Giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020”.
a654xd00fxbbecxc8c9xab36xcc69xeb60xf3c0xf504xX7xee16x12915xe306xf255xd27fxeb77xX5xb179xXaxd5fcxe859xXdx12204x11b22xX3x12fedxe88exX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xe6c8x12573xXexX3xdf84xd9b2xX3xXbxX1xaba0x11ef7x124b4x11f30xX3xX4xX1xc325xX2cxX2dxX3xXexX1xX6xe703xX3xX2cxX1xe321xX2cxX2dxX3xX2cx127e6xX39xX3x12063xb4fcxX2xbb58xX3xX26xa978xX3xX2cxX42xX39xX3xX45xX46xX45xX46xX0xd15dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe708xX10xX6xX18xXaxX12xac25x11197xebcdx12265xX3xXex11050xX2cxX1xX3xX26x131cdxX6xX3xcf44xX6xX2cxX3xX1xX4bxX2cxX1xX3xdc3cxb15cxX3xX1xX16xdc5dxX4xX1xX3xX7xX32xX3xX45xX2xdeecxX56xX82xX65x1002cxX6bxX6cxX6dxX6exX3xX26xX27xX3xX26xXdxee49xX4xX3xXexX1xc7f4xX4xX3xX1xXdxX9fxX2cxX3xbf52xX27xX3xX15xX2cxX3x1327exXcxX22xb8b2xbf8fxX2cxX3xXexc69axX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xbecfxX3xX79xXdxX83xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX2cxX2dxX3xXexX1xX6xX39xX3xX2cxX1xX3dxX2cxX2dxX3xX2cxX42xX39xX3xX45xX46xX2xX48xX3xX26xX4bxX3xX2cxX42xX39xX3xX45xX46xX45xX46xafe5xabd2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxacf1xX10xX2cxXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX39xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX18xXexX1xX22xX39xX79xXaxX3xX7xXexXb5xX5xX10xX9xXaxdde6xXdxX18xXexX1xe150xX3x1296dxX46xX46xXbx1056exf8d5xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX147xX3xX90xaaa6xX46xXbxX14dxX14exXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX56xX56xX4xX18xX2cxX10exX26xXdxX10xXexX5xX16xX2cxX2dxX10exX16xXbaxX2dxX56xX18xX10xX7xb0ccxXexX16xXbxX56xX2cxX10xX142xX7xX56xX2xX48xX90xX48xX56xX2xX46xd35bxX18xX90xX46xX48xX46xX48xX2xc653xXexX90x12300xX48xX159xX5xX2xX10exeefbxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX2cxX2dxX3xXexX1xX6xX39xX3xX2cxX1xX3dxX2cxX2dxX3xX2cxX42xX39xX3xX45xX46xX2xX48xX3xX26xX4bxX3xX2cxX42xX39xX3xX45xX46xX45xX46xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX16xX18xXb5xXaxX12x108eexX19xX4xX3x1063fxf229xX4xX1xX3xX2cxX1x111efxX39xX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xXc3xX3xX79xXdxX83xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xXbxX1xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX2cxX2dxX3xXexX1xX6xX39xX3xX2cxX1xX3dxX2cxX2dxX3xfbdbxcb43xX11exXcxX6dx11fbaxX2exX3xX4xX3dxX2cxX2dxX3xX2cxX1xd205xX3xXexXc3xX3xX4xX1xe758xX4xX3xXexX1xXa4xX4xX3xX1xXdxX9fxX2cxX3xX20bxcdaexX2cxX2dxX3xX79x11e46xX2exX3xX4xc504xX3xX1xXdxX9fxX22xX3xcce1xX22x10b73xX3xX4xX15xX4xX3xX2cxX1xXdxX9fxX39xX3xX26xX19xX2exX3xX2dxXdxX291xXdxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX25cxX11exXcxX6dxX3xX20bx11f11xX3xX20bxX26axafb7xX4xX3xX14