Phong trào Hamas ra lệnh chấm dứt các cuộc tấn công ở Gaza
Ngày 3/4, báo al-Qud của Palestine cho biết các nhóm vũ trang ở Dải Gaza đã ra lệnh cho các tay súng của họ dừng tất cả các vụ phóng rocket vào các khu dân cư thuộc lãnh thổ Israel tiếp giáp với Dải Gaza .
52b2x64ecx9179xb169x73a6x78f4x693dx7b23x74bcxX7x73c0x53acxd30dxaae4xc014xd00axX5x5a2dxXaxa77fx848axX1xa225xbe29xa641xX3xXexc53ax982dxX15xX3x70d5xX6x90ddxX6xX7xX3xX1axX6xX3xX5xcdd1xX16xX1xX3xX4xX1xa4f7xX20xX3xc73dx5fa3xXexX3xX4xd4f0xX4xX3xX4xb24bx70a8xX4xX3xXexX2exX16xX3xX4x8c2cxX16xX17xX3x9c03xX3x7417xX6xd064xX6xX0x54c4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xX31xXaxX12x624axX17xX1bx52cbxX3x68c3xX4ex53ecx55d2xX3xadb8xX36xX15xX3xX6xX5x7c35xd287xX3axX31xX3xX4x73b8xX6xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX16xX10xX3xX4xX1xX15xX3xX6dxXdx5620xXexX3xX4xX36xX4xX3xX16xX1xa99fxX20xX3xb5cbxc4baxX3xXexX1axX6xX16xX17xX3xX47xX3xcc9fx956axXdxX3xX49xX6xX4bxX6xX3xb768xabacxX3xX1axX6xX3xX5xX28xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX36xX4xX3xXexX6xX66xX3xX7xc7ffxX16xX17xX3xX4xX79xX6xX3xX1xc373xX3xX31x942dxX16xX17xX3xXexX2exXexX3xX4xXa4xX3xX4xX36xX4xX3xX98x76c3xX3xXbxX1xX95xX16xX17xX3xX1axX15xX4x822cxX10xXexX3xX98xX1bxX15xX3xX4xX36xX4xX3xXebxX1xX3axX3xX31x5b0fxX16xX3xX4x936bxX3xXexX1xX3axX3bxX4xX3xX5xXadxX16xX1xX3xXexX1xa0cdxX3x72dexX7xX1axX6xX10xX5xX3xXexXdxX8cxXbxX3xX17xXdxX36xXbxX3xX98x9c98xXdxX3xXa3xXa4xXdxX3xX49xX6xX4bxX6xX3x645dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd068xX15xX31xX66xXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4exX4exXdxX12fxX6dxX6xX15xXexX1xX6xX16xX1xX1xX15xX6xX12fxX98xX16xX4exX16xX10x72d0xX7xX4exX2x6889xX2xX68xX4exX2x96e3xX16dxX31xX6ax96b2xX168xX171xX68xX171xa755xXexcd72x78b0xX2xX168xX5xX2xX12fxbdabxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX15xX3xX1exX6xX20xX6xX7xX3xX1axX6xX3xX5xX28xX16xX1xX3xX4xX1xX2exX20xX3xX31xX32xXexX3xX4xX36xX4xX3xX4xX3axX3bxX4xX3xXexX2exX16xX3xX4xX43xX16xX17xX3xX47xX3xX49xX6xX4bxX6xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX15xX31xX66xXaxX12xXcxX2exXexX3xX4xXa4xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xXdxX8cxX16xX3xX6dxXdxX16xX1xX3xXexX1xX3axX3bxX4xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX15xX3xX1exd7d8xXdxX3xX17xXdxX36xX15xX3xX1exX6xX20xX6xX7xX3xX98xX1bxX3xa6ffxXdxX1xX6xX31xX3xXacx87c7xX3axX3xXacxX100x71b3xX4xX3xX5xX28xX16xX1xX3xX4xX1xX2exX20xX3xX31xX32xXexX3xX4xX36xX4xX3xX98xXe0xX3xX17xXfcxX66xX3xX1axbf9exXdxX3xX1xX1bxX16xX17xX3xXacxd684xX20xX3xX31xXcdxX4xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX1bxX16xX17xX3xX1axX1bxX15xX3xX6dxXdxX247xX16xX3xX17xXdxX123xXdxX3xX49xX6xX4bxX6xX6bxX3xX4xX99xX16xX17xX3xX16xX1xX100xX3xX98xXdxX28xX4xX3xX7x951bxX3xX31xXe0xX16xX17xX3xX4xX1xX2exXexX3xX16xX10fxX3xXexX1axX15xX16xX17xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX3axX3bxX4xX3xX6dx61ebxX15xX3xX5xX15xX29axX16xX3xX47xX3xX31xXcdxX4xX3xX6dxXdxX247xX16xX3xX17xXdxX123xXdxX12fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX15xX31xX66xXaxX12xdaa5xX36xX4xX3xX4xX1xcdd3xX3xXexX1xb352xX3xXexX1axX247xX16xX3xXacxX100xX221xX4