Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong phòng cháy, chữa cháy
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16 - 10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của lực lượng nòng cốt trong Phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”; triển khai Kế hoạch số 195/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
a110xb3c4x13729x10681xfab1xd123x128ebxae5bxadc7xX7x111e8x107e5xd9aaxb3dcxbba8xf7f7xX5xcc9fxXax138ddxX0xX7xXexc539xd6adx12a02xf6ecxX12xXcx10094xX18xX19xX3xX4xc8eaxacbbxX18xX19xX3x10e98xXdxb6ffxc215xX3xXexX16xX6xf131xX3xef71xc228xX3xX5x12b6fxX3xd35exXdxX3xXbxX1x12664xX29xX3xX1x1161fxX18xX1xX3xX4xX1xb4b6xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1x13592xX18xX19xX3xX4xX1x12df2xbc31xX2exX3xX4xX1xd23fxX6xX3xX4xX1xX57xX58xX0xf3afxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX65xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114f6xX10xX6xe07dxXaxX12xb500xX1xXdxe157xcd71xX3xX2x10b05xX3xf132xX3xX2x12332xX2exX3x13928x10814x10379x1127cxX3xXex13519xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7dxa353xX6xX3xXex12636xX3xX4xX1xb8bfxX4xX3xX7dxc074xXdxX3xX18xX19xX1xd0d6xX3xXexXa7xX18xX19xX3xX26x12b27xXexX3xccacxX86xX3xX57xX18xX3xeac6xX83x11f42xX18xX19xX3xX4xfdd1xX2exX3xX26xXdxee39xX18xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX36xX3fxX3xX18xb324xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1x11cccxXexX3xX5xX21x12ecaxX18xX19xX3xX4xXc8xX6xX3xX5xce4axX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX18xX51xX18xX19xX3xX4xXcdxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3x12e2exX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX3fxX17xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX80xXdexX18xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX58xX3xX36xX3fxX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX57xX58xX3xX19xXdxX6xXdxX3xcce4xX17xX3bxX18xX3xe603xX8fxX2xX8axX3xX8cxX3xX144xX8fxX144xX8fxX3xXexX16xdb4exX18xX3xX13fxXb5xX6xX3x11dc1xX3fxX18xX3xXexX98xX18xX1xfeadxb1aaxX3xXexX16xXdxX28xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xad64xXbdxX3xX1xX17xX3bxX4xX1xX3xX7xXcdxX3xX2xb6a1xa85exX65xX16fxX7dxX8cxX92xX93xX94xX95xX3xX4xXc8xX6xX3xX92xX93xX94xX95xX3xXexX98xX18xX1xX3xX36xX86xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xd1e5xX87xX58xXbdxXexX3xX13fxXb5xX18xX1xX3xX7xXcdxX3xX8axcd1exX8fxX65xX1a2xXc0xX8cxXcxXcxX19xX3xX4xXc8xX6xX3xXcxX1xXc8xX3xXexX21xb835xX18xX19xX3xX83xX1xX45xX18xX1xX3xXbxX1xXc8xe6b3xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxddfdxXdxX80xXexX1xaebbxX3x12951xX8fxX8fxXbxX30xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX17dxX1b1xX2xXbxX30xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX65xX65xXdxX1d2xX159xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d2xX36xX18xX65xX18xX10xX204xX7xX65xX144xX8fx10096xX2xX65xX2xX17dxX8fxX80xX17dxX2xX8axX8fxX20bxX8fxX17dxXexX246xX144xcdfdxX144xX144xX5xX8fxX1d2x1223fxXbxX19xb07fxX16xX9xX20bxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX16xX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX36xXdxX3xXbxX1xX3bxX29xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX45xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX58xX2exX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX57xX58xXaxX3xX204xXdxX80xXexX1xX9xXaxX20bxX8fxX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17dxX1b1xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX10exX1xXa3xX3xX83xX1xXc8xX3xXexXb5xX4xX1xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