Kiểm điểm Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn và Trung tâm tuyển sinh và việc làm
(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến việc Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn (phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn) lên kế hoạch tổ chức cho 290 học sinh, sinh viên đi thực tập ở các tỉnh có dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa về việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân của nhà trường.
c2edxd527x101b4x121a4xe3e1xe92fxd978xeb5exe4f7xX7xe3fbxc3e7x14348x11b1fx1304fx14045xX5xca68xXax117bax141a3xXdx122b7x10118xX3x127a3xXdxX15xX16xX3x140a3xX6x12e64xX3xe452xXdx1452bxX16xX3xX1xXdx13e0cx12286xX3xXcx13575x103a6xf39axX1fx1167cxX3x14ae0xX6x11260xX3xX18x12a9exX1fxX30xX3xX1fxX30xX1xf802xX3xd285xX30xX1xXdxX3x13ca4x13756xX1fxX3x12606x10868xX3xXcxX2cxX29xX1fxX30xX3xXexcb4axX16xX3xXexX29xc306xX15xX1fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX49xX4axX3xX49xXdxX28xX4xX3xX5xX4axX16xX0xc4ffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe110xX10xX6x13778xXaxX12xf59exXdx146bfxX1fxX3x13459xX29xX6xX1fxX3xX18xc65bxX1fxX3xX49xXdxX28xX4xX3xXcxX2cxX2dxX2exX1fxX30xX3xX32xX6xX34xX3xX18xX37xX1fxX30xX3xX1fxX30xX1xX3exX3xX40xX30xX1xXdxX3xX45xX46xX1fxX3x147e5xXbxX1xX2dxX2exX1fxX30xX3xX7cx105a5xXdxX3xX7cx14b17xX6xc60dxX3xXexX1x1238dxX3xe63fx11be7xX3xX40xX30xX1xXdxX3xX45xX46xX1fx14444xX3xX5xX84xX1fxX3xf267xX8dxX3xX1xX34xd226xX4xX1xX3xXex11108xX3xX4xX1xcfdexX4xX3xX4xX1xX34xX3x11790xd8c4x106edxX3xX1x133aexX4xX3xX7xXdxX1fxX1xXc2xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX49xXdxX84xX1fxX3xX18xXdxX3xXexX1x137f4xX4xX3xXexedccxXbxX3x10c3exX3xX4xX23xX4xX3xXex13e0exX1fxX1xX3xX4x119daxX3xX7fxXc6xX4xX1xX3xX32x12ed5x11076xe319x13cdaxec70xX2xXefxXc2xX3xX32xX1xe3f3xX3xXexXc6xX4xX1xX3xfe56xX1dxX40xX129xX3xXexX119xX1fxX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX7cxX11exX6xX3xX18xXc9xX3xXexX1x12fd9xX1fxX30xX3xX1fxX1x11532xXexX3xX49x10cd3xXdxX3xX18xX3exX3xXc8xX29xX157xXexX3xX4xX131xX6xX3xX45xX112xX3xX82xX6xX34xX3xX18xe0e3xX1fxX30xXc2xX3xXcxX1xX2dxX46xX1fxX30xX3x11df3xXdxX1fxX1xX3xX49xX4axX3x11a0cxXc9xX3xX1xX172xXdxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX7cxX11exX6xX3xX49xX3exX3xX49xXdxX28xX4xX3xXc8x10556xX3xX5x110efxX3xXexX2cxX23xX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX28xX16xX3xX18xX151xXdxX3xX49xX15bxXdxX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX15xXc2xX3xX4xX23xX3xX1fxX1xX53xX1fxX3xX4xX131xX6xX3xX1fxX1xX4axX3xXexX2cxX2dxX2exX1fxX30xd498xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX34xX7fxX58xXaxX12xX0xXdxX16xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX1fxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxe30bxXdxX7fxXexX1x12139xX3xe8ebxXf0xXf0xXbxXc8xe906xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX20fxX3xc427xX220xXeexXbxXc8xX216xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX1d8xX17exX6xX34xXexX1xX6xX1fxX1xX1xX34xX6xX1d8xX49xX1fxX6dxX1fxX10xX20axX7xX