Thanh Hóa: Công nhận thêm 4 điểm du lịch mới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định về việc công nhận thêm 4 điểm du lịch mới.
e4cdx155e1x12631xe576xe79fx133b9xf3e9x10ff5x132fbxX7xebdcxf00dx153e5x13a0ex161e9x144ebxX5x1569bxXax11455xXcxX1xX6x13549xX1xX3x167bcx12926xX6x164d6xX3x13f52x115b8xX16x14f1bxX3xX16xX1x16436xX16xX3xXexX1xec16x14fc3xX3x12f3dxX3x14eb1xXdx111e3xX2bxX3x15c1axf674xX3xX5x1368dxX4xX1xX3xX2bx12e06xXdxX0x157e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xX34xXaxX12x13035xX21x10977x14195xX3xX2x148a0x10d4ax12a4bxX3x13b11xf10axX55x165c5xX3xXex15948xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX3xX2fx12ddaxX3x1479cxX6xX16xX3xX1xX57xX16xX1xX3xX4x10e36xX4xX3xf144xX35xX58xed4fxXexX3xX2fxX38xX16xX1xX3x15a4exec55xX3xX8exXdx108abxX4xX3xX4xX1fxX16xX21xX3xX16xX1xX25xX16xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX2bxX3dxXdxe682xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX16xXexX10x14e38xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX7xXccxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cxX40xX40xXdxXb7xX76xX6x10891xXexX1xX6xX16xX1xX1xXe4xX6xXb7xX8exX16xX40xX16xX10xf8fcxX7xX40xX2xf331x10cf2xf82bxX40xX2xfe9fx114ddxX34xXf8xX2xXfcxX2xXf8xXfcxXf9xXexXfdxXfdx14983xX2xX5xX2xXb7x16960xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX1cxX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX16xX1xX25xX16xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX2dxX3xX2fxXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX2bxX3dxXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX6xXbxXexXdxXe4xX16xXaxX12xX55xX21xX1xX93xX3xX16xX1x11414xX16xX3xX5xX57xX16xX21xX3xX16xX21xX1xX8fxX3xX2fxe5ddxX4xX3xX2fx142f9xX16xX21xX3xXcxXccxX57xX3x14488xX1fxX16xX21xX3xX1xXe4xX57xX16xX3xXexX1xXdxX93xX16xX3xX7x117b0xX16xX3xXbxX1x13687xX2bxX3xXexXccx101dexX16xX21xX3xX2fxX179xX16xX21xXb7xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xXe4xX34xX58xXaxX12xX1ex1031exX3xXexX1xX31xX5dxX3xX2dxX3xX2fxXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX2fx13491x159f8xX4xX3xX4xX1fxX16xX21xX3xX16xX1xX25xX16xX3xX5xfb08xX16xX3xX16xX57xX58xX3xX21xX179xX2bxX1cxX3xX181xXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX34xXdxX3xXex16467xX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7x12870xX3xX4xX1x141b6xX6xX3xXcxX1d2x16282xX16xX21xX3x10607xX167xX16xX3x10154xX4xX1xX20cxX6xX3xf788xXdxX80xX16xX21xefbexX3x15c63xX3xXexX1xX38xX3xXexXccx10403xX16xX3xX215x1301exX16xX1xX3x154c8x11a9exX4xX3xX219xX1xX35xX58xX93xX16xX3xX215xX232xX16xX1xX3xX236xX237xX4xX224x14212xX3xX181xXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX236xX57xX16xX21xX3xX16xX21xX1xX8fxX3xX2fxX175xX4xX3xX2fxX179xX16xX21xX3xX4x14f4cxX3xXexXccxX35xX58xX8fxX16xX3xX5xX57xX16xX21xX3xX1exX1x15c07xX3xX219xXcxXccxX57xX3xX181xX1fxX16xX21xX224xX3xX226xX3x167fcxX74xX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xXcxXccxX35xX16xX21xX3xX219xX1xX35xX58xX93xX16xX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xX19xX1axX6xX224xX24axX3xX181xXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX62xXdxX3xXexX1fexX4xX1xX3xXexX1xf20axX16xX21xX3xX4xX192xX16xX1xX3xX16xX175xXdxX3xX60xe7efxX16xX21xX3xXcxXccx121b4xX16xX1xX3xX8exX57xX3xX1exX1xX20cxX6xX3xXcxX1xX80xXdxX3xX60xX2d9xX16xX1xX3xX226xX3xX28cxX74xX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xX19xX1d3xXbxX3xX219xX1xX35xX58xX93xX16xX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xX19xX1axX6xX224xX24axX3xX181xXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX62xXdxX3xXexX1fexX4xX1xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX7xX208xX3xX4xX80xX4xX1xX3xX2bx15163xX16xX21xX3xX4xX1xX20cxX6xX3x16af1xX2axX16xX3xX236xX237xX3xX226xX3xX28cxX74xX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xX215x10099xX3xX219xX1xX35xX58xX93xX16xX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xX19xX1axX6xX224xXb7xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xXe4xX34xX58xXaxX12xX5fxX60xX55xX62xX3xXexX65xX16xX1xX3xX58xX2axX35xX3xX4xX1e1xX35xX3xX5fxX60xX55xX62xX3xX4xX80xX4xX3xX1xX35xX58xX93xX16xX1cxX3xX215xX232xX16xX1xX3xX236xX237xX4xX3xX8exX57xX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xX19xX1axX6xX5dxX3xX5fxX60xX55xX62xX3xXexX1xX38xX3xXexXccxX22exX16xX3xX215xX232xX16xX1xX3xX236xX237xX4xX5dxX3xX5fxX60xX55xX62xX3xX4xX80xX4xX3xX28cxX74xX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xXcxXccxX35xX16xX21xX5dxX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xX19xX1d3xXbxX3xX8exX57xX3xXcxX1xXdxX93xX35xX3xX215xX350xX5dxX3xX4xX1axX3xXexXccxX80xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX93xX2bxX3xXexX1x1001axX4xX3xX1xXdxX93xX16xX3xX8exX57xX3xX4xX1xX65xX3xX2fxX334xXe4xX3xXexX1xX40bxX4xX3xX1xXdxX93xX16xX3xX8exXdxX93xX4xX3x132f4xX35xX192xX16xX3xX5xef59xX5dxX3x1000bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX80xX4xX5dxX3xXbxX1xX80xXexX3xXexXccxXdxX31xX16xX3xX4xX80xX4xX3xX2fxXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xXexXccxX2axX16xX3xXexX1xX10xXe4xX3xX2fxX175xX16xX21xX3xX42dxX35xX58xX3xX2fxX38xX16xX1xX3xX1xXdxX93xX16xX3xX1xX57xX16xX1xX3xX4x14926xX6xX3xX55xX1xX57xX3xX16xX1d2xX3dxX4xX5dxX3xX2fxX192xX2bxX3xX76xX192xXe4xX3xX21xXdx135e2xX3xX21xX2d9xX16xX5dxX3xXbxX1xX80xXexX3xXexXccxXdxX31xX16xX3xXexX57xXdxX3xX16xX21xX35xX58xX2axX16xX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX5dxX3xX8exX93xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2bxX1fxXdxX3xXexXccxX1d2xX211