Dấu ấn Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-10, Ban Tổ chức Giải thưởng truyền thông thế giới (World Communication Awards 2021) đã công bố mô hình thành phố thông minh do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phát triển là hiệu quả và sáng tạo nhất thế giới.
ef9dx10329x14776x1456bx11cf8x1439ex116ebxf188x15fe1xX7xf6eaxfcb5x11001x157a3x164cax101b5xX5x102ebxXax12327x15a1fx143f5x1575bxX3xX14x13e61xX3xXcx16401xX15xX18x16e20xX3xXex12556x12f8axX3x13bf8xXdx156a3xX15xX3xX1x140a1xX18xX1xX3xX24x14347xX3xXexX1xfc56xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcx14986xX3x12a38x176b8xX22xX3xX43x11496xX18xX0x13a2bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c7cxX10xX6x13fcaxXaxX12x1050cxX1exX2ax16b90xX3x106d5x154a1x17609xX2x12399x1630axX3x15877xX6xX18xX3xXcx1179cxX3xX4xX1x1223exX4xX3x166baxXdx15a12xXdxX3xXexX1x12361x12880xX18xX1exX3xXexX1bxX15xX63xX26xX18xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xXexX1x11b7dxX3xX1exXdx12587xXdxX3x1045exf1b6x167aaxX1bxX5xX5dxX3x13b1cxX9cxX22xX22xX15xX18xXdxX4xX6xXexXdxX9cxX18xX3x11f0cx131f3xX6xX1bxX5dxX7xX3xX65xX69xX65xX2x155b9xX3xX24x15041xX3xX4xX2fxX18xX1exX3xfcf2xeffaxX3xX22xX2fxX3xX1x14f51xX18xX1xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xX5dxX9cxX3xXcx1765axXbxX3xX24xX9cxX2axX18xX3xXa1xX2fxX18xX1exX3xX18xX1exX1xXdx169c8xXbxX3xX67xX3x15f18xXdx134bcxX18xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3x14fc2xX15xX21xX18xX3xX24x125eexXdxX3xX9axXfexXdxX10xXexXexX10xX5xXbaxX3xXbxX1x1238axXexX3xXexX1bxXdx157ccxX18xX3xX5xX2axX3xX1xXdxXf9xX15xX3x15de0xX15xX7axX3x14aa1xX2axX3xX7xX11exX18xX1exX3xXex15871xX9cxX3xX18xX1xX14xXexX3xXexX1xX93xX3xX1exXdxX97xXdx15281xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxXexX1xX15xX22xXc4xX3xXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1x14b9fxX3x11906xX69xX69xXbx11241xfad0xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3x14c12xX19bxX19bxXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2x10d03xX1c2xX4bxX2xefc7xX1c6xX5dxX1c2xX2xX66xX69xX1c2xX19bxX1c2xXex125dexX18cxX18cxX66xX5xX1c2xX67xX2xX67xX69x13479xX14cx1697cxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX19bxX19bxX19bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX1c2xX1c6xX65xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX19bxX19bxX1d1xX69xX18cxXexX1c2xX18cxX1d1xX1c6xX5xX2xX69xX67xX2xX67xX69xX1c2xX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1c2xX1c6xX65xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xXfexXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX5xX2axX3xX5dxX9cxX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxXf9xXbxX3xXfexXdxXf9xXexX3xX60xX6xX22xX3xX5dxX15xX63xX3xX18xX1xX14xXexX3xX4x11b05xX3xXexX1bxX9cxX18xX1exX3xX5dxX6xX18xX1xX3xX22x17304xX4xX3xX24xX26xX3xX4xf184xX3xX133xX2axX3xX4xX1xXdxX93xX18xX3xXexX1x