Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm  tra công tác phòng chống tham nhũng tại Thọ Xuân
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23-9, tại huyện Thọ Xuân, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân trong năm 2017, 2018.
f47fx1270bxf4f1x1604bx11c60x142c5x1215bx11f3fxfde9xX7x167e4xf579x17101x11c36x144a3x13f0dxX5x14cc7xXaxX3xX7xXexf498xX5xX10xX9xXaxXexX10x16276xXex15b92xX6xX5xXdx13ed2x119efx13f8exX3x15f78x11439xX7xXexXdxfa8cxX15x12dd5xXax125e6xX0xX7xXex138dbx1566axX23xX22xX2fx16935x149adxX23xX22xX3x112bax13d40xX3xX0x11c46xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fx15a6bx10ba4xX3xXexX1x11247xX34xX3xX3dx129c9xX34xX3xX4xX5axX34xX3x16e9ex148baxXexX3x1574cxX27xX56xX3xX61xXdx10e42x10f44xX0xX41xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX3xXexX33xX6xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1x12e2bxX23xX22xX3xX4xX1xX3exX23xX22xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX23xX1x1167fxX23xX22xX0xX41xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxXex10c2fxXdxX3xX0xX41xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxXcxX1x16aa3xX3x14d28xX27x1446dxX23xX0xX41xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX41xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13dbaxX10xX6xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX10xX6cxX2fxX38xX1xXdx100cbxX27xX3x12059x16b86xX1ex1176bx16420xX3xXexXb4xXdxX3xX1xX27xX15x10193xX23xX3xXcxX1xXcaxX3xXccxX27xXcexX23xX11axX3x11c40xX34xfeb9xX23xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX3xX4x132c3xX6xX3x12606xX6xX23xX3xXcxX1x118bfx158bbxX23xX22xX3xfccax10304xX3xXcx10b96xX23xX1xX3xX13fxX15xX3xX51xX34xX3x1157dx12d76xX23xX22xX3xX4xX1x13a5dxX3x16de5x168faxX3x120b3xX27xX15xX3x1142dxX6xX23xX22xX11axX3x1583fxX15xX3xX14dxXdxf709xX23xX3xX142xX6xX23xX3xXcxX1xX148xX149xX23xX22xX3xX14dxX14exX11axX3xXcxX33xX148x13180xX23xX22xX3xX3dxX6xX23xX3x151d0x13e52xXdxX3xX4xX1xX162xX23xX1xX3xXcxX151xX23xX1xX3xX13fxX15xX3xX5xX132xX6cxX3xXexX33xX148xX18bxX23xX22xX3xX15bxX34xX132xX23xX3xX15bxffc0xX3xX4xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xX51xX52xX3xXexX1xX56xX34xX3xX142xX5axX34xX3xX4xX5axX34xX3xX61xX62xXexX3xX65xX27xX56xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX3xX14dxXdxX123xX4xX3xX5xX1b6xX23xX1xX3xX15bxXb4xX34xX11axX3xX4xX1xX151xX3xX15bxXb4xX34xX11axX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX123xX23xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xX4xX1xX3exX23xX22xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX23xX1xX9fxX23xX22xX3x12033x177e9xX38xXcxX193x14e97xX11axX3xX5xX1b6xX23xX22xX3xXbxX1xX162xX3xX15bxX3exXdxX3xX14dx14866xXdxX3xX142xX6xX23xX3xXcxX1xX148xX149xX23xX