Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án Chương trình 30a
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2020, kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các tiểu dự án thuộc Chương trình 30a là 502,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ thực hiện và giải ngân quá chậm dẫn đến có nguy cơ gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.
6c62xed5fxb5c9x9ba6xd2fdxd49fx9b39xb26cxb643xX7xda6cx777bxf053x769axa1c2x9962xX5x6f56xXaxb7dcxaacex78a6x746axX3xd48bxX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxc46axX17xX3xf02cx843fxX3x7f1cxXdxf539xXdxX3xX17xX25xa5dfxX17xX3x82f1x71c8xX17xX3xX22xa98dxb74cxX3xXexa7fcxX3xX4xc614xX17xX25xX3xX4xf12exX4xX3xdb6ex76bfxX3xX40xX17xX3xe132xX1xX38xd4d6xX17xX25xX3xXex7dc4xd8d4xX17xX1xX3x7f5dx81e0xX6xX0x749exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee4fxX10xX6xX43xXaxX12xf2cdxc4d4xa86axX3x7763xX57xX73xX57x6c8exX3x9df4xX1fxX3xX1x8be2xa87dxX4xX1xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX4cxX3xX7xd077xX3xX1xX7exX3xXexX34xX17xX25xX3xX22xX30xXdxX3xX2fx7da5xXdxX3xX4xX40xX4xX3xXexXdx9ba8xX35xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xXexX1xX35xX23xX4xX3xX49xX1xX38xX4cxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX6xX3xX5xad6cxX3x9419xX57xX73xX77xX2xX3xXex9e2bxX3xX22xdf12xX17xX25xd3e2xX3xXcxX35xX15xX3xX17xX1xXdxafbcxX17xX77xX3xX22xX1fxX17xX3xXexX1xf3aexXdxX3xX22xXdxXa9xX71xX3xX17xXcaxX15xX77xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdx98e8xX17xX3xX2fxXcaxX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xbbeexX35xX40xX3xX4xX1x999cxX71xX3xX43xe7e0xX17xX3xX22xX1fxX17xX3xX4xd1eexX3xX17xX25xX35xX15xX3xX4xX4cxX3xX25xX2cxX15xX3xX5x80b9xX17xX25xX3xXbxX1x9efcxX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xXd9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe868xX7dxX43xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xaaf5xXex8ce9xX6xX5xXdxX25xX17xa285xX3xX4xX10xX17xXexX10xX51xef72xXaxX12xX0xXdxX71xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX17xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax7721xXdxX43xXexX1xX178xX3x839axXccxX57xXbxX170xX180xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX178xX3xee90xX57xX57xXbxX170xX180xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXd9xc355xX6xX7dxXexX1xX6xX17xX1xX1xX7dxX6xXd9xX2fxX17xX5axX17xX10xX19fxX7xX5axX73xX57xX56xX1a6xX5axX2xd8f3xf2adxX43xX57xX2xX1e0xX73xX2xX57xX73xXexX1e0xX57xX57xX1e0xX1e0xX5xX57xXd9xcc6exXbxX25xbd45xX51xX9x9370xX1b5xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX17xX25xX3xX4xX40xX4xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX49xX1xX38xX4cxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX6xXaxX3xX19fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX1a6xXccxX57xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1b5xX57xX57xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX7dxX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX170xXexX172xX6xX5xXdxX25xX17xX178xX3xX4xX10xX17xXexX10xX51xX180xXaxX12xdff6xX44xX3xX40xX17xX3xX4xX27xXdxX3xXexX7exX7dxX77xX3xX17xX2cxX17xX25xX3xX4x7425xXbxX3xXbxX1x7a82xX17xX25xX3xX79xX1xX40xX71xX3xX22xX6xX3xX79xX1xX7dxX6xX3xXexX51xX35xX17xX25xX3xXexX2cxX71xX3xX4xb1e0xX71xX3xX170xX139xX3xd234xX35xX2cxX17xX3xX161xX52xX17xX1xX3xf63exX6fxX1xX38xX3xX2d6xX35xX2cxX17x848dxX3xX22xX38xd7c2xX4xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX1c6xdb0dxX17xX25xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX49xX1xX38xX4cxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX6xX3xX22xX6xX17xX25xX3xX22xX38xX2edxX4xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX17xX25xXd9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX7dxX43xX15xXaxX12xXcxX1xX44xX4xX3xX1xXdxX108xX17xX3xX79xX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX40xX4xX3xXexXdxXa9xX35xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX4cxX3xX7xX91xX3xX1xX7exX3xXexX34xX17xX25xX3xXexX1xX35xX23xX4xX3xX49xX1xX38xX4cxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX6xX3xX17xX70xX71xX3xX73xX57xX73xX57xX77xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xXcxX1xX38xXecxX17xX25xX3xX2d6xX35xX2cxX17xX3xX22xX38xX2edxX4xX3xXexX51xXdxXa9xX17xX3xX79xX1xX6xXdxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX108xX17xX3xX1b5xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX71xXa0xXdxX77xX3xX2fxXa0xXdxX3xXexc118xX17xX25xX3xX71xca1cxX4xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX2xXccxX56xX77xX56xX73xX73xX3xXexXd3xX3xX22xXd6xX17xX25xXd9xX3xXcxX13fxX17xX1xX3xX22xX1fxX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX1xX40xX17xX25xX3xX1f9xX172xX73xX57xX73xX57xX77xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX71xXa0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX17xX25xX3xX170xX7dxX17xX25xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xf7d2xX6fxX2cxX17xX25xX3xX4xX2afxXbxX77xX3xX4xX27xXdxX3xXexX7exX7dxX3xX22xX38xXecxX17xX25xX3xX25xXdxX6xX7dxX3xXexX1xX3bxX17xX25xX3xXexdd02xX3xX170xX139xX3xX2d6xX35xX2cxX17xX3xX29axX38xX4cxX17xX25xX3xX22xXdxX3xX6fxX25x6e7bxX4xX3xb2ebxX1xX2d0xX17xX25x96baxXd9xX3xX56xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX4xX2b4xX17xX3xX5xX7exXdxX77xX3xX1xXdxX108xX17xX3xX17xX6xX15xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX71xXa0xXdxX3xX5xX44xX6xX3xX4xX1xX481xX17xX3xX22xX38xX2edxX4xX3xX17xX1xXcaxX3xXexX1xX34xX35xX3xX2fxXcaxX3xX22xX6xX17xX25xX3xX4xX1xX35xX14xX17xX3xX1c6xe37fxX3xX4xX40xX4xX3xX1c6xX38xXa0xX4xX3xX22xXa9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX17xX25xXd9xX3xXcxX1xX10xX7dxX3xX5xX139xX17xX1xX3xX22xX7exX7dxX3xX161xX6xX17xX3x847exX35xX27xX17xX3xX5xb947xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX170xX2cxX15xX3xX43xX44xX17xX25xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xXcxX1xX38xXecxX17xX25xX3xX2d6xX35xX2cxX17xX77xX3xX17xX25xX35xX15xXe2xX17xX3xX17xX1xX2cxX17xX3xX4xX1xX11exX71xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX5xXcaxX3xX43xX7dxX3xX27xX17xX1xX3xX1xX38xX91xX17xX25xX3xX4xb840xX6xX3xX22xX7exXdxX3xX43xX4d6xX4xX1xX3xX49xd922xdfa4xe719xX29axX172xX2xX1f9xXd9xX3xX161xXe2xX17xX3xX4xX7exX17xX1xX3xX22xX12axX77xX3xX71xX23xXexX3xX7xX30xX3xX4xX40xX4xX3xX2fxX70xX17xX3xX1c6xX27xX17xX3