Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Sáng nay, 10-12-2019, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc trọng thể. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
8ca0xf7a7xaf6fx103d0xbc43xd73ex10cc0xdad3x10611xX7xbd10xd386xb9c6xcdbfxf251x1130fxX5x10c5fxXaxcb0dxX0xX7xXex8e95x8f29xb9dcxfb74xX12xc9a8xX1xb079xXexX3x11466xXdxf84dxbbfaxX3xc74axX1xX6xXdxX3x9873xfdbdxX4xX3xX25xd06cxX3xX1xf92fxXbxX3xXexX1xa78dxX3xX2xX2xcb2fxX3xd836xd1edx11748xbbbcxX3xXexc986xX18xX1xX3xX25xX1x996fxX6xX3x116cax10d34xdf24xX4exX3xX0x90cbxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX4xba3cxX6xX3xc1caxdebbxX18xX19xX3xX4xX1xaa98xX3xXcxX16xa1bcxX18xX1xX3xX4dxf236xX18xX3xfb67xX1xXdxad6cxX18xX3bxX3xf7e2x1145fxX3x10400xXdxa1f8xX18xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3x8f1exb904xX18xX19xX3xX3ex10c2dxX18xX19xX3bxX3xX0xX52xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xae0axX6dxX3xXexX1xX8exX3xXcxX43xX18xX1xX3xX63xX81xX3bxX3xX79xX1xX63xX3xXexX71xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX0xX52xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX6x11572xXaxX12x93abxX1dxX18xX19xX3xX18xX6xX81xX3bxX3xX2xf0caxd7b3xX2xa8a0xXf7xXf9xXf6xX2xf65fxX3bxX3xX0xX6xX3xX1xX16xX10xd602xX9xXaxX1xXexXexXbx110aexX52xX52xX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xf665xX83xX18xX52xXexX1xX17xXdxXf7xX7xX23xX52xX25xX1xX6xXdxXf7xX2axX6xX4xXf7xXexX16xX17xX18xX19xXf7xXexX1xX10xXf7xX25xX81xXf7xX1xX17xXbxXf7xXexX1xX23xXf7xX2xX2xXf7xX1xXe8xX18xXe8xXf7xXexXdxX18xX1xXf7xX25xX1xX17xX6xXf7xa9a7xX83xXdxXdxX52xX2xX2xX2x105d5x11610xX2xX11cxX1xXexX2axXaxX12xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX17xX1dxX3xX4cxX4dxX4exX4exX3bxX0xX52xX6xX12xX3xX18xX1xXdx972cxX2axX3xX25xX2fxX3xXf9xXf6xX2xd189xX3xadb5xX3xXf9xXf6xXf9xX2xX3xX66x9318xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX4xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xXexX1xX22xX11cxX3xXaaxX1dxX17xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX3xXexX16xebb1xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX19xXdxb65cxXdxX3xXexX1xXdxX194xX23xX3xXexX17x10c24xX18xX3xX83xX76xX18xX3xXaaxX1e3xXdxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX4xX63xX6xX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX3xXcxX16xX71xX18xX1xX3xX4dxX76xX18xX3xX79xX1xXdxX7cxX18xX3bxX3xX80xX81xX3xX83xXdxX85xX18xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xX8exX8fxX18xX19xX3xX3exX94xX18xX19xX3bxX3xXaaxX6dxX3xXexX1xX8exX3xXcxX43xX18xX1xX3xX63xX81xX3bxX3xX79xX1xX63xX3xXexX71xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXe8xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe8xX16xX10xX5xX6xXexX10xXe8xXaxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf7xX17xX18xX5xX81xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd14dxX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX4xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xXexX1xX22xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX49xX6xX3xX4cxX4dxX4exX4exXaxX3xX1xX16xX10xX107xX9xXaxX52xXexX1xX17xXdxXf7xX7xX23xX52xX25xX1xX6xXdxXf7xX2axX6xX4xXf7xXexX16xX17xX18xX19xXf7xXexX1xX10xXf7xX25xX81xXf7xX1xX17xXbxXf7xXexX1xX23xXf7xX2xX2xXf7xX1xXe8xX18xXe8xXf7xXexXdxX18xX1xXf7xX25xX1xX17xX6xXf7xX158xX83xXdxXdxX52xX2xX2xX2xX160xX161xX2xX11cxX1xXexX2axXaxX12xX2a9xX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX4xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xXexX1xX22xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX49xX6xX3xX4cxX4dxX4exX4exX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX23xX5xX12xX0xXe8xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX52xXe8xXdxX83xX12xX0xX52xXe8xXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXe8xXexX1xX23xX2axX20xX3xXdxX79xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxd54cxXdxXe8xXexX1xX10exX3xc57fxXf6xXf6xXbxX158x8f10xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX10exX3xX160xXf6xXf9xXbxX158xX3dbxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX52xX52xXdxX11cxX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11cxX83xX18xX52xX18xX10xX3cfxX7xX52xX2xXfexa9d2xXfexX52xX2xXf6xX160xXe8xXf9xXf6xXfexXf6xXf9xX160xXf6xXex10adaxX161xX19dxX160xX3d6xX5xXf6xX11cxb313xXbxX19xe757xX16xX9xX161xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX49xX6xX3xX4cxX4dxX4exX4exX3xX4xX63xX6xX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX3xXcxX16xX71xX18xX1xX3xX4dxX76xX18xX3xX79xX1xXdxX7cxX18xX3bxX3xX80xX81xX3xX83xXdxX85xX18xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xX8exX8fxX18xX19xX3xX3exX94xX18xX19xX3bxX3xXaaxX6dxX3xXexX1xX8exX3xXcxX43xX18xX1xX3xX63xX81xX3bxX3xX79xX1xX63xX3xXexX71xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3exX67xX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX3xXcxX16xX71xX18xX1xX3xX4dxX76xX18xX3xX79xX1xXdxX7cxX18xX3bxX3xX80xX81xX3xX83xXdxX85xX18xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xX8exX8fxX18xX19xX3xX3exX94xX18xX19xX3bxX3xXaaxX6dxX3xXexX1xX8exX3xXcxX43xX18xX1xX3xX63xX81xX3bxX3xX79xX1xX63xX3xXexX71xX4xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX1bxX1xX1dxXexX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX49xX6xX3xX4cxX4dxX4exX4exX11cxX3xb067x9bbbxX18xX1xX10exX3x8e0fxXdxX18xX1xX3xX3dxXdxX7cxX23x9932xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xX2a9xX6dxX18xX1xX3xXexX1xX8exX6xX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX3xX3exX1e3xX17xX3xX3fxX19xX32xX4xX3xX40xX23xX18xX19xX3bxX3xX80xX81xX3xX83xXdxX85xX18xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xX8exX8fxX18xX19xX3xX3exX94xX18xX19xX3bxX3xXaaxe3ecxX3xXexX16xX8ex92d1xX18xX19xX3xXaaxX5d4xX3xef90xX6xX17xX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xXf7xX3xXcxX1xX8exX8fxX18xX19xX3xX20xXdxX18xX1xX3xX83xX1e3xX3xX4cxX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3bxX3xX3exX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3x964axX23xb453xX4xX3xX1xX5d4xXdxX3xX25xX1xX49xX6xX3xX2xX411xd673xX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxX1xX8exX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX3xX5xX1a7xX18xX1xX3xX66xX2bxX17xX3xXexX43xX18xX1xX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxX1xX8exX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX60bxX23xX60dxX4xX3xX1xX5d4xXdxX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxX1xX8exX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX1e3xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX1xX6xX2axX3xXe8xf5c4xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxX1xX8exX6xX3xXexX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX22xX3xX4x10f5dxX3xXexX16xXdxX3xX83xX1e3xX3xX3fxX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX43xX18xX1xX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3dx90f6xX2axX3xX18xX6xX81xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX3xX25xX1xX17xX1dxX3xX2xX420xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX4xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xXexX1xX22xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX11cxX3xXcxX1xX6xX81xX3xX2ax11687xXexX3xXcxX1xX8ex1081exX18xX19xX3xXexX16xX6ecxX4xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xXexX75axXdxX3xX18xX1xXdxX194xXexX3xX5xXdxX194xXexX3xX4xX1xX1e3xX17xX3xX2axe1afxX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX5d9xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xX8exX8fxX18xX19xX3bxX3xX4xX1dxX4xX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX3xX5xX1a7xX18xX1xX3xX66xX2bxX17xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX60bxX23xX60dxX4xX3xX1xX5d4xXdxX3bxX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX5xX1e3xX3xX25xX1xX1dxX4xX1xX3xX2axX7acxXdxX3dbxX3xXbxX1xX49xX18xX19xX3xX83xXdxX85xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX8fxX3x1151fxX23xX6xX18xX3xX20xX1dxX17xX3xX4xX1xX6dxX3xX4xX63xX6xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xX8exX8fxX18xX19xX3xX83xX1e3xX3xX66xX71xX6xX3xXbxX1xX8exX8fxX18xX19xX3xX66xX1a7xX3xX83xca19xX3xXexX1xX6xX2axX3xXe8xX6ecxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX4cxXdxX18xX3xX19xX722xXdxX3xXexX1d8xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX3xX4xe098xX18xX19xX3xXexX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX22xX3xX4xX722xX3xXexX16xXdxX3xX83xX1e3xX3xX3fxX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX43xX18xX1xX3xX5xX7acxXdxX3xX4xX1xfba2xX4xX3xX7xX37xX4xX3xX25xX1xb044xX10xX3bxX3xX1xX2bxX18xX1xX3xXbxX1xX91dxX4xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX79xX1xX91dxX4xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX60dxXexX3xX66xccf9xXbxX61bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxX1xX8exX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3fxX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xXfexX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX20xX60dxXdxX3xX4xX94xX18xX1xX3xX4xX49xX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX25xX1xX49xX3xX25xX1xX76xX18xX3bxX3xXexX1xX1dxX4xX1xX3xXexX1xX37xX4xX3dbxX3xX66xX8exb837xX4xX3xX7xX6ecxX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX1cdxX2axX3xX5xX1a7xX18xX1xX3xX66xX2bxX17xX3bxX3xX4xX1xX43xX3xX66xX2bxX17xX3bxX3xX1xfc5fxX3xXexX16xX9eaxX3xX25xX71xXbxX3xXexX1xX7acxXdxX3xX4xX63xX6xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xX8exX8fxX18xX19xX3dbxX3xX3exX94xX18xX19xX3xX20xX5d4xX3bxX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX87exX23xX81xX8acxX18xX3bxX3xX87exX23xX1cdxX18xX3xX83xX1e3xX3xXe8xX1cdxX18xX3xX4xX1dxX4xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexX5d4xX4xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xX66xX1a7xX3xX18xXa0dxX3xX5xX6ecxX4xX3xXbxX1xa7a8xX18xX3xX66xXa6exX23xX3bxX3xX66xX2bxXexX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xXexX17xX1e3xX18xX3xXe8xXdxX194xX18xX3xXexX16xX85xX18xX3xXexXa6exXexX3xX4xX94xX3xX4xX1dxX4xX3xX5x10a4bxX18xX1xX3xX83xX6ecxX4xX11cxX3xX4dxX8acxX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX10exX3xXcxX60dxX4xX3xX66xX5d4xX3xXexX76xX18xX19xX3xXexX16xX8exX5d9xX18xX19xX3xXexc5c1xX18xX19xX3xX7xX94xX18xX3xXbxX1x10cafxX2axX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xX56fxd7f9xe0a5xX40xX1bxX57exX3xX66xX2bxXexX3xXexX1d8xXdxX3xX2xX420xX3bxX