Mỹ tạm thời đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Hong Kong
Ngày 15/3, Mỹ đã tạm thời đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này tại đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), sau khi có hai nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2 .
a78cxade3xd425xd76axadeexc99cxdc28xcb18xa8b9xX7x1056fx1302cx115b9xc01dxe8e1x135acxX5xf9d8xXaxaca3x1278axb513xX3xXexe385xec02xX3xXexX1xae45xXdxX3xbdf2xdce9xe15exe9a0xX3xX4xde12xX6xX3xXcx11252xX21xX22xX3xX5xb502xX21xX1xX3xX7xf837xX3xd7f1xd9b2x12598xX21xX3xXexX17xXdxX3xeef0x13487xX21xX22xX3xf284xX3fxX21xX22xX0x13091xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6xf00axXaxX12xd535xX22xf784x112a0xX3xX2xca0dxX48x11b4fx13305xX3xX13xX14xX3xX1fxX2exX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX29xX21xX22xX3xX5xX2exX21xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX37xX21xX3xX4x11ff9xX6xX3xX21xc8cexfd55xX4xX3xX21xX5fxX60xX3xXexX17xXdxX3xX1fx13173xX4xX3x11ad9xX1xX36xX3xX1xX5fxX21xX1xX3xX4xX1xe395xX21xX1xX3xX3exX3fxX21xX22xX3xX43xX3fxX21xX22xX3x11feexXcxfecfxX36xX21xX22xX3x126aexX36xb1e1xX4xb09fxX66xX3xX7xX6xX36xX3xXa7xX1xXdxX3xX4xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX21xX1xb581xX21xX3xcb04xXdx11ec8xX21xX3xX5axX97xf09bxX21xX22xX3xXexXb2xX21xX1xX3xXe2xX98xXdxX3xXe2xXdxXc2xX36xX7xX3xe1a2xc50ex126ebxXfcx13725x11bebxX3fx12a39xX100x10a2bxX3xe278xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX6xXbxXexXdxX3fxX21xXaxX12xX0xXdxX18xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX100xXbxX1xX3fxXexX3fxXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX60x1254fxX3x10345xX5xX3fxX4xXa7x12ed6xX3xX18xX6xXc2xX22xXdxX21xX100xX5xX10x103cfxXexX145xX3xX6xX36xXexX3fxX14cxX3xX18xX6xXc2xX22xXdxX21xX100xXc2xXdxX22xX1xXexX145xX3xX6xX36xXexX3fxX14cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX29xX21xX22xX3xX5xX2exX21xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX37xX21xX3xXexX17xXdxX3xX3exX3fxX21xX22xX3xX43xX3fxX21xX22xX3xX1xc72dxX21xX1xX3xd54axX21xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX107xX147xX6xX3fxXexX1xX6xX21xX1xX1xX3fxX6xX107xXe2xX21xX48xX21xX10x11adfxX7xX48xX105xX2xX2xX2xX48xX2x1368exb0dfxX5axX2xX2xb5b2xX63xX1e6x11c7exX65xXexX63xX1e9xX1e6xf9e2xX5xX2xX107xe944xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX29xX21xX22xX3xX5xX2exX21xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX37xX21xX3xXexX17xXdxX3xX3exX3fxX21xX22xX3xX43xX3fxX21xX22xXaxX3xX5axX6xXexX6xX100xXbxX1xX3fxXexX3fxX100xX3fxXc2xXdxX22xXdxX21xX6xX5xX100xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX145xX48xX48xX4xX5axX21xXdxX18xX22xX107xXe2xXdxX10xXexX21xX6xX18xXbxX5xX36xX7xX107xXe2xX21xX48xXexc334xX105xX1e9xX48xX36xXbxX5xX3fxX6xX5axX10xX5axX48xX1xX3fxXexX21xX21x1210cxX48xX105xX1e9xX105xX2x10526xX1e9xX65xX283xX2xX63xX48xX5xX6xX21xX1xX283xX7xX36xX283xX35xX36xX6xX21xX283xX18xX60xX107xX1f3xXbxX22xXaxX3xX48xX12xc111xX2exX21xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX37xX21xX3xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX3exX3fxX21xX22xX3xX43xX3fxX21xX22xX107xX3xXc0xX5dxX22xX36xd3e5xX21xX145xX3xX7xX4xX18xXbxX107xX4xX3fxX18xXcbxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf503xX3fxX5axX60xXaxX12xX3exX6xXdxX3xX21xX1xXdfxX21xX3xXe2xXdxXe4xX21xX3xX21xX5fxX60xX3xX21xfcfbxX18xX3xXexXc2xX3fxX21xX22xX3xX7xXc9xX3xX21xX1x119d8xX21xX22xX3xX21xX22xX97xX1cxXdxX3xXbxX1xX1b7xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xXdxa9b4xX21xX3xce5dxddc6xXexX3xX21xX22xX1xXdxX31dxX18xX3xX147x137b1xXexX3xX147xX36x13562xX4xX3xX5axX3fxX3xX4xX97xX3xXexXc2x136b8xX3xa8d8xX3xXa7xX1xX36xX3xX4x1136dxX21xX3xX1xX331xX3xX4xX20xX3xX4xX6xX3xX21xX1xXdxe9faxX18xX3xX18xX98xXdxX107xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX3fxX5axX60xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xX22xXdxX98xXdxX3xX4xX1x13a0axX4xX3xX13xX14xX66xX3xXe2xXdxX31dxX4xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX25xX6xX3xXexX17xX18xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXcxX29xX21xX22xX3xX5xX2exX21xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX37xX21xX3xX5xX5fxX3xX1fx10a22xX3xXa7xX1xX25xX3xXexXc2xe7f0xX21xX22xX3xXexX3fxX5fxX21xX3xX147xX331xX3xXex10f8cxX6xX3xX21xX1xX5fxX107xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e0xX3fxX5axX60xXaxX12xX43xX3b0xX3xXex119f9xX3xXa7xX1xXdxX3xX5axfb96xX4xX1xX3xX101xb0ddxX103xbf54xd48fxX100xX2xX1e6xX3xX147xX3b8xX21xX22xX3xXbxX1xX37xXexX66xX3xX1fxf2ffxX21xX3xX21xX6xX60xX3xX3exX3fxX21xX22xX3xX43xX3fxX21xX22xX3xX1fxX2exX3xX22xX1xXdxX3xX21xX1x1078fxX21xX3xXexX29xX21xX22xX3xX4xX331xX21xX22xX3xX2xX2xX107xX1e9xX1e9xX1e9xX3xX4xX6xX3xX18xX32cxX4xX3xXe2xX5fxX3xX105xX1e9xX1e9xX3xX4xX6xX3xXexX25xX3xXe2xX3fxX21xX22xX3xX5axX3fxX3xX5axX3ecxX4xX1xX3xX147xX31dxX21xX1xX3xX21xX5fxX60xX107xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX36xXexX1xX3fxXc2xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xXfexX10xX36xXexX10xXc2xX7xX0xX48xXbxX12
Theo Reuters