120f7xX18xX1exX3xXexX13cxXdxX3xX9bxXa1xXafxX3xX18x13678xX22xX3xX18xX6xX63xX6axX3xX133xX7fxf2d8xXexX3xX5x1037bxX18xX3xX4xX11exX4xX3x14f9bxX2fxX18xX1exX3xX5xX97xX18x10d37xX3xX18xX1xX7fxX3xXa1xX1xXdxX18xX6xX3xXcxX10xX5xX10xX4xX9cxX22xX3xX78xX5xX9cxXc4xX6xX5xX6axX3x1471fxXcxX3xXa1xX9cxX1bxXbxX9cxX1bxX6xXexXdxX9cxX18xX6axX3x1176axXafx1730cx13f93x11c6axXcxX3xX7xX10xX4xX15xX1bxX10xX5dxX3xX43xX3dex174f0xX7xX3xXexX1bxX9cxX18xX1exX3xX4x114d0xX18xX1exX3xX1xX13cxX18xX1exX3xX22xX371xX4xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX19bxX66xX69xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX19bxX19bxX1d1xX1c2xX19bxXexX65xX1d1xX65xX18cxX5xX1c2xX67xX2xX67xX69xX19bxX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX19bxX66xX69xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX78xXdxX7axXdxX3xXexX1xX7fxX80xX18xX1exX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xX9axXcxX1xX10xX3xX43xX22xX6xX1bxXexX3xXa1xXdxXexXdxX10xX7xX3xXafxXb0xX6xX1bxX5dxXbaxX3xX5xX2axX3xX1xX13cxX18xX1exX3xX22xX371xX4xX3xX18xX1x107c9xX22xX3xXexXcbxX22xX3x112a8xXdxX93xX22xX3xX22xX10fxXexX3xX1exXdxX7axXdxX3xXbxX1xX11exXbxX3xX1xX9cxX13cxXexX3xX24xX10fxX18xX1exX3xX1xXdxXf9xX15xX3xX12fxX15xX7axX3xX133xX2axX3xX7xX11exX18xX1exX3xXexX13cxX9cxX6axX3xX24xX10xX22xX3xX5xX13cxXdxX3xX5xX39cxXdxX3x1340fxX4xX1xX3xX4xX1xX9cxX3xX18xX1exX7fx13a9bxXdxX3xX5dxX21xX18xX3xX133xX2axX3xX5dxX9cxX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxXf9xXbxX6axX3xX1xX7fxX97xX18xX1exX3xXexX97xXdxX3xX4xX7axXdxX3xXexX1xXdxXf9xX18xX3xX4xX1xX14xXexX3xX5xX7fxX39cxX18xX1exX3xX4xX15xX10fxX4xX3xX7xXc5xX18xX1exX3xX4xX1xX9cxX3xX18xX1exX7fxX598xXdxX3xX5dxX21xX18xX3xX133xX2axX3xXexX392xX18xX1exX3xX1xXdxXf9xX15xX3xX12fxX15xX7axX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX4x146a4xX6xX3xX4xX1xX58dxX18xX1xX3xX12fxX15xX63xX26xX18xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX19bxX1c2xX1c6xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX19bxX19bxX18cxX1c2xX1d1xXexX19bxX65xX2xX1c6xX5xX19bxX67xX2xX67xX69xX66xX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX19bxX1c2xX1c6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX78xXdxX7axXdxX3xXexX1xX7fxX80xX18xX1exX3xX24xX11exX18xX1xX3xX1exXdxX11exX3xX5dx15c4dxX6xX3xXexX1bxX3a0xX18xX3xX19bxX3xXexXdxX3a0xX15xX3xX4xX1xX58dxX18axX3xX41xX1xX13cxX22xX3xX133xXdxX3xX75xX18xX1exX3xX5dxX371xX18xX1exX3xX4xX603xX6xX3xX1exXdxX7axXdxX3xXbxX1xX11exXbxX14cxX3xX3cbxX1xX7axX3xX18xX392xX18xX1exX3xX24xX11exXbxX3xX75xX18xX1exX3xX18xX1xX15xX3xX4xX44xX15xX3xX1xX9cx14744xX4xX3xX4xX7axXdxX3xXexX1xXdxXf9xX18xX3xX4xX15xX10fxX4xX3xX7xXc5xX18xX1exX3xX4xX603xX6xX3xX18xX1exX7fxX598xXdxX3xX5dxX21xX18xX14cxX3xXcxX58dxX18xX1xX3xX1xX9cxX2axX18xX3xXexX1xXdxXf9xX18xX3xX7xX9cxX3xX133xX97xXdxX3xX4xX11exX4xX3xX1exXdxX7axXdxX3xXbxX1xX11exXbxX3xX1xXdxXf9xX18xX3xX4xX363xX3xXexX1bxX3a0xX18xX3xXexX