Bầu cử Tổng thống Mexico: Ứng cử viên đảng cầm quyền nhận thất bại
Theo kết quả sơ bộ, ông López Obrador hiện bỏ xa 2 đối thủ chính từ các đảng truyền thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Mexico.
7f3cxbc98xca04x8249xdc80x11116x951ex7f69x10705xX7x1110ax9e9fxa698xbc93xdce4xfc79xX5xa4d5xXax8817xe579x10fecx9cefxX3xX4x83c0xX3xXcx8fb6xca84xe7f8xX3xXexX1xc549xX1cxX1dxX3xb1cexX10x8521xXdxX4x11329x11140xX3xae79xX1cxX1dxX3xX4xX18xX3x93b1xXdxa644xX1cxX3x11068x10670xX1cxX1dxX3xX4xX14x9e0fxX3xd27exX15xd936xa32fxX1cxX3xX1cxX1x9c92xX1cxX3xXexX1x852exXexX3xb3c4xd5c5xXdxX0xe689xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e59xX10xX6xd8fexXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xed31xd170xXexX3xX42xX15xX3axX3xX7xb146xX3xX52xb82ax10becxX3xc793xX1cxX1dxX3xf806xe343xXbxX10xb896xX3x9800xX52xba22xX6xX68xX2axX8bxX3xX1xXdxd3f2xX1cxX3xX52xe5ecxX3xX27xX6xX3x8c00xX3xX39xX21xXdxX3xXexX1xe96dxX3xX4xX1x93c5xX1cxX1xX3xXexc0efxX3xX4x920fxX4xX3xX39xX3axX1cxX1dxX3xXexX8bxX15xX44xX45xX1cxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xXexX8bxX2axX1cxX1dxX3xX4xX15xX7cxX4xX3xX52xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX25xX10xX27xXdxX4xX2ax114a6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX68xX44xXaxX12xX0xXdxX40xX1dxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX56xX56xXdxXe8xX52xX6xX2axXexX1xX6xX1cxX1xX1xX2axX6xXe8xX34xX1cxX56xX1cxX10xf25axX7xX56xX2x92dexX9cxb9d8xX56x8899xX121xX68xX2xX2xbef2xX9cxX123xX12axbdacxXexcc0exX125xX9cxX12axX5xX130xXe8xece9xXbxX1dxXaxX3xX56xX12xX3xX2dxX1cxX1dxX3xX34xXdxX36xX1cxX3xX4xXb0xX1cxX1xX3xXexX3axX3xX83xX2axXbxX10xX87xX3xX89xX52xX8bxX6xX68xX2axX8bxXe8xX3x10b94xX1cxX1xX2bxX3xX83xX6xX3x11308xX8bxX2axX1cxXdxX4xX6xXe8xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX68xX44xXaxX12xX2dxX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX34xXdxX36xX1cxX3xX39xX53xXdxX3xX68xXdxX93xX1cxX3xX4xX1xX2axX3xX5xXdxX36xX1cxX3xX40xXdxX1cxX1xX3x11002xXcxX4fxXexX3xX4xX3axX3xX34x1000axX3xX25xX10xX27xXdxX4xX2axcb01xX7dxX3xX1dxd495xX40xX3xX39xX3axX1cxX1dxX3xX167xXb0xX4xX1xX3xX40xX53xX1cxX1dxX3xXexX1xdb39xX3xX4xX1xX71xX3xaefexb034xce67x8369xd3ecxX3xX4xX14xX40xX3xX42xX15xX44xX45xX1cxX7dxX3xX39xX3axX1cxX1dxX3xf5a1xX6xX1cxX1xX3xX1d3xX3xX1d4x9959xf9c8xX25xX1d7xX3xX34xec20xX3xX39xX3axX1cxX1dxX3xX83xXdxX36xX1cxX3xX40xXdxX1cxX1xX3xX40xa736xXdxX3xX1d3xd420xf63