xX19xX1xX12exX139xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX17xX31xX14cxXaxX12xXcxX1xX6xX3dxX3xX19xXdxX6xX3xX1xXa8xXdxX3xX18xX19xX1xX12excff7xX3xX4xX118xX4xX3xX41xX3exXdxX3xX131xXdxXdexXd4xX3xX41x1123dxX3xX41xX38xX9bxX4xX3xX4xX118xX4xX3xX4xX1xXd4xX14cxX12axX18xX3xX19xXdxX6xX292xX3xX31xXdx11590xX18xX3xX19xXdxX26xX292xX3xX4xX118xX18xX3xX131xXa8xX3xX4xaa0axX6xX3xX72xXdxX43xXbxX3xX1xXa8xXdxX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xXbexXdxX43xXexX3xX1bxX6xX3dxX292xX3xX7bxX32xX4xX3xXcxX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX292xX3xXbxX1xXc8xX3xX131xXdxd5ddxX18xX3xX4xX118xX4xX3xX18xXa8xXdxX3xX31xXd4xX18xX19xX17fxX3xXcxX118xX4xX3xX41xXa8xX18xX19xX3xX4xX2cbxX6xX3xX41xX3exXdxX3xX31xX12exX4xX1xX3xX7bx14123xXbex11d42x10670xX248xX2xX191xX3xXexX9fxXdxX3xX18xXd9xX18xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX38xX9fxX4xX186xX3xX41xX118xX18xX1xX3xX19xXdxX118xX3xX1xXdxX43xX18xX3xXexX16xX3exX18xX19xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xXexX16xX12axX18xX3xX41xX12exX6xX3xX131xX132xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX47xX6xX3xX41x12350xXd4xX3xX18xX29xX3dxX3xX1baxX183xX1baxX183xX292xX3xX18xX1xbafcxX18xX19xX3xX41xXdxXd9xXd4xX3xX4xX1xX136xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX312xX18xX3xX5xX38xX9bxX4xX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX41xX17xX3exX18xX3xXexX9fxXdxX3xXbxX1x110baxX3xX1xX9bxXbxX3xX91xX9fxXdxX3xXexbb86xX18xX1xX3xX1xX3f0xX18xX1xX3xXbxX1xX118xXexX3xXexX16xXdxXdexX18xX3xX4xX2cbxX6xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xX41xX12exX6xX3xXbxX1xX38xX39xX18xX19xX186xX3xX19xXdxX26xXdxX3xXbxX1xX118xXbxX3xX91xXd0xX18xX3xX1xX132xX18xX1xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX24x14632xX3xX18xX19xXd4xX14cxX12axX18xX3xX3dxX9fxXdxX3x12941xX131xX118xX18xX3xX1xX132xX18xX1xX3xX41xX6xX3xX24xX12axX18xX1x108f5xX186xX3xX24x14340xX3xX18xX29xX18xX19xX3xX24xXdxX18xX1xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX91xX132xX3xXexXdxX312xXbxX3xXexX1xX12exX3xXexX16xX12axX18xX3xX3dxX7cxXdxX3xXexX16xX38xda8exX18xX19xX3xXexX16x136aexX4xX3xXexXd4xX14cxX312xX18xX186xX3xX185xX1cxX14cxX3xX31xX49axX18xX19xX3xXexX16xX26xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX43xX3dxX3xX3dxXd4xX6xX3xX7x1218dxX3dxX3xX17xX18xX5xXdxX18xX10xX3xX91xX9fxXdxX3xX4xX118xX4xX3xX7xX132xX18xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX186xX3xX41xad7axX14cxX3xX3dxX3exX18xX1xX3xX185xXd4xXd5xXexX3xX24xX1xX4e9xXd4xX3xXexX16xX49axX4xX3xXexX16xXd4xX14cxX312xX18xX3xX7xX6xXd4xX3xX41xX3exXdxX3xX31xX12exX4xX1xX17fxX3xX31xX2bbxX3xX1xX6xX14cxX3xX24xX1xX8exX186xX3xX91xX132xXdxX3xXexX16x12d26xX3xX4xX2cbxX6xX3xX4xX1xXd4xX14cxXdexX18xX3xXbxX1xX118xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXd9xX18xX3xX24xXdxX18xX1xX3xXexX312xX3xX7xX97xX139xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX17xX31xX14cxX3xXbxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX14cxX5xX10xX9xXaxX17axXdxX31xXexX1xX17fxX3xX181xX182xX183xXbxX185xX186xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17fxX3xX182xX190xdc97xXbxX185xX186xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17fxX5axX5axXdxX139xX131xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX139xX91xX18xX5axX18xX10xX17axX7xX5axX1baxX183xX1baxX190xX5axX2xX183xX192xX31xX192xX2xX2xX1baxX192xX1baxX2xXexX59fxX190xX2xX2xX183xX5xX183xX139xX1d3xXbxX19xX1d6xX16xX9xX192xX191xX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX24xX1xX26xX3xX18xX29xX18xX19xX3xX2dxX18xX19xX3xX31xX32xX18xX19xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xX4xX1xX17xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX14cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX185xXexX248xX6xX5xXdxX19xX18xX17fxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX186xXaxX12xX7bxX118xX4xX3xX41xX3exXdxX3xX131xXdxXdexXd4xX3xX31xX49axX3xX1xXa8xXdxX3xX18xX19xX1xX12exX139xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX17xX31xX14