Tập huấn kỹ năng bơi lội và kiến thức phòng chống đuối nước cho trẻ em
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tổ chức các hoạt động cho các em thiếu nhi trong dịp hè, hội đồng đội xã Luận Thành (Thường Xuân) đã phối hợp với Trường Tiểu học xã Luận Thành tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các em thiếu nhi thông qua lớp huấn luyện các kỹ năng bơi lội và kiến thức phòng chống đuối nước năm 2018.
d5adx130e9x1268axfba7x1329ax189a0x18efcxe49ex188e2xX7x1513cx13936xec7cxf9c8x1228cx17a0exX5x156f4xXax146bdxXcxeb82xXbxX3xX1x14258x12b7fx13c01xX3x123e3x175eaxX3xX1ax18105xX1ax17ec8xX3x1791bxf30dxXdxX3xX5x109acxXdxX3xef41xed99xX3xX1cxXdx13761xX1axX3xXexX1x10543xX4xX3xXbxX1x153eexX1axX22xX3xX4xX1xec5fxX1axX22xX3xffdbxX18xX41xXdxX3xX1ax18a78x1927dxX4xX3xX4xX1x144fcxX3xXexf903x185cexX3xX10x128f9xX0xdc78xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe505xX10xX6x14eccxXaxX12xX3xe331xX1x18ed7xX58xX3xXex15d4cxX3xX4xX1xX36xX4xX3xX4xfc5bxX4xX3xX1xX51x130f8xXexX3xX45xX29xX1axX22xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX7exX4xX3xX10xX58xX3xXexX1xXdxX31xX18xX3xX1axX1xXdxX3xXexX54xX51xX1axX22xX3xX6cx16296xXbxX3xX1x15e32x171a2xX3xX1xX29xXdxX3xX45x17e7bxX1axX22xX3xX45xX29xXdxX3x1355dxdf04xX3x11ae1xX18xX14xX1axX3xXcxX1xX2dxX1axX1xX3x13bedxXcxX1xX4bx11bddxX1axX22xX3x12c7bxX18x169fbxX1ax112adxX3xX45xXbcxX3xXbxX1xX41xXdxX3xX1x174b6xXbxX3xX2cxX4cxXdxX3xXcxX54xX4bxXcdxX1axX22xX3xXcxXdx184eaxX18xX3xX1x16a5dxX4xX3xXbbxXbcxX3xXbexX18xX14xX1axX3xXcxX1xX2dxX1axX1xX3xXexX76xX3xX4xX1xX36xX4xX3xX4xX1xX4bxX25xX1axX22xX3xXexX54x139b7xX1axX1xX3xX22xXdxX7exX51xX3xX6cx15561xX4xX3xX1cxX1dxX3xX1axX20xX1axX22xX3xX7xX41xX1axX22xX3xX4xX1xX51xX3xX4xX7exX4xX3xX10xX58xX3xXexX1xXdxX31xX18xX3xX1axX1xXdxX3xXexX1x15051xX1axX22xX3x122ebxX18xX6xX3xX5xX4cxXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX18xe6eax18ecfxX1axX3xX4xX7exX4xX3xX1cxX1dxX3xX1axX20xX1axX22xX3xX24xX25xXdxX3xX5xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX31xX1axX3xXexX1xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX1axX22xX3xX4xX1xX41xX1axX22xX3xX45xX18xX41xXdxX3xX1axX4bxX4cxX4xX3xX1axX20xX58xX3x15d63x19181xX2xdc87xdb06xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15498xX51xX6cxX15axXaxX12xX0xXdxX58xX22xX3xX7xX54xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX19dxX24xX6xX51xXexX1xX6xX1axX1xX1xX51xX6xX19dxX2cxX1axX5axX1axX10x17090xX7xX5axX2xX19cxX199x15014xX5ax11c79xX19cxX6cxX19axX2xX19cx1505fxX1daxX199xX199xXex19016xX19axX19cxdca4xX5xX2xX19dx101f7xXbxX22xXaxX3xX5axX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX51xX6cxX15axXaxX12xXcxX1xX6xX58xX3xX22xXdxX6xX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX7exX4xX3xX10xX58xX3xXexX1xXdxX31xX18xX3xX1axX1xXdxX3xX45xXbcxX3xX45xX4bxXe0xX4xX3xX1cxXdxXf0xX58xX3xXexX54xX6xX3xX7xX36xX4xX3xX1cxX1x11cbcxX10x1443dxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX18xX15axX15bxX1axX3xX1cxX1dxX3xX1axX20xX1axX22xX3xX24xX25xXdxXacxX3xX1cxXdxX31xX1axX3xXexX1xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxX1axX22xX3xXexX54xX7exX1axX1xX3xXexX6xXdxX3xX1axX83xX1axX3xX45xX18xX41xXdxX3xX1axX4bxX4cxX4xX241xX3xXexX1xe60exX4xX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX1cxX1dxX3xX1axX20xX1axX22xX3xX24xX25xXdxX3xX5xX29xXdxX19dxX3xed81xXd3xX15axX3xX5xX2dxX3xX1xX51xX83xXexX3xX45xX29xX1axX22xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xXexX1xX286xX4xXacxX3xf26dxX3xX1axX22xX1x119b6xX6xX3xX6cxX2dxX1axX1xX3xX4xX1xX51xX3xXexX1xX6xX1axX1xXacxX3xXexX1xXdxX31xX18xX3xX1axX1xXdxX3xXexX54xX51xX1axX22xX3xX6cxXa7xXbxX3xX1xXabxXacxX3xX14bxX18xX6xX3xX45x15e49xX3xXexX83xX51xX3xX7xXd3xX1axX3xX4xX1xX25xXdxX3xX5xX2dxX1axX1xX3xX58xX83xX1axX1xXacxX3xX24xX76xX3x16facxX4xX1xXacxX3xX45x10836xX4xX3xX24xXdxX15bxXexX3xX22xX2f1xXbxX3xXbxX1xfe1cxX1axX3xXexX54xX6xX1axX22xX3xX24xXa7xX3xX1cxX1dxX3xX1axX20xX1axX22xX3xX24xX25xXdxX3xX5xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX1cxXdxX31xX1axX3xXexX1xX36xX4xX3xX45xXf0xX3xX4xX7exX4xX3xX10xX58xX3xXbxX1xX3bxX1axX22xX3xXexX54xX7exX1axX1xX3xXexX6xXdxX3xX1axX83xX1axX3xX45xX18xX41xXdxX3xX1axX4bxX4cxX4xX19dxX0xX5axXbxX12
Lê Phượng