1xX33xX3xXexX1bxX7fxX598xX18xX1exX14cxX3x15a77xX39cxXdxX3xX58dxX4xX1xX3xX1exXdxX7axXdxX3xXbxX1xX11exXbxX3xX22xX6xX18xX1exX3xX5xX13cxXdxX3xX24xXc5xXdxX3xX133xX97xXdxX3xX18xX1exX7fxX598xXdxX3xX5dxX21xX18xX14cxX3xXfexX6xXdxX3xXexX1bx173b5xX3xX4xX603xX6xX3xXexX71xX3xX4xX1xX75xX4xX6axX3xX5dxX9cxX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxXf9xXbxX3xXexX1bxX9cxX18xX1exX3xX133xXdxXf9xX4xX3xX190xX21xX63xX3xX5dxX72exX18xX1exX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX19bxX1d1xX1c6xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX19bxX19bxX1c6xX69xX66xXexX19bxX1d1xX65xX1d1xX5xX18cxX67xX2xX67xX69xX1d1xX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX19bxX1d1xX1c6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX3ecxX2fxX3xX1xXcbxX18xX1xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xX4xX603xX6xX3xXfexXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX5xX2axX3xX1exXdxX7axXdxX3xXbxX1xX11exXbxX3xXexX9cxX2axX18xX3xX5dxXdxXf9xX18xX3xX133xX97xXdxX3xX2xX1c2xX3xXexX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xX44xX18xX14cxX3xXfexXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX4xX363xX3xXexX1xX124xX3xX3a7xX22xX6xX63xX3xX24xX9cxX3afxX3xXexX1xX10xX9cxX3xX18xX1xX15xX3xX4xX44xX15xX6axX3xX24xX77dxX4xX3xX24xXdxX124xX22xX6axX3xXexX1xX72exX4xX3xXexX1bxX13cxX18xX1exX3xX133xX2axX3xX133xX392xX18xX3xX1xX363xX6xX3xX4xX603xX6xX3xXex12979xX18xX1exX3xXexf729xX18xX1xX6axX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX1exXdx148edxXbxX3xX7xX378xX3xX5dxX371xX18xX1exX3xX18xX1exX15x130edxX18xX3xX5xX72exX4xX3xX24xX33xX6xX3xXbxX1xX7fxX48xX18xX1exX3xX22xX10fxXexX3xX4xX11exX4xX1xX3xXexXc5xXdxX3xX7fxX15xX6axX3xX24xX7fxX6xX3xX1bxX6xX3xX4xX11exX4xX3xXbxX1xX21xX18xX3xXexX58dxX4xX1xX3xX4xX1xX58dxX18xX1xX3xX190xX11exX4xX6axX3xXbxX1xX3f6xX3xX1xX39cxXbxX6axX3xXexX9fexX3xX24xX363xX3xX18xX21xX18xX1exX3xX4xX6xX9cxX3xX18xX392xX18xX1exX3xX5xX72exX4xX3xX4xX13cxX18xX1xX3xXexX1bxX6xX18xX1xX3xX133xX2axX3xXexX392xX18xX1exX3xX7xX72exX3xX1xX2axXdxX3xX5xX815xX18xX1exX3xX4xX603xX6xX3xX18xX1exX7fxX598xXdxX3xX5dxX21xX18xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX19bxX1d1xX65xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX19bxX19bxX1c6xX65xX1dbxXexX1c2xX1c6xX65xX19bxX5xX65xX67xX2xX67xX69xX18cxX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX19bxX1d1xX65xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xXcxX1bxX9cxX18xX1exX3xXexX1xX598xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX12fxX15xX6xX3xX24xXbdxX3xX4xX363xX3xX1dbxX69xX3xXexXa03xX18xX1xX6axX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX54ex161bexX3xX54exX93xXexX3xXexX1xf2ffxX6xX3xXexX1xX15xXe8xX18xX3xX1xX39cxXbxX3xXexX11exX4xX3xX133xX97xXdxX3xXfexXdxX10xXexXexX10xX5xX3xXexX1bxX9cxX18xX1exX3xX133xXdxXf9xX4xX3xX75xX18xX1exX3xX5dxX371xX18xX1exX3xX4xX2fxX18xX1exX3xX18