Cơ quan LĐLĐ tỉnh phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28-5, cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
2d96x89d8x4bbbxa01cx3fafx41cax2f01x5041x5df5xX7xa58ax7b7bx76b8xa13cx391bx64bbxX5x6b42xXax9f51xX0xX7xXex69d8x50c5x4763x4493xX12x39a4x9d9bxX3x46ecxadc8xX6xX18xX3x7c50x708exX23xX24xX3xXex9093xX18xX1xX3xXbxX1x92bbxXexX3x85bbx6e57xX18xX19xX3xX1exX1fx9baexa352xX18xX3xX19x5b0bxXbxX3x58ddxX18xX19xX3xX1xX33xX3xXbxX1x44c3xX18xX19x597dxX3xX4xX1x8d41xX18xX19xX3xa54ex6358xX4xX1xX3xX1bx9a26x5270x42b1x8074x8ffbxX2x3f7exX0x564axX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8663xX10xX6xX55xXaxX12xX1bxX1xXdx6fb9xX1fxX3x84aax395fxX5fx91cexX4dxX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX6xX18xX3xX23xXdxX3axX18xX3xX32xX17x9cc7xX18xX3xX23xX6xX17xX3xX32xX33xX18xX19xX3x5096xX23xX24xX23xX24x80e5xX3xXexX29xX18xX1xX3xX32xabc4xX3xXex6db6xX3xX4xX1x2e15xX4xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX18xX19xX3xX1exX1fxX39xX3axX18xX3xX19xX3exXbxX3xX41xX18xX19xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61x56d6xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx706dxX17xX55xX39xXaxX12xX0xXdxa63dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXax572axXdxX55xXexX1x2e45xX3xX61x7436xX12exXbx532ax4cc9xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX12bxX3x542exX12exX12exXbxX131xX132xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX63xX63xXdxXf4x62f6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf4x3123xX18xX63xX18xX10xX126xX7xX63xX87xX2xX87xX2xX63xX2xX8ax8c14xX55xX8axX2xX13cxX8axX8axX8axX12exXexX168xX12ex749fxX13cxX13cxX5xX12exXf4x8d8fxXbxX19x3204xX16xX9xX88xX2xX8axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX18xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX18xX19xX3xX1exX1fxX39xX3axX18xX3xX19xX3exXbxX3xX41xX18xX19xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXaxX3xX126xXdxX55xXexX1xX9xXaxX61xX12exX12exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX13cxX12exX12exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1xX41xX3xXexX56xX4xX1xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xX5cx2e6axX3xa14ax42f9xX18xX1xX3x60f0xX1cxX18xX3xX41xX18xX19xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX3xX5fxX2xX61xXf4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX17xX55xX39xXaxX12xa8cexX1xX2fxXexX3xX14dxXdx57f7xX1fxX3xXexX21dxXdxX3xX5x9fcfxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX18xX19xX4dxX3xX25dxX1xX3exX3xX1bxX1xX41xX3xXexX56xX4xX1xX3xXcxX1x3014x768dxX18xX19xX3xXexX16x7614xX4xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xX7bxX9cxX3xa6a6xX1fx4c22xX18xX3xXcxX1xX9cxX18xX1xX3xX32xX84xX3xX18xX19xX1xX56xX3xX4xX2fxX18xX3xX14dxX33xX4dxX3xX4x9633xX18xX19xX3xX4xX1xXbcxX4xX4dxX3xX18xX19xX288xX289xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX32xX33xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX6xX18xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xX1fxX39xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1x478exX18xX3xXexX288xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX2a1xX18xX3xXexX288xX1cxX18xX19xX3xX2fxXdxX4dxX3xXex5354xX4xX1xX3xX4xX28fxX4xX3xXexX1xX6xX10cxX3xX19xXdxX6xX3xX41xX18xX19xX3xX1xX33xX3x8b34xX1fxad5fxX3xXbxX1xX4axX18xX19xX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXf4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX17xX55xX39xXaxX12xX0xXdxX10cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX55xXexX1xX12bxX3xX61xX12exX12exXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX12bxX3xX13cxX12exX12exXbxX131xX132xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX63xX63xXdxXf4xX14dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf4xX159xX18xX63xX18xX10xX126xX7xX63xX87xX2xX87xX2xX63xX2xX8axX168xX55xX8axX2xX13cxX8axX13cxX12exX168xXexa5ecxX3c2xX61xX61xX168xX5xX12exXf4xX17axXbxX19xX17dxX16xX9xX88xX13cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX18xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX18xX19xX3xX1exX1fxX39xX3axX18xX3xX19xX3exXbxX3xX41xX18xX19xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXaxX3xX126xXdxX55xXexX1xX9xXaxX61xX12exX12exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX13cxX12exX12exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX25dxX1xX3exX3xX1bxX1xX41xX3xXexX56xX4xX1xX3xXcxX1xX288xX289xX18xX19xX3xXexX16xX28fxX4xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xX7bxX9cxX3xX29fxX1fxX2a1xX18xX3xXcxX1xX9cxX18xX1xX3xX41xX18xX19xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX3xX5fxX2xX61xXf4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX17xX55xX39xXaxX12xX1bxX2fxX4xX3xX32x9575xX18xX19xX3xX4xX1xX30fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX14dxX6xX18xX3xX4xX1xX29xX3xX32xX21dxX17xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xX3xXexX30fxX4xX1xX3xX4xX28fxX4xX3xX14dxX2fxX10cxX3xX7xX2fxXexX3xX4xX1cxX3xX7x7768xX4dxX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX1cxX18xX3xX159xX56xX3xX32xX288x3188xX4xX3xXbxX1xX2a1xX18xX3xX4xX2bbxX18xX19xX4dxX3xXexX16xX28fxX4xX3xXexXdx865axXbxX3xX4xX1xX29xX3xX32xX21dxX17xX3xX4xX2bbxX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX1cxX18xX3xX159xX56xX4dxX3xX18xX1x6ad2xXexX3xX5xX9cxX3xX4xX2fxX4xX3x9b8exX1xX1fxX3xX4xX2bbxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdx5be4xXbxX4dxX3xX4xX2fxX4xX3xX55xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX584xXbxX3xX4xX3exX3xX32xX2bbxX18xX19xX3xX4xX2bbxX18xX19xX3xX18xX1xX2a1xX18xX4dxX3xX5xX6xX17xX3xX32xX33xX18xX19xX132xX3xXexX1xX6xX10cxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX1xX17xX21dxXexX3xX32xX33xX18xX19xX3xXexX1fxX39xX3axX18xX3xXexX16xX1fxX39xX84xX18xX3xX159x5ca4xX18xX3xX32xX33xX18xX19xX4dxX3xX577xX56xXbxX3xXexX1xX289xXdxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX584xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX51xXdxX3xXexX288xX51exX18xX19xX3xX5xXdxX3axX18xX3xX1exX1fxX6xX18xX3xX32xX533xX18xX3xX159x7901xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX32xX264xX3xX4xX3exX3xX18xX1x972cxX18xX19xX3xX14dxXdxX584xX18xX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX131xaec5xX3xX5x925exX3xX577xX56xXbxX3xXexX1xX289xXdx7062xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX17xX55xX39xXaxX12xX0xXdxX10cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX55xXexX1xX12bxX3xX61xX12exX12exXbxX131xX132xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX12bxX3xX8axX61xX12exXbxX131xX132xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX63xX63xXdxXf4xX14dxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXf4xX159xX18xX63xX18xX10xX126xX7xX63xX87xX2xX87xX2xX63xX2xX8axX168xX55xX8axX2xX13cxX8axX13cxX2xX88xXexX168xX61xX61xX88xX3c2xX5xX12exXf4xX17axXbxX19xX17dxX16xX9xX88xX61xX13cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX18xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX18xX19xX3xX1exX1fxX39xX3axX18xX3xX19xX3exXbxX3xX41xX18xX19xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXaxX3xX126xXdxX55xXexX1xX9xXaxX61xX12exX12exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX8axX61xX12exXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX2fxX18xX3xX14dxX33xX4dxX3xX4xX2bbxX18xX19xX3xX4xX1xXbcxX4xX4dxX3xX18xX19xX288xX289xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX32xX33xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX6xX18xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xX41xX18xX19xX3xX1xX33xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXf4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX17xX55xX39xXaxX12xXcxX21dxXdxX3xX5xX26cxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX18xX19xX4dxX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX4c4xX18xX19xX3xX4xX1xX30fxX3xXexX1xX288xX289xX18xX19xX3xXexX16xX28fxX4xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xX159xX9cxX3xXexX17xX9cxX18xX3xXexX1xX264xX3xX4xX2fxX18xX3xX14dxX33xX4dxX3xX4xX2bbxX18xX19xX3xX4xX1xXbcxX4xX4dxX3xX18xX19xX288xX289xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX32xX33xX18xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX6xX18xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xX32xXb5xX3xXexX16xX28fxX4xX3xXexXdxX533xXbxX3xX41xX18xX19xX3xX1xX33xX3xX2xX12exXf4xX87xX12exX12exXf4xX12exX12exX12exX3xX32xX4c4xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX2bbxX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXf4xX3xX221xX51xX3xXexXdxX84xX18xX3xX18xX9cxX39xX3xX7x822exX3xX32xX288xX51exX4xX3xX23xX24xX23xX24xX3xXexX29xX18xX1xX3xX4xX1xX1fxX39xX264xX18xX3xXex4d37xXdxX3xX104xX6xX18xX3xX1bxX1xX29xX3xX32xX21dxX17xX3xXbxX1xX4axX18xX19xX4dxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xX3xX32xX264xX3xX19xX634xXdxX3xX32xX533xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX1cxX18xX3xX159xX56xX3xXexX1fxX39xX533xX18xX3xX32xX2f6xX1fxX3xX4xX1xX51xX18xX19xX3xX55xX56xX4xX1xX3xX1bxX5bxX5cxX5dxX5exX5fxX2xX61xXf4xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e2bxX1fxXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7bxX1fxX3axX0xX63xXbxX12
Thanh Huê