cxXaxX12xX7bxX118xX4xX3xX41xX3exXdxX3xX131xXdxXdexXd4xX3xX4xb03bxX18xX19xX3xX41xX2a2xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX19xXdxX6xX3xXex11889xX6xX3xX41xX132xX3dxX3xX91xX9fxXdxX3xX4xX118xX4xX3xX4xX1xXd4xX14cxX12axX18xX3xX19xXdxX6xX292xX3xX31xXdxX2bbxX18xX3xX19xXdxX26xX292xX3xX4xX118xX18xX3xX131xXa8xX3xX4xX2cbxX6xX3xX7bxX32xX4xX3xXcxX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX292xX3xX41xX39xX18xX3xX91xX12exX3xX131xX118xX18xX3xX1xX132xX18xX19xX3xXexX16xX49axX4xX3xXexXd4xX14cxX312xX18xX3xX78xX6xXbxX17xX3xX91xXd9xX3xX4xX118xX4xX3xX19xXdxX26xXdxX3xXbxX1xX118xXbxX3xX2dxX18xX19xX3xX31xX32xX18xX19xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xX1xXdxX43xXd4xX3x13260xXd4xX26xX139xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX17xX31xX14cxX3xXbxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX3dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX14cxX5xX10xX9xXaxX17axXdxX31xXexX1xX17fxX3xX181xX2xX191xXbxX185xX186xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17fxX3xX190xb819xX181xXbxX185xX186xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17fxX5axX5axXdxX139xX131xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX139xX91xX18xX5axX18xX10xX17axX7xX5axX1baxX183xX1baxX190xX5axX2xX183xX192xX31xX192xX2xX2xX1baxX192xX190xX1baxXexX2xX192xX181xX190xX181xX5xX183xX139xX1d3xXbxX19xX1d6xX16xX9xX59fxX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX24xX1xX26xX3xX18xX29xX18xX19xX3xX2dxX18xX19xX3xX31xX32xX18xX19xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xX4xX1xX17xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX14cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX185xXexX248xX6xX5xXdxX19xX18xX17fxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX186xXaxX12x1100bxX3exXdxX3xX31xXdxX43xX18xX3xX5xX2a2xX18xX1xX3xX41xX3exX17xX3xX72xXdxX43xXbxX3xX1xXa8xXdxX3xXcxX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xXbexXdxX43xXexX3xX1bxX6xX3dxX3xXbxX1xXc8xX3xX131xXdxX312xX18xX3xX4xX118xX4xX3xX18xXa8xXdxX3xX31xXd4xX18xX19xX3xXexX3exXdxX3xX1xXa8xXdxX3xX18xX19xX1xX12exX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX17xX31xX14cxXaxX12x1260fxXd4xXd5xXexX3xXbxX1xX118xXexX3xXexX92xX3xX18xX1xXd4xX3xX4xX3a8xXd4xX3xXexX1xX49axX4xX3xXexX312xX292xX3xX91xX9fxXdxX3xX7xX49axX3xXbxX1xX118xXexX3xXexX16xXdxXdexX18xX3xX24xX1xX7cxX18xX19xX3xX18xX19xX92xX18xX19xX3xX4xX2cbxX6xX3xX4xX7cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX43xX3xX7xX97xX292xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xX41xX2a2xX3xXexX16xX79xX3xXexX1xX132xX18xX1xX3xX3dxXa8xXexX3xX185xXd4xX3xXexX1xX312xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xXa8xXdxX3xX18xX1xXd0xXbxX3xX24xXdxX18xX1xX3xXexX312xX3xXexX1xX312xX3xX19xXdxX9fxXdxX139xX3xX72xXa8xXdxX3xX18xX19xX1xX12exX3xXexXd0xXbxX3xX1xXd4xXd5xX18xX3xX4xXd4xX18xX19xX3xX4xXd5xXbxX3xX18xX1xX3b7xX18xX19xX3xXexX1xX7cxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX3dxX9fxXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX17xX3exXexX3xX41xXa8xX18xX19xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX41xXdxX43xX18xX3xXexX47xX3xX91xX132xX3xX18xX1xX3b7xX18xX19xX3xX2dxX18xX19xX3xX31xX32xX18xX19xX3xX5xXdxX12axX18xX3xX74dxXd4xX6xX18xX3xX18xX1xc062xX3dxX3xX1xXf1xX3xXexX16xX9bxX3xXexX97xXexX3xX1xX39xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX43xXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX118xX4xX3xX1xX17xX3exXexX3xX41xXa8xX18xX19xX3xXexX1xX38xX39xX18xX19xX3xX3dxX3exXdxX3xX18xX8exXdxX3xX4xX1xXd4xX18xX19xX3xX91xX132xX3xX91xXd0xX18xX3xX31xX32xX18xX19xX3xX91xX132xX17xX3xX74dxXd4xX26xX18xX3xX5xc159xX292xX3xX24xXdxX18xX1xX3xX31xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX8exXdxX3xX16xXdxX12axX18xX19xX139xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123afxXd4xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3x10204xXdxX18xX1xX3xX72xX9e0xX18xX19xX0xX5axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5axXbxX12
Minh Hằng