xX118xX35xX15xX3xXbxX1xX7exX71xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX35xX11exXexX3xX2fxb12dxX3xX22xX4d6xX17xX1xX3xX71xX3f3xX4xX77xX3xXexXdxXe2xX35xX3xX4xX1xX35xX14xX17xX3xX79xe59dxX3xXexX1xX35xX11exXexX3xX4xX2b4xX17xX3xX4xX1xXd6xX17xX25xX3xX4xX1x8d4dxX7dxX77xX3xX1c6xX2afxXexX3xX4xX11exXbxX3xX27xX17xX1xX3xX1xX38xX91xX17xX25xX3xX22xX1fxX17xX3xX118xX35xX40xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX5xX11exXbxX77xX3xXexX1xX14xX71xX3xX22xX4d6xX17xX1xX3xX2fxXcaxX3xXbxX1xXe2xX3xX43xX35xX15xX108xXexX3xX43xX44xX3xX40xX17xXd9xXd9xXd9xX3xX43xX122xX17xX3xX22xX1fxX17xX3xX4xX1xX11exX71xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xXd9xX3xX13xXa9xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX49xX1xX38xX4cxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX6xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX22xf1b6xX17xX25xX3xX79xX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xX77xX3xe135xX161xX6fxX29axX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xXcxX1xX38xXecxX17xX25xX3xX2d6xX35xX2cxX17xX3xX4xX1xac63xX3xX22xX7exX7dxX3xX1c6xX6xX17xX3xX118xX35xX27xX17xX3xX5xX506xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX170xX2cxX15xX3xX43xX44xX17xX25xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX2fxXcaxX3xX4xX40xX4xX3xXbxX1xX2b4xX17xX25xX77xX3xX1c6xX6xX17xX77xX3xX22xX4d6xX6xX3xXbxX1xX38xX4cxX17xX25xX3xX5xXdxXe2xX17xX3xX118xX35xX6xX17xX3xXexX11exXbxX3xXexX51xX35xX17xX25xX3xX51xXcaxX3xX7xX7dxX40xXexX3xX5xX7exXdxX3xX4xX40xX4xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX77xX3xX22xX30xX4xX3xXexX1xX68exX4xX3xX17xX1xXcaxX3xXexX1xX34xX35xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX17xX25xX77xX3xXbxX1xX2afxX17xX3xX22xX2afxX35xX3xX22xX1fxX17xX3xX17xX25xXcaxX15xX3xX56xX57xX172xX2xX2xX172xX73xX57xX73xX57xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX170xX7dxX17xX25xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xXd9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX7dxX43xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xX1c6xX40xX7dxX3xX4xX40xX7dxX3xX4xX565xX6xX3xe0bdxX91xX3x94faxX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xX3x75b7xX3xX13xX34xX35xX3xXexX38xX77xX3xXexX3eexX17xX25xX3xX79xX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX4cxX3xX7xX91xX3xX1xX7exX3xXexX34xX17xX25xX3xX22xX30xXdxX3xX2fxXa0xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xXexX1xX35xX23xX4xX3xXexXdxXa9xX35xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xXexX1xX35xX23xX4xX3xX49xX1xX38xX4cxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX6xX3xX17xX70xX71xX3xX73xX57xX73xX57xX3xXexX51xXe2xX17xX3xX22xX4d6xX6xX3xX1c6xXcaxX17xX3xX4xX40xX4xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX71xXdxX5afxX17xX3xX17xX68exXdxX77xX3xX25xXd6xX71xX178xX3xX6fxX1xX38xX3xX2d6xX35xX2cxX17xX77xX3xXcxX1xX38xXecxX17xX25xX3xX2d6xX35xX2cxX17xX77xX3xe61fxX6xX17xX25xX3xX49xX1xX40xX17xX1xX77xX3xX161xX40xX3xXcxX1xX38xXa0xX4xX77xX3xX500xX35xX6xX17xX3xX69xX12axX6xX77xX3xX500xX35xX6xX17xX3xX7bbxX4cxX17xX77xX3xb2adxX38xXecxX17xX25xX3xX878xX40xXexX3xX2e0xX51xXdxXe2xX17xX25xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX6fxX1xX38xX3xX2d6xX35xX2cxX17xX3xX22xX139xX3xXexX1xX7dxX40xXexX3xX79xX1xbd96xXdxX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX17xX25xX1xb357xX7dxX3xX2fxXcaxX7dxX3xXexX1xX40xX17xX25xX3xX56xX172xX73xX57xX2xX1e1xX2e9xX3xX5xXcaxX3xXccxX57xX73xX77xX2xX3xXexXd3xX3xX22xXd6xX17xX25xX77xX3xXexX51xX7dxX17xX25xX3xX22xX12axX3xX79xX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xX3xX2fxX30xX17xX3xX17xX70xX71xX3xX73xX57xX73xX57xX3xX5xXcaxX3xX56xX1a6xX1e1xX77xX1b5xX3xXexXd3xX3xX22xXd6xX17xX25xX180xX3xX79xX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xX3xX2fxX30xX17xX3xX17xX70xX71xX3xX73xX57xX2xX1f9xX3xX22xX38xX2edxX4xX3xXbxX1xX5dbxXbxX3xX79xX5dbxX7dxX3xX43xXcaxXdxX3xXexX1xXecxXdxX3xX25xXdxX6xX17xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX108xX17xX3xX2fxXcaxX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX7xX6xX17xX25xX3xX17xX70xX71xX3xX73xX57xX73xX57xX3xX5xXcaxX3xX2xX56xX56xX77xX1e0xX3xXexXd3xX3xX22xXd6xX17xX25xXd9xX3xX13xX2cxX15xX3xX5xXcaxX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX5xX44xX4xX3xX51xX2afxXexX3xX118xX35xX6xX17xX3xXexX51xX481xX17xX25xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX1xX7dxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX51xXdxXa9xX17xX3xX1xX7exX3xXexX34xX17xX25xX3xX4xX1xX7dxX3xX4xX40xX4xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX56xX57xX6xXd9xX3xXcxX35xX15xX3xX17xX1xXdxXe2xX17xX77xX3xX22xX1fxX17xX3xX17xX25xXcaxX15xX3xX73xXccxX172xX1e1xX172xX73xX57xX73xX57xX3xX71xXa0xXdxX3xX4xX12axX3xX1b5xX5axX73xX56xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX22xX38xX2edxX4xX3xX79xX1xX91xXdxX3xX4xX3bxX17xX25xX3xX17xX70xX71xX3xX73xX57xX73xX57xX77xX3xX4xX2b4xX17xX3xX5xX7exXdxX3xX2xX1f9xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX5xX44xX6xX3xX4xX1xX481xX17xX3xX22xX38xX2edxX4xX3xX17xX1xXcaxX3xXexX1xX34xX35xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX17xX25xX77xX3xX7xX30xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX38xX2edxX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX71xXa0xXdxX3xX5xXcaxX3xX1a6xX1e1xX77xX1e1xX3xXexXd3xX3xX22xXd6xX17xX25xX77xX3xX1c6xX2f8xX17xX25xX3xX2xX56xX77xX1e0xaf7fxX3xX79xX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xX77xX3xXexX1xX2afxXbxX3xX1xX4cxX17xX3xX17xX1xXdxX5afxX35xX3xX7xX7dxX3xX2fxXa0xXdxX3xXexXd3xX3xX5xX108xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX1c6xX52xX17xX1xX3xX118xX35xX2cxX17xX3xX4xX1xX35xX17xX25xX3xX4xX565xX6xX3xX4xX27xX3xXexX6b5xX17xX1xXd9xX3xX49xX40xX4xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX4xX12axX3xXexXd3xX3xX5xX108xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xXexX1xX2afxXbxX3xX5xXcaxX3xX878xX6xX17xX25xX3xX49xX1xX40xX17xX1xX3xX56xX77xX1a6xXa9fxX77xX3xX161xX40xX3xXcxX1xX38xXa0xX4xX3xX56xXa9fxX77xX3xX8a2xX38xXecxX17xX25xX3xX878xX40xXexX3xX1e1xXa9fxXd9xX3xX573xXdxX108xX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX4xX1xX11exX71xX3xX4xX12axX3xX17xX25xX35xX15xX3xX4xX4cxX3xX25xX2cxX15xX3xX5xX139xX17xX25xX3xXbxX1xX13fxX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX77xX3xX