Bộ Giáo dục công bố chương trình giáo dục phổ thông mới
Chiều ngày 27/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới.
261ax78f8x7e46x3bb6x2da9x5035x3991xa70ax8365xX7x5e3ex7d44x58bcx346cxace1x34a2xX5x674cxXaxX3xX7xXex5cd6xX5xX10xX9xXaxXexX10x29dfxXex9355xX6xX5xXdx4ab8x3c26x6a3cxX3x5a70xa6caxX7xXexXdx3000xX15x50d1xXax4509x688fx7301xX3x4c1dxXdx4cc5x6629xX3x7d67x3f65xX4xX3xX4x720cxX23xX22xX3x8434x519dxX3xX4xX1x8f9cx5606xX23xX22xX3xXex669dx8c9exX23xX1xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXbxX1x5632xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3x4a1bx87dbxXdxX0xa1c2xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx73f3xX10xX6xX38xXaxX2fx4002xX1xXdx73cfxX27xX3xX23xX22x34f2xX15xX3x9298x7e4dxX68xX2xX88x9058xX3xX30xX31xX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xb072xX85xX3x82f4xX85xX36xX3xXex8620xX36xX3xb5e8x7762xX3xXexX5cxX3xX4xX1x9ec7xX4xX3xX1x4aacxXbxX3xX41xX35xX36xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX41xX42xX3xX4xX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX64xX65xXdx2f4exX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX64xX22xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX68xX68xXdxXe4xX41xX6xX36xXexX1xX6xX23xX1xX1xX36xX6xXe4xX9bxX23xX68xX23xX10x9eb7xX7xX68xX2x8e46x2ee6xX88xX68xX2xX89xX89xX38xX143x5867x63f5xX14bxX2xX14bx61d0xXexX143x47b6xX142xX143xX5xX2xXe4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX41xX42xX3xX4xX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX64xX65xXdxXaxX3xX68xX2fxX30xX31xX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX9bxX85xX3xX9exX85xX36xX3xXexXa3xX36xX3xX4xX1x7ce6xX23xX1xX3xXexX1xXaexX4xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX41xX42xX3xX4xX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xXe4xX3x76bex3d1bxX23xX1xX24xX3x2f29xX1xXa3xX64xX3x92afxX6xXdxX68x65c9xXdxX10xXexX23xX6xX64x9255x45b6xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX36xX3xXa6x58dcxX8dxX3xX4xX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX64xX65xXdxX3xX41xX6xX36xX3xX22x5824xX64xX3xX7dxX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xXexX5cxX23xX22xX3xXexX1xb724xX3xX9bxX85xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX8dxX3xX1xX36xXa3xXexX3xXa6xX31xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX7dxX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX23xX85xX15xX3xXa6xX46x367cxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX85xX23xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX22xXdxX6xXdxX3xXa6xX36xXa3xX23xX24xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXa6xX36xXa3xX23xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX4xX47xX3xX41x39e1xX23xX3xX1e2xXex411bxX3xX5xX65xXbxX3xX2xX3xXa6x7ef3xX23xX3xX5xX65xXbxX3xX14cxX1f9xX3xX9bxX85xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXa6xX36xXa3xX23xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXa6x628fxX23xX1xX3xX1xX46xX65xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX80xX3xX23xX22xX1xXdx79faxXbxX3xX1e2xXexX325xX3xX5xX65xXbxX3xX2xX14bxX3xXa6xX32exX23xX3xX5xX65xXbxX3xX2xX88xX1f9xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx35b2xX31xXdxX3xX38xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xa235xX3xX4xb779xXbxX3xXcxXdxX275xX27xX3xX1xXb2xX4xX3xX41xX6xX36xX3xX22xX25exX64xX3xX2xX2xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX9bxX85xX3xX1xX36xXa3xXexX3xXa6xX31xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX41x7953xXexX3xX41xX27xX31xX4xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX7dxX35xX4xX3xX64xX3dxX23xX3xX22xX25exX64xX3xXcxXdxX32exX23xX22xX3xX1f1xXdxX362xXexX2dxX3xXcxX36xX35xX23xX2dxX3xX9exXa3xX36xX3xXa6xXaexX4xX2dxX3xX3aexX22xX36xXa3xXdxX3xX23xX22x4fd3xX3xX2xX3xX1e2xX3c0xX3xX5xX65xXbxX3xX153xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX150xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX143xX1f9xX2dxX3xXcx4bdexX3xX23xX1xXdx38cdxX23xX3xX9bxX85xX3x6872xXa7xX3xX1xX31xXdxX3xX1e2xX3c0xX3xX5xX65xXbxX3xX2xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX88xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX153xX1f9xX2dxX3xa2abxX34fxX4xX1xX3xX7x70faxX3xX9bxX85xX3xX9exX34fxX6xX3xX5x71cdxX3xX1e2xX3c0xX3xX5xX65xXbxX3xX150xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX143xX1f9xX2dxX3xb5bexX1xX36xX6xX3xX1xXb2xX4xX3xX1e2xX3c0xX3xX5xX65xXbxX3xX150xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX143xX1f9xX2dxX3xXcxXdxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX9bxX85xX3xX7dxX3dxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX362xX3xX1e2xX3c0xX3xX5xX65xXbxX3xX153xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX150xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX143xX1f9xX2dxX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexX1xX275xX3xX4xX1xX3c3xXexX2dxX3xX3aexX22xX1xX362xX3xXexX1xX27x6fc1xXexX3xX1e2x8cc9xX64xX3xX23xX1xXa3xX4xX8dxX3xX1edxb1bbxX3xXexX1xX27xX533xXexX1f9xX2dxX3xX77xX36xXa3xXexX3xXa6xX31xX23xX22xX3xXexX4cxX320xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX362xX64xX1f9xX3xX9bxX85xX3xX1xX6xXdxX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xXexX480xX3xX4xX1xXb2xX23xX3xX1e2xXcxXdxX32exX23xX22xX3xX38x90f7xX23xX3xXexX31xX4xX3xXexX1xXdxX275xX27xX3xX7xX42xX8dxX3xX3aexX22xX36xXa3xXdxX3xX23xX22xX462xX3xX2xX3xX1e2xX3c0xX3xX5xX65xXbxX3xX2xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX88xX1f9xXe4xX3xXcxX1x2f88xXdxX3xX5xX46xX2ecxX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX88xX3xX41xX27xX5cxXdxX68xX23xX22xX85xX15xX8dxX3xX64xa9b8xXdxX3xX23xX22xX85xX15xX3xX41xX42xX3xXexX4cxX1b7xX3xa34dxX1xX3dxX23xX22xX3x4ff5xX27xX35xX3xX89xX3xXexXdxX32exXexX3xX1xXb2xX4xX2dxX3xX64xX5d2xXdxX3xXexXdxX32exXexX3xX1xXb2xX4xX3xX153xX143xX3xXbxX1x9c2cxXexX3xX1e2xX4xX232xX3xX1xX46xX65xX23xX22xX3xX38x73edxX23xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX35xX4xX3xXexX4cxX46xX5b2xX23xX22xX3xX4xX1xX46xX6xX3xXa6x5cacxX3xXa6xXdxX80xX27xX3xX5e1xXdxX362xX23xX3xXexX5cxX3xX4xX1xXaexX4xX3xX38xXa3xX15xX3xX1xXb2xX4xX3xX88xX3xX41xX27xX5cxXdxX68xX23xX22xX85xX15xX1f9xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3aexX31xXdxX3xX38xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX4xX3c3xXbxX3xXcxX4cxX27xX23xX22xX3xX1xXb2xX4xX3xX4xX47xX3xX7xX3c0xX3xX41xX6xX36xX3xX22xX25exX64xX3xX2xX88xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX9bxX85xX3xX1xX36xXa3xXexX3xXa6xX31xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX41xX3f9xXexX3xX41xX27xX31xX4xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX7dxX35xX4xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX22xX25exX64xX3xX3aexX22xX462xX3xX9bx3a43xX23xX2dxX3xXcxX36xX35xX23xX2dxX3xX3aexX22xX36xXa3xXdxX3xX23xX22xX462xX3xX2xX2dxX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX38xX581xX23xX2dxX3xX4abxX34fxX4xX1xX3xX7xX4b1xX3xX9bxX85xX3xX9exX34fxX6xX3xX5xX1b7xX2dxX3xX4cfxX1xX36xX6xX3xX1xXb2xX4xX3xXexX480xX3xX23xX1xXdxX485xX23xX2dxX3xX7dxX3dxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX362xX2dxX3xXcxXdxX23xX3xX1xXb2xX4xX2dxX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexX1xX275xX3xX4xX1xX3c3xXexX2dxX3xX3aexX22xX1xX362xX3xXexX1xX27xX533xXexX3xX1e2xX537xX64xX3xX23xX1xXa3xX4xX8dxX3xX1edxX541xX3xXexX1xX27xX533xXexX1f9xX2dxX3xX77xX36xXa3xXexX3xXa6xX31xX23xX22xX3xXexX4cxX320xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX362xX64xX8dxX3xX1xX46xX65xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX362xXbxX2dxX3xX3aexX31xXdxX3xX38xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX4xX62fxX6xX3xXa6xX34fxX6xX3xXbxX1xX46xX47xX23xX22xX1f9xX3xX9bxX85xX3xX88xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xXexX480xX3xX4xX1xXb2xX23xX3xX1e2xXcxXdxX32exX23xX22xX3xX38xX581xX23xX3xXexX31xX4xX3xXexX1xXdxX275xX27xX3xX7xX42xX8dxX3xX3aexX22xX36xXa3xXdxX3xX23xX22xX462xX3xX88xX1f9xXe4xX3xXcxX1xX5b2xXdxX3xX5xX46xX2ecxX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX2xX3xX41xX27xX5cxXdxX68xX23xX22xX85xX15xX8dxX3xX64xX5d2xXdxX3xX41xX27xX5cxXdxX3xX5e1xX1xX3dxX23xX22xX3xX41xX42xX3xXexX4cxX1b7xX3xX5e7xX27xX35xX3xX143xX3xXexXdxX32exXexX3xX1xXb2xX4xX2dxX64xX5d2xXdxX3xXexXdxX32exXexX3xX1xXb2xX4xX3xX150xX143xX3xXbxX1xX609xXexX3xX1e2xX4xX232xX3xX1xX46xX65xX23xX22xX3xX38xX617xX23xX3xX4xX35xX4xX3xXexX4cxX46xX5b2xX23xX22xX3xXa6xX62fxX3xXa6xXdxX80xX27xX3xX5e1xXdxX362xX23xX3xXexX1xX480xX4xX3xX1xXdxX362xX23xX3xX38xXa3xX15xX3xX1xXb2xX4xX3xX88xX3xX41xX27xX5cxXdxX68xX23xX22xX85xX15xX1f9xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX3aexX31xXdxX3xX38xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX4xX3c3xXbxX3xXcxX4cxX27xX23xX22xX3xX1xXb2xX4xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX22xX25exX64xX3xX89xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX9bxX85xX3xX1xX36xXa3xXexX3xXa6xX31xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX41xX3f9xXexX3xX41xX27xX31xX4xXe4xX3xX7dxX35xX4xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX22xX25exX64xX3xX3aexX22xX462xX3xX9bxX729xX23xX2dxX3xXcxX36xX35xX23xX2dxX3xX3aexX22xX36xXa3xXdxX3xX23xX22xX462xX3xX2xX2dxX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexX1xX275xX3xX4xX1xX3c3xXexX2dxX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX5e7xX27xX42xX4xX3xXbxX1x599exX23xX22xX3xX9bxX85xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX2dxX3xX77xX36xXa3xXexX3xXa6xX31xX23xX22xX3xXexX4cxX320xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX362xX64xX8dxX3xX1xX46xX65xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX362xXbxX2dxX3xX3aexX31xXdxX3xX38xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX4xX62fxX6xX3xXa6xX34fxX6xX3xXbxX1xX46xX47xX23xX22xX1f9xX2dxX3xX88xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xXexX480xX3xX4xX1xXb2xX23xX3xX1e2xXcxXdxX32exX23xX22xX3xX38xX581xX23xX3xXexX31xX4xX3xXexX1xXdxX275xX27xX3xX7xX42xX8dxX3xX3aexX22xX36xXa3xXdxX3xX23xX22xX462xX3xX88xX1f9xX2dxX3xX143xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX5xX480xX6xX3xX4xX1xXb2xX23xX3xXexX325xX3xX153xX3xX23xX1xX232xX64xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX1e2xX64xX5d2xXdxX3xX23xX1xX232xX64xX3xX4xX1xXb2xX23xX3xX1b7xXexX3xX23xX1xX3c3xXexX3xX2xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX1f9xX24xX3xX3aexX1xX232xX64xX3xX64xX3dxX23xX3xX5e1xX1xX36xX6xX3xX1xXb2xX4xX3xX1cxXa7xX3xX1xX31xXdxX3xX1e2xX4abxX34fxX4xX1xX3xX7xX4b1xX8dxX3xX9exX34fxX6xX3xX5xX1b7xX8dxX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX5e1xXdxX23xX1xX3xXexX32exX3xX9bxX85xX3xXbxX1xX35xXbxX3xX5xX27xX533xXexX1f9xX2dxX3xX3aexX1xX232xX64xX3xX64xX3dxX23xX3xX5e1xX1xX36xX6xX3xX1xXb2xX4xX3xXexX480xX3xX23xX1xXdxX485xX23xX3xX1e2xX1f1xX533xXexX3xX5xX1b7xX8dxX3xX77xX36xX35xX3xX1xXb2xX4xX8dxX3x81cexXdxX23xX1xX3xX1xXb2xX4xX1f9xX2dxX3xX3aexX1xX232xX64xX3xX64xX3dxX23xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX362xX3xX9bxX85xX3xX23xX22xX1xX362xX3xXexX1xX27xX533xXexX3xX1e2xX7dxX3dxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX362xX8dxX3xXcxXdxX23xX3xX1xXb2xX4xX8dxX3xX3aexX22xX1xX362xX3xXexX1xX27xX533xXexX1f9xXe4xX3xXcxX1xX5b2xXdxX3xX5xX46xX2ecxX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX2xX3xX41xX27xX5cxXdxX68xX23xX22xX85xX15xX8dxX3xX64xX5d2xXdxX3xX41xX27xX5cxXdxX3xX5e1xX1xX3dxX23xX22xX3xX41xX42xX3xXexX4cxX1b7xX3xX5e7xX27xX35xX3xX143xX3xXexXdxX32exXexX3xX1xXb2xX4xX2dxX3xX64xX5d2xXdxX3xXexXdxX32exXexX3xX1xXb2xX4xX3xX150xX143xX3xXbxX1xX609xXexX3xX1e2xX4xX232xX3xX1xX46xX65xX23xX22xX3xX38xX617xX23xX3xX4xX35xX4xX3xXexX4cxX46xX5b2xX23xX22xX3xXa6xX62fxX3xXa6xXdxX80xX27xX3xX5e1xXdxX362xX23xX3xXexX1xX480xX4xX3xX1xXdxX362xX23xX3xX38xXa3xX15xX3xX1xXb2xX4xX3xX88xX3xX41xX27xX5cxXdxX68xX23xX22xX85xX15xX1f9xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX1e8xX1xX35xXexX3xX41xXdxX275xX27xX3xXexXa3xXdxX3xX41xX27xX5cxXdxX3xX1xXb2xXbxX3xX41xX35xX36xX8dxX3xX3dxX23xX22xX3xX1f1x2df0xX3xX9exX4dxX23xX1xX3xX7dxX1xX27x5a7fxX23xX8dxX3xX1f1xX39xX3xXexX4cxX46xX3c0xX23xX22xX3xX1f1xX39xX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXcxX4cxX27xX23xX22xX3xX1xXb2xX4xX8dxX3xX30xX31xX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX9bxX85xX3xX9exX85xX36xX3xXexXa3xX36xX8dxX3xX4xX1xX36xX3xX41xXdxX32exXexX8dxX3xX7dxX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX64xX65xXdxX3xXa6xXa7xX3xXa6xX35xXbxX3xXaexX23xX22xX3xX23xX1xXdxX362xX64xX3xX9bxX39xX3xX23xX485xX27xX3xXexXa3xXdxX3xX3aexX22xX1xX34fxX3xX5e7xX27xX15xX32exXexX3xX7xX42xX3xX88xX14cxX1exX3aex77c3xX68xXcx93a5xX3xX5xX85xX3xXaxX48bxX581xX15xX3xX38xX480xX23xX22xX3xX9bxX85xX3xX4xX1xX27xXc59xX23xX3xX1xX232xX6xX3xX23xX31xXdxX3xX38xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xXexX1xX10xX36xX3xX1xX46xX65xX23xX22xX3xX1xXdxX362xX23xX3xXa6xXa3xXdxX8dxX3xXexXdxX23xX1xX3xX22xXb2xX23xX8dxX3xX41xX320xX36xX3xXa6xX320xX64xX3xX4xX1xX3c3xXexX3xX5xX46xX2ecxX23xX22xX8dxX3xXexX1b7xX4xX1xX3xX1xX2ecxXbxX3xX4xX6xX36xX3xX3c0xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX65xXbxX3xX1xXb2xX4xX3xX38xX46xX65xXdxX3xX9bxX85xX3xXbxX1xX581xX23xX3xX1xX232xX6xX3xX38x6309xX23xX3xX3c0xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX65xXbxX3xX1xXb2xX4xX3xXexX4cxX485xX23xX2dxX3xX22xXdxX320xX64xX3xX7xX42xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX41xX3f9xXexX3xX41xX27xX31xX4xX2dxX3xXexX729xX23xX22xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX8dxX3xX4xX1xX62fxX3xXa6xX80xX3xX9bxX85xX3xX1xX36xXa3xXexX3xXa6xX31xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexX480xX3xX4xX1xXb2xX23xXe4xXaxX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX480xX4xX3xX1xXdxX362xX23xX3xX64xX39xX4xX3xXexXdxX485xX27xX3xXaxX3aexX581xX23xX22xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX3c3xXexX3xX5xX46xX2ecxX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexX36xX85xX23xX3xX38xXdxX362xX23xX8dxX3xX4xX1xX609xX3xXexX4cxXb2xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX5xX4bbxX3xXexX46xX3c0xX23xX22xX8dxX3xXexX4cxX27xX15xX80xX23xX3xXexX1xX42xX23xX22xX8dxX3xXa6xXa3xX36xX3xXa6xXaexX4xX8dxX3xX5xX42xXdxX3xX7xX42xX23xX22xX8dxX3xX23xX22xX36xXa3xXdxX3xX23xX22xX462xX8dxX3xXexXdxX23xX3xX1xXb2xX4xX8dxX3xX23xX729xX23xX22xX3xX5xX480xX4xX3xX9bxX85xX3xX5e1x582fxX3xX23xX729xX23xX22xX3xXexX1xX480xX4xX3xX1xX85xX23xX1xX8dxX3xX9bxX533xX23xX3xX38xX39xX23xX22xX3xX5e1xXdxX32exX23xX3xXexX1xXaexX4xX3xX9bxX85xX36xX3xXexX1xX480xX4xX3xXexXdx549cxX23xXaxX8dxX3xXa6xX42xXdxX3xX9bxX65xXdxX3xX64xX5d2xXdxX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX8dxX3xX9bxXdxX362xX4xX3xX5xX480xX6xX3xX4xX1xXb2xX23xX8dxX3xX7xX3f9xXbxX3xX1cxX32exXbxX3xX23xX31xXdxX3xX38xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX41xX320xX36xX3xXa6xX320xX64xX3xX7xX480xX3xXexXdxX23xX1xX3xX22xXdxX320xX23xX8dxX3xX22xX3f9xX23xX3xX9bxX65xXdxX3xXexX1xX480xX4xX3xXexXdxXeefxX23xX8dxX3xXexXa3xX36xX3xXexX1xX27xX533xX23xX3xX5xX2ecxXdxX3xX4xX1xX36xX3xX9bxXdxX362xX4xX3xXexX1xX480xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX35xX4xX3xXbxX1xX46xX47xX23xX22xX3xXbxX1xX35xXbxX3xX9bxX85xX3xX5e1xX541xX3xXexX1xX27xX533xXexX3xX38xXa3xX15xX3xX1xXb2xX4xX3xXexX1b7xX4xX1xX3xX4xX480xX4xX3xX23xX1x94b4xX64xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX4cxXdxX275xX23xX3xXbxX1xXc59xX64xX3xX4xX1xX3c3xXexX8dxX3xX23xX729xX23xX22xX3xX5xX480xX4xX3xX1xXb2xX4xX3xX7xXdxX23xX1xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX480xX4xX3xX1xXdxX362xX23xX3xX64xX39xX4xX3xXexXdxX485xX27xX3xXaxXbxX1xX581xX23xX3xX5xX27xX25exX23xX22xX3xX64xXa3xX23xX1xX3xX7xX6xX27xX3xXexX4cxX27xX23xX22xX3xX1xXb2xX4xX3xX4xX47xX3xX7xX3c0xX2dxX3xXexX4cxX27xX23xX22xX3xX1xXb2xX4xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xXbxX1xX320xXdxX3xXexXdxX32exXbxX3xX4xX533xX23xX3xX23xX22xX1xX80xX3xX23xX22xX1xXdxX362xXbxX3xX9bxX85xX3xX4xX1xX27xXc59xX23xX3xX41xX34fxX3xX4xX1xX36xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXa6xX36xXa3xX23xX3xX1xXb2xX4xX3xX7xX6xX27xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX4xX232xX3xX4xX1xX3c3xXexX3xX5xX46xX2ecxX23xX22xXaxX8dxX3xX23xX31xXdxX3xX38xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXa6xX46xX2ecxX4xX3xX1cxX581xX15xX3xX38xX480xX23xX22xX3xXexX1xX10xX36xX3xX1xX46xX65xX23xX22xX3xXexX1b7xX4xX1xX3xX1xX2ecxXbxX3xX3c0xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX3c3xXbxX3xX1xXb2xX4xX3xX38xX46xX65xXdxX3xX9bxX85xX3xXbxX1xX581xX23xX3xX1xX232xX6xX3xXexX1xX10xX36xX3xXa6xX34fxX23xX1xX3xX1xX46xX65xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX80xX3xX23xX22xX1xXdxX362xXbxX3xX3c0xX3xX4xX3c3xXbxX3xX1xXb2xX4xX3xXexX4cxX485xX23xX3xXa6xX275xX3xXexXa3xX36xX3xXexX1xX27xX533xX23xX3xX5xX2ecxXdxX3xX4xX1xX36xX3xX9bxXdxX362xX4xX3xXexX5cxX3xX4xX1xXaexX4xX3xX1xX36xXa3xXexX3xXa6xX31xX23xX22xX3xX38xXa3xX15xX3xX1xXb2xX4xX3xX22xX3f9xX23xX3xX9bxX65xXdxX3xXexX1xX480xX4xX3xXexXdxXeefxX23xX8dxX3xX5e7xX27xX6xX3xXa6xX232xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX4cxXdxX275xX23xX3xX23xX729xX23xX22xX3xX5xX480xX4xX3xX1xXb2xX4xX3xX7xXdxX23xX1xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx9367xX23xX22xX3xX7dxX1xX27xXc59xX23xX3xX4xX1xX36xX3xX41xXdxX32exXexX8dxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX22xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