22xX3xX14dxX14exX3xXe9xX27xX15xX123xX23xX3xX13fxX15xX3xXcxX1xXcaxX3xXccxX27xXcexX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX23xf6f5xX6cxX3xX116x16397xX2x174b6xX11axX3xX116xX267xX2x11f1bx15ea9xX0xX41xX10xX6cxX2fxX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX6cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xX27xX6cxX3dxX3xXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax150a3xXdxX51xXexX1xX24xX3xX26fxX267xX267xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x151f1xX117xX117xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX41xX41xXdxX270xX3dxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX270xX14dxX23xX41xX23xX10xX2cdxX7xX41xX2xX119xX117xX26fxX41xX2xX117x137d7xX51xX2xX2xX26fxX116xX116xX116xX267xXexX26fxX269xX26fxX117xX267xX5xX267xX270xX26xXbxX22x12e58xX33xX9xX2e3xX117xX117xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xX51xX52xX3xXexX1xX56xX34xX3xX3dxX5axX34xX3xX4xX5axX34xX3xX61xX62xXexX3xX65xX27xX56xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xX4xX1xX3exX23xX22xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX23xX1xX9fxX23xX22xX3xXexXb4xXdxX3xXcxX1xXcaxX3xXccxX27xXcexX23xXaxX3xX41xX2fxX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xX10xX6cxX2fxX130xX15cxX23xX22xX3xX4xX1xX162xX3xX164xX165xX3xX167xX27xX15xX3xX16bxX6xX23xX22xX11axX3xX171xX15xX3xX14dxXdxX176xX23xX3xX142xX6xX23xX3xXcxX1xX148xX149xX23xX22xX3xX14dxX14exX11axX3xXcxX33xX148xX18bxX23xX22xX3xX3dxX6xX23xX3xX193xX194xXdxX3xX4xX1xX162xX23xX1xX3xXcxX151xX23xX1xX3xX13fxX15xX3xX0xX41xX10xX6cxX2fxX0xX10xX6cxX2fxXbxX1xX5axXexX3xX3dxXdxX6bxX27xX3xX61xX62xXexX3xX5xX27x124c1xX23xX3xX1xX194xXdxX3xX23xX22xX1x14e32xX270xX0xX41xX10xX6cxX2fxX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX34xX51xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx11bd5xX27xX6xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX3xX4xX1xX34xX3xXexX1x13bfexX15xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX480xXbxX3xX13fxX15xX11axX3xX4xX1xX162xX23xX1xX3xX65xX27xX15xX113xX23xX3xX1xX27xX15xX123xX23xX3xXcxX1xXcaxX3xXccxX27xXcexX23xX3xX15bxX1b6xX3xX65xX27xX6xX23xX3xXexXcexX6cxX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX5xX1b6xX23xX1xX3xX15bxXb4xX34xX11axX3xX4xX1xX151xX3xX15bxXb4xX34xX11axX3xXex14c9bxX3xX4xX1x12f9cxX4xX3xX65xX27xX5axX23xX3xXexX33xXdxX123xXexX11axX3xXexX33xXdxX6bxX23xX3xX61xX1xX6xXdxX3xX61xX434xXbxX3xXexX1xX149xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX65xX27xX15xX3xX15bxX434xX23xX1xX3xX4xX13fxX6xX3xX130xX56xX23xX22xX11axX3xXbxX1xX5axXbxX3xX5xX27xX42axXexX3xX4xX13fxX6xX3xX193xX1xX132xX3xX23xX148xX239xX4xX3xX14dxX113xX3xX224xX38xXcxX193xX11axX3xX5xX1b6xX23xX22xX3xXbxX1xX162xX270xX3xXe