xX1exX1xXf9xX3xX190xX21xX63xX3xX5dxX72exX18xX1exX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX1c2xX18cxX18cxXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX66xX69xX69xX1dbxX1c2xXexX1c6xX65xX2xX1c6xX5xX69xX67xX2xX67xX2xX69xX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX1c2xX18cxX18cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xXcxX13cxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5axX363xX6xX6axX3xXfexXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX24xXbdxX3xX54exXbddxX3xXexX1xXbe5xX6xX3xXexX1xX15xXe8xX18xX3xX1xX39cxXbxX3xXexX11exX4xX3xX133xX26xX3xX190xX21xX63xX3xX5dxX72exX18xX1exX3xX4xX1xX58dxX18xX1xX3xX12fxX15xX63xX26xX18xX3xX24xXdxXf9xX18xX3xXexX378xX3xX133xX2axX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXexXa03xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5axX363xX6xX3xX1exXdxX6xXdxX3xX24xX9cxX13cxX18xX3xX65xX69xX65xX2xX67xX65xX69xX65xX19bxX14cxX3xX7e1xX2axX3xX24xX48xX18xX3xX133xX33xX3xXexX7fxX3xX133xX14xX18xX3x1543axX26xX3xX11exX18xX3xX190xX21xX63xX3xX5dxX72exX18xX1exX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5axX363xX6xX3xXexX1bxX80xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xX1exXdxX6xXdxX3xX24xX9cxX13cxX18xX3xX65xX69xX65xX2xX67xX65xX69xX65xX19bxX3xX133xX2axX3xXexX44xX22xX3xX18xX1xXcbxX18xX3xX24xX93xX18xX3xX65xX69xX1dbxX69xX6axX3xXexX1bxXdxX124xX18xX3xX54exX1xX6xXdxX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xX4xX2fxX18xX1exX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xX3xX133xX2axX9cxX3xXexX1xX11exX18xX1exX3xX1c2xX67xX65xX69xX65xX2xX14cxX3xXfexXdxXf9xX4xX3xX54exX1xX6xXdxX3xXexX1bxX7fxX48xX18xX1exX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xXdd4xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX7fxX39cxX4xX3xX133xX58dxX3xX18xX1xX7fxX3xX3a7xXc4xX10fxX3xX18xXbdxX9cxX3xX7xXc5xX3afxX6axX3xX5xX2axX3xXc4xX7fxX97xX4xX3xX24xXdxX3xX24xX44xX15xX3xXexXdxX3a0xX18xX3xX24xX124xX3xX190xX21xX63xX3xX5dxX72exX18xX1exX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX19bxX1d1xX18cxXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX66xX69xX69xX19bxX65xXexX1c6xX1dbxX1dbxX1c2xX5xX65xX67xX2xX67xX2xX2xX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX19bxX1d1xX18cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xXfexX97xXdxX3xX4xX11exX4xX3xX1xX13cxX18xX1exX3xX22xX371xX4xX3xX24xX7fxX39cxX4xX3xX5xX385xXbxX3xX24xX77dxXexX3xXexX13cxXdxX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX6axX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xX3xX24xXbdxX3xXexX1bxXdxX124xX18xX3xX54exX1xX6xXdxX3xX24xXa22xX18xX1exX3xXc4xX10fxX3xX4xX11exX4xX3xX1exXdxX7axXdxX3xXbxX1xX11exXbxX3xX1xXdxXf9xX18xX3xX24xX13cxXdxX3xX18xX1xX14xXexX3xX18xX1xX7fxX18axX3xX60xX26xX18xX3xXexX7axX18xX1exX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX6axX3xX5axXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX4xX6xX22xX10xX1bxX6xX3xX1exXdxX11exX22xX3xX7xX11exXexX3xX1exXdxX6xX9cxX3xXexX1xX2fxX18xX1exX6axX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX9cxX2axX18xX6axX3xX5axXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xXbxX1xX7axX18xX3xX11exX18xX1xX3xX1xXdxXf9xX18xX3xXexX1bxX7fxX598xX18xX1exX6axX3xX5axXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX1exXdxX11exX22xX3xX7xX11exXexX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xXc4xX11exX9cxX3xX4xX1xX58dxX3xX133xX2axX3xXexX1bxX15xX63xX26xX18xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX6axX3xX5axXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX4xX71xX18xX1exX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX5dxX15xX3xX5xX33xX4xX1xX6axX3xX5axXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX4xX7axX18xX1xX3xXc4xX11exX9cxX3xX4xX1xX11exX63xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX6axX3xX5axXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX4xX7axX18xX1xX3xXc4xX11exX9cxX3xXexX1xXdxX3a0xX18xX3xXexX6xXdxX6axX3xX5axXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX9bxXdx13190xXdxX3xX4xX2fxX18xX1exX3xX4xX10fxX18xX1exX6axX3xX5axXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX18xX1xX385xX18xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX2axX9cxX3xX22xX9fexX18xX1exX3xX5dxX15xX3xX54exX1xX11exX4xX1xX6axX3xXcxX1bxXdxX124xX18xX3xX54exX1xX6xXdxX3xXexX58dxX4xX1xX3xX1xX39cxXbxX3xX1xXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX75xX18xX1exX3xX5dxX371xX18xX1exX3xXa1xX60xXcxXcxX3xX4xX603xX6xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX133xX26xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX66xX1c2xX65xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX66xX69xX2xX69xX66xXexX1dbxX66xX2xX1dbxX5xX1c2xX67xX2xX67xX2xX65xX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX66xX1c2xX65xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX13xX3f6xX3xX4xX1xXa03xX3xX22xX97xXdxX3xX24xX7fxX6xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xX133xX2axX9cxX3xX1xX9cxX13cxXexX3xX24xX10fxX18xX1exX3xXexX1bxX9cxX18xX1exX3xXexX1xX598xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX18xX1exX385xX18xX6axX3xXexX15xX63xX3xX18xX1xXdxX3a0xX18xX3xX4xX1xX58dxX18xX1xX3xX12fxX15xX63xX26xX18xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX4x13c02xX18xX1exX3xX18xX1xX7fxX3xX18xX1exX7fxX598xXdxX3xX5dxX21xX18xX3xX24xXbdxX3xXbxX1xX44xX18xX3xX18xX2axX9cxX3xX4xX7axX22xX3xX18xX1xXe8xX18xX3xX24xX7fxX39cxX4xX3xX18xX1xfe16xX18xX1exX3xX54exX93xXexX3xX12fxX15xX7axX3xX22xX6xX18xX1exX3xX5xX13cxXdxX3xXexX1bxX9cxX18xX1exX3xX133xXdxXf9xX4xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX6axX3xX12fxX15xX7axX18xX3xX5xXbddxX3xXexX1bxXe8xXexX3xXexX72exX3xX6xX18xX3xXexX9cxX2axX18xX6axX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX5axXdxXf9xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXbdxX3xX4xX363xX3xXexX1xX124xX3xX12fxX15xX7axX18xX3xX5xXbddxX3xX133xX2axX3xX1exXdxX11exX22xX3xX7xX11exXexX3xXexX9fexX3xXexX71xX18xX1exX3xXexX1xX124xX3xX24xX93xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX93xXexX3xXexX9fexX18xX1exX3xXexXcbxX18xX1xX3xX1xX15xXc5xX18xX1exX3xX5dxXdxX100xX18xX3xX1bxX6xX3xXexX1bxX9cxX18xX1exX3xXexX1xX72exX4xX3xXexX93xX3xX80xX3xXexX14xXexX3xX4xX7axX3xX4xX11exX4xX3xX5x12dadxX18xX1xX3xX133xX72exX4xX6axX3xX24xX598xXdxX3xX7xXc5xX18xX1exX3xX190xXbdxX3xX1xX10fxXdxX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX12fxX15xX6xX3xX5dxX13ecxX3xX5xXdxXf9xX15xX3xXexX1xX15xX3xXexX1xXe8xXbxX3xXexX9fexX3xX1xX48xX18xX3xX2xX19bxX19bxX3xX4xX6xX22xX10xX1bxX6xX3xX1exXdxX11exX22xX3xX7xX11exXexX3xX24xX7fxX39cxX4xX3xX5xX385xXbxX3xX24xX77dxXexX3xXexX13cxXdxX3xX18xX1xXdxX26xX15xX3xX24xX33xX6xX3xX24xXdxX124xX22xX3xX4xX2fxX18xX1exX3xX4xX10fxX18xX1exX6axX3xXexX15xX63xX93xX18xX3xX1exXdxX6xX9cxX3xXexX1xX2fxX18xX1exX6axX3xX4xX48xX3xX12fxX15xX6xX18xX6axX3xX24xX48xX18xX3xX133xX33xX6axX3xXexX1bxX7fxX598xX18xX1exX3xX1x16487xX4x10a94xX3xXexX1bxX3a0xX18xX3xX24xX33xX6xX3xXc4xX2axX18xX3xXexX9cxX2axX18xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX14cxX3xXcxX9cxX2axX18xX3xXc4xX10fxX3xX4xX6xX22xX10xX1bxX6xX3xX54exX93xXexX3xX18xXc5xXdxX3xX133xX26xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xX7fxX39cxX4xX3xX7xX385xXbxX3xX190xX93xXbxX3xX133xX2axX3xX1xXdxX124xX18xX3xXexX1xX33xX3xXexX1bxX3a0xX18xX3xX18xX26xX18xX3xXc4xX7axX18xX3xX24xXa22xX3xX7xXc5xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX19bxX1d1xX1c2xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX66xX69xX2xX2xX18cxXexX18cxX1c2xX66xX69xX5xX18cxX67xX2xX67xX2xX1dbxX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX19bxX1d1xX1c2xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX6cxX3a0xX18xX3xX4xX13cxX18xX1xX3xX133xXdxXf9xX4xX3xX12fxX15xX7axX18xX3xX5xXbddxX3xX133xX2axX3xX1exXdxX11exX22xX3xX7xX11exXexX3xXc4xX547xX18xX1exX3xX1xXcbxX18xX1xX3xX7axX18xX1xX3xX12fxX15xX6xX3xX1xXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX4xX6xX22xX10xX1bxX6xX6axX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX4xX815xX18xX3xX4xX363xX3xXexX1xX124xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX5dx14a03xXdxX3xX22xX10fxXexX3xX4xX11exX4xX1xX3xXexX1bxX72exX4xX3xX12fxX15xX6xX18xX3xX4xX11exX4xX3xX4xX1xXa03xX3xXexXdxX3a0xX15xX3xX24xX11exX18xX1xX3xX1exXdxX11exX3xX133xX26xX3xXexXcbxX18xX1xX3xX1xXcbxX18xX1xX3xX3cbxXcxX67xf4c4xX5axX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xXfexX97xXdxX3xX4xX11exX4xX3xXc4xX11exX9cxX3xX4xX11exX9cxX3xX7xXc5xX3xX24xX7fxX39cxX4xX3xX4xX11exX4xX3xXbxX1xX815xX18xX1exX6axX3xXc4xX6xX18xX3xX4xX1xX15xX63xX3a0xX18xX3xX22xX2fxX18xX3xX4xXe8xXbxX3xX18xX1xXe8xXexX3xXexX1xX7fxX598xX18