Những hình ảnh ấn tượng trong ngày hội tòng quân tại Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-2, tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đồng loạt tổ chức ngày hội tòng quân năm 2019, tiễn đưa 3.650 thanh niên lên đường nhập ngũ.
a0e8x15fb6xc760xb476xf4c9x10499xf745x12d85xb4d3xX7x1378axe195x16559x135fdxef10x1345bxX5xfbdfxXax11fafx116b2xX1xbcc2x175d2x12141xX3xX1xf588xX16xX1xX3xbda3xX16xX1xX3xd344xX16xX3xXex147a7xd3e0xX16xX17xX3xXexbbd8xb346xX16xX17xX3xX16xX17xa86bx11729xX3xX1x1401fxXdxX3xXexd189xX16xX17xX3x1358ax1668bx12faaxX16xX3xXex1104bxXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xe40cxd803xX6xX0x15450xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xb2d3xXaxX12xa41bx142ebxX16xX17xX3x13dafxaa2bx106daxX6cx13a22xX3xXexX22xXexX3xX4xX1exX3xX4xX68xX4xX3xX1xX40xX34xede3xX16xX70xX3xXexX1xb470xX3x15b0cxda8bxX70xX3xXexX1xX33xX16xX1xX3xXbxX1x116a5xX3xX4x10d24xX6xX3xXex142f4xX16xX1xX3x1797ax173dcxX16xX17xX3xX5xX2dxX45xXexX3xXex1325dxX3xX4xX1xa30axX4xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xX16x14f3bx16632xX3xX6cxX6dxX2x10213xX70xX3xXexXdx15c11xX16xX3xX9fxX26xX6xX3xbea2x150b0x101a5x15cd5xX6dxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdx13ab3xX16xX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26x17971xX16xX17xX3xX16xX1x158b9xXbxX3xX16xX17xd506xXd8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeea7xX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxb167xXdxX64xXexX1xc797xX3xXd9x17e8dxX6dxXbxX88x13ad0xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX6cxb7d4xXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xd851xX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xf20cxX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXdaxXdaxX136xX6dxXdaxXexXd7xX6cxX6cxXcbxX5xX136xX6exX2xX6dxXdaxX64xXd7xX6dxXcbxX136xXd7xXd7xXd9xXexXd7xX6dxXd9xXd9xX146xX5xX6dxXd8xe94cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12x1117exXa0xX16xX17xX3xX4xX1xcbbfxX3xXcxX2cxX86xX16xX1xX3x1621bxXc5xX16xX3xX10axX1xXdx154d4xX16xX70xX3x140a2xX34xX3xX166xXdxXe5xX16xX3xXcxX2cxX40xX16xX17xX3xX26xf0c0xX16xX17xX3xX1fexX1exX16xX17xX70xX3xbbacxX205xX3xXexX1xX26xX3xXcxX9bxX16xX1xX3xX97xX34xX70xX3xX10axX1xX97xX3xXexX86xX4xX1xX3xX4exX1fexX13xb9acxX3xXexX9bxX16xX1xX3xXex15bb4xX16xX17xX3xX3fxX40xX33xX70xX3xX9fxX37xX16xX17xX3xX166xXdxXe5xX16xX3xX4xX68xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXe5xX16xX3xXcx15744xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26xXeexX16xX17xX3xX16xX1xXf4xXbxX3xX16xX17xXf9xXd8xX3x170ccxde51xX16xX1xX133xX3x11f0dxXdxX16xX1xX3xX4exXdxX214xX40x165e9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX6cxXd9xXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXdaxXdaxXd9xXd7x17c1fxXexX136xXdaxXd7xXdaxX5xX2xX6exX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xX6cxX6dxX136xXdaxXd7xXexX2xXdaxX6cxX2xX6cxX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX1fexXa0xX16xX17xX3xX4xX1xX205xX3xX1fexf1c5xX3xXcxX2cx15686xX16xX17xX3xX4exX26xX16xX17xX70xX3xX278xX1xX4fxX3xX231xX205xX3xXexX1xX26xX3xXcxX1xX26xXeexX16xX17xX3xXexX2cxca59xX4xX3xXcxX9bxX16xX1xX3xX97xX34xX70xX3xXcxX2cxX26xc546xX16xX17xX3xX1fexX2dxX33xX16xX3xX1fexX231x1029axX4exX3xXexX9bxX16xX1xX3xX9fxX37xX16xX17xX3xX166xXdxXe5xX16xX3xX4xX68xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXe5xX16xX3xX1xX40xX34xX80xX16xX3xa14fxXe5xX16xX3xX1fexX86xX16xX1xX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26xXeexX16xX17xX3xX16xX1xXf4xXbxX3xX16xX17xXf9xXd8xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3x10c79xXe5xX3xX4exX33xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xXd7xX136xXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXdaxXdaxX146xXdaxX2xXexX146xX2xXcbxX136xX5xX136xX6exX2xXdaxX146xX64xXd7xX2xX6dxXd7xX32axX136xX6dxXexXd9xX136xXdaxX6dxX32axX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX1fexXa0xX16xX17xX3xX4xX1xX205xX3xX13xX17xX40xX34xXd0xX16xX3xX1fexX1axX16xX1xX3xca82xXaexX16xX17xX70xX3xX278xX1xX4fxX3xX231xX205xX3xXexX1xX26xX3xXcxX9bxX16xX1xX3xX97xX34xX70xX3xX10axX1xX97xX3xXexX86xX4xX1xX3x17a25xX231xX13xX24dxX3xXexX9bxX16xX1xX3xXexX255xX16xX17xX3xX3fxX40xX33xX3xX9fxX37xX16xX17xX3xX166xXdxXe5xX16xX3xX4xX68xX4xX3xX4xX1xXdxX214xX16xX3xX7xba7exX3xXc6x15127xXdxX3xXexX45xXdxX3xX1xX40xX34xX80xX16xX3xX3f1xX40xX1exX16xX17xX3xX559xX26xX227xX16xX17xXd8xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX43bxXe5xX3xX4exX27xXdxX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX6cxXd9xXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6dxX6dxXdaxXd7xXexXd9xX146xX32axX32axX5xX136xX6exX2xXd9xX32axX64xXd7xX2xX2xXdaxXd7xXdaxX6cxXexX6cxX32axX6cxX136xXd7xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX1fexXa0xX16xX17xX3xX4xX1xX205xX3xX1fexX3b5xX3xX29exXdxX16xX1xX3xXcxX40xX22xX16xX70xX3xX278xX1xX4fxX3xX231xX205xX3xXexX1xX26xX3xXcxX9bxX16xX1xX3xX97xX34xX3xX9fxX37xX16xX17xX3xX166xXdxXe5xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXe5xX16xX3xX1xX40xX34xX80xX16xX3xX10ax15496xXc6xX3xXcxX1xX97xX34xX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26xXeexX16xX17xX3xX5xX33xXc6xX3xX16xX17xX1x1353cxX6xX3xX166x13618xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xX7xX3d7xXd8xX3xX298xX1exX16xX1xX133xX3xX29exX45xX16xX1xX3xX10axX26xXeexX16xX17xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xXdaxX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX2xX146xXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6dxX6cxX6cxXdaxXexXd9xXcbxX146xX6dxX5xX136xX6exX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xX2xX136xXcbxX6cxX6cxXexXdaxX6dxXd7xX136xXd7xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX43bxXd0xX3xX17xXdxX6xX2dxX3xX3fxX40xX41xX16xX3xX3e6xX3xX4xX68xX4xX3xX9fxX86xX6xX3xXbxX1xX26xX227xX16xX17xX3xX64xXdxXd0xX16xX3xX2cxX6xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3x10fd1xX1x142e8xX16xX17xX3xX87fxX1xX205xX3xXexX2cxX6xX16xX17xX3xXexX2cxX3b9xX16xX17xX70xX3xX9fx167f0xX16xX17xX3xX3fxX40xX34xX3xX9fxX86xX16xX1xX3xX166xX33xX3xX1xX26xX5a7xX16xX17xX3xX64x1563axX16xX3xX4xX97xX6xX3xX231xX37xX3xX3f1xX40xX94xX4xX3xXbxX1xX3bxX16xX17xX70xX3xX15axX1exX2dxX3xX9fxX1exXc6xX3xX9fxX97xX3xX4xX1xX9bxX3xXexXdxXe5xX40xX3xX166xX33xX3xX6xX16xX3xXexX2dxX33xX16xX3xXexX40xX34xX80xXexX3xX9fxX94xXdxXd8xX3xXcxX2cxX2dxX16xX17xX3xX1exX16xX1xX133xX3xX43bxXd0xX3xX17xXdxX6xX2dxX3xX3fxX40xX41xX16xX3xX3e6xX3xX1xX40xX34xX80xX16xX3xX13xX17xX6xX3xX67xX227xX16xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX43bxXe5xX3xX1fexXa0xX16xX17xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xXdaxXd7xXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6dxXdaxX6cxX6dxXexX32axXd9xX2xX5xXd9xX6exX2xXdaxX146xX64xXd7xX2xX6dxXd7xXcbxX6dxX136xXexX32axX32axX146xX136xXd7xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX43bxXe5xX3xX4exX27xXdxX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX32axX6dxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX2xXdaxXdaxX6dxXexX32axXcbxXd7xX6dxX6dxX5xX6dxXd8xX19axXbxX17x13119xX2cxX9xX32axXd9xX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX298xX299xX16xX1xX133xX3xXcxX1xX40xX3xX4exX33xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xXd7xX6cxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6dxXd9xX2xXd7xXexX32axXd9xX6dxX136xX5xX6dxX6exX2xXdaxX146xX64xXd7xX2xX6dxXd7xXcbxX6dxXcbxXexXd