Lễ hội Bà Triệu năm 2021 không tổ chức phần hội
(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thanh Hóa vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức nghi thức Lễ dâng hương Lễ hội Bà Triệu năm 2021 tại Khu di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.
c68bxddb0x11d0ex12889x12a1cxd103xd45axda8fxf008xX7xf830xfe65x1426ex13759xdadax12be9xX5x12e41xXaxX3xX7xXex10dbcxX5xX10xX9xXaxXexX10x144e0xXexf886xX6xX5xXdxd914x13678x1127cxX3x13d04x10fa9xX7xXexXdx11fb0xX15xefb2xXaxf4ecxfc2fx117d0xX3xX1x14080xXdxX3xfacdx107e7xX3xXcx104c7xXdxd3cbxX27xX3xX23xf081x10a69xX3x12397xc9ecxX44xX2xX3x1180axX1x130a8xX23xX22xX3xXexdd71xX3xX4xX1x14b14xX4xX3xXbxX1x11f14xX23xX3xX1xX34xXdxX0x11ccexX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfcf0xX10xX6x11d18xXaxX2fxXcxX3bxX27xX23xX22xX3xXex109cexX42xX3xX37xd978x14aa5xX3xXexf5c2xX23xX3x121fbxXdxX3xX7xX80xX23xX3xe89fxX41xX23xX3xX1x1472fxX6xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6fxX93xX6xX3xX8exfddexX6xX3xX1cxX7cxX15xX3xX72x1473fxX23xX22xX3xdd33x1147fxX3xX1xX81xf633xX4xX1xX3xXexX50xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX3xXexX1xX54xX4xX3xX30xX31xX3xX72xX7cxX23xX22xX3xX1xe6f7x135c3xX23xX22xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX3xX23xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX2xX3xXexXb2xXdxX3xXadxX1xX27xX3xX72xXdxX3xXexe794xX4xX1xX3xX5x1043cxX4xX1xX3xX7x1274dx1105axX3xX49xXdxXaexX23xX3xXexX3bx12991xX4xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xXexX1xX27x12a0axXexX3xX37xX38xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX106xX3xX1cx12e43xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX3xX30xX34xX4xX106xX3xX1xX27xX15xX3dxX23xX3xX6fxX11axX27xX3xX30xX34xX4xccb4xX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX81xX72xX15xXaxX2fxX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx131b4xX10xX23xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxf860xXdxX72xXexX1xX24xX3x133f2xX45xX45xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xd2f7x12dcexX18bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX60xX60xXdxX142xef3fxX6xX81xXexX1xX6xX23xX1xX1xX81xX6xX142xX8exX23xX60xX23xX10xX174xX7xX60xX44xX2xX2xX44xX60xX44xX45xX18bxX72xX18axX44xX44xX2x1301bx12d8dx10c87xXexX17bxX1bcxX2xX18axX1bcxX5xX45xX142xX26xXbxX22xf7a1xX3bxX9xX2xX45xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX3xX23xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX2xX3xX49xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX50xX3xX4xX1xX54xX4xX3xXbxX1xX59xX23xX3xX1xX34xXdxXaxX3xX174xXdxX72xXexX1xX9xXaxX17bxX45xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX18axX18bxX18bxXaxX3xX60xX2fxX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX165xX6xXbxXexXdxX81xX23xXaxX2fxX37xX41xX23xX22xX3xX3bxX4bxX23xX3xXexX27xX15xc85dxX23xX3xXexX3bxX27xX15xc7b3xX23xX3xXexXb2xXdxX3xX49xX1xX27xX3xX72xXdxX3xXexXfbxX4xX1xX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX81xX72xX15xXaxX2fxXcxX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xX165xX4bxX23xX22xX3xX8exX41xX23xX3xX7xe214xX3xX18bxX44xX18bxX18bxX60xd5cexX37x13c55xX87xX1exe9e3xfaeexX3xX23xX22xX38xX15xX3xX2xX18axX1exX18bxX1exX44xX45xX44xX2xX3xX4x136b3xX6xX3xX291xX37xX293xX87xX3xXexdd5dxX23xX1xX2dxX3xX4xX4bxX23xX22xX3xX8exX41xX23xX3xX7xX28axX3x1395cxX18bxX2c3xX60xffabxX296xX6fxXcxXcxX87xX30xX1exX293xX2c7xX296xX6fxX106xX3xX23xX22xX38xX15xX3xX44xX44xX1exX18bxX1exX44xX45xX44xX2xX3xX4xX2a9xX6xX3xX2c7xc6a2xX3xX296xX41xX23xX3xX1xX93xX6xX106xX3xXcxX1x1405fxX3xXexX1xX6xX81xX3xX8exX38xX3xX87xX27xX3xX5xX100xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6fxX93xX6xX3x12c8bxX296xX6fxX106xXcxXcxdd41xX87xX30xfe5cxX3xX8exX24fxX3xX8exXdxX3dxX4xX3xXexX50xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX3xX23xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX2xX3xXexXb2xXdxX3xXadxX1xX27xX3xX72xXdxX3xXexXfbxX4xX1xX3xX5xX100xX4xX1xX3xX7xX105xX106xX3xX49xXdxXaexX23xX3xXexX3bxX10fxX4xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xXexX1xX27xX11axXexX3xX37xX38xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX106xX3xX1cxX128xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX3xX30xX34xX4xX106xX3xX1xX27xX15xX3dxX23xX3xX6fxX11axX27xX3xX30xX34xX4xX106xX3xX49xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX50xX3xX4xX1xX54xX4xX3xXbxX1xX59xX23xX3xX1xX34xXdxX106xX3xX4xX1xX2b2xX3xXexX50xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX72xX7cxX23xX22xX3xX1xXd1xXd2xX23xX22xX106xX3xXcxX3bxX27xX23xX22xX3xXexX7cxX42xX3xX37xX80xX81xX3xXexX84xX23xX3xX87xXdxX3xX7xX80xX23xX3xX8exX41xX23xX3xX1xX93xX6xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6fxX93xX6xX3x12e5cxX128xX3xX1cxX7cxX15xX3xX72xXa9xX23xX22xX3xX49xXaexX3xX1xX81xXb2xX4xX1xX3xXexX50xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX293xX22xX1xXdxX3xXexX1xX54xX4xX3xX30xX31xX3xX72xX7cxX23xX22xX3xX1xXd1xXd2xX23xX22xX3xX30xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX3xX23xX41xX42xX3xX44xX45xX44xX2xX142xX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX81xX72xX15xXaxX2fxXcxX3bxX27xX23xX22xX3xXexX7cxX42xX3xX37xX80xX81xX3xXexX84xX23xX3xX87xXdxX3xX7xX80xX23xX3xX8exX41xX23xX3xX1xX93xX6xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6fxX93xX6xX3xX7xe752xX3xXbxX1xX28axXdxX3xX1x10642xXbxX3xX8ex1050exXdxX3xX4xed04xX4xX3xXbxX1x13cc9xX23xX22xX106xX3xX19bxX6xX23xX106xX3xX3f6xXd2xX23xX3xX8exX100xX3xX4xX2a9xX6xX3xX1xX27xX15xX3dxX23xX3xX6fxX11axX27xX3xX30xX34xX4xX3xX8exX38xX3xX291xX37xX293xX87xX3xX1cxX128xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX3xX30xX34xX4xX3xX312xX6fxX11axX27xX3xX30xX34xX4xX31bxX3xXexX50xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX72xX7cxX23xX22xX3xX1xXd1xXd2xX23xX22xX3xXexX3bxX6xX23xX22xX3xXexX3bxdf49xX23xX22xX106xX3xX3f6xX80xX42xX3xX19bxX80xX81xX3xX23xX22xX1xXdxX3xXexX1xX54xX4xX3xXexX3bxX27xX15xX24fxX23xX3xXexX1xX28axX23xX22xX106xX3xXexX1xXdxXaexXexX3xXexX1xXa9xX4xX106xX3xX3f6xX10fxX23xX22xX3xf04exX27xX15xX3xX3f6xX100xX23xX1xX3xX4xX2a9xX6xX3xXbxX1xX495xXbxX3xX5xX27xX11axXexX3xX8exX24fxX3xX52dxX27xX80xX23xX3xX5x12a4exX3xX8exX38xX3xXexX50xX3xX4xX1xX54xX4xX3xX5xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX3f6xX2f6xX3xXbxX1xf8b4xX4xX3xX8exX566xX106xX3xX3f6xX495xXbxX3xX54xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX59xX27xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX59xX23xX3xX4xX2a9xX6xX3xX293xX1xX7cxX23xX3xX72xX7cxX23xX106xX3xX72xX27xX3xX5xX100xX4xX1xX142xX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX81xX72xX15xXaxX2fx10eeexX84xX23xX22xX3xXexX1x12485xXdxX106xX3xX1xXd1xX491xX23xX22xX3xX72xfa71xX23xX3xX293xX1xX7cxX23xX3xX72xX7cxX23xX3xX8exX38xX3xX72xX27xX3xX49xX1xX495xX4xX1xX3xX3f6xXaexX23xX3xX72xXa9xX3xX5xX31xX3xX1xX34xXdxX106xX3xXexX1xX6xX42xX3xX52dxX27xX6xX23xX3xX72xXdxX3xXexXfbxX4xX1xX106xX3xX72xX7cxX23xX22xX3xX1xXd1xXd2xX23xX22xX106xX3xXexXaexX3xX5xX31xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xX23xXaexXbxX3xX7xX28axX23xX22xX3xX8exX41xX23xX3xX42xXdxX23xX1xX106xX3xX4xX495xX4xX3xX52dxX27xX15xX3xX3f6xX100xX23xX1xX3xX8exX24fxX3xX3f6xX80xX42xX3xX19bxX80xX81xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX1exX3xXexX3bxX11axXexX3xXexXa9xX106xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX8exX41xX23xX3xX1xX93xX6xX106xX3xX8exX3dxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX42xX4bxXdxX3xXexX3bxXd1xX5b9xX23xX22xX106xX3xX19bxX80xX81xX3xX8exX3dxX3xXexX38xXdxX3xX7xX80xX23xX3xX4xX2a9xX6xX3xX4xX495xX3xX23xX1xX7cxX23xX3xX8exX38xX3xX4xX2a9xX6xX3xX72xXdxX3xXexXfbxX4xX1xX2dxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX3dxX23xX3xX3f6xX59xX15xX3xX3f6xX2a9xX3xX49xX1xX27xX15xXaexX23xX3xX4xX495xX81xX3xX18axXadxX3xX312xXadxX1xe91dxX27xX3xXexX3bxX6xX23xX22xX106xX3xX49xX1xX105xX3xX49xX1xX27xX6caxX23xX106xX3xX49xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX11axXbxX3xXexX3bxX27xX23xX22xX106xX3xX49xX1xX81xX80xX23xX22xX3xX4xX495xX4xX1xX106xX3xX49xX1xX6xXdxX3xX19bxX495xX81xX3xX15xX3xXexXaexX31bxX3xX4xX2a9xX6xX3xX37xX34xX3xfbe4xX3xXexXaexX142xX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX81xX72xX15xXaxX2fxX165xX1xXfbxX23xX1xX3xX5xX31xX3xX72xXdxX31xX23xX3xX3bxX6xX3xX8exX38xX81xX3xX1xX84xXdxX3xX2c3xX1xX106xX3xX23xX22xX38xX15xX3xX18bxX1exX1bdxX1exX44xX45xX44xX2xX3xX312xXexX54xX4xX3xX23xX22xX38xX15xX3xX44xX44xX1exX44xX3xX23xX41xX42xX3xXcxX7cxX23xX3xX2c7xX105xX27xX31bxX3xXexXb2xXdxX3xXadxX1xX27xX3xX72xXdxX3xXexXfbxX4xX1xX3xX5xX100xX4xX1xX3xX7xX105xX106xX3xX49xXdxXaexX23xX3xXexX3bxX10fxX4xX3xX23xX22xX1xX3dxX3xXexX1xX27xX11axXexX3xX37xX38xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX106xX3xX1cxX128xX3xXcxX3bxXdxX3dxX27xX3xX30xX34xX4xX106xX3xX1xX27xX15xX3dxX23xX3xX6fxX11axX27xX3xX30xX34xX4xX142xX0xX60xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1212dxX27xXexX1xX81xX3bxXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX1xX2a9xX15xX0xX60xXbxX2f
Thu Thủy