Chưa phát huy hiệu quả vườn thuốc nam ở trạm y tế
(Baothanhhoa.vn) - Vườn thuốc nam cũng là một trong những tiêu chí bắt buộc khi chấm điểm xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tuy nhiên, qua thực tế thì số lượng trạm y tế có vườn thuốc nam mẫu có đủ số lượng loại cây thuốc theo quy định gần như là không có.
ec7dx11cc8x15a1dx10fc5x1173bx130d0x141f6x10ea3x10f3axX7x116a2x10a22x10dc0x13cfex14be3x14a5exX5x15529xXax1457cx140b2xX1x181d1xX6xX3xXbxX1x18734xXexX3xX1x10b0fx14f2dxX3xX1xXdx14f23xX1exX3xeebcxX1ex1341axX3x13b4fxX15x11ff6x165f0xX3xXexX1xX1ex11f60xX4xX3xX2dxX6x1634bxX3xf1fbxX3xXex181fbx174adxX37xX3xX1fxX3xXex15fcbxX0xf15bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1327bxX10xX6x16e51xXaxX12xfde4xX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX4xf4f0xX2dxf488xX3xX5x170e6xX3xX37xfff6xXexX3xXexX3cx1727axX2dxX6cxX3xX2dxX1x12bbexX2dxX6cxX3xXexXdx11d1axX1exX3xX4xX1x102c4xX3x11691x1434cxXexX3xX8axX1exX72xX4xX3x13cd4xX1xXdxX3xX4xX1x139ddxX37xX3x15bb0xXdxede2xX37xX3x17ce3x11106xX3xX9cxX3dxXexX3x1782fxX72xX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX1xX88xX3xX26xX1exX32xX4xX3xX6cxXdxX6xX3xX2ax143d5xX3xX1fxX3xXexX43x13d16xX3xXcxX1exX1fxX3xX2dxX1xXdxX83xX2dx17690xX3xX26xX1exX6xX3xXexX1x10053xX4xX3xXexX43xX3xXexX1x134acxX3xX7xX32xX3xX5xX15xf5d1xX2dxX6cxX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX4x14de7xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37x124b2xX1exX3xX4xXf5xX3xX9cx1744cxX3xX7xX32xX3xX5xX15xXe6xX2dxX6cxX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX4x13b79xX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xXexX1xX10xX77xX3xX26xX1exX1fxX3xX9cx12e59xX2dxX1xX3xX6cx14aa7xX2dxX3xX2dxX1xX15xX3xX5xX6fxX3xX93xX1x1024exX2dxX6cxX3xX4xXf5xXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxX3xXbxX13xX10xX2dxXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa1xXex12562xX6xX5xXdxX6cxX2dx17789xX3xX4xX10xX2dxXexX10xX3cx1320dxXaxX12xX0xXdxX37xX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xX1exX37xX8axX3xXdxX13xX10xX2dxXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax15606xXdxX57xXexX1xX178xX3x14015x1003exX1aexXbxXa1xX180xX3xX1xX10xXdxX6cxX1xXexX178xX3x17a42xX2x1308exXbxXa1xX180xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX45xX45xXdxXc4xX8axX6xX77xXexX1xX6xX2dxX1xX1xX77xX6xXc4xX2axX2dxX45xX2dxX10xX1a6xX7xX45xX2x132a5xX1bexX2xX45xX2x130aexX1e7xX57xf16axX1efxX2xX2xX1bcx15510xX1ecxXexX1adxX1efxX1ecxX1ecxX1bcxX5xX1aexXc4x13e4axXbxX6cx10ff7xX3cxX9xeca7xX1adxX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xXbxX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX3xX1xXdxX23xX1exX3xX26xX1exX28xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX39xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX77xX2dxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa1xXexX172xX6xX5xXdxX6cxX2dxX178xX3xX4xX10xX2dxXexX10xX3cxX180xXaxX12xX5axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX39xX3xXcxX3cxX3dxX37xX3x11e41xX3xXexX43xX3xXa1xXa2xX3xX5ax13185xX2dxX1xX3xf005xXdxX2dxX1xX3x1381fxX5axX297xX2dxX1xX3xfd9exX72xX4xf643xX3xX8axXdxX43xX2dxX3xXexX1xX6fxX2dxX1xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xX3cxX6xX1exXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxXaxX12xXcxX1xXd7xX4xX3xX1xXdxX23xX2dxX3xX4xX1xX10exX3xXexX3cxX15xfad0xX2dxX6cxX3xX4xX10exX6xX3xXa8xX72xX3xX28exX3xXexX43xX3xX2axXbexX3xX2axXdxX23xX4xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX3cxXdxX9exX2dxX3xX37xX3dxX2dxX6cxX3xX5xX15x17983xXdxX3xX1fxX3xX57xX15xXe6xX4xX3xX1x156f3xX4xX3xX4x147e1xX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxX3xX2dxX1x154cdxX37xX3xX2dxX11fxX2dxX6cxX3xX4xX6xX77xX3xX1xXdxX23xX1exX3xX26xX1exX28xX3xX2axX6fxX3xX9cxX6xX3xX57xX3dxX2dxX6cxX3xX1xXf5xX6xX3xX4xX1axX4xX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX1xXdfxX2dxX1xX3xX4xX1x13dccxX37xX3xX7xXf5xX4xX3xX7x10a36xX4xX3xX93xX1x16fecxX10xX3xX2dxX1xX11fxX2dxX3xX57xX11fxX2dxXcfxX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX9cxXf5xX3xX9cx16004xX4xX3xX8axXdxX23xXexX3xX4xX1x173f8xX3xXexX3cxX31axX2dxX6cxX3xX2axXdxX23xX4xX3xXa1xX11fxX1fxX3xX57xXd7xX2dxX6cxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX2axX6fxX3xXexX1exX1fxX83xX2dxX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxX3xX6cxXdxX30fxXdxX3xXexX1xXdxX23xX1exX3xX2axXbexX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX1axX4xX3xX4xX2e5xX3xX7xX39xX3xX93xX1xX1axX37xXcfxX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX8axX23xX2dxX1xXcfxX3xX1xX137xX1exX3xX1xX43xXexX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xXexX3dxXdxX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX54xXf5xX6xX3xX9cxXbexX1exX3xXa1xX11fxX1fxX3xX57xXd7xX2dxX6cxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xXc4xX3xXcxX1exX1fxX3xX2dxX1xXdxX83xX2dxXcfxX3xX2axXdxX23xX4xX3xX57xX1exX1fxX3xXexX3cxXdfxX3xX2axX6fxX3xXbxX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX3xX1xXdxX23xX1exX3xX26xX1exX28xX3xX4xX1axX4xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6fxX1fxX3xX9cxX6xX2dxX6cxX3xX6cxX381xXbxX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xX88xXexX3xX93xX1xXf5xX3xX93xX1xX35dxX2dxXcfxX3xX1xX3dxX2dxX3xX4xX1xX43xXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX77xX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX1xX88xX3xX93xX1xX1axX37xXcfxX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX8axX23xX2dxX1xXcfxX3xXbxX1x183edxX4xX3xX1x12a51xXdxX3xX4xX1xX365xX4xX3xX2dxX35dxX2dxX6cxX3xX2axX6fxX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX4xX31exX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxXcfxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37xX107xX1exX3xXexX3dxXdxX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX4xX1axX4xX3xXa1xXa2xXcfxX3xXbxX1xX15xX2cxX2dxX6cxXcfxX3xXexX1xX132xX3xXexX3cxX99xX2dxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX4xXf5xX3xXex13b41xX3xXexX3cxX83xX2dxX3xX1bcxX1aexX3xX172xX3xX1bcxX1bexX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xXc4xX3xX5axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX4xX6axX2dxX6cxX3xX5xX6fxX3xX37xX72xXexX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX2dxX1xX7dxX2dxX6cxX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX1xX88xX3xX8axX8bxXexX3xX8axX1exX72xX4xX3xX93xX1xXdxX3xX4xX1xX99xX37xX3xX9cxXdxX9exX37xX3xXa1xXa2xX3xX9cxX3dxXexX3xXa8xX72xX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX1xX88xX3xX26xX1exX32xX4xX3xX6cxXdxX6xX3xX2axXbexX3xX1fxX3xXexX43xXc4xX3xXcxX1exX1fxX3xX2dxX1xXdxX83xX2dxXcfxX3xX26xX1exX6xX3xXexX1xXd7xX4xX3xXexX43xX3xXexX1xXdfxX3xX7xX32xX3xX5xX15xXe6xX2dxX6cxX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX4xXf5xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37xX107xX1exX3xX4xXf5xX3xX9cxX10exX3xX7xX32xX3xX5xX15xXe6xX2dxX6cxX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xXexX1xX10xX77xX3xX26xX1exX1fxX3xX9cxX132xX2dxX1xX3xX6cxX137xX2dxX3xX2dxX1xX15xX3xX5xX6fxX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xX4xXf5xXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxXaxX12xX54xX1exX1fxX23xX2dxX3x123cexX143xX2dxX6cxX3x1599exX2e5xX2dxX3xX5xX6fxX3xX37xX72xXexX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX2dxX1xX7dxX2dxX6cxX3xX9cxXdxX9exX37xX3xX7xX1axX2dxX6cxX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX2axXdxX23xX4xX3xXa1xX11fxX1fxX3xX57xXd7xX2dxX6cxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37xX107xX1exXcfxX3xX2axX30fxXdxX3xX6cxX137xX2dxX3xX2xX1aexX1aex13bdbxX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX4xXf5xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37xX107xX1exXcfxX3xX9cxX1axXbxX3xX365xX2dxX6cxX3xX9cxX10exX3xX4xX1axX4xX3xXexXdxX83xX1exX3xXexX3cxX88xX3xX2dxX1xX15xX178xX3xXcxX3cxX83xX2dxX3xX1bcxX1aexX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX72xX4xX3xX205xX3xX2dxX1xXf5xX37xX3xX57xX15xXe6xX4xX3xX5xXdxX23xX1exX3xX57xf4f1xX2dxX6cxX3xX9cxX9exX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX37xX72xXexX3xX7xX32xX3xX8axX23xX2dxX1xX3xXexX1xX15xX2cxX2dxX6cxX3xX6cxX381xXbxX180xX3xX4xXf5xX3xX8axX28xX2dxX6cxX3xX1xX15xX30fxX2dxX6cxX3xX57xX107xX2dxX3xX2axXbexX3xX4xX143xX2dxX6cxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxX3xX4xX10exX6xX3xXexX53exX2dxX6cxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX9cxX9exX3xX2dxX6cxX15xX2cxXdxX3xX57xX11fxX2dxX3xXexXdfxX37xX3xX1xXdxX9exX1exXc4xX3xXcxX1exX1fxX3xX2dxX1xXdxX83xX2dxXcfxX3xXbxX1xX137xX2dxX3xX5xX30fxX2dxX3xX2dxX6cxX15xX2cxXdxX3xX57xX11fxX2dxX3xX9cxX43xX2dxX3xX93xX1xX1axX37xX3xX2axX107xX2dxX3xX4xX1x1513exX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX2dxX1xX11fxX2dxX3xX2axXdxX83xX2dxX3xX1fxX3xXexX43xX3xX93xX83xX3xX9cxX2e5xX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xXexX11fxX2dxX3xX57xX15xXe6xX4xXcfxX3xX2dxX6cxX1exX1fxX83xX2dxX3xX2dxX1xX11fxX2dxX3xX5xX6fxX3xX57xX77xXcfxX3xXbxX1xX137xX2dxX3xX5xX30fxX2dxX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX9cxXbexX1exX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xXf5xX3xX4xX1axX2dxX3xX8axX72xX3xX4xX1xX1exX1fxX83xX2dxX3xXexX3cxX1axX4xX1xX3xX2axXbexX3xX9cxX143xX2dxX6cxX3xX1fxXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxXaxX12xXa8xX6fxX3xX2a6xX83xX3xXcxX1xX132xX3xXa8xXdfxX2dxX1xXcfxX3xXa1xXa2xX3xX668xX143xX2dxX6cxX3xXcxX1xX132xX2dxX1xX3xX2a0xX668xX143xX2dxX6cxX3xX66dxX2e5xX2dxX2a9xX3xX4xX1xX77xX3xX8axXdxX43xXexX178xX3xXcxX143xXdxX3xX8axX132xX3xX8axX23xX2dxX1xX3xX37xXa2xX2dxX3xXexX88xX2dxX1xXcfxX3xXexX1xX15xX2cxX2dxX6cxX3xX1xX6xX1fxX3xX9cxX43xX2dxX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX9cxX9exX3xX9cxXdxXbexX1exX3xXexX3cxX132xXcfxX3xXexX1xX99xX1fxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX9cxX137xX1exX3xXexX15xXcfxX3xX4xX1xX35dxX37xX3xX7xXf5xX4xX3xX8axX6fxXdxX3xX8axX28xX2dxX3xX2axX30fxXdxX3xX2dxX1xXdxXbexX1exX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX93xX1xX1axX4xX3xX2dxX1xX6xX1exX3xX2dxX1xX15xX2dxX6cxX3xX1xXdxX23xX1exX3xX26xX1exX28xX3xX7x120eaxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxX3xX4x161c6xX2dxX3xXexX1xX99xXbxXcfxX3xX4xX1xX10exX3xX1fxX43xX1exX3xX9cxX9exX3xX6cxXdxX30fxXdxX3xXexX1xXdxX23xX1exX3xX5xX6fxX3xX4xX1xX88xX2dxX1xX3xX2axXdfxX3xX4xX2e5xX3xX8axX28xX2dxX3xX4xX1xX38bxX2dxX6cxX3xXexX143xXdxX3xX9cxX43xX2dxX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX9cxXbexX1exX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX9cxXdxXbexX1exX3xXexX3cxX132xX3xXexX11fxX1fxX3xX1fxXcfxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX77xX28xX2dxX6cxX3xX4xXf5xX3xXexX15xX3xX2axX99xX2dxX3xX2axXbexX3xX2dxX1xX6fxX3xX57xX72exX2dxX6cxX3xXexX1xX83xX37xX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxXaxX12xXcxX3dxXdxX3xXcxX3cxX3dxX37xX3xX28exX3xXexX43xX3xXa1xXa2xX3xX5axX297xX2dxX1xX3xX29bxXdxX2dxX1xX3xX2a0xX5axX297xX2dxX1xX3xX2a6xX72xX4xX2a9xX3xX57xX72exX3xX93xX1xX1exX143xX2dxX3xX2axXdxX83xX2dxX3xX3cxX72xX2dxX6cxX3xX3cxXa2xXdxXcfxX3xX2dxX1xX15xX2dxX6cxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX4xX10exX6xX3xXa1xXa2xX3xX1xX43xXexX3xX7xX365xX4xX3xX2dxX6cxX1xf1a0xX77