dxX15xX4xX3xX20bxf812xX2cxX1xX3xXexXbaxX16xX2cxX2dxX3x10deexX22xX23xXexX3xX25cxX1xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX1xX32xX2cxX2dxX3xXexX1xX6xX39xX3xX2cxX1xX3dxX2cxX2dxX14exX3xX11exc1fcxX2cxX2dxX3xX26ax10cb2xX4xX3xX4xca9cxX6xX3xX2c7xXdxXb6xX2cxX3xX1xX2b5xXbxX3xX28fxX22xX32xX4xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX32xX2cxX2dxX3xXexX1xX6xX39xX3xX2cxX1xX3dxX2cxX2dxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX15xX2cxX3xX79xX284xX2exX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX2cxX2dxX26ax10448xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX20bxX284xX2cxX2dxX3xX26xX4bxX3xX2cxX1xf2bdxX2cxX3xX18xX34axX2cxX14exX3xX20bxX27fxX2cxX2dxX3xXexX1xX339xXdxX3xXexX87xX16xX3xX7xXa4xX3xX4xX1xX22xXb5xaf48xX2cxX3xX79xXdxX83xX2cxX3xX4xX42xX2cxX3xX79xX291xX2cxX3xXexXbaxX16xX2cxX2dxX3xX2cxX1xX23xX2cxX3xXexX1xX271xX4xX3xX26xX4bxX3xX2cxX34axX2cxX2dxX3xX4xX6xX16xX3xX1xXdxX367xX22xX3xX79xXdxX83xXexX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX2exX3x131faxX3xXexX1xX271xX4xX3xXexX2e6xX2cxX3xXexXbaxa92bxX2cxX2dxX3xX26xX4bxX3xX4xX1xe9c8xXbxX3xX1xX4bxX2cxX1xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX25cxX11exXcxX6dxX3xX26xX4bxX3xX20bxX87xX16xX3xX20bxX271xX4xX3xX5xXdxXb6xX39xX3xX4xX1xX20cxX2cxX1xX3xX4xX2efxX6xX3xX4xX15xX2cxX3xX79xX284xX2exX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX2cxX2dxX26axX339xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX20bxX284xX2cxX2dxX3xX26xX4bxX3xX2cxX1xX34axX2cxX3xX18xX34axX2cxX2exX3xX2dxX288xXbxX3xXbxX1xb187xX2cxX3xX2cxX2dxX42xX2cxX3xX4xX1xacdcxX2cxX3xX26xX4bxX3xX1xX87xX2cxX3xX4xX1xX83xX3xX26xXdxX3xXbxX1xX87xX39xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX2exX3xX2dxXdx11c5axX3xX2dxd1b1xX2cxX3xX6xX2cxX3xX2cxXdxX2cxX1xX3xX4xX1xX20cxX2cxX1xX3xXexXbaxX2bdxX3xX26xX4bxX3xXexXbaxX23xXexX3xXexXa4xX3xX6xX2cxX3xXexX16xX4bxX2cxX3xX14dxX2b1xX3xX1xX284xXdxX3xXexXbaxXb6xX2cxX3xX20bxX2bdxX6xX3xX79xX4bxX2cxX3xXexX71xX2cxX1xX10exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX16xX18xXb5xXaxX12xX11exX19xX3xXexX1xX367xX2exX3xX20bxX83xX2cxX3xX1xX83xXexX3xX2cxX42xX39xX3xX45xX46xX45xX46xX2exX3xX2xX46xX46x116e0xX3xX79xX15xX16xX3xX4xX15xX16xX3xX26xXdxXb6xX2cxX2exX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX14exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX26xXdxXb6xX2cxX2exX3xX2dxXdxX291xX2cxX2dxX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX39xX2e6xX2cxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX18xX34axX2cxX3xX20bxX26axX2b5xX4xX3xXexX23xXbxX3xX1xX22xX3bexX2cxX2exX3xX79xX27fxXdxX3xX18xX26ax10988xX2cxX2dxX3xX4xX23xXbxX3xX2cxX1xX23xXexX3xX4xX1xX20cxX2cxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX2exX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX14exX3xX2xX46xX46xX4d2xX3xX4xX15xX2cxX3xX79xX284xX2exX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX4xX1xX271xX4xX3xX20bxX26axX2b5xX4xX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xXc3xX3xX79xXdxX367xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX14exX3xX4xX288xX3xX48xX46xX4d2xX3xX5xX2b1xX2cxX1xX3xX20bxX87xX16xX3xX18xX16xX6xX2cxX1xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxXbxX2exX3xX1xXdxX9fxXbxX3xX1xX284xXdxX3xX18xX16xX6xX2cxX1xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxXbxX2exX3xX4x11d58xX3xX7xf0edxX3xX7xX291xX2cxX3xX14dxX22xX3bexXexX2exX3xX180xXdxX2cxX1xX3xX18xX16xX6xX2cxX1xX2exX3xX20bxX60cxX2cxX3xX26xX2bdxX3xX2cxX2dxX1xXdxXb6xX2cxX3xX4xX271xX22xX2exX3xXexXc3xX3xX4xX1xX271xX4xX3xX14dxX2b1xX3xX1xX284xXdxX2exX3xXexXc3xX3xX4xX1xX271xX4xX3xX14dxX2b1xX3xX1xX284xXdxX3xX94xX3xX2cxX2dxX1xX27xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxXbxX3xX20bxX26axX2b5xX4xX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xXc3xX3xX79xXdxX83xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX14exX3xX4xX288xX3xX199xX191xX4d2xX3xX2cxX2dxX26axX339xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX20bxX284xX2cxX2dxX3xXexX87xXdxX3xX4xX60cxX3xX28fxX22xX6xX2cxX3xX2cxX2dxX1xXdxXb6xX2cxX3xX4xX271xX22xX2exX3xXexXc3xX3xX4xX1xX271xX4xX3xX14dxX2b1xX3xX1xX284xXdxX2exX3xXexXc3xX3xX4xX1xX271xX4xX3xX14dxX2b1xX3xX1xX284xXdxX3xX94xX3xX2cxX2dxX1xX27xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxXbxX3xX20bxX26axX2b5xX4xX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xXc3xX3xX79xXdxX83xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX14exX3xX4xX288xX3xX19cxX191xX4d2xX3xX2cxX2dxX26axX339xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX20bxX284xX2cxX2dxX3xXexX87xXdxX3xX18xX16xX6xX2cxX1xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxXbxX2exX3xX4xX60cxX3xX7xX60fxX3xX7xX291xX2cxX3xX14dxX22xX3bexXexX2exX3xX180xXdxX2cxX1xX3xX18xX16xX6xX2cxX1xX3xX20bxX26axX2b5xX4xX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xXc3xX3xX79xXdxX83xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX14exX3xXexXbaxXb6xX2cxX3xX149xX46xX4d2xX3xX2cxX2dxX26axX339xXdxX3xX18xX34axX2cxX3xX2cxX2e6xX2cxX2dxX3xXexX1xX2e6xX2cxX2exX3xX18xX34axX2cxX3xXexX284xX4xX3xXexX1xXdxX367xX22xX3xX7xX32xX2exX3xX39xXdxX27xX2cxX3xX2cxd027xXdxX2exX3xX26xe86bxX2cxX2dxX3xX7xX34axX22xX2exX3xX26xX7ebxX2cxX2dxX3xX14dxX6xX2exX3xX26xX7ebxX2cxX2dxX3xX4xX288xX3xX20bxXdxX27xX22xX3xX180xXdxX9fxX2cxX3xX180xXdxX2cxX1xX3xXexX83xX3xX94xX3xX14dxX2b1xX3xX1xX284xXdxX3xX20bxX439xX4xX3xX79xXdxX9fxXexX3xX180xX1xX288xX3xX180xX1xX42xX2cxX2exX3xXexXdxX367xX22xX3xXexX1xX26axX60cxX2cxX2dxX2exX3xX5xX6xX16xX3xX20bxX284xX2cxX2dxX3xXexXa4xX3xX18xX16xX3xX20bxX26axX2b5xX4xX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xXc3xX3xX79xXdxX83xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX10exX3xX65xX45fxX2cxX1xX3xXexX1xX4bxX2cxX1xX3xXexXbaxXb6xX2cxX3xXbxX1xX87xX39xX3xX26xXdxX3xXexX16xX4bxX2cxX3xXexX71xX2cxX1xX3xX26xX42xX2cxX3xX1xX288xX6xX3xX39xXdxX2cxX1xX3xX79xX87xX4xX1xX2exX3xX2dxXdxX291xXdxX3xXexXbaxX45fxX2cxX1xX3xX4xX2efxX6xX3xX4xX15xX2cxX3xX79xX284xX2exX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX4xX1xX271xX4xX3xXexXbaxX16xX2cxX2dxX3xXexX1xXa4xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX26xX19xX2exX3xX2cxX1xX23xX2cxX3xXexX1xX271xX4xX3xXbaxd377xX3xX1xX4bxX2cxX1xX3xX26xXdxX3xX20bxX26axX6xX2exX3xX2cxX1xX23xX2cxX2exX3xX39xX2e6xXdxX3xX2dxXdxX2ebxXdxX3xX1xX32xXdxX3xX5xX284xX3xX5xX4bxX3xX26xXdxX3xXbxX1xX87xX39xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX4bxX3xXexXbaxX15xXdxX3xX20bxX87xX16xX3xX20bxX271xX4xX2exX3xX5xX26axX60cxX2cxX2dxX3xXexX34axX39xX2exX3xXexXbaxX15xX4xX1xX3xX2cxX1xXdxX9fxX39xX2exX3xX4xX42fxX2cxX3xX5xXb6xX2cxX3xX15xX2cxX3xX39xX87xX2cxX1xX3xX39xdfb7xX3xX20bxX367xX3xX14dxX34axXb5xX3xX18xXa4xX2cxX2dxX3xX39xX32xXdxX3xX28fxX22xX6xX2cxX3xX1xX9fxX3xX5xX4bxX2cxX1xX3xX39xX87xX2cxX1xX3xX2dxXdxX45cxX6xX3xX4xX15xX2cxX3xX79xX284xX2exX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX4xX1xX271xX4xX3xX26xX2ebxXdxX3xX2cxX2dxX26axX339xXdxX3xX18xX34axX2cxX2exX3xX4xX2efxX2cxX2dxX3xX4xX32xX3xX26xX45cxX2cxX2dxX3xX4xX1x11e2exX4xX3xX20bxX87xX16xX3xX20bxX271xX4xX2exX3xX1xX4bxX2cxX1xX3xX26xXdxX3xX4xX1xX22xade6xX2cxX3xX39xXa4xX4xX3xX4xX2efxX6xX3xX4xX15xX2cxX3xX79xX284xX2exX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX4xX1xX271xX4xX3xX26xX4bxX3xX2cxX2dxX26axX339xXdxX3xX18xX34axX2cxX10exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX16xX18xXb5xXaxX12xX6bxX6cxX6dxX6exX3xXexX71xX2cxX1xX3xXb5xXb6xX22xX3xX4xX42fxX22xX3xX26xXdxX9fxX4xX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xX32xX3xX79xXdxX83xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX3xXbxX1xX291xXdxX3xX180xX2bdxXbxX3xXexX1xX339xXdxX2exX3xX20bxX42fxXb5xX3xX20bxX2efxX2exX3xX79xX15xX39xX3xX7xX15xXexX3xX4xX1xX2efxX3xXexXbaxX26axX60cxX2cxX2dxX2exX3xX20bxX26axX339xX2cxX2dxX3xX5xX32xXdxX3xX4xX2efxX6xX3xXacxX291xX2cxX2dxX3xX26xX4bxX3xX4xX1xX20cxX2cxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX2exX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX4xX2efxX6xX3xX6dxX1xX4bxX3xX2cxX26axX2ebxX4xX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX14exX3xXexXc3xX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xXexX1xXa4xX4xX3xX1xXdxX9fxX2cxX3xX4xX288xX3xXexXbaxX3b5xX2cxX2dxX3xXexX34axX39xX2exX3xXexXbaxX