Thành đoàn TP Thanh Hóa trao giấy khen cho chiến sỹ công an có thành tích trong đấu tranh phòng chống ma túy
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31 - 7 , Thành đoàn TP Thanh Hóa đã trao g iấy khen cho 2 đoàn viên là chiến sỹ cảnh sát hình sự công an phường Lam Sơn về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố .
40cfx9c52x9e0axa109x72d2xac6exb95bx6103x5a1exX7x599ax5746x551fx9189x9abdxb2c7xX5x557dxXax8a37xX0xX7xXex8ce9x76aax57afx5dbdxX12xXcxX1x5adaxX18xX1xX3x6636xX17xX1dxX18xX3xXcxafbfxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x8818x8259xX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX19xXdx73aax71c9xX3x6c30xX1xX10xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xXdx63b0xX18xX3xX7x5f2dxX3xX4xbe93xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX30xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXex4455xX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX21xX3axad0fxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXbxX1x6d7cxX18xX19xX3xX4xX1x861bxX18xX19xX3xba84xX6xX3xXex558bxX3bxX0x46dcxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX88xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6x6475xXaxX12xX0xX10xX81xX12x9057x5f42xX18xX19xX3xX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12x9b47xX2xX3x827axX3x4d79xX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12xa013xX3xX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12xXcxX1xX1dxX18xX1xX3xX21xX17xX1dxX18xX3xXcxX27xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX6xX3xX21xb0dexX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12xX3xXexX16xX6xX17xX3xX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12xX19xX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12xXdxX3axX3bxX3xX3dxX1xX10xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12x80f4xX3xX21xX17xX1dxX18xX3x9a01xXdxb20bxX18xX3xX5xX1dxX3xX4xX1xXdxX49xX18xX3xX7xX4dxX3xX4x483dxX18xX1xX3xX7xXabxXexX3xX1x655bxX18xX1xX3xX7xb3b3xX3xX4xX50xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXbxX1x59dax5971xX18xX19xX3xae94xX6xX81xX3xXaax864fxX18xX3xX12bxb9d1xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXexX61xX4xX1xX3x8d7cxX6dxX3axXexX3xX7x935exX4xX3xX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12xXexX16xX17xX18xX19xX3xX21xX3axX6dxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX77xX18xX19xX3xX4xX1xX7dxX18xX19xX3xXex53ddxXdxX3xXbxX1xa579xX81xX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12xX3xX81xX6xX3xXexX85xX3bxX3xXexX16xX12dxX18xX3xX21x8b4fxX6xX3x7d58xX1dxX18xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXbxX1xX7dxX0xX88xX10xX81xX12xX0xX10xX81xX12x6473xX0xX88xX10xX81xX12xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4af8xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX81xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa3xXexX1xX6dxX81xX1c2xX3xXdxX1edxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxbafdxXdxXa3xXexX1xae5axX3x77abxbad9xacbaxXbxX172x5ab3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX21dxX3xX220x5987xX221xXbxX172xX224xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX88xX88xXdxX1d8xX1c2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d8xX12bxX18xX88xX18xX10xX218xX7xX88xX2x492bxXb8xX221xX88xX2xX221xa4acxXa3xXb8xX221xX254xX25axX21fxXb8xX25axXexXb8xX22fxX254xX25axX5xX2xXbbxX221xX10xX25axX10xX254xXb8xX1c2x57f7xXbdxX22fxX124xX21fxX254xX4xXbdxX22fxX4xX25axXb8xXbdxX1d8x8613xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX18xX1xX3xX21xX17xX1dxX18xX3xXcxX27xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX19xXdxX3axX3bxX3xX3dxX1xX10xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xXdxX49xX18xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX30xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXexX61xX4xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX21xX3axX6dxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX77xX18xX19xX3xX4xX1xX7dxX18xX19xX3xX81xX6xX3xXexX85xX3bxXaxX3xX88xX12xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa811xX17xXa3xX3bxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX21xX30xXc7xX3xX1xX6xXdxX3xX21x5678xX18xX19xX3xX4xX1xX61xX3x655fxX19xX6dxX3bx9a0dxX18xX3xbd96xX6xXdxX3xXaaxX161xX18xX3xX12bxX1dxX3xX15cxX12dxX3xX32cxXdxX18xX1xX3x69abxX6dx56a8xX18xX3xX5xX1dxX3xX4xXabxX18xX3xX1c2xX1a1xX3xX4xX13dxX18xX1xX3xX7xXabxXexX3xX1xX146xX18xX1xX3xX7xX14bxXc7xX3xX4xX50xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXbxX1xX157xX158xX18xX19xX3xX15cxX6xX81xX3xXaaxX161xX18xXc7xX3xXcxX27xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX6xX3xX21xXebxX3xX21xX157x5848xX4xX3xXex6118xX18xX19xX3xX19xXdxX3axX3bxX3xX3dxX1xX10xX18xX3xX12bxX146xX3xX21xXebxX3xX4xX30xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXexX61xX4xX1xX3xXbxX1xXabxXexX3xX1xXdxc1caxX18xXc7xX3xX1c2xX178xXexX3x46d5xX6dxX13dxX3xXexX6xX18xX19xX3xX25axX3xX12bx871bxX3xXexX1dxX18xX19xX3xXexX16x6115xX3xXexX16xXabxXdxX3xXbxX1x67efxXbxX3xX4xX1xX3axXexX3xX81xX6xX3xXexX85xX3bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXabxX18xX19xX3xX1xX1dxX18xX1xX3xX21xX1a1xX18xX19xX3xXbxX1xX77xX18xX19xX3xX4xX1xX7dxX18xX19xX3xX81xX6xX3xXexX85xX3bxX3xX18x6f9fxX81xX3xX124xX221xX2xX254xX3x63fdxXexX1xXabxX18xX19xX3xX21fx823exX3xX21x4a2cxX3xX4xX1xX6dxX3bxX429xX18xX3xX12bxX165xX3xX21xX1a1xXdxX3xX1edxX13dxX18xX1xX3xX7xXabxXexX3xX21xXdxX165xX6dxX3xXexX16xX6xX3xX12bxX165xX3xX81xX6xX3xXexX85xX3bxXc7xX3xX4xX50xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX27xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2fxX30xX6xX3xX3dxX1x80e4xXdxX3xXexX7dxX3xX21xXdxX165xX6dxX3xXexX16xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1xb867xX81xX3xX3bfxX6dxX3bxX165xX18xX1d8xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX17xXa3xX3bxXaxX12x9844xX341xX3bxX3xX5xX1dxX3xX4xX1xXdxX49xX18xX3xX4xX50xX18xX19xX3xXexX1xX429xX3xX1xXdxX3b7xX18xX3xX7xX14bxX3xX18xacf6xX3xX5xX14bxX4xXc7xX3xXa3x5387xX18xX19xX3xX4xX13dxX81xX3xX4x935bxX6xX3xX4xXabxX4xX3xX4xX1xXdxX49xX18xX3xX7xX4dxX3xX4xX50xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXbxX1xX7dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX21xX3axX6dxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX77xX18xX19xXc7xX3xX4xX1xX7dxX18xX19xX3xXexX1a1xXdxX3xXbxX1xX1a6xX81xX3xX81xX6xX3xXexX85xX3bxX1d8xX0xX88xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9491xX6dxXexX1xX17xX16xXaxX12xX52fxX18xX1xX3xXcxX6dxX341xX18xX0xX88xXbxX12
Anh Tuân