Chính thức can thiệp biến động tỷ giá USD/VND
Ngày 3/7, một ngày sau khi đưa ra thông điệp, Ngân hàng Nhà nước lập tức cụ thể hóa can thiệp sau chuỗi tăng mạnh của tỷ giá USD/VND.
6348x719axf49fxd4f6xe443xb749x926dx124d7x8ebbxX7xaf66xe0bfxa06bx1218bxfdeaxfaa7xX5xa4c1xXaxe6f6xfa90xX1xb070x13832xX1xX3xXexX1xb8c1xX4xX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxaf48xXbxX3x11540xXdxb819xX16xX3x9ff5xb11exX16x10206xX3xXex7f04xX3xX30xXdx1025axX3xa77dx11ecfx116f6x1236fxb8a1xebb3xX3bxX0xX3cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf9axX10xX6x11cdcxXaxX12xX3exX30x7594x11c35xX3xd64fxX3cx11df1xda31xX3x7c02xX2exXexX3xX16xX30xX58xX59xX3xX7xX6xe449xX3x1081exX1xXdxX3xX2dx111dfxX6xX3xf0efxX6xX3xXexX1xa823xX16xX30xX3xX2dxXdxX25xXbxX5exX3xX3exX30x136acxX16xX3xX1xX58xX16xX30xX3xX3exX1xX58xX3xX16xX72xaa9exX4xX3xX5x7c43xXbxX3xXexX1bxX4xX3xX4xaeefxX3xXexX1xd34exX3xX1x113f7xX6xX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX25xXbxX3xX7xX6xX6bxX3xX4xX1xX6bx9ba2xXdxX3xXexdca9xX16xX30xX3xX60x9fafxX16xX1xX3xX4x1037bxX6xX3xXexX33xX3xX30xXdxX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX3exX3bxf1baxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a7bx12ef5xX53xX59xXaxX12xX0xXdxX60xX30xX3xX7xX75xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXdaxX28xX6xXebxXexX1xX6xX16xX1xX1xXebxX6xXdax70c5xX16xX3cxX16xX10x111a2xX7xX3cxX2x728fx8099xX5dxX3cxc65exX113xX53xX5bxbafbxX113xX2xX5dxX5bxe0e2xXexX120xX11bxX114xX5dxX5x101caxXdax107d6xXbxX30xXaxX3xX3cxX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXebxX53xX59xXaxX12xXcxX75xXebxX16xX30xX3xXexX1xX7axX16xX30xX3xX2dxXdxX25xXbxX3xX1xX7axX60xX3xa1a2xX6bxX6xX5exX3xX2dxXc4xXdxX3xX53xXdxX25xX16xX3xX5xca05xX16xX1xX3xX2dxXc4xXebxX3xX4xX1xX6bxX59x106e1xX16xX3xXexX75xX37xX4xX1xX3xX4xXc9xX6xX3xX3exX30xX86xX16xX3xX1xX58xX16xX30xX3xX3exX1xX58xX3xX16xX72xX94xX4xX3xX2dxX166xX3xX6dxX1xcf44xX16xX30xX3xX2dxddc3xX16xX1x127d2xX3xX7xb5a2xX16xX3xX7xX58xX16xX30xX3xX28xX37xX16xX3xX16xX30xXebxXc4xXdxX3xXexX25xX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX25xXbxX3xXexX1xX19cxX3xXexX75xX72x74c8xX16xX30x79cexX3xX16xX2axX6bxX3xX4x7925xX16xX3xXexX1xXdxX2axXexX5exX3xX3exX30xX86xX16xX3xX1xX58xX16xX30xX3xX3exX1xX58xX3xX16xX72xX94xX4xX3xX7xa75bxX3xX28xX37xX16xX3xX16xX30xXebxXc4xXdxX3xXexX25xX3xX10axX94xXdxX3xXexX33xX3xX30xXdxX37xX3xXexX1xad2cxXbxX3xX1xefeaxX16xX3xXexX33xX3xX30xXdxX37xX3xX28xX37xX16xX3xX16xXdxX172xX60xX3xX59xX2axXexX3xX1xXdxX25xX16xX3xX16xX6xX59xX3xX2dxXa4xX3xX28x7f0axX16xX1xX3x7f15xX16xX3xXexX1xX19cxX3xXexX75xX72xX1c8xX16xX30xX5exX3xX30xXa7xXbxX3xXbxX1xX1d2xX16xX3xX238xX16xX3xX2dxX19cxX16xX1xX3xX6dxXdxX16xX1xX3xXexX2axX3xX10axc0b4xX3xX60xX7axXdaxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXebxX53xX59xXaxX12xX3exX30xX58xX59xX3xX5bxX3cxX5dxX5exX3xXexX1xX7axX16xX30xX3xX2dxXdxX25xXbxX3xXexX75xX172xX16xX3xX2dxX72x114bbxX4xX3xX4xXa0xX3xXexX1xXa4xX3xX1xXa7xX6xXdaxX3xX3axe9b2xX3x6a06xXdxX6xXebxX3xX53xX19cxX4xX1xX3xX3exX30xX86xX16xX3xX1xX58xX16xX30xX3xX3exX1xX58xX3xX16xX72xX94xX4xX3xX30xXdx13566xX60xX3xX75xX20cxXexX3xX60xXc4xX16xX1xX3xX30xXdxX37xX3xX28xX37xX16xX3xX75xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xXexX75xX172xX16xX3xX28xXdxXa4xX6bxX3xXexX1xX6xX60xX3xX6dxX1xX2c8xXebxX3xX4xX1xXebxX3xX4xX37xX4xX3xXexX1xX58xX16xX1xX3xX10axXdxX172xX16xX3xXexX1xX6xX60xX3xX30xXdxX6xX3xXexX1xX19cxX3xXexX75xX72xX1c8xX16xX30xXdaxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXebxX53xX59xXaxX12xX13xXa0xX3xXexX1xXa4xX5exX3xX60xX1bxX4xX3xX30xXdxX37xX3xX28xX37xX16xX3xX75xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xX4xXc9xX6xX3xX3axX2a7xX3xX16xX30xX58xX59xX3xX5bxX3cxX5dxX3xX4xX1x119ebxX3xX2a7xX3xX60xX1bxX4xX3xX114xX5bxXdaxX11bx7691xX11bxX3xX3dxX3exX3bxX5exX3xX30xXdxX2c8xX60xX3xXexX94xXdxX3xX114xX117xX117xX3xX3dxX3exX3bxX3xX7xXebxX3xX10axX94xXdxX3xX30xXdxX37xX3xX28xX37xX16xX3xX16xXdxX172xX60xX3xX59xX2axXexX3xX1xX7axX60xX3xX157xX6bxX6xXdaxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXebxX53xX59xXaxX12xddacxX37xX16xX30xX3xX4xX1x9e1bxX3xbb47xX5exX3xX60xX1bxX4xX3xX30xXdxX37xX3xXexX75xX172xX16xX3xXexX1xX20cxXbxX3xX1xX210xX16xX3xXexX75xX1d2xX16xX3xX28xXdxX172xX16xX3xX2dxX2exX3xXexX94xXdxX3xX114xX127xX117xX3xX3dxX3exX3bxXdaxX3xXcxX75xXebxX16xX30xX3xX6dxX1xXebxX2c8xX16xX30xX3xX1xX6xXdxX3xX16xXbfxX60xX3xX157xX6bxX6xX5exX3xX3exX30xX86xX16xX3xX1xX58xX16xX30xX3xX3exX1xX58xX3xX16xX72xX94xX4xX3xX4x8e93xX16xX30xX3xX5xXdxX172xX16xX3xXexXa0xX4xX3xX53xX6bxX59xX3xXexX75xX234xX3xXexX1xX7axX16xX30xX3xX2dxXdxX25xXbxX3xX37xXbxX3xX30xXdxX37xX3xX28xX37xX16xX3xXexX1xX20cxXbxX3xX1xX210xX16xX3xXexX75xX1d2xX16xX5exX3xXexX1xX20cxXbxX3xX1xX210xX16xX3xXexd860xX3xX114xX11bxX3x10218xX3xX36cxX11bxX3xX3dxX3exX3bxX3xXexb4e8xX59xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX2dxXebxXc4xX16xXdaxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXebxX53xX59xXaxX12xX3exX1xX72xX3xX10axX98xX59xX5exX3xX7xX6xX6bxX3xXexX1xX7axX16xX30xX3xX2dxXdxX25xXbxX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX25xXbxX5exX3xX3exX30xX86xX16xX3xX1xX58xX16xX30xX3xX3exX1xX58xX3xX16xX72xX94xX4xX3xX2dxX166xX3xX4xXa7xX3xX1xX58xX16xX1xX3xX2dxX2exX16xX30xX3xX60xXc4xX16xX1xX3xX60xX1f0xX3xXexX1xXa4xX3xX1xXdxX25xX16xX3xX7x10b34xX3xX7xX1a2xX16xX3xX7xX58xX16xX30xX3xX28xX234xX16xX1xX3xX238xX16xX3xXexX33xX3xX30xXdxX37xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX3exX3bxX3xX7xX6xX6bxX3xX30xX1d2xX16xX3xX16xa5a5xX6xX3xXexX1xX37xX16xX30xX3xX28xXdxX2axX16xX3xX2dxX2exX16xX30xXdaxX3xd3b3xX1bxX4xX3xX30xXdxX37xX3xX28xX37xX16xX3xX75xX6xX3xX37xXbxX3xXexX1xX20cxXbxX3xX10axX58xX3xX30xXdxX2c8xX60xX3xX7xX86xX6bxX3xX16xX1xX72xX3xXexX75xX172xX16xX3xX2dxbf99xX16xX30xX3xX16xX30xX1xX261xX6xX3xX10axX94xXdxX3xX10axXdxX25xX4xX3xX4xX37xX4xX3xXexX1xX58xX16xX