xX64xX65xXdxX3xXa6xXa7xX3xXa6xX46xX2ecxX4xX3xX30xX31xX3xX1xX36xX85xX23xX3xXexX1xXdxX362xX23xX3xXexX4cxX485xX23xX3xX4xX47xX3xX7xX3c0xX3xXexXdxX32exXbxX3xXexX1xX27xX3xX4xX35xX4xX3xX4bbxX3xX5e1xXdxX32exX23xX3xXa6xX232xX23xX22xX3xX22xX232xXbxX3xX4xX62fxX6xX3xX23xX1xX581xX23xX3xX38xX581xX23xX8dxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX485xX23xX3xX22xXdxX6xX3xX9bxX85xX3xXa6xXa7xX3xXa6xX46xX2ecxX4xX3xXexX1xX480xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX362xX64xX3xX3c0xX3xX4xX35xX4xX3xXexX4cxX46xX5b2xX23xX22xX3xXbxX1xX5cxX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xXexX4cxX46xX65xX4xX3xX5e1xX1xXdxX3xX41xX6xX23xX3xX1xX85xX23xX1xX3xX4xX1xX1b7xX23xX1xX3xXexX1xXaexX4xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4abxX31xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX35xXbxX3xX38xX39xX23xX22xX3xX4xX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX64xX65xXdxX3xX23xX1xX46xX3xX7xX6xX27xX24xX3xX23xX729xX64xX3xX1xXb2xX4xX3xX88xX14bxX88xX14bxX1exX88xX14bxX88xX2xX3xXa6xX42xXdxX3xX9bxX65xXdxX3xX5xX65xXbxX3xX2xX2dxX3xX23xX729xX64xX3xX1xXb2xX4xX3xX88xX14bxX88xX2xX1exX88xX14bxX88xX88xX3xXa6xX42xXdxX3xX9bxX65xXdxX3xX5xX65xXbxX3xX88xX3xX9bxX85xX3xX5xX65xXbxX3x7beaxX2dxX3xX23xX729xX64xX3xX1xXb2xX4xX3xX88xX14bxX88xX88xX1exX88xX14bxX88xX153xX3xXa6xX42xXdxX3xX9bxX65xXdxX3xX5xX65xXbxX3xX153xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX89xX3xX9bxX85xX3xX5xX65xXbxX3xX2xX14bxX2dxX3xX23xX729xX64xX3xX1xXb2xX4xX3xX88xX14bxX88xX153xX1exX88xX14bxX88xX150xX3xXa6xX42xXdxX3xX9bxX65xXdxX3xX5xX65xXbxX3xX150xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX142xX3xX9bxX85xX3xX5xX65xXbxX3xX2xX2xX2dxX3xX23xX729xX64xX3xX1xXb2xX4xX3xX88xX14bxX88xX150xX1exX88xX14bxX88xX143xX3xXa6xX42xXdxX3xX9bxX65xXdxX3xX5xX65xXbxX3xX143xX8dxX3xX5xX65xXbxX3xX14cxX3xX9bxX85xX3xX5xX65xXbxX3xX2xX88xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX36xX38xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX3dxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX32exXexX3xX9bxX80xX3xX4xX1xX46xX47xX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX23xX1xX3xX4xX35xX4xX3xX64xX3dxX23xX3xX1xXb2xX4xX3xXa6xX46xX2ecxX4xX3xX30xX31xX3xX33xXdxX35xX36xX3xX38xX39xX4xX3xX9bxX85xX3xX9exX85xX36xX3xXexXa3xX36xX3xX4xX3dxX23xX22xX3xX41xX42xX3xX4xX39xX3xXexX1xX275xX3xXexX4cxX485xX23xX3xX4xX5cxX23xX22xX3xXexX1xX3dxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXa6xXdxX362xX23xX3xXexX4b1xX3xX4xX62fxX6xX3xX30xX31xX3xXexXa3xXdxX3xXa6xX34fxX6xX3xX4xX1x301cxX3xX64xX36xX10xXexXe4xX22xX36xX9bxXe4xX9bxX23xX3xXe4xX68xXe4xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx335exX27xXexX1xX36xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4cxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX36xX3xXcxXcxX48bxX1f1xX3aexX0xX68xXbxX2f
Theo TTXVN