2xX160xf311xX3bxX3xX5xX1e3xX3xX2axX37xX4xX3xXexX76xX18xX19xX3xXexX16xX8exX5d9xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xXa6exXexX3xXexX7d5xX3xXexX16xX8exX1d8xX4xX3xX66xX7cxX18xX3xX18xX6xX81xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXebxX94xX18xX3xX158xX23xXa6exXexX3xX18xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX2axX7a6xX4xX3xXe8xX8ecxX3xX19xX7a6xXbxX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX25xX1xX49xX3xX25xX1xX76xX18xX3xXe8xX17xX3xXexX1xXdxX85xX18xX3xXexX6xXdxX3bxX3xX66xX7a6xX4xX3xX20xXdxX194xXexX3xX5xX1e3xX3xX20xX194xX18xX1xX3xXe8xX71xX4xX1xX3xXexX94xX3xX5xX9eaxX18xX3xX4xX1xX1cdxX23xX3xX1bxX1xXdxX3xX158xX94xX81xX3xX16xX6xX3xXexX16xX85xX18xX3xXe8xXdxX194xX18xX3xX16xX5d4xX18xX19xX3bxX3xX18xX1xX8exX18xX19xX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX71xX3xX7xX94xX18xX3xX158xX23xXa6exXexX3xX83xdd4exX18xX3xXexX76xX18xX19xX3xXf9xX3bxXf9xX420xXaf9xX3xX7xX17xX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX8ecxX18xX19xX3xX25xX2fxX11cxX3xX79xX1xX8exX8fxX18xX19xX3xXexX16xb28cxX18xX1xX3xX158xX1cdxX81xX3xXe8xX6ecxX18xX19xX3xX18xX75axX18xX19xX3xXexX1xX75axX18xX3xX2axX1d8xXdxX3xX66xX2bxXexX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX8fxX18xX3xX20xXbf7xX18xX1xX3xX87exX23xX1cdxX18xX3xX4xX1xX23xX18xX19xX3xX4xX94xX3xX18xX8exX1d8xX4xX3xX83xX8acxX3xX7xX60dxX3xXexXdxX85xX23xX3xX4xX1xX6dxX52xX158xX1a7xX3xX83xX1e3xX3xXexf1b4xX3xX5xX194xX3xX7xX60dxX3xX158xX1a7xX3xX66xX2bxXexX3xX4xX1xX23xXad5xX18xX3xX18xX75axX18xX19xX3xXexX1xX75axX18xX3xX2axX1d8xXdxX3dbxX3xX66xX7cxX18xX3xX18xX6xX81xX3xX66xX1a7xX3xX4xX49xX3xXf6xX19dxX3xX1xX23xX81xX194xX18xX3bxX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xXbxX1xX60dxX3bxX3xX161xX160xXf6xX3xX158xX1a7xX3xX83xX1e3xX3xX420xXfexXfexX3xXexX1xX75axX18xX3bxX3xX20xX94xX18xX3xX66xX2bxXexX3xX4xX1xX23xXad5xX18xX3xX18xX75axX18xX19xX3xXexX1xX75axX18xX3xX2axX1d8xXdxX3bxX3xX83xX8exX9eaxXexX3xX2axb217xX4xX3xXexXdxX85xX23xX3xX66xX7cxX18xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3xX83xX1e3xX3xX5xX1e3xX3xX2axX5d4xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1x10750xX18xX19xX3xXexX43xX18xX1xX3xX4xX49xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX158xX1cdxX81xX3xXe8xX6ecxX18xX19xX3xX18xX75axX18xX19xX3xXexX1xX75axX18xX3xX2axX1d8xXdxX3xXexX60dxXexX3xX18xX1xXa6exXexX3xX4xX94xX3xX18xX8exX1d8xX4xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXebxX94xX18xX3xX158xX23xXa6exXexX3xX4xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xXexX76xX18xX19xX3xXexX16xX8exX5d9xX18xX19xX3xX2axX2bxX18xX1xX3bxX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX71xX3xX7xX94xX18xX3xX158xX23xXa6exXexX3xXexX76xX18xX19xX3xXexX1d8xXdxX3xX161xXf9xX3bxX19dxXaf9xX3xX7xX17xX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX8ecxX18xX19xX3xX25xX2fxX11cxX3xX3fxX19xX17xX1e3xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX7xX94xX18xX3xXbxX1xXad5xX2axX3xX4xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX4xX1xX63xX3xX5xX6ecxX4xX3xX4xX49xX3xX7xX94xX18xX3xX5xX8exX9eaxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX8fxX18xX3xX7xX17xX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX8ecxX18xX19xX3xX25xX2fxX3xXexX7d5xX3xX2xXfexX3xXf7xX3xX161xX161xXaf9xX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xX4xd1aaxX18xX3xX4xX49xX3xXexX1xX85xX2axX3xX7xX94xX18xX3xXbxX1xXad5xX2axX3xX2axX1d8xXdxX3xX4xX63xX6xX3xX3fxX1xX1e3xX3xX2axX1dxX81xX3xXexX1x10c45xXbxX3xX3fxX19xX1xXdxX3xXebxX8fxX18xX3xX83xX1d8xXdxX3xX7xX94xX18xX3xX5xX8exX9eaxX18xX19xX3xXexX16xX85xX18xX3xX2xXf9xXf9xX3xX18xX19xX1e3xX18xX3xXexXa6exX18xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX79xX1dxX4xX3xX18xX19xX1e3xX18xX1xX3xXe8xX71xX4xX1xX3xX83xXcd2xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX1dxX3bxX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX5xXaa2xX18xX1xX3xX83xX6ecxX4xX3xX25xX1xX5d9xXdxX3xX7xd8f2xX4xX3bxX3xX18xX1xXa6exXexX3xX5xX1e3xX3xXe8xX23xX3xX5xX71xX4xX1xX3bxX3xX158xX23xXa6exXexX3xX25xX1xXad5xX23xX3xX1xX1e3xX18xX19xX3xX1xX49xX6xX3bxX3xXe8xX71xX4xX1xX3xX83xXcd2xX3xX83xd0abxX18xX3xXexX94xXdxX3bxX11cxX11cxX11cxX3xX79xX8ecxX18xX19xX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX17xX2bxXdxX3xX1xXbf7xX18xX1xX3xX83xXee6xX18xX3xXexX94xXdxX3xXexX16xX23xX81xX8acxX18xX3xXexX1xX60dxX18xX19xX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xX66xX1a7xX3xX2axX5d9xX3xXexX1xX85xX2axX3xXexX23xX81xX7cxX18xX3xX83xXee6xX18xX3xXexX94xXdxX3xX4xX75axX18xX19xX3xXf7xX3xXexX10xX18xX3xXf7xX3xX18xX8fxX3xX87exX23xX60dxX4xX3xXexX7cxX3xXexX2bxXdxX3xX4xX94xX18xX19xX3xX3fxX19xX1xXdxX3xXebxX8fxX18xX3xX83xX1d8xXdxX3xXex112a5xX18xX3xX7xX23xXa6exXexX3xXf6xX2xX3xX4xX1xX23xX81xX7cxX18xX52xXexX23xXf78xX18xX3bxX3xX19xX49xXbxX3xXbxX1xXf78xX18xX3xX66xXad5xX81xX3xX2axX2bxX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX8exX8fxX18xX19xX3xX1xX1e3xX18xX19xX3xX1xX49xX6xX3xX83xX1e3xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xXe8xX71xX4xX1xX3xX83xXcd2xX3bxX3xX83xXee6xX18xX3xXexX94xXdxX3xX19xXdxXcf9xX6xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX66xX71xX6xX3xXbxX1xX8exX8fxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX25xX1xX23xX3xX83xX6ecxX4xX3xX83xX1e3xX3xX87exX23xX60dxX4xX3xXexX7cxX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXcxX1xX23xX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xX1e3xX3xX18xX8exX1d8xX4xX3xX8exX1d8xX4xX3xX66xX2bxXexX3xXf9xX420xX11cxX161xX160xXfexX3xXexXc54xX3xX66xX67xX18xX19xX3bxX3xX20xc298xX18xX19xX3xX2xXf6xXf9xX3bxX420xXaf9xX3xXe8xX6ecxX3xXexX17xX1dxX18xX3xX83xX1e3xX3xXexX76xX18xX19xX3xX2xX3d6xXaf9xX3xX7xX17xX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX8ecxX18xX19xX3xX25xX2fxX3dbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX66xX49xX10exX3xXcxX1xX23xX3xX18xX5d4xXdxX3xX66xX71xX6xX3xX8exX1d8xX4xX3xX66xX2bxXexX3xX2xX420xX11cxX411xX160xX411xX3xXexXc54xX3xX66xX67xX18xX19xX3bxX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xXa6exXexX3xXexX7d5xX3xXexX16xX8exX1d8xX4xX3xX66xX7cxX18xX3xX18xX6xX81xX11cxX3xX2a9xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xXexX1xX23xX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xXfexX3bxX3xX4xX8ecxX18xX19xX3xX83xX1d8xXdxX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xXexX1xX23xX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xX19xXf78xX18xX3xX66xX1cdxX81xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xXa6exX81xX10exX3xX3fxX76xX18xX19xX3xX5xX6ecxX4xX3xX18xX5d4xXdxX3xXexX2bxXdxX3xX4xX63xX6xX3xX18xX8acxX18xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xX66xX6xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX1dxX3xXexX60dxXexX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3dxX23xX81xX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX83xX60dxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX8exX1d8xX4xX3xX66xX2bxXexX3xX2xXf9xX160xX3xX18xX19xX1e3xX18xX3xXexXc54xX3xX66xX67xX18xX19xX3bxX3xXexX76xX18xX19xX3xXf9xXf9xX3bxX19dxXaf9xX3xX7xX17xX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX8ecxX18xX19xX3xX25xX2fxX3dbxX3xX5xX1e3xX3xXexXdxX8acxX18xX3xX66xX8acxX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX66xX22xX3xX4xX1xX91dxX18xX19xX3xXexX6xX3xXbxX1xXa6exX18xX3xX66xXa6exX23xX3xX1xX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX2axXcd2xX4xX3xXexXdxX85xX23xX3xX1xX23xX81xX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX19dxX2xXf6xX3xX18xX19xX1e3xX18xX3xXexXc54xX3xX66xX67xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX66xX17xX2bxX18xX3xXf9xXf6xX2xX160xX3xXf7xX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX11cxX3xX3dxX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xX66xX60dxXdxX3xX18xX19xX17xX2bxXdxX3bxX3xX83xXee6xX18xX3xX66xX5d4xX18xX19xX3bxX3xX158xX91dxX4xX3xXexXdxX7cxX18xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xX66xX2bxXexX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX11cxX3xX575xX75axXdxX3xXexX16xX8exX7acxX18xX19xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX25xXdxX18xX1xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX4xX94xXdxX3xXexX1xXdxX194xX18xX11cxX3xX79xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX66xX2bxXexX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xX6ecxX4xX3dbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xX66xX1a7xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX5xXee6xXbxX3xX2axX1d8xXdxX3xX161xX11cxXf6xXf6xXf6xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3bxX3xX66xX37xX18xX19xX3xXexX1xX37xX3xX420xX3xX4xX94xX3xX18xX8exX1d8xX4xX3dbxX3xX66xX7cxX18xX3xX18xX6xX81xX3bxX3xXexX17xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3xX66xX1a7xX3xX4xX49xX3xX2xX160xX11cxX160xXf6xXf6xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX66xX6xX18xX19xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3bxX3xX66xX2bxXexX3xX411xXf9xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX52xX2xX3xX83xX2bxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX79xX1dxX4xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX83xX76xX18xX3xX1xX49xX6xX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xX4xX49xX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX4xX1xX23xX81xX22xX18xX3xX20xXdxX7cxX18xX3xXexXdxX7cxX18xX3xX20xX5d4xX11cxX3xXae6xXdxX1dxX17xX3xXe8xXcd2xX4xX3xX2axdf31xXdxX3xX18xX1xX32xX18xX3xX83xX1e3xX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xXe8xX23xX81xX3xXexX16xXbf7xX3xX83xX71xX3xXexX16xX6dxX3xX18xX1xX49xX2axX3xX4xX1dxX4xX3xXexX43xX18xX1xX3xXe8xXbd0xX18xX3xX66xXf78xX23xX3xX4xX94xX3xX18xX8exX1d8xX4xX11cxX3xXcxX1xXdxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX19xXdxX926xXdxX3xX60bxX23xX60dxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX25xX1xX60dxXdxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX1xX32xX4xX3xXbxX1xXacbxX3xXexX1xX75axX18xX19xX3bxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xX66xX2bxXexX3xX19dxX160xX3xX19xXdxX94xXdxX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX66xX49xX3xX4xX49xX3xX420xX3xX19xXdxX94xXdxX3xX18xX1xXa6exXexX3dbxX3xX66xX7a6xX4xX3xX20xXdxX194xXexX3xXexX1xXdxX3xbb00xX5xX81xX2axXbxXdxX4xX3xX87exX23xX60dxX4xX3xXexX7cxX3bxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX3xX19xXdxX1e3xX18xX1xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX161xX3xX3dxX23xX81xX3xX4xX1xX8exX8fxX18xX19xX3xX4dxX1e3xX18xX19xX3xX83xX1e3xX3xX2xX3xX3dxX23xX81xX3xX4xX1xX8exX8fxX18xX19xX3xXaaxX2bxX4xX3bxX3xX5xX1e3xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xXa6exXexX3xXexX7d5xX3xXexX16xX8exX1d8xX4xX3xX66xX7cxX18xX3xX18xX6xX81xX11cxX3xX79xX1xXa6exXexX3xX5xX8exX9eaxX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXe8xX71xX4xX1xX3xX83xXcd2xX3xX81xX3xXexX7cxX3bxX3xX4xX1xX76xX2axX3xX7xX49xX4xX3xX7xX37xX4xX3xX25xX1xX926xX10xX3bxX3xX25xX1xX1dxX2axX3xX4xX1xXcf9xX6xX3xX20xX194xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX3fxX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX18xX1cdxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3dbxX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX25xaf21xX3xXexX1xX23xXee6xXexX3xX2axX1d8xXdxX3bxX3xXbxX1xX37xX4xX3xXexX2bxXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX81xX3xX1xX32xX4xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX37xX18xX19xX3xXe8xXcd2xX18xX19xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX75axX18xX19xX3xX5d9xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX194xX18xX1xX3xX83xXdxX194xX18xX3xXexX23xX81xX7cxX18xX3xXexX43xX18xX1xX11cxX3xX79xX1dxX4xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX1xXdxX194xX18xX3xX66xX91dxX18xX19xX3xX87exX23xX81xX3xX66xX71xX18xX1xX3dbxX3xXbxX1xX91dxX4xX3xX5xX9eaxXdxX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX1cdxX2axX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX60bxX23xX60dxX4xX3xXbxX1xXe0dxX18xX19xX3xXf7xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3bxX3xXexX16xXee6xXexX3xXexX6ecxX3xX6xX18xX3xXexX17xX1e3xX18xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX19xXdxXcf9xX3xX83xXcf9xX18xX19xX3dbxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX6ecxX4xX3xX5xX8exX9eaxX18xX19xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX18xX76xX18xX19xX3xX4xX63xX6xX3xXexX43xX18xX1xX3xX66xX1a7xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX1xXdxX194xX18xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX75axX18xX19xX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX4xX1xX23xX81xX85xX18xX3xX1dxX18xX3xX5xX1d8xX18xX3bxX3xXexX16xXdxX194xXexX3xX158xX49xX6xX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xXexXacbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xf8ebxXexX6dxX18xX3xXe8xXcd2xX18xX19xX3xX66xX10xX18x1103cxX3bxX3xX66xX8exX7acxX18xX19xX3xXe8xX1cdxX81xX3xX66xX1dxX18xX1xX3xX20xX2bxX4xX3xX175fxX18xX19xX1xXbf7xX18xX3xXexXc54xX176cxX3xXexX16xX85xX18xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX4exX18xXexX10xX16xX18xX10xXexX3xX83xX1e3xX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX20xX76xX18xX19xX3xX18xX1xX49xX2axX3xXexX5d4xXdxX3xXbxX1xX2bxX2axX3xX4xX49xX3xXexXacbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xXexX2bxX17xX3xX2axX75axXdxX3xXexX16xX8exX7acxX18xX19xX3xXexX1xX23xXee6xX18xX3xX5xX9eaxXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3bxX3xX66xX10xX2axX3xX5xX2bxXdxX3xX4xX23xX5d4xX4xX3xX7xX60dxX18xX19xX3xX20xXbf7xX18xX1xX3xX81xX85xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX3fxX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX2a9xX1xX60dxXdxX3xX66xX2bxXdxX3xX66xX17xX1e3xX18xX3xX25xX7cxXexX3xXexX17xX1e3xX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX4xX63xX18xX19xX3xX4xX60dxX3xX83xXcf9xX18xX19xX3xX4xX1xXeb4xX4xX11cxX3xX79xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX158xX1cdxX81xX3xXe8xX6ecxX18xX19xX3xX3exX94xX18xX19xX3xX83xX1e3xX3xX1xX194xX3xXexX1xX60dxX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xXexX16xX71xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xXexX76xX18xX19xX3xX4xX8exX7acxX18xX19xX3xX83xX1e3xX3xX66xX2bxXexX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3dbxX3xX66xX7a6xX4xX3xX20xXdxX194xXexX3bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX3xX5xX1e3xX3xXexX43xX18xX1xX3xX66xXf78xX23xX3xXexXdxX85xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX94xX3xX18xX8exX1d8xX4xX3xX1xX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX83xXdxX194xX4xX3xX7xXeb4xXbxX3xX158xX7cxXbxX3xX66xX8fxX18xX3xX83xX71xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX4xXa6exXbxX3xX158xX1a7xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXf78xX18xX3xX3fxX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX7xX60dxX3xX161xX420xX3xX18xX19xX1e3xX81xX3xXf9xX411xX52xX2xXf9xX52xXf9xXf6xX2xX3d6xX3xX4xX63xX6xX3xXaaxX5d4xX3xX79xX1xX6dxX18xX1xX3xXexX16xX71xX3dbxX3xX87exX23xX6xX3xX66xX49xX3bxX3xX19xXdxX94xX2axX3xX420xX19dxX3xX66xX8fxX18xX3xX83xX71xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX4xXa6exXbxX3xX158xX1a7xX3bxX3xX66xX22xX3xXexX17xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3xX4xXe0dxX18xX3xX160xX160xXfexX3xX158xX1a7xX3bxX3xXbxX1xX8exX7acxX18xX19xX3bxX3xXexX1xX71xX3xXexX16xXa6exX18xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX3xX4xX1xX91dxX18xX19xX3xXexX6xX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xXfexX3xX4xXe0dxX18xX3xX66xXf78xX81xX3xXeb4xXbxX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX7xX6ecxX3xX25xXdxX194xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX66xX2bxXdxX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX66xX49xX3xX5xX1d8xX18xX3xX18xX1xXa6exXexX3xX5xX1e3xX3xX5e0xe787xX3xX25xXc54xX3xX18xXdxX194xX2axX3xXfexXfexXf6xX3xX18xX76xX2axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX3bxX3xX83xX1e3xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX25xXc54xX3xX18xXdxX194xX2axX3xX160xXf6xX3xX18xX76xX2axX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX1xXdxX194xX18xX3xX40xXdxX3xX4xX1xX91dxX4xX3xX4xX63xX6xX3xX79xX1xX63xX3xXexX71xX4xX1xX3xX3dxX67xX3xX79xX1xX6dxX3xX575xXdxX18xX1xX3xX56fxX2xXfexX19dxXfexX3xXf7xX3xXf9xXf6xX2xXfexX57exX3xX83xX1e3xX3xX160xXf6xX3xX18xX76xX2axX3xX3fxX19xX1e3xX81xX3xX2axXa6exXexX3xX4xX63xX6xX3xX3fxX19xX8exX7acxXdxX11cxX3xX79xX1dxX4xX3xX7xX6ecxX3xX25xXdxX194xX18xX3xXa6exX81xX3xX66xX1a7xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xXexXacbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3bxX3xX4xX49xX3xdf87xX3xX18xX19xX1xXaa2xX6xX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xXexX1xX6ecxX4xX3bxX3xX66xX22xX3xX5xX2bxXdxX3xXa6exX18xX3xXexX8exX9eaxX18xX19xX3xXexX60dxXexX3xX66xX965xXbxX3bxX3xXexX2bxX17xX3xX7xX37xX4xX3xX5xX6xX18xX3xXexX926xX6xX3xX2axX2bxX18xX1xX3xX2ax937cxX3bxX3xX25xX1xX8fxXdxX3xXe8xXee6xX81xX3xX18xXdxX8acxX2axX3xXexX6ecxX3xX1xX1e3xX17xX3bxX3xXexX2bxX17xX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX5xX6ecxX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXf78xX18xX3xXexX17xX3xX5xX1d8xX18xX3xX66xX22xX3xX3exX94xX18xX19xX3xX20xX5d4xX3bxX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX87exX23xX81xX8acxX18xX3xX83xX1e3xX3xX3fxX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xX83xXcf9xX18xX19xX3xX20xX8exX1d8xX4xX3xXexX16xX85xX18xX3xX4xX17xX18xX3xX66xX8exX7acxX18xX19xX3xX66xXacbxXdxX3xX2axX1d8xXdxX3bxX3xX1xX8exX1d8xX18xX19xX3xXexX1d8xXdxX3xX2axX5d4xXexX3xXexX8exX8fxX18xX19xX3xX5xX6xXdxX3xXexX1xX71xX18xX1xX3xX83xX8exX9eaxX18xX19xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX79xX49xX3xXexX1xX22xX3xX25xX1x9107xX18xX19xX3xX66xX71xX18xX1xX3xX16xX1053xX18xX19xX10exX3xX3fxX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xXfexX3bxX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xX4xX49xX3xX7xX6ecxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX66xX5d4xXexX3xXbxX1xX1dxX3xXexX16xX85xX18xX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX5xXaa2xX18xX1xX3xX83xX6ecxX4xX3xX2axX1e3xX3xXexX7d5xX3xXexX16xX8exX1d8xX4xX3xX66xX7cxX18xX3xX18xX6xX81xX3xX4xX1xX91dxX18xX19xX3xXexX6xX3xX4xX1xX8exX6xX3xX20xX6xX17xX3xX19xXdxX7acxX3xX66xX2bxXexX3xX66xX8exX9eaxX4xX11cxX3xX3exX49xX3xX5xX1e3xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX4xX63xX6xX3xX7xX6ecxX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX1cdxX2axX3xX5xX1a7xX18xX1xX3xX66xX2bxX17xX3bxX3xX4xX1xX43xX3xX66xX2bxX17xX3bxX3xX1xXa0dxX3xXexX16xX9eaxX3bxX3xX19xXdxX91dxXbxX3xX66xf9efxX3xX4xX63xX6xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xX8exX8fxX18xX19xX3dbxX3xX7xX6ecxX3xXexXee6xXbxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX5xX1a7xX18xX1xX3xX66xX2bxX17xX3bxX3xX4xX1xX43xX3xX66xX2bxX17xX3bxX3xX18xXa0dxX3xX5xX6ecxX4xX3xX4xX60dxX3xX19xXeb4xX18xX19xX3xX4xX63xX6xX3xX16xXa6exXexX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xXexX1xX7cxX3xX1xX194xX3xX5xX1a7xX18xX1xX3xX66xX2bxX17xX3xX83xX1e3xX3xX4xX1dxX4xX3xXexXf78xX18xX19xX3xX5xX1d8xXbxX3xX3fxX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX23xX60dxXexX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xX87exX23xX6xX11cxX3xX2a9xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xXa6exX81xX3xX7xX1b5exX3xXexX2bxX17xX3xX66xX1e3xX3xX16xXa6exXexX3xX5xX1d8xX18xX3xX66xX22xX3xX4xX1xX91dxX18xX19xX3xXexX6xX3xXbxX1xXa6exX18xX3xX66xXa6exX23xX3xX1xX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX83xX1e3xX3xX1xX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX83xX8exX9eaxXexX3xX2axX37xX4xX3xX2a9xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xX160xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xX19dxX3xXf7xX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3xX2axX1e3xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX49xX6xX3xX2xX19dxX3xX66xX1a7xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX18xX19xX1xX71xX3xXexX2bxXdxX3xX3fxX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX7xX60dxX3xX2xX411xX160xX3xX18xX19xX1e3xX81xX3xX2xX2xX52xX2xXf9xX52xXf9xXf6xX2xX160xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxX1xX8exX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXaaxX37xX4xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX17xX1e3xX18xX3xX4xX94xX18xX1xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xXfexX3bxX3xX20xX85xX18xX3xX4xX2bxX18xX1xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX7xXeb4xX4xX3xX2axX1e3xX23xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xX5xX1e3xX3xX4xX1xX63xX3xX66xX2bxX17xX3bxX3xX83xXbd0xX18xX3xX4xXe0dxX18xX3xX158xX10xX18xX3xX5xXbd0xX18xX3xX2axX5d4xXexX3xX83xX1e3xXdxX3xX2axX94xX18xX19xX3xX2axX1e3xX23xX3xX158xX1dxX2axX3bxX3xX5xX1e3xX2axX