xXexX16xXf6xX4xX3xX92xX93xX94xX95xX3xXexX98xX18xX1xX3xX94xX19xX87xX58xaebexX18xX3xXc0xXabxX4xX3xX1a2xX87xX58xX86xX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xX93xfc44xX18xX19xX3xX26xX1xX10xX18xX3xX4xXc8xX6xX3xX83xX1xXc8xX3xXexXb5xX4xX1xX3xX92xX93xX94xX95xX3xXexX98xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX57xX4xX3xXexd218xXbxX3xXexX1xX28xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xXc0xd25bxX18xX19xX3xX4xX1xX45xX3xX94xX19xX87xX58xX312xX18xX3xXc0xXabxX4xX3xX1a2xX87xX58xX86xX18xX3xX8cxX3xef81xX58xX3xX36xXdxX152xX18xX3xX93xX6xX18xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX36xcffexX3xXcxX98xX18xX1xX3xXc8xX58xX2exX3xX10exX1xXa3xX3xX83xX1xXc8xX3xXexXb5xX4xX1xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xXexX16xXf6xX4xX3xX92xX93xX94xX95xX3xXexX98xX18xX1xX2exX3xXcxX16xX21x11d2bxX18xX19xX3xX159xX6xX18xX3xX4xX1xX98xX3xX13fxX3bxX17xX3xX4xd81exX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX58xX2exX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX57xX58xX3x11f37xX10exX83xX83xX83x10254xX2exX3xX4xXabxX87xX3xX18xX3bxX18xX3xX4xXabxX87xX3xX1xXafxX3xX3fbxX83xX94xX83xX7dxX400xX3xX36xX3fxX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX18xX19x129bexX6xX2exX3xXabxX18xX19xX3xXbxX1xXa3xX3xX7xXf6xX3xX4xXcdxX3xX1xXa3xX6xX3xX4xX1xXe8xXexX3xXexX98xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7dxXa3xX6xX2exX3xX4xX1xXc8xX3xXexX16xb108xX3xX1xXafxXdxX3xX18xX19xX1xXb5xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX204xXdxX80xXexX1xX209xX3xX20bxX8fxX8fxXbxX30xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX17dxX1b1xX2xXbxX30xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX65xX65xXdxX1d2xX159xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d2xX36xX18xX65xX18xX10xX204xX7xX65xX144xX8fxX246xX2xX65xX2xX17dxX8fxX80xX17dxX2xX8axX8fxX20bxX1b1xX20bxXexX17dxX8axX144xX8axX257xX5xX8fxX1d2xX25dxXbxX19xX260xX16xX9xX17cxX144xX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX16xX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX36xXdxX3xXbxX1xX3bxX29xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX45xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX58xX2exX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX57xX58xXaxX3xX204xXdxX80xXexX1xX9xXaxX20bxX8fxX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17dxX1b1xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX159xX57xX17xX3xX4xX57xX17xX2exX3xX19xXdxX6xXdxX3xX13fxX17xX3bxX18xX3xX144xX8fxX2xX8axX3xX8cxX3xX144xX8fxX144xX8fxX2exX3xX93xX6xX18xX3xX4xX1xX98xX3xX13fxX3bxX17xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX36xX3fxX3xX83xX94xX83xX7dxX3xX4xX57xX4xX3xX4xXe8xXbxX3xX13fxf495xX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xX87xX58xX3xX36xX6xXdxX3xXexX16xX51xX3xX5xX5c5xX18xX1xX3xX13fxX3bxX17xX2exX3xX4xX1xX98xX3xX13fxX3bxX17xX3xX19xXa3xXbxX3xXbxX1xc560xX18xX3xX18xXdexX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxXd2xX87xX3xX5xXf6xX4xX2exX3xX1xXdxXd2xX87xX3xfaabxX87xe01dxX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX60bxX87xX60dxX18xX3xX5xX34xX3xX94xX1xX3fxX3xX18xX21xX1c5xX4xX3xX36xX86xX3xX10exX83xX83xX83xX162xX3xX36xX6xXdxX3xXexX16xX51xX2exX3xXexX16xX57xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXd2xX29xX3xX4xXc8xX6xX3xX4xX57xX4xX3xXexX1xX3fxX18xX1xX3xX36xXdxX152xX18xX3xX93xX6xX18xX3xX4xX1xX98xX3xX13fxX3bxX17xX3xX13fxX21xXedxX4xX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xX87xX58xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX94xX19xX21xX22xXdxX3xX13fxXabxX18xX19xX3xX13fxX5f0xX87xX3xX4xX57xX4xX3xX4xXe8xXbxX2exX3xX4xX57xX4xX3xX18xX19xX3fxX18xX1xX2exX3xX4xa5b6xX3xX60bxX87xX6xX18xX2exX3xX13fxX6adxX18xX3xX36xXb5xX2exX3xX80xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXd2xXbxX3xX13fxX5c5xX3xX30xX57xX4xX3xX13fxXb5xX18xX1xX3xX16x128ddxX3xX36xX6xXdxX3xXexX16xX51xX2exX3xXexX16xX57xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXd2xX29xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX36xX3fxX3xX83xX94xX83xX7dxX2exX3xX60bxX87xX6xX18xX3xXexXdexX29xX3xX13fx10239xX58xX3xX29xX3bxX18xX1xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xXexX87xX58xX152xX18xX3xXexX16xX87xX58xX86xX18xX2exX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX16xX6xX2exX3xX13fxX3ddxX18xX3xX13fxXcdxX4xX2exX3xX1xX21xX1c5xX18xX19xX3xX80x12797xX18xX3xX36xX3fxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX152xX29xX3xXexf411xX4xX3xX4xX57xX4xX3xX60bxX87xX58xX3xX13fxXb5xX18xX1xX3xX36xX86xX3xX10exX83xX83xX83xX2exX3xX18xX1xXe8xXexX3xX5xX3fxX3xX36xX86xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX30xXdexX58xX3xX80xXf6xX18xX19xX2exX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX159xXb5xX3xXbxX1xX21xX6adxX18xX19xX3xXexXdxXd2xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX10exX83xX83xX83xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1x13755xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX83x118adxX18xX19xX3xX36xX1c5xXdxX3xX13fxXa3xX2exX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX80xXdexX18xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX2exX3xX10exX83xX83xX83xX3xX4xX6adxX3xX7xX3ccxX2exX3xX4xX1xX87xX58xX152xX18xX3xX18xX19xX3fxX18xX1xX3xX13fxX21xXedxX4xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX36xX86xX3xX7xXcdxX3xX5xX21xXedxX18xX19xX2exX3xX4xX1xXe8xXexX3xX5xX21xXedxX18xX19xX2exX3xX13fxX21xXedxX4xX3xX60bxX87xX6xX18xX3xXexXdexX29xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX159xXb5xX3xXbxX1xX21xX6adxX18xX19xX3xXexXdxXd2xX18xX2exX3xX80xX39axX18xX19xX3xX4xX39axX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX57xX58xX3xX4xX5f0xX18xX3xXexX1xXdxXbdxXexX1d2xX3xX83xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX1xX87xXe8xX18xX3xX5xX87xX58xXd2xX18xX2exX3xX159xX36bxXdxX3xX80xX21xf97dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXd2xXbxX3xX36xX39axX3xX10exX83xX83xX83xX3xX4xX1xX17xX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX10exX83xX83xX83xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1xX7d3xX3xX13fxX21xXedxX4xX3xX18xXdexX18xX19xX3xX5xX152xX18xX3xX36xX3fxX3xXexX424xX18xX19xX3xX159xX21xX1c5xX4xX3xX13fxXdxX3xX36xX3fxX17xX3xX4xX1xXdxX86xX87xX3xX7xXdexX87xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX204xXdxX80xXexX1xX209xX3xX20bxX8fxX8fxXbxX30xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX17dxX1b1xX2xXbxX30xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX65xX65xXdxX1d2xX159xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d2xX36xX18xX65xX18xX10xX204xX7xX65xX144xX8fxX246xX2xX65xX2xX17dxX8fxX80xX17dxX2xX8axX8fxX17cxX8fxX8axXexX246xX1b1xX8axX17cxX1b1xX5xX8fxX1d2xX25dxXbxX19xX260xX16xX9xX17dxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX16xX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX36xXdxX3xXbxX1xX3bxX29xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX45xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX58xX2exX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX57xX58xXaxX3xX204xXdxX80xXexX1xX9xXaxX20bxX8fxX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17dxX1b1xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12x13e75xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX10exX83xX83xX83xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1xX7d3xX3xX13fxX5c5xX3xXexX1xX28xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xX13fxX21xXedxX4xX3xX36xX6xXdxX3xXexX16xX51xX3xX5xX3fxX3xX1xX3bxXexX3xX18xX1xXdexX18xX2exX3xX18xX51xX18xX19xX3xX4xXcdxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX3fxX17xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX80xXdexX18xX3xX10exX83xX83xX83xX2exX3xX13fxXdxX3xX13fxX5f0xX87xX2exX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xXexX34exXbxX3xX1xXedxXbxX2exX3xX36xX34exX18xX3xX13fxXafxX18xX19xX2exX3xX1xX21xX1c5xX18xX19xX3xX80xX74exX18xX3xX94xX1xXdexX18xX3xX80xXdexX18xX3xX36xX3fxX3xXexX16xXf6xX4xX3xXexXdxXbdxXbxX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xX4xX57xX4xX3xX159xXdxXd2xX18xX3xXbxX1xX57xXbxX3xX6xX18xX3xXexX17xX3fxX18xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX58xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX6adxX3xX7xX3ccxX2exX3xX26xX1xX87xX3xX80xXdexX18xX3xX4xX21xX1d2xX3xXcxX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xXexXcdxXexX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xXexXf6xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX16xX6xX3xX36xX86xX3xX10exX83xX83xX83xX2exX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xXdxXd2xX18xX2exX3xX26xX1x104b3xX4xX3xXbxX1xX39axX4xX3xX26xXb5xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xX4xX57xX4xX3xXexX36bxX18xX3xXexX3bxXdxX2exX3xXexX1xXdxXbdxX87xX3xX7xXa3xXexX3xX36xX86xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX5xX3fxX29xX3xX26xXdxX86xX29xX3xX4xX1xXbdxX3xX13fxXbdxX18xX3xX29xXabxX4xX3xXexX1xXe8xXbxX3xX18xX1xXe8xXexX3xX7xXcdxX3xX36xX39axX3xX36xX3fxX3xXexX1xXdxXd2xXexX3xX1xX3bxXdxX3xX80xX17xX3xX4xX1xX57xX58xX2exX3xX18xXa7xX2exX3xXexX6xXdxX3xX18xX3bxX18xX2exX3xX7xXf6xX3xX4xXcdxX3xX19xXdexX58xX3xX16xX6xX1d2xX3xX16fxXb5xXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xXdxXd2xX18xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX18xX19xX6xX58xX3xXexX424xX3xX159xX6xX18xX3xX13fxX5f0xX87xX3xX36xX3fxX3xXbxX1xXcdxXdxX3xX1xXedxXbxX3xX36xX1c5xXdxX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX83xX60dxX18xX1xX3xX7xX57xXexX3xX10exX83xX83xX83xX3xX36xX3fxX3xX4xX57xX4xX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX4xXa3xX3xX1xXdxXd2xX87xX3xX60bxX87xX60dxX3xX1xX3fxX18xX19xX3xXexX16xX1cxX29xX3xX36xX39axX3xX4xX1xX57xX58xX2exX3xX18xXa7xX2exX3xX7xXf6xX3xX4xXcdxX2exX3xXexX6xXdxX3xX18xX3bxX18xX2exX3xX19xXa3xXbxX3xXbxX1xX5f0xX18xX3xX13fxX715xX58xX3xX29xX3bxX18xX1xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX3fxX17xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX80xXdexX18xX3xXexX1xX6xX29xX3xX19xXdxX6xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX19xXb3cxX18xX3xX36xX1c5xXdxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX3fxX17xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX80xXdexX18xX3xX159xX60dxX17xX3xX36xXd2xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXcxXa7xX3xX60bxX87xXcdxX4xX3xXbxX1xX39axX4xX3xX36xX39axX3xX4xXa3xX3xX1xXdxXd2xX87xX3xX60bxX87xX60dxX3xX7xXf6xX3xX18xX19xX1xXdxXd2xXbxX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX16xXdxX28xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexXbdxX3xX8cxX3xX30xX5c5xX3xX1xXafxXdxX3xX4xXc8xX6xX3xXexX98xX18xX1xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX204xXdxX80xXexX1xX209xX3xX20bxX8fxX8fxXbxX30xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX17dxX1b1xX2xXbxX30xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX65xX65xXdxX1d2xX159xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d2xX36xX18xX65xX18xX10xX204xX7xX65xX144xX8fxX246xX2xX65xX2xX17dxX8fxX80xX17dxX2xX8axX8fxX17cxX1b1xX20bxXexX17cxX8axX8axX144xX20bxX5xX8fxX1d2xX25dxXbxX19xX260xX16xX9xX17cxX17dxX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX16xX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX36xXdxX3xXbxX1xX3bxX29xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX45xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX58xX2exX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX57xX58xXaxX3xX204xXdxX80xXexX1xX9xXaxX20bxX8fxX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17dxX1b1xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX10exX1xX57xXexX3xX159xXdxX28xX87xX3xXexX3bxXdxX3xX1xXafxXdxX3xX18xX19xX1xXb5xX2exX3xX13fxX36bxX18xX19xX3xX4xX1xX45xX3xX10exX1xXa3xX3xX83xX1xXc8xX3xXexXb5xX4xX1xX3xXcxX1xX21xX22xX18xX19xX3xXexX16xXf6xX4xX3xX92xX93xX94xX95xX3xXexX98xX18xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX34exX18xX2exX3xX159xXdxX28xX87xX3xX80xX21xX6adxX18xX19xX3xX26xXbdxXexX3xX60bxX87xX60dxX3xX29xX3fxX3xX4xX57xX4xX3xX13fxX6adxX18xX3xX36xXb5xX2exX3xX13fxXb5xX6xX3xXbxX1xX21xX6adxX18xX19xX3xX13fxX3bxXexX3xX13fxX21xXedxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX36xXdxXd2xX4xX3xXexX16xXdxX28xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xXc0xX86xX3xX57xX18xX3xXexX1xX22xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX60bxX87xX6xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xXc0xX36bxX18xX19xX3xX4xX1xX45xX3xX13fxX86xX3xX18xX19xX1xXb5xX3xX83xX3ddxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX98xX18xX1xX3xX4xX1xXc8xX3xXexX16xX455xX2exX3xXbxX1xXcdxXdxX3xX1xXedxXbxX3xX36xX1c5xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX13fxX6adxX18xX3xX36xXb5xX3xX5xXdxX152xX18xX3xX60bxX87xX6xX18xX3xXexX1xX6xX29xX3xX29xX21xX87xX3xX4xX1xX17xX3xX92xX93xX94xX95xX3xXexX98xX18xX1xX3xXexXdxXbdxXbxX3xXexX39axX4xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xXc0xX86xX3xX57xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX13fxX17xX3bxX18xX3xX144xX8fxX144xX2xX3xX8cxX3xX144xX8fxX144xX17dxX2exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX13fxXa3xX3xX4xX5f0xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX152xX18xX3xX4xXabxX87xX3xX13fxXdxX86xX87xX3xX4xX1xX98xX18xX1xX2exX3xX159xXa7xX3xX7xX87xX18xX19xX3xX18xXafxXdxX3xX80xX87xX18xX19xX3xXc0xX86xX3xX57xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX7ebxX3xX1xXedxXbxX3xX36xX1c5xXdxX3xX58xX152xX87xX3xX4xX5f0xX87xX2exX3xX18xX1xXdxXd2xX29xX3xX36xX39axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX455xX18xX1xX3xX1xX455xX18xX1xX3xX29xX1c5xXdxX1d2xX3xXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX7xXf6xX3xX5xX5c5xX18xX1xX3xX13fxX3bxX17xX3xX4xXc8xX6xX3xX4xXe8xXbxX3xXc8xX58xX2exX3xX4xX1xX45xX18xX1xX3xX60bxX87xX58xX86xX18xX2exX3xX93xX6xX18xX3xX4xX1xX98xX3xX13fxX3bxX17xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX36xX3fxX3xX83xX94xX83xX7dxX3xX4xX57xX4xX3xX4xXe8xXbxX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xXcxX34exXbxX3xXexX16xX87xX18xX19xX3xX4xX1xX98xX3xX13fxX3bxX17xX3xX30xXdexX58xX3xX80xXf6xX18xX19xX2exX3xX4xXc8xX18xX19xX3xX4xXcdxX2exX3xX26xXdxXd2xX18xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX18xX51xX18xX19xX3xX4xXcdxXexX3xX5xX