Giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nông Cống
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình giám sát và phản biện xã hội, ngày 28-8, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã có buổi giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) trong lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải, rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của hộ gia đình, cơ quan, đơn viij trên địa bàn huyện Nông Cống.
be91x136c7xdb3bx1604ax1485fxe287x12a80x12bcexe713xX7x16facx144dbx11b14x15f6axc817x131a9xX5x102fbxXax14530xX0xX7xXexdd6dxcef9x13460x111d0xX12xc25exXdx125c0x13666xX3xX7xX1dxXexX3xca73x11f26xXexX3x12df1xfce6xdc47xX3xXexX1xce84xX4xX3xX1xXdx12219xX18xX3xX4xX1x169d9xX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX29x166b2xXexX3x1244cxeaddxX3xcec2xX2axX17xX3xX4bxX33xX3xX1excd7fxXdxX3xXexX16x12d6dxc643xX18xX19xX3xXex162e6xXdxX3x10355xX56xX18xX19xX3x156d4xca6axX18xX19xX0xd519xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f2axX10xX6x10669xXaxX12xXcxX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX5bx13a88xX18xX19xX3xXexX16x11ef5xX18xX1xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xX7xX1dxXexX3xX4bxffedxX3xXbxX1xX2axX18xX3xX4exXdxX33xX18xX3x1585ax16aebxX3xX1xf1eexXdx10c4cxX3xX18xX19xXadx166d3xX3xc06ex12325x15975xXc7xXbfxX3x16223xX17xXadxX18xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xX7xX1dxXexX3xX4xc0e9xX6xX3xc557xXc4xX3xX4exX6xX18xX3xc322xXcxXcxf329xX3xXex1677axX18xX1xX3x141d6xXbaxX3xX4xd35bxX3xX4exX29x16693xXdxX3xX19xXdxX1dxX1exX3xX7xX1dxXexX3xX24xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX38xX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX29xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX4exX2axX17xX3xX4bxX33xX3xX1exX56xXdxX3xXexX16xX5bxX5cxX18xX19xX3xe1e5x16976x10ffexXe5xXcxcd34xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5x1095cxX18xX1xX3xX4bxX2exX4xX3xXexX1xX29xX3xX19xX17xX1exXbfxX3xXb9x136dbxX3xX5x1300exX3xX4xX1x11f02xXexX3xXexX1xX2axXdxXbfxX3xX16xX1dxX4xX3xXexX1xX2axXdxXbfxX3xX4exX6xX17xX3xX4exX9fxX3xXexX1xX29xX6axX4xX3xX4exX2axX17xX3xX4bxX33xX3xXexX1xX2exX4xX3xX4bxX48xXexX3xX4xXdbxX6xX3xX1xXbdxX3xX19xXdxX6xX3xXefxX9fxX18xX1xXbfxX3xX4xX99xX3xX28xX29xX6xX18xXbfxX3xXefxX99xX18xX3xX4bxXdxXdxdcccxX3xXexX16xf35fxX18xX3xXefxf07exX6xX3xX4exXadxX18xX3xX1xX29xXc4xX33xX18xX3xX64xX56xX18xX19xX3xX69xX6axX18xX19xde38xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX17xX89xXc4xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xXexX1xX29xX1exX4exX3xXdxX69xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXax16cebxXdxX89xXexX1x135a6xX3xXc7xf1fdxX216xXbxXb9x13a14xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX213xX3xcb5fx14782xdc4bxXbxXb9xX21axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX213xX6exX6exXdxX1d5xX4exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d5xX4bxX18xX6exX18xX10xX20exX7xX6exXc6xX216xX226xX224xX6exX2xX224xXc7