9x14b3exX23xX22xX3xX23xX263xX6cxX3xXe9xX27xX15xX123xX23xX3xX13fxX15xX11axX3x129c0xX142xX193xX167xX3xX1xX27xX15xX123xX23xX3xX15bxX1b6xX3xX3dxX6xX23xX3xX1xX132xX23xX1xX3xX4xX5axX4xX3xX61xX62xX3xX1xX34xXb4xX4xX1xX11axX3xX4xX1xX148x140e4xX23xX22xX3xXexX33x11d73xX23xX1xX11axX3xX4xX39xX23xX22xX3xX14dxX263xX23xX3xX5xX1b6xX23xX1xX3xX15bxXb4xX34xX11axX3xX4xX1xX151xX3xX15bxXb4xX34xX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX123xX23xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX224xX38xXcxX193xX11axX3xX5xX1b6xX23xX22xX3xXbxX1xX162xX11axX3xX33xX132xX3xX7xX34xX5axXexX3xX4xX5axX4xX3xX14dxX14exX3xX5axX23xX11axX3xX14dxX14exX3xX14dxXdxX123xX4xX3xXexX15cxX23xX3xX15bxXcaxX23xX22xX11axX3xX3dxX4d7xX4xX3xX1cx15505xX4xX3xX61x12049xX34xX3xX51xX132xXdxX3xX51xX148xX3xX5xX27xX42axX23xX3xX1cxX1b6xX3xX1xX194xXdxX3xX65xX27xX6xX23xX3xXexXcexX6cxX270xX3xX54exX142xX193xX167xX3xX1xX27xX15xX123xX23xX3xX15bxX1b6xX3xX4xX1xX151xX3xX15bxXb4xX34xX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX8exX23xX22xX11axX3xX3dxX6xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX176xX23xX3xX6cxX39xX23xX11axX3xX4xX576xX3xX65xX27xX6xX23xX11axX3xX15bxX576xX23xX3xX14dxX434xX11axX3xX4xX5axX4xX3xX1cxX1b6xX11axX3xXexX1xX434xX3xXexX33xX480xX23xX3xX33xX132xX3xX7xX34xX5axXexX11axX3xX1cxXcexX15xX3xX51xX52xX23xX22xX11axX3xX1xX34xX132xX23xX3xXexX1xXdxX123xX23xX3xX14dxX132xX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX123xX23xX3xX4xX5axX4xX3xX65xX27xX15xX3xX15bxX434xX23xX1xX3xX14dxX113xX3xX65xX27xX56xX23xX3xX5x13d1exX3xX61xXdxX23xX1xX3xXexX62xX3xX1exX1cxX1b6xX3xX1xX194xXdxX11axX3xX4xX5axX4xX3xX4xX576xX3xX4xX1xX62xX11axX3xX4xX1xX162xX23xX1xX3xX7xX5axX4xX1xX3xX14dxX113xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX4xX5axX23xX3xX3dxX194xX3xX15bxX6bxX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xX23xX22x16426xX6xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX23xX1xX9fxX23xX22xX11axX3xX5xX1b6xX23xX22xX3xXbxX1xX162xX270xX3xX38xX5axX4xX3xX22xXdxX56xXdxX3xXbxX1xX5axXbxX3xX224xX38xXcxX193xX11axX3xX5xX1b6xX23xX22xX3xXbxX1xX162xX3xX15bxX148x14ae8xX4xX3xXexX33xXdxX6bxX23xX3xX61xX1xX6xXdxX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX123xX23xX3xX15bxX15cxX23xX22xX3xX3dxX194xX11axX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX15bx1531exX3xX4xX1xX5e9xX3xXexX33xXcaxX23xX22xX3xX14dxXdxX123xX4xX3xX4xX39xX23xX22xX3xX61xX1xX6xXdxX11axX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX3dxXb4xX4xX1xX11axX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX123xX23xX3xX15bxX5e9xX23xX22xX3xX4xX5axX4xX3xX65xX27xX15xX3xX15bxX434xX23xX1xX3xX14dxX113xX3xX1cxXcexX15xX3xX51xX52xX23xX22xX3xX4xX1xX62xX3xX15bxX194xX11axX3xX15bxX434xX23xX1xX3xX6