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xX4xX49xX3xXexX1cdxX2axX3xX1xX23xX81xX7cxXexX3bxX3xX4xX49xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3xX66xX60dxXdxX3xX83xX1d8xXdxX3xX7xX6ecxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX66xXdxX3xX5xX85xX18xX3xX4xX63xX6xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX75axX18xX19xX3xX25xX1xX926xXdxX3xX20xX76xX18xX3xX25xX1xX17xX76xX18xX3bxX3xXexX16xX76xX18xX3xXexX16xX5d9xX11cxX3xX3exX49xX3xX5xX1e3xX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXebxX94xX18xX3xX158xX23xXa6exXexX3xX18xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX83xXbd0xX18xX3xX4xXe0dxX18xX3xX25xX1xX49xX3xX25xX1xX76xX18xX3dbxX3xX20xX194xX18xX1xX3xXe8xX71xX4xX1xX3xXexX94xX3xX5xX9eaxX18xX3xX4xX1xX1cdxX23xX3xX1bxX1xXdxX3xXe8xXdxX1a58xX18xX3xX20xXdxX7cxX18xX3xXbxX1xX37xX4xX3xXexX2bxXbxX3bxX3xX19xX1cdxX81xX3xXexX1xXdxX194xXexX3xX1xX2bxXdxX3xX5xX1d8xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX1e3xX18xX1xX3xX4xX1xX76xX18xX3xX18xX23xX75axXdxX11cxX3xXcxX1xX23xX3xX1xX91dxXexX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX83xX1e3xX17xX3xX18xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3bxX3xX18xX75axX18xX19xX3xXexX1xX75axX18xX3xX4xXe0dxX18xX3xX1xX2bxX18xX3xX4xX1xX7cxX3dbxX3xXexX6dxX4xX1xX3xXexXcd2xX3bxX3xXexXee6xXbxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX66xXa6exXexX3xX66xX6xXdxX3xX66xX22xX3xXexXacbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX7xX94xX18xX3xX158xX23xXa6exXexX3xX18xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX87exX23xX81xX3xX2axX75axX3xX5xX1d8xX18xX3xX4xX1xX8exX6xX3xX66xX1dxXbxX3xX37xX18xX19xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX81xX85xX23xX3xX4xXf78xX23xX3xX4xX63xX6xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xXexXdxX1a58xX18xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX575xX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX7xX94xX18xX3xXbxX1xXad5xX2axX3xX4xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xXexX16xX23xX81xX8acxX18xX3xXexX1xX60dxX18xX19xX3xX19xX7a6xXbxX3xX25xX1xX49xX3xX25xX1xX76xX18xX3xX83xX8acxX3xXexX1xX71xX3xXexX16xX8exX7acxX18xX19xX3xXexXdxX85xX23xX3xXexX1xXcd2xX3xX18xX85xX18xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX7xX94xX18xX3xX158xX23xXa6exXexX3xX66xX2bxXexX3xXexX1xXa6exXbxX3xX7xX17xX3xX83xX1d8xXdxX3xX25xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xX66xX8acxX3xX16xX6xX3bxX3xX5xX1e3xX2axX3xX94xX18xX1xX3xX1xX8exX5d9xX18xX19xX3xX66xX7cxX18xX3xXexX60dxX4xX3xX66xX5d4xX3xXexX76xX18xX19xX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX71xX3xX7xX94xX18xX3xX158xX23xXa6exXexX3xX4xX63xX6xX3xX5xXaa2xX18xX1xX3xX83xX6ecxX4xX3xX4xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX11cxX3xXcxXdxX22xX23xX3xXexX1xX63xX3xX4xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX5xX1e3xX3xX18xX19xX23xX67xX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xX1xXee6xXbxX3xX4xX8fxX3xX20xX94xX18xX3bxX3xXacbxX18xX3xX66xX71xX18xX1xX3xX4xX63xX6xX3xX2axX5d4xXexX3xX20xX5d4xX3xXbxX1xXee6xX18xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xXe8xX1cdxX18xX3xX18xX1xX8exX18xX19xX3xX1xXdxX194xX23xX3xX87exX23xX94xX3xX4xX1xX8exX6xX3xX4xX6xX17xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXcxXdxX7cxX18xX3xX66xX5d4xX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX1xXdxX194xX18xX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xXe8xX6ecxX3xX1dxX18xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3bxX3xX18xX1xXa6exXexX3xX5xX1e3xX3xXe8xX6ecxX3xX1dxX18xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX1xX2bxX3xXexXf78xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX75axX18xX19xX3xX5d9xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xXbxX1xX60dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX3xX83xX1e3xX3xX83xX8ecxX18xX19xX3xXbxX1xXcd2xX3xX4xXee6xX18xX3bxX3xX5d9xX3xX2a9xX1xX23xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xX3fxX19xX1xXdxX3xXebxX8fxX18xX3bxX3xX83xX1e3xX3xXe8xX6ecxX3xX1dxX18xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xXexX16xX6ecxX4xX3xXexXdxX7cxXbxX3xX4xX63xX6xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX4xXe0dxX18xX3xX4xX1xXee6xX2axX3bxX3xX2axX1e3xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3xX4xX1xX63xX3xX81xX7cxX23xX3xXexX1xX23xX5d4xX4xX3xX83xX8acxX3xX4xX8fxX3xX87exX23xX6xX18xX3xX3fxX1xX1e3xX3xX18xX8exX1d8xX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xXa6exXbxX3bxX3xX19xX1cdxX81xX3xX20xX37xX4xX3xX158xX91dxX4xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xXe8xX1cdxX18xX3bxX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3bxX3xX5xX1a7xX18xX19xX3xXbxX1xX6dxX3xX18xX19xX23xX67xX18xX3xX5xX6ecxX4xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX4xX63xX6xX3xX3fxX1xX1e3xX3xX18xX8exX1d8xX4xX3xX83xX1e3xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX575xX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xXexX16xX91dxX18xX19xX3xX66xXa6exX23xX3xX19xXdxX1dxX3xX87exX23xX81xX8acxX18xX3xX7xX722xX3xXe8xXcd2xX18xX19xX3xX66xXa6exXexX3bxX3xX66xXa6exX23xX3xXexX1xXf78xX23xX3xXe8xX6ecxX3xX1dxX18xX3xX4xX49xX3xX7xX722xX3xXe8xXcd2xX18xX19xX3xX66xXa6exXexX3xX25xX1xX75axX18xX19xX3xXexXacbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX1xX2bxX3xXexXf78xX18xX19xX3xX25xX15e4xX3xXexX1xX23xXee6xXexX3xX66xX67xX18xX19xX3xX20xX5d4xX3xX83xX1e3xX3xX158xX1cdxX81xX3xXe8xX6ecxX18xX19xX3xX18xX1xX1e3xX3xXexX1xX75axX3xXexX1xX10xX17xX3xX66xX91dxX18xX19xX3xX1xX67xX3xX7xX8fxX3xXe8xX6ecxX3xXexX1xXf78xX23xX3bxX3xX2axX1e3xX3xX4xX1xX43xX3xXexXee6xXbxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xXbxX1xX1cdxX18xX3xX5xX75axX3bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX18xX8acxX18xX3bxX3xX4xX1xX23xX81xX22xX18xX3xX18xX1xX8exX9eaxX18xX19xX3xX66xXa6exXexX3xX66xX6xXdxX3bxX3xX5xX1e3xX2axX3xX94xX18xX1xX3xX1xX8exX5d9xX18xX19xX3xX66xX7cxX18xX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX25xX7cxX3xX25xX1xX75axX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX25xXdxX7cxX18xX3xXexX16xX91dxX4xX3bxX3xX4xX94xX18xX1xX3xX87exX23xX6xX18xX3xX66xX75axX3xXexX1xX71xX3xX83xX1e3xX3xX25xX1xX75axX18xX19xX3xXexX2bxX17xX3xX16xX6xX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX71xX3xX2axX1d8xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX79xX1dxX4xX3xX4xX1xX43xX3xX7xX60dxX3xXbxX1xX94xX18xX3xX1dxX18xX1xX3xX2axX75axXdxX3xXexX16xX8exX7acxX18xX19xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX25xXdxX18xX1xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3bxX3xX4xX94xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xXexX23xX81xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX4xX94xXdxX3xXexX1xXdxX194xX18xX3bxX3xX18xX1xX8exX18xX19xX3xX83xXbd0xX18xX3xX4xXe0dxX18xX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX4xX1xX43xX3xX7xX60dxX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xXbxX1xXf78xX18xX3xX66xX37xX18xX19xX3xXexX1xX37xX3xX1xX2bxX18xX19xX3xXexX1xXa6exXbxX3xX7xX17xX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX94xX3xX18xX8exX1d8xX4xX11cxX3xX60bxX23xX6xX3xX66xX49xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xXa6exX81xX3bxX3xX83xXdxX194xX4xX3xX19xXdxX94xXdxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX63xX3xXexXcd2xX4xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX83xX1e3xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xXe8xX1cdxX18xX3xX4xXe0dxX18xX3xX4xX1xX8exX6xX3xX66xX1dxXbxX3xX37xX18xX19xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX81xX85xX23xX3xX4xXf78xX23xX3dbxX3xX2axX5d4xXexX3xX20xX5d4xX3xXbxX1xXee6xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX20xX5d4xX3bxX3xX4xX75axX18xX19xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX4xXe0dxX18xX3xX19xX1cdxX81xX3xX25xX1xX49xX3xX25xX1xX76xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX83xX1e3xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX87exX23xX1dxX3xXexX16xXbf7xX18xX1xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX75axX18xX19xX3xX83xXcd2xX11cxX3xX4dxXdxX194xX4xX3xX19xXdxX94xXdxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX4xX1dxX4xX3xX25xX1xX49xX3xX25xX1xX76xX18xX3bxX3xX83xX8exX1d8xX18xX19xX3xX2axXeb4xX4xX3xX83xX1e3xX3xXexX16xX94xX3xX5xX7acxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX25xXdxX7cxX18xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX4xX63xX6xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX4xX63xX6xX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX7xX5d9xX3bxX3xX18xX19xX1e3xX18xX1xX3bxX3xX66xX71xX6xX3xXbxX1xX8exX8fxX18xX19xX3xX4xXe0dxX18xX3xX4xX1xXee6xX2axX11cxX3xX3dxXdxX194xX18xX3xXexX8exX9eaxX18xX19xX3xX4xX1xX67xX18xX19xX3xX4xX1xXe33xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3bxX3xX25xXdxX22xX2axX3xXexX16xX6xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3xX83xXbd0xX18xX3xX4xXe0dxX18xX3xXe8xXdxX1a58xX18xX3xX16xX6xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX5xXaa2xX18xX1xX3xX83xX6ecxX4xX3xX83xX76xX18xX3xX1xX49xX6xX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3bxX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX1xX2bxX18xX3xX4xX1xX7cxX3bxX3xX81xX7cxX23xX3xX25xXe33xX2axX3xX66xX1a7xX3xXexX67xX18xX3xXexX2bxXdxX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX18xX76xX2axX3bxX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX158xX10xX2axX3xX158xXe33xXexX3bxX3xXexX1xX94xX17xX3xX5xX23xXee6xX18xX3bxX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3xXexX2bxXdxX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3bxX3xX18xX1xX8exX18xX19xX3xX66xX7cxX18xX3xX18xX6xX81xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX25xX1xXeb4xX4xX3xXbxX1xXcd2xX4xX3xX4xXe0dxX18xX3xX1xX2bxX18xX3xX4xX1xX7cxX3bxX3xX4xX1xX8exX6xX3xX66xX1dxXbxX3xX37xX18xX19xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX81xX85xX23xX3xX4xXf78xX23xX3xX4xX63xX6xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xXexXdxX1a58xX18xX3xX66xX7acxXdxX3xX7xX60dxX18xX19xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3bxX3xX18xX1xXa6exXexX3xX5xX1e3xX3xXexXbf7xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX18xX19xX3xX18xX9eaxX3xX66xX49xX18xX19xX3xXexXdxX8acxX18xX3xX20xX94xX17xX3xX1xXdxX22xX2axX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3bxX3xX20xX