Triển khai Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) năm 2021 trên địa bàn tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 08- KH/BTCTW ngày 25-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa triển khai Kế hoạch số 08- KH/BTGTU ngày 6-4-2021 về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh năm 2021.
95a2xfa4bx113eexfa65x1228bxe01bx110f9xb7d8x11595xX7x124fexff12x1097bxe9a2xb09bxb2ffxX5xea0cxXaxX3xX7xXex10bd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xb8eaxXex9cb7xX6xX5xXdx11302xb5f3xb90fxX3xcac1xfdd7xX7xXexXdx11a9cxX15xa882xXax11b9dxX0xX7xXexde0fxa0b1xX23xX22xX2fxXcxX33xXdxf8ffxX23xX3x10414xX1xX6xXdxX3xec19xe00exX3xX1xX34xdfe4xX4xX1xX3xXexde82xX3xX4xX1x98a0xX4xX3xb77bxXdxa01exXdxX3x115bcxc133xX34xX3xX4xX1x11e15xX3xb74dx102acxX3xX1cxeb87xX15xX3xef79xb0d7xX23xX22xX3xefe1xX56xX23xX22xX3xf5fcx11effxX6xX23xX22xX3xXex11dfexX23xX3x10498xbf8bxX6xX3xX5xXdxX62xX73xX3xX61xb3a8xX23xX22xc048xX3xX23xb440xX73xX3xc1e0x101e8xX8fxX2xX3xXexX33xX79xX23xX3x96c0xf118xX6xX3xX59xX86xX23xX3xXexb01axX23xX1xX0x11aa2xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xXa6xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe76bxX10xX6xX68xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX69xX4xX3xX1xXdxe196xX23xX3xX43xX44xX3xX1xX34xX48xX4xX1xX3xX7x1011exX3xX90xeaa9xX1exX3xX43xXbexXa6xX7cxXcxf3d0xXcxfd4exX3xX23xX22xX86xX15xX3xX8fx11cc6xX1exab51xX1exX8fxX90xX8fxX2xX3xX4xee06xX6xX3xX7cxX6xX23xX3xXcxX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3x9f75xa7d0xX23xX22xX3xX61xX62xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX54xXdxX56xXdxX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX3xXexX34xX86xX23xX3xc6fdxX27xXf5xX4xX3xX61xX62xX3xX1cxX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX56xX23xX22xX3xX72xX54xXdxX56xXdxX3xX7cxX7dxX6xX3xX5xXdxX62xX73xX3xX61xX86xX23xX22xX89xX3xX5xf2e6xX23xX3xXexX1xX51xX3xcc69x10fbfxX3x9d5fxX3xX23xX8cxX73xX3xX8fxX90xX8fxX2xaee7xX3xX7cxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX79xX23xX3xX22xXdxX5axX34xX3xXcxXa2xX23xX1xX3xX114xX15xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXbexe2e1xX6xX3xX61xfb39xX6xX3xXexX33xXdxX3bxX23xX3xX3exX1xX6xXdxX3xX43xX44xX3xX1xX34xX48xX4xX1xX3xX7xXf5xX3xX90xXf8xX1exX3xX43xXbexXa6xX7cxXcxX54xXcxdb95xX3xX23xX22xX86xX15xX3x10022xX1ex11a79xX1exX8fxX90xX8fxX2xX3xX61xX62xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX54xXdxX56xXdxX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX1cxX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX56xX23xX22xX3xX72xX73xX6xX23xX22xX3xXexX79xX23xX3xX7cxX7dxX6xX3xX5xXdxX62xX73xX3xX61xX86xX23xX22xX89xX3xXexX33xX79xX23xX3xX99xX9axX6xX3xX59xX86xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX23xX8cxX73xX3xX8fxX90xX8fxX2x115d4xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXexX1xX27xX73xX59xX3xXdxX100xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxeef9xXdxX68xXexX1xX24xX3xX1dbxX1ddxX90xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX10cxX10axd794xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxXa6xXa6xXdxX240xX59xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX240xX61xX23xXa6xX23xX10xX288xX7xXa6xX8fxX2xX2xX10axXa6xX2xX90xX10axX68xX10cxX2xX90xX10axX2a0xX10axX1ddxXexX8fxX90xX10axX8fxX5xX8fxX1exX27xX23xX23xX6xX73xX10xX68xX240xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX33xXdxX3bxX23xX3xX3exX1xX6xXdxX3xX43xX44xX3xX1xX34xX48xX4xX1xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX54xXdxX56xXdxX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX1cxX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX56xX23xX22xX3xX72xX73xX6xX23xX22xX3xXexX79xX23xX3xX7cxX7dxX6xX3xX5xXdxX62xX73xX3xX61xX86xX23xX22xX89xX3xX23xX8cxX73xX3xX8fxX90xX8fxX2xX3xXexX33xX79xX23xX3xX99xX9axX6xX3xX59xX86xX23xX3xXexXa2xX23xX1xXaxX3xX288xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1dbxX1ddxX90xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX10cxX10axX2a0xXaxX3xXa6xX2fxX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX54xXdxX56xXdxX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX3xX61xX62xX3xX1cxX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX56xX23xX22xX3xX72xX73xX6xX23xX22xX3xXexX79xX23xX3xX7cxX7dxX6xX3xX5xXdxX62xX73xX3xX61xX86xX23xX22xX89xX3xXexX33xX79xX23xX3xX99xX9axX6xX3xX59xX86xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX23xX8cxX73xX3xX8fxX90xX8fxX2xX3xX68xX34xX3xX7cxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX79xX23xX3xX22xXdxX5axX34xX3xXcxXa2xX23xX1xX3xX114xX15xX18bxX3xX7cxX6xX23xX3xXcxX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xXcxXa2xX23xX1xX3xX114xX15xX18bxX3x1269ax1244exX3xXcxX1xf7dexX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX61xX86xX3xXcxX33xX27xX15xX62xX23xX3xXexX1xX430xX23xX22xX18bxX3xXbexecbaxXdxX3xa12fxX1xX86xX3xX59xX5axX34xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX99xcc56xX23xX22xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX240xX3xX54xXdxX56xXdxX3xX99xX129xf3aaxX4xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX99xX3bxX3xXexX27xX15xX3bxX23xX3xX4xX1xde51xX23xX3xX61xX86xX3xXexX33xX6xX34xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX5axX4xX3xXexX5axX4xX3xX22xXdxX56xX3xX72xX23xX1xX1abxX73xX3xXexX5axX4xX3xX22xXdxX56xX89xX18bxX3xXexX5axX4xX3xXbxX1x10f0fxX73xX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX3xX1cxX27xc8b6xXexX3xX7x11367xX4xX3xX61xXdxX44xXexX3xX61xX62xX3xX1cxX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX56xX23xX22xX3xXexX33xX79xX23xX3xX4xX5axX4xX3xX73xefbcxXexX24xX3xX4xX1xX5fxX23xX1xX3xXexX33xX9axX18bxX3xXexX129xX3xXexX129xX42cxX23xX22xX18bxX3xX99xX48xX34xX3xX99xX51xX4xX18bxX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX61xX86xX3xX4xX5axX23xX3xX59xX44axX18bxX3xXexX1xX27xX44axX4xX3xX4xX5axX4xX3xX5xd06fxX23xX1xX3xX61xX69xX4xX3xX4xX430xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX181xX3xX4xX5axX23xX3xX59xX44axX18bxX3xXexX27xX15xX79xX23xX3xX22xXdxX5axX34xX18bxX3xX3exXdxX3bxX73xX3xXexX33xX6xX18bxX3xX68xX65xX23xX3xX61xe82fxX23xX18bxX3xX99xXf5xXdxX3xX23xX22xX34xX48xXdxX18bxX3xXbxX1x11134xX23xX22xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xXexX1xX6xX73xX3xX23xX1xfef8xX23xX22xbcadxX3xX61xb185xXdxX3xX23xX1xaf3cxX23xX22xX3xXexX33xX485xX23xX22xX3xXexX65xX73xX24xX3xX72xX2xX89xX3xX17exX62xX3xX4xX430xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX1xX485xX4xX3xXexX568xXbxX18bxX3xXbxX1xX4dxX3xX59xXdxX44xX23xX18bxX3xX14bxX27xX5axX23xX3xXexX33xXdxXe8xXexX3xX61xX86xX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxXe8xX23xX3xX44dxX22xX1xX9axX3xX14bxX27xX15xX44xXexX3xX6dxX48xXdxX3xX1xX44axXdxX3xX99xX48xXdxX3xX59xXdxX3bxX27xX3xXexX34xX86xX23xX3xX14bxX27xXf5xX4xX3xX5xX177xX23xX3xXexX1xX51xX3xe4b7xX17fxX17fxX17fxX3xX4xX114xX6xX3xX6dxX56xX23xX22xX18bxX3xX99xX129xX6xX3xX44dxX22xX1xX9axX3xX14bxX27xX15xX44xXexX3xX61xX86xX34xX3xX4xX27xX44axX4xX3xX7xXf5xX23xX22xX240xX3xX72xX8fxX89xX3xX100xX430xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX4xX1xX27xX4b6xX23xX3xX59xX9axX18bxX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX59xX177xX27xX3xX4xec38xX3xX99xX48xXdxX3xX59xXdxX3bxX27xX3x10e27xX27xXf5xX4xX3xX1xX44axXdxX3xX3exX1xX1abxX6xX3xX615xX17exX3xX61xX86xX3xX59xX177xX27xX3xX4xX666xX3xX99xX48xXdxX3xX59xXdxX3bxX27xX3xXbexX6dxX44dx120f1xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX4c3xXbxX3xX23xX1xXdxXe8xX73xX3xX3exef63xX3xX8fxX90xX8fxX2xX1exX8fxX90xX8fxX1dbxX18bxX3xX3exXdxXe8xX23xX3xXexX34xX86xX23xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX59xX44axX3xX73xX5axX15xX3xX23xX1xX86xX3xX23xX129xX590xX4xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX4c3xXbxX240xX3xX72xX10cxX89xX3xX17exXdxXe8xX4xX3xX4x1026cxX3xXexX1xX3bxX3xX1xX1abxX6xX3xX44dxX22xX1xX9axX3xX14bxX27xX15xX44xXexX3xX6dxX48xXdxX3xX1xX44axXdxX3xX99xX48xXdxX3xX59xXdxX3bxX27xX3xXexX34xX86xX23xX3xX14bxX27xXf5xX4xX3xX5xX177xX23xX3xXexX1xX51xX3xX615xX17fxX17fxX17fxX3xX4xX114xX6xX3xX6dxX56xX23xX22xX18bxX3xX44dxX22xX1xX9axX3xX14bxX27xX15xX44xXexX3xX7xXf5xX3xX10axXf8xX3xX181xX3xX44dxX671xXa6xXcxX102xX3xX23xX22xX86xX15xX3xX90xXf8xXa6xX10axXa6xX8fxX90xX8fxX90xX3xX4xX114xX6xX3xX7cxX44axX3xX100xX1xX5fxX23xX1xX3xXexX33xX9axX18bxX3xX44dxX22xX1xX9axX3xX14bxX27xX15xX44xXexX3xX6dxX48xXdxX3xX1xX44axXdxX3xX6dxX56xX23xX22xX3xX59xX44axX3xXexXa2xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXbexX1abxX6xX3xX5xX177xX23xX3xXexX1xX51xX3xX615xX17fxX615xX3xX61xX86xX3xX23xX22xX1xX9axX3xX14bxX27xX15xX44xXexX3xX99xX48xXdxX3xX1xX44axXdxX3xX99xX56xX23xX22xX3xX59xX44axX3xX4xX5axX4xX3xX4xX4c3xXbxX3xX23xX1xXdxXe8xX73xX3xX3exX6a9xX3xX8fxX90xX8fxX90xX1exX8fxX90xX8fxX10axX2dxX3xXex99f4xX23xX1xX3xX1xX7ddxX23xX1xX18bxX3xX3exX44xXexX3xX14bxX27xX56xX3xX1cxX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX1xX129xX12axX23xX22xX3xXexX33xX7ddxX23xX1xX18bxX3xX3exX44xX3xX1xX34xX48xX4xX1xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX33xXdxX3bxX23xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX44xX3xX1exX3xX1cxfc2bxX3xX1xX44axXdxX3xX4xX114xX6xX3xXexXa2xX23xX1xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX10axX3xX23xX8cxX73xX3xX8fxX90xX8fxX2xX1exX8fxX90xX8fxX10axX3xX61xX86xX3xX100xX1xXdxX44xX23xX3xX5xX129xX46fxX4xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX33xXdxX3bxX23xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX44xX3xX1exX3xX1cxX829xX3xX1xX44axXdxX3xX4xX114xX6xX3xX99xX4c3xXexX3xX23xX129xX590xX4xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX2xX90xX3xX23xX8cxX73xX3xX8fxX90xX8fxX2xX1exX8fxX90xX10cxX90xX18bxX3xXexX177xX73xX3xX23xX1xX7ddxX23xX3xX99xX44xX23xX3xX8fxX90xX1ddxX10axX3xXexX1xX10xX34xX3xX99xX9axX23xX1xX3xX1xX129xX590xX23xX22xX3xX3exX1xX12axXdxX3xX68xX568xX15xX3xX3exX1xX5axXexX3xX61xX485xX23xX22xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX33xXdxX3bxX23xX3xX99xX4c3xXexX3xX23xX129xX590xX4xX3xXbxX1xX45bxX23xX3xX61xXdxX23xX1xX18bxX3xX1xX48xX23xX1xX3xXbxX1xX7dxX4xX240xX3xX72xX1ddxX89xX3xXcxXdxX44xXbxX3xXexX6ebxX4xX3xX59xX56xX34xX3xX61xXe8xX3xX23xX62xX23xX3xXexX56xX23xX22xX3xXexX129xX3xXexX129xX42cxX23xX22xX3xX4xX114xX6xX3xX6dxX56xX23xX22xX2dxX3xX99xX4c3xX27xX3xXexX33xX6xX23xX1xX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3x9f31xX68xXdx110adxX23xX3xX59xXdxX44xX23xX3xX1xX579xX6xX3xX59xX7ddxX23xX1x9b77xX2dxX3xXbxX1xX56xX23xX3xX59xX5axX4xX3xX4xX5axX4xX3xX14bxX27xX6xX23xX3xX99xXdxX3bxX73xX3xX7xX6xXdxX3xXexX33xX5axXdxX18bxX3xX5xX27xX568xX23xX3xX99xXdxXe8xX27xX3xX1cxX27xX15xX79xX23xX3xXexX48xX4xX3xX4xX114xX6xX3xX4xX5axX4xX3xXexX1xX44xX3xX5xX69xX4xX3xXexX1xc4c5xX3xX99xX9axX4xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX33xe54dxX3xX3exX1xXf5xXdxX3xX99xX48xXdxX3xX99xX34xX86xX23xX3xX3exX44xXexX3xX68xX65xX23xX3xXexX44axX4xX18bxX3xX1xX48xX3xXexX1xX4c3xXbxX3xX61xX6xXdxX3xXexX33xX579xX3xX5xX829xX23xX1xX3xX99xX48xX34xX3xX4xX114xX6xX3xX6dxX56xX23xX22xX3xX99xXf5xXdxX3xX61xX590xXdxX3xX61xXdxXe8xX4xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX33xXdxX3bxX23xX3xX99xX4c3xXexX3xX23xX129xX590xX4xX3xX61xX86xX3xX1xX44axXdxX3xX23xX1xX568xXbxX3xX14bxX27xXf5xX4xX3xXexX44xX3xX4xX114xX6xX3xX17exXdxXe8xXexX3xX44dxX6xX73xX240xX3xX72xX10axX89xX3xX615xX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX56xX23xX22xX3xX61xX62xX3xX99xX48xX34xX3xX99xX51xX4xX3xX61xX86xX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxXe8xX23xX3xX4xX5axX4xX3xX14bxX27xX15xX3xX99xX9axX23xX1xX3xX61xX62xX3xX23xX79xX27xX3xX22xX129xX12axX23xX22xX3xX4xX114xX6xX3xX4xX5axX23xX3xX59xX44axX18bxX3xX99xX56xX23xX22xX3xX61xXdxX79xX23xX3xX22xX4c7xX23xX3xX61xX590xXdxX3xXexX1xX69xX4xX3xX1xXdxXe8xX23xX3xX100xX1xXa2xX3xXexX1xX9axX3xX7xXf5xX3xX90xX10axX1exX100xXcxXa6xXcxX102xX3xX4xX114xX6xX3xX7cxX44axX3xX100xX1xX5fxX23xX1xX3xXexX33xX9axX3xX61xX62xX3xX99xX4b6xX15xX3xX73xX48xX23xX1xX3xX1xX485xX4xX3xXexX568xXbxX3xX61xX86xX3xX5xX86xX73xX3xXexX1xX10xX34xX3xXexX129xX3xXexX129xX42cxX23xX22xX18bxX3xX99xX48xX34xX3xX99xX51xX4xX18bxX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xX4xX5axX4xX1xX3xXbexX45bxX3xX100xX1xX5fxX3x11f25xXdxX23xX1xX2dxX3xX4xX430xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX579xX23xX22xX18bxX3xX4xX1xXf5xX23xX22xX3xXexX1xX6xX73xX3xX23xX1xX58axX23xX22xX18bxX3xX5xX829xX23xX22xX3xXbxX1xX5fxX18bxX3xXexXdxX79xX27xX3xX4xX69xX4xX18bxX3xX4xX1xX48xX15xX3xX4xX1xX51xX4xX18bxX3xX4xX1xX48xX15xX3xX14bxX27xX15xX62xX23xX18bxX3xX93cxX5xX46fxXdxX3xX5fxX4xX1xX3xX23xX1xX1abxX73xX94fxX240xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX54xXdxX56xXdxX3xX4xX58axX23xX22xX3xX68xX86xX23xX1xX3xX99xX3bxX3xXexX33xX6xX34xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX12axX3xX14bxX27xX6xX23xX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX3xX61xX86xX3xX59xX6xX23xX3xXexX27xX15xX79xX23xX3xX22xXdxX5axX34xX18bxX3xX59xX6xX23xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX4xX4c3xXbxX3xX114xX15xX3xXexXdxX79xX27xX3xX59xXdxX3bxX27xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX27xX15xX79xX23xX3xXexX33xX27xX15xX62xX23xX3xX61xX62xX3xX4xX430xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX1cxX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX56xX23xX22xX3xX61xX86xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX54xXdxX56xXdxX3xX7cxX7dxX6xX3xX5xXdxX62xX73xX3xX61xX86xX23xX22xX3xXexX33xX79xX23xX3xX99xX9axX6xX3xX59xX86xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX18bxX3xX61xXdxX23xX1xX3xX68xX6xX23xX1xX3xX23xX1xX86xX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1abxX3xX23xX1xXdxX62xX27xX3xX99xX1abxX23xX22xX3xX22xX1abxXbxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4xX430xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXexX27xX15xX79xX23xX3xXexX33xX27xX15xX62xX23xX3xX61xX62xX3xX1cxX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX99xX56xX23xX22xX3xX61xX86xX3xX59xXdxX3bxX27xX3xX68xX129xX12axX23xX22xX3xX23xX1xX595xX23xX22xX3xXexX4c3xX73xX3xX22xX129xX12axX23xX22xX3xX99xXdxX3bxX23xX3xX1xX7ddxX23xX1xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX1xX485xX4xX3xXexX568xXbxX3xX61xX86xX3xX5xX86xX73xX3xXexX1xX10xX34xX3xXexX129xX3xXexX129xX42cxX23xX22xX18bxX3xX99xX48xX34xX3xX99xX51xX4xX18bxX3xXbxX1xX34xX23xX22xX3xX4xX5axX4xX1xX3xXbexX45bxX3xX100xX1xX5fxX3xXafexXdxX23xX1xX240xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xf47cxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX4b6xX73xX3xX68xX69xX3xX22xXdxX56xXdxX3xX99xX129xX46fxX4xX3xXexX5fxX23xX1xX3xXexX1afxX3xX23xX22xX86xX15xX3xX2xX10axX1exX2xX90xX1exX8fxX90xX8fxX90xX3xX99xX44xX23xX3xX23xX22xX86xX15xX3xX2xX10axX1exX2xX90xX1exX8fxX90xX8fxX2xX240xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX7cxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX79xX23xX3xX22xXdxX5axX34xX3xX4xX5axX4xX3xX1xX27xX15xXe8xX23xX18bxX3xXexX1xX9axX18bxX3xXexX1xX86xX23xX1xX3xX114xX15xX18bxX3xX99xX56xX23xX22xX3xX27xa395xX3xXexX33xX69xX4xX3xXexX1xX27xX44axX4xX18bxX3xX4xX5axX4xX3xX4xX12axX3xX14bxX27xX6xX23xX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX3xXexX33xX79xX23xX3xX99xX9axX6xX3xX59xX86xX23xX3xXexXa2xX23xX1xX3xX5xX69xX6xX3xX4xX1xX485xX23xX3xX61xX86xX3xX22xX666xXdxX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX4b6xX73xX3xXexX1xX6xX73xX3xX68xX69xX3xX22xXdxX56xXdxX3xX61xX62xX3xX7cxX6xX23xX3xXcxX27xX15xX79xX23xX3xX22xXdxX5axX34xX3xXcxXa2xX23xX1xX3xX114xX15xX3xX181xX3xX4xX12axX3xX14bxX27xX6xX23xX3xXexX1xX129xXd40xX23xX22xX3xXexX33xX69xX4xX3xX22xXdxX56xXdxX240xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxf029xX93fxX3xX4xX430xX23xX22xX3xX59xXf5xX3xX61xX86xX3xXexX33xX6xX34xX3xX22xXdxX56xXdxX3xX68xX69xX3xX3exXdxX44