7xXd9xXd7xXdaxX2xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12x17e5fxXdxX41xX34xX3xXbxX1xX897xXexX3xX15axX86xX16xX3xX2cxX86xX16xX3xX15axXe5xX16xX3xX17xXdxX6xX3xX9fxX1axX16xX1xX3xXexX2cxX26xX5a7xX4xX3xX5xX897xX4xX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26xXeexX16xX17xX3xX5xX33xXc6xX3xX16xX1xXdxX80xXc6xX3xX166xX734xXd8xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX43bxXe5xX3xX4exX27xXdxX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX6cxXd9xXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6dxX32axXd7xX32axXexXd7xXd7xX6cxXd9xX5xX6cxX6exX2xXd9xX32axX64xXd7xX2xX2xXdaxXcbxXdaxX2xXexX146xXd7xXdaxX136xXdaxX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX29exX45xX16xX1xX3xX10axX26xXeexX16xX17xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX32axX6dxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX2xX136xX6cxX32axXexXdaxX6dxXd9xX32axX2xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXac2xX2cxX9xX146xXcbxXd7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX298xX299xX16xX1xX133xX3xXcxX1xX40xX3xX4exX33xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xXdaxX6cxXdaxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6dxXcbxX2xXd9xXexX2xX6dxXdaxXdaxX5xX32axX6exX2xXd9xX32axX64xXd7xX2xX2xXdaxXcbxX136xX146xXexXdaxX6cxX32axX6cxXd9xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX278xX1xX897xXexX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX34xX3xX15axX86xX16xX3xX2cxX86xX16xX3xX166xX33xX3xX88xX897xX4xX3xX9fxX37xX16xX17xXd8xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX29exX45xX16xX1xX3xX10axX26xXeexX16xX17xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxX3xX64xXexX1xX40xXc6xX15axXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX136xX136xXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX2xXd7xX6dxX146xXexXd7xXd9xX6cxX6cxXd7xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXac2xX2cxX9xX2xX6cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX29exX37xXexX3xX4xX1xXdxX214xX16xX3xX7xX730xX3xXc6xX5a7xXdxX3xX9fxX26xX27xX4xX3xXc6xd1fbxX3xX64xX255xX16xX3xX64xX3bxX3xXexX2cxX26xX5a7xX4xX3xX5xX897xX4xX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26xXeexX16xX17xXd8xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xXcxX1xX40xX3xX4exX33xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX32axX6dxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX2xX146xX2xX6dxXexX32axXd7xX32axX6cxXcbxX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXac2xX2cxX9xXdaxX2xXdaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX298xX299xX16xX1xX133xX3xXcxX1xX40xX3xX4exX33xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX231xX2dxX64xX34xX3xXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX32axX6dxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX2xX32axX6dxX136xXexX6cxXd9xXdaxXdaxX5xXd9xX6exX6xX16xX1xX6exX2xX6cxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xXc39xXdxX897xXbxX3xX9fxXa0xX16xX17xX3xX9fxX37xXdxX3xX4xX1xX9bxX16xX1xX3xXexX2cxX6xX16xX17xX3xXexX2cxX6xX16xX17xX3xXbxX1xX734xX4xX3xXexX2cxX26xX5a7xX4xX3xX17xXdxXeexX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26xXeexX16xX17xXd8xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xXcxX1xX40xX3xX4exX33xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX6cxX146xXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXdaxXdaxXdaxX136xX136xXexX146xX146xXcbxX6cxX5xXd7xX6exX2xX6dxXdaxX64xXd7xX6dxXcbxX136xXd9xX6dxXd7xXexX2xX6cxXd9xX2xX146xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX1fexX881xX16xX17xX3xX9fxX1exX2dxX3xX16xX1xX41xX16xX3xX64xX41xX16xX3xXcxX278xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