xX1exX3xX190xX15xX63xX3a0xX18xX6axX3xX1xXf9xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX4xX603xX6xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xXexXe8xXbxX3xX1xX39cxXbxX3xX133xX2axX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX54exX3a0xX3xX7xXc5xX3xX5xXdxXf9xX15xX3xX3cbxXcxX67xX177cxX5axX3xX4xX603xX6xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX6axX3xX1xf8edxX3xXexX1bxX39cxX3xX4xX1xX9cxX3xX5xXbdxX18xX1xX3xX24xX13cxX9cxX3x12187xX6cxX60xX13xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX4xX1xXa03xX3xX24xX13cxX9cxX3xX4xX11exX4xX3xX4xX1xX58dxX18xX1xX3xX7xX11exX4xX1xX3xXbxX1xX11exXexX3xXexX1bxXdxX124xX18xX3xX3cbxXcxX67xX177cxX5axX3xX54exX33xXbxX3xXexX1xX598xXdxX6axX3xX4xX1xX58dxX18xX1xX3xX190xX11exX4xX14cxX3xXdd4xX21xX63xX3xX7xfb11xX3xX5xX2axX3xX24xX44xX15xX3xX22xXc5xXdxX3xX54exX93xXexX3xX18xXc5xXdxX3xX1exXdxX13ecxX6xX3xX4xX2fxX18xX1exX3xX5dxX21xX18xX6axX3xX5dxX9cxX6xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxXf9xXbxX3xX133xX2axX3xX4xX1xX58dxX18xX1xX3xX12fxX15xX63xX26xX18xX3xX1xX7fxX97xX18xX1exX3xX24xX93xX18xX3xX190xX21xX63xX3xX5dxX72exX18xX1exX3xX22xX10fxXexX3xX4xX1xX58dxX18xX1xX3xX12fxX15xX63xX26xX18xX3xXbxX1xX371xX4xX3xX133xX371xX3xX18xX1exX7fxX598xXdxX3xX5dxX21xX18xX3xXexXc5xXexX3xX1xX48xX18xX6axX3xX5xX14xX63xX3xX18xX1exX7fxX598xXdxX3xX5dxX21xX18xX3xX5xX2axX22xX3xXexX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX6axX3xX5xX14xX63xX3xX7xX72exX3xXexX1xX15xXe8xX18xX3xXexXdxXf9xX18xX6axX3xX1xX2axXdxX3xX5xX815xX18xX1exX3xX4xX603xX6xX3xX18xX1exX7fxX598xXdxX3xX5dxX21xX18xX3xX5xX2axX22xX3xX22xX371xX4xX3xXexXdxX3a0xX15xX6axX3xX1xX7fxX97xX18xX1exX3xXexX97xXdxX3xX190xX21xX63xX3xX5dxX72exX18xX1exX3xXa1xX1xX58dxX18xX1xX3xXbxX1xX603xX3xX7xXc5xX6axX3xX190xXbdxX3xX1xX10fxXdxX3xX7xXc5xX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX66xX1c2xX2xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX66xX69xX2xX1c2xX18cxXexX18cxX1c6xX19bxX65xX5xX1dbxX67xX2xX67xX2xX1c2xX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX66xX1c2xX2xXaxX3xX4bxX12xXcxX1bxX7fxX97xX4xX3xX24xX363xX6axX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xX3xX24xXbdxX3xX24xX9cxX13cxXexX3xX1exXdxX7axXdxX3xXexX1xX7fxX80xX18xX1exX3xXexX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXfexXdxXf9xXexX3xX60xX6xX22xX3xX65xX69xX65xX2xX3xX1xX13cxX18xX1exX3xX22xX371xX4xX18axX3xXcxX1xX2axX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX12fxX15xX7axX18xX3xX5xXbddxX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xX4xX603xX6xX3xX5axXdxXf9xXbxX3xX1xX10fxXdxX3xXbxX1xX44xX18xX3xX22xX26xX22xX3xX133xX2axX3xX5dxX33xX4xX1xX3xX133xX371xX3xX4xX2fxX18xX1exX3xX18xX1exX1xXf9xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xXfexXdxXf9xXexX3xX60xX6xX22xX3xX9axXfexX3dexX60xXafxX43xXafxXbaxX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX66xX