Thủ tướng Merkel mong muốn EU và Mỹ đàm phán thỏa thuận thương mại mới
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu ( EU ) sẽ "tạo ra rất nhiều ý nghĩa."
6dd3x11228xb4a6xf8ffx1317axb41ax10ac8x966exf27fxX7x12f99x6fc0x111e9xb08cxeef7xc963xX5x11158xXax9b39xXcxX1x956dxX3xXex7c99xe72ax12458x11f32xX3xa851xX10xbcbax1244fxX10xX5xX3x10ce0xbb05xX1axX1bxX3xX24x14bf9x1205axX1axX3x11cb7x988axX3x14063x7265xX3xX1dxeb6bxX3x10d87xX32xX24xX3xXbxX1xafc0xX1axX3xXexX1xe642xX6xX3xXexX1xX2ax11303xX1axX3xXexX1xX18x11dc1xX1axX1bxX3xX24x121d8xXdxX3xX24xX19xXdxX0x779cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ef6xX10xX6x142dbxXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x91efxe59dxX4xX3x86c4xX1axX1bxX10xX5xX6xX3xX1dxX10xX1fxX20xX10xX5xX3xX4xX1xX25xX3xX1fx8de5xX1axX1bxX3xX24x81d0xXexX3xXexX1xX42xX6xX3xXexX1xX2axX48xX1axX3xXexX1xX18xX4exX1axX1bxX3xX24xX53xXdxX3xX1bxXdx13447xX6xX3xX1dxX35xX3xX31xX32xX3x10779xXdx12603xX1axX3xX24xXdxX1axX1xX3xX4xX1xcb8fxX2axX3xcadexX2axX3x15153xX3xX2exX2fxX3xab86xX3xX7xcb64xX3x6ebexXexX53xX25xX3xX1fxX6xX3xX1fx13341xXexX3xX1axX1xXdxeb80xX2axX3x1510cxX3xX1axX1bxX1x11e96xX6xf46dxaa51xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12381xX25xX6cxcc8cxXaxX12xX0xXdxX24xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX24xX7xaf7exXbxX1xX25xXexX25xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX1fxX20xX10xX5xX3xX24xX25xX1axX1bxX3xX24xX2axX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX1dxX35xX3xX37xX32xX24xX3xXbxX1xX3dxX1axX3xXexX1xX42xX6xX3xXexX1xX2axX48xX1axX3xXexX1xX18xX4exX1axX1bxX3xX24xX53xXdxX3xX24xX19xXdxX3xX1xcc41xX1axX1xX3x12a5fxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX5axX5axXdxXeex7436xX6xX25xXexX1xX6xX1axX1xX1xX25xX6xXeexX31xX1axX5axX1axX10x823exX7xX5axa4a2xX2xX2xb9e4xX5axX2xbf93xX199xX6cx8e3dxe5e1xX196xX2xc75cxX2xae36xXexX196xaa49xX19dx141b5xX5xX2xXeexc2f6xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX1fxX20xX10xX5xX3xX24xX25xX1axX1bxX3xX24xX2axX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX1dxX35xX3xX37xX32xX24xX3xXbxX1xX3dxX1axX3xXexX1xX42xX6xX3xXexX1xX2axX48xX1axX3xXexX1xX18xX4exX1axX1bxX3xX24xX53xXdxX3xX24xX19xXdxXaxX3xX6cxX6xXexX6xX114xXbxX1xX25xXexX25xX114xX25xX1fxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX114xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x928cxX5axX5axX4xX6cxX1axXdxX24xX1bxXeexX31xXdxX10xXexX1axX6xX24xXbxX5xX2axX7xXeexX31xX1axX5axXexX1a5xX193xX19dxX5axX2axXbxX5xX25xX6xX6cxX10xX6cxX5axX17fxX25xX20xXexXexX1abxX5axX193xX19dxX193xX2x10f25xX19dxX1a2xX24dxX19dxX1a5xX5axX24xX10xX1fxX20xX10xX5xX24dxX17fxXdxX6cxX10xX1axXeexX1abxXbxX1bxXaxX3xX5axX12xe017xX1axX1bxX3xd270xX25xX10xX3xXffxXdxX6cxX10xX1axX3xX31xX32xX3xX17fxX32xX3xX7dxX1axX1bxX10xX5xX6xX3xX1dxX10xX1fxX20xX10xX5xX3xXexX53xXdxX3xX4xX2axX95xX4xX3xX1bx11ed1xXbxX3xX31xX32xX25xX3xX1ax8819xX24xX3xX193xX19dxX2xX1a0xXeexX3xXcbx1452bxX1axX1xX21bxX3xX7dx9ec8x11a61xXd0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX25xX6cxX102xXaxX12xd001xX1bxX18x13b93xXdxX3xX37xX7axX1axX1bxX3xX37x81baxX2axX3xdaf2xX1x14635xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX79xX7axX4xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX17fxXdxa400xX2axX3xX1axX1xX18xX3xXexX1fxXbbxX1axX3xX1axX1bxX32xX102xX3xX1a2xX5axX1a2xX3xXexX53xXdxX3xX24xX95xXexX3xX1xX95xXdxX3xX1axX1bxX1xXdxX3x13bd0xX3xXffxX10xX1fxX5xXdxX1axX3xX31xXe4xX3xXexX18xX4exX1axX1bxX3xX5xX6xXdxX3xX24xX2bxXdxX3xf3c0xX2axX6xX1axX3xX1xb4ecxX3x12310xX2axX102xXbbxX1axX3xX79xX53xXdxX3xXcxXc5xX102xX3xbe7axX18xX4exX1axX1bxXeexX3xXffxX32xX3xX1dxX10xX1fxX20xX10xX5xX3xX4x11b85xX1axX1bxX3xX1xX25xX6xX1axX3xX1axX1bxX1xXbbxX1axX1xX3xX31xXdxX32exX4xX3xX1dxX35xX3xX6cxX18xX19xXdxX3xXexX1xX2c7xXdxX3xXcxca56xX1axX1bxX3xXexX1xX2bxX1axX1bxX3xX26cxX25xX10xX3xXffxXdxX6cxX10xX1axX3xX37x8620xX3xXexX1fxX30exX3xX5xX53xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX4exX3xX4xX1xf3aaxX3xX1x97f8xXbxX3xXexX3dxX4xX3xX37xX6xX3xXbxX1xX18xX4exX1axX1bxXeexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX25xX6cxX102xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX10xX1fxX20xX10xX5xX3xX1axX1xXdexX1axX3xX24xX53xX1axX1xX3xX79xX7axX4xX3xX20xX1xd8ebxX1axX1bxX3xX37xX18xX39exX4xX3xX5xX39exXdxX3xX1bxX16bxX3xX20xX1xXdxX3xXexX1xX39bxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xX17fx107aexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1fxXd3xX3xXexX1xX32xX1axX1xX3xX4xX3dxX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1axX1xX18xX3xXexX1xX2c7xXdxX3xX2d3xX1xXdxX39bxX1axX3xXexX1fxX6xX1axX1xX3xXb9xX53xX1axX1x15387xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX37xXdxXe4xX2axX3xXexX2bxXexX3xX5xX32xX3xX1dxX35xX439xX3xXd5xX37x11e76xX1axX1bxX3xX24xXdxX1axX1xX3xX328xX2axX6xX1axX3xXexX1fxed84xX1axX1bxX3xX1axX1xXdexXexXefxX3xX4xX15xX6xX3xX2exX2fxX439xX3xX37xX388xX3xXd5xX7xX3dxXexX3xX4xX3dxX1axX1xXefxX3xX4x147bcxX1axX1bxX3xX2exX2fxX3xXexX1fxX25xX1axX1bxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX2axX95xX4xX3xX4xX53xX1axX1xX3xXexX1fxX6xX1axX1xX3xX31xX19xXdxX3xX1axX1xXb0xX1axX1bxX3xX328xX2axX2bxX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX20xX1xX3dxX4xXeexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX25xX6cxX102xXaxX12xXffxX32xX3xXexX2axX102xXbbxX1axX3xX17fxX2bxX3xX21bxXd5xXcxX3e5xXdxX3xX5xX2axX3e5xX1axX3xX15xX1axX1bxX3xX1xX95xX3xX24xX95xXexX3xXexX1xX42xX6xX3xXexX1xX2axX48xX1axX3xXexX1xX18xX4exX1axX1bxX3xX24xX53xXdxX3xX1bxXdxXb0xX6xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX1dxX35xXeexXefxX3xXcxX1xX10xX25xX3xX17fxX32xX439xX3xX2exX2fxX3xX37xX388xX3xX4x11d87xX3xX1axX1xXb0xX1axX1bxX3xXexX1xX42xX6xX3xXexX1xX2axX