xX89xX225xX2xX225xX225x118dfxX224xX2xXexX226xX225xX216xf32fxX216xX5xX216xX1d5xX1b7xXbxX19xcb60xX16xX9xX25bxX25bxXc7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX1exX3xX7xX1dxXexX3xX24xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX38xX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX29xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX4exX2axX17xX3xX4bxX33xX3xX1exX56xXdxX3xXexX16xX5bxX5cxX18xX19xX3xXexX61xXdxX3xX64xX56xX18xX19xX3xX69xX6axX18xX19xXaxX3xX20exXdxX89xXexX1xX9xXaxXc7xX216xX216xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX224xX225xX226xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXccxd931xX18xX19xX3xX4xX1xX38xX3xX64xX19xX29xXc4x1595fxX18xX3xX141x12a38xX18xX3xXcx13f98xX18xX19xXbfxX3x13146xX1xXf3xX3xX69xX1xXdbxX3xXexX1bfxX4xX1xX3xXdexXc4xX3xX4exX6xX18xX3xXe5xXcxXcxXe8xX3xXexXebxX18xX1xXbfxX3xX24xX25xXexX3xX5xX29xX48xX18xX3xX4exX29xXf7xXdxX3xX19xXdxX1dxX1exX3xX7xX1dxXexX1d5xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX17xX89xXc4xXaxX12xX64xX1xfcbcxX18xX19xX3xX18xX30fxX1exX3xX19x15fa8xX18xX3xXefx15044xXc4xXbfxX3xX4xX56xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX140xX141xXe5xXcxX3xXexX16xX1bbxX18xX3xXefxX1bfxX6xX3xX4exXadxX18xX3xX1xX29xXc4xX33xX18xX3xX64xX56xX18xX19xX3xX69xX6axX18xX19xX3xXefxXbaxX3xX4xXf3xX3xX18xX1xX365xX18xX19xX3xX4xX1xX29xXc4xe318xX18xX3xX4exXdxX25xX18xX3xXexX38xX4xX1xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX2axX3xX4bxX4cxX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX33xX1exX3xX4xXdbxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX166xXbxX3xXdbxXc4xX3xXccxX2axX18xX19xXbfxX3xX4xX1xX38xX18xX1xX3xX28xX29xXc4xX4cxX18xX3xX4bxXadxX3xX18xX1xX48xX18xX3xXexX1x10f23xX4xX3xX4xXdbxX6xX3xX18xX19xX5bxX5cxXdxX3xX89xX372xX18xX1d5xX3xX86x143a0xX18xX19xX3xX18xX30fxX1exXbfxX3xX1xX29xXc4xX33xX18xX3xX4exX6xX18xX3xX1xXadxX18xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX99xX3xX4xX1xX25xXbfxX3xX4xX1xX38xX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1xceb8xX3xXexX16x10139xX3xX4xX1xX17xX3xd998xX140xX64x13b57xX3xXb9xXbaxXbfxX3xXexX1xX1bfxX3xXexX16xX166xX18xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX18xX1xXdxX33xX1exX3xX4bx122bbxX3xX5xXdxX1bbxX18xX3xX28xX29xX6xX18xX3xXefxX25xX18xX3xX4xX56xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX1exX56xXdxX3xXexX16xX5bxX5cxX18xX19xX3xXefx167b7xX4xX3xX4exXdxX33xXexX3xX5xXadxX3xX4xX56xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xX29xX3xX19xX17xX1exXbfxX3xXb9xX15fxX3xX5xX162xX3xX16xX1dxX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xXefxX1bfxX6xX3xXbxX1xX5bxX99xX18xX19xX1d5xX3xXcxXdxX25xX18xX3xX1xXadxX18xX1xX3xXefxX36exX29xX3xXexX5bxXbfxX3xX1exX29xX6xX3xX7xf614xX1exX3xXexX1xX1bbxX1exX3xXbxX1xX5bxX99xX18xX19xX3xXexXdxX33xX18xX3xX4bxX48xX18xX3xX4xX1xX29xXc4xX3b1xX18xX3xX4bxXadxX3xXexX1x11cf0xX18xX19xX3xX4xX1xX3ffxX6xX3xX16xX1dxX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xXefxX25xX18xX3xXexX48xX18xX3xXex12108xX18xX19xX3xXexX1xX56xX18xXbfxX3xXb9xXf3xX1exX1d5xX3xXcxX30fxX18xX19xX3xX4xX5bxX5cxX18xX19xX3xX16xXadxX3xX7xX17xX1dxXexXbfxX3xX28xX29xX2axX18xX3xX5xX162xX3xX4xX1xX494xXexX3xX4xX1x13796xX3xX4bxXdxX33xX4xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX29xX48xXexX3xX140xX141xXe5xXcxXbfxX3xX18xX1xX166xXexX3xX5xXadxX3xX4xX56xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX28xX29xXc4xX3xX1xX17xX61xX4xX1xX21axX3xX1xX17xX61xXexX3xXefxXbdxX18xX19xX3xX7xX2axX18xX3xXb9xX29xX166xXexX3xX4xX1xX30fxX18xX3xX18xX29xX56xXdxX21axX3xXb9xX15fxX3xX5xX162xX3xX4exX6xX17xX3xX4exX9fxX3xXexX1xX29xX6axX4xX3xX4exX2axX17xX3xX4bxX33xX3xXexX1xX2exX4xX3xX4bxX48xXex128c8xX3xX24xX1bfxXbxX3xXexX1xX5cxXdxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX33xX18xXbfxX3xXb9xX15fxX3xX5xX162xX3xX18xX19xX1xXdxX1bbxX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX1xXadxX18xX1xX3xX4bxXdxX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX61xX1exX1d5xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX17xX89xXc4xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX89xXexX1xX213xX3xXc7xX216xX216xXbxXb9xX21axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX213xX3xX224xX225xX226xXbxXb9xX21axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX213xX6exX6exXdxX1d5xX4exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d5xX4bxX18xX6exX18xX10xX20exX7xX6exXc6xX216xX226xX224xX6exX2xX224xXc7xX89xX225xX2xX262xX216xXc6xX216xXc7xXex1172exX2xXc6xX68axX224xX5xX216xX1d5xX1b7xXbxX19xX26axX16xX9xX25bxX225xX68axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX1exX3xX7xX1dxXexX3xX24xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX38xX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX29xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX4exX2axX17xX3xX4bxX33xX3xX1exX56xXdxX3xXexX16xX5bxX5cxX18xX19xX3xXexX61xXdxX3xX64xX56xX18xX19xX3xX69xX6axX18xX19xXaxX3xX20exXdxX89xXexX1xX9xXaxXc7xX216xX216xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX224xX225xX226xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxXdxX1dxX1exX3xX7xX1dxXexX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX25xX3xXexX61xXdxX3xX4exXbaxXdxX3xX16xX1dxX4xX3xX1xX2ffxX3xXe5xX99xX1d5xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX17xX89xXc4xXaxX12xX86xX17xX61xXexX3xXefxXbdxX18xX19xX3xX24xXdxX3b1xX1exX3xXexX16xX6xXbfxX3xX19xXdxX1dxX1exX3xX7xX1dxXexXbfxX3xXb9xX15fxX3xX5xX162xX3xX4bxXdxX3xXbxX1xX61xX1exX3xX5xX14dxX18xX1xX3xX4bxX2exX4xX3xXexXadxXdxX3xX18xX19xX29xXc4xX1bbxX18xX3xX1exX56xXdxX3xXexX16xX5bxX5cxX18xX19xX3xXefxX2axX1exX3xX4exX2axX17xX3xX4xX1xX494xXexX3xX4xX1xX554xXbfxX3xXefxc181xX18xX19xX3xX28xX29xXc4xX3xXefxX1bfxX18xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX29xX48xXexX1d5xX3xX86xX29xXc4xX33xX18xX3xXefxXbaxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXefxXbdxX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xXadxX17xX3xXexX17xXadxX18xX3xX89xX372xX18