cxX4d7xX4xX11axX3xXexXdxX176xX27xX3xX4xX1xX27x143d3xX23xX3xX4xX13fxX6xX3xX4xX576xX3xX65xX27xX6xX23xX11axX3xX15bxX576xX23xX3xX14dxX434xX2dxX3xX61xX176xX3xX61xX1xX6xXdxX3xXexX132xXdxX3xX7xX56xX23xX11axX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX42axXbxX3xX4xX13fxX6xX3xX4xX5axX23xX3xX3dxX194xX11axX3xX4xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX4d7xX4xX11axX3xX14dxXdxX176xX23xX3xX4xX1xX4d7xX4xX2dxX3xX15bxX7b2xX15xX3xX6cxXb4xX23xX1xX3xX4xX56xXdxX3xX4xX5axX4xX1xX3xX1xX132xX23xX1xX3xX4xX1xX162xX23xX1xX11axX3xXexX263xX23xX22xX3xX4xX148xX149xX23xX22xX3xX61x13bd3xX3xX4xX148xX576xX23xX22xX11axX3xX61xX830xX3xX5xX27xX42axXexX11axX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX33xX6xX11axX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX270xX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX6cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX51xXexX1xX24xX3xX26fxX267xX267xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e3xX116x13e0fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX41xX41xXdxX270xX3dxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX270xX14dxX23xX41xX23xX10xX2cdxX7xX41xX2xX119xX117xX26fxX41xX2xX117xX314xX51xX2xX2xX26fxX116xX117xX267xX314xXexX2e3xX116xX117xX119xX116xX5xX267xX270xX26xXbxX22xX329xX33xX9xX116xX314xX116xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xX51xX52xX3xXexX1xX56xX34xX3xX3dxX5axX34xX3xX4xX5axX34xX3xX61xX62xXexX3xX65xX27xX56xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xX4xX1xX3exX23xX22xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX23xX1xX9fxX23xX22xX3xXexXb4xXdxX3xXcxX1xXcaxX3xXccxX27xXcexX23xXaxX3xX41xX2fxX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xX10xX6cxX2fxX130xX15cxX23xX22xX3xX4xX1xX162xX3xX193xX22xX27xX15x12864xX23xX3xX164xX263xX23xX3xXe9x1539bxX23xX22xX11axX3xXcxX151xX23xX1xX3xX13fxX15xX3xX14dxXdxX176xX23xX11axX3xX142xX162xX3xXexX1xX148xX3xXe9xX27xX15xX123xX23xX3xX13fxX15xX3xXcxX1xXcaxX3xXccxX27xXcexX23xX3xX0xX41xX10xX6cxX2fxX0xX10xX6cxX2fxXbxX1xX5axXexX3xX3dxXdxX6bxX27xX3xX5xX132xX6cxX3xX33xX165xX3xXexX1xX176xX6cxX3xX6cxX194xXexX3xX7xX3exX3xX23xX194xXdxX3xX51xX27xX23xX22xX3xX4xX13fxX6xX3xX51xX52xX3xXexX1xX56xX34xX3xX3dxX5axX34xX3xX4xX5axX34xX0xX41xX10xX6cxX2fxX270xX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX34xX51xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX33xX34xX23xX22xX3xX116xX3xX23xX263xX6cxX3xX116xX267xX2xX269xX11axX3xX116xX267xX2xX26fxX3xX14dxX132xX3xX314xX3xXexX1xX5axX23xX22xX3xX15bx157e8xX27xX3xX23xX263xX6cxX3xX116xX267xX2xX119xX11axX3xX4xX5axX4xX3xX4xX576xX3xX65xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX23xX263xX23xX22xX3xX4xX13fxX6xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