Lập kỷ lục mới, giá xăng RON95-III vượt ngưỡng 30.600 đồng/lít
(Baothanhhoa.vn) - Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 23/5 sau khi áp dụng quỹ bình ổn.
c76fxd245xf03exd332x11881xd69fxfcadx140b1x12b81xX7xca61x14407xdd5fxd938xd94ex12016xX5xf321xXaxd9dfx11e40x1182axXbxX3xf4eex100c9xX3xX5x128ddxX4xX3x13903xf661xXdx14016xX3xf4efxXdx1094cxX3xebd1xd4ccxf43axX23xX3xcd6ex11556x13f4dxf6a3x14261xdd7cx122b8xX32xX32xX3x140f0x104c8xdc16xXexX3xX29xX23xX37x11e94xX29xX23xX3x13fb0xdeacx13f3bxd557xX43xX43xX3xd512x1344dxX29xX23x1040dxX5x134d2xXexX0xX4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ff7xe247x10d28xeb67xXaxX12xX0xXdxX1exX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX31xXbxX1xX62xXexX62xX3xX63xXexX1x13704xX1exd91fxX3xXdx1166axX10xX29xXexX10xd5e8xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXax10c62xXdxX63xXexX1x134ddxX3x12d99xX45xX43xXbxX27xe250xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX99xX3xX30xX43xX45xXbxX27xXa0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xX3xX5xX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX21xX3xX23xXdxX25xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX32xX32xX32xX3xX36xX37xX38xXexX3xX29xX23xX37xX3exX29xX23xX3xX42xX43xX44xX45xX43xX43xX3xX49xX4axX29xX23xX3xX1exf9b0xXdxX3xX5xX4fxXexX3xX1x14303xX29xX1xX3xfda0xX29xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX44xX82xX6xX62xXexX1xX6xX29xX1xX1xX62xX6xX44xX36xX29xX4dxX29xX10xX94xX7xX4dxdb2bxX125xX125xX2xX4dxX2xX9bxX9bxX63xX2xX2xX30xX2xX45xX125xX2xXexX42xX2fxX2fxX43xX5xX2xX44x11f55xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX18xX3xX5xX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX21xX3xX23xXdxX25xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX32xX32xX32xX3xX36xX37xX38xXexX3xX29xX23xX37xX3exX29xX23xX3xX42xX43xX44xX45xX43xX43xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexXaxX3xX94xXdxX63xXexX1xX9xXaxX9bxX45xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX30xX43xX45xXaxX3xX63xX6xXexX6xX31xXbxX1xX62xXexX62xX31xX62xX8axXdxX23xXdxX29xX6xX5xX31xX7xX8axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX99xX4dxX4dxX4xX63xX29xXdxX1exX23xX44xX36xXdxX10xXexX29xX6xX1exXbxX5xX80xX7xX44xX36xX29xX4dxXexX45xX125xX43xX4dxX80xXbxX5xX62xX6xX63xX10xX63xX4dxX27xX82xX1xX80xX29xX80xX10xX4dxX125xX43xX125xX125xfc76xX43xX30xX1f1xX125xX43xX4dxX36xX29xXbxX1f1xX27xX6xX29xX23xX29xX10xX94xX125xX44xX13dxXbxX23xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX62xX29xXaxX12x1179fxcf95xXexX3xXexX8axX62xX29xX23xX3xX29xX1xec8exX29xX23xX3xX4x1347bxX6xX3xX1x10b62xX29xX23xX3xX4xc9f7xX6xX3xea77xX10xXexX8axX62xX5xXdxX1exX10xX27xX3xX4xX1xX80xf7c9xX29xX3xX82x10a2axX3xX29xXdx14751xX1exX3xX64x11627xXexX3xX23xXdxX25xX3xX1exX1fxXdxX44xX3x129b7xfaedxX29xX1xX99xX3xX241x13987xX4dxX26exXdxX10xXexX29xX6xX1exec17x116e5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11465xX10xX6xX63xXaxX12xd604xXdxX25xX3xX4xX25xX4xX3xX1exc7faxXexX3xX1xX239xX29xX23xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX63xd575xX80xX3xXexX8axX62xX29xX23xX3xX29xX37xX1fxX4xX3xXexXdxX25bxXbxX3xXexX1bxX4xX3xXexX28xX29xX23xX3xXexX8axX62xX29xX23xX3xX17x142aexX3xX49xXdxfdadxX80xX3xX1xX239xX29xX1xX3xX29xX23xX239xX64xX3xX125xX42xX4dxX30xX3xX7xX6xX80xX3xX17xX1xXdxX3xX25xXbxX3xX63xX1bxX29xX23xX3xfa76xX80xd6bcxX3xX82xXfdxX29xX1xX3x11cbaxX29xX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX12xXcxX1xX10xX62xX3xX2eexX80xX64xX25bxXexX3xX49xX253xX29xX1xX3xX4xX23exX6xX3xX5xXdxX257xX29xX3xX82xX225xX21xX3xXexe8e7xX3xX2xX30xX3xX23xXdxf5aexX21xX3xX1exX297xXexX3xX1xX239xX29xX23xX3xX27xX28xX29xX23xX3xfe09xX30xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX125xX3xXexX28xX29xX23xX3xX45xX9bx13e8exX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX3xX7xX62xX3xX36xX1fxXdxX3xX23xXdxX25xX3xX1xXdx12857xX29xX3xX1xX239xX29xX1xX3xX5xX257xX29xX3xX1exeddexX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX5xX239xX3xX125xX2fxX44xX45xX42xX42xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexXa0xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX32xX32xX32xX3xXexX28xX29xX23xX3xX45xX45xX2fxX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX21xX3xX4xX6xX62xX3xX29xX1x12fd0xXexX3xX5xX239xX3xX42xX43xX44xX45xX30xX9bxX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX12xXcxX80xX64xX3xX36xX14xX64xX21xX3xX1exX297xXexX3xX1xX239xX29xX23xX3xX63xX2a5xX80xX3xX63xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX43xX44xX43xX30xc88cxX3xX23xXdxX101xX1exX3xX2xX44xX43xX2fxX9bxX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX21xX3xX23xXdxX25xX3xX1exX1fxXdxX3xX5xX239xX3xX125xX30xX44xX30xX30xX42xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX44xX3x11c2axX2a5xX80xX3xX1x11779xX6xX3xX23xXdxX101xX1exX3xX9bxX45xX42xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX21xX3xX23xXdxX25xX3xXexX8axX2a5xX29xX3xX5xX239xX3xX125xX355xX44xX355xX43xX30xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX44xX3xX85xf9a5xX29xX3xX63xX2a5xX80xX3xX1exX6x11f46x10084xXexX3xX2xdb11xX43xX85xX409xXcxX3xX42xX44xX30xX409xX3xX23xXdxX101xX1exX3xX2fxX45xX125xX3xX49xX4axX29xX23xX21xX3xX5x10bfexXdxX3xX36xX2ccxX3xX1exX37axX4xX3xX125xX43xX44xX30xX2fxX483xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX17xX23xX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX12xXcx10673xXdxX3xX2eexX80xX64xX25bxXexX3xX49xX253xX29xX1xX3xX29xX239xX64xX21xX3xX5xXdxX257xX29xX3xX82xX225xX3xX85x13ed0xX29xX23xX3xXcxX1xX37xfc16xX29xX23xX31xXcxX239xXdxX3xX4xX1xX4fxX29xX1xX3xX2eexX80xX64xX25bxXexX3xX49xX253xX29xX1xX3xXexX8axX4fxX4xX1xX3xX5xX14xXbxX3xX27xX28xX29xX23xX3xX345xX30xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX125xX3xX36xX239xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX3xX5xX239xX3xX43xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX21xX3xX7xX62xX29xX23xX3xX63xX2a5xX80xX3xX63xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX36xX239xX3xX63xX2a5xX80xX3xX1xX441xX6xX3xXexX8axX4fxX4xX1xX3xX5xX14xXbxX3xX42xX43xX43xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX21xX3xX63xX2a5xX80xX3xX1exX6xX47exX47fxXexX3xX5xX239xX3xX355xX43xX43xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX17xX23xX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX12xf24bxX3xX4xX1xXdxX2ccxX80xX3xX29xX23xX37xX38xX4xX3xX5xX4cdxXdxX21xX3xX5xXdxX257xX29xX3xX82xX225xX3xX2eexX80xX64xX25bxXexX3xX49xX253xX29xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX235xX3xX63xX1bxX29xX23xX3xX2eexX80xX2f0xX3xX61xX2dxX28exX3xX36xX1fxXdxX3xX27xX28xX29xX23xX3xX345xX30xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX125xX3xc892xX3xX1exX37axX4xX3xX2xX43xX43xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX21xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX2cxX62xX29xX2fxX30xX3xX5xX239xX3xX42xX43xX43xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX21xX3xX4xX475xX29xX3xX5xX4cdxXdxX3xX4xX25xX4xX3xX1exX297xXexX3xX1xX239xX29xX23xX3xX63xX2a5xX80xX3xX17xX1xX4e9xX29xX23xX3xX4xX1xXdxX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX12xc8bexX4cdxXdxX3xX63xXdxX36dxX29xX3xX241xX10xXexX8axX62xX5xXdxX1exX10xX27xX3xX4xX1xX62xX3xX82xXdxX25bxXexX3xXexX4fxX29xX1xX3xX49xX25bxX29xX3xXexX1xX334xXdxX3xX49xXdxf620xX1exX3xX49xXdxX2ccxX80xX3xX4xX1xcefbxX29xX1xX3xX23xXdxX25xX21xX3xX2eexX80xX2f0xX3xX82xXfdxX29xX1xX3xX2f7xX29xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX63xX2a5xX80xX3xX267xX61xX2dxX28exX278xX3xXexX4cdxXdxX3xX63xX62xX6xX29xX1xX3xX29xX23xX1xXdxX36dxXbxX3x104ffxX1exX3xX267xX31xX278xX3xX2xX30xX3xXexX18xX3xX49xX4axX29xX23xX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX12xX13xX2a5xX29xX3xX23xX2a5xX29xX3xX49xX6bfxX64xX3xX29xX1xX3bdxXexX21xX3xX29xX23xX239xX64xX3xX2xX2xX4dxX30xX21xX3xX7xX6xX80xX3xX17xX1xXdxX3xXexX8axX4fxX4xX1xX3xX5xX14xXbxX3xX36xX239xX3xX7xX235xX3xX63xX1bxX29xX23xX3xX2eexX80xX2f0xX3xX82xXfdxX29xX1xX3xX2f7xX29xX21xX3xX63xX80xX64xX3xX29xX1xX3bdxXexX3xX1exX297xXexX3xX1xX239xX29xX23xX3xX63xX2a5xX80xX3xX1exX6xX47exX47fxXexX3xX23xXdxX230xX3xX2f7xX29xX3xX49xX253xX29xX1xX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX12xXcxX8axX62xX29xX23xX3xX17xX1xXdxX3xX49x10eb7xX21xX3xX4xX25xX4xX3xX1exX297xXexX3xX1xX239xX29xX23xX3xX17xX1xX25xX4xX3xX29xX1xX37xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX345xX30xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX125xX3xXexX28xX29xX23xX3xX2xX44xX355xX2fxX2xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexXa0xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX2cxX2dxX2exX2fxX30xX31xX32xX32xX32xX3xXexX28xX29xX23xX3xX2xX44xX30xX30xX355xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX44xX3xX85xX49exX29xX23xX3xX49xX775xX21xX3xX1exX297xXexX3xX1xX239xX29xX23xX3xX63xX2a5xX80xX3xX63xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX43xX44xX43xX30xX409xX3xXexX28xX29xX23xX3xX2xX44xX2xX125xX43xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexXa0xX3xX63xX2a5xX80xX3xX1xX441xX6xX3xXexX28xX29xX23xX3xX2xX44xX42xX355xX43xX3xX49xX4axX29xX23xX4dxX5xX4fxXexX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX12xXcxX1xX10xX62xX3xX2exX23xX1xX253xX3xX49xX253xX29xX1xX3xX2fxX30xX4dxX2exX653xX31xX85xX241xX3xX7xX235xX6xX3xX49xX2f7xXdxX21xX3xX82xX2f7xX3xX7xX80xX29xX23xX3xX1exX225xXexX3xX7x12264xX3xX49xXdxX2ccxX80xX3xX4xX23exX6xX3xX2exX23xX1xX253xX3xX49xX253xX29xX1xX3xX483xX42xX4dxX125xX43xX2xX355xX3xX36xX2ccxX3xX17xXdxX29xX1xX3xX63xX62xX6xX29xX1xX3xX27xX28xX29xX23xX21xX3xX63xX2a5xX80xX3xX7x13552xX3xX4xX775xX3xX1xXdxX36dxX80xX3xX5x122b3xX4xX3xXexX32dxX3xX29xX23xX239xX64xX3xX125xX4dxX2xX4dxX125xX43xX125xX125xX21xX3xX23xXdxX25xX3xX27xX28xX29xX23xX3xX63xX2a5xX80xX3xX49xX37xX38xX4xX3xX49xXdxX2ccxX80xX3xX4xX1xX68axX29xX1xX3xX1exXf5xXdxX3xXexX1xX25xX29xX23xX3xX42xX3xX5xX2a5xX29xX3xX36xX239xX62xX3xX4xX25xX4xX3xX29xX23xX239xX64xX99xX3xX2xX21xX3xX2xX2xX3xX36xX239xX3xX29xX23xX239xX64xX3xX125xX2xX3xX1x144a7xX29xX23xX3xXexX1xX25xX29xX23xX3xX267xXexX37axX4xX3xX5xX239xX3xX2xX43xX3xX29xX23xX239xX64xX3xX1exX225xXexX3xX5xX2a5xX29xX21xX3xXexX1xX6xX64xX3xX36xXfdxX3xX2xX30xX3xX29xX23xX239xX64xX3xX1exX225xXexX3xX5xX2a5xX29xX278xX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX12xX2exX25bxX80xX3xXexX8axX49exX29xX23xX3xX36xX239xX62xX3xX29xX23xX239xX64xX3xX29xX23xX1xX68axX21xX3xX29xX23xX239xX64xX3xX5x12a2cxX3xXexX1xXfdxX3xX49xX37xX38xX4xX3xX5xX49exXdxX3xX7xX6xX29xX23xX3xX29xX23xX239xX64xX3xX5xX239xX1exX3xX36xXdxX36dxX4xX3xXexXdxX25bxXbxX3xXexX1xX10xX62xX3xX7xX6xX80xX3xX29xX23xX239xX64xX3xX29xX23xX1xX68axXa0xX3xX29xX25bxX80xX3xXexX8axX49exX29xX23xX3xX36xX239xX62xX3xX63xX253xXbxX3xX29xX23xX1xX68axX3xXcxX25bxXexX3xX2exX23xX80xX64xX257xX29xX3xX49xX25xX29xX3xXexX1xXfdxX3xX49xX37xX38xX4xX3xX5xX49exXdxX3xX7xX6xX29xX23xX3xX17xX2c8xX3xX49xXdxX2ccxX80xX3xX4xX1xX68axX29xX1xX3xXexXdxX25bxXbxX3xXexX1xX10xX62xX44xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX62xX63xX64xXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX31xX6xX5xXdxX23xX29xX99xX3xX8axXdxX23xX1xXexXa0xXaxX12xX0xX7xXexX8axX62xX29xX23xX12xX267xX26exXdxX10xXexX29xX6xX1exX277xX278xX0xX4dxX7xXexX8axX62xX29xX23xX12xX0xX4dxXbxX12