Công ty Đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản
7233x11688xb906xfd5fx135daxb87ax10f28x9acexf6dfxX7x133f9x7420x11649xb4ecxf357xcdc3xX5x115b8xXax9f99xX0x7896xX12xdf52xdd4bx128b8x12392xX3xXexd0ecxX3x964fx137a1x15059xX3xX19xXdxb420xX3xX1x9c58xXbxX3x1473bxX6xX18xX1xX3xab53xX17xX18xX19xX3xacb1x8a80xX0x7bfcxX14xX12xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX14xX24xbf65xX3xX14xX24xX18xX3x111e7xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xXex76c5xXdxX3xX7x12ebfxX18xX0xX37xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8356xX10xX6xX2axXaxX12xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX2fxX17xX18xX19xX3xX34xX35xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX14xX24xX43xX3xX14xX24xX18xX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xXexX52xXdxX3xX7xX56xX18xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX18xXexX10xc11axXaxX12xX0xXdx11140xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axXexX1xX20xXc5xX14xX3xXdxX16xX10xX18xXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax869exXdxX2axXexX1x96ecxX3xaea9xea41xXeexXbx12770xa819xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexXebxX3x929dxXeexc3f3xXbxXf1xXf2xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX37xX37xXdxf8cdxX14xX6xX43xXexX1xX6xX18xX1xX1xX43xX6xX10cx144c3xX18xX37xX18xX10xXe6xX7xX37xX2x14615xa902xX2xX37xX2xXeexb296xX2axX2xX2xXeexX128xXfcxX128xXfcxXexX2xcbbcxX123xX133xX5xX122xb3dexX2xXeexX128xX2axX128xXeexX122xX2xX123xX2xX128xXexXfexX122xX122xX2xX5xX122xX138xXexX10cxc756xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX2fxX17xX18xX19xX3xX34xX35xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX14xX24xX43xX3xX14xX24xX18xX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xXexX52xXdxX3xX7xX56xX18xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127e1xX43xX2axX1cxXaxX12xX2xX10cxX3xXcxX52xXdxX3xX7xX56xX18xX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xXebxX3x137e7xX20xX1cxefe0xX18xX3xX7xfa2dxX3xX2axfd95xX18xX19xX3xX49xX1fxXexX3xX119xX52xX3xXexX52xXdxX3xX7xX56xX18xX3xX19x10ac7xX18xX3xX5xXdxX1c6xX18xX3xX119xeb8axXdxX3xX49xX1fxXexX3xXex12638xXdxX3xX7x124baxX3xX2xbe44xX37xXeexX2xX3x95ebxX20xcfefxX18xX3xc2daxXdxb94cxX20x157e7xX3x11ec1xX10cxX3xX1exXdxX205xX18xX3xX1a9xXdx12a63xX18xX207xX3xXcxX209xX10cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX68x121e7xX6xX207xX3xXexccacxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX68xX222xX6xX3xX4x99cdxX6xX3xX1x8630xX3xX19xXdxX6xX3xX49xd0a1xX18xX1xX3xX17xX18xX19xX3xX1a9x14c1cxXdxX3xXcxX20xX1fxX18xX3x8b24xX18xX1xX207xX3xX14xX52xX3xXcxXc0x861axX18xX3xXcxX1x10c0exX3x10bd9xX6xX18xX3xX49xX6xX18xX19xX3xXexX1xf80axX3xX4xX1xX1fxXbxX3xXexX1f2xXdxX3xd461xX19xX200xX18xX3xX1xX52xX18xX19xX3xX209xX1xX24xXexX3xXexXc0xXdxa860xX18xX3x1064cxXdxX205xXexX3xX279xX6xXc5xX3xX138xX3xX16xX279xX3xX279xX19xX200xX18xX3xX1xX52xX18xX19xX3xX209xX1xX24xXexX3xXexXc0xXdxX28bxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX68xX222xX6xX207xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1cdxX3xXexX1xX28bxX3xX18xX1x80f9xX3xX7xX6xX20xXebxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12x143d1xX3xX1c3xX20xX1cxX1c6xX18xX3xX7xX1caxX3xX2axX1cdxX18xX19xX3xX49xX1fxXexXebxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xXcxX1xX1caxX6xX3xX49xX1fxXexX3xX7xX1f6xXebxX3xX2xXedxX3xX138xX3xXcx13ff3xX3xX14xX56xX18xX3xX49x122d6xX3xX7xX1f6xXebxX3xXeexX128xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xX1exX261xX6xX3xX4xX1xX227xX3xXexX1xX1caxX6xX3xX49xX1fxXexXebxX3xX2fxX1f6xX3xX2xX1f9xX37xXeexX2xX3xX1fexX20xX200xX18xX3xX203xXdxX205xX20xX207xX3xX209xX10cxX3xX1exXdxX205xX18xX3xX1a9xXdxX213xX18xX207xX3xXcxX209xX10cxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX68xX222xX6xX207xX3xXexX227xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX68xX222xX6xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xe3d0xXdxX1fxX1cxX3xX4xX1xe9fdxX18xX19xX3xX18xX1x11763xX18xX3xf820xX20xX1cxX1c6xX18xX3xX7xX1caxX3xX2axX1cdxX18xX19xX3xX49xX1fxXexX3xX7xX1f6xX3xX252xcd7dxX3xX123xXfcxX122xXedxX122xX2xX3xX2axX43xX3x9ceaxX1a9xX279xX203xX3xXexX1xX52xX18xX1xX3xXbxX1xX1f6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX68xX222xX6xX3xX4xX1fxXbxX3xX18xX19xX52xX1cxX3xX2xXfexX37xXeexX2xX37xX123xXeexXeexX1f9xX10cxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xX203xXdxX205xX18xX3xXex14a95xX4xX1xX3xXexXc0xX43xX18xX19xX3xX19xXdxX1fxX1cxX3xX4xX1xX3bcxX18xX19xX3xX18xX1xX3c2xX18xX3xX1c3xX2fxX203xX3xX49xX1fxXexXebxX3xX1f9xXeexX3xXc5xX0xX7xX20xXbxX12xX123xX0xX37xX7xX20xXbxX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xX68xX241xX18xX1xX3xXexX1xX3bcxX4xX3xX7xX1caxX3xX2axX1cdxX18xX19xXebxX3xX2fxX1caxX3xX2axX1cdxX18xX19xX3xXc0xXdxX213xX18xX19xXebxX3xX1f9xXeexXc5xX0xX7xX20xXbxX12xX123xX0xX37xX7xX20xXbxX12xXf2xX3xX7xX1caxX3xX2axX1cdxX18xX19xX3xX4xX1xX20xX18xX19xXebxX3x128afxX1xX17xX18xX19xX3xXc5xX0xX7xX20xXbxX12xX123xX0xX37xX7xX20xXbxX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xX34xX1cdxX4xX3xX49xX431xX4xX1xX3xX7xX1caxX3xX2axX1cdxX18xX19xXebxX3xX49xX1fxXexX3x14030xX3xX138xX3xXcxX1xX328xXdxX3xX1xX1f2xX18xX3xX7xX1caxX3xX2axX1cdxX18xX19xXebxX3xX263xX200xX20xX3xX2axX52xXdxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX2eaxX3xXcxX52xXdxX3xX7xX56xX18xX3xX19xX1e1xX18xX3xX5xXdxX1c6xX18xX3xX119xX1eaxXdxX3xX49xX1fxXexXebxX3xX279xX1xX52xX3xX4fdxX3xX4xX6xX43xX3xX123xX207xX128xX3xXexX25cxX18xX19xX207xX3xXexX2cfxX328xX18xX19xX3xXf1xX200xX1cxX3xX19xX1f2xX4xX1xX3xXexX20xX1cxX18xX10xX5xX207xX3xXc5xX24xXdxX3xX14xX213xX3xXexX17xX18xX19xX3xX4xX1f6xXexX3xXexX1x12cd5xXbxX10cxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xX203xXdxX205xX18xX3xXexX431xX4xX1xX3xX7xX1caxX3xX2axX1cdxX18xX19xX3xX2xXfexXeexX3xXc5xX0xX7xX20xXbxX12xX123xX0xX37xX7xX20xXbxX12xX10cxX3xX138xX3xX3b5xXdxX24xX3xX4bdxX1xX4fdxXdxX3xX49xXdxX28bxXc5xXebxX3xX2xX10cxXfexX1f9xX123xX10cxX2xXeexXeexX10cxXeexXeexXeexX3xX49xX32fxX18xX19xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xXcxXdxX1c6xX18xX3xX49x12