48xX1axX3xXexX1xX18xX4exX1axX1bxX3xX24xX53xXdxX3xX31xX19xXdxX3xX1axX1xXdxXe4xX2axX3xX20xX1xX2axX3xX31x1060fxX4xX3xXexX1fxXbbxX1axX3xXexX1xX39bxX3xX1bxXdxX19xXdxX439xX3xX31xX32xX3xX7xXd3xX3xX1fxXdexXexX3xX4xX52axX3xXe7xX3xX1axX1bxX1xXecxX6xX3xX1axX39bxX2axX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX1fxXdxX2e8xX1axX3xX24xX95xXexX3xXexX1xX42xX6xX3xXexX1xX2axX48xX1axX3xXexX1xX18xX4exX1axX1bxX3xX24xX53xXdxX3xX1axX1xX18xX3xX31xX48xX102xX3xX31xX19xXdxX3xX1dxX35xX439xX3xXexX18xX4exX1axX1bxX3xXexX557xX3xX1axX1xX18xX3xX37xX388xX3xX5xX32xX24xX3xX31xX19xXdxX3xX2d3xX6xX1axX6xX6cxX6xXeexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX25xX6cxX102xXaxX12xX69xX453xXdxX3xXexX1xX3dxX1axX1bxX3xX193xX439xX3xX1axX1bxX18xX2c7xXdxX3xXbxX1xf935xX3xXexX1fxX3dxX4xX1xX3xX37xXdxXe4xX2axX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX24xX2bxXdxX3xX328xX2axX6xX1axX3xX1xX32exX3xX330xX2axX102xXbbxX1axX3xX79xX53xXdxX3xXcxXc5xX102xX3xX33exX18xX4exX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX17fxX32xX3xX1dxX10xX1fxX20xX10xX5xX439xX3xX3e5xX1axX1bxX3xX2adxX10xXexX10xX1fxX3xXffxX10xX102xX10xX1fxX3xX4xX1xX25xX3xX17fxXdxX39bxXexX3xX79xX7axX4xX3xX31xX32xX3xX4xX1xX2d5xX1axX1xX3xX328xX2axX102xXe4xX1axX3xX24xX19xXdxX3xX30exX3xX1dxX35xX3xX1xXdxX32exX1axX3xX1axX6xX102xX3xX1axXbbxX1axX3xXd5xX1axX1bxX1xXecxX3xX5xX19xX1axXefxX3xX31xX32xX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX37xX39bxX1axX3xX24xX95xXexX3xX4xX1xX18xX4exX1axX1bxX3xXexX1fxX16bxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xX403xX3xX7xX557xX3xX37xX2d0xX102xX3xXexX1xX6xX24xX3xX31xX463xX1axX1bxX439xX3xXexX1fxX25xX1axX1bxX3xX37xX52axX3xX4xX52axX3xX24xX95xXexX3xXexX1xX42xX6xX3xXexX1xX2axX48xX1axX3xXexX1xX18xX4exX1axX1bxX3xX24xX53xXdxX3xX1axX1xX90xX24xX3xX330xX52axX6xX3xX17fxX42xX3xXexX1xX2axX39bxX3xX328xX2axX6xX1axX3xXexX1fxX25xX1axX1bxX3xX5xXecxX1axX1xX3xX31xX557xX4xX3xX4xX3e5xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX32exXbxX3xX31xX32xX3xX4xX16fxXdxX3xX4xX3dxX4xX1xX3xXcxX373xX3xX4xX1xX7axX4xX3xXcxX1xX18xX4exX1axX1bxX3xX24xX53xXdxX3xXexX1xX39bxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xXcbx989axXcx72bdxXd0xXeexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX25xX6cxX102xXaxX12xX2exX2fxX3xX37xX388xX3xX4xX25xXdxX3xX4xX16fxXdxX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX747xXcxX749xX3xX5xX32xX3xXexX1fxX463xX1axX1bxX3xXexXc5xX24xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xXdxX39bxX1axX3xX5xX18xX39exX4xX3xXexX1xX18xX4exX1axX1bxX3xX24xX53xXdxX3xXexX1fxX25xX1axX1bxX3xXexX1xX48xXbxX3xX20xfe3cxX3xXexX19xXdxXeexX5axXeexX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX2axXexX1xX25xX1fxXaxX12xXcbxXcxXcx918bx101ecxX2c4xX5axX7cexXdxX10xXexX1axX6xX24x11938xXd0xX0xX5axXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)