2xX19bxXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX66xX69xX65xX69xX1c6xXexX19bxX18cxX66xX1dbxX5xX2xX69xX67xX2xX67xX2xX19bxX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX66xX2xX19bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX78xXdxX7axXdxX3xXcxX1bxX15xX63xX26xX18xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xXexX1xX93xX3xX1exXdxX97xXdxX3xX9axX9bxX9cxX1bxX5xX5dxX3xXa1xX9cxX22xX22xX15xX18xXdxX4xX6xXexXdxX9cxX18xX3xX67xX3xX9bxXa1xXafxXbaxX3xX5xX2axX3xX22xX10fxXexX3xXexX1bxX9cxX18xX1exX3xX18xX1xX13ecxX18xX1exX3xX1exXdxX7axXdxX3xXexX1xX7fxX80xX18xX1exX3xX133xXdxX100xX18xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX4xX363xX3xX15xX63xX3xXexX58dxX18xX3xX18xX1xX14xXexX3xXexX1bxX3a0xX18xX3xXbxX1xX13cxX22xX3xX133xXdxX3xXexX9cxX2axX18xX3xX4xX44xX15xX3xX5dxX9cxX3xXcxX13cxXbxX3xX4xX1xX58dxX3xXcxX9cxXexX6xX5xX3xXcxX10xX5xX10xX4xX9cxX22xX3xX9axXafxX18xX1xX3xX12fxX15xXc5xX4xXbaxX3xX54exX1xX80xXdxX3xX190xX7fxX97xX18xX1exX3xX133xX2axX3xXexX71xX3xX4xX1xX75xX4xX3xXexX1xX7fxX598xX18xX1exX3xX18xXdxX3a0xX18xX3xXexX9fexX3xX18xX392xX22xX3xX2xX1c6xX1c6xX1c6xX14cxX3xX6cxX6xX18xX3xX78xXdxX11exX22xX3xX54exX1xX7axX9cxX3xX1exXa22xX22xX3xX1d1xX69xX3xX4xX1xX15xX63xX3a0xX18xX3xX1exXdxX6xX3xX5xX2axX3xX24xX13cxXdxX3xX5dxXdxXf9xX18xX3xX4xX603xX6xX3xX18xX1xX13ecxX18xX1exX3xXexX71xX3xX4xX1xX75xX4xX3xX5xX97xX18xX3xX18xX1xX14xXexX3xXexX1bxX9cxX18xX1exX3xX5xX14cexX18xX1xX3xX133xX72exX4xX3xX133xXdxX100xX18xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX18xX1xX7fxX3xX3dexX13xXa1xX6axX3xX78xX43xXafxX6axX3xX78xX5xX9cxXc4xX6xX5xX3xX13xX6xXexX6xX14cxX14cxX14cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX9cxX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX22xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb0xXdxX5dxXexX1xX18axX3xX18cxX69xX69xXbxX190xX191xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX18axX3xX19bxX1d1xX1c6xXbxX190xX191xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX14cxXc4xX6xX9cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX9cxX6xX14cxX133xX18xX4bxX18xX10xXb0xX7xX4bxX65xX2xX1c2xX1c2xX4bxX2xX1c6xX1c6xX5dxX1c2xX2xX66xX69xX65xX65xX1dbxXexX1c2xX1c6xX65xX1c6xX5xX18cxX67xX2xX67xX69xX1c6xX14cxX1ddxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xXcxX1bxX15xX18xX1exX3xXexX21xX22xX3xX24xXdxX26xX15xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX24xX2fxX3xXexX1xX33xX3xXexX1xX2fxX18xX1exX3xX22xXdxX18xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX22xX3xX43xX48xX18xXaxX3xXb0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX18cxX69xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX19bxX1d1xX1c6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX15xXexX1xX9cxX1bxXaxX12xX3ecxX6xXdxX3xX5axX15xX63xX26xX18xX3xX67xX3xX109xX15xX63xX93xXexX3xXcxX1xX385xX18xX1exX0xX4bxXbxX12
Mai Huyền - Quyết Thắng