331xXexX3xXexXc0xX2cfxX1eaxX4xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX19xXdxX6xX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xXebxX3xX123xX128xXeexX10cxXeexXeexXeexX10cxXeexXeexXeexX3xX49xX32fxX18xX19xX37xXeexX2xX3xX14xX23axX3xX1xX32fxX3xX7x12221xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xXcxXdxX1c6xX18xX3xXc5xX20xX6xX3xX1xX32fxX3xX7xX63dxXebxX3xX128xXeexXeexX10cxXeexXeexXeexX3xX49xX32fxX18xX19xX37xX3xXeexX2xX3xX1xX32fxX3xX7xX63dxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX123xX10cxX3xX1exXdxX1c6xX20xX3xX4bdxXdxX205xX18xX3xX49x8c79xX18xX19xX3xX4bdx1556cxX3xXexX1xX6xXc5xX3xX19xXdxX6xX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xXebxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12x11d98xX3xX34xf1e4xXdxX3xXexceb6xX3xX4xX1xX3bcxX4xX207xX3xX1xX23axX3xX19xXdxX6xX3xX49xX241xX18xX1xX207xX3xX4xX24xX3xX18xX1xX200xX18xX3xX49xX1c6xX20xX3xX49xX2cfxX27xX4xX3xX49xX69exX18xX19xX3xX4bdxX6a3xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX19xXdxX6xX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX207xX3xXexXc0x128fcxX3xX18xX1x138a7xX18xX19xX3xX18xX19xX2cfxX328xXdxX3xX4bdxX1xX17xX18xX19xX3xX49xX2cfxX27xX4xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX19xXdxX6xX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xXexX52xXdxX3xX7xX56xX18xX3xXexX1xX10xX43xX3xX3c5xX20xX1cxX3xX49xX261xX18xX1xX3xXexX1f2xXdxX3xX4bdxX1xX43xX56xX18xX3xXfcxX207xX3xX1exXdxX1c6xX20xX3xX133xX1f9xX3xX263xX20xX3c2xXexX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xXexX52xXdxX3xX7xX56xX18xX3xX7xX1f6xX3xXeexX2xX37xX123xXeexX2xXedxX37xX1c3xX68xX2xXfcxX3xX18xX19xX52xX1cxX3xX2xXfexX3xXexX1xX24xX18xX19xX3xX2xX2xX3xX18xX69exXc5xX3xX123xXeexX2xXedxX10cxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX6cbxX3xX3dbxX1xX24xX4xX1xX3xX1xX52xX18xX19xX3xXexX1x10a6fxX4xX3xX1xXdxX205xX18xX3xX119xXdxX205xX4xX3xXc5xX20xX6xX3xX1xX32fxX3xX7xX63dxX207xX3xX18xX23axXbxX3xX1xX32fxX3xX7xX63dxX3xX119xX52xX3xXexXdxX1c6xX18xX3xX49xX607xXexX3xXexXc0xX2cfxX1eaxX4xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX19xXdxX6xX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xXexXc0xX43xX18xX19xX3xXexX1xX328xXdxX3xX1xX1f2xX18xX3xX2axX43xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX68xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX2fxX17xX18xX19xX3xX34xX35xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX14xX24xX43xX10cxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX133xX10cxX3xXcxX6d2xX3xX4xX1xX3bcxX4xX3xXexX1xX7ccxX4xX3xX1xXdxX205xX18xX3x155b3xXcxXc0xX43xX18xX19xX3xX19xXdxX328xX3xX1xX52xX18xX1xX3xX4xX1xX431xX18xX1xafe6xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xXcxX1xX328xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX207xX3xX49xX261xX6xX3xX49xXdxX28bxXc5xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX4bdxX1xX56xX43xX3xX1xX32fxX3xX7xX63dxX207xX3xXc5xX20xX6xX3xX1xX32fxX3xX7xX63dxX207xX3xX18xX23axXbxX3xX1xX32fxX3xX7xX63dxXebxX3xXcxX714xX3xX18xX19xX52xX