3b5xX2cxX2dxX3xX20bxXdxX367xX39xX2exX3xXexX23xXbxX3xXexXbaxX22xX2cxX2dxX3xXexXbaxXdxX367xX2cxX3xX180xX1xX6xXdxX3xX7xX34axX22xX3xXbaxX284xX2cxX2dxX3xX79xX212xX2cxX2dxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX45fxX2cxX1xX3xXexX1xX271xX4xX2exX3xX79xXdxX9fxX2cxX3xXbxX1xX15xXbxX3xXexX1xXdxX83xXexX3xXexX1xXa4xX4xX3xX1xXdxX9fxX22xX3xX28fxX22xX291xX2exX3xXbxX1xX7ebxX3xX1xX2b5xXbxX3xX26xX2ebxXdxX3xXexX76xX2cxX2dxX3xX20bxX32xXdxX3xXexX26axX2b5xX2cxX2dxX3xX26xX4bxX3xXbxX1xX291xXdxX3xX20bxX26axX2b5xX4xX3xXexXdxX83xX2cxX3xX1xX4bxX2cxX1xX3xX39xX284xXexX3xX4xX15xX4xX1xX3xXexX1xX26axX339xX2cxX2dxX3xX14dxX22xXb5xXb6xX2cxX2exX3xX5xXdxXb6xX2cxX3xXexX19xX4xX14exX3xX4xX1xX7e6xX3xXexXbaxX3b5xX2cxX2dxX3xX4xX15xX4xX3xX1xXdxX9fxX2cxX3xXexX26axX2b5xX2cxX2dxX2exX3xX26xX3bexX2cxX3xX20bxX27xX3xX5xXdxXb6xX2cxX3xX28fxX22xX6xX2cxX3xX20bxX83xX2cxX3xXexX1xX6xX39xX3xX2cxX1xX3dxX2cxX2dxX3xX26xX4bxX3xX25cxX11exXcxX6dxX3xX39xX4bxX3xX18xX26axX3xX5xX22xX23xX2cxX3xX14dxX2b1xX3xX1xX284xXdxX3xX28fxX22xX6xX2cxX3xXexX34axX39xX3xX1xX16xX439xX4xX3xX4xX42fxX2cxX3xX20bxX2bdxX2cxX1xX3xX1xX26axX2ebxX2cxX2dxX3xX18xX26axX3xX5xX22xX23xX2cxX14exX3xX79xX291xX16xX3xX20bxX291xX39xX3xXexX20cxX2cxX1xX3xX180xX1xX291xX3xXexX1xXdxX2exX3xX180xX83xX3xXexX1xX76xX6xX3xX26xX4bxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexXbaxXdxX367xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX180xX83xXexX3xX28fxX22xX291xX2exX3xX39xX2e6xX3xX1xX45fxX2cxX1xX2exX3xX180xXdxX2cxX1xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxX39xX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xXc3xX3xX79xXdxX83xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX14exX3xX20bxX27fxX2cxX2dxX3xX79xX284xX2exX3xXexX1xX32xX2cxX2dxX3xX2cxX1xX3bexXexX3xX26xX4bxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xX2b5xXbxX3xX26xX2ebxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX26axX60cxX2cxX2dxX3xXexXbaxX45fxX2cxX1xX2exX3xX1xX16xX87xXexX3xX20bxX284xX2cxX2dxX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX2exX3xXbxX1xXc3xX3xX79xXdxX83xX2cxX2exX3xX2dxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX2cxX288xXdxX3xX4xX1xX22xX2cxX2dxX3xX26xX4bxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX22xX23xXexX3xX26xX27xX3xX25cxX11exXcxX6dxX3xX2cxX288xXdxX3xXbaxXdxXb6xX2cxX2dxX10exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX16xX18xXb5xXaxX12xX11exX2e6xX2cxX2dxX3xXexX15xX4xX3xXexX22xXb5xXb6xX2cxX3xXexXbaxX22xXb5xX27xX2cxX3xX20bxX26axX2b5xX4xX3xXexXbaxXdxX367xX2cxX3xX180xX1xX6xXdxX3xX60fxX3xXexX3bexXexX3xX4xX291xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX60cxX3xX28fxX22xX6xX2cxX2exX3xXexXc3xX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX20bxX60cxX2cxX3xX26