xX3xX9fxX214xX16xX3xXexXdxXd0xX16xX3xX166xX33xX3xX9fxX37xX16xX17xX3xX166xXdxXe5xX16xX3xX4xX68xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXe5xX16xX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26xXeexX16xX17xX3xX16xX1xXf4xXbxX3xX16xX17xXf9xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xXcxX1xX40xX3xX4exX33xX2a7xXd8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX2xX6cxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6dxXd7xX136xX146xXexXdaxXcbxX6dxX5xXd7xX6exX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xX6dxX136xX2xX6dxX6cxXexX146xX2xX2xX6cxX2xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX43bxX26xX40xX3xX5xX40xX34xX214xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX34xX3xX16xX17xX26xXeexXdxX3xXexX1xX41xX16xXd8xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX43bxXe5xX3xX4exX3bxX6xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX6cxX6dxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6dxXd9xXdaxX32axXexXdaxXd7xXd9xXcbxX5xX136xX6exX2xXdaxX146xX64xXd7xX2xX6dxXd7xXcbxX2xX136xXexXd9xX2xX32axX146xX6cxX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX43bxXe5xX3xX4exX27xXdxX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xX136xX6dxXcbxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6dxX146xXd7xX146xXexXdaxXd7xX136xXcbxX5xX6cxX6exX2xXdaxX146xX64xXd7xX2xX6dxXd7xXcbxX6cxX136xXexX32axXcbxXd7xXcbxXd7xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX1fexX881xX16xX17xX3xX9fxX1exX2dxX3xX16xX1xX41xX16xX3xX64xX41xX16xX3xX9fxX214xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX34xX3xX4xX68xX4xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXe5xX16xX3xX26xX40xX3xXexX897xX3xX4xX97xX6xX3xX3fxX40xXe5xX3xX1xX26xX227xX16xX17xX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26xXeexX16xX17xX3xX16xX1xXf4xXbxX3xX16xX17xXf9xXd8xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX43bxXe5xX3xX4exX27xXdxX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxXc6xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10axX10xX16xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX64xXexX1xX133xX3xXd9xX136xX6dxXbxX88xX13axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX133xX3xXd7xXcbxX6cxXbxX88xX13axXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX52xX52xXdxXd8xX15axX6xX2dxXexX1xX6xX16xX1xX1xX2dxX6xXd8xX166xX16xX52xX16xX10xX12exX7xX52xX2xXcbxX6dxX146xX52xX2xX6dxXdaxX64xXd7xX2xXd9xX6cxX6dxX136xXd9xXexXd7xXd9xX146xX136xXd7xX5xX6dxXd8xX19axXbxX17xXac2xX2cxX9xXcbxX32axX6cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX2cxX2dxX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX41xX16xX3xXexX45xXdxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX6xXbxXexXdxX2dxX16xXaxX12xX20dxX5a7xXdxX3xXbxX1xX26xX227xX16xX17xX3xX4xX1xX41xXc6xX3xX17xXdxX6xX2dxX3xX3fxX40xX41xX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX17xX3b9xX16xX70xX3xX6xX16xX3xXexX2dxX33xX16xX70xX3xXexXdxX214xXexX3xX87fxXdxX80xXc6xX3xX166xX33xX3xXexX2cxX6xX16xX17xX3xXexX2cxX3b9xX16xX17xX70xX3xX9fxX214xX16xX3xX2xX6dxX3xX17xXdxXeexX3xX7xX68xX16xX17xX3xX4x16a26xX16xX17xX3xX16xX17xX33xX34xX70xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX4fxX6xX3xX9fxX89xX3xX1xX2dxX33xX16xX3xXexX22xXexX3xX5xXd0xX3xXexXaaxX3xX4xX1xXaexX4xX3xXexXdxXd0xX16xX3xX9fxX26xX6xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxXe5xX16xX3xX5xXe5xX16xX3xX9fxX26xXeexX16xX17xX3xX16xX1xXf4xXbxX3xX16xX17xXf9xXd8xX3xX298xX299xX16xX1xX133xX3xX43bxXe5xX3xX1fexXa0xX16xX17xX2a7xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c4bxX40xXexX1xX2dxX2cxXaxX12xX13xX1xX4fxXc6xX3xX278xX20dxX0xX52xXbxX12
Nhóm PV