xX3xXexXf7xX18xX19xX3xX4bxX33xX3xX7xXdxX18xX1xXbfxX3xXb9xX372xXc4xX3xX89xX2exX18xX19xX3xX4xX2axX18xX1xX3xX28xX29xX6xX18xX3xX1exX56xXdxX3xXexX16xX5bxX5cxX18xX19xX3xXb9xX6xX18xX1xX3x14567xX3xX7xX61xX4xX1xX3xX833xX3xXefx16b2exXbxXbfxX3xX6xX18xX3xXexX17xXadxX18xX3xX4bxXadxX3xX89xX29xXc4xX3xXexX16xX9fxX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xXexX1xX5bxX5cxX18xX19xX3xXb9xX29xXc4xX1bbxX18xX3xX4bxXadxX17xX3xX4xX1xXdbxX3xX18xX1xX48xXexX3xX1xXadxX18xX19xX3xXexX29xX36exX18xX1d5xX3xX86xX412xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX18xX19xXbfxX3xX1xX29xXc4xX3xXefxXbdxX18xX19xX3xXexX16xX1bbxX18xX3xX2xXc6xX1d5xX216xX216xX216xX3xX5xX5bxX446xXexX3xX18xX19xX5bxX5cxXdxX3x12791xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX99xX3xX28xX29xX6xX18xXbfxX3xXefxX99xX18xX3xX4bxX1bfxX3xX4bxXadxX3xX18xX19xX5bxX5cxXdxX3xX89xX372xX18xX3xXexX1xX6xX1exX3xX19xXdxX6xX3xXexXf7xX18xX19xX3xX4bxX33xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1exX56xXdxX3xXexX16xX5bxX5cxX18xX19xX21axX3xXexXf7xX3xX4xX1xX3ffxX4xX3xX4xX1xXebxX18xX1xX3xXexX16xX6xX18xX19xXbfxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX28xX29xX6xX18xX19xX3xXexX16xX1bbxX18xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX16xX46fxX4xX3xXefxX5bxX5cxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX56xX18xX19xX3xX18xX56xX18xX19xX3xXexX1xX56xX18xX1d5xX3xXccxX25xX18xX3xX18xX6xXc4xXbfxX3xXexX17xXadxX18xX3xX1xX29xXc4xX33xX18xX3xXefxXbaxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXefxXbdxX18xX19xX3xXexX16xX2ffxX18xX19xX3xXefxX5bxX446xX4xX3xXexX16xX1bbxX18xX3xX2xX225xX224xXbfxX262xX3xX24xX1exX3xXefxX5bxX5cxX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xX89x14bfcxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX16xX46fxX4xX3xXefxX5bxX5cxX18xX19xX3xXb9xXbaxXbfxX3xXefxX5bxX5cxX18xX19xX3xXexX1xX56xX18xX3xX4bxXadxX3xX5xXdxX1bbxX18xX3xXexX1xX56xX18xX1d5xX3xX2xX216xX216x12318xX3xX4xX1dxX4xX3xXb9xXbaxXbfxX3xXexX1xX1bfxX3xXexX16xX166xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX29xXc4xX33xX18xX3xXefxXbaxX3xXexX1xXadxX18xX1xX3xX5xX48xXbxX3xXexXf7xX3xXexX1xX29xX3xX19xX17xX1exX3xX16xX1dxX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX61xXexX1d5xX3xXcx1161cxX3xX5xX33xX3xXexX1xX29xX3xX19xX17xX1exX3xX16xX1dxX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX61xXexX3xXefxX61xXexX3xX25bxXc6xX9b5xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX99xX18xX3xX68axX9b5xX3xX7xX17xX3xX4bxd2ebxXdxX3xX18xX1xXdxX33xX1exX3xX4bxX46fxX3xXefxX5bxX446xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xXdbxX6xX3xX44cxX140xX64xX44fxX3xXexXebxX18xX1xX3xX18xX30fxX1exX3xXc6xX216xX2xX25bxX3xX5xXadxX3xXc7xX225xX9b5xX1d5xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX17xX89xXc4xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX89xXexX1xX213xX3xXc7xX216xX216xXbxXb9xX21axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX213xX3xX224xX225xX226xXbxXb9xX21axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX213xX6exX6exXdxX1d5xX4exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d5xX4bxX18xX6exX18xX10xX20exX7xX6exXc6xX216xX226xX224xX6exX2xX224xXc7xX89xX225xX2xX262xX216xX226xXc6xX25bxXexXc6xX226xX2xX216xX2xX5xX216xX1d5xX1b7xXbxX19xX26axX16xX9xX224xX262xX224xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX1exX3xX7xX1dxXexX3xX24xX25xXexX3xX28xX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX4xX1xX38xX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX29xX48xXexX3xX4bxX4cxX3xX4exX2axX17xX3xX4bxX33xX3xX1exX56xXdxX3xXexX16xX5bxX5cxX18xX19xX3xXexX61xXdxX3xX64xX56xX18xX19xX3xX69xX6axX18xX19xXaxX3xX20exXdxX89xXexX1xX9xXaxXc7xX216xX216xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX224xX225xX226xXaxX3xX6exX12xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX17xX89xXc4xXaxX12xXccxX3b1xX3xX4xX56xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX140xX141xXe5xXcxX3xXefxX5bxX446xX4xX3xXexX16xXdxX3b1xX18xX3xX24xX1xX6xXdxX3xXefxX61xXexX3xX1xXdxX33xX29xX3xX28xX29xX2axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX5cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexXa38xXdxXbfxX3xX5xXbaxX18xX1xX3xXefxX61xX17xX3xXdexXc4xX3xX4exX6xX18xX3xXe5xXcxXcxXe8xX3xXexXebxX18xX1xX3xXefxX4cxX3xX18xX19xX1xX1bfxX3xX4xX166xXbxX3xXdbxXc4xXbfxX3xX4xX1xX38xX18xX1xX3xX28xX29xXc4xX4cxX18xXbfxX3xXe5xXcxXcxXe8xX3xX4xX1dxX4xX3xXefxX17xXadxX18xX3xXexX1xX3b1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX29xXc4xX33xX18xX3xXexXdxX25xXbxX3xXexX46fxX4xX3xX5xXadxX1exX3xXexX6axXexX3xX4xX56xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xX56xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX29xXc4xX1bbxX18xX3xXexX16xX29xXc4xX4cxX18xX21axX3xX16xXadxX3xX7xX17xX1dxXexXbfxX3xX1xX9fxX18xX1xX3xXexX1xXadxX18xX1xX3xX1xX33xX3xXexX1xX6axX18xX19xX3xXexX1xX29xX3xX19xX17xX1exX3xXb9xX15fxX3xX5xX162xX3xX16xX1dxX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xX18xX19xX29xXc4xX3xX1xX61xXdxX3xX4bxXadxX3xX24xX1bbxX29xX3xX19xX983xXdxX3xXefxX36exX29xX3xXexX5bxX3xXb9xX372xXc4xX3xX89xX2exX18xX19xX3xX18xX1xXadxX3xX1exX1dxXc4xX3xXb9xX15fxX3xX5xX162xX3xX16xX1dxX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xXexX48xXbxX3xXexX16xX29xX18xX19xXbfxX3xX140xX141xXe5xXcxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX1dxXdxXbfxX3xX3ffxX18xX19xX3xXbxX1xXf3xX3xX4bxXa38xXdxX3xX4exXdxX25xX18xX3xXefxXf7xXdxX3xX24xX1xX38xX3xX1xX48xX29xXbfxX3xX19xXf3xXbxX3xXbxX1xX36exX18xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX4xXf3xX3xX1xXdxX33xX29xX3xX28xX29xX2axX3xX4xX1xX5bxX99xX18xX19xX3xXexX16xX9fxX18xX1xX3xX1exX46fxX4xX3xXexXdxX1bbxX29xX3xX28xX29xX6axX4xX3xX19xXdxX6xX3xXb9xX372xXc4xX3xX89xX2exX18xX19xX3xX18xX56xX18xX19xX3xXexX1xX56xX18xX3xX1exXa38xXdxX3xX4xXdbxX6xX3xXefxX1bfxX6xX3xXbxX1xX5bxX99xX18xX19xX1d5xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125f2xX29xXexX1xX17xX16xXaxX12xX318xX1xX6xX18xX3xX64xX19xX6xX0xX6exXbxX12
Phan Nga