2fxX52xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX118xX35xX15xX3xX22xX4d6xX17xX1xX77xX3xX22xX1fxX17xX3xX1xX1fxXexX3xX17xX70xX71xX3xXexXcaxXdxX3xX4xX1xX13fxX17xX1xX3xX17xX1fxX35xX3xX79xX1xX3bxX17xX25xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX79xX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xX77xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xXexXd6xX17xX3xX22xX481xX17xX25xX3xXbxX1xX27xXdxX3xXexX51xX27xX3xX2fxX5afxX3xXcxX51xX35xX17xX25xX3xX38xX4cxX17xX25xXd9xX3xXcxX1xX10xX7dxX3xX5xX139xX17xX1xX3xX22xX7exX7dxX3xX4xX40xX4xX3xX22xX4d6xX6xX3xXbxX1xX38xX4cxX17xX25xX77xX3xX17xX25xX35xX15xXe2xX17xX3xX17xX1xX2cxX17xX3xX43xX122xX17xX3xX22xX1fxX17xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX108xX17xX3xX2fxXcaxX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX17xX25xX3xX4xX40xX4xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX49xX1xX38xX4cxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX6xX3xX4xX1xX11exX71xX3xX5xXcaxX3xX43xX7dxX3xX27xX17xX1xX3xX1xX38xX91xX17xX25xX3xX4xX565xX6xX3xX22xX7exXdxX3xX43xX4d6xX4xX1xX3xX49xX572xX573xX574xX29axX172xX2xX1f9xXd9xX3xX49xea90xX17xX25xX3xX2fxXa0xXdxX3xX22xX12axX3xX5xXcaxX3xX71xX23xXexX3xX7xX30xX3xX2fxX70xX17xX3xX1c6xX27xX17xX3xX1xX38xXa0xX17xX25xX3xX43xX122xX17xX3xXexX1xXdxX3xX1xXcaxX17xX1xX3xX878xX35xX11exXexX3xX13xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX17xX25xX3xX4xX1xX11exX71xX3xX22xX38xX2edxX4xX3xX1c6xX6xX17xX3xX1xXcaxX17xX1xX180xX3xX4xX40xX4xX3xX2fxX70xX17xX3xX1c6xX27xX17xX3xX118xX35xX15xX3xXbxX1xX7exX71xX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX35xX11exXexX3xX2fxX5afxX3xX22xX4d6xX17xX1xX3xX71xX3f3xX4xX77xX3xXexXdxXe2xX35xX3xX4xX1xX35xX14xX17xX3xX79xX5c7xX3xXexX1xX35xX11exXexX3xX4xX1xXd6xX17xX25xX3xX4xX1xX5dbxX7dxX77xX3xX1c6xX2afxXexX3xX4xX11exXbxX3xX27xX17xX1xX3xX1xX38xX91xX17xX25xX3xX22xX1fxX17xX3xX118xX35xX40xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX5xX11exXbxX77xX3xXexX1xX14xX71xX3xX22xX4d6xX17xX1xX3xX2fxXcaxX3xXbxX1xXe2xX3xX43xX35xX15xX108xXexX3xX43xX44xX3xX40xX17xX180xX3xX4xX40xX4xX3xX1c6xX38xXa0xX4xX3xX4xX1xX35xX14xX17xX3xX1c6xX4d6xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX79xX5dbxX7dxX3xX43xXcaxXdxX180xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX22xX23xX77xX3xX17xX70xX17xX25xX3xX5xX44xX4xX3xXexX3eexX3xX4xX1xX3f3xX4xX3xX4xX565xX6xX3xX4xX40xX4xX3xX22xX4d6xX6xX3xXbxX1xX38xX4cxX17xX25xX3xX4xX2b4xX17xX3xX1xX7exX17xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xcebbxX17xX25xX3xX5xXcaxX3xX17xX25xX35xX15xXe2xX17xX3xX17xX1xX2cxX17xX3xX43xX122xX17xX3xX22xX1fxX17xX3xXexX52xX17xX1xX3xXexX51xX7exX17xX25xX3xX4xX1xX11exX71xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xXd9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX7dxX43xX15xXaxX12xXcxX7exXdxX3xX1xX23xXdxX3xX17xX25xX1xX4d6xX3xX25xXdxX6xX7dxX3xX1c6xX6xX17xX3xX4xX1xX35xX15xXe2xX17xX3xX22xX5afxX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX108xX17xX3xX2fxXcaxX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX17xX25xX3xX22xX30xXdxX3xX2fxXa0xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xXexX1xX35