1xX3xX10axXdxX172xX16xX3xXexX1xX19cxX3xXexX75xX72xX1c8xX16xX30xX3xX4xXa7xX3xX16xX1xX6bxX3xX4xX1d2xX6bxX3xX60xX6bxX6xX3xX39xX3axX3bxX5exX3xX2dxX37xXbxX3xX1bxX16xX30xX3xX4xX37xX4xX3xX2dxXdxd91dxX6bxX3xX6dxXdxX25xX16xX3xX157xX6bxX59xX3xX2dxX19cxX16xX1xX5exX3xX7xX1f0xX3xX2dxX72xX297xX4xX3xX16xX1xX58xX3xX2dxXdxX5acxX6bxX3xX1xX58xX16xX1xX3xX28xX37xX16xX3xX1xXbbxX3xXexX75xX297xX3xX4xX1xX360xX3xX10axX94xXdxX3xX60xX1bxX4xX3xX30xXdxX37xX3xXexX1xX20cxXbxXdaxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXebxX53xX59xXaxX12xXcxX75xXebxX16xX30xX3xXbxX1xX37xXexX3xX28xXdxXa4xX6bxX3xX16xX30xX58xX59xX3xX114xX3cxX5dxX5exX3xXcxX1xe2d3xX16xX30xX3xX2dxX625xX4xX3xX3exX30xX86xX16xX3xX1xX58xX16xX30xX3xX3exX1xX58xX3xX16xX72xX94xX4xX3x12df4xX172xX3xX530xXdxX16xX1xX3xX50xX72xX16xX30xX3xX4xX1xXebxX3xX28xXdxX2axXexX5exX3xXexX75xXebxX16xX30xX3xX16xX51cxX6xX3xX2dxX1d2xX6bxX3xX16xXbfxX60xX3xX16xX6xX59xX3xX2dxX166xX3xX60xX6bxX6xX3xX10axX58xXebxX3xX2xX2xX3xXexX33xX3xX39xX3axX3bxX3xX10axX58xX3xX53xX4f1xX3xXexX75x9b91xX3xX16xX30xXebxXc4xXdxX3xX1xX625xXdxX3xX157xX6bxX625xX4xX3xX30xXdxX6xX3xX2dxX166xX3xXexXbfxX16xX30xX3xX5xX172xX16xX3xX127xX5bxX5exX36cxX3xXexX33xX3xX39xX3axX3bxXdaxX3xX3exX30xX86xX16xX3xX1xX58xX16xX30xX3xX3exX1xX58xX3xX16xX72xX94xX4xX3xX4xXa7xX3xX2dxXc9xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX7axX16xX30xX3xX4xXa0xX5exX3xX16xX30xX6bxX55dxX16xX3xX5xX4f1xX4xX3xX2dxXa4xX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX25xXbxX3xX30xXdxX68axX3xX238xX16xX3xX2dxX19cxX16xX1xX3xXexX33xX3xX30xXdxX37xX3xX10axX58xX3xX30xXa7xXbxX3xXbxX1xX1d2xX16xX3xX238xX16xX3xX2dxX19cxX16xX1xX3xX6dxXdxX16xX1xX3xXexX2axX3xX10axX261xX3xX60xX7axXdaxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXebxX53xX59xXaxX12xX3axX6xX6bxX3xX28xX72xX94xX4xX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX25xXbxX3xX4xXa0xX3xXexX1xXa4xX3xXexX75xX172xX16xX5exX3xX30xXdxX37xX3xX39xX3axX3bxX3xXexX75xX172xX16xX3xX28xXdxXa4xX6bxX3xX16xXdxX172xX60xX3xX59xX2axXexX3xX4xXc9xX6xX3xX4xX37xX4xX3xX16xX30xX86xX16xX3xX1xX58xX16xX30xX3xXexX1xX72xX210xX16xX30xX3xX60xXc4xXdxX3xX4xXa7xX3xX53xX20cxX6bxX3xX1xXdxX25xX6bxX3xX1xXc4xX3xX16xX1xXdxX25xXexXdaxX3xX13xX6bxX625xXdxX3xX4xX1xXdxX5acxX6bxX3xX16xX6xX59xX5exX3xX30xXdxX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX28xX37xX16xX3xX75xX6xX3xXexXc4xXdxX3xX16xX1xXdxX5acxX6bxX3xXexX1xX58xX16xX1xX3xX10axXdxX172xX16xX3xX4xX1xX360xX3xX4x1079bxX16xX3xX114xX5bxXdaxX11bxX5dxX11bxX3xX46dxX3xX114xX5bxXdaxX11bxX120xX36cxX3xX3dxX3exX3bxX5exX3xX7xX6xX6bxX3xX6dxX1xXdxX3xX60xX1bxX4xX3xX4xX6xXebxX3xX16xX1xX20cxXexX3xXexX468xX16xX30xX3xX5xX172xX16xX3xXexX94xXdxX3xX114xX5bxXdaxX2xX114xX11bxX3xX3dxX3exX3bxX3xXexX75xXebxX16xX30xX3xX1xX7axX60xX3xX157xX6bxX6xXdaxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxXebxX53xX59xXaxX12xXcxX1xX10xXebxX3xX3dxX16xX10xX4xXebxX16xXebxX60xX59xX0xX3cxXbxX12