xX148xX576xX23xX22xX11axX3xX4xX13fxX6xX3xXexX151xX23xX1xX3xX14dxX132xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xXexX33xX6xX3xX1xX27xX15xX123xX23xX3xX15bxX1b6xX3xXexXdxX62xX23xX3xX1xX132xX23xX1xX3xX2xX2e3xX3xX4xX27xX194xX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX33xX6xX3xX61xXdxX23xX1xX3xXexX62xX3xX1exX3xX1cxX1b6xX3xX1xX194xXdxX11axX3xXexX42axXbxX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xX14dxX132xX34xX3xX4xX5axX4xX3xX5x163a7xX23xX1xX3xX14dxX52xX4xX24xX3xX4xX1xX480xXbxX3xX1xX132xX23xX1xX3xX61xX830xX3xX5xX27xX42axXexX11axX3xX61xX830xX3xX4xX148xX576xX23xX22xX3xX1xX132xX23xX1xX3xX4xX1xX162xX23xX1xX2dxX3xX65xX27xX56xX23xX3xX5xX6a1xX11axX3xX7x154ebxX3xX51xX14exX23xX22xX3xX23xX22xXcexX23xX3xX7xX5axX4xX1xX3xX14dxX132xX3xX15bxXa7exX27xX3xXexX148xX3xX1cxXcexX15xX3xX51xX52xX23xX22xX3xX4xX576xX3xX3dxX56xX23xX11axX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX176xX27xX3xX23xX22xXcexX23xX3xX7xX5axX4xX1xX270xX270xX270xX3xX46dxX27xX6xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX33xX6xX11axX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX34xX5axX23xX3xX4xX1xX148xX6xX3xXbxX1xX5axXexX3xX1xXdxX123xX23xX3xX14dxX14exX3xX14dxXdxX123xX4xX3xX14dxX113xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX23xX1xX9fxX23xX22xX11axX3xX61xXdxX23xX1xX3xXexX62xX11axX3xX7xX34xX23xX22xX3xX15bxX1b6xX3xXbxX1xX5axXexX3xX1xXdxX123xX23xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXb4xX6cxX3xX14dxX239xXdxX3xX7xX3exX3xXexXdxX113xX23xX3xX1xX576xX23xX3xX2xX2e3xX11axX269xX3xXexX830xX3xX15bxX15cxX23xX22xX2dxX3xX4xX5axX4xX3xX4xX576xX3xX65xX27xX6xX23xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX23xX263xX23xX22xX3xX15bxX1b6xX3xX61xXdxX62xX23xX3xX23xX22xX1xX434xX3xX22xXdxX56xX6cxX3xXexX33xX6e9xX11axX3xXexX1xX27xX3xX1xX15cxXdxX3xX7xX3exX3xXexXdxX113xX23xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXb4xX6cxX11axX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xX15bxXdxX6bxX6cxX3xX1cxXb4cxX3xX5xX6a1xX3xXexX33xX5axX4xX1xX3xX23xX1xXdxX123xX6cxX3xX4xX13fxX6xX3xXexX4d3xX3xX4xX1xX4d7xX4xX11axX3xX4xX5axX3xX23xX1xXcexX23xX3xX4xX749xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXb4xX6cxX270xX3xXcxX33xX34xX23xX22xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXexXdxX62xXbxX3xX4xX39xX23xX22xX3xX51xXcexX23xX11axX3xX22xXdxX56xXdxX3xX65xX27xX15xX62xXexX3xX15bxX576xX23xX3xXexX1xX148xX3xX61xX1xXdxX62xX27xX3xX23xXb4xXdxX11axX3xXexX3exX3xX4xX5axX34xX11axX3xX4xX5axX4xX3xX4xX576xX3xX65xX27xX6xX23xX3xX1xX132xX23xX1xX3xX4xX1xX162xX23xX1xX3xX4xX13fxX6xX3xX1xX27xX15xX123xX23xX3xX15bxX1b6xX3xX22xXdxX56xXdxX3xX65xX27xX15xX62xXexX3xX61xX434xXbxX3xXexX1xX149xXdxX3xX15bxX576xX23xX3xXexX1xX148