​Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân về việc đi lại tới Nga
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/1 đã khuyến cáo công dân nước này không nên đi tới Nga "do những căng thẳng dọc biên giới với Ukraine." Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ người dân nước này không nên đi bằng đường bộ từ Nga đến Ukraine.
e093x13f0cx12292x1572fxe142x130e0x1075ax13539x13b15xX7x14674x14ba6x11f96x143c2x1289bx15f2axX5x1228exXax12afbx10ec6x11ef1x10287xX3x1434cxe959x16194xf6e9xXdxX3xX18xXdxX6xX19xX3xebf3xff75xX3x15d66xX1xe953x12bafx16215x106b0xX3xX4x15c25xX19xX3xX4x120cexX2axX18xX3xf614x101e0xX2axX3xf5b5x1606exX3xX39xXdx1586dxX4xX3xedf8xXdxX3xX5xX1axXdxX3xXexf5a1xXdxX3xX17xX18xX6xX0x13902xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX19xX35xX28xXaxX12xX0xXdxf543xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX67xX7x13b7cxXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX18xXdxX6xX19xX3xX22xX23xX3xX25xX1xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX2dxX19xX3xX4xX31xX2axX18xX3xX35xX36xX2axX3xX39xX3axX3xX39xXdxX3exX4xX3xX41xXdxX3xX5xX1axXdxX3xXexX49xXdxX3xX17xX18xX6xX3xX1xf69bxX2axX1xX3x10b32xX2axX1xX3xX2xXaxX3xX7xe977xX4xX9xXaxX50xX50xXdx15cfcx141b5xX6xX19xXexX1xX6xX2axX1xX1xX19xX6xXd4xX39xX2axX50xX2axX10xf261xX7xX50x132f2xXe9x1117fx11329xX50xX2x14107xXefxX35xX2xXebx12cf9x141faxf1a8xX2xX2xXex115baxXf6xXe9xXfaxX5xX2xXd4x140bcxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX18xXdxX6xX19xX3xX22xX23xX3xX25xX1xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX2dxX19xX3xX4xX31xX2axX18xX3xX35xX36xX2axX3xX39xX3axX3xX39xXdxX3exX4xX3xX41xXdxX3xX5xX1axXdxX3xXexX49xXdxX3xX17xX18xX6xXaxX3xX35xX6xXexX6xX74xXbxX1xX19xXexX19xX74xX19xXcdxXdxX18xXdxX2axX6xX5xX74xX7xXcdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x14142xX50xX50xX4xX35xX2axXdxX67xX18xXd4xX39xXdxX10xXexX2axX6xX67xXbxX5xX27xX7xXd4xX39xX2axX50xXexXfaxXe9xXebxX50xX27xXbxX5xX19xX6xX35xX10xX35xX50xf75dxXbxX4xXe6xX39xX19xX39xXexX50xXe9xXebxXe9xXe9xec01xXebxX2xX19bxXe9xXecxX50xX2axX18xX6xX19bxX67xX28xXd4xX101xXbxX18xXaxX3xX50xX12x10178xX2axX1xX3xX67xXdxX2axX1xX3xX1x14271xX6xXd4xX3x12a03xX17xX18xX27x10d60xX2axX167xX3x1377ex1598dx146eex1457bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1354bxX10xX6xX35xXaxX12xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX18xXdxX6xX19xX3xX22xX23xX3xX2axX18xf851xX28xX3xXe9xXf5xX50xX2xX3xX41xfec0xX3xX25xX1xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX2dxX19xX3xX4xX31xX2axX18xX3xX35xX36xX2axX3xX2axeb25xX49xX4xX3xX2axX1f2xX28xX3xX25xX1xX31xX2axX18xX3xX2axfa17xX2axX3xX41xXdxX3xXexX49xXdxX3xX17xX18xX6xX3xe36fxX35xX19xX3xX2axX1x121dfxX2axX18xX3xX4x134cexX2axX18xX3xXexX1xeb81xX2axX18xX3xX35xX1baxX4xX3xXd5xXdxX221xX2axX3xX18xXdxX49xXdxX3xX39xX49xXdxX3x12358xX25xXcdxX6xXdxX2axX10xXd4x135cexX3x14adaxX1xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX2dxX19xX3xX4x14f7fxX6xX3xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX18xXdxX6xX19xX3xX22xX23xX3xX2axX221xX27xX3xXcdx13090xX3xX2axX18xX212xf464xXdxX3xX35xX36xX2axX3xX2axX212xX49xX4xX3xX2axX1f2xX28xX3xX25xX1xX31xX2axX18xX3xX2axX221xX2axX3xX41xXdxX3xXd5xff3bxX2axX18xX3xX41xX212xX28axX2axX18xX3xXd5xX15xX3xXex11d8bxX3xX17xX18xX6xX3xX41xX29xX2axX3xX256xX25xXcdxX6xXdxX2axX10xXd4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX19xX35xX28xXaxX12x10384x11de5xX2axX18xX3xX2axX18xX1f2xX28x14611xX3xX22xX23xX3xX4x14ae2xX2axX18xX3xX41xX1fbxX3xX25xX1xX27xX28xX29xX2axX3xX4xX2dxX19xX3xX2axX18xX212xX28axXdxX3xX35xX36xX2axX3xXexXcdxX2dxX2axX1xX3xX41xXdxX3xX5xX1axXdxX3xXexX49xXdxX3xX256xX25xXcdxX6xXdxX2axX10xX3xX2e6xX3xX41xX1c2xX2axX18xX3xXexX1xX28axXdxX3xXcdxX6xX3xX4xX1x135d6xX3xXexX1x1595cxX3xX4xX1xX19xX3xX2axX1xX36xX2axX3xX39xXdxX221xX2axX3xX25xX1xX31xX2axX18xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX28xX29xX27xX3xXexX1axXdxX3x11f4exX1axXdxX3xX7x10acbxX3x12196xX27xX2dxX2axX3xX22xX23xX3x10d5cxX3xX256xX25xXcdxX6xXdxX2axX10xX3xX4xX2dexX2axX18xX3xX18xXdxX6xX3xX41xXc1xX2axX1xX3xXcdxX28axXdxX3xX25xX1x15e3dxXdxX3xX2axX212xX49xX4xX3xX2axX1f2xX28xX2e6xX3xX4xX2ecxX2axX18xX3xX2axX1xX212xX3xXexX19xX1f2xX2axX3xXd5xX15xX3xX4xX31xX2axX18xX3xX35xX36xX2axX3xX2axX221xX2axX3xX4xX36xX2axX3xX2axX1x1237dxX4xX3xXcdxX28axXdxX3xX25xX1xX387xXdxX3xX361xX27x140fbxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX35axX31xX2axX18xX3x1161bxX27xX3xX35xX19xX3xX2axX1xX235xX2axX18xX3xX4xX23axX2axX18xX3xXexX1xX240xX2axX18xX3xX5xX10xX19xX3xXexX1xX6xX2axX18xX3xXexXcdxX19xX2axX18xX3xX25xX1xX27xX3xX39x10288xX4xXd4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX19xX35xX28xXaxX12xXcxX27xX28xX3xX2axX1xXdxX221xX2axX2e6xX3xX35axX1axXdxX3xX7xX35fxX3xX361xX27xX2dxX2axX3xX22xX23xX3xXexX1axXdxX3xX260xXdxX10xX39xX3xX25xX1xX240xX2axX18xX3xX41xX336xX2axX1xX3xX39x1353exX2axX3xX1xX19xX1axXexX3xX41xX15xX2axX18xX3xXd5xXc1xX2axX1xX3xXexX1xX212xX28axX2axX18xXd4xX3xX1d9xXdxX3exX2axX3xX18xXdxX49xXdxX3xX4xX1xX35fxX4xX3xX22xX19xX7xX25xX39xX6xX3xX4xX1xX212xX6xX3xX41xX212xX6xX3xXcdxX6xX3xXd5xXc1xX2axX1xX3xX5xX27x13a0exX2axX3xX2axX1f2xX19xX3xX39xX3axX3xX4xX2dxX4xX3xX41xX15xX2axX18xX3xXexX1xX2dxXdxX3xXexXcdxX221xX2axX3xX4xX26cxX6xX3x10094xX6xX7xX1xXdxX2axX18xXexX19xX2axXd4xX50xXd4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c6xX27xXexX1xX19xXcdxXaxX12xX1bexXcxXcx15444xfc0axX17xX50xX4d1xXdxX10xXexX2axX6xX67x14c8dxX1c9xX0xX50xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)