xX23xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX61xX86xX34xX3xX4xX27xXf5xXdxX3xXexX1xX5axX23xX22xX3xX2xX2xX1exX3xX8fxX90xX8fxX2xX240xX3xX100xX5axX4xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX4b6xX73xX3xX99xX34xX48xXexX3xX22xXdxX56xXdxX3xX7xX9a6xX3xX99xX129xX46fxX4xX3xX5xX69xX6xX3xX4xX1xX485xX23xX3xX22xX666xXdxX3xXexX1xX6xX73xX3xX68xX69xX3xX54xXdxX56xXdxX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX3xXexX34xX86xX23xX3xX14bxX27xXf5xX4xX3xX61xX62xX3xX1cxX65xX15xX3xX68xX69xX23xX22xX3xX6dxX56xX23xX22xX3xX72xX54xXdxX56xXdxX3xX7cxX7dxX6xX3xX5xXdxX62xX73xX3xX61xX86xX23xX22xX89xX3xX5xX177xX23xX3xXexX1xX51xX3xX17exX17fxX3xX181xX3xX23xX8cxX73xX3xX8fxX90xX8fxX2xX240xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX17exX62xX3xX7xXf5xX3xX5xX129xX46fxX23xX22xX3xX22xXdxX56xXdxX3xXexX1xX129xX42cxX23xX22xX24xX0xXa6xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX17exX62xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX4b6xX73xX24xX3xX100xX1abxX3xX10axX3xX22xXdxX56xXdxX3xe703xX18bxX3xc6d8xX3xX22xXdxX56xXdxX3xX7cxX18bxX3xX2xX2xX3xX22xXdxX56xXdxX3xX100xX18bxX3xX2xX10axX3xX22xXdxX56xXdxX3xX3exX1xX27xX15xX44xX23xX3xX3exX1xX5fxX4xX1xX240xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX17exX62xX3xX4xX12axX3xX14bxX27xX6xX23xX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX24xX3xX100xX1abxX3xX1ddxX3xX22xXdxX56xXdxX3xX99xX45bxX23xX22xX3xX1xX48xX23xX22xX240xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX17exX62xX3xX59xX6xX23xX3xXexX27xX15xX79xX23xX3xX22xXdxX5axX34xX18bxX3xX59xX6xX23xX3xXexX4dxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX4xX4c3xXbxX3xX114xX15xX24xX3xX100xX1abxX3xX1ddxX3xX22xXdxX56xXdxX3xXexXdxX79xX27xX3xX59xXdxX3bxX27xX240xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX17exX62xX3xX22xXdxX5axX3xXexX33xX9axX3xX22xXdxX56xXdxX3xXexX1xX129xX42cxX23xX22xX24xX0xXa6xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX54xXdxX56xXdxX3xX1018xX24xX3xX1dbxX240xX90xX90xX90xX240xX90xX90xX90xX3xX99xX45bxX23xX22xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX54xXdxX56xXdxX3xX7cxX24xX3xX1ddxX240xX90xX90xX90xX240xX90xX90xX90xX3xX99xX45bxX23xX22xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX54xXdxX56xXdxX3xX100xX24xX3xX8fxX240xX90xX90xX90xX240xX90xX90xX90xX3xX99xX45bxX23xX22xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX54xXdxX56xXdxX3xX3exX1xX27xX15xX44xX23xX3xX3exX1xX5fxX4xX1xX24xX3xX2xX240xX90xX90xX90xX240xX90xX90xX90xX3xX99xX45bxX23xX22xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX34xX68xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX54xXdxX56xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX12axX3xX14bxX27xX6xX23xX3xX59xX5axX34xX3xX4xX1xX5fxX3xX61xX86xX3xX99xX12axX23xX3xX61xX9axX3xX1cxX27xX4c3xXexX3xX7xX4c7xX4xX24xX3xX8fxX240xX90xX90xX90xX240xX90xX90xX90xX3xX99xX45bxX23xX22xX240xX0xXa6xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1018xX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX17exXdxXe8xXexX3xXeacxXdxX23xX1xX0xXa6xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xXa6xXbxX2f
Việt Linh