bxX1d7xX7dxX3xX7fxX1cxX1dxX3xca5dxX2axX7xX10xX3xX20dxX1cxXexX2axX1cxXdxX2axX3xX25xX10xX6xX68xX10xX3xX1xX7fxX40xX3xX1cxX6xX44xX3xX1d3xX9cxX56xX123xX1d7xX3xXexX1xXadxX6xX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xXexX1xX4fxXexX3xX52xX53xXdxX3xXexX8bxX2axX1cxX1dxX3xX4xX15xX7cxX4xX3xX52xX14xX15xX3xX4xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX68xXdxb3cexX1cxX3xX8bxX6xX3xX1xX7fxX40xX3xX42xX15xX6xX3xX1d3xX2xX56xX123xX1d7xXe8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX68xX44xXaxX12xec4axX1cxX1dxX3xX216xX2axX7xX10xX3xX20dxX1cxXexX2axX1cxXdxX2axX3xX25xX10xX6xX68xX10xX3xX4xc667xX1cxX1dxX3xX1dxX18xXdxX3xX5xb631xXdxX3xX4xX1xf2aexX4xX3xX40xXadxX1cxX1dxX3xX39xX71xX1cxX3xad82xX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX34xXdxX36xX1cxX3xX4xXb0xX1cxX1xX3xXexX3axX3xX20dxX1cxX68xX8bx90abxX7xX3xX25xX6xX1cxX15xX10xX5xX3xX83xX84xXbxX10xX87xX3xX89xX52xX8bxX6xX68xX2axX8bxX7dxX3xX39xX2c4xX1cxX1dxX3xX39xX14xX15xX3xX5xXdxX36xX1cxX3xX40xXdxX1cxX1xX3xX1a4xX167xc4aaxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX6xX15xX7dxX3xX4xX1xX2b8xX1cxX1dxX3xXexX6xX3xX5xX1f7xX40xX3xX1cxX36xX1cxX3xX5x10a44xX4xX1xX3xX7xX18xX1b5xXe8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX68xX44xXaxX12xXcxX8bxX2axX1cxX1dxX3xX40xX7cxXexX3xX52xX1f7xXdxX3xXbxX1xXb0xXexX3xX52xXdxX1cdxX15xX7dxX3xX7fxX1cxX1dxX3xX216xX2axX7xX10xX3xX20dxX1cxXexX2axX1cxXdxX2axX3xX25xX10xX6xX68xX10xX3xX1cxX1xX4fxX1cxX3xX40xX53xX1cxX1xX7dxX3xX34xX1adxX3xX1cxX1xc496xX1cxX1dxX3xX39xXdxX45xX15xX3xXexX21xXexX3xX39xaf87xXbxX3xX4xX1xX2axX3xX1cxX1dx97ffxX2b3xXdxX3xX68xc661xX1cxX3xX25xX10xX27xXdxX4xX2axX7dxX3xX4xX1xX2b8xX4xX3xX7fxX1cxX1dxX3xX89xX52xX8bxX6xX68xX2axX8bxX3xX7x811bxX3xXexX1xX1f7xX1cxX1xX3xX4xX7fxX1cxX1dxX3xXexX8bxX36xX1cxX3xX4xX39axX79xX1cxX1dxX3xX34xX326xX3xX4xXa4xX6xX3xX40xX1adxX1cxX1xXe8xX3xX167xXb0xX4xX3xX2c4xX1cxX1dxX3xX4xX18xX3xX34xXdxX36xX1cxX3xX70xX1xXb0xX4xX3xX4xX2aaxX1cxX1dxX3xX39xf3e9xX3xXexX1xXadxX6xX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xXexX1xX4fxXexX3xX52xX53xXdxX3xXexX8bxX2axX1cxX1dxX3xX4xX15xX7cxX4xX3xX52xX14xX15xX3xX4xX18xXe8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX68xX44xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX70xX71xXexX3xX42xX15xX3axX3xX70xX1xX3axX2axX3xX7xXb0xXexX3xX7xX6xX15xX3xX52xX97xX3xXbxX1xXdxX71xX15xX3xX68xX2axX3xX1xX3fcxX1cxX1dxX3xX1d4xX6xX8bxX6xX3xX25xX10xXexX8bxXdxX6xX3xX4xXa4xX6xX3xX25xX10xX27xXdxX4xX2axX3xXexX1xc2fbxX4xX3xX1xXdxX93xX1cxX7dxX3xX7fxX1cxX1dxX3xX83xX84xXbxX10xX87xX3xX89xX52xX8bxX6xX68xX2axX8bxX3xX39xX3fcxX3xX1dxXdxX1f7xX1cxX1xX3xX4xX1xXdxX71xX1cxX3xXexX1xf8e3xX1cxX1dxX3xXexX8bxX2axX1cxX1dxX3xX4xX15xX7cxX4xX3xX52xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX34xX209xXdxX3xX34xXdxX93xX4xX3xX4xX84xX3xXexX1xX1cdxX3xX1cxX1xX4axX1cxX3xX39xX39ax10a5bxX4xX3xX12ax9192xX3xX39xX71xX1cxX3xX12axX130xae5fxX3xX7xX21xX3xXbxX1xXdxX71xX15xX3xX52xX14xX15xX7dxX3xX68xd5eexX1cxX3xXexX8bxX39axX209xX4xX3xX9cxX3xX39xX21xXdxX3xXexX1xXa4xX3xX4xX1xXa8xX1cxX1xX3xXexXadxX3xX4xXb0xX4xX3xX39xX3axX1cxX1dxX3xXexX8bxX15xX44xX45xX1cxX3xXexX1xX21xX1cxX1dxX3xX4xXa4xX6xX3xX25xX10xX27xXdxX4xX2axXe8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX68xX44xXaxX12xX20exX71xX15xX3xX4xX1xXdxX71xX1cxX3xXexX1xX4a8xX1cxX1dxX3xXexX8bxX2axX1cxX1dxX3xX4xX15xX7cxX4xX3xX52xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1cxX1f7xX44xX7dxX3xX7fxX1cxX1dxX3xX83xX84xXbxX10xX87xX3xX89xX52xX8bxX6xX68xX2axX8bxX3xX7xX3bcxX3xXexX8bxd083xX3xXexX1xX1f7xX1cxX1xX3xX5xX3fcxX1cxX1xX3xX39xX53xX2axX3xX4xXb0xX1cxX1xX3xXexX3axX3xX39xX14xX15xX3xXexXdxX36xX1cxX3xX5xX3fcxX1cxX1xX3xX39xX53xX2axX3xX39xX4fxXexX3xX1cxX39axX209xX4xX3xX25xX10xX27xXdxX4xX2axX3xXexX8bxX2axX1cxX1dxX3xX1cxX1xXdxX45xX15xX3xXexX1xX4axXbxX3xX70x86c8xX3xX42xX15xX6xXe8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX68xX44xXaxX12xX292xX1cxX1dxX3xX89xX52xX8bxX6xX68xX2axX8bxX3xX4xX6xX40xX3xX70xX71xXexX3xX7xX3bcxX3xX1dxXdxX3axX40xX3xX7xX47cxX3xXbxX1xe7a2xX3xXexX1xX15xX7cxX4xX3xX70xXdxX1cxX1xX3xXexX71xX3xX34xX1f7xX2axX3xX25xe921xXe8xX3xXcxX15xX44xX3xX34xX4axX44xX7dxX3xX1dxXdxX209xXdxX3xX42xX15xX6xX1cxX3xX7xXb0xXexX3xX4xX1xX2axX3xX8bx10ebfxX1cxX1dxX7dxX3xX167xX1xXa8xX1cxX1xX3xXbxX1xXa4xX3xX40xX209xXdxX3xX4xX2aaxX1cxX1dxX3xX7xX3bcxX3xXbxX1xX3axXdxX3xX39xX21xXdxX3xX40xf026xXexX3xX34xX209xXdxX3xX1cxX1xXdxX45xX15xX3xX70xX1xX84xX3xX70xX1x8f36xX1cxX7dxX3xX70xX1xXdxX3xX40xX21xXdxX3xX42xX15xX6xX1cxX3xX1xX93xX3xX34xX209xXdxX3xX25xX620xX3xX39xX6xX1cxX1dxX3xX4xX677xX1cxX1dxX3xXexX1x1047bxX1cxX1dxX7dxX3xXexXb0xX4xX3xX39xX7cxX1cxX1dxX3xX70xX1xX7fxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX97xX3xX39xX71xX1cxX3xXexX39fxX40xX3xX5xXa8xX3xX4xXa4xX6xX3xX4xXb0xX4xX3xX1cxX1xX1f7xX3xX39xX14xX15xX3xXexX39axXe8xX0xX56xXbxX12
LP (Theo Reuters)