Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn tổ chức hội thảo chuyên đề chuyển đổi số và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
(Baothanhhoa.vn) - Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn ( TSHPCo) vừa phối hợp với Trung tâm Đào tạo quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên đề chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0.
1eebx29c1x47bax2aaex6ffdx2e1bx5429x982dx82fdxX7x21ddx9b83x34dbx30b4x30cax7792xX5x4a9dxXax315bxX0xX7xXex2d64x39c3x4bb6x4c6bxX12x6de6x964cxX18xX19xX3xXex42e3xX3xXcx96c9x6be1xX25xX3x6f1bxXcx9103xX3xXexX1x2173xX21xX3x2c8exXdx7fd3xX18xX3xXcxX16x8e80xX18xX19xX3x2008x5392xX18xX3xX0x5b89xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXex7436xX3xX4xX1x455axX4xX3xX1x2711xXdxX3xXexX1x551cxX17xX3xX4xX1xX38xX21x9ecdxX18xX3xX31x5529xX3xX4xX1xX38xX21x4d9cxX18xX3xX31xX52xXdxX3xX7x79e0xX3x986cx62dexX3xX1bxX38xX5axX4xX3xX4x60c8xX4xX1xX3x907fx5defxX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX33xXbxX3x960ax96b7x3628xX3xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6x64a4xXaxX12xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xXcxX24xX25xX25xX3xX28xXcxX2axX3xXexX1xX2exX21xX3xX31xXdxX33xX18xX3xXcxX16xX38xX18xX19xX3xX3cxX3dxX18xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3x8133xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX3cxX25x41f3xX1bxX17x6e61xX3xX7ax4063xX6xX3xXbxX1xX78xXdxX3xX1x3392xXbxX3xX7ax4dddxXdxX3xXcxX16xX38xX18xX19xX3xXex5c7bxX87xX3x203axX7bxX17xX3xXexX88xX17xX3x51f2xX38xX78xX4xX3xXex6da3x9792xX3xX25x57baxX4xX3xX7axXdxX33xX18xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX33xX3x9773x5c44xX38xX3xX4xX1x8c4exX18xX1xX3x34f8xX3xX2axXdx81a8xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xXexX52xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX1xX5axXdxX3xXexX1xX5fxX17xX3xXexX16x7a2fxX4xX3xXexX38xX21xX123xX18xX3xX4xX1xX38xX21xX66xX18xX3xX31xX6axX3xX4xX1xX38xX21xX70xX18xX3xX31xX52xXdxX3xX7xX78xX124xX3xX4xX83xX4xX1xX3xX87xX88xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX33xXbxX3xX98xX99xX9axX99xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX17xXb8xX21xXaxX12xX0xXdxX87xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb8xXexX1xX38xX87x309bxX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXax63dexXdxXb8xXexX1x8c59xX3x328dxX9axX9axXbx434dx39ccxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1dcxX3xX98xX98x4e1fxXbxX1e2xX1e3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX99xX1c5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX99xX7axX18xX41xX18xX10xX1d7xX7xX41x32a7xX2xX98xX212xX41xX2x99ddxX1efxXb8xX218xX2xX2xX9axX1efxX98xX1efxXex2cd3x972cxX218xX1efxX5xX2xX9axX143xX2xX99xXbxX18xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xXcxX24xX25xX25xX3xX28xXcxX2axX3xXexX1xX2exX21xX3xX31xXdxX33xX18xX3xXcxX16xX38xX18xX19xX3xX3cxX3dxX18xX3xXexX52xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX1xX5axXdxX3xXexX1xX5fxX17xX3xX4xX1xX38xX21xX66xX18xX3xX31xX6axX3xX4xX1xX38xX21xX70xX18xX3xX31xX52xXdxX3xX7xX78xX3xX7axX7bxX3xX1bxX38xX5axX4xX3xX4xX83xX4xX1xX3xX87xX88xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX33xXbxX3xX98xX99xX9axXaxX3xX1d7xXdxXb8xXexX1xX9xXaxX1dexX9axX9axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX98xX98xX1efxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e2xXexX143xX6xX5xXdxX19xX18xX1dcxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX1e3xXaxX12xX25xX5axXdxX3xXexX1xX5fxX17xX3xX31xX13axX104xX4xX3xXexX52xX3xX4xX1xX56xX4xX3xXb8xX13axX108xXdxX3xX1x9a7fxX18xX1xX3xXexX1xX56xX4xX3xXexX16xX163xX4xX3xXexX38xX21xX123xX18xX99xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX17xXb8xX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e2xXexX143xX6xX5xXdxX19xX18xX1dcxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX1e3xXaxX12xX0xX10xX87xX12xX0xXdxX87xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1d7xXdxXb8xXexX1xX1dcxX3xX1dexX9axX9axXbxX1e2xX1e3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1dcxX3xX98xX98xX1efxXbxX1e2xX1e3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX99xX1c5xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX99xX7axX18xX41xX18xX10xX1d7xX7xX41xX212xX2xX98xX212xX41xX2xX218xX1efxXb8xX218xX2xX2xX2xX2xX212xX218xXexX224xX1efxX1dexX1dexX5xX224xX143xX224xX99xXbxX18xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX21xX3xXcxX24xX25xX25xX3xX28xXcxX2axX3xXexX1xX2exX21xX3xX31xXdxX33xX18xX3xXcxX16xX38xX18xX19xX3xX3cxX3dxX18xX3xXexX52xX3xX4xX1xX56xX4xX3xX1xX5axXdxX3xXexX1xX5fxX17xX3xX4xX1xX38xX21xX66xX18xX3xX31xX6axX3xX4xX1xX38xX21xX70xX18xX3xX31xX52xXdxX3xX7xX78xX3xX7axX7bxX3xX1bxX38xX5axX4xX3xX4xX83xX4xX1xX3xX87xX88xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX33xXbxX3xX98xX99xX9axXaxX3xX1d7xXdxXb8xXexX1xX9xXaxX1dexX9axX9axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX98xX98xX1efxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX10xX87xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1e2xXexX143xX6xX5xXdxX19xX18xX1dcxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX1e3xXaxX12xXf5xX1x6633xX3x2d80xXdxX83xX17xX3xX7xX13axX124xX3xXcxXdxX123xX18xX3xX7x80b2xX3xX25xX17xX7bxX18xX19xX3xX25x440axX38xX3xX25xX88xX18xX1xX124xX3xX4a0xXdxX83xX87xX3xX31xX78xX4xX3xXcxX16xX38xX18xX19xX3xXexX112xX87xX3xX115xX7bxX17xX3xXexX88xX17xX3xX11dxX38xX78xX4xX3xXexX123xX124xX3xX25xX127xX4xX3xX7axXdxX33xX18xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX33xX3xX139xX13axX38xX3xX4xX1xX13fxX18xX1xX3xX143xX3xX2axXdxX147xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xXexX16xX38xX21xX6axX18xX3xX31xX88xXexX3xX4xX83xX4xX3xX18xX5axXdxX3xXb8xX38xX18xX19xX3xX7axX6axX3xX4xX83xX4xX1xX3xX87xX88xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX33xXbxX3xX98xX99xX9axX3xX4xX1xX17xX3xXcxX3cxX25xXf5xX1bxX17xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX17xXb8xX21xXaxX12x73a6xX13axX108xXdxX3xX7xX163xX3xXexX16xX38xX21xX6axX18xX3xX31xX88xXexX3xX4xX2exX6xX3xXf5xX1xX49exX3xX4a0xXdxX83xX17xX3xX7xX13axX124xX3xXexXdxX123xX18xX3xX7xX4afxX3xX25xX17xX7bxX18xX19xX3xX25xX4b8xX38xX3xX25xX88xX18xX1xX124xX3xX4a0xXdxX83xX87xX3xX31xX78xX4xX3xXcxX16xX38xX18xX19xX3xXexX112xX87xX3xX115xX7bxX17xX3xXexX88xX17xX3xX11dxX38xX78xX4xX3xXexX123xX124xX3xX25xX127xX4xX3xX7axXdxX33xX18xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX33xX3xX139xX13axX38xX3xX4xX1xX13fxX18xX1xX3xX143xX3xX2axXdxX147xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX1e3xX3xXcxXdxX123xX18xX3xX7xX4afxX3xXf5xX