xX2bdxX3xXexXbaxX16xX2cxX2dxX3xXexX16xX4bxX2cxX3xXexX71xX2cxX1xX10exX3xXacxX32xXdxX3xXexX26axX2b5xX2cxX2dxX3xX5xX4bxX3xX4xX15xX2cxX3xX79xX284xX2exX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX2cxX2dxX26axX339xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX20bxX284xX2cxX2dxX3xXexXbaxX16xX2cxX2dxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX60cxX3xX28fxX22xX6xX2cxX2exX3xXexXc3xX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX20bxX60cxX2cxX3xX26xX2bdxX2exX3xX18xX16xX6xX2cxX1xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxXbxX14exX3xX1xX3b5xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX2exX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX26xX4bxX3xX2cxX2dxX26axX339xXdxX3xX18xX34axX2cxX3xXexXbaxXb6xX2cxX3xX4xX15xX4xX3xX20bxX2bdxX6xX3xX79xX4bxX2cxX3xX18xX34axX2cxX3xX4xX26axX10exX3xXcxXbaxX16xX2cxX2dxX3xX20bxX288xX2exX3xX20bxX32xXdxX3xXexX26axX2b5xX2cxX2dxX3xXexX23xXbxX3xXexXbaxX22xX2cxX2dxX3xX26axX22xX3xXexXdxXb6xX2cxX3xX2dxX27fxX39xX147xX3xX11exX15xX2cxX3xX79xX284xX2exX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX26xXdxXb6xX2cxX3xX4xX1xX271xX4xX3xXexXbaxXa4xX4xX3xXexXdxX83xXbxX3xX2dxXdxX291xXdxX3xX28fxX22xXb5xX83xXexX3xX4xX2e6xX2cxX2dxX3xX26xXdxX9fxX4xX3xX4xX2efxX6xX3xX4xX15xX3xX2cxX1xX34axX2cxX2exX3xXexXc3xX3xX4xX1xX271xX4xX2exX3xX18xX16xX6xX2cxX1xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxXbxX14exX3xX5xX2b1xX2cxX1xX3xX20bxX87xX16xX3xX4xX15xX4xX3xX18xX16xX6xX2cxX1xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxXbxX3xX26xX4bxX3xX1xXdxX9fxXbxX3xX1xX284xXdxX3xX18xX16xX6xX2cxX1xX3xX2cxX2dxX1xXdxX9fxXbxX14exX3xX2cxX2dxX26axX339xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX20bxX284xX2cxX2dxX3xX26xX4bxX3xX1xX3b5xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX2exX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX26xXdxXb6xX2cxX10exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX16xX18xXb5xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXbaxX10xca66xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX147xX56xX56xX28fxXbxXbxX5xX10exXexX1xX6xX2cxX1xX1xX16xX6xX10exX2dxX16xX26xX10exX26xX2cxX56xX26xX79xXbxX28fxb2f0xXexX1xX6xX2cxX1xX1xX16xX6xX10exX2cxX7xXf75xX56xX7xXexXbaxX56xX45xX149xX90xX2xX90xX149xX159xX6exX2xf441xX48xX11exX149xX19cxfa93xX2xX159xX19cxX45xX191xX199xX159xX48xX191xX46xX46xX90xX19cxXfb4xX191xX45xX48xX56xebe1xXf75xXdxX5xX10xX56xX180xX1xX45xX2xX90xX10exX7xXdxX2dxX2cxX10xX18xX10exXbxX18xXf75xXaxX12xb4e5xX10xX39xX3xXexX16xX4bxX2cxX3xX26xX42xX2cxX3xX82xX83xX3xX1xX16xX87xX4xX1xX3xXexX87xXdxX3xX20bxX34axXb5xX10exX0xX56xX6xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfb4xX22xXexX1xX16xXbaxXaxX12xX6cxXacxXcxX0xX56xXbxX12
BĐT