3fxX29xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX3ccxX3xX30xX5c5xX2exX3xXbxX1xX21xX22xX18xX19xX2exX3xXexX1xXb5xX3xXexX16xXe8xX18xX2exX3xX26xX1xX87xX3xX80xXdexX18xX3xX4xX21xX2exX3xX4xX6adxX3xX7xX3ccxX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xX36xX5dxX18xX19xX3xX29xX3bxX18xX1xX2exX3xX4xXa3xX3xX13fxXc8xX3xX26xX1xX60dxX3xX18xX1cxX18xX19xX2exX3xX13fxXdxX86xX87xX3xX26xXdxXd2xX18xX3xX13fxX28xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xXexXcdxXexX3xX18xX1xXdxXd2xX29xX3xX36xX39axX3xX13fxX60dxX29xX3xX159xX60dxX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX10exX83xX83xX83xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX83xX1xXc8xX3xXexXb5xX4xX1xX3xX92xX93xX94xX95xX3xX4xX57xX4xX3xX4xXe8xXbxX2exX3xX18xX19xX21xX22xXdxX3xX13fxXabxX18xX19xX3xX13fxX5f0xX87xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX6adxX3xX7xX3ccxX3xXbxX1xX60dxXdxX3xX60bxX87xX6xX18xX3xXexXdexX29xX3xX159xXcdxX3xXexX16xX45xX3xX29xXafxXexX3xXbxX1xX5f0xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xXexX424xX3xX18xX19xXdexX18xX3xX7xX57xX4xX1xX3xX94xX1xX3fxX3xX18xX21xX1c5xX4xX3xX36xX3fxX3xX13fxX6adxX18xX3xX36xXb5xX3xX80xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX10exX83xX83xX83xX162xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX30xX5c5xX3xX1xXafxXdxX3xX1xXa3xX6xX3xX36xX86xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX13fxX28xX3xX4xXa3xX3xX18xX19xX87xX36bxX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX1xX7d3xX3xXexX16xXedxX2exX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX159xXb5xX3xXbxX1xX21xX6adxX18xX19xX3xXexXdxXd2xX18xX2exX3xX80xX87xX58xX3xXexX16xX455xX3xX1xX17xX3bxXexX3xX13fxXafxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX10exX83xX83xX83xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1xX7d3xX3xX18xX1xXe8xXexX3xX5xX3fxX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX80xXdexX18xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX94xXdexX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxXd2xX87xX3xX60bxX87xX60dxX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xXexX87xX58xX152xX18xX3xXexX16xX87xX58xX86xX18xX3xX36xX86xX3xX29xX39axX4xX3xXexXdxX152xX87xX2exX3xX34xX3xX18xX19xX1x123bdxX6xX2exX3xX18xXafxXdxX3xX80xX87xX18xX19xX2exX3xX159xXdxXd2xX18xX3xXbxX1xX57xXbxX3xX36xX3fxX3xX26xXbdxXexX3xX60bxX87xX60dxX3xX30xXdexX58xX3xX80xXf6xX18xX19xX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX10exX83xX83xX83xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1xX7d3xX1d2xX3xXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xXbxX1xXa7xX3xX159xXdxXbdxX18xX2exX3xX19xXdxX57xX17xX3xX80xX39axX4xX3xXbxX1xX57xXbxX3xX5xX87xX34exXexX3xX36xX86xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX13fxXcdxXdxX3xX36xX1c5xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX6adxX3xX60bxX87xX6xX18xX2exX3xX13fxX6adxX18xX3xX36xXb5xX2exX3xX80xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXd2xXbxX3xX36xX3fxX3xX18xX19xX21xX22xXdxX3xX80xXdexX18xX3xXexX16xX152xX18xX3xX13fxXb5xX6xX3xX159xX3fxX18xX3xXexX98xX18xX1xX1d2xX3xXcxX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xX13fxX6xX3xX80xX3bxX18xX19xX3xX1xXa3xX6xX3xX4xX57xX4xX3xX1xX455xX18xX1xX3xXexX1xXabxX4xX3xXexX87xX58xX152xX18xX3xXexX16xX87xX58xX86xX18xX2exX3xXbxX1xX57xXexX3xX1xX87xX58xX3xX36xX6xXdxX3xXexX16xX51xX2exX3xXexX57xX4xX3xX80xX39axX18xX19xX3xX4xXc8xX6xX3xX4xX57xX4xX3xXbxX1xX21xX6adxX18xX19xX3xXexXdxXd2xX18xX3xXexX16xX87xX58xX86xX18xX3xXexX1xXcdxX18xX19xX3xX13fxX3bxXdxX3xX4xX1xX76exX18xX19xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xadb0xXdexX58xX3xX80xXf6xX18xX19xX2exX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX16xXdxX28xX18xX3xX10exX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX3fxX17xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX80xXdexX18xX3xX10exX83xX83xX83xX2exX3xX19xXb3cxX18xX3xX36xX1c5xXdxX3xX10exX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX3fxX17xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX80xXdexX18xX3xX159xX60dxX17xX3xX36xXd2xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXcxXa7xX3xX60bxX87xXcdxX4xX3xX36xX1c5xXdxX3xXbxX1xX21xX6adxX18xX19xX3xX4xX1xXdexX29xX3xXc6xX246xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1xX7d3xX161xX1d2xX3xX1427xXdexX58xX3xX80xXf6xX18xX19xX3xX18xX1xXdexX18xX3xX16xXafxX18xX19xX3xX4xX57xX4xX3xX29xX3ddxX3xX1xX455xX18xX1xX3xX159xX60dxX17xX3xX13fxX60dxX29xX3xX6xX18xX3xXexX17xX3fxX18xX3xX10exX83xX83xX83xX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX21xX1c5xX18xX19xX3xXexXf6xX3xX18xX19xX87xX58xXd2xX18xX2exX3xXexXf6xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX2exX3xXexXf6xX3xX60bxX87xX60dxX18xX3xXexX3bxXdxX3xX26xX1xX87xX3xX80xXdexX18xX3xX4xX21xX2exX3xX4xX6adxX3xX7xX3ccxX3xX18xX1xX325xX29xX3xXexX1xX87xX3xX1xX76exXexX3xX18xX19xX21xX22xXdxX3xX80xXdexX18xX3xX4xX7ebxX18xX19xX3xXexX1xX6xX29xX3xX19xXdxX6xX2exX3xX13fxX28xX3xX29xX7d3xXdxX3xX13fxX6adxX18xX3xX36xXb5xX2exX3xX13fxXb5xX6xX3xXbxX1xX21xX6adxX18xX19xX3xX13fxX21xXedxX4xX3xX159xX60dxX17xX3xX13fxX60dxX29xX3xX6xX18xX3xXexX17xX3fxX18xX2exX3xX1xX3bxX18xX3xX4xX1xXbdxX3xXexXcdxXdxX3xX13fxX6xX3xX7xXf6xX3xX4xXcdxX3xX4xX1xX57xX58xX3xX18xXa7xX3xX30xX60dxX58xX3xX16xX6xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX10exX1xX57xXexX3xX1xX87xX58xX3xX36xX6xXdxX3xXexX16xX51xX3xXexX1xX6xX29xX3xX29xX21xX87xX2exX3xX18xX51xX18xX19xX3xX4xXcdxXexX3xX4xXc8xX6xX3xX5xXf6xX4xX3xX5xX21xXedxX18xX19xX3xX83xX60dxX18xX1xX3xX7xX57xXexX3xX10exX83xX83xX83xX3xX36xX3fxX3xX83xX94xX83xX7dxX3xX83xX3ddxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX98xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX36xX3fxX3xX83xX94xX83xX7dxX1d2xX3xXcxX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xXexXcdxXexX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX18xXb3cxX29xX3xXexX455xX18xX1xX3xX1xX455xX18xX1xX3xX4xX1xXc8xX3xX13fxXafxX18xX19xX3xXexX1xX6xX29xX3xX29xX21xX87xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXe8xXbxX3xXc8xX58xX2exX3xX4xX1xX45xX18xX1xX3xX60bxX87xX58xX86xX18xX3xX4xX57xX4xX3xX4xXe8xXbxX3xX4xX1xX98xX3xX13fxX3bxX17xX2exX3xXexX16xXdxX28xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xX60bxX87xX58xXbdxXexX3xX5xXdxXd2xXexX3xX4xX57xX4xX3xX4xX1xX21xX6adxX18xX19xX3xXexX16xX455xX18xX1xX2exX3xX13fxX86xX3xX57xX18xX2exX3xX26xXbdxX3xX1xX17xX3bxX4xX1xX2exX3xX19xXdxX60dxXdxX3xXbxX1xX57xXbxX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xX4xXa3xX3xX1xXdxXd2xX87xX3xX60bxX87xX60dxX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX10exX83xX83xX83xX3xX36xX3fxX3xX83xX94xX83xX7dxX3xXexX16xX152xX18xX3xX13fxXb5xX6xX3xX159xX3fxX18xX3xXexX98xX18xX1xX2exX3xX18xX1xXe8xXexX3xX5xX3fxX3xX13fxXcdxXdxX3xX36xX1c5xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX13fxXb5xX6xX3xX159xX3fxX18xX2exX3xX18xX19xX3fxX18xX1xX2exX3xX5xX12dcxX18xX1xX3xX36xXf6xX4xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexXbdxX3xXexX16xf4a3xX18xX19xX3xX13fxXdxX28xX29xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX16xX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX36xXdxX3xXbxX1xX3bxX29xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX45xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xX12dcxX18xX1xX3xX36xXf6xX4xX3xX10exX83xX83xX83xX1d2xX3xXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX13fxX3fxX17xX3xXexX3bxX17xX2exX3xX159xX36bxXdxX3xX80xX21xX8aaxX18xX19xX3xX18xXdexX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xX455xX18xX1xX3xX13fxXafxX3xX4xX1xX87xX58xX152xX18xX3xX29xX3ddxX18xX3xX18xX19xX1xXdxXd2xXbxX3xX36xX39axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX10exX83xX83xX83xX2exX3xX4xX3ddxX18xX19xX3xXexX57xX4xX3xX83xX94xX83xX7dx104ccxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX204xXdxX80xXexX1xX209xX3xX20bxX8fxX8fxXbxX30xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX17dxX1b1xX2xXbxX30xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX65xX65xXdxX1d2xX159xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d2xX36xX18xX65xX18xX10xX204xX7xX65xX144xX8fxX246xX2xX65xX2xX17dxX8fxX80xX17dxX2xX8axX2xX8fxX8fxX17cxXexX17dxX144xX17dxX17dxX17cxX5xX8fxX1d2xX25dxXbxX19xX260xX16xX9xX257xX17cxX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX16xX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX36xXdxX3xXbxX1xX3bxX29xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX45xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX58xX2exX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX57xX58xXaxX3xX204xXdxX80xXexX1xX9xXaxX20bxX8fxX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17dxX1b1xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX0xXdxX29xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX204xXdxX80xXexX1xX209xX3xX20bxX8fxX8fxXbxX30xX162xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX209xX3xX17dxX1b1xX2xXbxX30xX162xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX209xX65xX65xXdxX1d2xX159xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d2xX36xX18xX65xX18xX10xX204xX7xX65xX144xX8fxX246xX2xX65xX2xX17dxX8fxX80xX17dxX2xX8axX2xX8fxX1b1xX20bxXexX246xX257xX2xX246xX8axX5xX8fxX1d2xX25dxXbxX19xX260xX16xX9xX144xX20bxX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX18xX19xX3xX4xX21xX22xX18xX19xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX16xX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX36xXdxX3xXbxX1xX3bxX29xX3xX1xX3fxX18xX1xX3xX4xX1xX45xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX51xX18xX19xX3xX4xX1xX57xX58xX2exX3xX4xX1xX5dxX6xX3xX4xX1xX57xX58xXaxX3xX204xXdxX80xXexX1xX9xXaxX20bxX8fxX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17dxX1b1xX2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX17xX80xX58xXaxX12xX94xX1xXdexX18xX3xX80xXb5xXbxX3xX18xX3fxX58xX3xX2xX17dxX3xXexX34exXbxX3xXexX1xX28xX2exX3xX144xX8fxX3xX4xX57xX3xX18xX1xXdexX18xX3xX13fxX5c5xX3xX13fxX21xXedxX4xX3xXexf637xX18xX19xX3xX93xX325xX18xX19xX3xX26xX1xX10xX18xX3xX4xXc8xX6xX3xX83xX1xXc8xX3xXexXb5xX4xX1xX3xX92xX93xX94xX95xX3xXexX98xX18xX1xX162xX3xX1b1xX246xX3xXexX34exXbxX3xXexX1xX28xX2exX3xX246xX257xX3xX4xX57xX3xX18xX1xXdexX18xX3xX13fxX21xXedxX4xX3xXexX1a46xX18xX19xX3x114abxXdxXe8xX58xX3xX26xX1xX10xX18xX3xX4xXc8xX6xX3xX1a8dxXdxX57xX29xX3xX13fxXcdxX4xX3xX83xX3ddxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX98xX18xX1xX3xX36xX455xX3xX4xXa3xX3xXexX1xX3fxX18xX1xX3xXexX45xX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX1xXdxXd2xX18xX3xXc0xX86xX3xX57xX18xX1d2xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e53xX87xXexX1xX17xX16xXaxX12xX1a2xX87xXcdxX4xX3xX7dxX21xX6adxX18xX19xX0xX65xXbxX12
Quốc Hương