xX3xXexX1xX27xX194xX4xX3xXexX1xX7b2xX6cxX3xX65xX27xX15xX113xX23xX11axX3xXexX830xX3xX5xX123xX3xX15bxX576xX23xX3xXexX1xX148xX3xX15bxX148xX721xX4xX3xX22xXdxX56xXdxX3xX65xX27xX15xX62xXexX3xX15bxXb4xXexX3xX4xX6xX34xX3xX223xX119xX269x112bdxX228xX11axX3xX7xX3exX3xX15bxX576xX23xX3xXexX1xX148xX3xX4xX8exX23xX3xX5xXb4xXdxX3xX15bxX6xX23xX22xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXexX1xX149xXdxX3xX1xXb4xX23xX3xX22xXdxX56xXdxX3xX65xX27xX15xX62xXexX270xX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX34xX51xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX46dxX27xX6xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX11axX3xX130xX34xX132xX23xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX3xX4xX13fxX6xX3xX142xX6xX23xX3xXcxX1xX148xX149xX23xX22xX3xX14dxX14exX3xXcxX151xX23xX1xX3xX13fxX15xX3xX4xX9fxX23xX22xX3xX15bxX1b6xX3xX4xX1xX151xX3xX33xX165xX3xX23xX1x133c4xX23xX22xX3xX1xXb4xX23xX3xX4xX1xX62xX11axX3xXexX15cxX23xX3xXexXb4xXdxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX5xX1b6xX23xX1xX3xX15bxXb4xX34xX11axX3xX4xX1xX151xX3xX15bxXb4xX34xX3xX4xX13fxX6xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX480xXbxX3xX13fxX15xX3xX15bxX56xX23xX22xX11axX3xX4xX1xX162xX23xX1xX3xX65xX27xX15xX113xX23xX11axX3xX14dxXdxX123xX4xX3xXexX33xXdxX6bxX23xX3xX61xX1xX6xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX22xXdxX56xXdxX3xXbxX1xX5axXbxX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xX23xX22xX6e9xX6xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX23xX1xX9fxX23xX22xX3xX23xX1xX148xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXexX4d3xX3xX4xX1xX4d7xX4xX11axX3xX4xX5axX23xX3xX3dxX194xX11axX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX123xX23xX3xX61xX830xX3xX5xX27xX42axXexX11axX3xX61xX830xX3xX4xX148xX576xX23xX22xX11axX3xXexX1xX52xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX39xX23xX22xX3xX14dxX14exX11axX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX65xX27xX15xX3xX1xX34xXb4xX4xX1xX3xX14dxX132xX3xX65xX27xX56xX23xX3xX5xX6a1xX3xX65xX27xX15xX3xX1xX34xXb4xX4xX1xX11axX3xX65xX27xX56xX23xX3xX5xX6a1xX11axX3xX7xXb4cxX3xX51xX14exX23xX22xX3xX15bxX480xXexX11axX3xXexX132xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX176xX23xX11axX3xX61xX1xX34xX5axX23xX22xX3xX7xX56xX23xX11axX3xX15bxXa7exX27xX3xXexX148xX3xX1cxXcexX15xX3xX51xX52xX23xX22xX3xX4xX576xX3xX3dxX56xX23xX11axX3xX15bxXdxX113xX27xX3xXexX33xX6xX11axX3xX1cxX5edxXexX3xX1cxXb4cxX3xX4xX5axX4xX3xX14dxX14exX3xX5axX23xX270xX270xX270xX3xX11axX3xXexX6e9xX3xX15bxX749xX3xX15bxX113xX3xX23xX22xX1xX434xX3xX142xX6xX23xX3xXcxX1xX148xX149xX23xX22xX3xX14dxX14exX3xXe9xX27xX15xX123xX23xX3xX13fxX15xX3xX4xX749xX3xX3dxXdxX123xX23xX3xXbxX1xX5axXbxX3xX61