1xX88xX87xX3x5c4axX18xX1xX3xXcxX38x874cxX18xX3xXe8xX2axXdxX33xX18xX3xX3cxX83xX18xX19xX3xXexX88xX17xX3xX7axX7bxX3xX1bxX1xX38xX21xX70xX18xX3xX31xX52xXdxX3xX7xX78xXf8xX1e3xX3xX1c5xX7bxX3x75bcxX21xX3x916exX1xX6xX3x5a4exX3x7a34xX632xX3xX632xX18xXb8xX38xX7xXexX16xXdxX6xX5xX124xX3xX4a0xXdxX83xX87xX3xX31xX78xX4xX3xXbxX1xX83xXexX3xXexX16xXdxX70xX18xX3x4c6axXdxX18xX1xX3xXb8xX17xX6xX18xX1xX3xX7xX7bxX18xX3x5585xX632xX3xX632xX18xXb8xX38xX7xXexX16xXdxX6xX124xX3xX1xX5axXdxX3xXexX1xX5fxX17xX3xX31x97f3xX3xX4xX38xX18xX19xX3xX4xX601xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX5xX67cxX18xX1xX3xX31xX88xX17xX124xX3xX4xX83xX18xX3xX1c5xX5axX3xXcxX3cxX25xXf5xX1bxX17xX3xX655xXdxX123xX18xX3xXexX1xX56xX4xX3xX4xX1xX38xX21xX66xX18xX3xX7xX112xX38xX3xX7axX6axX3xX4xX1xX38xX21xX70xX18xX3xX31xX52xXdxX3xX7xX78xX3xX7axX7bxX3xX1bxX38xX5axX4xX3xX4xX83xX4xX1xX3xX87xX88xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX33xXbxX3xX98xX99xX9axX124xX3xX18xX1xX13axX1dcxX3xX56xX18xX19xX3xXb8x8059xX18xX19xX3xX7axX7bxX3xX31x1f76xX4xX3xX31xXdxX70xX87xX124xX3xXexX83xX4xX3xX31xX5axX18xX19xX3xX4xX2exX6xX3xX4xX83xX4xX1xX3xX87xX88xX18xX19xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX33xXbxX3xXexX108xXdxX3xXb8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX33xXbxX1e3xX3xX1e2xX38xX3xX1xX13axX108xX18xX19xX3xX7axX88xX18xX3xX7ax6fa6xXexX3xX655xX123xXexX3xX18xX78xXdxX1e3xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX87xX88xX18xX19xX3xX7axX7bxX3xX7axX601xX18xX3xX31xX6axX3xX31xX6fexXexX3xX16xX6xX3xX31xX78xXdxX3xX7axX108xXdxX3xX7xX5fxX18xX3xX1e2xX38xX601xXexX3xX7axX7bxX3xXbxX1xX112xX18xX3xXbxX1xX78xXdxX3xX31xXdxX33xX18xX1e3xX3xX4xX83xX4xX3xX21xX123xX38xX3xXexX78xX3xXexX1x5800xX4xX3xX31x4f45xX21xX3xX4xX1xX38xX21xX70xX18xX3xX31xX52xXdxX3xX7xX78xX3xXb8xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX33xXbxX1e3xX3xX1xX17xX7bxX18xX3xXexX1xXdxX33xX18xX3xX4xX3dxX3xX7x200exX3xXb8xX4b8xX3xX5xXdxX33xX38xX3xX4xX2exX6xX3xX1xX33xX3xXexX1xX78xX18xX19xX3xXbxX1x2cf1xX18xX3xX87xX6axX87xX3xX11dxX38xX5fxX18xX3xX5x8a14xX3xX1x8bc9xX3xX7xX3dxX3xX4xX83xX18xX3xX1c5xX5axX3xXe8xXf5xX28xX632xX3cxXf8xX1e3xX3xX7x8bf7xX6xX3xX4xX1xX4b8xX6xX124xX3xX1c5xX5fxX17xX3xXb8xX13ax7610xX18xX19xX124xX3xX655xX1xX6xXdxX3xXexX1xX83xX4xX3xX1xXdxX33xX38xX3xX11dxX38xX5fxX3xXexX1xXdxX123xXexX3xX1c5x61a6xX99xX3xX115xX800xX18xX19xX3xXexX1x4d2axXdxX124xX3xX1e2xX112xX21xX3xXb8xX163xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xX18xX1xX112xX18xX3xX7axXdxX66xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xX4afxX18xX1xX3xX7axX163xX4xX3xX655x2e38xX3xXexX1xX38xX74axXexX3xX4xX83xX4xX3xX563xX6xX7xX1xX1c5xX17xX6xX16xXb8xX3xX31xX70xX3xX655xX1xX6xXdxX3xXexX1xX83xX4xX3xXb8xX4b8xX3xX5xXdxX33xX38xX3xXexX1xX38xX74axX18xX3xX5xX104xXdxX3xX18xX1xX601xXexX1e3xX3xX655xX87dxX3xX18x2c48xX18xX19xX3xX56xX18xX19xX3xXb8xX6f6xX18xX19xX3xX1xXdxX33xX18xX3xXexX16xX13axX84dxX18xX19xX3xX7axX108xXdxX3xXexX16xX66xX18xX3xXexX1xXdxX123xXexX3xX1c5xX843xX3xXb8xXdxX3xX31xX5axX18xX19xX3xXexX1xX1cxX18xX19xX3xX87xXdxX18xX1xX124x6c68xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fbxX38xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX16xX38xX18xX19xX3xX3cxXdxX18xX1xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX41xXbxX12
Trung Sinh