xX3xX2dxX6fxX2dxXcfxX3xX4xX1xX10exX3xX1fxX43xX1exX3xX57xX6fxX2dxX1xX3xX9cxX99xXexX3xX4xX1xX77xX3xXexX3cxX4daxX2dxX6cxX3xX3cxX6xX1exX3xXa1xX6xX2dxX1xXc4xX3xX13xX72exX2dxX6cxX3xX4xX1xX1exX2dxX6cxX3xXexX1xXd7xX4xX3xXexX3cxX3dxX2dxX6cxXcfxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xXexX3dxXdxX3xXcxX3cxX3dxX37xX3xX28exX3xXexX43xX3xXbxX1xX15xX2cxX2dxX6cxX3x10a6exX1exX28xX2dxX6cxX3xXcxX1xX6fxX2dxX1xX3xX2a0xXcx1851exX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX54xXf5xX6xX2a9xX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xXa1xX11fxX1fxX3xX57xXd7xX2dxX6cxX3xXexX3cxX83xX2dxX3xX37xX72xXexX3xX93xX1xX1exX143xX2dxX3xX2axXdxX83xX2dxX3xX93xX1xX1axX3xX3cxX72xX2dxX6cxXcfxX3xXexX1exX1fxX3xX2dxX1xXdxX83xX2dxXcfxX3xX7xX32xX3xX5xX15xXe6xX2dxX6cxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX5xX3dxXdxX3xX2dxX6cxX1xXa3dxX77xX3xX2dxX6fxX2dxXcfxX3xX2dxX1xXdxXbexX1exX3xX2dxX1xXf5xX37xX3xX4xX11fxX1fxX3xX9cxXa2xX3xX8axX132xX3xX4xX1xX43xXexXcfxX3xX2dxX1xXdxXbexX1exX3xX4xX11fxX1fxX3xX9cxX31exX3xXa1xXdxX83xX1exX3xX2ax158e3xX77xXcfxX3xX5xX1axX3xX93xX1xX143xXcfxX3xX4xX36axX3xX37xX31axX4xX3xX1exX37xX3xXexX72exX37xXc4xXc4xXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxXaxX12xXa8xX1axX4xX3xX7xX297xX3xXcxX3cxX132xX2dxX1xX3xX66dx16b4axX3xXcxX1xX32xX2dxX6cxXcfxX3xXcxX3cxX3dxX37xX3xXexX3cxX15xX39xX2dxX6cxX3xXcxX3cxX3dxX37xX3xX28exX3xXexX43xX3xXbxX1xX15xX2cxX2dxX6cxX3xXaa5xX1exX28xX2dxX6cxX3xXcxX1xX6fxX2dxX1xX3xX4xX1xX77xX3xX8axXdxX43xXexX178xX3xX5axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX5xX6fxX3xX37xX72xXexX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX2dxX1xX7dxX2dxX6cxX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX1xX88xX3xX8axX8bxXexX3xX8axX1exX72xX4xX3xX93xX1xXdxX3xX4xX1xX99xX37xX3xX9cxXdxX9exX37xX3xXa1xXa2xX3xX9cxX3dxXexX3xXa8xX72xX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX1xX88xX3xX26xX1exX32xX4xX3xX6cxXdxX6xX3xX2axXbexX3xX1fxX3xXexX43xXc4xX3xXcxX1exX1fxX3xX2dxX1xXdxX83xX2dxX3xX1xXdxX23xX2dxX3xX2dxX6xX1fxXcfxX3xX2axXdxX23xX4xX3xXa1xX11fxX1fxX3xX57xXd7xX2dxX6cxX3xX2axX6fxX3xX57xX1exX1fxX3xXexX3cxXdfxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xXexX3dxXdxX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX9cxX3dxXexX3xX2dxX1xX15xX3xX37xX77xX2dxX6cxX3xX37xX1exX32xX2dxXc4xX3x14b18xX1xX7dxX2dxX6cxX3xX2dxX35dxX37xX3xXexX3cxX15xX30fxX4xXcfxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xXexX3cxX4daxX2dxX6cxX3xX9cxX137xX1fxX3xX9cxX10exX3xX4xX1axX4xX3xX5xX77xX3dxXdxX3xXexX1xX10xX77xX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX1xX88xX3xX4xX10exX6xX3xXa8xX72xX3xX28exX3xXexX43xX3xX2axX6fxX3xX3cxX99xXexX3xXbxX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX3xX1xXdxX23xX1exX3xX26xX1exX28xXcfxX3xX6cxXdxX38bxXbxX3xX2dxX6cxX15xX2cxXdxX3xX57xX11fxX2dxX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX4xX1axX4xX3xX8axX23xX2dxX1xX3xXexX1xX143xX2dxX6cxX3xXexX1xX15xX2cxX2dxX6cxX3xX2dxX1xX15xX3xX1xX77xXcfxX3xX7xX31exX3xX37xX6axXdxXc4xX3xXcxX1exX1fxX3xX2dxX1xXdxX83xX2dxXcfxX3xX57xX77xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xXf5xX3xX4xX1axX2dxX3xX8axX72xX3xX4xX1xX1exX1fxX83xX2dxX3xXexX3cxX1axX4xX1xX3xX2axXbexX3xX9cxX143xX2dxX6cxX3xX1fxXcfxX3xX1xX23xX3xXexX1xX32xX2dxX6cxX3xXexX1xX77xX1axXexX3xX2dxX15xX30fxX4xX3xXexX3dxXdxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xX4xXf5xX3xX57xX107xX2dxX3xX9cxX43xX2dxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xX1xX6xX1fxX3xX8axX132xX3xX2dxX6cx12771xXbxX3xX5xX4d6xXexX3xX57xX77xX3xX37xX15xX6xX3xX8axXa2xX77xXcfxX3xX2dxX6cxX15xX2cxXdxX3xX57xX11fxX2dxX3xX37x15e55xXdxX3xX93xX1xXdxX3xX1xX1axXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xXexX1xX15xX2cxX2dxX6cxX3xX2dxX1xX31exX3xX4xX28xX3xX3cx11240xX3xX2dxX83xX2dxX3xX2axXdxX23xX4xX3xX6cxXdxX28xX37xX3xX5xX15xXe6xX2dxX6cxX3xX4xX11fxX1fxX3xX5xX6fxX3xX9cxXdxXbexX1exX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xXexX3cxX1axX2dxX1xX3xX93xX1xX36axXdxXc4xX3xXa8xX83xX2dxX3xX4xX3dxX2dxX1xX3xX9cxXf5xXcfxX3xX93xXdxX2dxX1xX3xXbxX1xX88xX3xX9cxX137xX1exX3xXexX15xX3xX2axX6fxX3xX37xX1exX6xX3xX5xX3dxXdxX3xX6cxXdxX32xX2dxX6cxX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX4xX99xXbxXcfxX3xXexX1xXdxX43xX1exX3xX2dxX6cxX15xX2cxXdxX3xX4xX1xX35dxX37xX3xX7xXf5xX4xX3xX2dxX83xX2dxX3xX2axXdxX23xX4xX3xX57xX1exX1fxX3xXexX3cxXdfxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xXexX3dxXdxX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX6cxX381xXbxX3xX3cxX99xXexX3xX2dxX1xXdxXbexX1exX3xX93xX1xXf5xX3xX93xX1xX35dxX2dxXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX77xX3xX143xX2dxX6cxX3xX2a6xX83xX3xX5axXdxX23xXexX3xX54xX72exX2dxX6cxXcfxX3x176c4xXdxX1axX37xX3xX9cxX32xX4xX3xXcxX3cxX1exX2dxX6cxX3xXexX11fxX37xX3xX28exX3xXexX43xX3xXcxXab3xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX54xXf5xX6xXcfxX3xX1xXdxX23xX2dxX3xXexX3cxX83xX2dxX3xX9cxX132xX6xX3xX8axX6fxX2dxX3xXexX1xX6fxX2dxX1xX3xXbxX1xX32xX3xX4xXf5xX3xX1f4xX1ecxX45xX1f4xX1ecxX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX9cxXbexX1exX3xXexX3cxX4daxX2dxX6cxX3xX2axX6fxX3xXexX3cxX10xX77xX3xXexX3cxX6xX2dxX1xX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xXc4xX3xXcxX1xX10xX77xX3xX57xX6xX2dxX1xX3xX37xX4d6xX4xX3xXa8xX72xX3xX28exX3xXexX43xX3xX26xX1exX1fxX3xX9cxX132xX2dxX1xX3xX5xX6fxX3xXbxX1xX28xXdxX3xXexX3cxX4daxX2dxX6cxX3xX2axX6fxX3xX6cxXdxX30fxXdxX3xXexX1xXdxX23xX1exX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xXexX3cxX83xX2dxX3xX1bcxX1aexX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xXc4xX3xXcxX1exX1fxX3xX2dxX1xXdxX83xX2dxXcfxX3xX1xX137xX1exX3xX1xX43xXexX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX9cxXbexX1exX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xX8axX28xX77xX3xX9cxX28xX37xX3xX7xX32xX3xX5xX15xXe6xX2dxX6cxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xXcfxX3xX2dxX1xXf5xX37xX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xXexX1xX10xX77xX3xX26xX1exX1fxX3xX9cxX132xX2dxX1xXcfxX3xX4xX1xX7c8xX3xX4xXf5xX3xX2axX6fxXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xXbxX1xX31exX3xX8axXdxX43xX2dxX3xXexX1xX15xX2cxX2dxX6cxX3xX6cxX381xXbxX3xX2dxX1xX15xX3xX7xX28xXcfxX3xXexX88xX6xX3xXexX143xXcfxX3xX93xXdxX2dxX1xX3xX6cxXdxX30fxXdxXcfxX3xX57xXdxX43xXbxX3xX4xX1axXcfxX3xX9cxXdxX2dxX1xX3xX5xX35dxX2dxX6cxXcfxX3xX93xXdxX37xX3xXexXdxXbexX2dxX3xXexX1xX28xX77xXc4xXc4xXc4xX3xX2dxX83xX2dxX3xX2axXdxX23xX4xX3xXbxX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX3xX1xXdxX23xX1exX3xX26xX1exX28xX3xX4xX1axX4xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX2axXdxX23xX4xX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX8axX23xX2dxX1xX3xX5xX6fxX3xX3cxX99xXexX3xXexX1xX99xXbxXcfxX3xX4xX1xX10exX3xX1fxX43xX1exX3xX5xX6fxX3xX6cxXdxX30fxXdxX3xXexX1xXdxX23xX1exX3xX4xX1xX77xX3xX2dxX6cxX15xX2cxXdxX3xX57xX11fxX2dxX3xX5xX6fxX3xX4xX1xX88xX2dxX1xXcfxX3xX2axXdfxX3xX2axXdb3xX1fxX3xX6cxX11fxX1fxX3xX93xX1xXf5xX3xX93xX1xX35dxX2dxX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX9cxXdxXbexX1exX3xXexX3cxX132xXcfxX3xX2dxX1xX99xXexX3xX5xX6fxX3xX4xX143xX2dxX6cxX3xXexX1axX4xX3xXexX1x151faxX37xX3xX9cxX132xX2dxX1xX3xXa1xXa2xX3xX9cxX3dxXexX3xXa8xX72xX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX1xX88xX3xX26xX1exX32xX4xX3xX6cxXdxX6xX3xX2axXbexX3xX1fxX3xXexX43xXc4xX3xXc8bxX6cxX1exX1fxX83xX2dxX3xX2dxX1xX11fxX2dxX3xXexX1xX15xX2cxX2dxX6cxX3xX6cxX381xXbxX3xX5xX6fxX3xX1xX137xX1exX3xX1