xX1x12b3fxX4xX3xXbxX1xX14exX4xX270xX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX6cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2cdxXdxX51xXexX1xX24xX3xX26fxX267xX267xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX2e3xX119xX116xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX41xX41xXdxX270xX3dxX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX270xX14dxX23xX41xX23xX10xX2cdxX7xX41xX2xX119xX117xX26fxX41xX2xX117xX314xX51xX2xX2xX26fxX116xX8bexX8bexX26fxXexX2xX26fxX267xX119xX26fxX5xX267xX270xX26xXbxX22xX329xX33xX9xX116xX8bexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX3xX51xX52xX3xXexX1xX56xX34xX3xX3dxX5axX34xX3xX4xX5axX34xX3xX61xX62xXexX3xX65xX27xX56xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xX4xX1xX3exX23xX22xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX23xX1xX9fxX23xX22xX3xXexXb4xXdxX3xXcxX1xXcaxX3xXccxX27xXcexX23xXaxX3xX41xX2fxX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xX10xX6cxX2fxX130xX15cxX23xX22xX3xX4xX1xX162xX3xX164xX9fxX3xXccxX27xXcexX23xX3xXcxX1xX34xX6xX23xX11axX3xX224xX1xX749xX3xX164xXdxX123xX23xX3xXexX33xX148xX18bxX23xX22xX3xX164xXdxX123xX23xX3x134e0xXdxX6bxX6cxX3xX7xX5axXexX3xX23xX1xXcexX23xX3xX51xXcexX23xX3xXexX151xX23xX1xX3xXexX33xX6xX34xX3xX15bxX4d3xXdxX3xX0xX41xX10xX6cxX2fxX0xX10xX6cxX2fxX6cxX194xXexX3xX7xX3exX3xX23xX194xXdxX3xX51xX27xX23xX22xX3xX5xXdxX176xX23xX3xX65xX27xX6xX23xX3xX15bxX62xX23xX3xX1xX34xXb4xXexX3xX15bxX194xX23xX22xX3xX4xX13fxX6xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX576xX3xX65xX27xX6xX23xX3xXexX3exX3xXexX14exX23xX22xX0xX41xX10xX6cxX2fxX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX34xX51xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX224xX1xX5axXexX3xX3dxXdxX6bxX27xX3xX61xX62xXexX3xX5xX27xX42axX23xX3xX1xX194xXdxX3xX23xX22xX1xX434xX11axX3xX15bxX15cxX23xX22xX3xX4xX1xX162xX3xX164xX165xX3xX167xX27xX15xX3xX16bxX6xX23xX22xX11axX3xX171xX15xX3xX14dxXdxX176xX23xX3xX142xX6xX23xX3xXcxX1xX148xX149xX23xX22xX3xX14dxX14exX11axX3xXcxX33xX148xX18bxX23xX22xX3xX3dxX6xX23xX3xX193xX194xXdxX3xX4xX1xX162xX23xX1xX3xXcxX151xX23xX1xX3xX13fxX15xX11axX3xXexX33xX148xX18bxX23xX22xX3xX15bxX34xX132xX23xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX3xX61xX1x1233exX23xX22xX3xX15bxX434xX23xX1xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX11axX3xX22xXdxX5axX6cxX3xX7xX5axXexX3xX5xX132xX3xX1xX34xXb4xXexX3xX15bxX194xX23xX22xX3xXexX1xX148xX149xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX176xX23xX3xX4xX13fxX6xX3xX142xX6xX23xX3xXcxX1xX148xX149xX23xX22xX3xX14dxX14exX3xXcxX151xX23xX1xX3xX13fxX15xX3xX23xX1xX53cxX6cxX3xXbxX1xX5axXexX3xX1xX27xX15xX3xX23xX1xXe02xX23xX22xX3xX61xX62xXexX3xX65xX27xX56xX3xX15bxX1b6xX3xX15