6dxXeexX2xd8fexXeexX6dxX2x13dadxX220xX7fxXeexXf0xX211xX247xX220xXf0xXf0xXex1071exXefxXeexX220xX220xX5xXf0xX1d8x12de6xXbxX10xX30x10478xX2cxX9xX2xX24bxX220xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX15xX16xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xXdxX23xX16xX3xX1xXdxX28xX29xX3xXcxX2cxX2dxX2exX1fxX30xX3xX32xX6xX34xX3xX18xX37xX1fxX30xX3xX1fxX30xX1xX3exX3xX40xX30xX1xXdxX3xX45xX46xX1fxX3xX49xX4axX3xXcxX2cxX29xX1fxX30xX3xXexX53xX16xX3xXexX29xX58xX15xX1fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX49xX4axX3xX49xXdxX28xX4xX3xX5xX4axX16xXaxX3xX20axXdxX7fxXexX1xX9xXaxX211xXf0xXf0xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX220xX220xXeexXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX34xX7fxX58xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX18xX11exXc2xX3xX45xX112xX3xX82xX6xX34xX3xX18xX172xX1fxX30xXc2xX3xXcxX1xX2dxX46xX1fxX30xX3xX17exXdxX1fxX1xX3xX49xX4axX3xX186xXc9xX3xX1xX172xXdxX3xX18xX3exX3xXc8xX29xX157xXexX3xX138xX1dxX40xX129xX3xXexX119xX1fxX1xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX7cxX11exX6xX3xX1x14525xX1fxX1xX3xXexX1xXe7xX4xX3xXc8xX1a0xX3xX5xX1a3xX3xXexX2cxX23xX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX28xX16xX3xX18xX151xXdxX3xX49xX15bxXdxX3xXeexX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX15xX20fxX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xXdxX23xX16xX3xX1xXdxX28xX29xX3xXcxX2cxX2dxX2exX1fxX30xX3xX32xX6xX34xX3xX18xX37xX1fxX30xX3xX1fxX30xX1xX3exX3xX40xX30xX1xXdxX3xX45xX46xX1fxX3xX49xX4axX3xXcxX2cxX29xX1fxX30xX3xXexX53xX16xX3xXexX29xX58xX15xX1fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX49xX4axX3xX49xXdxX28xX4xX3xX5xX4axX16xX3xXb3xX18xX46xX1fxX3xX49xXc6xX3xXexX2cxX10bxX4xX3xXexX1xX29xX172xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1fxX30xXd3xX3xX49xX15bxXdxX3xX1xX343xX1fxX1xX3xXexX1xXe7xX4xX3xXd9xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX15xX16xX3xX49xX4axX3xX2cx1383axXexX3xXd9xXdxX1fxX1xX3xX1fxX30xX1xXdxX28xX16xX3xX7xX53xX29xX3xX7x13d65xX4xX1d8xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX34xX7fxX58xXaxX12x1392cxX151xXdxX3xX49xX15bxXdxX3xfc67xX1fxX30xX3xX7cxX34xX4axX1fxX30xX3xf835xX1fxX1xX3xXcxX29xX157xX1fxXc2xX3xX7cxXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX112xX1fxX30xX3xXcxX2cxX2dxX2exX1fxX30xX3xX32xX6xX34xX3xX18xX37xX1fxX30xX3xX1fxX30xX1xX3exX3xX40xX30xX1xXdxX3xX45xX46xX1fxX3xX49xX4axX3xX42cxX1fxX30xX3xX40xX30xX42cxX3x142c2xX29xX6xX1fxX30xX3xXcxX1xX29xX10fxXexXc2xX3xX21xXdxX23xX16xX3xX18xX151xX4xX3xXcxX2cxX29xX1fxX30xX3xXexX53xX16xX3xXexX29xX58xX15xX1fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX49xX4axX3xX49xXdxX28xX4xX3xX5xX4axX16xXc2xX3xXd9xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX15xX16xX3xX49xX4axX3xX2cxX3f8xXexX3xXd9xXdxX1fxX1xX3xX1fxX30xX1xXdxX28xX16xX3xX7xX53xX29xX3xX7xX40cxX4xX1d8xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX34xX7fxX58xXaxX12xX127xXdxX28xX4xX3xXcxX2cxX2dxX2exX1fxX30xX3xX32xX6xX34xX3xX18xX37xX1fxX30xX3xX1fxX30xX1xX3exX3xX40xX30xX1xXdxX3xX45xX46xX1fxX3xXc8xX53xX58xX3xX7fxX10bxX1fxX30xX3xXd9xX8dxX3xX1xX34xXdexX4xX1xX3xX18xX2dxX6xX3xX1xXf3xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2cxX6xX3xX1fxX30xX34xX4axXdxX3xXexX119xX1fxX1xX3xX18xXdxX3xXexX1xX10bxX4xX3xXexX10fxXbxX3xXexXdexXdxX3xXexX1xX2exXdxX3xX18xXdxX15xX16xX3xX7fxXc6xX4xX1xX3xX32xX126xX127xX128xX129xX12axX2xXefxX3xX18xX6xX1fxX30xX3xX7fxXdxe5e4xX1fxX3xX17exXdxX8dxX1fxX3xXbxX1xXe7xX4xX3xXexXdexXbxXc2xX3xX1fxX1xX2dxX1fxX30xX3xXd9xX1xX42cxX1fxX30xX3xX17exX23xX34xX3xX4xX23xX34xXc2xX3xXc8xXdxX1fxX3xX1a3xX3xXd9xXdxX8dxX1fxX3xX4xX1xX119xX3xX18xXdexX34xX3xX4xX131xX6xX3xX32xX1xX131xX3xXexXc6xX4xX1xX3xX138xX1dxX40xX129xX3xXexX119xX1fxX1xXc2xX3xX4xX23xX4xX3xX7xX112xXc2xX3xX1fxX30xX4axX1fxX1xXc2xX3xX4xX46xX3xX87xX29xX6xX1fxX3xX4xX1xXe7xX4xX3xX1fx11f6cxX1fxX30xX3xX5xXdxX84xX1fxX3xX87xX29xX6xX1fxX3xX5xX4axX3xXd9xX1xX42cxX1fxX30xX3xX1fxX30xX1xXdxX84xX16xX3xXexX3f8xX4xX3xX4xX1xX157xXbxX3xX1xX4axX1fxX1xX3xX18xX3f8xX1fxX30xX3xX4xX23xX4xX3xX87xX29xX58xX3xX18xXc6xX1fxX1xXc2xX3xX4xX1xX119xX3xX18xXdexX34xX3xX4xX131xX6xX3xXcxX2cxX29xX1fxX30xX3xX2dxX46xX1fxX30xXc2xX3xXcxX119xX1fxX1xX3xX131xX58xXc2xX3xX138xX1dxX40xX129xX3xXexX119xX1fxX1xX3xXexX2cxX34xX1fxX30xX3xX4xX42cxX1fxX30xX3xXexX23xX4xX3xXbxX1xXc0xX1fxX30xXc2xX3xX4xX1xX151xX1fxX30xX3xX7fxXc6xX4xX1xX3xX32xX126xX127xX128xX129xX12axX2xXefxX1d8xX3xX45xX10bxX3xX49xXdxX28xX4xX3xX1fxX84xX29xX3xXexX2cxX84xX1fxX3xX18xXc9xX3xX30xX53xX58xX3xX7fxX2dxX3xX5xX29xX10fxX1fxX3xXc8xXc9xX3xX1xX172xXdxX3xXd9xX1xX42cxX1fxX30xX3xXexX151xXexX3xX49xX3exX3xXex13de4xX1fxX1xX3xXd9x14baaxX3xX4xX2dxX46xX1fxX30xXc2xX3xXd9xX6a4xX3xX5xX29xX10fxXexX3xXexX2cxX34xX1fxX30xX3xX49xXdxX28xX4xX3xX4xX1xX157xXbxX3xX1xX4axX1fxX1xX3xX4xX23xX4xX3xX87xX29xX58xX3xX18xXc6xX1fxX1xXc2xX3xX17exXdxX28xX1fxX3xXbxX1xX23xXbxX3xXbxX1xXc0xX1fxX30xXc2xX3xX4xX1xX151xX1fxX30xX3xX7fxXc6xX4xX1xX3xXexX2cxX84xX1fxX3xX18xXc6xX6xX3xX17exX4axX1fxX3xXexX119xX1fxX1xX1d8xX3xX40xX30xX1xXdxX84xX16xX3xXd9xX1xX40cxX4xX3xXbxX1xX84xX3xX17exX343xX1fxX1xX3xX49xX4axX3xX58xX84xX29xX3xX4x1227dxX29xX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX15xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xXdxX23xX16xX3xX1xXdxX28xX29xXc2xX3xX7cxXdxX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX112xX1fxX30xXc2xX3xX4xX23xX4xX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX15xXc2xX3xX4xX23xX3xX1fxX1xX53xX1fxX3xX5xXdxX84xX1fxX3xX87xX29xX6xX1fxX3xX4xX131xX6xX3xXcxX2cxX2dxX2exX1fxX30xX3xX32xX6xX34xX3xX18xX37xX1fxX30xX3xX1fxX30xX1xX3exX3xX40xX30xX1xXdxX3xX45xX46xX1fxX3xX1fxX30xX1xXdxX84xX16xX3xXexX3f8xX4xX3xX2cxX3f8xXexX3xXd9xXdxX1fxX1xX3xX1fxX30xX1xXdxX28xX16xX3xX7xX53xX29xX3xX7xX40cxX4xX3xX49xX4axX3xXd9xX1xX42cxX1fxX30xX3xX18xX15xX3xXc8xXbcxX58xX3xX2cxX6xX3xX4xX23xX4xX3xX49xXdxX3xXbxX1xXdexX16xX3xXexX2dxX46xX1fxX30xX3xXexX10bxX3xX1fxX84xX29xX3xXexX2cxX84xX1fxX1d8xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX436xX29xXexX1xX34xX2cxXaxX12xXcxX42cxX3xX7cxX4axX0xX6dxXbxX12
Tô Hà