94xX17xX3xX1xXdxX22xX2axX3xX81xX3xXexX7cxX3bxX3xX75axX3xX18xX1xXdxX1a58xX2axX3xX2axX75axXdxX3xXexX16xX8exX7acxX18xX19xX3bxX11cxX11cxX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xbd03xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xXexX16xX71xX3bxX3xXexX16xXee6xXexX3xXexX6ecxX3xX6xX18xX3xXexX17xX1e3xX18xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xXexX23xX81xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX66xX94xX2axX3xX20xX94xX17xX3bxX3xX18xX1xX8exX18xX19xX3xX83xXbd0xX18xX3xXexXdxX8acxX2axX3xXad5xX18xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX18xX1xX1cdxX18xX3xXexX60dxX3xX4xX49xX3xXexX1xX22xX3xX19xX1cdxX81xX3xX2axXa6exXexX3xXacbxX18xX3xX66xX71xX18xX1xX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX66xX49xX3xX18xXacbxXdxX3xX5xX85xX18xX3xX5xX1e3xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX4xX63xX6xX3xXexX5d4xXdxX3xXbxX1xX2bxX2axX3xX2axX6xX3xXexX91dxX81xX3bxX3xX20xX76xX18xX19xX3xX18xX1xX49xX2axX3xXexX5d4xXdxX3xXbxX1xX2bxX2axX3xX4xX49xX3xXexXacbxX3xX4xX1xX37xX4xX3bxX11cxX11cxX11cxX3xX4xX49xX3xX158xX23xX3xX1xX8exX1d8xX18xX19xX3xXe8xXdxX1a58xX18xX3xX20xXdxX7cxX18xX3xXbxX1xX37xX4xX3xXexX2bxXbxX11cxX3xX575xX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX25xXdxX7cxX18xX3xX18xX19xX1xX71xX3bxX3xX66xX8acxX3xX158xX23xXa6exXexX3bxX3xXbxX1xX94xX18xX3xX1dxX18xX1xX3xX4xX63xX6xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xXe8xX1cdxX18xX3xX4xX1xX8exX6xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xXa6exXbxX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX87exX23xX81xX8acxX18xX3xX5d9xX3xX4xX8fxX3xX7xX5d9xX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX1cdxX2axX3xX19xXdxX94xXdxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX4xX76xX18xX3xX4xX8fxX3bxX3xX25xX71xXbxX3xXexX1xX7acxXdxX3bxX3xXe8xXbd0xX18xX3xX66xX7cxX18xX3xX25xX1xXdxX7cxX23xX3xX25xXdxX194xX18xX3bxX3xXexX60dxX3xX4xX1dxX17xX3xX66xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3bxX3xX25xXe33xX17xX3xXe8xX1e3xXdxX3bxX3xX83xX8exX9eaxXexX3xX4xXa6exXbxX3bxX3xX19xX1cdxX81xX3xXbxX1xX37xX4xX3xXexX2bxXbxX3xXexXbf7xX18xX1xX3xX1xXbf7xX18xX1xX3xX83xX1e3xX3xX4xX49xX3xX18xX19xX23xX81xX3xX4xX8fxX3xX1xXbf7xX18xX1xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX66xXdxX22xX2axX3xX18xX49xX18xX19xX3xX83xX8acxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xXee6xXexX3xXexX6ecxX11cxX3xX79xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX18xXeb4xX2axX3xX20xXeb4xXexX3xXexXbf7xX18xX1xX3xX1xXbf7xX18xX1xX3xX3fxX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xX66xX22xX3xXexX23xX81xX85xX18xX3xXexX16xX23xX81xX8acxX18xX3bxX3xX83xXee6xX18xX3xX66xX5d4xX18xX19xX3bxX3xXexX1xX6xX2axX3xX2axX8exX23xX3xX19xXdxX94xXdxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX83xXa6exX18xX3xX66xX8acxX3xX18xXacbxXdxX3xX4xX5d4xX2axX3bxX3xX20xX37xX4xX3xX158xX91dxX4xX3xX4xX49xX3xX5xX91dxX4xX3xX4xX1xX8exX6xX3xX25xX71xXbxX3xXexX1xX7acxXdxX11cxX3xX3dxXdxX194xX23xX3xX5xX6ecxX4xX3bxX3xX1xXdxX194xX23xX3xX87exX23xX94xX3xX87exX23xX94xX18xX3xX5xX1b1bxX3bxX3xX66xXdxX8acxX23xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX63xX6xX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX4xX8fxX3xX87exX23xX6xX18xX3bxX3xX66xX8fxX18xX3xX83xX71xX3dbxX3xX18xX76xX18xX19xX3xX5xX6ecxX4xX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX83xX1e3xX3xX1b1bxX3xXexX1xX37xX4xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3xX4xX63xX6xX3xX2axX5d4xXexX3xX20xX5d4xX3xXbxX1xXee6xX18xX3xX4xX1dxX18xX3xX20xX5d4xX3bxX3xX4xX75axX18xX19xX3xX4xX1xX37xX4xX3bxX3xX83xXdxX85xX18xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX4xXe0dxX18xX3xX1xX2bxX18xX3xX4xX1xX7cxX3bxX3xXexX1xXee6xX2axX3xX4xX1xX6dxX3xX4xX49xX3xX18xX8fxXdxX3bxX3xX4xX49xX3xX83xXdxX194xX4xX3xX4xXe0dxX18xX3xX81xX7cxX23xX3xX25xXe33xX2axX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXcxX2bxXdxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX18xX1e3xX81xX3bxX3xX4xX8ecxX18xX19xX3xX83xX1d8xXdxX3xX83xXdxX194xX4xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX66xX71xX18xX1xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX4xX75axX18xX19xX3xX83xXdxX194xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1xXad5xX2axX3xX87exX23xX81xX8acxX18xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX4xXf78xX18xX3xXexXee6xXbxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xXexX1xX94xX17xX3xX5xX23xXee6xX18xX3bxX3xXbxX1xX1cdxX18xX3xXexX6dxX4xX1xX3xX25xX15e4xX3bxX3xX4xX1xX43xX3xX16xc94fxX3xX18xX19xX23xX81xX85xX18xX3xX18xX1xX1cdxX18xX3bxX3xXexX1xX60dxX18xX19xX3xX18xX1xXa6exXexX3xX4xX1dxX4xX3xX19xXdxX94xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3bxX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3xX4xXcd2xX3xXexX1xX22xX3xX4xX1xX17xX3xXexX7d5xX18xX19xX3xX18xX19xX1e3xX18xX1xX3bxX3xXexX7d5xX18xX19xX3xX4xXa6exXbxX3bxX3xXexX16xX8exX1d8xX4xX3xX1xX7cxXexX3xX5xX1e3xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX8fxX3xX87exX23xX6xX18xX3bxX3xX66xX8fxX18xX3xX83xX71xX3xX4xX1xX63xX3xXexX16xXbf7xX3xX83xX1e3xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xX66xX37xX18xX19xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX7d5xX18xX19xX3xX7xX5d9xX3bxX3xX18xX19xX1e3xX18xX1xX3bxX3xX66xX71xX6xX3xXbxX1xX8exX8fxX18xX19xX3bxX3xX66xX8fxX18xX3xX83xX71xX3xX66xX22xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX49xX18xX19xX3xX25xX1xXeb4xX4xX3xXbxX1xXcd2xX4xX3xX4xX49xX3xX1xXdxX194xX23xX3xX87exX23xX94xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX1xX2bxX18xX3xX4xX1xX7cxX3bxX3xX81xX7cxX23xX3xX25xXe33xX2axX3xX66xX1a7xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX4xX1xX43xX3xX16xX6xX3bxX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexXcd2xX4xX3xX66xX8exX6xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xX20xX37xXexX3xXbxX1xX1dxX3xX66xXdxX3xX5xX85xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX1xX8fxX18xX3bxX3xX2axX2bxX18xX1xX3xX2axX1b5exX3xX1xX8fxX18xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxX1xX8exX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxX1xX8exX6xX3xXexX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX22xX3xX4xX722xX3xXexX16xXdxX3xX83xX1e3xX3xX3fxX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX43xX18xX1xX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX2a9xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX49xX6xX3xX2xX420xX3xX4xX49xX3xX1b1bxX3xX18xX19xX1xXaa2xX6xX3xX16xXa6exXexX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3bxX3xX18xX1xX1053xX2axX3xX66xX1dxX18xX1xX3xX19xXdxX1dxX3xXexXbf7xX18xX1xX3xX1xXbf7xX18xX1xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3bxX3xX87exX23xX60dxX4xX3xXbxX1xXe0dxX18xX19xX3xXf7xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX83xX1e3xX3xX4xX1dxX4xX3xX2axX7a6xXexX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX25xX1xX1dxX4xX3xX4xX63xX6xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xXfexX3dbxX3xX20xX1e3xX18xX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3xX83xXcd2xX3bxX3xX19xXdxX94xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xXexX1cdxX2axX3xX4xX63xX6xX3xX18xX76xX2axX3xXexX1d8xXdxX3bxX3xX66xX22xX3xXbxX1xXa6exX18xX3xX66xXa6exX23xX3xX1xX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX83xX1e3xX3xX1xX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX83xX8exX9eaxXexX3xX2axX37xX4xX3xX25xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xXexXa6exXexX3xX4xX94xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX43xX3xXexXdxX85xX23xX3bxX3xX2axXcd2xX4xX3xXexXdxX85xX23xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3dbxX3xX4xX1429xX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX5xX1e3xX3xXbxX1xXa6exX18xX3xX66xXa6exX23xX3xX1xX17xX1e3xX18xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX3fxX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX3exX2bxXdxX3xX1xX5d4xXdxX3xX3exX94xX18xX19xX3xX20xX5d4xX3xXexX43xX18xX1xX3xX5xXf78xX18xX3xXexX1xX37xX3xX2xX3d6xX3bxX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3xX25xX2fxX3xXf9xXf6xX2xX160xX3xXf7xX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3xX83xX1e3xX3xX3fxX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX7xX60dxX3xX2xX411xX160xX3xX18xX19xX1e3xX81xX3xX2xX2xX52xX2xXf9xX52xXf9xXf6xX2xX160xX3xX4xX63xX6xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX8acxX3xX2a9xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xX160xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xX19dxX3xXf7xX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXcxX2bxXdxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX18xX1e3xX81xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX7xX1b5exX3xXexXee6xXbxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX158xX10xX2axX3xX158xXe33xXexX3bxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX66xX71xX18xX1xX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX18xX5d4xXdxX3xXe8xX23xX18xX19xX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX7xX6xX23xX3xX66xX1cdxX81xX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX2axX12xX575xX5d4xXexX3xX5xX1e3xX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3bxX3xX158xX10xX2axX3xX158xXe33xXexX3bxX3xXexX1xX94xX17xX3xX5xX23xXee6xX18xX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXf7xX3xXaaxX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX4xX63xX6xX3xXcxX1xX8exX7acxX18xX19xX3xXexX16xX6ecxX4xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3bxX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxX6xX18xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xX83xX1e3xX3xXcxXacbxX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXf7xX3xXaaxX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xX4xX63xX6xX3x10644xXaaxX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX8acxX10exX3xXcxXbf7xX18xX1xX3xX1xXbf7xX18xX1xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX1xXdxX194xX18xX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3xX83xXcd2xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3bxX3xX87exX23xX60dxX4xX3xXbxX1xXe0dxX18xX19xX3xXf7xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3dbxX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX1xXdxX194xX18xX3xX25xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX4xX75axX18xX19xX3dbxX3xXexX1xX23xX3xXf7xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3dbxX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xXe0dxX18xX19xX3xX4xX1xX60dxX18xX19xX3xXexX1xX6xX2axX3xX18xX1xX1429xX18xX19xX3dbxX3xXexXdxX7cxXbxX3xX4xX75axX18xX19xX3xXe8xX1cdxX18xX3bxX3xX19xXdxX94xXdxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX25xX1xXdxX7cxX23xX3xX18xX2bxXdxX3bxX3xXexX60dxX3xX4xX1dxX17xX3xX4xX63xX6xX3xX4xX75axX18xX19xX3xXe8xX1cdxX18xX3dbxX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX19xXdxX94xXdxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX25xXdxX7cxX18xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX4xX63xX6xX3xX4xX722xX3xXexX16xXdxX3xX19xX722xXdxX3xXexX1d8xXdxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xXfexX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX49xX6xX3xX2xX420xX3dbxX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX1xXdxX194xX18xX3xX25xX7cxXexX3xX5xX23xXee6xX18xX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3xXexX2bxXdxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xXfexX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXf7xX3xXaaxX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX4xX63xX6xX3xXcxXe0dxX6xX3xX1dxX18xX3xX18xX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3bxX3xX4dxXdxX194xX18xX3xX25xXdxX22xX2axX3xX7xX1dxXexX3xX18xX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3bxX3xX79xXcd2xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX1dxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xX7xX6ecxX3xXexX43xX18xX1xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXf7xX3xXaaxX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX19xXdxX1dxX2axX3xX7xX1dxXexX3xX4xX1xX23xX81xX85xX18xX3xX66xX8acxX3xX4xX63xX6xX3xXcxX1xX8exX7acxX18xX19xX3xXexX16xX6ecxX4xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xX83xX1e3xX3xX411xX3xXaaxX6xX18xX3xX4xX63xX6xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX8acxX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12x9125xX3xX4dxXdxX194xX4xX3xX87exX23xX94xX18xX3xX5xX1b1bxX3bxX3xX7xX722xX3xXe8xXcd2xX18xX19xX3xX18xX19xX23xX67xX18xX3xXe8xX6ecxX3xXbxX1xXe0dxX18xX19xX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX83xX1e3xX3xX18xX19xX23xX67xX18xX3xXexX76xX18xX19xX3xXexX1xX23xX3xXexX2bxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX23xX81xX194xX18xX3bxX3xXexX1xX71xX3xX158xX1a7xX3bxX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xXbxX1xX60dxX3bxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX66xX17xX2bxX18xX3xXf9xXf6xX2xX19dxX3xXf7xX3xXf9xXf6xX2xX3d6xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX4dxXdxX194xX4xX3xX4xX1xXa6exXbxX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX87exX23xX81xX3xX66xX71xX18xX1xX3xX4xX63xX6xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX23xXee6xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xXe0dxX18xX19xX3bxX3xX4xX1xX60dxX18xX19xX3xXexX5d4xXdxX3xXbxX1xX2bxX2axX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX4dxXdxX194xX4xX3xX19xXdxX94xXdxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xXexX1xX63xX3xXexXcd2xX4xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3bxX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xXexX1cdxX2axX3xX5xX1e3xX3xX19xXdxX94xXdxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xXexX1xX63xX3xXexXcd2xX4xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX5xXdxX85xX18xX3xX87exX23xX6xX18xX3xX66xX7cxX18xX3xXe8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX4dxXdxX194xX4xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xX1xXdxX194xX18xX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX4xX1xX7cxX3xX66xX5d4xX3xXexX1e3xXdxX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX66xX60dxXdxX3xX83xX1d8xXdxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX16xX8exX7acxX18xX19xX3xXbxX1xXacbxX3xXexX1xX75axX18xX19xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexX5d4xX4xX3xX18xX5d4xXdxX3xXexX16xX91dxX3xXexX1xX10xX17xX3xXcxX1xX75axX18xX19xX3xXexX8exX3xX5xXdxX85xX18xX3xXexX71xX4xX1xX3xX7xX60dxX3xX2xXf6xXfexX3xX18xX19xX1e3xX81xX3xXf9xXfexX52xX160xX52xXf9xXf6xXf6xXfexX3xX4xX63xX6xX3xX5xXdxX85xX18xX3xX20xX5d4xX10exX3xXcxX1e3xXdxX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xXf7xX3xXae6xXdxX1dxX17xX3xXe8xXcd2xX4xX3xX83xX1e3xX3xX3exX1e3xX17xX3xXexX2bxX17xX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xX18xX76xX2axX3xX1xX32xX4xX3xXf9xXf6xX2xX19dxX3xXf7xX3xXf9xXf6xX2xX420xX3xX83xX1e3xX3xXf9xXf6xX2xX420xX3xXf7xX3xXf9xXf6xX2xX3d6xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX79xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX87exX23xX94xX18xX3xX5xX1b1bxX3xX3fxX1xX1e3xX3xX18xX8exX1d8xX4xX3xX83xX1e3xX3xXexXacbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX4xX1xX7cxX3xX83xX76xX18xX3xX1xX49xX6xX3bxX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX2axX12xX3dxX6xXdxX3xX5xX1e3xX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3bxX3xX158xX10xX2axX3xX158xXe33xXexX3xX4xX1dxX4xX3xXexX7acxX3xXexX16xXbf7xX18xX1xX3xX4xX63xX6xX3xXcxX1xX8exX7acxX18xX19xX3xXexX16xX6ecxX4xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3bxX3xX3201xXaaxX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX1e3xX3xX20xX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xXexX1xXad5xX2axX3xXexX16xX6xX3xX4xX63xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxX6xX18xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX66xX22xX3xXexX1xX75axX18xX19xX3xX87exX23xX6xX3xXf9xX160xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3bxX3xX19xX67xX2axX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXf7xX3xX3fxX1xX49xX2axX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xXexX1xX8exX7acxX18xX19xX3xX18xXdxX85xX18xX3bxX3xX0xX52xX10xX2axX12xX4xX49xX3xXfexX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX66xX49xX3xX4xX49xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX16xXa6exXexX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3bxX3xX18xX1xX8exX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX2a9xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX2a9xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX4xX75axX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX1bxX1xX85xX3xX4xX1xX23xXad5xX18xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xXexX17xX1dxX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xX1e3xX3xX18xX8exX1d8xX4xX3bxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX66xX71xX6xX3xXbxX1xX8exX8fxX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xX3d6xX11cxX3xX40xX6ecxX3xXexX17xX1dxX18xX3xXexX1xX23xX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xX1e3xX3xX18xX8exX1d8xX4xX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3dbxX3xXexX1xX23xX3bxX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX66xX71xX6xX3xXbxX1xX8exX8fxX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX11cxX3xX1bxX1xX1cdxX18xX3xX20xXacbxX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX66xX71xX6xX3xXbxX1xX8exX8fxX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xXaaxX6xX18xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX20xX94xX18xX19xX3xX19xXdxX1dxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX17xX2bxXdxX3xX66xXa6exXexX3xXexX1xX7acxXdxX3xX25xX2fxX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3xXf7xX3xXf9xXf6xXf9xX411xX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX79xX1xX8exX8fxX18xX19xX3xXexX16xXbf7xX18xX1xX3xX19xXdxX1dxX2axX3xX7xX1dxXexX3xX4xX63xX6xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXf7xX3xX3fxX1xX49xX2axX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX83xX8acxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX8fxX3xX4xX1xX7cxX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3bxX3xX0xX52xX10xX2axX12xX4xX49xX3xX420xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3bxX3xX19xX67xX2axX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX60bxX23xX81xX3xX66xX71xX18xX1xX3xX4xX1xX37xX4xX3xXe8xX6xX18xX1xX3bxX3xX7xX60dxX3xX5xX8exX9eaxX18xX19xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX25xX1xX75axX18xX19xX3xX4xX1xX23xX81xX85xX18xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX5d9xX3xX4xXa6exXbxX3xX158xX1a7xX3bxX3xX5d9xX3xXexX1xX75axX18xX3bxX3xXexXacbxX3xXe8xX1cdxX18xX3xXbxX1xX60dxX3dbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xXe8xX6xX18xX1xX3bxX3xX7xX60dxX3xX5xX8exX9eaxX18xX19xX3bxX3xX2axX37xX4xX3xXexX1xX8ecxX3xX5xX6xX17xX3xX66xX60dxXdxX3xX83xX1d8xXdxX3xX79xX1xX63xX3xXexX71xX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX5d4xXdxX3xX66xX7a6xX4xX3xXexX1xX8ecxX3xX5d9xX3xX4xXa6exXbxX3xX158xX1a7xX3dbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xXe8xX6xX18xX1xX3bxX3xX7xX60dxX3xX5xX8exX9eaxX18xX19xX3bxX3xX2axX37xX4xX3xX20xX67xXdxX3xXe8xX8exX1d00xX18xX19xX3xX66xX60dxXdxX3xX83xX1d8xXdxX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xXexX16xX6ecxX4xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexX1xX6xX2axX3xX19xXdxX6xX3xX4xX75axX18xX19xX3xX83xXdxX194xX4xX3xX4xX63xX6xX3xXexX1xX75axX18xX3bxX3xXexXacbxX3xXe8xX1cdxX18xX3xXbxX1xX60dxX3dbxX3xX2axX37xX4xX3xX25xX1xX17xX1dxX18xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX6dxX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX4xX63xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXexXacbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xXexX16xX71xX3xXf7xX3xX158xX1a7xX3xX1xX5d4xXdxX3xX5d9xX3xX4xXa6exXbxX3xX158xX1a7xX3bxX3xX5d9xX3xXexX1xX75axX18xX3bxX3xXexXacbxX3xXe8xX1cdxX18xX3xXbxX1xX60dxX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX79xX1xX6dxX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1xXa0dxX3xXexX16xX9eaxX3xX66xX60dxXdxX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX1dxX18xX3xX20xX5d4xX3bxX3xX4xX75axX18xX19xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX4xXa6exXbxX3xX158xX1a7xX3bxX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX25xX1xX75axX18xX19xX3xX4xX1xX23xX81xX85xX18xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3bxX3xX4xX1xX63xX3xXexX71xX4xX1xX3xX1xX5d4xXdxX3xX66xX7a6xX4xX3xXexX1xX8ecxX3bxX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX25xX1xX75axX18xX19xX3xX4xX1xX23xX81xX85xX18xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX5d9xX3xXexX1xX75axX18xX3bxX3xXexXacbxX3xXe8xX1cdxX18xX3xXbxX1xX60dxX3xXe8xX75axXdxX3xXe8xX8exX3xXe8xX17xX3xX20xX60dxX3xXexX16xX6dxX3bxX3xX7xXeb4xXbxX3xX158xX7cxXbxX3xXexX1xX10xX17xX3xX3fxX19xX1xX71xX3xX66xX71xX18xX1xX3xX7xX60dxX3xX161xX411xX3xX18xX19xX1e3xX81xX3xXf9xX411xX52xX411xX52xXf9xXf6xX2xXfexX3xX4xX63xX6xX3xX79xX1xX6dxX18xX1xX3xXbxX1xX63xX3dbxX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1xXa0dxX3xXexX16xX9eaxX3xX66xX60dxXdxX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX75axX18xX19xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX5xX1e3xX3xXcxX16xX8exX5d9xX18xX19xX3xX79xX75axX18xX19xX3xX6xX18xX3xX158xX1a7xX3bxX3xXexX1xX71xX3xXexX16xXa6exX18xX3xX83xX1e3xX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX25xX1xX75axX18xX19xX3xX4xX1xX23xX81xX85xX18xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX5xX1e3xX3xX1bxX1xX49xX3xXcxX16xX8exX5d9xX18xX19xX3xX79xX75axX18xX19xX3xX6xX18xX3xX158xX1a7xX3bxX3xXexX1xX71xX3xXexX16xXa6exX18xX3xXe8xX75axXdxX3xXe8xX8exX3xXe8xX17xX3xX20xX60dxX3xXexX16xX6dxX3xX4xX75axX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX87exX23xX81xX3xX83xX8acxX3xX158xX1a7xX3bxX3xXexX1xX71xX3xXexX16xXa6exX18xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX79xX1xX6dxX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1xXa0dxX3xXexX16xX9eaxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX22xX18xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX83xXee6xX18xX3xXexX94xXdxX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX25xX1xX1dxX4xX1xX3xX4xX75axX18xX19xX3xX4xX5d4xX18xX19xX3xX20xX1053xX18xX19xX3xX158xX10xX3xX20xX23xX1b1bxXexX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX66xX17xX2bxX18xX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3xXf7xX3xXf9xXf6xXf9xX411xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX79xX1xX6dxX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1xXa0dxX3xXexX16xX9eaxX3xX158xX722xX3xX5xX1b1bxX3xX4xX1xXa6exXexX3xXexX1xX94xXdxX3xX16xXeb4xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX2bxXexX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX66xX17xX2bxX18xX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3xXf7xX3xXf9xXf6xXf9xX160xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX79xX1xX7cxX3xX66xX5d4xX3xX1xXa0dxX3xXexX16xX9eaxX3xXbxX1xXcd2xX3xX4xXa6exXbxX3xXexX1xX23xX3xX1xX91dxXexX3xX66xX60dxXdxX3xX83xX1d8xXdxX3xX4xX1dxX18xX3xX20xX5d4xX3bxX3xX4xX75axX18xX19xX3xX4xX1xX37xX4xX3bxX3xX83xXdxX85xX18xX3xX4xX1xX37xX4xX3bxX3xX18xX19xX8exX7acxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX5xX1e3xX2axX3xX83xXdxX194xX4xX3xXexX2bxXdxX3xXaaxX6xX18xX3xX60bxX23xX94xX18xX3xX5xX1b1bxX3xX2a9xX1xX23xX3xX25xXdxX18xX1xX3xXexX7cxX3xX3fxX19xX1xXdxX3xXebxX8fxX18xX3xX83xX1e3xX3xX4xX1dxX4xX3xX2a9xX1xX23xX3xX4xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX194xXbxX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xXebxX722xX6xX3xX66xXacbxXdxX3bxX3xX20xXacbxX3xX7xX23xX18xX19xX3xX2a9xX1xX17xX94xX18xX3xXf9xX3xX3exXdxX8acxX23xX3xX2xX3xX3fxX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX7xX60dxX3xX2xXf9xX19dxX3xX18xX19xX1e3xX81xX3xX2xX420xX52xX420xX52xXf9xXf6xX2xX160xX3xX4xX63xX6xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX8acxX3xX4xX8fxX3xX4xX1xX7cxX3bxX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX25xX1xX23xX81xX7cxX18xX3xX25xX1xX6dxX4xX1xX3xX158xX1cdxX81xX3xXe8xX6ecxX18xX19xX3xX18xX75axX18xX19xX3xXexX1xX75axX18xX3xX2axX1d8xXdxX3bxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX66xX17xX2bxX18xX3xXf9xXf6xX2xX19dxX3xXf7xX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3xX83xX1e3xX3xX3fxX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX7xX60dxX3xX2xX411xX3xX18xX19xX1e3xX81xX3xXf6xXf9xX52xX420xX52xXf9xXf6xX2xX19dxX3xX4xX63xX6xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX8acxX3xX83xXdxX194xX4xX3xX20xX6xX18xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX8fxX3xX4xX1xX7cxX3xX1xXa0dxX3xXexX16xX9eaxX3xX158xX1cdxX81xX3xXe8xX6ecxX18xX19xX3xX1xX23xX81xX194xX18xX3xX18xX75axX18xX19xX3xXexX1xX75axX18xX3xX2axX1d8xXdxX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xXexX43xX18xX1xX3xX66xX7cxX18xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xXebxX722xX6xX3xX66xXacbxXdxX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX18xX5d4xXdxX3xXe8xX23xX18xX19xX3xX3fxX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX7xX60dxX3xX411xX411xX3xX18xX19xX1e3xX81xX3xXf6xX3d6xX52xX2xXf9xX52xXf9xXf6xX2xX19dxX3xX4xX63xX6xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX8acxX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1xXa0dxX3xXexX16xX9eaxX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX83xX1e3xX3xXexX1xX23xX3xX1xX91dxXexX3bxX3xX66xX1e3xX17xX3xXexX2bxX17xX3xX4xX1dxX18xX3xX20xX5d4xX3bxX3xX19xXdxX94xX18xX19xX3xX83xXdxX85xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1bxX1xX1cdxX18xX3xX1xXdxX194xX23xX3xXcxX16xX8exX7acxX18xX19xX3xX3exX2bxXdxX3xX1xX32xX4xX3xcdc6xX3xX3dxX1e3xX3xX3fxX5d4xXdxX3xXexX2bxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX3bxX3xX1xX8exX1d8xX18xX19xX3xXexX1d8xXdxX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX5xXee6xXbxX3xXcxX16xX8exX7acxX18xX19xX3xX3exX2bxXdxX3xX1xX32xX4xX3xX41f7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXf7xX3xX3fxX1xX49xX2axX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX83xX8acxX3xX4xX1xX63xX3xXexX16xX8exX8fxX18xX19xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3bxX3xX0xX52xX10xX2axX12xX4xX49xX3xX161xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3bxX3xX19xX67xX2axX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX4cxX1cdxX81xX3xXe8xX6ecxX18xX19xX3xXexX16xXcd2xX3xX7xX5d9xX3xX1xX9eaxXbxX3xX25xX1xX60dxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX7xX5d9xX10exX3xX3fxX5d4xXdxX3xX83xXcd2xX3xXf7xX3xX3fxX19xX17xX2bxXdxX3xX83xXcd2xX3xXf7xX3xX2a9xX1xX17xX6xX3xX1xX32xX4xX3xX83xX1e3xX3xX79xX75axX18xX19xX3xX18xX19xX1xX194xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX3exXf78xX23xX3xXexX8exX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX20xX71xX3xX2axX1dxX81xX3xX4xX1xX63xX3bxX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX20xX71xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX66xX22xX3xX158xX1cdxX81xX3xXe8xX6ecxX18xX19xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xXexX1cdxX2axX3xXe8xXcf9xX3xX5xXdxX194xX23xX3xX83xX1e3xX3xX66xXdxX8acxX23xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1e3xX18xX3bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX2axX2bxX18xX19xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX575xX23xX6xX3xX7xXeb4xX2axX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX20xX71xX3xX81xX3xXexX7cxX3xXbxX1xXcd2xX4xX3xX83xXcd2xX3xX25xX1xX1dxX2axX3xX20xX194xX18xX1xX3bxX3xX4xX1xXcf9xX6xX3xX20xX194xX18xX1xX3xXexX2bxXdxX3xXaaxX194xX18xX1xX3xX83xXdxX194xX18xX3xX18xX1xXdxX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXf7xX3xX3fxX1xX49xX2axX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX83xX8acxX3xX2axX5d4xXexX3xX7xX60dxX3xX18xX5d4xXdxX3xXe8xX23xX18xX19xX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX25xX1xX1dxX4xX0xX52xX10xX2axX12xX3bxX3xX4xX49xX3xX19dxX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX66xX49xX3xX4xX49xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX7xX6xX23xX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xXaaxXacbxX3xX7xX23xX18xX19xX3xX25xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX1xX2bxX18xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX66xX17xX2bxX18xX3xXf9xXf6xX2xX19dxX3xXf7xX3xXf9xXf6xXf9xXf6xX3xX83xX1e3xX3xXbxX1xX1cdxX18xX3xX20xXacbxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX7cxXexX3xX25xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xX83xX60dxX18xX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1cdxX18xX3xX66xX60dxXdxX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXexX43xX18xX1xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xXfexX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xXe8xX6ecxX3xX1dxX18xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xXae6xXdxX6xX17xX3xX25xX7cxX3xX1xX17xX2bxX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX7cxXexX3xX83xX60dxX18xX3xX18xX19xX1cdxX18xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXcxX16xX23xX18xX19xX3xX8exX8fxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xXe8xX6ecxX3xX1dxX18xX3xX4xX63xX6xX3xX79xX1xX8exX8fxX18xX19xX3xXexX16xXbf7xX18xX1xX3xX161xXf6xX6xX3xX56fxXexXdxX22xX23xX3xXe8xX6ecxX3xX1dxX18xX3xX1xXa0dxX3xXexX16xX9eaxX3xX66xXf78xX23xX3xXexX8exX3xX4xX8fxX3xX7xX5d9xX3xX1xX2bxX3xXexXf78xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX23xX81xX194xX18xX3xX18xX19xX1xc6e7xX17xX57exX3xXexX1xX23xX5d4xX4xX3xX79xX1xX8exX8fxX18xX19xX3xXexX16xXbf7xX18xX1xX3xX575xXcxX60bxXae6xX3xX19xXdxX94xX2axX3xX18xX19xX1xX45c0xX17xX3xX20xX8acxX18xX3xX83xXcf9xX18xX19xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xXfexX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xXcxX1xX1e3xX18xX1xX3xX5xXee6xXbxX3xXexX1xX71xX3xX158xX1a7xX3xX3fxX19xX1xXdxX3xXebxX8fxX18xX3xX83xX1e3xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX5xXee6xXbxX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX8exX7acxX18xX19xX3xXexX1xX23xX5d4xX4xX3xXexX1xX71xX3xX158xX1a7xX3xX3fxX19xX1xXdxX3xXebxX8fxX18xX3dbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3475xX3xX3exX7a6xXexX3xXexX85xX18xX3bxX3xX66xXacbxXdxX3xXexX85xX18xX3xX66xX8exX7acxX18xX19xX3bxX3xXbxX1xX60dxX3xX83xX1e3xX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX16xXbf7xX18xX1xX3xX4xX75axX18xX19xX3xX4xX5d4xX18xX19xX3xXexX16xX85xX18xX3xX66xX71xX6xX3xX20xX1e3xX18xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xXbxX1xX60dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX2axX12xXaaxX6xX3xX5xX1e3xX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3bxX3xX18xX19xX1xX10xX3xXexX1xX75axX18xX19xX3xX20xX1dxX17xX3xX4xX63xX6xX3xX80xX81xX3xX20xX6xX18xX3xX575xXcxXcxX60bxX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX8acxX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xX6xX2axX3xX19xXdxX6xX3xX158xX1cdxX81xX3xXe8xX6ecxX18xX19xX3xX4xX1xX6dxX18xX1xX3xX87exX23