xX43xXexX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX9cxXbexX1exX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xX4xXf5xX3xX93xXdxX2dxX1xX3xXbxX1xX88xXcfxX3xX10xX77xX3xX1xXb47xXbxX3xX2axXbexX3xX26xX1exXb86xX3xX9cxX99xXexXcfxX3xXexX1xXdxX43xX1exX3xX4xX1axX2dxX3xX8axX72xX3xXbxX1xX4d6xX3xXexX3cxX1axX4xX1xX3xX4xX1xX1exX1fxX83xX2dxX3xX37xX143xX2dxXc4xX3xX5axX6fxX3xX9cxX9exX3xX8axX28xX77xX3xX9cxX28xX37xX3xX7xX32xX3xX5xX15xXe6xX2dxX6cxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xXcfxX3xX2dxX1xXf5xX37xX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xXexX1xX10xX77xX3xX26xX1exX1fxX3xX9cxX132xX2dxX1xX3xX5xX6fxX3xX93xX1xXf5xX3xX93xX1xX35dxX2dxX3xX8axX39xXdxX3xXbxX1xX4d6xX3xXexX1xX1exX72xX4xX3xX2dxX1xXdxXbexX1exX3xX2axX6fxX77xX3xX93xX1xX1exX143xX2dxX3xX2axXdxX83xX2dxXcfxX3xX57xXdxX23xX2dxX3xXexX88xX4xX1xX3xX4xX10exX6xX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xXc4xX3xXc8bxX6cxX77xX6fxXdxX3xX3cxX6xXcfxX3xX2axXdxX23xX4xX3xX4xX1xX35dxX37xX3xX7xXf5xX4xX3xX4xX1axX4xX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xX57xX15xXe6xX4xX3xX5xXdxX23xX1exX3xX9cxX935xXdxX3xX1xX36axXdxX3xX2dxX1xXdxXbexX1exX3xX4xX143xX2dxX6cxX3xX7xX365xX4xXcfxX3xX93xXb86xX3xX2dxX35dxX2dxX6cxXcfxX3xX93xXdxX2dxX1xX3xX2dxX6cxX1xXdxX23xX37xXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX77xX3xXexX1xX32xX2dxX6cxX3xX93xX83xX3xX4xX10exX6xX3xX66dxX39xX3xX28exX3xXexX43xXcfxX3xX9cxX43xX2dxX3xX2dxX6xX1fxX3xXexX77xX6fxX2dxX3xXexX7c8xX2dxX1xX3xX4xXf5xX3xX1bcxX1bexX205xX3xXa1xXa2xX3xX9cxX3dxXexX3xXa8xX72xX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX1xX88xX3xX26xX1exX32xX4xX3xX6cxXdxX6xX3xX2axXbexX3xX1fxX3xXexX43xX3xX6cxXdxX6xXdxX3xX9cxX77xX3dxX2dxX3xX9cxX43xX2dxX3xX2dxX35dxX37xX3xX1efxX1aexX1efxX1aexXcfxX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX9cxXf5xX3xX4xXf5xX3xX1e7xX1aexX6c1xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX9cxXa2xX3xXa1xX11fxX1fxX3xX57xXd7xX2dxX6cxX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37xX107xX1exX3xX4xX935xX2dxX3xX5xX3dxXdxX3xX5xX6fxX3xX7xX92dxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxX3xXexX3cxX6xX2dxX1xX3xX28xX2dxX1xX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37xX107xX1exXc4xX3xX29bxX381xX4xX3xX57xX72exX3xX2axXdb3xX1fxXcfxX3xX4xX143xX2dxX6cxX3xXexX1axX4xX3xX93xX1xX1axX37xXcfxX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX8axX23xX2dxX1xX3xX8axX329xX2dxX6cxX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX4xX31exX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxX3xXexX3dxXdxX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xXa1xXa2xXcfxX3xXbxX1xX15xX2cxX2dxX6cxXcfxX3xXexX1xX132xX3xXexX3cxX99xX2dxX3xX4xX935xX2dxX3xX2dxX1xXdxXbexX1exX3xX1xX3dxX2dxX3xX4xX1xX43xXcfxX3xX2dxX1xX99xXexX3xX5xX6fxX3xX2axXdxX23xX4xX3xX7xX92dxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX4xX31exX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxX3xX9cxX9exX3xX9cxXdxXbexX1exX3xXexX3cxX132xX3xX4xX1xX77xX3xX8axX23xX2dxX1xX3xX2dxX1xX11fxX2dxXc4xX3xXc8bxX6cxX1exX1fxX83xX2dxX3xX2dxX1xX11fxX2dxX3xX5xX6fxX3xX57xX77xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX39xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xX9cxX137xX1fxX3xX9cxX10exX3xX4xX1xX10exX2dxX6cxX3xX5xX77xX3dxXdxXcfxX3xX7xX32xX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xXexX1xX10xX77xX3xX26xX1exX1fxX3xX9cxX132xX2dxX1xXc4xX3xX13xX72exX2dxX6cxX3xX2axX30fxXdxX3xX9cxXf5xXcfxX3xXexXdfxX2dxX1xX3xXexX3cxX3dxX2dxX6cxX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX4xXf5xX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX2dxX1xX15xX2dxX6cxX3xX4xX6axX2dxX6cxX3xX93xX1xXf5xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX3cxXdxX9exX2dxXcfxX3xX8axX39xXdxX3xX1xX137xX1exX3xX1xX43xXexX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX37xX30fxXdxX3xX4xX1xX7c8xX3xX4xXf5xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX37xX107xX1exX3xXexX1xX143xX2dxX6cxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxX3xX4xX1xX365xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXexX1xX9exX3xX7xX2e5xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX6fxX2dxX1xX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6cxX1exX1fxX83xX2dxX3xX5xXdxX23xX1exX3xX9cxX9exX3xX9cxX15xX6xX3xX2axX6fxX77xX3xX7xX92dxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxXc4xX3xX668xX32xXdxX3xX2axX30fxXdxX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX37xXdxXbexX2dxX3xX2dxX38bxXdxXcfxX3xX4xXf5xX3xX2dxX1xXdxXbexX1exX3xXexX1xX1exXdb3xX2dxX3xX5xXe6xXdxX3xX2dxX1xX15xX3xX26xX1exXb86xX3xX9cxX99xXexX3xX3cxX72xX2dxX6cxXcfxX3xX6cxXdxX32xX2dxX6cxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX9cxX6xX3xX57xX3dxX2dxX6cxXcfxX3xX57xXdf9xX3xX93xXdxX43xX37xXc4xXc4xXc4xX3xX2dxX1xX15xX2dxX6cxXcfxX3xX2axXdxX23xX4xX3xXa1xX11fxX1fxX3xX57xXd7xX2dxX6cxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37xX107xX1exX3xX4xX6axX2dxX6cxX3xX4xX1xX15xX6xX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX4xX1xX38bxX3xXexX3cxX31axX2dxX6cxXcfxX3xX1xXdxX23xX1exX3xX26xX1exX28xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX6xX77xXc4xX3xXa8xX83xX2dxX3xX4xX3dxX2dxX1xX3xX9cxXf5xXcfxX3xX1xXdxX23xX2dxX3xX2dxX6xX1fxXcfxX3x13951xX4xX1xX7c8xX3xXexXdxX83xX1exX3xX4xX365xX2dxX6cxed58xX3xX2axXbexX3xX1fxX3xX7xX297xX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX4xX31exX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX8axXdxX83xX2dxX3xX4xX1xX43xX3xX1fxX3xXexX43xX3xXa1xXa2xX3xX39xX3xX9cxX6xX3xX7xX32xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xXexX77xX6fxX2dxX3xXexX7c8xX2dxX1xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX1xXdxX23xX2dxXc4xX3xXcxX1xXdxX43xX1exX3xX1fxX3xX7xX297xX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX4xX31exX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxX3xX9cxX4daxX2dxX6cxX3xX2dxX6cxX1xX297xX6xX3xX2axX30fxXdxX3xX2axXdxX23xX4xX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xXa1xX11fxX1fxX3xX57xXd7xX2dxX6cxX3xX2axX6fxX3xX57xX1exX1fxX3xXexX3cxXdfxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37xX107xX1exX3xX4xX1xX10exX3xX1fxX43xX1exX3xX8axX329xX2dxX6cxX3xX93xXdxX2dxX1xX3xX2dxX6cxX1xXdxX23xX37xXc4xX3xX13xX143xX2dxX6cxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxXcfxX3xX4xX1axX4xX1xX3xX7xX92dxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxX3xXexX53exX2dxX6cxX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX93xX1xXf5xX3xXbxX1xX1axXexX3xX1xX1exX1fxX3xXexX32xXdxX3xX9cxX6xX3xX1xXdxX23xX1exX3xX26xX1exX28xX3xX2dxX43xX1exX3xX2dxX1xX15xX3xX4xX1axX4xX3xX1fxXcfxX3xX8axX1axX4xX3xX7xX297xX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX9cxX6fxX77xX3xXexX3dxX77xX3xX8axX6fxXdxX3xX8axX28xX2dxX3xX1xX77xX381xX4xX3xX2dxX8bxX37xX3xX2axX7dxX2dxX6cxX3xX93xXdxX43xX2dxX3xXexX1xX365xX4xX3xX4xX1xX1exX1fxX83xX2dxX3xX37xX143xX2dxX3xX2axXbexX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX4xX31exX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxXc4xX3xX54xX2e5xX2dxX3xX2dxX7dxX6xXcfxX3xX93xXdxX2dxX1xX3xXbxX1xX88xX3xX4xX1xX77xX3xX1xX77xX3dxXexX3xX9cxX72xX2dxX6cxX3xX1fxX3xXexX43xX3xXbxX1xX15xX2cxX2dxX6cxXcfxX3xXa1xXa2xX3xX10xX77xX3xX1xXb47xXbxXcfxX3xX93xX1xXf5xX3xX9cxX137xX1exX3xXexX15xX3xX4xX1xX77xX3xX1xX77xX3dxXexX3xX9cxX72xX2dxX6cxX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX4xX31exX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxX3xX2dxXf5xXdxX3xX4xX1xX1exX2dxX6cxX3xX2axX6fxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX2dxXf5xXdxX3xX3cxXdxX83xX2dxX6cxXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX77xX57xX1fxXaxX12xX5axXdxX23xX4xX3xXa1xX11fxX1fxX3xX57xXd7xX2dxX6cxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX37xX107xX1exX3xX4xXf5xX3x17fb8xX3xX2dxX6cxX1xX297xX6xX3xX2axX143xX3xX4xX72exX2dxX6cxX3xXexX77xX3xX5xX30fxX2dxXcfxX3xX93xX1xX143xX2dxX6cxX3xX4xX1xX7c8xX3xX6cxXdxX30fxXdxX3xXexX1xXdxX23xX1exX3xX2axXbexX3xX4xX11fxX1fxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX2axX6fxX3xX4xX1axX4xX1xX3xX7xX92dxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxXcfxX3xX37xX6fxX3xX4xX935xX2dxX3xX4xXf5xX3xXexX1axX4xX3xX57xX4d6xX2dxX6cxX3xX93xX1xX1exX1fxX43xX2dxX3xX93xX1xX88xX4xX1xX3xX2dxX6cxX15xX2cxXdxX3xX57xX11fxX2dxX3xX2dxX1xX11fxX2dxX3xX6cxXdxX32xX2dxX6cxX3xX4xX1axX4xX3xX5xX77xX3dxXdxX3xX4xX11fxX1fxX3xX2dxX6fxX1fxX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xX2dxX1xX6fxX3xX37xXdfxX2dxX1xX3xX9cxX9exX3xX7xX92dxX3xX57xX4d6xX2dxX6cxX3xX93xX1xXdxX3xX4xX137xX2dxXc4xX3xX5axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX4xX935xX2dxX3xXexX3dxX77xX3xX9cxXdxXbexX1exX3xX93xXdxX23xX2dxX3xX9cxX9exX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX93xX43xXexX3xX1xXe6xXbxX3xX6cxXdxX7dxX6xX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX1xXdxX23xX2dxX3xX9cxX3dxXdxX3xX2axX30fxXdxX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX4xX31exX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxX3xX2axX53exX6xX3xX6cxXdxX38bxXbxX3xX9cxX3dxXexX3xX1xXdxX23xX1exX3xX26xX1exX28xX3xX4xX6xX77xX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX2axXdxX23xX4xX3xX9cxXdxXbexX1exX3xXexX3cxX132xX3xX8axX23xX2dxX1xXcfxX3xX2axX53exX6xX3xXexXdxX43xXexX3xX93xXdxX23xX37xX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX88xX3xX4xX1xX77xX3xX2dxX1xX11fxX2dxX3xX57xX11fxX2dxXc4xX3xXc8bxX6cxX6fxX2dxX1xX3xX1fxX3xXexX43xX3xX4xX137xX2dxX3xXexXdxX43xXbxX3xXexX4d6xX4xX3xXexX3cxXdxX9exX2dxX3xX93xX1xX6xXdxX3xX2dxX1xXdxXbexX1exX3xX6cxXdxX28xXdxX3xXbxX1xX1axXbxX3xX9cxX4daxX2dxX6cxX3xX8axX72xXcfxX3xXexX3cxX77xX2dxX6cxX3xX9cxXf5xXcfxX3xX4xX143xX2dxX6cxX3xXexX1axX4xX3xXexX1exX1fxX83xX2dxX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxXcfxX3xX2dxX11fxX2dxX6cxX3xX4xX6xX77xX3xX2dxX1xXdb3xX2dxX3xXexX1xX365xX4xX3xX4xX1xX77xX3xX2dxX6cxX15xX2cxXdxX3xX57xX11fxX2dxX3xX2axXbexX3xX5xXe6xXdxX3xX88xX4xX1xX3xX4xX10exX6xX3xX2axXdxX23xX4xX3xX93xX1xX1axX37xXcfxX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX8axX23xX2dxX1xX3xX8axX329xX2dxX6cxX3xX1fxX3xX1xX31axX4xX3xX4xX31exX3xXexX3cxX1exX1fxXbexX2dxXcfxX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX3cxXdxX9exX2dxX3xX2axX15xX2cxX2dxX3xXexX1xX1exX32xX4xX3xX2dxX6xX37xX3xX4xX137xX2dxX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX4xX1axX4xX3xXexX3cxX3dxX37xX3xX1fxX3xXexX43xXcfxX3xX4xX1xX88xX2dxX1xX3xX26xX1exX1fxXbexX2dxX3xX9cxX132xX6xX3xXbxX1xX15xX2e5xX2dxX6cxX3xX15xX1exX3xXexXdxX83xX2dxX3xX1xX6fxX2dxX6cxX3xX9cxX137xX1exXcfxX3xXexXdxX43xXbxX3xX9cxX43xX2dxX3xX5xX6fxX3xX9cxX6fxX77xX3xXexX3dxX77xXcfxX3xX8axX4daxXdxX3xX57xX15x1825axX2dxX6cxXcfxX3xX2dxX11fxX2dxX6cxX3xX4xX6xX77xX3xXexX6xX1fxX3xX2dxX6cxX1xXbexX3xX4xX1xX77xX3xX9cxX72xXdxX3xX2dxX6cxX6axX3xX5xX15xX2e5xX2dxX6cxX3xX1fxXcfxX3xX5xX15xX2e5xX2dxX6cxX3xX57xX15xXe6xX4xX3xX4xX6axX2dxX6cxX3xX4xX137xX2dxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX9cxX15xXe6xX4xX3xX9cxX137xX1exX3xXexX15xX3xX9cxX38bxX2dxX6cxX3xX37xX365xX4xXc4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66dxX77xX1exX3cxX4xX10xXaxX12xXa8xX6fxXdxX3xX2axX6fxX3xX28xX2dxX1xX178xX3xXcxX143xX3xX54xX6fxX0xX45xXbxX12