1cxX3xX2xX133xX37xX128xX37xX123xXeexX2xX122xX3xX49xX26exX18xX3xX1xX26exXexX3xX18xX19xX52xX1cxX3xX133xX2xX37xXeexX128xX37xX123xXeexX2xX122xX3xXexX1f2xXdxX3xXexXc0xX1cdxX3xX7xX4fdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX2fxX17xX18xX19xX3xX34xX35xX10cxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xXcxX1xX328xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX119xX52xX3xX1xX241xX18xX1xX3xXexX1xX3bcxX4xX3xX18xX23axXbxX3xXexXdxX1c6xX18xX3xX49xX607xXexX3xXexXc0xX2cfxX1eaxX4xXebxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX6cbxX3xXcxX1xX328xXdxX3xX19xXdxX6xX18xXebxX3xXcxXc0xX43xX18xX19xX3xXeexX133xX3xX18xX19xX52xX1cxXebxX3xX123xX122xX37xXeexX128xX37xX123xXeexX2xX122xXf2xX3xX133xXeexX37xX128xX37xX123xXeexX2xX122xX3xX119xX52xX3xX133xX2xX37xX128xX37xX123xXeexX2xX122xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX6cbxX3xX68xX241xX18xX1xX3xXexX1xX3bcxX4xX3xX18xX23axXbxXebxX3xX16xX1xX20xX1cxX28bxX18xX3xX4bdxX1xX43xX56xX18xX3xX878xX3dbxX1xX24xX4xX1xX3xX1xX52xX18xX19xX3xX18xX23axXbxX3xXexXdxX1c6xX18xX3xX119xX52xX43xX3xXexX52xXdxX3xX4bdxX1xX43xX56xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX2fxX17xX18xX19xX3xX34xX35xXf2xX3xX2fxX1f6xX3xXexX52xXdxX3xX4bdxX1xX43xX56xX18xX3xX123xX123xXfcxXfexXeexXfcxXeexXfexXeexXedxX1f9xX2xX122xXfexX122xX3xXexX1f2xXdxX3xX279xX19xX200xX18xX3xX1xX52xX18xX19xX3xX68xX203xX3xX1a9xX6xX18xX4bdxX3x8a3exX3xX16xX1xXdxX3xX18xX1xX24xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX68xX222xX6xX88dxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX138xX3xXcxX6d2xX3xX4xX1xX3bcxX4xX3xX4xX20xX23axX4xX3xX49xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xXebxX3xX28exX52xX43xX3xXeexX1f9xX1xXeexXeexX207xX3xXexX1xX3bcxX3xX123xX3xX18xX19xX52xX1cxX3xX133xX138xXedxX138xX123xXeexX2xX122xX207xX3xXexX1f2xXdxX3xXexXc0xX1cdxX3xX7xX4fdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX2fxX17xX18xX19xX3xX34xX35xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX12xX16xX1xXdxX3xXexXdxX26exXexX3xX5xXdxX213xX18xX3xX1xX205xXebxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX2fxX17xX18xX19xX3xX34xX35xXf2xX3xX2fxX1f6xX3xX123xX133xX37xXedxXedxX3xXcxX17xX3xX68xXdxX26exX18xX3xXcxX1xX52xX18xX1xX207xX3xXbxX1xX2cfxX328xX18xX19xX3xX1exXdxX205xX18xX3xX1a9xXdxX213xX18xX207xX3xXcxX209xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX68xX222xX6xX207xX3xXexX227xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX68xX222xX6xXf2xX3xX49xXdxX205xX18xX3xXexX1xX43xX1f2xXdxXebxX3xXeexX123xX133xXfexX1f9xX10cxXedxXedxX1f9xX10cxX133xX1f9xX1f9xX3xX878xX5xXdxX213xX18xX3xX1xX205xX3xXexXc0xX43xX18xX19xX3xX19xXdxX328xX3xX1xX52xX18xX1xX3xX4xX1xX431xX18xX1xX88dxX10cxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a9xX43xX2axX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX138xX6xX5xXdxX19xX18xXebxX3xXc0xXdxX19xX1xXexXf2xXaxX12xX0xX14xX12xX3b5xX0xX37xX14xX12xX0xX14xX12xXdxX24xXc5xX3xX49xX1f6xX4xXebxX3xX263xX213xX3xX252xX18xX1xX3xX203x11fe5xX18xX19xX0xX37xX14xX12xX0xX37xXbxX12