xX23xX4xX3xXexXdxXa9xX35xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX4cxX3xX7xX91xX3xX1xX7exX3xXexX34xX17xX25xX3xX4xX565xX6xX3xX49xX1xX38xX4cxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX6xX3xX2fxXcaxX7dxX3xX4xX35xX30xXdxX3xXexX1xX40xX17xX25xX3xX1e1xX172xX73xX57xX73xX57xX77xX3xX484xX1xX12axX3xX49xX1xX565xX3xXexX4d6xX4xX1xX3xX69cxX161xX6fxX29axX3xXexX6b5xX17xX1xX3xX484xX1xX7exX71xX3xX13xX70xX17xX25xX3xX500xX35xX15xX5afxX17xX3xX17xX1xX11exX17xX3xX22xX4d6xX17xX1xX3xX2fxXdxX108xX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX17xX25xX3xX22xX30xXdxX3xX2fxXa0xXdxX3xX4xX40xX4xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xXexX1xX35xX23xX4xX3xXexXdxXa9xX35xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX4cxX3xX7xX91xX3xX1xX7exX3xXexX34xX17xX25xX3xX4xX565xX6xX3xX49xX1xX38xX4cxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX3xX56xX57xX6xX3xX5xXcaxX3xX4xX1xX11exX71xX3xX7xX7dxX3xX2fxXa0xXdxX3xX79xX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xXd9xX3xX13xXd6xX17xX25xX3xX4xX1xX13fxX3xX15xXe2xX35xX3xX4xX34xX35xX3xX4xX40xX4xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX4xX34xX17xX3xX51xXcaxX3xX7xX7dxX40xXexX3xX5xX7exXdxX77xX3xX1c6xX30xX3xXexX51xX13fxX3xX17xX25xX38xXecxXdxX3xX4xX12axX3xX4xX1xX35xX15xXe2xX17xX3xX71xX3bxX17xX77xX3xX17xX70xX17xX25xX3xX5xX44xX4xX3xX22xXa9xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX108xX17xX3xX17xX1xXdxX108xX71xX3xX2fxX2d0xX77xX3xX22xX27xX71xX3xX1c6xX27xX7dxX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX77xX3xX4xX1xX2afxXexX3xX5xX38xX2edxX17xX25xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX108xX17xX180xX3xXexXdxX1fxXbxX3xXexX2d0xX4xX3xXexX11exXbxX3xXexX51xX35xX17xX25xX3xX5xXcaxX71xX3xX51xcbb3xX3xXexXd6xX17xX3xXexX7exXdxX77xX3xX1xX7exX17xX3xX4xX1xX1fxX3xXexX46cxX3xX79xX1xX2cxX35xX3xX4xX1xX6b5xX3xX22xX7exX7dxX77xX3xX22xXdxX5afxX35xX3xX1xXcaxX17xX1xX77xX3xX118xX35xX27xX17xX3xX5xX506xX3xX22xX1fxX17xX3xXexX3eexX3xX4xX1xX3f3xX4xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX108xX17xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX3xX22xXa9xX3xX4xX12axX3xX25xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX40xXbxX3xXexX1xX40xX7dxX3xX25xd055xX3xX17xX1x841exX17xX25xX3xX79xX1xX12axX3xX79xX1xX70xX17xX77xX3xX2fxX38xXa0xX17xX25xX3xX71xaa2dxX4xX180xX3xX79xX1xX14xX17xX3xXexX51xX38xX4cxX17xX25xX3xX1xX7dxXcaxX17xX3xXexX1xXcaxX17xX1xX3xX1xXd6xX3xX7xX4cxX3xXexX1xX565xX3xXexX2d0xX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX7xXa0xX71xX3xX17xX1xX2afxXexX3xX7xX30xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX38xX2edxX4xX3xX25xXdxX6xX7dxX77xX3xXexX51xX7dxX17xX25xX3xX22xX12axX3xX38xX35xX3xXexXdxXe2xX17xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX4xX1xX7dxX3xX4xX3bxX17xX25xX3xXexX40xX4xX3xX4xX1xX35xX14xX17xX3xX1c6xX4d6xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX77xX3xXexX38xX3xX2fxX2afxX17xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX79xX1fxX77xX3xX118xX35xX27xX17xX3xX5xX506xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX77xX3xX4xX3bxX17xX25xX3xXexX40xX4xX3xX1c6xXd6xXdxX3xXexX1xX38xXecxX17xX25xX3xX25xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX12axX17xX25xX3xX71xbc15xXexX3xX1c6xX2f8xX17xX25xX180xX3xX4xX40xX4xX3xX1xX35xX15xX108xX17xX3xX4xX34xX17xX3xX2fxX11exX17xX3xX43xX2d0xX17xX25xX3xX5xXdxX17xX1xX3xX1xX7dxX7exXexX3xX1c6xX30xX3xXexX51xX13fxX3xX17xX25xX38xXecxXdxX3xX4xX12axX3xX4xX1xX35xX15xXe2xX17xX3xX71xX3bxX17xX77xX3xX17xX70xX17xX25xX3xX5xX44xX4xX3xX22xXa9xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xXexX51xX7dxX17xX25xX3xX17xX1xX10c2xX17xX25xX3xXexX1xX40xX17xX25xX3xX4xX35xX30xXdxX3xX17xX70xX71xXd9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX7dxX43xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xX118xX35xX15xX3xX22xX4d6xX17xX1xX3xX4xX565xX6xX3xX878xX35xX11exXexX3xX13xX34xX35xX3xXexX38xX3xX4xX3bxX17xX25xX77xX3xX17xX1fxX35xX3xX1xX1fxXexX3xXexX1xX40xX17xX25xX3xX2xX73xX172xX73xX57xX73xX57xX77xX3xX4xX40xX4xX3xX22xX4d6xX6xX3xXbxX1xX38xX4cxX17xX25xX3xX79xX1xX3bxX17xX25xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX22xX68exX17xX25xX3xX79xX1fxX3xX1xX7dxX7exX4xX1xX3xXexX1xX52xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xXexXd6xX17xX3xX22xX481xX17xX25xX3xX7xe141xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX22xXdxX5afxX35xX3xX4xX1xX35xX15xXa9xX17xX3xX2fxX5afxX3xXcxX51xX35xX17xX25xX3xX38xX4cxX17xX25xXd9xX3xX13xXdxX5afxX35xX3xX17xXcaxX15xX3xX79xX1xX3bxX17xX25xX3xX4xX1xX6b5xX3xX25xX2cxX15xX3xX5xX139xX17xX25xX3xXbxX1xX13fxX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX22xX34xX35xX3xXexX38xX77xX3xX71xXcaxX3xX4xX2b4xX17xX3xX27xX17xX1xX3xX1xX38xX91xX17xX25xX3xX22xX1fxX17xX3xX7xX44xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX51xXdxXa9xX17xX3xX79xXdxX17xX1xX3xXexX1fxX3xX172xX3xX170xX139xX3xX1xX23xXdxX3xX2fxXcaxX3xX22xXecxXdxX3xX7xX30xX17xX25xX3xX43xX2cxX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX40xX4xX3xX22xX4d6xX6xX3xXbxX1xX38xX4cxX17xX25xX3xX4xX12axX3xX43xX44xX3xX40xX17xXd9xX3xX29axX7dxX3xX22xX12axX77xX3xX4xX40xX4xX3xX17xX25xXcaxX17xX1xX77xX3xX22xX4d6xX6xX3xXbxX1xX38xX4cxX17xX25xX77xX3xX22xX4cxX17xX3xX2fxX4d6xX3xX5xXdxXe2xX17xX3xX118xX35xX6xX17xX3xX22xX6xX17xX25xX3xXexX11exXbxX3xXexX51xX35xX17xX25xX3xX118xX35xX15xX1fxXexX3xX5xXdxX108xXexX3xX22xXa9xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX108xX17xX3xX4xX1xX6b5xX3xX22xX7exX7dxX3xX4xX565xX6xX3xX69cxX161xX6fxX29axX3xXexX6b5xX17xX1xX77xX3xX22xX14xX15xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX17xX25xX2cxX17xX3xX17xX25xX35xXd6xX17xX3xX2fxX30xX17xX3xX2fxXcaxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX17xX25xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX3bxX17xX25xX3xXexX51xX52xX17xX1xX77xX3xX43xX44xX3xX40xX17xX77xX3xX22xX27xX71xX3xX1c6xX27xX7dxX3xX4xX1xX2afxXexX3xX5xX38xX2edxX17xX25xX3xX79xX5c7xX3xXexX1xX35xX11exXexX3xX2fxXcaxX3xX1xXd6xX3xX7xX4cxX3xXbxX1xX40xXbxX3xX5xX506xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX118xX35xX15xX3xX22xX4d6xX17xX1xXd9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab80xX35xXexX1xX7dxX51xXaxX12xX161xXcaxXdxX3xX2fxXcaxX3xX27xX17xX1xX178xX3xX7bexX1xX40xX17xX1xX3xX878xXdxX17xX1xX0xX5axXbxX12
Bài Và Ảnh: Khánh Linh