Thu hút 239,2 tỷ đồng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 4 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng vốn đầu tư 239,2 tỷ đồng.
b20fxc061x14366x123bdx1330ax10610xe134x1739exdd82xX7xfe2dx12f86xef32x17052x14cb1x1496exX5xf388xXax135bdxXcxX1x13310xX3xX1xece2xXexX3xcf60x12516x12fa9x128f8xX1bxX3xXexcdcbxX3xeebcx10e60x186f9x150cdxX3xXex13fb6x17dbcxX26xX27xX3xX5x10f7bxX26xX1xX3xbf8cx159fbxX4xX3xX26xf6eaxX26xX27xX3xX26xX27xX1xXdxfe0fxXbxX1exX3xX26xX39xX26xX27xX3xXexX1xX39xX26xX0x17236xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e61xX10xX6x16ba3xXaxX12xX3xX5exXdxX41xX26xX3xX26xX6x16afcxX1exX3xXexX2ax155a8xX26xX3xX24x12c8axX6xX3x16407xc45bxX26xX3xXex168b2xX26xX1xX3xX24x118ccxX3xX34xX79xX3xX24xX6xX26xX27xX3xXexX2axXdx12215xX26xX3x156e5xX1xX6xXdxX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX41xX26xX3x11525xX3xX61xX35xX3x15121xX26xX3xX24xc7ecxX15xX3xXex160a6xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xcdd1xX26xX1xX3xXexX1x10788xX4xX3x11ebexX82xX3xX1xffe5xXdxX3xX1x162bexX6xX3xXexX2axX2bxX26xX27xX3xX5xX30xX26xX1xX3xX34xX35xX4xX3xX26xX39xX26xX27xX3xX26xX27xX1xXdxX41xXbxX1exX3xX26xX39xX26xX27xX3xXexX1xX39xX26xX3xX34xf965xXdxX3xXexcddcxX26xX27xX3xX34x1319axX26xX3xX24xXaaxX15xX3xXexXaexX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1bxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX27x14081xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe942xX2bxX61xX6cxXaxX12xX0xXdxcac9xX27xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX111xX78xX6xX2bxXexX1xX6xX26xX1xX1xX2bxX6xX111xX34xX26xX4fxX26xX10x16069xX7xX4fxX2xc156xX1cxc558xX4fxXa1xX14axX61x109c2xX151xX1dxX1bxX151xX1cxX1dxXexXa1xX2xX1cxX14axX5xX14axX111x1569dxXbxX27xXaxX3xX4fxX12xX3xXcxX1xXdxX3xX4xX39xX26xX27xX3xX61xX35xX3xXa6xX26xX3xX4xX39xX26xX27xX3xXexX2axXb6xX26xX1xX3xX4xfbf3xXbxX3xX26xXaexXf1xX4xX3xX7xee76xX4xX1xX3xXexX18cxXdxX3xXbfxX82xX3xdecfxX15x10a0exX3x17cbbxXc3xX4xX3xf6b9xfdf5xX71xX26xX3x12c73xX75xX26xX1x10a3bxX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xXb6xX26xX1xX3xXexX1xXbcxX4xX3xXbfxX82xX3xX1xXc3xXdxX3xX1xXc7xX6xX111xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX2bxX61xX6cxXaxX12x14957xXa6xX4xX3xX61xX35xX3xXa6xX26xX3xX26xX1xXaex17699xX3x165bdxX35xX3xXa6xX26xX3xX1xX41xX3xXexX1xXfaxX26xX27xX3xX4xX183xXbxX3xX26xXaexXf1xX4xX3xX7xX18cxX4xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX75xX3xXexX2axX183xX26xX3xX5excb0axX15xX3xX19bxXc3xX4xX3xX34xX79xX3xX129xXc3xXexX3xX7xXfaxX3xXbfxX82xX3xX5x18573xX26xX3xX4xX210xX26xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xXb6xX26xX1xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX121xfb9bxXcxX3xX34xXf1xXdxX3xX129xXbcxX4xX3xX24xXaaxX15xX3xXexXaexX3xX14axX14cxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX27xc895xX3xX61xX35xX3xXa6xX26xX3xX92xXdxX71xX26xX3xX4xXfaxX3xX92xX71xX26xX1xX3xX5exXaexX26xX27xX3xX19bxX2bxX26xX27xX1exX3xXexX1xX75xX3xXexX2axX183xX26xX3x13a7axX27xX6xX3x16d96x13eb1xX26xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xXb6xX26xX1xX3xXexX1xXbcxX4xX3xX121xXcxX3xX34xXf1xXdxX3xX34xXfaxX26xX3xX24xXaaxX15xX3xXexXaexX3x16cb8x15091xX1exX1bxX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX27xX258xX3xX61xX35xX3xXa6xX26xX3xXbfxX225xX6cxX3xX61xX35xX26xX27xX3xX4xX39xX26xX27xX3xXexX2axXb6xX26xX1xX3xX4xX183xXbxX3xX26xXaexXf1xX4xX3xX7xX18cxX4xX1xX3xXexX18cxXdxX3xXbfxX82xX3xX197xX15xX199xX3xX19bxXc3xX4xX3xX19fxX1a0xX71xX26xX3xX1a4xX75xX26xX1xX1a8xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xXb6xX26xX1xX3xXexX1xXbcxX4xX3x15f98xX309xX309xX3xX34xXf1xXdxX3xX34xXfaxX26xX3xX24xXaaxX15xX3xXexXaexX3xX2xX14axX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX34xX79xX3xX61xX35xX3xXa6xX26xX3xXbfxX225xX6cxX3xX61xX35xX26xX27xX3xX1xX41xX3xXexX1xXfaxX26xX27xX3xX4xX183xXbxX3xX26xXaexXf1xX4xX3xX7xX18cxX4xX1xX3xXbfxX82xX3xXcxX1xX79xX26xX1xX3x10768xX225xX26xX3xX19fxXcxX1xX18cxX4xX1xX3xXcxX1xX79xX26xX1xX1a8xX3xX34xXf1xXdxX3xXexXf5xX26xX27xX3xX129xXbcxX4xX3xX24xXaaxX15xX3xXexXaexX3xX2abxX151xX3xXexX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX4xX1xX15x1502bxX26xX3xX78xX75xX3xX24xXaaxX15xX3xXexXaexX111xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX2bxX61xX6cxXaxX12xX359xXdxX41xX4xX3xX24xXaaxX15xX3xXexXaexX3xX4xXa6xX4xX3xX61xX35xX3xXa6xX26xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xXb6xX26xX1xX3xXexX1xXbcxX4xX3xXbfxX82xX3xX1xXc3xXdxX3xX1xXc7xX6xX3xX24xX82xX3xX27xXc7xXbxX3xXbxX1xXaaxX26xX3xX4x1842dxXdxX3xXexX1xXdxX41xX26xX3xX24xXa6xX26xX27xX3xX92xX8fxX3xX92x106e0xXexX3xX4xX183xX15xX3xX1xX18cxX3xXexXaaxX26xX27xX3xXexX2axX2bxX26xX27xX3xX5xX30xX26xX1xX3xX34xX35xX4xX3xX26xX39xX26xX27xX3xX26xX27xX1xXdxX41xXbxX1exX3xX26xX39xX26xX27xX3xXexX1xX39xX26xX3xX4x15242xX6xX3xXexX7dxX26xX1xX111xX3xX1d6xXa6xX4xX3xX61xX35xX3xXa6xX26xX3xX26xXaexXf1xX4xX3xX7xX18cxX4xX1xX3xX26xX39xX26xX27xX3xXexX1xX39xX26xX3xX92xX1xXdxX3xX1xX2bxX79xX26xX3xXexX1xX79xX26xX1xX3xX24xXaexX6xX3xX34xX79xX2bxX3xX7xf46cxX3xX61xfdb6xX26xX27xX1exX3xX24xXa6xXbxX3xXbcxX26xX27xX3xX26xX1xX15xX3xX4xXaaxX15xX3xX7xX478xX3xX61xX47bxX26xX27xX3xX26xXaexXf1xX4xX3xX7xX18cxX4xX1xX1exX3xX26xX225xX26xX27xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1xX183xXexX3xX5xXaex16382xX26xX27xX3xX4xX15xXc3xX4xX3xX7xXfaxX26xX27xX3xX4xX439xX6xX3xX26xX1xX225xX26xX3xX61xX225xX26xX3xXexX2axX2bxX26xX27xX3xX34x103afxX26xX27xX3xX61xX35xX3xXa6xX26xX111xX0xX4fxXbxX12
Lê Trung