xX16xX21xX3xX8exX57xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexXccxX25xXexX3xXexX40bxX5dxX3xX6xX16xX3xXexXe4xX57xX16xX3xX4xX1xXe4xX3xX34xX35xX3xX436xX1xX80xX4xX1xX24axX3xXexX334xXe4xX3xX2fxXdxX8fxX35xX3xX436xXdxX93xX16xX3xXexX1xX35xX25xX16xX3xX5xX1d3xXdxX3xX4xX1xXe4xX3xX436xX1xX80xX4xX1xX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX2fxX86xX16xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX42dxX35xX6xX16xX24axX3xX76xX192xXe4xX3xX2fxX192xX2bxX3xX7xX40bxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX21xXdxX6xX3xX4xX480xX6xX3xX4xX237xX16xX21xX3xX2fxX179xX16xX21xX3xX34xX167xX16xX3xX4xX1d2xX3xX8exX57xXe4xX3xX4xX80xX4xX3xX1xXe4xX334xXexX3xX2fxX237xX16xX21xX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xXb7xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xXe4xX34xX58xXaxX12xX1exX80xX4xX3x11c74xX226xX1cxX3xX215x13e3bxX16xX3xX1xX1axX6xX5dxX3xXcxX1xX31xX3xXexX1xX6xXe4xX3xX8exX57xX3xX62xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX5dxX3x10aa4xX86xX3xX1xXe4xX334xX4xX1xX3xX8exX57xX3xX181xX1e1xX35xX3xXexX1d2xX5dxX3xX21fxXdxX6xXe4xX3xXexX1xX1fxX16xX21xX3xX8exX25xX16xX3xXexX192xXdxX5dxX3x11905xX167xX58xX3xX34xX40bxX16xX21xX5dxX3xXcxX57xXdxX3xX16xX21xX35xX58xX2axX16xX3xX8exX57xX3x133b8xX1fxXdxX3xXexXccxX1d2xX211xX16xX21xX5dxX3xX55xX1fxX16xX21xX3xX16xX21xX1xXdxX93xXbxX3xX8exX57xX3xe87cxX1xX80xXexX3xXexXccxXdxX31xX16xX3xX16xX1fxX16xX21xX3xXexX1xX1fxX16xX5dxX3xX1exX1fxX16xX21xX3xX6xX16xX3xXexX65xX16xX1xX3xX8exX57xX3xX4xX80xX4xX3xX4xfcb7xX3xX42dxX35xX6xX16xX5dxX3xXexX26dxX3xX4xX1x12fb1xX4xX5dxX3xX4xX80xX3xX16xX1xX167xX16xX3xX5xXdxX2axX16xX3xX42dxX35xX6xX16xX3xXexX1xX10xXe4xX3xX4xX1xX644xX4xX3xX16xX594xX16xX21xX5dxX3xX16xX1xXdxX93xX2bxX3xX8exX1bbxX3xX2fxX1d2xX1d3xX4xX3xX21xXdxX6xXe4xX5dxX3xX4xX1axX3xXexXccxX80xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX93xX2bxX3xX1xX1d2xX3dxX16xX21xX3xX34xec77xX16xX5dxX3xXbxX1xX19cxXdxX3xX1xX1d3xXbxX5dxX3xX436xXdxX31xX2bxX3xXexXccxX6xX5dxX3xX2fxX1fxX16xX3xX2fxX19cxX4xX3xX5fxX60xX55xX62xX3xX4xX80xX4xX3xX1xX35xX58xX93xX16xX5dxX3xX28cxX74xX5dxX3xXexX1xX38xX3xXexXccxX22exX16xX3xX4xX1axX3xX2fxXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xX16xX1axXdxX3xXexXccxX2axX16xX3xXexXccxXdxX31xX16xX3xX436xX1xX6xXdxX3xXexX1xX40bxX4xX3xX1xXdxX93xX16xX3xX4xX1fxX16xX21xX3xXexX80xX4xX3xX42dxX35xX192xX16xX3xX5xX433xX5dxX3xX436xX1xX6xXdxX3xXexX1xX80xX4xX5dxX3xXbxX1xX80xXexX3xXexXccxXdxX31xX16xX3xX2fxXdxX31xX2bxX3xX34xX35xX3xX5xX38xX4xX1xX3xXexX1xX10xXe4xX3xX42dxX35xX58xX3xX2fxX38xX16xX1xX3xX1xXdxX93xX16xX3xX1xX57xX16xX1xX3xX4xX480xX6xX3xX55xX1xX57xX3xX16xX1d2xX3dxX4xXb7xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10b89xX35xXexX1xXe4xXccxXaxX12xX19xX21fxX0xX40xXbxX12
HG