xX81xX8acxX18xX3xX83xX1e3xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xXexXacbxX18xX19xX3xX1xX9eaxXbxX3xX1b1bxX3xX25xXdxX7cxX18xX3bxX3xX25xXdxX7cxX18xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX4xX63xX6xX3xX4xX722xX3xXexX16xXdxX3xX19xX722xXdxX3xXexX1d8xXdxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX25xX1xX49xX6xX3xX2xX420xX11cxX3xX3fxX19xX1xX10xX3xX3exX17xX1e3xX18xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX60bxX23xX60dxX4xX3xX1xX5d4xXdxX3xXexX43xX18xX1xX3xX20xX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX3d6xX3bxX3xX60bxX23xX60dxX4xX3xX1xX5d4xXdxX3xX25xX1xX17xX1dxX3xX2xX411xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX79xX1429xX18xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX18xX1e3xX81xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX7xX1b5exX3xXe8xX1e3xX18xX1xX3xXexX1xX7acxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX926xX6xX3xX66xX1dxX18xX19xX3xX66xX22xX3xXexXdxX7cxX18xX3xX1xX1e3xX18xX1xX3xXbxX1xXdxX85xX18xX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3xX83xX1e3xX3xXexX16xX94xX3xX5xX7acxXdxX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3xX83xX8acxX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX83xXa6exX18xX3xX66xX8acxX3xX20xX37xX4xX3xX158xX91dxX4xX3xX2axX1e3xX3xX4xX722xX3xXexX16xXdxX3xX83xX1e3xX3xX3fxX1xX1cdxX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX43xX18xX1xX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX1cdxX2axX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXcxX1xX6ecxX4xX3xXexXdxX1a58xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xXa6exX81xX3bxX3xXexX1xX75axX18xX19xX3xX87exX23xX6xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX18xX1e3xX81xX3bxX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX83xXa6exX18xX3xX66xX8acxX3xX18xXacbxXdxX3xX4xX5d4xX2axX3bxX3xX20xX37xX4xX3xX158xX91dxX4xX3bxX3xX25xX1xX49xX3xX25xX1xX76xX18xX3bxX3xX83xX8exX1d8xX18xX19xX3xX2axXeb4xX4xX3xX4xX63xX6xX3xX7xX94xX18xX3xX158xX23xXa6exXexX3xX83xX1e3xX3xX66xX7acxXdxX3xX7xX60dxX18xX19xX3xX66xX1a7xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX81xX85xX23xX3xX4xXf78xX23xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX8fxX3xX87exX23xX6xX18xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX18xX76xX18xX19xX3xX19xXdxX94xXdxX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX4xX49xX3xX1xXdxX194xX23xX3xX87exX23xX94xX11cxX3xX3fxX1xXcf9xX18xX19xX3xX25xX7cxXexX3xX87exX23xX94xX3xX2axX1e3xX3xXexX43xX18xX1xX3xXexX6xX3xX66xX2bxXexX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX7acxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX87exX23xX6xX3bxX3xX18xX1xXa6exXexX3xX5xX1e3xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX76xX2axX3xXf9xXf6xX2xX3d6xX3xX83xX1e3xX3xXf9xXf6xX2xXfexX3xX4xX49xX3xXbxX1xXf78xX18xX3xX66xX49xX18xX19xX3xX19xX49xXbxX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX4xX63xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX66xX71xX18xX1xX3xX4xX63xX6xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX66xX49xX3xX4xX49xX3xX1xX17xX2bxXexX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xX1xX7cxXexX3xX7xX37xX4xX3xX4xX49xX3xX1b1bxX3xX18xX19xX1xXaa2xX6xX3xX18xX1e3xX81xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX4dxXbf7xX3xX83xXee6xX81xX3bxX3xXexX2bxXdxX3xXbxX1xXdxX85xX18xX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3xX83xX1e3xX3xXexX16xX94xX3xX5xX7acxXdxX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3xX4xX63xX6xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3bxX3xXexX75axXdxX3xX66xX8acxX3xX18xX19xX1xX71xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xX83xX1e3xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX1xX6xX2axX3xXe8xX6ecxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX1xX1a7xX81xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX23xX81xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXf78xX18xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3bxX3xX5xX6ecxX6xX3xX4xX1xX32xX18xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX83xXa6exX18xX3xX66xX8acxX3xX20xX37xX4xX3xX158xX91dxX4xX3xX18xX1xXa6exXexX3xX2axX1e3xX3xXexX1xX6ecxX4xX3xXexXdxX1a58xX18xX3xX4xX23xX5d4xX4xX3xX7xX60dxX18xX19xX3xX66xX6xX18xX19xX3xX66xX7a6xXexX3xX16xX6xX3xX83xX1e3xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX83xXa6exX18xX3xX66xX8acxX3xX2axX1e3xX3xX66xX75axX18xX19xX3xX66xX94xX17xX3xX4xX722xX3xXexX16xXdxX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX1cdxX2axX3xX66xX22xX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX83xXdxX85xX18xX3xX4xX63xX6xX3xX3201xXaaxX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xX19xXdxX1dxX2axX3xX66xX60dxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX7xX5d9xX3bxX3xXexX1xX63xX3xXexX16xX8exX5d9xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX1e3xX18xX1xX3xX5xXdxX85xX18xX3xX87exX23xX6xX18xX11cxX3xX3exX8acxX3xX18xX19xX1xX71xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3xX18xX19xX1xXdxX85xX18xX3xX4xX37xX23xX3xX25xX15e4xX3xX4xX1cdxX23xX3xX1xX926xXdxX3bxX3xXexX16xX94xX3xX5xX7acxXdxX3xX66xX91dxX18xX19xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xXexX1cdxX2axX3bxX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX66xXdxX22xX2axX3bxX3xX5xX1e3xX2axX3xX16xX2cd8xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX1xX2bxX18xX3xX4xX1xX7cxX3bxX3xX81xX7cxX23xX3xX25xXe33xX2axX3bxX3xX18xX19xX23xX81xX85xX18xX3xX18xX1xX1cdxX18xX3bxX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3xX4xX63xX6xX3xX2axXbf7xX18xX1xX3xX83xX1e3xX3xX4xX63xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX8fxX3xX87exX23xX6xX18xX3bxX3xX66xX8fxX18xX3xX83xX71xX3xX5xXdxX85xX18xX3xX87exX23xX6xX18xX3dbxX3xX18xX85xX23xX3xX16xX2cd8xX3xX20xXdxX194xX18xX3xXbxX1xX1dxXbxX3bxX3xX19xXdxX94xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3bxX3xXexXdxX7cxX18xX3xX66xX5d4xX3xXexX1xX7acxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX25xX1xXeb4xX4xX3xXbxX1xXcd2xX4xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX18xX1xXcf9xX18xX19xX3xX1xX2bxX18xX3xX4xX1xX7cxX3bxX3xX81xX7cxX23xX3xX25xXe33xX2axX3xX4xX63xX6xX3xX83xXa6exX18xX3xX66xX8acxX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xXcxX1xX8exX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX3exX22xX3xXexXacbxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX5xXf78xX18xX3xX18xX1e3xX81xX3bxX3xXcxX1xX8exX7acxX18xX19xX3xXexX16xX6ecxX4xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3bxX3xX3201xXaaxX3fxX40xX3bxX3xX80xX81xX3xX20xX6xX18xX3xX575xXcxXcxX60bxX3bxX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxX6xX18xX3xX4xX63xX6xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX1e3xX18xX1xX3xX4xX49xX3xX5xXdxX85xX18xX3xX87exX23xX6xX18xX3xX66xX1a7xX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xX6ecxX4xX3bxX3xX4xX1xX63xX3xX66xX5d4xX18xX19xX3xXbxX1xX60dxXdxX3xX1xX9eaxXbxX3xX4xX1xX23xXad5xX18xX3xX20xX71xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX5d4xXdxX3xXe8xX23xX18xX19xX3xX4xX63xX6xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX11cxX3xX3fxX1xXbf7xX18xX3xX4xX1xX23xX18xX19xX3bxX3xXe8xX6ecxX3xXexX1xX94xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX1xX71xX3xX87exX23xX81xX7cxXexX3xX83xX1e3xX3xX20xX1dxX17xX3xX4xX1dxX17xX3xXexX16xXbf7xX18xX1xX3xXexX2bxXdxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX5xXf78xX18xX3xX18xX1e3xX81xX3xX66xX1a7xX3xX66xX8exX9eaxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX8fxX3xX87exX23xX6xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX85xX18xX3xX4xX37xX23xX3bxX3xX4xX1xX23xXad5xX18xX3xX20xX71xX3xX4xX1xX23xX3xX66xX1dxX17xX3bxX3xX20xX94xX17xX3xX66xX94xX2axX3xX4xX1xXa6exXexX3xX5xX8exX9eaxX18xX19xX3xX83xX1e3xX3xX19xX722xXdxX3xX66xX7cxX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX1xX6xX2axX3xXe8xX6ecxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX10xX17xX3xX66xX91dxX18xX19xX3xX87exX23xX81xX3xX66xX71xX18xX1xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXcxX1xX6xX81xX3xX2axX7a6xXexX3xXcxX1xX8exX7acxX18xX19xX3xXexX16xX6ecxX4xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xXexX75axXdxX3xXexX16xX1cdxX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX66xX8acxX3xX18xX19xX1xX71xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3bxX3xX4xX8ecxX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX83xX71xX3xX66xX2bxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX1xX6xX2axX3xXe8xX6ecxX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xX1xX1a7xX81xX3xX18xX85xX23xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXf78xX18xX3xXexX16xX1dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX194xX2axX3bxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX23xX81xX3xXexX16xX6dxX3xXexX23xX194xX3bxX3xXexXee6xXbxX3xXexX16xX23xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX85xX18xX3xX4xX37xX23xX3xX25xX15e4xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1e3xXdxX3xX5xXdxX194xX23xX3bxX3xXexX1xX94xX17xX3xX5xX23xXee6xX18xX3xXe8xX1cdxX18xX3xX4xX1xX63xX3bxX3xXexX6dxX4xX1xX3xX4xX6ecxX4xX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3bxX3xXexX16xX94xX3xX5xX7acxXdxX3xX4xX1xXa6exXexX3xX83xXa6exX18xX3bxX3xX66xX49xX18xX19xX3xX19xX49xXbxX3xX18xX1xXdxX8acxX23xX3xX1b1bxX3xX25xXdxX7cxX18xX3xX4xX49xX3xX4xX1xXa6exXexX3xX5xX8exX9eaxX18xX19xX3bxX3xX19xX49xXbxX3xXbxX1xXf78xX18xX3xX87exX23xX6xX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX66xX22xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX1e3xX18xX1xX3xX4xX75axX18xX19xX3xXexX60dxXexX3xX66xX965xXbxX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xXcxX16xX85xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXf78xX18xX3xXa6exX81xX3bxX3xXexX75axXdxX3xX158xXdxX18xX3xXexX23xX81xX85xX18xX3xX20xX60dxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX2axX2bxX4xX3xX25xX2fxX3xX1xX32xXbxX3xXexX1xX37xX3xX2xX2xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xXexX43xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3dxX49xX6xX3xX25xX1xX49xX6xX3xX2xX420xX11cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX17xXe8xX81xXaxX12xX0xX10xX2axX12xX4cxXdxX18xX3xXexX16xX1cdxX18xX3xXexX16xX32xX18xX19xX3xX4xX94xX2axX3xX8fxX18xX61bxX0xX52xX10xX2axX12xX0xX52xXbxX12