xX3xXacxX100xX6xX3xX1axX6xX3xX16xX1xc8fexX20xX3xXexX3axXfcxX16xX3xXexX1xX79xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1x9733xX6xX3xXexX1xX3ax7d91xX16xX3xX16xX17xXd0xX16xX17xX3xX6dxcd2axX16xX3xX7xX6xX3axX3xXebxX1xXdxX3x87faxXdxX3xX2c7xX2fexXbxX3xXacxXadxX3xXexX1axX3axX16xX17xX3xX17xXdxX6xX16xX3xXacxX1bxX20xX3xXbxX1xX36xX16xX3xX98xX123xXdxX3xX111xX7xX1axX6xX10xX5xX12fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX15xX31xX66xXaxX12xX2c7x8467xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX66xX6bxX3xX5xXadxX16xX1xX3xXacxX29axX15xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX15xX3xX1exX6xX20xX6xX7xX6bxX3xX43xX16xX17xX3xX111xX7xX20xX6xXdxX5xX3xX1exX6xX16xXdxX66xX10xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX6dxXdxX8cxXexX3xX7xX6xX3axX3xXexX3axb242xX16xX3xX5x75a9xX3xX6dxX352xX16xX17xX3xXbxX1xX36xXexX3xX6dxXdxb27cxX3axX3xXexd4eaxX16xX1xX3xX47xX3xX6dxXdxX247xX16xX3xX17xXdxX123xXdxX3xX49xX6xX4bxX6xX73xX111xX7xX1axX6xX10xX5xX6bxX3xX16xX1x732fxX16xX17xX3xX16xbc26xX3xX5xc7b9xX4xX3xX16xX1xX2e6xX20xX3xXacxX29axXexX3xXacxX100xX221xX4xX3xXexX1xX2f8xX6xX3xXexX1xX3axX2fexX16xX3xX98xX123xXdxX3xX111xX7xX1axX6xX10xX5xX3xXacxX6xX16xX17xX3xXexXdxX8cxX16xX3xXexX1axXdxX3abxX16xX3xXexX23exXexX12fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX15xX31xX66xXaxX12xXcxX1axXa4xX3xX5x835fxXdxX3xXbxX1xX2f8xX16xX17xX3xX98xX2exX16xX3xXexX42bxX3xX6xX5xX3xX111xX7xXexXdxc41exX5xX6xX5xX3xX4xX79xX6xX3xX13xX6xX5xX10xX7xXexXdxX16xX10xX3xX6bxX3xX43xX16xX17xX3xX111xX7xX20xX6xXdxX5xX3xX1exX6xX16xXdxX66xX10xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX6dxXdxX8cxXexX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX2f8xX6xX3xXexX1xX3axX2fexX16xX3xX16xX17xXd0xX16xX17xX3xX6dxX308xX16xX3xX98xX1bxX3xX98xXdxX28xX4xX3xX31xd0c9xX3xX6dxX2f8xX3xX5xX28xX16xX1xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xXexX2f8xX6xX3xXa3xXa4xXdxX3xX49xX6xX4bxX6xX3xXacxX6xX16xX17xX3xX4xX95xX3xXexXdxX8cxX16xX3xXexX1axXdxX3abxX16xX12fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX15xX31xX66xXaxX12x8c70xX16xX17xX3xX111xX7xX20xX6xXdxX5xX3xX1exX6xX16xXdxX66xX10xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX1xX6xX66xX3xX74xX6xXexX6xX1axX6bxX3xX313xXdxX3xX2c7xX2fexXbxX3xX98xX1bxX3x8563xXdxX247xX16xX3xX1xX221xXbxX3xX442xX3axX23exX4xX3xXacxX6xX16xX17xX3xX1xX3d3xX3xXexX1axX221xX3xX442xX3axX36xX3xXexX1axX3afxX16xX1xX3xXacxX1bxX20xX3xXbxX1xX36xX16xX12fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fxX15xX31xX66xXaxX12xX313xXdxX3xX2c7xX2fexXbxX3xX1xXdxX28xX16xX3xXacxX6xX16xX17xX3xXacxX32xX16xX17xX3xX1axX6xX3xX5xX1bxX20xX3xXexX1axX3axX16xX17xX3xX17xXdxX6xX16xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX3axX3bxX4xX3xXacxX1bxX20xX3xXbxX1xX36xX16xX6bxX3xX31xX15xX3xXebxX1xX43xX16xX17xX3xX4xX95xX3xX20xX23exXdxX3xX5xXdxX247xX16xX3xX1xX28xX3xXexX1axX3d6xX4xX3xXexXdxX8cxXbxX3xX17xXdxX3cexX6xX3xX111xX7xX1axX6xX10xX5xX3xX98xX1bxX3xX1exX6xX20xX6xX7xX12fxX4exX12fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xX3axXexX1xX15xX1axXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXcxXcxa9d1xa03bxX63xX0xX4exXbxX12
Theo TTXVN