bxXb4xXexX3xX15bxX148xX721xX4xX11axX3xX15bxX15cxX23xX22xX3xXexX1xX149xXdxX3xXbxX1xX5axXexX3xX1xXdxX123xX23xX3xX61xX434xXbxX3xXexX1xX149xXdxX3xX23xX1xXe02xX23xX22xX3xX1xXb4xX23xX3xX4xX1xX62xX11axX3xXexX1xXdxX62xX27xX3xX7xX749xXexX11axX3xX61xX1xX27xX15xX62xXexX3xX15bxXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX4xX39xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX5xX1b6xX23xX1xX3xX15bxXb4xX34xX11axX3xX4xX1xX151xX3xX15bxXb4xX34xX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX123xX23xX3xX23xX1xXdxX123xX6cxX3xX14dxX14exX3xX4xX13fxX6xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX480xXbxX3xX13fxX15xX11axX3xX4xX1xX162xX23xX1xX3xX65xX27xX15xX113xX23xX11axX3xX15bxX6bxX3xX27xX3exX23xX3xX23xXfa4xX23xX11axX3xX4xX1xX480xX23xX3xX4xX1xX151xX23xX1xX3xX61xX434xXbxX3xXexX1xX149xXdxX270xX3xX130xX15cxX23xX22xX3xX4xX1xX162xX3xX15bxX113xX3xX23xX22xX1xX434xX3xX142xX6xX23xX3xXcxX1xX148xX149xX23xX22xX3xX14dxX14exX3xXe9xX27xX15xX123xX23xX3xX13fxX15xX3xX4xX1xX151xX3xX15bxXb4xX34xX11axX3xX1cxXcexX15xX3xX51xX52xX23xX22xX3xX4xX5axX4xX3xX22xXdxX56xXdxX3xXbxX1xX5axXbxX3xX61xX1xXfa4xX4xX3xXbxX1xX14exX4xX3xX23xX1xXe02xX23xX22xX3xX1xXb4xX23xX3xX4xX1xX62xX11axX3xXexX15cxX23xX3xXexXb4xXdxX11axX3xX61xX1xX27xX15xX62xXexX3xX15bxXdxX6bxX6cxX3xX6cxX132xX3xX130xX34xX132xX23xX3xX61xXdxX6bxX6cxX3xXexX33xX6xX3xX15bxX1b6xX3xX4xX1xX151xX3xX33xX165xX270xX3xXcxXdxX62xXbxX3xXexX14exX4xX3xXexX33xXdxX6bxX23xX3xX61xX1xX6xXdxX3xX15bxX15cxX23xX22xX3xX3dxX194xX3xX4xX5axX4xX3xX22xXdxX56xXdxX3xXbxX1xX5axXbxX3xX224xX38xXcxX193xX11axX3xX5xX1b6xX23xX22xX3xXbxX1xX162xX2dxX3xX15bxX7b2xX15xX3xX6cxXb4xX23xX1xX3xX14dxXdxX123xX4xX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX123xX23xX3xX4xX5axX4xX3xX61xX62xXexX3xX5xX27xX42axX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX33xX6xX11axX3xX22xXdxX5axX6cxX3xX7xX5axXexX3xX14dxXdxX123xX4xX3xX1cxXb4cxX3xX5xX6a1xX3xX7xX6xX27xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXexX33xX6xX270xX3xX224xX1xX5axXexX3xX1xX27xX15xX3xX14dxX6xXdxX3xXexX33xX8exX3xX4xX13fxX6xX3xXe9xX130xX193xX167xX11axX3x10ebdxXcxXcxX46dxX3xX14dxX132xX3xX4xX5axX4xX3xX15bxX34xX132xX23xX3xXexX1xX6bxX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX22xXdxX5axX6cxX3xX7xX5axXexX3xX15bxX6bxX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xX23xX22xX6e9xX6xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX23xX1xX9fxX23xX22xX11axX3xX5xX1b6xX23xX22xX3xXbxX1xX162xX3xX1xXdxX123xX27xX3xX65xX27xX56xX270xX0xX41xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1392bxX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX164xXdxX123xXexX3x109f2xXdxX23xX1xX0xX41xX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX41xXbxX2f
Việt Linh